Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\89388703-8b86-47c4-92eb-76efc43f0208\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2013-жылдын 15-июлу № 140

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

1-глава. Жалпы жоболор

2-глава. Дипломатиялык кызматтын кадрлары, дипломатиялык кызмат орундарына дайындоо, дипломатиялык кызматты өтөө

3-глава. Дипломатиялык рангдар жана класстык чендер

4-глава. Дипломатиялык кызматтын кызматкерлеринин укуктары, милдеттери жана жоопкерчиликтери

5-глава. Финансылык, материалдык жана социалдык камсыз кылуу, кепилдиктер жана компенсациялар

6-глава. Дипломатиялык кызматты токтотуу. Корутунду жоболор

1-глава
Жалпы жоболор

 

1-берене. Жөнгө салуу предмети

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын укуктук негизин белгилейт, анын милдеттерин, иш-милдеттерин аныктайт, ошондой эле Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын кызматкерлеринин жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдарынын мамлекеттик кызматчыларынын эмгектик жана башка мамилелерин жөнгө салат.

2-берене. Дипломатиялык кызмат жөнүндө мыйзамдар

1. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары Кыргыз Республикасынын Конституциясына негизделет жана ушул Мыйзамдан, мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдардан жана ушул Мыйзамда белгиленген өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынан турат.

2. Мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдардын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын колдонулушу Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдарына (мындан ары - дипломатиялык кызмат органдары) жана алардын кызматкерлерине ушул Мыйзамда жөнгө салынбаган өлчөмдө гана жайылтылат.

3-берене. Дипломатиялык кызмат түшүнүгү

1. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы (мындан ары - дипломатиялык кызмат) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын курамдык бөлүгү болуп саналат жана өзүнө дипломатиялык кызмат кызматчылары болуп саналган Кыргыз Республикасынын жарандарынын эл аралык мамилелер чөйрөсүндө өкүлчүлүк кылуу, мамлекеттин кызыкчылыктарын илгерилетүү жана коргоо, Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын иш жүзүндө жүзөгө ашыруу боюнча кесипкөй ишин камтыйт.

2. Консулдук кызмат дипломатиялык кызматтын бир бөлүгү болуп саналат.

Консулдук кызматтын иши Кыргыз Республикасынын Өкмөтү (мындан ары - Өкмөт) тарабынан бекитилген Консулдук уставда жана Кыргыз Республикасынын башка тиешелүү ченемдик укуктук актыларында жөнгө салынат.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

4-берене. Ушул Мыйзамда колдонулган терминдер жана түшүнүктөр

Ушул Мыйзамда төмөнкү терминдер жана түшүнүктөр колдонулат:

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү (элчилик) - чет мамлекетте Кыргыз Республикасынын өкүлчүлүгүн жүзөгө ашыруучу Кыргыз Республикасынын тышкы карым-катнаштар мамлекеттик органы;

Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдун алдындагы туруктуу өкүлчүлүгү (мындан ары - туруктуу өкүлчүлүк) - Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдардын ишине катышуусун камсыз кылуучу жана Кыргыз Республикасынын атынан иш алып баруучу Кыргыз Республикасынын тышкы карым-катнаштар мамлекеттик органы;

Кыргыз Республикасынын консулдук мекемеси (башкы консулдук, консулдук, вице-консулдук же консулдук агенттик) - чет мамлекеттин аймагында тиешелүү консулдук округдун чектеринде Кыргыз Республикасынын атынан консулдук иш-милдеттерди жүзөгө ашыруучу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органы;

Кыргыз Республикасынын визалык пункту - чет мамлекеттин тиешелүү аймагынын чектеринде Кыргыз Республикасынын визаларын жол-жоболоштуруу жана берүү боюнча иш-милдеттерди жана башка иш-милдеттерди жүзөгө ашыруучу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органы;

Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемеси - Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү (элчилиги), анын концеляриясы (бөлүмү), туруктуу өкүлчүлүгү, консулдук мекемеси же Кыргыз Республикасынын визалык пункту;

Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси (Элчи) дипломатиялык өкүлчүлүктүн (дипломатиялык миссиянын) башчысы болуп саналган Кыргыз Республикасынын кызмат адамы;

Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү - Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлчүлүгүнүн башчысы болуп саналган, тиешелүү ыйгарым укуктарга ээ жана эл аралык уюмдарда Кыргыз Республикасынын атынан аракеттенүүчү Кыргыз Республикасынын кызмат адамы;

Кыргыз Республикасынын консулдук мекемесинин башчысы (башкы консул, консул, вице-консул) - чет мамлекеттин аймагында тиешелүү консулдук округдун чектеринде Кыргыз Республикасынын атынан консулдук иш-милдеттерди жүзөгө ашыруу үчүн дайындалган Кыргыз Республикасынын кызмат адамы;

дипломатиялык ранг - ушул Мыйзамга ылайык дипломатиялык кызматтын кызматкерлерине жана башка мамлекеттик кызматчыларга ыйгарылуучу өзгөчө мамлекеттик наам;

ыйгарым укуктуу орган - тышкы иштер чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү жана башкарууну жүзөгө ашыруучу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органы;

ыйгарым укуктуу органдын алдындагы орган - Кыргыз Республикасынын аймагында ыйгарым укуктуу органдын аткаруучу-тескөөчү жана координациялык иш-милдеттеринин бир бөлүгүн жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органы;

ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгү - Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык бирдиктеринде ыйгарым укуктуу органдын өкүлү болгон Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органы;

ыйгарым укуктуу органга ведомстволук караштуулуктагы уюм - Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдарынын ишин камсыз кылуучу жана/же Кыргыз Республикасында жайгашкан жана өз ишин жүзөгө ашыруучу чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн, консулдук мекемелерин, эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрүн сервистик тейлөөнү жүзөгө ашыруучу уюм;

чет өлкөгө узак иш сапар (мындан ары - ЧУИ) - ыйгарым укуктуу органдын, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органдын же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүнүн кызматкерлерин чет өлкөдөгү мекемеге ишке иштөөгө жиберүү;

дипломатиялык кызматтын кызматкерлери - дипломатиялык жана консулдук кызмат орундарды ээлеген, ошондой эле дипломатиялык кызмат органдарында мамлекеттик административдик орундарды ээлеп турган Кыргыз Республикасынын жарандары;

акчалай күтүү - бул ыйгарым укуктуу орган тарабынан ЧУИ иштөөгө жиберилген Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын кызматкерлерине жана чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин кызматчыларына акчалай төлөмдөр;

консулдук кызмат көрсөтүү - бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдерге ылайык жеке жана юридикалык жактарга карата дипломатиялык кызмат органдары тарабынан консулдук иш-аракеттерди жасоодо билдирилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн түрү;

Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин кызматкерлери - ыйгарым укуктуу орган тарабынан ЧУИ иштөөгө жиберилген дипломатиялык кызматтын кызматкерлери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин кызматчылары;

дипломатиялык кызматтын кызматкеринин үй-бүлө мүчөлөрү - жубайы, он сегиз жашка жете элек балдары, ошондой эле дипломатиялык кызматтын кызматкери болуп саналган ата-энелердин же алардын биринин багуусунда турган ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү бул курактан улуу балдар;

Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин башка кызматчылары - Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде техникалык иштерди/кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу үчүн эмгек келишимдеринин/контракттардын негизинде Кыргыз Республикасынын жана/же чет мамлекеттердин ошол мамлекеттеги жарандарынын ичинен чет өлкөдөгү мекеме жалдаган кызматчылар.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

5-берене. Дипломатиялык кызмат органдарынын тутуму

1. Дипломатиялык кызмат органдарына ыйгарым укуктуу орган, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы орган, ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгү, Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемеси кирет.

2. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелери Кыргыз Республикасынын Премьер-министри менен (мындан ары - Премьер-министр) макулдашуу боюнча жана ыйгарым укуктуу органдын сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти (мындан ары - Президент) тарабынан уюштурулат.

Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелерине жетекчилик жана ишинин багыттарын аныктоо ыйгарым укуктуу орган тарабынан жүзөгө ашырылат.

Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин иши ушул Мыйзамда жана Өкмөттүн башка ченемдик укуктук актыларында жөнгө салынат.

3. Дипломатиялык кызмат органдары жана ыйгарым укуктуу органга ведомстволук караштуулуктагы уюмдар дипломатиялык кызмат органдарынын бирдиктүү тутумун түзөт.

6-берене. Чет мамлекеттердеги жана дипломатиялык кызмат органдарынын тутумуна кирбеген эл аралык уюмдардын алдындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын өкүлчүлүктөрү

1. Чет мамлекеттердеги жана дипломатиялык кызмат органдарынын тутумуна кирбеген эл аралык уюмдардын алдындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын өкүлчүлүктөрү ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган тартипте түзүлөт.

2. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын чет мамлекеттердеги жана эл аралык уюмдардагы өкүлчүлүктөрү Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык, тиешелүү дипломатиялык кызмат органынын көзөмөлүндө болот жана отчет берет.

7-берене. Дипломатиялык кызмат органдарынын ишинин максаты жана милдеттери

1. Кыргыз Республикасынын тышкы саясий курсун натыйжалуу ишке ашыруу, ошондой эле эл аралык мамилелерде Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана башка улуттук кызыкчылыктарын коргоо дипломатиялык кызмат органдарынын ишинин максаты болуп саналат.

2. Дипломатиялык кызмат органдарына төмөнкү милдеттер жүктөлөт:

1) чет мамлекеттер менен анын тең укуктуу мамилелерин ар тараптуу өнүктүрүүгө жана эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине жана ченемдерине ылайык эл аралык уюмдар менен натыйжалуу кызматташууга багытталган Кыргыз Республикасынын тышкы саясий курсун жүргүзүү;

2) теңчилик жана жалпы коопсуздук принциптерине негизделген эл аралык тынчтыкты, ааламдык жана региондук коопсуздукту кармап турууга көмөктөшүү;

3) улуттук коопсуздуктун дипломатиялык каражаттары менен камсыз кылуу жана Кыргыз Республикасынын экономикалык, социалдык жана миграциялык саясатын ишке ашырууга катышуу;

4) чет өлкөлөрдө Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана юридикалык жактарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо;

5) Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен дипломатиялык жана консулдук карым-катнаштарын, ошондой эле эл аралык уюмдар менен кызматташуусун камсыз кылуу;

6) Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен тышкы экономикалык жана соода байланыштарын өнүктүрүүгө жана кеңейтүүгө, экспортту жана Кыргыз Республикасынын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн алга жылдырууга, Кыргыз Республикасынын экономикасына чет өлкөлүк инвестицияларды, жаңы технологияларды жана инновацияларды тартууга, чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен гуманитардык жана техникалык кызматташууну кеңейтүүгө катышуу;

7) материалдык-техникалык базаны, кесипкөй кадрдык потенциалды, дипломатиялык кызматтын кызматкерлерин социалдык жактан коргоо тутумун түзүү;

8) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык башка милдеттерди жүзөгө ашыруу.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

8-берене. Дипломатиялык кызмат органдарынын негизги иш-милдеттери

Дипломатиялык кызмат органдарына төмөнкү иш-милдеттер жүктөлөт:

1) Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын концепциялары жана негизги багыттары боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык Президентке жана башка мамлекеттик органдарга киргизүү;

2) Президентке жана Өкмөткө стратегиялык сунуштарды жана алардын компетенцияларына кирген, анын ичинде эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуулардын алкактарында Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын маселелери боюнча Президентке жана Премьер-министрге ыкчам сунуштарды киргизүү;

3) чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен өз ара мамилелерде Кыргыз Республикасынын атынан чыгуу;

4) эл аралык уюмдардын ишине, эл аралык конференциялардын, форумдардын жумуштарына Кыргыз Республикасынын катышуусун камсыз кылуу; дүйнөлүк коомчулукта жана ааламдык жана региондук эл аралык көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргыз Республикасынын ролун жогорулатуу;

5) Кыргыз Республикасынын аймагында жана чет өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына жана эл аралык укуктун ченемдерине ылайык чет өлкөлөрдө Кыргыз Республикасынын жеке жана юридикалык жактарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча консулдук иштерди уюштуруу;

6) Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдө жашаган мекендештер менен байланыштарын жана мамилелерин өнүктүрүүгө жана сактоого көмөктөшүү;

7) өз компетенциясынын алкактарында эл аралык келишимдердин жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун иштеп чыгуу;

8) Президенттин жана Өкмөттүн тапшырмасы боюнча чет мамлекеттер, эл аралык уюмдар жана башка мамлекеттер аралык бирикмелер менен эл аралык келишимдерди түзүү;

9) Президенттин жана Өкмөттүн кароосуна Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин түзүү, аткаруу, колдонулушун токтотуу жана токтото туруу жөнүндө сунуштарды киргизүү;

10) эл аралык ачык укук жана Кыргыз Республикасынын тышкы саясий курсун ишке ашыруу маселелери боюнча, анын ичинде өз алдынча же мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин (мындан ары - Жогорку Кенеш) депутаттарынын, жеке жана юридикалык жактардын суроо-талаптарына байланыштуу түшүндүрмөлөрдү берүү;

11) өз компетенциясынын алкактарында улуттук коопсуздук, коргоо, табигый жана суу-энергетикалык ресурстарды пайдалануу, айлана чөйрөнү коргоо, чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен болгон тышкы экономикалык жана соода, илимий-техникалык, маданий-гуманитардык, миграциялык жана башка байланыштар сыяктуу чөйрөлөрдө Өкмөттүн саясатын жана иш-чараларын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу;

12) өз компетепциясынын алкактарында мамлекеттер аралык кеңештердин ишин камсыз кылуу жана соода-экономикалык жана илимий-техникалык кызматташтык боюнча Өкмөттөр аралык кеңештердин жана комиссиялардын, эл аралык экономикалык уюмдардын ишине катышуу;

13) чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен экономикалык кызматташууну орнотууга жана аны өнүктүрүүгө, Кыргыз Республикасында жана чет өлкөлөрдө эл аралык форумдарды, көргөзмөлөрдү жана башка иш-чараларды даярдоого жана өткөрүүгө, чет мамлекеттердин тиешелүү административдик-аймактык бирдиктери жана алардын жергиликтүү органдары менен байланыштарды жүзөгө ашырууга, боордош шаарлар ортосунда тыгыз байланыштарды өнүктүрүүгө көмөктөшүү;

14) чет мамлекеттер менен дипломатиялык жана консулдук мамилелерди орнотуу тууралуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдарда мүчө болуусу жөнүндө сунуштамаларды же сунуштарды иштеп чыгуу жана белгиленген тартипте киргизүү;

15) Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелерин, ошондой эле Кыргыз Республикасында чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн, консулдук мекемелерин жана эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрүн ачуу тууралуу белгиленген тартипте сунуштарды киргизүү;

16) Кыргыз Республикасынын тышкы саясий курсуна ылайык чет мамлекеттер менен карым-катнаштарды, ошондой эле эл аралык уюмдар менен кызматташууну уюштуруу;

17) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик миграциялык саясатын ишке ашырууда, анын ичинде өз компетенциясынын алкактарында мыйзамсыз миграциянын алдын алуу жана бөгөт коюу жана миграциялык көзөмөлдү уюштуруу боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан иш-чараларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу жолу менен көмөк көрсөтүү;

18) Жогорку Кеңештин парламенттер аралык жана башка тышкы байланыштарын жүзөгө ашырууга көмөктөшүү;

19) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорунун эл аралык укуктук ченемдерине ылайык келишине укуктук экспертиза жүргүзүү;

20) жалпыга маалымдоо каражаттарында кеңири чагылдыруу менен Кыргыз Республикасында адамдарды мыйзамсыз алып чыгып кетүү жана сатуу менен байланышкан жоруктарды кыйла натыйжалуу териштирүү максатында укук коргоо органдарына көмөк көрсөтүү боюнча мыйзамдуу жана башка чараларды көрүү боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга сунуштарды киргизүү;

21) чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын, ошондой эле алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн өтүнүч каттары боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иммигрант статусун берүү жөнүндө чечимдерди кабыл алууга катышуу;

22) Кыргыз Республикасынын компетенттүү органдары, башка мамлекеттердин тиешелүү органдары менен бирдикте ыктыярдуу жер которууну уюштуруу, жер которгондордун укуктарын коргоо жана ыктыярдуу жер которуучунун статусун берүү тууралуу өтүнүчтөрдү кароо;

23) эл аралык иштер маселелеринде тышкы саясаттын бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жана Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерин аткаруу максаттарында мамлекеттик органдарды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын координациялоону жүзөгө ашыруу;

24) Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлик органдарынын мыйзам чыгаруу жана сот бийлиги органдары менен, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алар жана алардын кызмат адамдары тарабынан эл аралык иштерде тышкы саясаттын бирдиктүүлүк принцибин сактоосун жана Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерин аткаруу максатында өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу;

25) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик аткаруу бийлик органдарынын өкүлдөрүнүн чет мамлекеттерде жана эл аралык уюмдардагы иштерин координациялоону жана көзөмөлдөөнү жүзөгө ашыруу;

26) Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык берилген артыкчылыктардын жана иммунитеттердин Кыргыз Республикасында сакталуусун көзөмөлдөөнү жүзөгө ашыруу;

27) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан чет мамлекеттерде жана эл аралык уюмдарда Кыргыз Республикасынын тышкы жана ички саясаты, өлкөнүн социалдык-экономикалык, маданий жана рухий жашоосу жөнүндө маалыматтардын таратылышын координациялоо;

28) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн эл аралык иш-чараларда катышуусу менен байланышкан иштерди координациялоо;

29) Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги ардактуу консулдарын кызмат ордуна дайындоо жана кызмат ордунан бошотуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык алардын иштерине жетекчиликти жүзөгө ашыруу;

30) Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринин депозитарийинин иш-милдетин жүзөгө ашыруу, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин каттоонун жана эсепке алуунун бирдиктүү мамлекеттик тутумунун иштешин камсыз кылуу;

31) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары жана кызмат адамдары же эл аралык уюмдардын кызмат адамдары менен карым-катнаштарын дипломатиялык колдоону камсыз кылуу;

32) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына жана эл аралык укуктун ченемдерине ылайык Президенттин, Жогорку Кеңештин Төрагасынын, Премьер-министрдин жана ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин чет мамлекеттерге иш сапарларын жүзөгө ашырууда, ошондой эле чет мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын Кыргыз Республикасына жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги иш сапарларында Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеңештин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын протокол кызматтары менен бирдикте дипломатиялык протоколду камсыз кылууга көмөк көрсөтүү;

33) дипломатиялык кызматтын кызматкерлерин жана мамлекеттик кызматчыларды миссияларга жана эл аралык уюмдар тарабынан өткөрүлгөн башка иш-чараларга жиберүү боюнча иштерди уюштуруу;

34) Кыргыз Республикасынын өкүлдөрүн белгиленген тартипте эл аралык уюмдардагы квоталык кызматтарга дайындоо боюнча иштерди уюштуруу;

35) дипломатиялык кызматтын кадрларын тандоону, даярдоону, кайра даярдоону, алар менен дипломатиялык кызмат органдарын жана кадрлар резервин толуктоону жүзөгө ашыруу;

36) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын, жалпыга маалымдоо каражаттарын эл аралык абал жана Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты тууралуу кабарландыруу;

37) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына жана эл аралык укуктун ченемдерине ылайык Кыргыз Республикасында өз ишин жүзөгө ашырган чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин, ошондой эле эл аралык уюмдардын жана алардын өкүлчүлүктөрүнүн Кыргыз Республикасында иштөөсү үчүн зарыл шарттарды түзүүгө көмөк көрсөтүү;

38) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык чет мамлекеттердин Кыргыз Республикасындагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын кабарчыларын аккредиттөө;

39) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык Кыргыз Республикасында өз ишин жүзөгө ашырган чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин, ошондой эле эл аралык уюмдардын жана алардын өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлерин аккредиттөө;

391) дипломатиялык кызмат органдарынын финансылык иштерин эсепке алуу жана контролдоо боюнча иштерди уюштуруу;

40) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында жана эл аралык укуктун ченемдеринде каралган башка иш-милдеттерди жүзөгө ашыруу.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

9-берене. Ыйгарым укуктуу органдын тышкы саясий чөйрөдөгү координациялоочу ролу

Ыйгарым укуктуу орган дипломатиялык кызмат органдарынын тутумун башкарат жана ишин жетектейт жана чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен мамиле түзүү жаатында аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлиги органдарын координациялоону жана өз ара байланышын, тышкы саясаттын бирдиктүү принцибин аткарууну камсыз кылат, Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерин аткаруусун жалпы көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык ага жүктөлгөн башка милдеттерди жана иш-милдеттерди аткарат.

2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүлөрүнүн тартиби "Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында аныкталат.

10-берене. Байланыш, архив, коопсуздук жана басма органдары

1. Дипломатиялык кызмат өз алдынча байланыш тутумуна, анын ичинде шифрленген, жана архивге ээ.

2. Ыйгарым укуктуу орган менен Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин ортосундагы тиешелүү байланышты камсыз кылуу жана шифрленген депешти тез берүү үчүн байланыш ачык каналдары жана радиоканалдар, ошондой эле курьердик кызмат пайдаланылат.

3. Ыйгарым укуктуу органдын архивинде Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринин түп нускалары, күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү, ошондой эле анын ишин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл башка материалдар сакталат.

4. Ыйгарым укуктуу орган Өкмөт тарабынан аныкталган тартипте дипломатиялык кызмат органдарынын коопсуздук тутумун уюштурат.

5. Дипломатиялык кызмат органдары жана ыйгарым укуктуу органга ведомстволук караштуулуктагы уюмдар Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык басма продукциясын чыгарууга укуктуу.

11-берене. Дипломатиялык кызматтын кызматкерлеринин экипировкасы (протоколдук формадагы кийими)

1. Дипломатиялык кызматтын кызматкерлери расмий иш-чараларда, жолугушууларда, кызматтык иш сапарларга барганда пайдаланылуучу акысыз протоколдук форма кийими менен (мындан ары - кийим) же болбосо анын сатып алууга акчалай каражаттар менен камсыз кылынат.

2. Кийим-кече алуу дипломатиялык кызмат органдарынын атайын эсебинин каражаттарынын эсебинен, бирок жылына бир жолудан кем эмес жүргүзүлөт.

3. Кийимдин сыпаттамасы, берүү ченемдери жана пайдалануу мөөнөттөрү Өкмөт тарабынан белгиленет.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

2-глава
Дипломатиялык кызматтын кадрлары, дипломатиялык кызмат орундарына дайындоо,
дипломатиялык кызматты өтөө

 

12-берене. Дипломатиялык жана консулдук кызмат орундар

1. Дипломатиялык кызмат органдарындагы дипломатиялык кызмат органдарынын милдеттерин жана иш-милдеттерин ишке ашыруу боюнча алар үчүн ыйгарым укуктардын жана жоопкерчиликтердин көлөмү белгиленген кызмат орундары дипломатиялык жана консулдук кызмат орундары болуп саналат.

2. (КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

3. Дипломатиялык жана консулдук кызмат орундар Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте бекитилген мамлекеттик кызмат орундарынын тизмегине киргизилет.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

13-берене. Дипломатиялык кызматтын кадрлар резерви

1. Дипломатиялык кызматтын кадрлар резерви (мындан ары - кадрлар резерви) ыйгарым укуктуу органдагы, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органдагы же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүндөгү бош кызмат орундарын ээлөөгө дипломатиялык кызмат органдарын талапкерлер менен камсыз кылуу үчүн багытталган.

2. Ыйгарым укуктуу органдын аттестациялык-конкурстук комиссиясы тарабынан сунушталгандар ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин чечими менен кадрлар резервине киргизилет:

1) ыйгарым укуктуу органда, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органда же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүндө 2 жылдан кем эмес үзгүлтүксүз иштеген дипломатиялык кызматтын кызматкерлери;

2) ыйгарым укуктуу органда, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органда же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүндө 2 жылдан кем эмес үзгүлтүксүз иштеген, өз каалоосу боюнча бошонуп кетишкен же дипломатиялык кызмат органынан Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдарына өтүшкөн дипломатиялык кызматтын мурдагы кызматкерлери;

3) кайра уюштуруу, штаттык санынын кыскартуу менен байланыштуу кызмат орундарынан бошотулган дипломатиялык кызматтын мурдагы кызматкерлери;

4) илимий изилдөө жүргүзүү үчүн өз алдынча күндүзгү окууга, Кыргыз Республикасынын аймагында же чет өлкөдө жогорку окуу жайына же илимий мекемеге 12 айдан ашуун мөөнөткө стажировкага кирген дипломатиялык кызматтын кызматкерлери жана ыйгарым укуктуу органдын, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органдын же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүнүн ээлеген кызмат орундарынан бошотуу менен;

5) Кыргыз Республикасына бөлүнгөн квота боюнча эл аралык уюмдарга жиберилген дипломатиялык кызматтын кызматкерлери ээлеген кызмат орундарынан бошотуу менен;

6) миссиялардын иштерине жана эл аралык уюмдар тарабынан өткөрүлүүчү башка иш-чараларга катышуу үчүн жиберилген дипломатиялык кызматтын кызматкерлери ээлеген кызмат орундарынан бошотуу менен;

7) (КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

8) Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеңештин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын эл аралык кызматташтык маселелерин тейлеген түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, ошол түзүмдүк бөлүмдөрдө 2 жылдан кем эмес үзгүлтүксүз иштеген кызматкерлери;

9) Кыргыз Республикасынын аймагындагы ыйгарым укуктуу органда, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органда же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүндө бош кызмат ордун ээлөө үчүн өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыктары боюнча өтүү упайын алган, бирок бош кызмат ордуна дайындоого сунушталбаган жарандар;

10) кызматтык аттестациялоодон ийгиликтүү өткөн дипломатиялык кызматтын кызматкерлери.

3. Дипломатиялык кызматтын кадрлар резервин түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби Өкмөт тарабынан аныкталат.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

Караңыз:

КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 4-декабрындагы № 654 "Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын кадрлар резервин түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" токтому

14-берене. Дипломатиялык кызмат органдарына кызмат орундарына дайындоо

1. Дипломатиялык, консулдук кызмат орундарынын же ыйгарым укуктуу органдагы, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органдагы же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүндөгү административдик мамлекеттик кызмат орундарынын бош кызмат орундарына башка мамлекеттин жарандыгына таандык эмес, жогорку кесиптик билимге ээ жана ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келген кадрлар резервине кирген Кыргыз Республикасынын жарандары аттестациялык-конкурстук комиссиянын сунуштамасынын негизинде ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин чечими менен дайындалат.

Башка мамлекеттин жарандыгына таандык эместигине жана жогорку кесиптик билиминин болушуна карата ушул берененин 1-бөлүгүнүн биринчи абзацынын талаптары кызмат орундарына Президент же Премьер-министр тарабынан дайындалуучу талапкерлерге карата да колдонулат.

Дипломатиялык же консулдук бош кызмат орундарын, ыйгарым укуктуу органдагы, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органдагы же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүндөгү административдик мамлекеттик бош кызмат орундарынын ээлөөгө кадрлар резервинде талапкерлер болбогондо, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык ачык конкурс өткөрүлөт.

Ыйгарым укуктуу органга, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органга же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүнө кызматка алгач кирүү Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык, анын ичинде жаш адистерди, ошондой эле кадрлар резервинен же башка мамлекеттик органдардан которуу тартибинде тартуунун зарылчылыгын эске алуу менен, ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча жүзөгө ашырылат.

2. Ыйгарым укуктуу орган Президентке төмөнкү кызмат орундарына дайындалуучу талапкерлер боюнча сунуш киргизет:

1) Премьер-министр менен макулдашуу боюнча жана Жогорку Кеңештин тармактык комитети менен кеңешүү боюнча Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси жана Кыргыз Республикасынын Туруктуу өкүлү;

2) Жогорку Кеңештин тармактык комитети менен кеңешүү боюнча Кыргыз Республикасынын Башкы консулу.

Ыйгарым укуктуу орган Президентке же Премьер-министрге эл аралык уюмдарда Кыргыз Республикасынын же Өкмөттүн атынан чыгууга ыйгарым укук берилген, дайындоо жана бошотуу Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык Президенттин же Премьер-министрдин компетенциясына кирген башка кызмат адамдарынын талапкерлиги боюнча сунуш киргизет.

Дипломатиялык кызмат органдарынын калган кызматкерлери ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси тарабынан кызмат орундарына дайындалат жана кызмат орундарынан бошотулат.

3. Ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси органдын түзүмүн бекитүүгө жана өзгөртүүгө, ошондой эле дипломатиялык кызмат органдарынын штаттык ырааттамасын белгиленген чектик штаттык сандын жана эмгек акы төлөө фондунун чектеринде бекитүүгө жана өзгөртүүгө укуктуу.

4. Дипломатиялык кызмат органдарында бири-бирине карата түздөн-түз кызматтык баш ийүүдө же көзөмөлүндө болгон жакын туугандардын иштешине жол берилбейт.

5. Дипломатиялык кызматтын кызматкери ыйгарым укуктуу орган тарабынан жиберилген ЧУИ Кыргыз Республикасына кайтып келгенден кийин, эгерде анын ушул Мыйзамдын 27-беренесинин 1-бөлүгүнүн 7-пунктунда каралган тартиптик жаза чарасы болбосо, ал ыйгарым укуктуу органда, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органда же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүндө ЧУИ кеткенге чейин ээлеген кызмат ордунан төмөн эмес кызмат ордуна дайындалууга тийиш.

Ылайыктуу бош орун болбогондо, Кыргыз Республикасына ЧУИ кайтып келген кызматкер ЧУИ кеткенге чейин ээлеген кызмат ордунан төмөн кызматка, бирок бир баскычтан төмөн эмес жана кызматкердин өзүнүн макулдугу менен гана дайындалышы мүмкүн.

6. Чет өлкөлөрдөгү мекемелерде дипломатиялык кызматта жүргөн кызматкер ЧУИ Кыргыз Республикасына ыйгарым укуктуу орган белгилеген мөөнөттө же ыйгарым укуктуу орган менен макулдашылган башка мөөнөттө кайтууга жана ыйгарымдуу органга келүүгө тийиш.

Эгерде чет өлкөдөгү мекемедеги дипломатиялык кызматтын кызматкери ЧУИ Кыргыз Республикасына көрсөтүлгөн мөөнөттө кайтып келбесе, ушул берененин 5-бөлүгүнө ылайык ишке орноштуруу боюнча милдеттенмелер өзүнүн күчүн жоготот.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

15-берене. Дипломатиялык кызмат органдарынын кызматкерлерин жылдыруу, которуу

1. Ыйгарым укуктуу орган тарабынан дайындалуучу дипломатиялык кызматтын кызматкерлерин жана дипломатиялык кызмат органдарынын тутумундагы дипломатиялык кызмат органдарынын башка кызматкерлерин жылдыруу, которуу ыйгарым укуктуу органдын ченемдик укуктук актысында белгиленген тартипте, ыйгарым укуктуу органдын аттестациялык-конкурстук комиссиясынын сунуштамасынын негизинде ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси тарабынан жүзөгө ашырылат.

Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин башчысынын кызмат орду бош болгон учурда же эгерде Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин башчысы белгилүү бир жагдайлардан улам өзүнүн функцияларын аткара албаганда, ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин башчысынын милдеттерин убактылуу аткаруучуну анын улук кызмат адамдарынын ичинен дайындайт.

2. Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде иштеген мезгилинде дипломатиялык кызматтын кызматкери кызмат ордунан бир жолудан көп эмес жана бир позициядан жогору эмес жогорулашы мүмкүн.

3. (КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

4. (Абзац КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

Президент жана Премьер-министр тарабынан дайындалуучу дипломатиялык кызматтын кызматкерлерине ушул берененин жоболору жайылтылбайт.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

16-берене. ЧУИ жиберүү

1. Дипломатиялык кызмат органдарынын кызматкерлерин ЧУИ жиберүү дипломатиялык кызматтын кызматкерлеринин дараметин натыйжалуу пайдалануу, алардын кызматтык жана кесипкөй өсүүсү үчүн зарыл шарттарды түзүү, дипломатиялык карьера жана дипломатиялык кызматта кадрларды бекитүү үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу максаттарында каралат.

2. Дипломатиялык кызматтын кызматкерлери жана ыйгарым укуктуу органдын, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органдын же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүнүн кесипкөй квалификациясын, даярдыгын, адистигин жана чет тилди билүүсүн эске алуу менен, ыйгарым укуктуу органдын аттестациялык-конкурстук комиссиясынын сунуштамасынын негизинде ээлеген кызмат ордунан бошотуу жана Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесине кызматка дайындалуу менен ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин чечими менен ЧУИ жиберилет.

Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеңештин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын эл аралык кызматташтык маселелерин тейлеген түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматкерлери ыйгарым укуктуу органдын аттестациялык-конкурстук комиссиясынын сунуштамасынын жана Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеңештин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын тиешелүү жетекчисинин жазуу жүзүндөгү сунуштамасынын негизинде ээлеген кызмат ордунан бошотуу жана Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесине кызматка дайындалуу менен, ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин чечими менен ЧУИ жиберилет.

3. ЧУИ жиберилгенге чейин дипломатиялык кызматтын кызматкери (ыйгарым укуктуу органда, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органда же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүндө финансылык иштердин маселелерин тейлеген мамлекеттик кызматчыларды кошпогондо) же Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеңештин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын эл аралык кызматташтык маселелерин тейлеген түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматкери ыйгарым укуктуу органда, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органда жана/же Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеңештин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын эл аралык кызматташтык маселелерин тейлеген түзүмдүк бөлүмдөрүндө жыйындысында 2 жылдан кем эмес үзгүлтүксүз иштөөгө тийиш.

4. ЧУИ ортосундагы мезгилде дипломатиялык кызматтын кызматкерлеринин (ыйгарым укуктуу органда, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органда же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүндө финансылык иштердин маселелерин тейлеген мамлекеттик кызматчыларды кошпогондо) жана Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеңештин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын эл аралык кызматташтык маселелерин тейлеген түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин ыйгарым укуктуу органда, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органда же Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеңештин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын эл аралык кызматташтык маселелерин тейлеген түзүмдүк бөлүмдөрүндө үзгүлтүксүз иштеген мөөнөтү жыйындысында 2 жылдан кем эмес болууга тийиш.

5. Дипломатиялык кызматтын, анын ичинде Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеңештин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын эл аралык кызматташтык маселелерин тейлеген түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ЧУИ жиберилген кызматкерлеринин ЧУИ мөөнөтү - 3 жыл.

Көрсөтүлгөн мөөнөт кызматтык зарылчылык боюнча аттестациялык-конкурстук комиссиянын сунуштамасы жана дипломатиялык кызматтын кызматкеринин макулдугу менен, ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси тарабынан узартылышы, бирок бир жылдан ашык эмеске узартылышы мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу элчилери, Кыргыз Республикасынын Туруктуу өкүлдөрү жана Кыргыз Республикасынын башкы консулдары кызмат ордуна 3 жылга чейинки мөөнөткө, көрсөтүлгөн мөөнөттү бир жылга узартуу мүмкүнчүлүгү менен дайындалышат.

6. ЧУИ мөөнөтүнө дипломатиялык кызматтын кызматкеринин, анын ичинде Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеңештин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын эл аралык кызматташтык маселелерин тейлеген түзүмдүк бөлүмдөрүнүн иш сапарга жиберилген кызматкеринин Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринде, болгон мамлекетине жана ээлеген кызмат ордуна карабастан ЧУИ болгон датадан тартып жалпы үзгүлтүксүз болуу мөөнөтү кошулат.

7. Дипломатиялык кызматтын кызматкеринин жүйөлүү себептерсиз ЧУИ баруудан баш тартуусу тартиптик жорук болуп саналат жана ушул Мыйзамдын 27-беренесинин 1-бөлүгүнүн 8-пунктун кошпогондо, тартиптик жаза берүү үчүн негиз болуп саналат.

Ушул берененин жоболору 5-бөлүгүнүн үчүнчү абзацын кошпогондо, Президент жана Премьер-министр тарабынан дайындалган дипломатиялык кызматтын кызматкерлерине жайылтылбайт.

8. Ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүнө тиешелүү кызмат ордуна дайындалган дипломатиялык кызматтын кызматкери ЧУИ жиберилгенге чейин, ошондой эле ЧУИ ортосундагы мезгилдерде ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүндө бир жылдан кем эмес үзгүлтүксүз иштөөгө тийиш.

 (КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

17-берене. Кызматтык аттестациялоо жана ыйгарым укуктуу органдын аттестациялык-конкурстук комиссиясы

1. Дипломатиялык кызматтан кызматкерлерин кызматтык аттестациялоо, эреже катары, 3 жылда бир жолудан ашык эмес өткөрүлөт. Дипломатиялык кызматтын кызматкерлерин аттестациядан өткөрүүнүн тартиби, шарты жана башка маселелери Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында жана ыйгарым укуктуу органдын ченемдик актыларында аныкталат.

2. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин башчыларынын иши Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген критерийлерге ылайык бааланат.

3. Дипломатиялык кызматтын кызматкерлерин аттестациялоо аттестациялык-конкурстук комиссия тарабынан жүзөгө ашырат.

4. Аттестациялык-конкурстук комиссиянын ыйгарым укуктары ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин чечими менен бекитилген аттестациялык-конкурстук комиссия жөнүндө Жободо аныкталат.

5. Аттестациялык-конкурстук комиссия протокол түрүндө жол-жоболоштурулуучу өзүнүн чечими менен ыйгарым укуктуу органдын жетекчисине тиешелүү сунуш киргизет.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

18-берене. Жогорку окуу жайларына жана илимий мекемелерге жөнөтүү

1. Ыйгарым укуктуу органдын, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органдын же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүнүн дипломатиялык кызматынын кызматкерлери алардын макулдугу менен ыйгарым укуктуу орган тарабынан квота боюнча Кыргыз Республикасынын аймагындагы жана чет өлкөдөгү жогорку кесиптик окуу жайларына жана илимий мекемелерге (мындан ары - окуу жайлар жана илимий мекемелер) күндүзгү окууга, изилдөө жүргүзүүгө жана стажировкага жөнөтүлүшү мүмкүн.

Ыйгарым укуктуу органдын, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органдын же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүнүн дипломатиялык кызматынын кызматкерлери өз алдынча аттестациялык-конкурстук комиссиянын сунуштамасынын негизинде 12 айдан ашык эмес мөөнөткө жогорку окуу жайында же илимий мекемеде изилдөө жүргүзүү же стажировка үчүн ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин макулдугу менен өтө алышат. Мында дипломатиялык кызматтын мындай кызматкерлери кайтып келгенде мурда ээлеген кызмат орундарына кайра калыбына келтирүү менен ээлеген кызмат ордунан бошотулат.

2. Эгерде дипломатиялык кызматтын кызматкери квота боюнча окуу жайга же илимий мекемеге ыйгарым укуктуу орган тарабынан жөнөтүлсө, анын кызмат орду сакталып турат жана ал кайтып келгенден кийин дипломатиялык кызмат органдарында бир жылдан кем эмес иштеши керек.

3. Ыйгарым укуктуу орган тарабынан квота боюнча окуу жайга же илимий мекемеге 6 айдан көп эмес мөөнөткө жөнөтүлгөн дипломатиялык кызматтын кызматкерлеринин иштеген жери боюнча айлык акысы окуунун бардык мөөнөтүнө сакталып турат.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

3-глава
Дипломатиялык рангдар жана класстык чендер

 

19-берене. Дипломатиялык рангдар жана класстык чендер

1. Дипломатиялык жана консулдук кызмат орундарын ээлеген дипломатиялык кызматтын кызматкерлерине төмөнкүдөй рангдар ыйгарылат:

1) атташе;

2) үчүнчү катчы;

3) экинчи катчы;

4) 2-класстагы биринчи катчы;

5) 1-класстагы биринчи катчы;

6) 2-класстагы кеңешчи;

7) 1-класстагы кеңешчи;

8) Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси;

9) Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси.

2. Ушул Мыйзам күчүнө киргенге чейин ыйгарылган 2-класстагы экинчи катчынын жана 1-класстагы экинчи катчынын рангдары экинчи катчынын рангына теңештирилет.

3. Ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлбөгөн дипломатиялык кызматтын кызматкерлерине класстык чендер ыйгарылат. Класстык чендерди ыйгаруунун тартиби, ошондой эле ал чендерде жүрүүнүн мөөнөтү "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында жөнгө салынат.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

20-берене. Дипломатиялык рангдарды ыйгаруу

1. Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчисинин, Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчисинин дипломатиялык рангдары Президент тарабынан ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин сунуштамасы боюнча ыйгарылат.

Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин башчыларына Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын ишке ашырууга катышуусунун натыйжалуулугун эске алуу менен, кызмат ордунда 2 жылдан кем эмес стажы болгондо Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчинин жана Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчинин дипломатиялык рангдары ыйгарылышы мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчисинин, Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчисинин дипломатиялык рангдарын ыйгаруунун тартиби Президент тарабынан аныкталат.

Караңыз:

КР Президентинин 2014-жылдын 17-январындагы ПЖ № 10 "Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси жана Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси жогорку дипломатиялык рангдары жөнүндө" Жарлыгы

2. Дипломатиялык рангдар Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеңештин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын эл аралык кызматташтык маселелерин тейлеген түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматкерлерине, анын ичинде ушул Мыйзамдын 22-беренесинде каралган тартипте мөөнөтүнөн мурда же кезексиз ыйгарылышы мүмкүн.

3. Башка дипломатиялык рангдар ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси тарабынан ыйгарылат.

Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчисинин жана Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчисинин дипломатиялык рангдарын кошпогондо, дипломатиялык рангдарды ыйгаруунун тартиби Өкмөт тарабынан аныкталат.

Караңыз:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 31-декабрындагы № 727 "Кыргыз Республикасынын дипломатиялык рангы жөнүндө" токтому

4. Дипломатиялык рангдарды ыйгаруу тийиштүү күбөлүктөрдү берүү жана кызматтык тизмеге (эмгек китепчесине) жазуу менен ырасталат.

Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчисинин жана Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчисинин дипломатиялык рангын ыйгаруу жөнүндө күбөлүктүн формасы жана сыпатталышы Президент тарабынан бекитилет, башка дипломатиялык рангдарды ыйгаруу жөнүндө күбөлүктүн формасы жана сыпатталышы Өкмөт тарабынан бекитилет.

Дипломатиялык рангдар ушул Мыйзамдын 21 жана 27-беренелеринин жоболорун эске алуу менен өмүр бою ыйгарылат.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

21-берене. Дипломатиялык рангдарда болуу мөөнөттөрү

1. Дипломатиялык жана консулдук кызмат орундарын ээлеген дипломатиялык кызматтын кызматкерлери үчүн ар бир дипломатиялык рангда болуу мөөнөттөрү төмөнкүдөн кем эмес мөөнөттөрдү түзөт:

1) атташе үчүн - 1 жылдан;

2) үчүнчү катчы, экинчи катчы үчүн - 2 жылдан;

3) 1 жана 2-класстагы биринчи катчы, 2-класстагы кеңешчи үчүн - 3 жылдан.

1-класстагы кеңешчинин дипломатиялык рангда болуу мөөнөтү белгиленбейт.

2. Дипломатиялык жана консулдук кызмат орундарын ээлеген дипломатиялык кызматтын кызматкерлеринин дипломатиялык рангдарда болуу мөөнөтүнө төмөнкүлөр кошуп эсептелет:

1) ыйгарым укуктуу органда, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органда же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүндө иштөөсү;

2) чет өлкөлөрдөгү мекемелерде иштөөсү;

3) мурунку СССРдин жана союздук республикалардын Тышкы иштер министрлигинде иштөөсү;

4) ыйгарым укуктуу органдын жиберүүсү боюнча окуу жайларында жана илимий мекемелерде окуусу, стажировкасы жана изилдөө жүргүзүүсү;

5) Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеңештин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын эл аралык кызматташтык маселелерин тейлеген түзүмдүк бөлүмдөрүндө иштөөсү;

6) 12 айдан көп эмес мөөнөткө өз алдынча өтүүдө окуу жайларында жана илимий мекемелерде окуусу, стажировкасы жана изилдөө жүргүзүүсү;

7) ыйгарым укуктуу органдын жиберүүсү боюнча эл аралык уюмдар тарабынан өткөрүлгөн миссиялардын ишине жана иш-чараларга катышуусу;

8) эл аралык келишимдерге ылайык Кыргыз Республикасына бекитилген эл аралык уюмдарда квоталык кызмат орундарында иштөөсү.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

22-берене. Дипломатиялык рангды мөөнөтүнөн мурда жана кезексиз ыйгаруу, төмөндөтүү, ажыратуу жана калыбына келтирүү

1. Дипломатиялык жана консулдук кызмат орундарын ээлеген дипломатиялык кызматтын кызматкерлери иште олуттуу ийгиликтерге жетишкенде жана өзгөчө эмгек сиңиргенде, белгиленген мөөнөт аяктаганга чейин рангынан жогорулатылышы (мөөнөтүнөн мурда ранг ыйгаруу) же ранг ыйгаруунун кезектүүлүгү сакталбастан, бирок бир тепкичтен жогору эмес (кезексиз ранг ыйгаруу) ранг ыйгарылышы мүмкүн.

2. Дипломатиялык жана консулдук кызмат орундарын ээлеген дипломатиялык кызматтын кызматкери өзүнүн кызматтык милдеттерин дайыма аткарбаган же дипломаттын статусуна сыйбаган жоруктарды жасаган учурда дипломатиялык рангы төмөндөтүлүшү мүмкүн.

Дипломатиялык жана консулдук кызмат орундарын ээлеген дипломатиялык кызматтын кызматкерин дипломатиялык рангдан ажыратуу, төмөндөтүү жана калыбына келтирүү Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

3. Иши боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте алып салынбаган олуттуу эскертүүсү жана/же тартип жазасы бар дипломатиялык кызматтын кызматкери дипломатиялык рангды ыйгарууга көрсөтүлбөйт.

4. Дипломатиялык рангдар ыйгарылган, дипломатиялык жана консулдук кызмат орундарын ээлеген дипломатиялык кызматтын кызматкерлерине Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык эмгек акысына атайын үстөк акы төлөнүп берилет.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

4-глава
Дипломатиялык кызматтын кызматкерлеринин укуктары, милдеттери жана жоопкерчиликтери

 

23-берене. Дипломатиялык кызматтын кызматкерлеринин укуктары

1. Дипломатиялык кызматтын кызматкери ушул Мыйзамда, "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган укуктарга, ошондой эле ЧУИ акчалай күтүүгө ээ болот.

2. Дипломатиялык кызматтын кызматкери өзүнүн негизги иш милдеттерин аткарууга тоскоол болбогон өлчөмдө жүзөгө ашырылуучу педагогикалык, илимий жана чыгармачыл иштен тышкары, акы төлөнүүчү башка иш менен алектенүүгө укуксуз.

Ушул беренеде каралган ченемдердин сакталбоо фактысын белгилөө дипломатиялык кызматын кызматкерине ушул Мыйзамда каралган тартиптик жаза чараларын колдонуу үчүн негиз болуп саналат.

Дипломатиялык кызматтын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген башка укуктарга да ээ.

Ыйгарым укуктуу органдын жетекчилери дипломатиялык кызматтын кызматкеринин ушул Мыйзамда каралган укуктарын ишке ашырууну камсыз кылууга милдеттүү.

3. Дипломатиялык кызматтын кызматкерлери ЧУИ болуу мезгилинде эл аралык укуктун ченемдеринде белгиленген артыкчылыктарды жана иммунитеттерди пайдаланышат.

24-берене. Дипломатиялык кызматтын кызматкеринин милдеттери 

Дипломатиялык кызматтын кызматкери төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) Конституцияны жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын сактоого;

2) Кыргыз Республикасынын тышкы саясий курсун ишке ашырууга, Кыргыз Республикасынын эл аралык беделинин жогорулашына өбөлгө түзүүгө, анын коопсуздугунун, экономикалык жана илимий-техникалык дараметинин чыңдалышына көмөк көрсөтүүгө, Кыргыз Республикасын татыктуу таанытууга жана анын кызыкчылыктарын коргоого;

3) чет мамлекетте болуу убагында барган өлкөнүн мыйзамдарын, эрежелерин, салттарын жана үрп-адаттарын сыйлоого;

4) мамлекеттик, кызматтык жана Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актылары менен корголуучу башка сырларды, анын ичинде дипломаттык кызматтагы ишин токтоткондон кийин да сактоого;

5) өзүнүн кесипкөй деңгээлин, квалификациясын жогорулатууга, мамлекеттик жана чет тилдерди билүүсүн өркүндөтүүгө;

6) дипломатиялык кызмат органдарынын ченемдик актыларында белгиленген эрежелерди сактоого;

7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка милдеттерди аткарууга.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

25-берене. Дипломаттык кызмат органдарынын кызматкерлеринин кызматтык ыйгарым укуктары (иш милдеттери)

1. Ыйгарым укуктуу органдын, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органдын же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүнүн кызматкерлеринин кызматтык ыйгарым укуктары (иш милдеттери) ыйгарым укуктуу органдын ченемдик актысына ылайык бекитилет.

2. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин кызматкерлеринин кызматтык ыйгарым укуктары (иш милдеттери) ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын тиешелүү чет өлкөдөгү мекемелеринин ведомстволук актысы менен бекитилет.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

26-берене. Дипломатиялык кызматтын кызматкерлерин сыйлоо

1. Өздөрүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын ак ниеттүү аткарганы, жигердүү, демилгелүү жана кынтыксыз кызматы, өзгөчө маанилүү жана татаал атайын тапшырмаларды аткарганы, ошондой эле кызматтагы башка жетишкендиктери үчүн дипломатиялык кызматтын кызматкерлери төмөнкүдөй сыйланат:

1) - дипломатиялык жана консулдук кызмат орундарын ээлеген кызматкерлерге карата мөөнөтүнөн мурда дипломаттык рангын жогорулатуу менен же дипломаттык рангды кезексиз ыйгаруу менен;

2) акчалай сыйлык менен;

3) ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук сыйлыктары жана баалуу белектери менен;

4) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган сыйлоонун башка формалары менен.

2. Өзгөчө кызматы үчүн дипломаттык кызматтын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйланышат.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

27-берене. Дипломатиялык кызматтын кызматкерлеринин жоопкерчилиги

1. Дипломатиялык кызматтын кызматкерлери укук бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган тартипте жана шарттарда жазыктык, административдик, тартиптик жана/же материалдык жоопкерчилик тартышат.

Дипломаттык кызматтын кызматкерлерине карата өз милдеттерин аткарбаганы же талаптагыдай аткарбаганы үчүн төмөнкүдөй тартиптик жазалар колдонулат:

1) эскертүү;

2) сөгүш;

3) катуу сөгүш;

4) кызматка толук ылайык келбегени жөнүндө эскертүү;

5) кызмат ордун же дипломатиялык рангын/класстык ченин төмөндөтүү;

6) дипломатиялык рангынан/класстык ченинен ажыратуу;

7) тартиптик жаза чарасы катары ЧУИ Кыргыз Республикасына мөөнөтүнөн мурда чакырып алуу;

8) иштен бошотуу.

2. Тартиптик жаза ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык салынат.

3. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган башка жоопкерчиликке алып келүүчү жосун жасаганы үчүн тартиптик жаза салынышы мүмкүн эмес.

4. Жазалар жөнүндө маалыматтар дипломатиялык кызматтын кызматкерлеринин жеке көктөмөсүнө киргизүү жолу менен эсепке алынууга жатат.

5. (КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

7. Дипломатиялык кызматтын кызматкерлери эмгектик талаш-тартыштарды маани-маңызы боюнча кароо үчүн белгиленген тартипте тийиштүү органдарга кайрыла алышат.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

28-берене. Дипломатиялык кызматтын кызматкерлеринин эмгек мамилелерин жөнгө салуу 

Дипломатиялык кызматтын кызматкерлеринин эмгек мамилелери ушул Мыйзамга карама-каршы келбеген бөлүктөрүндө Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында жөнгө салынат.

5-глава
Финансылык, материалдык жана социалдык камсыз кылуу,
кепилдиктер жана компенсациялар

 

29-берене. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин ЧУИ жүргөн кызматкерлерине жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө кепилдиктер жана компенсациялар 

1. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин ЧУИ жүргөн кызматкерлерин материалдык жана социалдык жактан камсыз кылуунун тартиби кызмат өтөөнүн татаалдыгын, барган мамлекеттеги өзгөчө шарттарды (климаттык, социалдык-экономикалык жана материалдык-тиричиликтик) эске алуу менен Өкмөт тарабынан аныкталат.

2. ЧУИ жиберүүдө жана кайтууда Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин кызматкерлерине жолдо жүрүү жана жол жүгүн алып жүрүү боюнча чыгымдарды жабуунун тартиби Өкмөт тарабынан аныкталат.

3. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин ЧУИ жүргөн кызматкери келген өлкөдө аны менен бирге жашаган жубайына мамлекеттик/муниципалдык органда мурунку иштеген орду сакталат.

Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин ЧУИ жүргөн кызматкеринин аны менен бирге жашаган жубайына келген мамлекетте болуу мөөнөтү эгерде ал Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна бардык тийиштүү төлөмдөрдү төлөп турса, келген мамлекетте болуу мөөнөтү жалпы эмгек стажына кошуп эсептелет.

Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин ЧУИ жүргөн кызматкери келген мамлекетте аны менен бирге жашаган жубайы болгон учурда, ар айлык акчалай күтүүнүн 30 пайыз өлчөмүндөгү кошумча акчалай акы ай сайын төлөнөт. Кошумча акчалай күтүү төлөнбөгөн өзгөчө учурлар Өкмөт тарабынан белгиленет.

Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин ЧУИ жүргөн кызматкеринин келген мамлекетте аны менен бирге жашаган жашы жете элек үй-бүлө мүчөлөрүнө Өкмөт аныктаган тартипте келген мамлекетинде мектепке чейинки жана жалпы билим алуусуна акы төлөө кепилденет.

4. ЧУИ болуу Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин кызматкерине жана анын үй-бүлө мүчөлөрүнө кандайдыр бир зыянын тийгизбөөсү керек.

5. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин ЧУИ жүргөн кызматкерлерине жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө Өкмөт аныктаган тартипте келген мамлекетинде медициналык тейлөө (медициналык камсыздандырууну кошуп алганда) кепилденет.

6. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин ЧУИ жүргөн кызматкери Өкмөт аныктаган тартипте ар жылкы эмгек өргүүсүн берүү менен байланышкан барып-келүүгө транспорттук чыгымдарды алууга укуктуу.

7. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин кызматкеринин аны менен бирге ЧУИ жүргөн үй-бүлө мүчөлөрү Өкмөт аныктаган тартипте 3 жылдын ичинде бир жолу ага ар жылкы эмгек өргүүсүн берүү менен байланышкан барып-келүүгө транспорттук чыгымдарды алууга же болбосо келген өлкөдөн Кыргыз Республикасына жана кайра кайтуу үчүн авиа билетинин наркына теңдеш акчалай компенсация алууга укуктуу.

8. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин ЧУИ жүргөн кызматкерине ар жылдык төлөнүүчү эмгек өргүүсү берилбеген (пайдаланылбаган) учурда, Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин ЧУИ жүргөн кызматкери эмгек өргүүсүнө чыкпай калган ар бир жыл үчүн эмгек өргүүсүн пайдаланууга же бир айлык акчалай күтүү түрүндөгү компенсацияга болгон укугун жоготпойт.

9. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин ЧУИ жүргөн кызматкери жана анын үй-бүлө мүчөлөрү Өкмөт аныктаган тартипте, анын жакын туугандарынын бирөөсү (ата-энеси, жубайы, ага-иниси, эже-сиңдиси, балдары, кыздары) же жубайынын жакын туугандарынын бирөөсү (ата-энеси, ага-иниси, эже-сиңдиси, балдары, кыздары) каза болгонуна байланышкан барып-келүүгө транспорттук чыгымдарды алууга укуктуу.

10. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин ЧУИ жүргөн кызматкери ээлеген кызмат ордун жана акы менен бирге жашаган үй-бүлө мүчөлөрүнүн санын эске алуу менен, келген мамлекетте Өкмөт тарабынан белгиленген тартипте турак жай менен камсыз болот.

11. Куралдуу жана жарандык жаңжалдар учурунда же болбосо Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин же анын кызматкерлеринин коопсуздугуна коркунуч келген учурларда, ошондой эле Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемеси жайгашкан жердеги табигый кырсыктар жана башка өзгөчө кырдаалдар учурларында ыйгарым укуктуу орган Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин кызматкерлерин жана алар бирге жашаган адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн, аларды Кыргыз Республикасына ыкчам кайтуусу боюнча зарыл чараларды көрөт.

12. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин кызматкерине жана ал ЧУИ болуу убагында анын үй-бүлө мүчөлөрүнө келтирилген зыяндын (өлүм же ден соолугуна келтирилген зыян) орду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте толтурулуп берилет.

13. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелерине ыйгарым укуктуу органдан, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органдан же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүнөн ЧУИ жөнөтүлгөн кызматкерлерге ыйгарым укуктуу органда, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органда же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүндө акыркы ээлеген кызмат орду боюнча ар айлык эмгек акысынын 50 пайызы өлчөмүндөгү ар айлык акчалай компенсация сакталат.

14. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин ЧУИ жөнөтүлгөн кызматкерлерине Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелерине келүүсү боюнча жайгашуусуна бир айлык акчалай күтүүсүнүн өлчөмүндө бир жолку компенсация төлөнүп берилет.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

30-берене. Дипломатиялык кызмат органдарын финансылык жана материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу

1. Дипломатиялык кызмат органдарын жана алардын кызматкерлерин финансылык камсыз кылуу республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына карама-каршы келбеген тартипте алынган консулдук кызмат көрсөтүүлөрдөн жана башка каражаттардан түзүлгөн атайын эсептеги каражаттардын эсебинен жүзөгө ашырылат.

2. Дипломатиялык кызмат органдарынын жана алардын кызматкерлеринин ишин финансылык жана материалдык-техникалык камсыз кылуунун тартиби Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жүзөгө ашырылат.

3. Кыргыз Республикасынын аймагында дипломатиялык кызмат органдарынын кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрүнө ээ болуунун, аларды пайдалануунун жана тескөөнүн тартиби Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленет.

Кыргыз Республикасынан чегинен тышкары дипломатиялык кызмат органдарынын кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрүнө ээ болуунун, аларды пайдалануунун жана тескөөнүн тартиби Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында жана келген мамлекеттин ченемдик укуктук актыларында, ошондой эле тийиштүү эл аралык келишимдерде белгиленет.

4. Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары көрсөтүлгөн консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн акча каражаттарын дипломатиялык кызмат органдары Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте алат.

5. Ыйгарым укуктуу орган төмөнкүлөргө укуктуу:

1) (КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

2) ыйгарым укуктуу органдын жана дипломатиялык кызмат органдарынын кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин ортосундагы жамааттык келишимге ылайык, консулдук кызмат көрсөтүүлөрдөн түзүлгөн атайын эсептеги каражаттарды жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына карама-каршы келбеген тартипте алынган башка каражаттарды пайдаланууга.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

31-берене. Дипломатиялык кызмат органдарынын кызматкерлеринин эмгек акысы жана акчалай күтүү

1. Ыйгарым укуктуу органдын, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органдын же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүнүн дипломатиялык кызматынын кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн шарттары Өкмөт тарабынан аныкталат.

2. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин кызматкерлерин ЧУИ жүргөн убагында акчалай күтүү Өкмөт тарабынан 2 жылда бир жолу кайра каралат.

3. Ыйгарым укуктуу органдын, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органдын же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүнүн дипломатиялык кызматынын кызматкерлеринин ишине дем берүү жана сыйлоо максаттарында эки же андан көп чет тилдерди билгендиги үчүн Өкмөт тарабынан белгиленген тартипте үстөк төлөнүп берилет.

4. Дипломатиялык кызмат органдарынын кызматкерлерине Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчылары үчүн каралган жеңилдиктер, компенсациялар жана кошумча материалдык камсыз кылуулар жайылтылат.

5. Ыйгарым укуктуу органдын, ыйгарым укуктуу органдын алдындагы органдын же ыйгарым укуктуу органдын өкүлчүлүгүнүн дипломатиялык кызматынын кызматкерлерине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин кызматкерлерине ЧУИ болуу убагында атайын эсептеги каражаттардын эсебинен, ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин чечими боюнча, ушул Мыйзамдын 29-беренесинин 3-бөлүгүнүн үчүнчү абзацында көрсөтүлгөндөрдөн тышкары, эмгек акысына жана акчалай күтүүгө ылайык кошумча акчалай сыйакы төлөнүшү мүмкүн.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

32-берене. Дипломатиялык кызмат органдарынын кызматкерлерин социалдык коргоо

1. Ыйгарым укуктуу орган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык ведомстволук санаториялык-курорттук борборлорду жана башка социалдык объекттерди сатып алууга же курууну жүзөгө ашырууга укуктуу.

2. Дипломатиялык кызмат органдарынын кызматкерлерине Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте социалдык коргоо, ошондой эле дипломатиялык кызматтын кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө атайын мыйзамда белгиленген тартипте пенсия менен камсыз кылуу кепилденет.

33-берене. Дипломатиялык кызмат кызматкерлери болуп саналбаган Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин кызматкерлерин материалдык-техникалык камсыз кылуу жана акчалай күтүү

Дипломатиялык кызмат кызматкерлери болуп саналбаган жана ыйгарым укуктуу орган тарабынан дайындалган Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин кызматкерлерин финансылык, материалдык-техникалык камсыз кылуу жана акчалай күтүү 13-бөлүгүн кошпогондо, ушул Мыйзамдын 29-беренесине жана 31-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык жөнгө салынат.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

6-глава
Дипломатиялык кызматты токтотуу. Корутунду жоболор

 

34-берене. Дипломатиялык кызматты токтотуу

1. Дипломатиялык кызматты токтотуу үчүн төмөнкүлөр негиз болуп саналат:

1) дипломатиялык кызматтын кызматкеринин өз каалоосу менен бошотуу тууралуу арыз берүүсү;

2) Кыргыз Республикасынын жарандыгынын токтотулушу;

3) чет мамлекеттин жарандыгынын болушу;

4) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган башка негиздер.

5) ушул Мыйзамдын 14-беренесинин 6-бөлүгүндө көрсөтүлгөн жагдайлар.

2. Дипломатиялык кызматтын кызматкерин бошотуу ушул Мыйзамдын 14-беренесине ылайык дайындоо укугу берилген кызмат адамы тарабынан жүргүзүлөт.

(КР 2017-жылдын 15-июлундагы № 125 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

35-берене. Корутунду жоболор

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Ушул Мыйзамдын 29-беренесинин 3-бөлүгүнүн үчүнчү жана төртүнчү абзацтары, ошондой эле 13-бөлүгүнүн жоболору 2015-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

2. Күчүн жоготту деп таанылсын:

- "Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2002-жылдын 25-июлундагы № 131 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., № 9, 419-ст.);

- "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 21-июлундагы № 115 Мыйзамынын (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 1018-ст.) 2-беренеси.

3. Президент жана Өкмөт өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Атамбаев