Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\1e88b6ac-3d09-41ff-9605-9ea0aaac0468\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ  

 

2013-жылдын 19-октябрындагы № 192

 

Кыргыз Республикасынын
айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

1-берене.

 

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 1001-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин: 

1. 27-берене төмөнкүдөй мазмундагы 8 жана 9-бөлүктөр менен толукталсын:

“8. Басылма, көрмө-укма жана башка үгүт материалдарын жок кылгандыгы, бузгандыгы же керектен чыгаргандыгы үчүн жарандар мыйзамда белгиленген тартипте жоопкерчилик тартышат.

9. Басылма үгүттөө материалдары жайларга, имараттарга, курулмаларга жана башка объекттерге көрсөтүлгөн объекттердин менчик ээлеринин макулдугу менен жана шарттарында гана илинсе (чапталса, жайгаштырылса) болот.”. 

2. 33-беренеде:

берененин мамлекеттик тилдеги аталышында “берүүчү” деген сөз “берүү үчүн” деген сөздөргө алмаштырылсын;

5-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“5. Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө, ошондой эле катышып жаткан, талапкерлерге, байкоочуларга, талапкерлердин, шайлоочулардын топторунун, саясий партиялардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө кароо үчүн  жайдан тышкары добуш берүү үчүн бош көчмө ящиктерди көрсөтөт, алар участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы, катчысы жана башка мүчөлөрү, катышып жаткан талапкерлер, талапкерлердин, шайлоочулардын топторунун, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын өкүлдөрү, байкоочулар тарабынан кол коюлган, А4 форматындагы мөөр басылган барак менен бекитилет (пломбаланат) жана участкалык шайлоо комиссиясынын мөөрү менен ырасталат. Андан кийин участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы бекитилген добуш берүү үчүн ящиктерге контролдук барактарды салат, аларда шайлоо участкасынын номери, контролдук барактарды добуш берүү үчүн ящиктерге салуунун убактысы, төраганын, катчынын жана участкалык шайлоо комиссиясынын башка мүчөлөрүнүн, катышып жаткан талапкерлердин, талапкерлердин, шайлоочулардын топторунун, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын өкүлдөрүнүн фамилиялары көрсөтүлөт. Контролдук барактарга ошол адамдар тарабынан кол коюлат жана участкалык шайлоо комиссиясынын мөөрү менен ырасталат.”;

9-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“9. Жайдан тышкары добуш берүүнүн аякташы боюнча добуш берүү үчүн көчмө ящиктердин көзөнөктөрү участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы, катчысы жана башка мүчөлөрү, катышып жаткан талапкерлер, талапкерлердин, шайлоочулардын топторунун, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын өкүлдөрү, байкоочулар тарабынан кол коюлган, А4 форматындагы мөөр басылган барак менен бекитилет (пломбаланат) жана участкалык шайлоо комиссиясынын мөөрү менен ырасталат. Көчмө ящиктер сейфте (шкафта) сакталат, ал мөөр басылып кошумча бекитилет (пломбаланат).”;

10-бөлүктө “Жайдан” деген сөз “Добуш берүү үчүн жайдан” деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. 36-берененин 6-бөлүгүнүн биринчи абзацында:

“пломбалардын жана мөөрлөрдүн” деген сөздөр “пломбалардын, мөөрлөрдүн жана участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн, шайлоо ящиктерине мөөр коюуда катышкан адамдардын койгон колдорунун” деген сөздөргө алмаштырылсын;

  “эртең менен” деген сөздөр алып салынсын. 

4. 38-берененин 4-бөлүгүнүн 2-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

5. 52-беренеде:

1-бөлүгүндө:

2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“2) тиешелүү көп мандаттуу шайлоо округу боюнча саясий партиянын, шайлоочулардын тобунун тизмесинен талапкерге;”;

бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

“3) пропорциялуу система боюнча шайлоодо саясий партиянын жетектөөчү органы тарабынан сунушталган саясий партиянын тизмесинен талапкерге же болбосо эгерде саясий партиянын жетектөөчү органы бош мандат пайда болгон күндөн тартып 3 күндүн ичинде ушундай укуктан пайдаланбаса,- саясий партиянын тизмесинде шайланган депутаттардан кийинки талапкерге.”;

2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 12-пункт менен толукталсын:

“12) тиешелүү депутаттык фракциянын сунушунун негизинде саясий партиянын жетектөөчү органы тарабынан чакыртып алынышы.”.

 (КР ЖC Конституциялык палатасынын 2014-жылдын 4-июнундагы Чечими менен 1-берененин 5-бөлүгүнүн сегизинчи абзацы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2-беренесинин 1-, 2-бөлүктөрүнө, 52-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна, 110-беренесинин 1-бөлүгүнө жана 113-беренесинин 3-бөлүгүнө карама каршы келет деп таанылды)

 6. 4-главанын бүткүл тексти боюнча ар түрдүү жөндөмө жана сандык формалардагы “, шайлоочулардын топторунун”, “же тиешелүү шайлоочулардын тобунун” жана “же шайлоочулардын тобу” деген сөздөр алып салынсын.

7. 56-берене күчүн жоготту деп таанылсын.

 

2-берене.

 

“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 1004-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин: 

1. 21-берененин 5-бөлүгүнүн биринчи абзацы “депутаттары” деген сөздөн кийин “партияга таандыктуулугуна ылайык” деген сөздөр менен толукталсын. 

2. 24-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 10-пункт менен толукталсын:

“10) тиешелүү депутаттык фракциянын сунушунун негизинде саясий партиянын жетектөөчү органы тарабынан чакыртып алганда.”. 

(КР ЖC Конституциялык палатасынын 2014-жылдын 4-июнундагы Чечими менен 1-берененин 5-бөлүгүнүн сегизинчи абзацы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2-беренесинин 1-, 2-бөлүктөрүнө, 52-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна, 110-беренесинин 1-бөлүгүнө жана 113-беренесинин 3-бөлүгүнө карама каршы келет деп таанылды) 

3. 28-беренеде:

2-бөлүгүндө “жыйналышы” деген сөз “сессиясы” деген сөзгө алмаштырылсын;

3-бөлүгүндө “жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодон кийин” деген сөздөр “тиешелүү кеңешке шайлоонун натыйжалары расмий жарыяланган күндөн тартып” деген сөздөргө алмаштырылсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

“5. Жергиликтүү кеңештин биринчи сессиясынын күн тартибине кеңештин төрагасын жана анын орун басарын шайлоо маселелери, кеңештин ишин уюштуруунун башка маанилүү маселелери киргизилет.”. 

4. 29-берененин 1-бөлүгүндө “тиешелүү кеңешке шайлоо күнүнөн тартып” деген сөздөр “тиешелүү кеңешке шайлоонун натыйжалары расмий жарыяланган күндөн тартып” деген сөздөргө алмаштырылсын. 

5. 31-берененин 3-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 4-5-пункттар менен толукталсын:

“4) мэриянын аппаратын кошпогондо, шаардын вице-мэрлерин, шаардын турмуш-тиричилигин камсыз кылуучу бөлүмдөрдүн жана кызматтардын жетекчилерин дайындоого макулдук берүү;

5) шаардын турмуш-тиричилигин камсыз кылуучу бөлүмдөрдүн жана кызматтардын жетекчилерине ишенбестик көрсөтүү жөнүндө депутаттардын жалпы санынын үчтөн экиси менен чечимдерди кабыл алуу, бул аларды ээлеген кызмат орундарынан четтетүүгө алып келет.”. 

6. 32-беренеде:

2-бөлүгү “тартиби” деген сөздөн кийин “тиешелүү кеңештин депутаттык фракцияларынын жана топторунун сунушу боюнча” деген сөздөр менен толукталсын;

3-бөлүгү “Туруктуу комиссиялар” деген сөздөрдөн кийин “депутаттык фракциялардын жана топтордун чечими боюнча” деген сөздөр менен толукталсын;

6-бөлүгү “анын өтүнүчү боюнча,” деген сөздөрдөн кийин “аны тиешелүү комиссияга көрсөткөн депутаттык фракциянын же топтун сунушу боюнча,” деген сөздөр менен толукталсын. 

7. 38-беренеде:

берененин аталышында “орун басары” деген сөздөр “орун басарлары” деген сөздөргө алмаштырылсын;

1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“1. Шаардык кеңештин төрагасынын 2 орун басары болот.

Айылдык кеңештин төрагасынын 1 орун басары болот.

Жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басары депутаттардын ичинен сессияда айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен шайланат.

Шаардык кеңештин төрагасынын орун басарлары сессияда депутаттардын ичинен көпчүлүк жана азчылык коалициядан бирден, депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен ачык добуш берүү менен шайланат.”. 

8. 43-беренеде:

3-бөлүгүнүн биринчи абзацында “биринчи жыйналышынын” деген сөздөр “биринчи сессиясынын” деген сөздөргө алмаштырылсын;

7-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“7. Шаардын мэрине шаардык кеңеш тарабынан ишенбестик көрсөтүлгөн учурда Премьер-министр 3 күндүн ичинде аны кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу же болбосо баш тартуу жөнүндө жүйөлөштүрүлгөн чечимин расмий жиберүү менен шаардык кеңештин чечимине макулдук бербөө жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу.”;

8-бөлүгүндө “үч айдын ичинде” деген сөздөр алып салынсын. 

9. 44-берененин 1-бөлүгүнүн 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“3) шаардык кеңеш менен макулдашуу боюнча шаардын вице-мэрлерин, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерин дайындайт жана кызмат ордунан бошотот, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, мэриянын аппаратынын кызматкерлерин дайындайт жана кызмат ордунан бошотот;”. 

10. 49-беренеде:

2-бөлүгүндө:

биринчи абзацында “биринчи жыйналышынын” деген сөздөр “биринчи сессиясынын” деген сөздөргө алмаштырылсын;

үчүнчү абзацында “биринчи жыйналышы” деген сөздөр “биринчи сессиясы” деген сөздөргө алмаштырылсын;

8-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“8. Айыл өкмөтүнүн башчысына айыл кеңеши тарабынан ишенбестик көрсөтүлгөн учурда аким 3 күндүн ичинде аны кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу же болбосо баш тартуу жөнүндө жүйөлөштүрүлгөн чечимин расмий жиберүү менен айыл кеңешинин чечимине макулдук бербөө жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу.”;

9-бөлүгүндө “3 айдын ичинде” деген сөздөр алып салынсын.

 

3-берене.

 

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2000-ж., № 5, 228-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин: 

1. 3-статьянын 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы жетинчи абзац менен толукталсын:

“тиешелүү депутаттык фракциянын сунушунун негизинде саясий партиянын жетектөөчү органы тарабынан чакыртып алганда;”. 

(КР ЖC Конституциялык палатасынын 2014-жылдын 4-июнундагы Чечими менен 1-берененин 5-бөлүгүнүн сегизинчи абзацы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2-беренесинин 1-, 2-бөлүктөрүнө, 52-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна, 110-беренесинин 1-бөлүгүнө жана 113-беренесинин 3-бөлүгүнө карама каршы келет деп таанылды) 

2. 1-бөлүм төмөнкүдөй мазмундагы 8-1-статья менен толукталсын:

“8-1-статья. Депутаттык этика

Депутат өз ишинде моралдын жалпыга таанылган ченемдерин карманууга, өз беделин сактоого, башка депутаттардын, башка кызмат адамдарынын жана жарандардын ар-намысын жана беделин сыйлоого, тиешелүү жергиликтүү кеңешти, шайлоочуларды жана бүтүндөй мамлекетти жаманатты кылган аракеттерден, билдирүүлөрдөн жана жосундардан сактанууга тийиш.

Депутаттык мандатты жеке максаттарда пайдаланууга жол берилбейт.

Депутат өз ишинде Депутаттык этика кодексинин талаптарын карманат.”. 

3. 10-статьянын 6-бөлүгү “депутаттык” деген сөздөн кийин “фракцияларга жана” деген сөздөр менен толукталсын. 

4. 15-статьяда:

статьянын аталышы “шайлоочулардын” деген сөздөн кийин “жана алардын тизмеси боюнча алар шайланган саясий партиялардын” деген сөздөр менен толукталсын;

1-бөлүгү “бирикмелеринин алдында” деген сөздөрдөн кийин “, ошондой эле саясий партиянын алдында” деген сөздөр менен толукталсын;

2-бөлүгү “бирикмесинин” деген сөздөн кийин “жана саясий партиянын” деген сөздөр менен толукталсын;

3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Депутаттын отчету тийиштүү шайлоо округунун шайлоочуларынын чогулуштарында, ошондой эле аны депутаттыкка талапкерликке көрсөткөн эмгек жамааттарынын, жарандардын бирикмелеринин жана саясий партиянын чогулуштарында (конференцияларда) өткөрүлөт. Чогулуштун жыйынтыгы боюнча жергиликтүү кеңештин ар бир депутатынын ишине баа берилет, ал тиешелүү кеңешке жиберилет. Отчет берүүнү өткөрүү жөнүндө депутат жергиликтүү кеңешке же белгиленген тартипте анын органдарына маалымдайт.”. 

5. 20-статьянын 2-бөлүгүндө “депутат кайрылган” деген сөздөр “депутат, депутаттык фракция жана жергиликтүү кеңештердин тобу кайрылган” деген сөздөргө алмаштырылсын. 

6. 21-статьянын 1-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмү алып салынсын.

 

4-берене.

 

Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекске (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1999-ж., № 2, 77-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү жана толуктоо киргизилсин: 

56-статьяда:

аталышында “басылма” деген сөз алып салынсын;

статьянын биринчи абзацы “илинип коюлган” деген сөздөрдөн кийин “аудиовизуалдык материалдарды, ошондой эле” деген сөздөр менен толукталсын.

 

5-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

А. Атамбаев