Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\9d75712e-fcc3-4b6a-bf45-8ebd0d494e5b\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2014-жылдын 18-январы № 13

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

1-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 40-берененин 3-бөлүгүндө:

6-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 7-пункт менен толукталсын:

"7) Жогорку технологиялар паркындагы салык режимин.".

2. 60-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

"5) салык кызматы органы тарабынан КНСтин ашып кеткен суммасынын ордун толтуруу жөнүндө чечим кабыл алынган күн.".

3. 97-берененин 5-бөлүгү "ошондой эле салык төлөөчүнүн салыктык отчетунда" деген сөздөрдөн кийин "жана төлөм документинде" деген сөздөр менен толукталсын.

4. 112-берененин 2-бөлүгүнүн 4-пункту "тамак-аш" деген сөздөрдөн кийин ", соода" деген сөз менен толукталсын.

5. 170-берененин 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3) ушул Кодекске ылайык киреше салыгы салынбаган кирешелер боюнча мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча чегерүүлөрдү кошпогондо, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча чегерүүлөрдү чыгарып салуулардан;".

6. 177-берененин 1-бөлүгүндө "15инен" деген сандар "20сынан" деген сандарга алмаштырылсын.

7. 215-беренедеги "отчеттук кварталдан кийинки айдын 25инен" деген сөздөр "кирешелерди төлөө жүзөгө ашырылган айдан кийинки айдын 20сынан" деген сөздөргө алмаштырылсын.

8. 221-берененин 4-бөлүгүндө "15инен" деген сандар "20сынан" деген сандарга алмаштырылсын.

9. 224-берене төмөнкүдөй мазмундагы 4 жана 5-пункттар менен толукталсын:

"4) "Накталай формада сатып алынган материалдык ресурстардын наркын төлөө" - материалдык ресурстардын беримдерин жүзөгө ашыруучу, салык алынган субъекттин кассасына түздөн-түз накталай акча каражаттары менен төлөө;

5) "Накталай эмес формада сатып алынган материалдык ресурстардын наркын төлөө" - материалдык ресурстардын беримдерин жүзөгө ашыруучу, салык алынган субъекттин банктагы эсебине накталай акча каражаттарын төгүү жана/же акчалай каражаттарды которуу жолу менен төлөө.".

10. 229-беренеде:

4-бөлүгүнүн 2-пунктунун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Ушул бөлүктө каралган учурларда каттоо жөнүндө арыз берилген айдан кийинки айдын биринчи күнүнөн тартып каттоо күчүнө кирет.";

7-бөлүгүнүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7. Субъектти КНС төлөөчү катары каттоодо салык органы салык төлөөчү каттоо жөнүндө арыз берген күндөн тартып 10 күндүн ичинде каттоо документин (мындан ары - каттоо документи) берүүгө милдеттүү, анда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:".

11. 270-берененин 3-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

"3) ушул Кодекстин 271-беренесинин 8-бөлүгүндө каралган учурду кошпогондо, салык салынуучу субъект сатып алынган материалдык ресурстардын наркын төлөөнү накталай эмес жана/же накталай формаларда жүргүзсө.".

12. 271-берене төмөнкүдөй мазмундагы 8-бөлүк менен толукталсын:

"8. КНСти жана сатуудан салыкты эсепке албаганда наркынын суммасы КНС боюнча отчеттук салык мезгил үчүн 300,0 миң сомдон ашкан Кыргыз Республикасынын аймагында накталай формада сатып алынган материалдык ресурстар үчүн КНС боюнча эсепке алынууга жатпайт.".

13. 332-берененин 5-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Салык төлөөчү мүлк салыгы боюнча үстүдөгү жылга төмөнкүдөй маалыматтык эсеп берет:

1) 1, 2 жана 3-топтогу мүлк объекттери боюнча:

а) учурдагы жылдын 1-мартына чейин - уюмдар;

б) учурдагы жылдын 1-апрелине чейин - жеке жактар;

2) 4-топтогу мүлк обьекттери боюнча:

а) 1-мартка чейин - уюмдар;

б) 1-апрелге чейин - жеке жактар.".

14. 341-берененин 1-бөлүгүнүн 3-пунктунун биринчи абзацында "жер" деген сөз алып салынсын.

15. 348-берененин 1-бөлүгүндө:

6-пункт "дискотека" деген сөздөн кийин "жана түнкү клубдар" деген сөздөр менен толукталсын;

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 13-пункт менен толукталсын:

"13) автотранспорт каражаттарын жуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр.";

экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Бий аянтчаларын бергендиги үчүн белгилүү акы же акча каражаттарынын кандай болбосун алдын ала белгиленген суммасын алуучу жайлардын кызмат көрсөтүүлөрү дискотекалардын жана түнкү клубдардын кызмат көрсөтүүлөрү деп түшүнүлөт.".

16. 349-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 13-пункт менен толукталсын:

"

13) автотранспорт каражаттарын жуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрү

1 жуугуч-орун

4000 сом

".

2-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

3-берене.

 

Ушул Мыйзам 1-берененин 9, 11, 12, 15 жана 16-пункттарын кошпогондо, расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Ушул Мыйзамдын 1-беренесинин 9, 11 жана 12-пункттары 2014-жылдын 1-апрелинен тартып күчүнө кирет.

Ушул Мыйзамдын 1-беренесинин 15 жана 16-пункттары расмий жарыяланган күндөн тартып эки ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

        Президенти

 

А.Атамбаев