Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\5fd2e741-24ea-46b5-ba3f-fc749cc1e5e4\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2014-жылдын 14-марты № 49

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

1-берене.

 

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосттору, 1996-ж., № 6, 80-ст.; 1998-ж., № 6, 226-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 2-статьяда:

3-пунктунун экинчи сүйлөмүндөгү "мыйзам актыларына" деген сөздөр "мыйзамдарга" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

4-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Граждандык мыйзамдар ушул Кодекстен, мыйзамдардан жана ага ылайык кабыл алынган башка ченемдик укуктук актылардан, ошондой эле ушул Кодекстин 1-беренесинин 1 жана 2-пункттарында көрсөтүлгөн мамилелерди жөнгө салуучу Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден турат.

Башка ченемдик укуктук актыларда камтылган граждандык мыйзамдардын ченемдери ушул Кодекске шайкеш келиши керек.";

5-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

6-пунктунда "4, 5-пункттарында" деген сөздөр "4-пунктунда" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

2. 6-статья күчүн жоготту деп таанылсын.

3. 20-статьянын 1-пунктунун биринчи абзацындагы "кат жазышуунун" деген сөздөрдөн кийин "почталык, телеграфтык, электрондук жана башка билдирүүлөрдүн, телефондук жана башка сүйлөшүүлөрдүн" деген сөздөр менен толукталсын.

4. 23-статьянын 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Мыйзамдар менен белгиленген учурларды кошпогондо, жеке мүлктүк эмес байлыктар жана укуктар ээликтен ажыратылбайт жана башка ыкмалар менен берилбейт.".

5. 25-статьяда:

4-пунктунун биринчи абзацы "жөнүндө маалыматты" деген сөздөрдөн кийин ", мамлекеттик жана коммерциялык сырларды түзгөн маалыматтарды кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын;

5-пунктундагы "сотко даттанылышы мүмкүн" деген сөздөр "жогору турган органга же сотко даттанылышы мүмкүн" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

6. 32-статьянын 1-бөлүгүндөгү "(фирмалык аталышка, товардык белгиге, тейлөө белгисине жана д.у.с.)" деген сөздөр алынып салынсын.

7. 81-статьянын 2-пунктунун биринчи абзацында ", ушул Кодекстин 291-статьясынын 3-пунктунда каралгандан тышкары учурларда," деген сөздөр алынып салынсын.

8. 87-статьянын 5-пунктунун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Коммерциялык эмес уюмдардын жана финансы-кредиттик мекемелердин уюштуруу документтерин өзгөртүүлөр көрсөтүлгөн юридикалык жактар мамлекеттик кайра каттоодон өткөн күндөн тартып күчүнө кирет.".

9. 92-статьянын 2-пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Көрсөтүлгөн документтерди кароонун негизинде чыгарылган сот актысынын күчүнө кириши кайрадан пайда болуучу юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо үчүн негиз болот.".

10. 94-статьянын 2-пунктунда:

биринчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Өткөрүп берүү актысы жана ажыратуу балансы юридикалык жактын уюштуруучулары (катышуучулары) же юридикалык жакты кайра түзүү жөнүндө чечим кабыл алган орган тарабынан бекитилет жана кайрадан пайда болгон юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) үчүн берилет.";

экинчи абзацында "Уюштуруу документтери менен чогуу тиешелүү" деген сөздөр алып салынсын.

11. 104-статьянын 2-пунктунун экинчи абзацында "мыйзамдык актыларда" деген сөздөр "ченемдик укуктук актыларда" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

12. 116-статьянын 1-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмүндө "уставдык фонддогу'" деген сөздөр "уставдык капиталдагы" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

13. 121-статьянын 1-пунктунун биринчи абзацынын биринчи сүйлөмүндө жана 3-пунктунда "уставдык фонддогу" деген сөздөр "уставдык капиталдагы" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

14. 131-статьянын 2-пункту "мыйзам тарабынан" деген сөздөрдөн кийин "жана уюштуруу келишими тарабынан" деген сөздөр менен толукталсын.

15. 136-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"136-статья. Жоопкерчилиги чектелген коомдон катышуучуну чыгаруу

Жоопкерчилиги чектелген коомдун катышуучусу коомго жана анын башка катышуучуларына орчундуу зыян келтирсе, соттун чечими боюнча коомдон чыгарылышы мүмкүн.".

16. 137-статьянын 2-пунктунун биринчи сүйлөмүндө "уставдык фондуна" деген сөздөр "уставдык капиталына" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

17. 139-статьянын 3-пунктунун биринчи абзацында "чарбалык коомдор жана шериктештиктер жөнүндө мыйзамдарга" деген сөздөр "акционердик коомдор жөнүндө мыйзамга" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

18. 143-статьянын 3-пунктунун экинчи абзацынын биринчи сүйлөмүндө ", анын ичинде чечилиши бир добуштан же добуштардын квалификациялуу көпчүлүгү менен кабыл алынуучу маселелер" деген сөздөр алынып салынсын.

19. 146-статьянын 3-пунктунда "Мыйзам" деген сөз "Кодекс" деген сөз менен алмаштырылсын.

20. 148-статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-1-пункт менен толукталсын:

"3-1. Коомдун финансы-чарбалык ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүү үчүн акционерлердин жалпы чогулушунда коомдун текшерүү комиссиясы (текшерүүчү) шайланат.

Текшерүү комиссиясынын (текшерүүчүнүн) компетенциясы мыйзамдар жана коомдун уставы менен аныкталат.".

21. 171-статьяда "ал түзгөн эл аралык келишимдер жана макулдашуулар" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

22. 184-статьянын 4-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

23. 185-статьянын аталышында жана текстинде ар кандай жөндөмөлөрдөгү "мыйзамдар" деген сөз тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "мыйзам" деген сөз менен алмаштырылсын;

24. 204-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Нотариалдык форманы, мамлекеттик каттоону талап кылган бүтүмдөрдү түзүүгө ишеним кат, ошондой эле сотто өкүлдүк кылууга жарандар тарабынан берилген ишеним кат, мыйзамда каралгандагыдан башка учурларда, нотариуста күбөлөндүрүлүүгө тийиш.".

25. 223-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Мүлк граждандардын жана юридикалык жактардын, мамлекеттин, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын менчигинде болушу мүмкүн. Менчиктин жеке, мамлекеттик, муниципалдык жана башка формалары таанылат.".

26. 225-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Мамлекеттик менчик мамлекеттик казынадан, ошондой эле ченемдик укуктук актыларга ылайык мамлекеттик ишканаларга жана мекемелерге бекитилип берилген мүлктөн турат.

Мамлекеттик бюджеттин каражаттары, алтын запасы, мамлекеттик өзгөчө менчигинин объекттери, анын ичинде жер, анын байлыктары, суулар, аба мейкиндиги, токойлор, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү, бардык жаратылыш байлыктары жана башка мамлекеттик ишканаларга жана мекемелерге бекитилип берилген мамлекеттик мүлк Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казынасын түзөт.".

27. 227-статьянын 4-пункту "чарба жүргүзүү" деген сөздөрдөн кийин "же оперативдүү башкаруу" деген сөздөр менен толукталсын.

28. 231-статьяда:

3-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Мекеме өзүнө бекитилген мүлктү жана ага смета боюнча бөлүнүп берилген каражаттын эсебинен сатылып алынган мүлктү, ошол мүлктүн менчик ээсинин макулдугу боюнча гана ажыратып алууга же башка жол менен тескөөгө укуктуу. Ошол мекеменин кирешесин бөлүштүрүү тартиби анын мүлкүнүн менчик ээси тарабынан аныкталат.

Эгерде уюштуруу документтерине ылайык мекемеге киреше берүүчү иш жүргүзүү укугу берилсе, анда мындай иш жүргүзүүдөн түшкөн киреше жана ошол кирешенин эсебинен сатылып алынган мүлк мекеменин өз алдынча башкаруусуна алынат жана өзүнчө баланстагы эсепте болот.";

4-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын.

29. 232-статьяда:

1-бөлүгү "Граждандар" деген сөздөн кийин "жерлерди, көлдөрдү, дарыяларды," деген сөздөр менен толукталсын;

2-бөлүгү "тартипти жана" деген сөздөрдөн кийин "улуттук" деген сөз менен толукталсын.

30. 233-1-статьянын 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Жер участогу менчиктин мамлекеттик, муниципалдык, жеке жана башка формаларында болушу мүмкүн. Жайыттар жеке менчикте болушу мүмкүн эмес.".

31. 233-17 жана 233-18-статьялар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"233-17-статья. Менчик ээсинин жер участогун коомдук муктаждыктар үчүн алып коюу

1. Жер участогу анын менчик ээсинен коомдук муктаждыктар үчүн соттун чечиминин негизинде анын наркын жана ажыратып алууда келтирилген башка зыяндарын төлөп берүү менен алынышы мүмкүн.

2. Жер участогун коомдук муктаждыктар үчүн алып коюу жана наркын жана келтирилген зыяндарды төлөп берүү тартиби жер мыйзамдары менен аныкталат.".

"233-18-статья. Жер участогун коомдук муктаждыктар үчүн сатып алуу

Жер участогун коомдук муктаждыктар үчүн сатып алуу ыйгарым укуктуу орган менен жер участогунун менчик ээсинин же жерди пайдалануучунун ортосундагы келишимдин негизинде жүргүзүлөт. Эгерде менчик ээси же жерди пайдалануучу өзүнүн жер участогун коомдук муктаждыктар үчүн ээликтен ажыратуу жөнүндө чечим менен макул болбосо, же сатып алуу баасы жана сатып алуунун башка шарттары жөнүндө аны менен макулдашууга жетишилбесе, ушундай чечимди кабыл алган ыйгарым укуктуу орган жер участогун коомдук муктаждыктар үчүн алып коюу же сатып алуу баасын аныктоо жөнүндө доо коюуга укуктуу. Жер участогун коомдук муктаждыктар үчүн сатып алуу же сатып алуу баасын аныктоо жөнүндө доо баш тартуу алынган учурдан тартып эки айдан кечиктирилбестен коюлууга тийиш.

Эскертүү: коомдук муктаждыктар - бул жаратылыш-корук фондунун объекттерин, шаардык парктардын курулушун, эс алуу аянтчаларын, коргонуу жана улуттук коопсуздук объекттерин, транспорттук жана энергетикалык инфратүзүмдөрдү (жолдор, газ түтүктөрү, суу түтүктөрү, электр берүү линиялары, аэропорттор ж.б.у.с.) жайгаштыруу боюнча муктаждыктар.".

32. 245-статьянын 2-бөлүгүнүн экинчи жана үчүнчү абзацтары күчүн жоготту деп таанылсын.

33. 251-статьянын 5-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

34. 281-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"281-статья. Мүлктү менчик ээсинен мажбурлап алып коюу

1. Мүлктү менчик ээсинин эркинен тышкары алып коюуга (мажбурлап алып коюу) соттун чечими менен гана төмөнкү учурларда жол берилет:

1) коомдук муктаждык үчүн ээликтен ажыратуу (233-18-статьянын эскертүүсүн кара);

2) мыйзамга ылайык ошол жакка (283-статья) тиешелүү болбой турган мүлктү ажыратуу;

3) ал турган жер участогунун (284-статья) алынып коюлушуна байланыштуу анда турган кыймылсыз мүлктү ажыратуу;

4) чарбакерсиз күтүлгөн маданий байлыктарды (285-статья) мажбурлап сатып алуу;

5) конфискациялоо (287-статья);

6) ушул Кодекстин 233-9, 233-17, 233-19, 250, 271-статьяларында жана 1046-статьясынын 1-бөлүгүнүн биринчи абзацында каралган негиздер боюнча мүлктү ажыратуу.

2. Мүлктү менчик ээсинин эркинен тышкары алып коюу ошондой эле менчик ээсинин милдеттенмелери боюнча (233-16, 282-статьялар) мүлк менен өндүрүп алуу учурларында соттун чечиминин негизинде жол берилет.".

35. 284-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"284-статья. Жер участогун алып коюуда анда жайгашкан кыймылсыз мүлктү ээликтен ажыратуу

1. Ушул Кодекстин 281-статьясынын 1-пунктунда каралган учурларда жер участогун коомдук муктаждыктар үчүн, болбосо жерди талаптагыдай пайдаланбагандыгына байланыштуу алып коюуда ошол жер участогунда жайгашкан кыймылсыз мүлккө менчик укугун токтотмоюнча, анын наркын жана мүлктү ээликтен ажыратууда келтирилген чыгымдар, мыйзамдарда каралган тартипте төлөнүп берилгенден кийин гана, ошол мүлк менчик ээсинен алынып коюлушу мүмкүн.

Эгерде мындай талап менен сотко кайрылган тиешелүү мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы алынып коюлган жер ошол максатта пайдалануу анда турган кыймылсыз мүлккө менчик укугун токтотмоюнча мүмкүн эмес экендигин далилдебесе, кыймылсыз мүлктү алып коюу жөнүндө талап канааттандырылбайт.

2. Ушул статьянын эрежелери тиешелүү түрдө мамлекеттик органдын кен чыккан, акваторий участоктору жана башка участоктор жайгашкан, кыймылсыз мүлктөр турган жерди пайдалануу укугун алып коюу жөнүндө чечимине байланыштуу кыймылсыз мүлккө менчик укугу токтотулганда колдонулат.".

36. 287-статьяда:

1-пункттагы "санкция" деген сөз "жаза" деген сөз менен алмаштырылсын;

2-пункт күчүн жоготту деп таанылсын.

37. 288-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"288-статья. Мамлекеттештирүү

1. Граждандарга жана юридикалык жактарга тиешелүү мүлктү мамлекеттештирүү аркылуу мамлекеттин менчигине айландырууга бул мүлктү мамлекеттештирүү жөнүндө мыйзамдын негизинде гана жана мүлктү мамлекеттештирген жакка бул мүлктүн наркынын жана аны алып коюуга байланыштуу келтирилген башка чыгымдардын ордун толтуруу менен жол берилет.

2. Мамлекеттештирүүнү өткөрүүнүн шарттары жана тартиби мыйзам менен аныкталат.

3. Мүлктү мамлекеттештирүү мамлекеттин коопсуздугун, Кыргыз Республикасынын коргонуу жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуу максатында гана жүргүзүлөт.".

38. 294-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"294-статья. Менчик ээси болбогон ээлик кылуучунун укуктарын коргоо

Ушул Кодекстин 289-291-статьяларында каралган укуктар, мүлктүн менчик ээси болбосо да, бирок жер участогун мөөнөтсүз пайдалануу, чарба жүргүзүү, оперативдүү башкаруу укугу бар же болбосо мыйзамда же келишимде белгиленген башка негиздер боюнча ээлик кылган жакка да таандык. Ошол жак өзүнүн ээлик кылуусун менчик ээсинен коргоого да укуктуу.".

39. 437-статьяда ", мамлекеттик стандарттардын милдеттүү талаптарында" деген сөздөр алынып салынсын.

40. 604-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"604-статья. Финансылык ижара келишиминин предмети

1. Ишкердик үчүн пайдаланылуучу бардык керектелбеген буюмдар, анын ичинде ишкана жана башка мүлктүк комплекстер, имараттар, курулмалар, жабдуулар, транспорт каражаттары жана башка кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк финансылык ижара келишиминин предмети болушу мүмкүн.

2. Жер участокторунан, ошондой эле эркин жүгүртүү үчүн мыйзамдар менен тыюу салынган же ал үчүн жүгүртүүнүн өзгөчө тартиби белгиленген мүлктөн тышкары, жаратылыш объекттери лизингдин предмети болушу мүмкүн эмес.".

41. 675-статьянын 1-пунктунун биринчи абзацында "милдеттүү болгон курулуш нормаларында жана эрежелеринде" деген сөздөр "курулуш жаатындагы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

42. 822-статьянын 3-пунктунда "укук актыларында" деген сөздөр "ченемдик укуктук актыларында" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

43. 948-статьянын 2-пунктунун экинчи абзацында "Мамлекеттик камсыздандыруу көзөмөл органдары" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

44. 999-статьянын 1-пунктунда "же түзөтүү иштери" деген сөздөр алып салынсын.

45. 1014-статьянын 2-пунктунун биринчи абзацынын төртүнчү сүйлөмүндө "салык инспекциясынын" деген сөздөр "салык органдарынын" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

46. 1016-статьянын 2-пунктунун бешинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга - майыптуулугунун мөөнөтүнө;".

 

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

А.Атамбаев