Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\096aad71-243c-42f4-948e-12e0a5ebaf92\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ  

2014-жылдын 18-июлу № 142

"Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

1-берене.

"Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., № 3, 123-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. Мыйзамдын бүткүл тексти боюнча ар түрдүү жөндөмө жана сандык формалардагы "шериктештик (коом)" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү жана сандардагы "коом" деген сөзгө алмаштырылсын.

2. 1-статья "менчигине" деген сөздөн кийин "ордун толтуруп" деген сөздөр менен толукталсын.

3. 4-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4-статья. Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү программасы

1. Мамлекеттин менчигинде турган мүлктү менчиктештирүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилүүчү Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү программасына ылайык жүзөгө ашырылат.

2. Менчиктештирүү программасы мамлекеттик менчик объекттеринин тизмегин камтыйт:

менчиктештирилүүгө жаткан чарбалык коомдордун уставдык капиталдарындагы акцияларды жана үлүштөрдү;

менчиктештирилүүгө жаткан мүлктүк комплекстерди жана кыймылсыз мүлктү.

3. Менчиктештирүү программасы белгилүү бир календардык мөөнөткө кабыл алынат жана аны кезектеги мөөнөткө бекиткен учурга чейин колдонулат. Менчиктештирүү программасынын колдонулуу мөөнөтү аяктагандан кийин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү анын аткарылышынын жыйынтыктары жөнүндө отчетту Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизет.".

4. 10-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"10-статья. Менчиктештирүү объекттери

Менчиктештирүү объекттерине төмөнкүлөр кириши мүмкүн:

чарбалык коомдордун акциялары (уставдык капиталдагы үлүштөрү);

мамлекеттик ишкананы өзгөртүп түзүүнү (жоюуну) жүргүзүүнүн натыйжасында түзүлгөн мүлктүк комплекс катары мамлекеттик ишкананын иштөөгө жөндөмдүү өндүрүштүк жана өндүрүштүк эмес бөлүнүштөрүн түзүүчүлөр;

ага карата тармактык мыйзамдар менен менчиктештирүүгө тыюу салуу белгиленбеген, башка мамлекеттик мүлк.".

5. 11-статьянын 2-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын.

6. 14-статьяда:

1-бөлүгүндө:

- алтынчы абзацында "шериктештиктердин жана" деген сөздөр алып салынсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы жетинчи-сегизинчи абзацтар менен толукталсын:

"фондулук биржада акцияларды жайгаштыруу жана сатуу;

тикелей сатуу.";

2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Саналып өткөн усулдардын кайсынысы менен болсун объектти 3төн кем эмес жолу сатууга мүмкүн болбогон өзгөчө учурларда, тикелей сатуу усулу колдонулушу мүмкүн.".

7. 16-статьянын 1-бөлүгү "жолу менен" деген сөздөрдөн кийин ", анын ичинде электрондук форматта" деген сөздөр менен толукталсын.

8. 20-статьянын аталышында жана бүткүл тексти боюнча "шериктештиктердин жана" деген сөздөр алып салынсын.

9. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 20-2-статья менен толукталсын:

"20-2-статья. Фондулук биржада акцияларды жайгаштыруу жана сатуу

1. Мамлекетке таандык болгон акцияларды фондулук биржаларда жайгаштыруу жана сатуу баалуу кагаздар рыногу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

2. Мамлекетке таандык болгон акцияларды чет мамлекеттердин фондулук биржаларында жайгаштыруу жана сатуу биржа тарабынан белгиленген талаптарга ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча жүзөгө ашырылат.

3. Мамлекетке таандык болгон акцияларды фондулук биржаларда жайгаштыруу ыкмасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

4. Мамлекетке таандык болгон акцияларды фондулук биржаларда жайгаштыруу баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу аркылуу жасалат.

Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу менен келишим мамлекетке таандык болгон акцияларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик мүлктү башкаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленген минималдуу баадан төмөн эмес сатуу боюнча милдетти камтууга тийиш.".

10. 21-статьяда:

1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Өткөрүлө турган торуктар жөнүндө маалымат көрсөтүлгөн мүлктү сатуу жүзөгө ашырылган күнгө чейин 30 календардык күн калгандан кечиктирбестен, ал эми стратегиялык объекттер үчүн - 90 календардык күн калгандан кечиктирбестен жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланууга тийиш.";

статья төмөнкүдөй мазмундагы 6-бөлүк менен толукталсын:

"Менчиктештирүү боюнча бүтүмдөрдүн натыйжалары жөнүндө төмөнкү маалыматтар жарыяланууга жатат:

менчиктештирүү объектинин аталышы;

менчиктештирүү датасы;

менчиктештирүүнүн усулу;

менчиктештирүү объектинин сатык баасы.";

6-бөлүгүндө:

- биринчи абзацында "Менчиктештирүү процессинде түзүлгөн" деген сөздөр алып салынсын; мамлекеттик тилдеги текстинде "ачык" деген сөз "Ачык" деген сөзгө алмаштырылсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы онунчу абзац менен толукталсын:

"менчиктештирүү объектине карата түйшүк салуулар жана юридикалык талап коюулар тууралуу маалыматтар.".

11. 23-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"23-статья. Кайра уюштуруу жөнүндө чечим

Мамлекеттик ишкананы кайра уюштуруу жөнүндө чечим Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан кабыл алынат.

Рынокто үстөмдүк же монополиялык абалды ээлеген мамлекеттик ишканаларды кайра уюштуруу монополияга каршы мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча жүзөгө ашырылат.".

12. 24-статьянын 2-бөлүгү "ведомстволордун" деген сөздөн кийин ", кайра өзгөртүлүп түзүлүүчү ишкананын" деген сөздөр менен толукталсын.

13. 25-статьянын 2-бөлүгүндө ", өзгөртүү" деген сөз алып салынсын.

14. 27-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"27-статья. Өзгөртүп түзүүнү аяктоо

Чарбалык коомду мамлекеттик каттоо үчүн уюштуруу документтери менен бирге берилген өткөрүү актысы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте бекитүүгө жатат.".

15. 28-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"28-статья. Мүлктү тескөөгө убактылуу чектөөлөр

Акционердик коомго (жоопкерчилиги чектелген коомго) өзгөртүп түзүү жөнүндө чечим кабыл алынган мамлекеттик ишкана, мүлк менен негизги фонддордун баланстык наркынын азайышына алып келүүчү бүтүмдөрдү жасоого укуксуз.".

16. 33-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"33-статья. Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүүдө акы төлөө тартиби

Сатып алуучулардын сатып алынган мамлекеттик мүлккө акы төлөөсү сатып алуу-сатуу келишимине кол коюлган күндөн тартып бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Объекттерди конкурста менчиктештирүүдө объекттин наркын төлөө мөөнөтүн кийинкиге калтырууга жол берилет, мында объектти менчиктештирүү үчүн баа боюнча конкурстун катышуучуларынын сунуштары сатып алуу төлөмдөрүн төгүүнүн шарттарын, тартибин жана мөөнөттөрүн камтууга тийиш.

Менчиктештирилүүчү объект мөөнөтүн кийинкиге калтыруу менен сатылганда, баштапкы төгүмдүн өлчөмү сатуу баасынын 50 пайызынан кем болбоого, ал эми мөөнөтүн кийинкиге калтыруу мезгили бир жылдан ашпоого тийиш.

Төлөө боюнча мөөнөтүн кийинкиге калтыруу берилген акча каражатынын суммасына, ал берилген учурдагы коммерциялык банктардын кредиттери боюнча орточо салмактуу пайыздык ставкаларга негизденүү менен каражаттарды пайдалангандыгы үчүн пайыздарды кошуп эсептөө жүргүзүлөт.".

 

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

А. Атамбаев