Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\2d4699af-4932-4b4e-bff2-2fab60560cfa\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛАКСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2014-жылдын 30-декабры № 173

Кыргыз Республикасынын бажы тарифи жөнүндө

(КР 2018-жылдын 24-декабрындагы N 108, 2019-жылдын 29-мартындагы N 40 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Ушул Мыйзам бажы алымдарынын ташып келүү жана ташып кетүү коюмдарын колдонуунун, бажы алымдарынын ташып кетүү коюмдарын белгилөөнүн тартибин, товарлардын чыгарылган өлкөсүнө жана аларды ташып келүү шарттарына жараша бажы алымдарынын ташып кетүү коюмдарын колдонуу өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле тарифтик преференцияларды жана тарифтик квоталарды берүү өзгөчөлүктөрүн аныктайт.

1-берене. Ушул Мыйзамда пайдаланылуучу түшүнүктөр

1. Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн негизги түшүнүктөр төмөнкү маанилерде пайдаланылат:

бажы алымы - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын бирдиктүү эсебине чегерилүүгө жана бөлүштүрүүнүн белгиленген ченемдерине ылайык Евразия экономикалык бирлигине мүчө-мамлекеттердин бюджеттеринин ортосунда бөлүштүрүлүүгө жаткан, товарларды Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүүгө байланыштуу жана Евразия экономикалык бирлигине мүчө-мамлекеттердин белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерине жана (же) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталган башка учурларда бажы органдары тарабынан алынуучу милдеттүү төлөм;

(абзац КР 2018-жылдын 24-декабрындагы N 108 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

сезондук алымдар - убакыттын белгилүү бир мезгилине товарларды ташып келүүнү жана ташып кетүүнү ыкчам жөнгө салуу үчүн белгиленген бажы алымынын түрү.

2. Ушул Мыйзамда башка түшүнүктөр Евразия экономикалык бирлигинин бажы чөйрөсүндөгү укугун түзүүчү эл аралык келишимдери жана актылары, Кыргыз Республикасынын бажы иши чөйрөсүндөгү мыйзамдары жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары менен аныкталган маанилерде пайдаланылат.

(КР 2018-жылдын 24-декабрындагы N 108 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

2-берене. Бажы алымдарынын түрлөрү

Товарларды ташып келүү (импорт) жана ташып кетүү (экспорт) боюнча тышкы соода операцияларын жөнгө салуу максатында алымдардын төмөнкү түрлөрү колдонулушу мүмкүн:

ташып келүү бажы алымдары;

ташып кетүү бажы алымдары;

сезондук алымдар;

(абзац КР 2018-жылдын 24-декабрындагы N 108 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

(КР 2018-жылдын 24-декабрындагы N 108 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

3-берене. Бажы алымдарынын коюмдарынын түрлөрү

Кыргыз Республикасында бажы алымдарынын коюмдарынын төмөнкүдөй түрлөрү колдонулат:

салык салынуучу товарлардын бажы наркына пайыз менен чегерилүүчү адвалордук;

салык салынуучу товарлардын бирдигине белгиленген өлчөмдө чегерилүүчү өзгөчө;

жогоруда аталган бажы салыгынын эки түрүн тең айкалыштырган аралаш.

4-берене. Бажы алымдарынын коюмдары жана аларды белгилөөнүн тартиби

1. Бажы алымдарынын коюмдары бирдиктүү болуп саналат жана ушул Мыйзам менен каралган учурларды кошпогондо, Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу товарларды өткөргөн жактарга, бүтүмдөрдүн түрлөрүнө жана башка факторлорго жараша өзгөртүүгө жатпайт.

2. 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимде каралган талаптарга ылайык тарифтик преференцияларды берүү учурларын кошпогондо, соода-саясий мамилелер көбүрөөк ыңгайлуулук режимин караган өлкөлөрдөн чыгарылган, соода-саясий мамилелер көбүрөөк ыңгайлуулук режимин карабаган өлкөлөрдөн чыгарылган товарларга карата Евразия экономикалык бирлигинин бирдиктүү бажы тарифинин ташып келүү бажы алымдарынын коюмдары колдонулат.

Евразия экономикалык бирлигинин мүчө-мамлекеттеринин эл аралык келишимдери жана Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери менен каралган учурларды кошпогондо, чыгарылган өлкөсү белгиленбеген товарларга карата Евразия экономикалык бирлигинин бирдиктүү бажы тарифинин ташып келүү бажы алымдарынын коюмдары колдонулат.

3. Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынан ташып кетүүчү товарларга карата айрым учурларда ташып кетүү бажы алымдары колдонулушу мүмкүн.

4. Ташып кетүү бажы алымдары колдонулган ташып кетүү бажы алымдарынын коюмдары жана товарлардын тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

(КР 2018-жылдын 24-декабрындагы N 108, 2019-жылдын 29-мартындагы N 40 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

5-берене. Сезондук алымдар

Товарларды ташып келүүнү жана ташып кетүүнү ыкчам жөнгө салуу үчүн сезондук алымдар белгилениши мүмкүн. Мында бажы тарифи менен каралган бажы алымдарынын коюмдары колдонулбайт. Сезондук алымдардын колдонуу мөөнөтү бир жылда алты айдан ашпоого тийиш.

6-берене. Алымдардын өзгөчө түрлөрү

(КР 2018-жылдын 24-декабрындагы N 108 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

7-берене. Тарифтик жеңилдиктер

Тарифтик жеңилдиктердин түрлөрү, аларды берүү тартиби жана учурлары 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин, 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин Кыргыз Республикасы тарабынан колдонулушу боюнча шарттар жана өткөөл жоболор тууралуу протоколдун, Евразия экономикалык бирлигинин укугуна кирүүчү айрым эл аралык келишимдердин жана 2015-жылдын 8-майында кол коюлган 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусуна байланыштуу Евразия экономикалык бирлигинин органдарынын актыларынын жоболоруна ылайык аныкталат.

(КР 2018-жылдын 24-декабрындагы N 108 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

8-берене. Тарифтик преференциялар жана тарифтик квоталар

1. Кыргыз Республикасы 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимде каралган талаптарга ылайык тарифтик преференцияларды төмөнкүдөй түрдө берет:

1) Кыргыз Республикасы менен бирге эркин соода зонасын түзгөн же болбосо ушундай зона түзүү максатында макулдашууга кол койгон мамлекеттерден чыгарылган жана ташып келинген товарларга карата бажы алымдарын төлөөдөн бошотуу;

2) Евразия экономикалык бирлигинин тарифтик преференцияларынын бирдиктүү тутумун колдонгон өнүгүп жаткан же эң аз өнүккөн мамлекеттерден чыгарылган товарларга карата ташып келүү бажы алымдарынын коюмдарын төмөндөтүү.

2. Эгерде окшош товарлар Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагында өндүрүлсө (казып алынса, өстүрүлсө), үчүнчү өлкөлөрдө чыгарылып, Кыргыз Республикасына ташып келинүүчү айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүнө карата тарифтик квота түрүндө ташып келүүнү жөнгө салуу чараларын колдонууга жол берилет. Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагына тарифтик квотанын белгиленген көлөмүнүн чегинде ташып келинген көрсөтүлгөн товарларга карата Евразия экономикалык бирлигинин бирдиктүү бажы тарифинин ташып келүү бажы алымдарынын тиешелүү коюмдары колдонулат.

3. Ташып келинген товарларга карата тышкы соода ишинин катышуучуларынын ортосундагы тарифтик квоталардын көлөмү, аларды бөлүштүрүү усулу жана тартиби, ошондой эле зарыл болгондо, үчүнчү өлкөлөрдүн ортосунда тарифтик квоталарды бөлүштүрүү Евразия экономикалык бирлигинин комиссиясы же болбосо Евразия экономикалык бирлигинин комиссиясынын чечими боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

4. Ички керектөө үчүн тарифтик квоталардын алкагында Кыргыз Республикасынын аймагына товарларды ташып келүү Кыргыз Республикасынын лицензиялоо жөнүндө мыйзамдарына ылайык ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилүүчү лицензиялардын негизинде жүзөгө ашырылат.

(КР 2018-жылдын 24-декабрындагы N 108 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

9-берене. Ушул Мыйзамды колдонууга киргизүү

 

1. Ушул Мыйзам расмий жарыялануусу тийиш жана 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусу жөнүндө Келишимге ылайык Кыргыз Республикасында Евразия экономикалык бирлигинин бирдиктүү бажы тарифи колдонула баштаган датадан тартып күчүнө кирет.

2. Ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

"Кыргыз Республикасынын бажы тарифи жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын 29-мартындагы № 81 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2006-ж., № 3, 279-ст.);

"Кыргыз Республикасынын бажы тарифи жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 16-июлундагы № 221 Мыйзамы ("Эркин Тоо" гезити, 2009-жылдын 21-июлу, № 61);

"Кыргыз Республикасынын бажы тарифи жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 19-майындагы № 27 Мыйзамы ("Эркин Тоо" гезити, 2011-жылдын 20-майы, № 38);

"Кыргыз Республикасынын бажы тарифи жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 19-июлундагы № 146 Мыйзамы ("Эркин Тоо" гезити, 2014-жылдын 5-августу, № 60). 

 

Кыргыз Республикасынын

          Президенти

 

А.Ш.Атамбаев