Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Жогорку Кеңешинин
1994-жылдын 27-майындагы № 1532-XII токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ  

 

1991-жылдын 18-декабры № 668-XII

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө

 

(Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин
1991-жылдын 18-декабрындагы № 669-XII
токтому менен күчүнө кирген)

 

I Глава. Жалпы жоболор

II Глава. Кыргыз Республикасынын министрликтери, мамлекеттик комитеттери, административдик ведомстволору, башка

                 мамлекеттик башкаруу структуралары

III Глава. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн функциялары жана полномочиелери

IV Глава. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иштөө тартиби

 

I Глава
Жалпы жоболор

 

1-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү - Кыргыз Республикасынын

мамлекеттик бийлигинин жогорку аткаруучу-тескөөчү органы

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлигинин жогорку аткаруучу-тескөөчү органы болуп саналат жана ага Кыргыз Республикасынын Президенти башчылык кылат.

Өкмөттүн составына Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлери, Кыргыз Республикасынын министрлери, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик комитеттеринин Төрагалары кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин компетенциясына берилген полномочиелерден башка мамлекеттик башкаруунун бардык маселелерин чечет.

 

2-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишмердигинин негизги

принциптери

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өз ишинде закондуулук, коллегиялуулук, маалымдуулук жана коомдук пикирди эске алуу принциптерин жетекчиликке алат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн функциясы менен полномочиелери жана иштөө тартиби, анын мамлекеттик башка органдар менен мамилелери Кыргыз Республикасынын Конституциясы, ушул Закон, Кыргыз Республикасынын башка закондору жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Указдары менен аныкталат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын закондорунун, Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин токтомдорунун, Кыргыз Республикасынын Президентинин актыларынын негизинде аракеттенет жана аларды аткарууну уюштурат.

 

3-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актылары

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында, бардык органдар, уюмдар, кызмат адамдары жана граждандар аткарууга милдеттүү болгон токтомдорду жана буйруктарды чыгарат, ошондой эле аларды аткарууну уюштурат жана текшерет.

 

4-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүн түзүү жана анын

полномочиесинин мөөнөтү

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жекече составы Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан аныкталат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын Президентинин полномочиелеринин мөөнөттөрүнүн чектеринде иштейт.

 

5-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мүчөлөрүн кызматка

дайындоонун жана кызматтан бошотуунун тартиби

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлери, Кыргыз Республикасынын министрлери, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик комитеттеринин төрагалары Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан дайындалат.

Андай макулдук алганча Кыргыз Республикасынын Президенти аталган кызматтар боюнча милдеттерди аткарууну Кыргыз Республикасынын Жогорку Советине сунуш кылынган талапкерлерге жүктөй алат.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министрлигине, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлигине, Кыргыз Республикасынын министрликтерине, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик комитеттеринин төрагаларына сунуш кылынган талапкерлер Кыргыз Республикасынын эл депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгү менен - Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети тарабынан четке кагылганда Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин кароосуна жаңы талапкерлерди сунуш кылат.

Кыргыз Республикасынын Президенти Өкмөттүн полномочиесинин мөөнөтү аяктаганга чейин эле Өкмөттүн составына кирген адамды ээлеген кызматынан бошотууга акылуу.

 

6-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн отставкага кетиши

 

Кыргыз Республикасынын Президенти өз демилгеси менен же Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мүчөлөрүнүн кеминде үчтөн экисинин арызы боюнча Өкмөттүн составынын полномочиелерин мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө чечим кабыл алууга акылуу.

Эгерде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү отставкага кеткен болсо, анда Өкмөттүн жаңы составы түзүлгөнчө ал Кыргыз Республикасынын Президентинин тапшыруусу менен өз милдетин аткарууга милдеттүү.

 

7-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Кыргыз

Республикасынын Жогорку Совети

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жылына кеминде бир жолу Кыргыз Республикасынын Жогорку Советине өз иши тууралуу маалымдап турат.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети Өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн отчетун талап кылууга акылуу.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети Өкмөткө же анын айрым мүчөсүнө ишеним көрсөтпөй кое алат. Бул маселе боюнча чечим жашыруун добуш берүү аркылуу Кыргыз Республикасынын эл депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинин көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

Өкмөттүн мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин сессияларына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин туруктуу комиссияларынын заседаниелерине катышууга укуктуу, өз ишине байланыштуу маселелер боюнча зарыл маалыматтарды берүүгө тийиштүү жана милдеттүү.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин сессиясынын заседаниелеринде Кыргыз Республикасынын эл депутатынын, депутаттар тобунун, Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин туруктуу комиссиясынын Өкмөттүн же ага караган органдарынын иштерине тийиштүү суроо-талабын алган Өкмөт мүчөсү закондо белгиленген тартипте оозеки же жазуу түрүндө жооп берүүгө милдеттүү.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин туруктуу комиссияларынын Өкмөттүн ишмердигинин маселелери боюнча рекомендацияларын жана сунуштарын карайт жана зарыл чараларды көрөт. Рекомендацияларды жана сунуштарды кароонун натыйжалары жана Өкмөт көргөн чаралар жөнүндө ал белгилеген мөөнөттө тийиштүү комиссияларга билдирет.

 

8-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана жергиликтүү өзүн-өзү

башкаруу органдары

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары менен мамилелери Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу жөнүндөгү закону, Кыргыз Республикасынын башка закондору жана закон актылары менен аныкталат.

 

9-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана коомдук, дин уюмдары

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн коомдук жана дин уюмдары менен мамилелери Кыргыз Республикасынын коомдук уюмдар жөнүндөгү закону жана Кыргыз Республикасынын дин уюмдары жөнүндөгү закону, Кыргыз Республикасынын башка закондору жана закон актылары менен аныкталат.

 

II Глава
Кыргыз Республикасынын министрликтери, мамлекеттик комитеттери,
административдик ведомстволору, башка мамлекеттик башкаруу структуралары

 

10-статья. Кыргыз Республикасынын министрликтери, мамлекеттик

комитеттери жана алардын негизги функциялары

 

Тийиштүү ишкердик чөйрөлөрүндө аткаруучу-тескөөчү функцияларды ишке ашырган мамлекеттик башкаруунун борбордук органдары Кыргыз Республикасынын министрликтери болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик комитеттери ишмердиктин ар кандай чөйрөлөрүндө, негизинен координациялык жөнгө салуу түрүндө башкарууну ишке ашырган мамлекеттик башкаруу органы болуп саналат.

Министрликтер жана Мамлекеттик комитеттер Кыргыз Республикасынын закондорунун, Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин токтомдорунун, Кыргыз Республикасынын Президентинин актыларынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунун жана буйруктарынын негизинде жана аларды аткаруу иретинде аракеттенет.

Министрликтерге - министрлер, Мамлекеттик комитеттерге - Төрагалар башчылык кылат. Алар министрликтерге жана мамлекеттик комитеттерге жүктөлгөн функциялардын аткарылышы үчүн жекече жоопкерчилик тартат.

Кыргыз Республикасынын министрликтери, Мамлекеттик комитеттери өз компетенциясынын чектеринде нормативдик актыларды чыгарууга жана алардын аткарылышын текшерүүгө укуктуу.

Кыргыз Республикасынын Президенти, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Премьер-министри министрликтердин жана Мамлекеттик комитеттеринин нормативдик актыларын алып салууга акылуу.

Кыргыз Республикасынын министрликтеринин жана Мамлекеттик комитеттеринин тизмеси Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан аныкталат.

 

11-статья. Кыргыз Республикасынын административдик ведомстволору

 

Кыргыз Республикасынын административдик ведомстволору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдында иштеген мамлекеттик агентстволорду жана мамлекеттик инспекцияларды өзүнө камтыйт.

Мамлекеттик агентство - ишкердиктин ар кандай чөйрөлөрүндө, негизинен маалымат менен камсыз кылуу формасында мамлекеттик башкаруунун жөнгө салуу функцияларын ишке ашырган административдик ведомство.

Мамлекеттик инспекция - ишкердиктин ар кайсы чөйрөлөрүндө мамлекеттик башкаруунун контролдук кылуу функцияларын аткарган административдик ведомство.

Мамлекеттик агентстволор менен мамлекеттик инспекциялар Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан түзүлөт жана аларды Кыргыз Республикасынын Президенти дайындаган директорлор башкарат.

Мамлекеттик агентстволор жана мамлекеттик инспекциялар өз компетенцияларынын чектеринде нормативдик актыларды чыгарат жана Кыргыз Республикасынын закондорунун, Кыргыз Республикасынын Советинин токтомдорунун, Кыргыз Республикасынын Президентинин актыларынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунун жана буйруктарынын, ошондой эле өзүлөрүнүн актыларынын аткарылышына контролдук кылат.

Кыргыз Республикасынын Президенти, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Премьер-министри мамлекеттик агентстволор менен мамлекеттик инспекциялардын актыларын алып салууга акылуу.

 

12-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн комиссиялары

 

Мамлекеттик турмуштун кыйла маанилүү маселелерин, анын ичинде өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу маселелерди, комплекстүү чечүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү туруктуу же убактылуу комиссияларды түзөт.

 

13-статья. Кыргыз Республикасынын Фонддору жана Ишкер долбоорлору

 

Мамлекеттик башкаруу органдары менен катар эле Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдында Фонддорду жана Ишкер долбоорлорду түзө алат.

Кыргыз Республикасынын Фонддору экономикалык, социалдык жана маданий чөйрөлөрдөгү ишкердиктин ар кандай түрлөрүн өнүктүрүүнү мамлекет тараптан колдоого алууну камсыз кылууга чакырылган уюштуруучулук структура болуп саналат.

Ишкер долбоорлор республика үчүн өзгөчө маанилүү болгон экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүү милдеттерин чечүү боюнча программалык-максаттуу башкарууну камсыз кылуу үчүн түзүлгөн уюштуруучулук структура болуп саналат.

Фондду, Ишкер долбоорлорду башкаруу Кыргыз Республикасынын Президенти бекиткен төраганын жетекчилиги астындагы коллегиялуу органга же Кыргыз Республикасынын Президенти дайындаган генералдык директорго (директорго) жүктөлөт.

 

III Глава
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн функциялары жана полномочиелери

 

14-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн негизги функциялары

жана полномочиелери

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

- экономикалык жана социалдык-маданий жактан өнүктүрүүнүн жана мамлекеттик башкаруунун кыйла маанилүү маселелерин кароонун жыйынтыктары боюнча токтомдорду жана буйруктарды кабыл алат;

- Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин долбоорун даярдоо маселесин, Кыргыз Республикасынын Республикалык бюджетин учурда аткаруунун маселелерин, ошондой эле мамлекеттик бюджеттен тышкары фонддорду түзүү жана аткаруу маселелерин карайт;

- Кыргыз Республикасынын экономикалык жана социалдык жактан өнүктүрүү программаларынын долбоорлорун карайт;

- мамлекеттик казына кагаздарын жүгүртүүгө чыгаруунун көлөмүн жана мамлекеттик ички жана тышкы карыздарын көбөйтүүнүн чектерин аныктайт жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин кароосуна коет;

- мамлекеттик бекитилген баалар колдонулуучу продукциялардын, товарлардын жана кызматтардын номенклатурасын белгилейт;

- товарлардын айрым түрлөрүн чыгарууга жана кызмат көрсөтүүгө же ишкердиктин айрым чөйрөлөрүнө же граждандардын айрым категорияларына салык салуунун ставкаларын белгилөө жана өзгөртүү боюнча сунуштарды карайт;

- мамлекеттик менчикти приватташтыруунун жылдык программасынын долбоорлорун бекитет жана приватташтыруудан алынган каражаттарды Кыргыз Республикасынын законуна ылайык пайдалануунун негизги багыттары боюнча сунуштарды карайт;

- Кыргыз Республикасынын министрликтерин, мамлекеттик комитеттерин, мамлекеттик башкаруунун жана уюштуруучулук структураларынын башка органдарын түзүү, кайра уюштуруу жана жоюу жөнүндөгү сунуштарды даярдоо жана Кыргыз Республикасынын Президентине сунуш кылуу жөнүндө чечим кабыл алат;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн карамагына тиешелүү маселелер боюнча өкмөттөр аралык макулдашууларга кол коюу жөнүндө чечим кабыл алат;

- министрликтердин мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун, башка уюштуруу структураларынын, жергиликтүү Советтердин аткаруучу органдарынын Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана Кыргыз Республикасынын закондоруна карама-каршы келген актыларын жокко чыгарат.

 

15-статья. Кыргыз Республикасынын Президенти - Кыргыз

Республикасынын Өкмөтүнүн Төрагасы

 

Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Төрагасы болуп саналат;

Кыргыз Республикасынын Президенти:

- Өкмөттүн жана Президиумунун заседаниесин алып барат;

- Өкмөттүн токтомдоруна кол коет;

- Өкмөткө жетекчилик кылуу боюнча өзүнүн айрым полномочиелерин ишке ашырууну Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине тапшырат.

 

16-статья. Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Кыргыз

Республикасынын Өкмөтүнүн Төрагасынын орун басары

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Төрагасынын орун басары болуп саналат:

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, өкмөттүн башка органдарынын жана өкмөттүн алдында иштеген уюштуруучулук структуралардын ишин уюштурат;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү кабыл алган чечимдерди аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин алдында жооп берет;

- Өкмөттүн жана мамлекеттик башкаруунун төмөндө турган органдарынын ишин уюштуруу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн компетенциясына кирген маселелерден башка маселелер боюнча аткаруу милдеттүү болгон буйруктарды чыгарат;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин тапшыруусу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөттөр аралык келишимдерине жана макулдашууларына кол коет, өкмөттөр аралык мамилелерде Кыргыз Республикасынан өкүл болот;

- кызматтык милдеттерин талапка ылайык аткарбагандыгы үчүн министерстволордун, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун, башка уюштуруу структураларынын жетекчилерин кызматтан бошотуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентине сунуш берүүгө укуктуу;

- ушул Закон жана Кыргыз Республикасынын башка закондорунда каралган, ошондой эле Президенттин тапшыруусу боюнча ага, жүктөлгөн башка полномочиелерге да ээ болот.

 

17-статья. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлери

 

- Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлери Президенттин же Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин тапшыруусу боюнча:

- анын айрым полномочиелерин аткарат;

- өздөрүнүн карамагындагы министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, мамлекеттик башкаруунун башка органдарынын ишин координациялайт;

- өз компетенциясынын чектеринде аткаруу үчүн милдеттүү болгон буйруктарды чыгарат.

 

18-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мүчөлөрү

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мүчөлөрү:

- Өкмөттүн компетенциясына кирген маселелерди кароо жөнүндөгү сунушту Өкмөткө киргизүүгө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдерин иштеп чыгууга демилге көтөрүүгө акылуу;

- ишмердиктин өзүнө тапшырылган чөйрөсү үчүн жекече жоопкерчилик тартат, ошондой эле өз компетенциясынын чектеринде аткаруу үчүн милдеттүү болгон буйруктарды чыгарат;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн заседаниелеринде маселелерди кароого чечүүчү добуш менен катышат;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин тапшыруусу боюнча өздөрүнүн компетенциясынын чөйрөсүндө болгон Өкмөттөр аралык келишимдерге жана макулдашууларга кол коет.

- ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда башка кызматтарды, коомдук бирикмелерде акы төлөнүүчү кызматтарды ээлөөгө, ошондой эле ээлик кылуу ишмердигин жүргүзүүгө акысыз;

- бир эле учурда Кыргыз Республикасынын эл депутаты боло албайт;

- отставкага кетүүгө укуктуу.

Кыргыз Республикасынын Министрлери, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик комитеттеринин төрагалары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана анын Президиумунун заседаниелеринде каралуучу маселелерден, ошондой эле белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын башка министрликтери, мамлекеттик комитеттери жана мамлекеттик башкаруунун башка органдары менен макулдашууну талап кылган маселелерден тышкары өздөрүнө тапшырылган ишкердик чөйрөсүнө тиешелүү мамлекеттик башкаруу маселелери боюнча өз алдынча чечим кабыл алышат.

Өкмөттүн мүчөлөрүнүн эмгек шарты жана социалдык жактан коргоонун гарантиялары Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан аныкталат.

 

IV Глава
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иштөө тартиби

 

19-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн заседаниелери жана

чечимдерди кабыл алуу тартиби

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн заседаниелери зарылдыгына жараша өткөрүлөт. Өкмөттүн заседаниелеринде Кыргыз Республикасынын Президенти төрагалык кылат. Президент жок болгон учурда анын тапшыруусу боюнча заседаниени Премьер-министр өткөрөт.

Өкмөттүн заседаниеси эгерде ага Өкмөттүн мүчөлөрүнүн жалпы санынын кеминде жарымы катышса, маселе чечүүгө укуктуу болуп саналат.

Заседаниеде Өкмөттүн чечими ага катышып жаткан Өкмөттүн мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Добуштар эки жакка бирдей болуп калса, төрагалык кылуучу добуш берген чечим кабыл алынды деп эсептелет.

Өкмөттүн заседаниесине администрациялык ведомстволордун, фонддордун, ишкер долбоорлордун жетекчилери, эл депутаттарынын областтык жана Бишкек шаардык Советтеринин төрагалары кеңеш берүүчү добуш менен катышууга акылуу.

 

20-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Президиуму

 

Аткаруучу-тескөөчү ишмердиктин маанилүү жана кечиктирилгис маселелерин коллегиялуу чечүү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунун долбоорлорун даярдоо жана алдын-ала кароо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин жетекчилиги астында иштеген Өкмөттүн Президиуму Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан түзүлөт.

Өкмөттүн Президиумунун составына Премьер-министр, вице-премьер-министрлер, ошондой эле Президенттин чечими боюнча Кыргыз Республикасынын айрым министрлери жана мамлекеттик комитеттеринин төрагалары кирет. Өкмөттүн Президиумунун составы Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан өзгөртүлүшү мүмкүн.

Өкмөттүн заседаниеси Республиканын Президентинин Төрагалыгы астында, ал эми жок болгондо же анын тапшыруусу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин төрагалыгы астында өтөт. Президиумдун заседаниесинде кабыл алынган чечимдер Өкмөттүн токтомдору менен же Президенттин пикирине ылайык анын Указы менен оформить этилиши мүмкүн.

 

21-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору жана

буйруктары

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн нормативдик мүнөздөгү же жалпы маанидеги актылары токтом түрүндө чыгарылат.

Шашылыш жана нормативдик мүнөздө болбогон учурдагы башка маселелер боюнча чечимдер Өкмөттүн буйругу катары чыгарылат.

Өкмөттүн токтомуна Кыргыз Республикасынын Президенти, ал жок болгондо Кыргыз Республикасынын Президентинин тапшыруусу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кол коет.

Өкмөттүн буйруктарына Премьер-министр жана өз компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча вице-премьер-министрлер кол коюшат.

Өкмөттүн токтомдору жана буйруктары аларда башка нерселер айтылбаган болсо, кабыл алынган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

22-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты

 

Талдоого алуу, маалымат берүү жана башка материалдарды даярдоону, тийиштүү сунуштарды иштеп чыгууну, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунун жана буйруктарынын долбоорлорун даярдоону, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдерин аткарууну текшерүүнү Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын өз алдынча структуралык бөлүмчөсү болуп саналган Өкмөттүн Аппараты жүргүзөт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аппаратына Кыргыз Республикасынын Премьер-министри жетекчилик кылат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аппаратынын структурасын жана штаттык расписаниесин Премьер-министр бекитет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аппаратынын чыгымдарынын сметасын Премьер-министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти бекитет.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

А.Акаев