Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c2aab9b0-43b2-4a8b-815a-cce0d3b451bc\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2014-жылдын 13-марты № 45

"Жаныбарлар дүйнөсү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

1-берене.

 

"Жаныбарлар дүйнөсү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 12, 530-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 1-статьяда:

7 жана 8-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кызыл китеп - ага киргизилген сейрек кездешүүчү, жоголуп бараткан же жок болуу коркунучу алдында турган жаныбарлар менен өсүмдүктөр дүйнөсүнүн объекттеринин жана козу карындардын биологиясы, таралышы жана жашоо чөйрөсүнүн абалы, аларды сактап калуу, калыбына келтирүү жана туруктуу пайдалануу боюнча көрүлүп жаткан жана сунушталуучу чаралар жөнүндө маалыматтардын жыйындысы.

Лимит - республиканын мергенчилик кылуучу жерлеринин бардык аймагында же белгилүү бир мергенчилик кылуу жерлеринде белгиленүүчү популяциялардын туруктуу жашоосун жана көбөйүү жөндөмдүүлүгүн эске алуу менен табигый чөйрөдөн алуу максаттарына карабастан алууга жол берилген айырмаланган түрлөрүнүн чектелген саны.";

12-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Аңчылык - олжолоо максатында мергенчилер тарабынан издөөнү, аңдууну, артынан түшүүнү жүзөгө ашыруу процессин жана табигый эркиндик абалындагы, же жарым-жартылай эркин шарттардагы жапайы айбанаттарды жана канаттууларды иш жүзүндө олжолоонун (кармап алуу же атып алуу жолу менен) өзүн билдирген жаныбарлар дүйнөсүнүн объекттерин пайдалануунун түрү".

2. 6-статьянын 4-бөлүгү "учурлардан тышкары" деген сөздөрдөн кийин ", атайын пайдаланууга уруксаттын негизинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда жаратылыш чөйрөсүнөн алынган" деген сөздөр менен толукталсын.

3. 9-статьяда:

1-бөлүгүндө:

жетинчи абзацында "аңчылыктын ыкмаларын жана мөөнөттөрүн жөнгө салып, жаныбарлар дүйнөсүнүн объекттерин улоо боюнча жылдык ченемдерди бекитет." деген сөздөр алып салынсын;

тогузунчу абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кыргыз Республикасынын Кызыл китебин жүргүзөт;";

онунчу абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

он экинчи абзацында "лимит, ченем чектейт" деген сөздөр "лимиттерди жана ченемдерди белгилөө боюнча ишти координациялайт" деген сөздөргө алмаштырылсын;

он төртүнчү абзацында "аңчылык куралдары менен ок-дарыларынын сатылышына," деген сөздөр алып салынсын;

он бешинчи абзацында "аңчылык жерлерин жана" деген сөздөр алып салынсын;

он жетинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"алгыр куштарды багуунун эрежелерин белгилейт;";

2-бөлүгүндө "атайын" деген сөз алып салынсын; "Өкмөтү тарабынан" деген сөздөр "мыйзамдарына ылайык" деген сөздөргө алмаштырылсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"Мамлекеттик органдардын, башка юридикалык жактардын, ошондой эле аңчылык жана мергенчилик чарбасы чөйрөсүндөгү жеке жактардын компетенциялары "Аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык аныкталат.".

4. 11-статьянын 2-бөлүгүндө "башка илимий мекемелер" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

5. 12-статьяда:

5-бөлүгүндө "тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет" деген сөздөр "тартиби Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөнү коргоо боюнча республикалык мамлекеттик органы тарабынан белгиленет" деген сөздөргө алмаштырылсын;

6-бөлүгүндө "жүргүзүү тартибин" деген сөздөрдөн кийин "(мониторингдин алкагында)" деген сөздөр менен толукталсын.

6. 18-статьянын 2-бөлүгүндө "жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин чыгашалоо жана" деген сөздөр алып салынсын.

7. 21-статьяда:

1-бөлүгү "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөрдөн мурда "ал жөнүндө Жобого ылайык" деген сөздөр менен толукталсын;

2-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине киргизилген популяциялардын санынын жана түзүмүнүн өнүгүүсүнүн терс тенденциясына, популяцияларды сактоого терс таасирин тийгизүүгө же сейрек кездешүүчү жана жок болуп кетүү коркунучу алдында турган жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн таралуу ареалынын кыскарышына алып келүүчү аракеттерге же алардын уяларын, жумурткаларын, турган жайларын, башка курулмаларын жок кылуу, же мындай жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн жашаган чөйрөсүн бузуу же болбосо мындай объектилерди атайын пайдаланууга уруксатта көрсөтүлгөн шарттарды бузуу менен мындай жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү алууга тыюу салынат.";

4-бөлүгүндө:

"айрым гана учурларда (илимий, жасалма жол менен көбөйтүү максатында ж.б.)" деген сөздөр "аларды алуунун көлөмү өзгөчө чектелгенде гана" деген сөздөргө алмаштырылсын;

бөлүк "мамлекеттик органы" деген сөздөрдөн кийин "же башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөр менен толукталсын.

8. 28-статьяда:

1-бөлүгүндө "айлана-чөйрөнү коргоо боюнча республикалык мамлекеттик орган тарабынан же анын чечими аркылуу берилүүчү же түзүлүүчү лицензия (атайын уруксаттын) же келишимдин негизинде пайдалануу укугу бар" деген сөздөр "белгиленген тартипте пайдалануу укугу берилген" деген сөздөргө алмаштырылсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"Аңчылык жаныбарларын пайдалануу укугу "Аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен жөнгө салынат.".

9. 29-статья төмөнкүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

"Аңчылык жаныбарларын пайдалануучулардын укуктары жана милдеттери ошондой эле "Аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен жөнгө салынат.".

10. 30-статьяда:

5-бөлүгүндө "лицензиясы" деген сөз "уруксаты" деген сөзгө алмаштырылсын;

7-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Мергенчилик чарбасын жүргүзүүдө жаныбарлар дүйнөсүнүн объекттерин атайын пайдалануу юридикалык жактарга белгилүү бир аңчылык жерлерге мергенчилик чарбасынын иштерин жүргүзүү укугун берүү менен, балык чарбасын жүргүзүүдө - юридикалык жана жеке жактарга балык чарбаларынын көлмөлөрүн пайдалануу укугун берүү менен жүзөгө ашырылат.".

11. 32-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"32-статья. Аңчылык

Аңчылык "Аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүзөгө ашырылат.".

12. 33-статья күчүн жоготту деп таанылсын.

13. 36-статьянын 3-бөлүгүндө "лицензия" деген сөз "уруксат" деген сөзгө алмаштырылсын.

14. 39-статьяда:

1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Белгиленген тартипте жаратылыш чөйрөсүнөн алынган жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилери юридикалык жана жеке жактардын менчиги болуп саналат.";

2-бөлүгүндө "лицензиясыз, же документсиз кармаган" деген сөздөр "белгиленген тартипти сактабастан жаратылыш чөйрөсүнөн олжолонгон" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-бөлүгүндө "лицензиясы" деген сөз "уруксат берүүчү документтери" деген сөздөргө алмаштырылсын.

15. 48-статьяда:

1-бөлүгүндө:

жетинчи абзацы "сейрек кездешүүчү" деген сөздөрдөн мурда "Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузуу менен" деген сөздөр менен толукталсын;

он экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин жана алардын продукцияларын, ошондой эле алардан жасалган мех буюмдарды сатып алуунун, ташуунун, кабыл алуунун жана сатуунун белгиленген тартибин бузуу;";

6-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдары чектеген тартипте сатылат" деген сөздөр "макулдашуу боюнча кызыкдар жактарга (реабилитациялык борборлорго, питомниктерге, зоопарктарга жана башкаларга) акысыз өткөрүп берүүгө же жок кылууга жатат" деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

А.Атамбаев