Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\78c7e5ae-a09a-46c0-a04e-23c34f5adae9\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2015-жылдын 21-январы № 22

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

1-берене.

"Атаандаштык жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 1019-бер.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 2-1-берене менен толукталсын:

"2-1-берене. Атаандаштык чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат

Атаандаштык чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын негизги багыттары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан иштелип чыгат.

Финансылык кызмат көрсөтүүлөр (буга банк кызмат көрсөтүүлөрү кирбейт) рыногунда монополиялык ишке, атаандаштыкты коргоого жана өнүктүрүүгө байланышкан мамилелерди жөнгө салуу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда монополияга каршы жөнгө салуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан уруксаттамалануучу жана жөнгө салынуучу коммерциялык банктар жана башка финансы-насыялык мекемелер тарабынан аткарылышы үчүн милдеттүү болгон ченемдик укуктук актыларга ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан жүргүзүлөт.".

2. 3-беренеде:

жетинчи абзац "үстөмдүк" деген сөздөн кийин "(монопсониялык)" деген сөз менен толукталсын;

он үчүнчү жана он төртүнчү абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"монополиялык жогорку баа - үстөмдүк абалды ээлеген чарба жүргүзүүчү субъект тарабынан белгиленген товардын баасы, эгерде бул баа мындай товарды өндүрүү жана сатуу үчүн зарыл болгон чыгашалардын жана пайданын суммасынан жана товарды сатып алуучулардын же сатуучулардын курамы, товарды жүгүртүү шарттары, товардык рынокко чыгуу шарттары, мамлекеттик жөнгө салуу, анын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары мындай рынок болгондо салык салуу, бажы-тарифтик, тарифтик жана тарифтик эмес жөнгө салуу боюнча салыштырылуучу товардык рынокто (мындай ары - салыштырылуучу товардык рынок) атаандаштык шартында түзүлгөн баадан ашкан болсо. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталган ушул товарга тарифтин чегинде табигый монополиянын субъекти тарабынан белгиленген баа монополиялык жогорку баа деп тааныла албайт;

монополиялык төмөн баа - үстөмдүк абалды ээлеген чарба жүргүзүүчү субъект тарабынан белгиленген товардын баасы, эгерде бул баа мындай товарды өндүрүү жана сатуу үчүн зарыл болгон чыгашалардын жана пайданын суммасынан төмөн болсо жана Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары мындай рынок болгондо, салыштырылуучу товардык рыноктогу атаандаштык шарттарында түзүлгөн баадан төмөн болсо;";

он тогузунчу абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"рынок (товардык рынок) - башка товар менен алмашууга болбогон товарды же бирин-бирин алмаштыруучу товарларды жүгүртүү чөйрөсү, анын чегинде (анын ичинде географиялык чегинде) экономикалык, техникалык же башка мүмкүндүктөрдөн же болбосо максатка ылайыктуулуктан улам кардар товарды сатып ала алат жана анын чегинен тышкары мындай мүмкүндүк же болбосо максатка ылайыктуулук жок болот;";

жыйырма экинчи абзац "кызмат көрсөтүү" деген сөздөрдөн кийин "анын ичинде финансылык кызмат көрсөтүү" деген сөздөр менен толукталсын;

жыйырма үчүнчү абзацта "жүргүзүүчү" деген сөз "ишке ашыруучу" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

жыйырма төртүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"чарба жүргүзүүчү субъекттер - коммерциялык уюм, өзүнө киреше алып келген ишти жүзөгө ашыруучу коммерциялык эмес уюм, киреше алып келүүчү кесиптик иши Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик каттоого жана (же) уруксаттамалоого жаткан жеке ишкер;";

берене төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

"банктык кызмат көрсөтүүлөр - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы уруксаттама берүүчү жана жөнгө салуучу коммерциялык банктардын жана башка финансылык-кредиттик мекемелердин кызмат көрсөтүүлөрү;

вертикалдуу макулдашуу - бири товарды алуучу же потенциалдуу сатып алуучу болгон, ал эми экинчиси товарды берүүчү же аны потенциалдуу сатуучу болгон чарба жүргүзүүчү субъекттердин ортосундагы макулдашуу;

Кыргыз Республикасынын товардык рыногунда үстөмдүк абалды ээлеген чарба жүргүзүүчү субъекттердин мамлекеттик реестри - табигый монополия абалындагы рынокторду кошпогондо, тийиштүү товардык рынокто үстөмдүк абалды ээлеген чарба жүргүзүүчү субъекттердин тизмеги;

мамлекеттик же муниципалдык преференциялар - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары айрым чарба жүргүзүүчү  субъекттерге артыкчылыктарды бериши, бул аларга мамлекеттик же муниципалдык мүлктү, жарандык укуктун башка объекттерин берүү аркылуу, же болбосо мүлктүк жеңилдиктерди, мамлекеттик же муниципалдык кепилдиктерди берүү аркылуу иштин пайдалуу шарттарын камсыз кылат;

жактардын тобу - жеке жана (же) юридикалык жактардын жыйындысы;

финансылык кызмат көрсөтүүнүн атаандаштык баасы - бул баа, ал боюнча финансылык кызмат көрсөтүү атаандаштык шарттарда берилиши мүмкүн;

финансылык кызмат көрсөтүүнүн негизсиз жогорку баасы, финансылык кызмат көрсөтүүнүн негизсиз төмөн баасы - үстөмдүк абалды ээлеген финансылык уюм белгилеген, финансылык кызмат көрсөтүүнүн атаандаштык баасынан орчундуу айырмаланган жана (же) башка финансылык уюмдарга товардык рынокко чыгууну татаалдаткан жана (же) атаандаштыкка терс таасирин тийгизген финансылык кызмат көрсөтүүнүн же финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы;

финансылык кызмат көрсөтүү - банктык кызмат көрсөтүү, камсыздандыруучу кызмат көрсөтүү, баалуу кагаздар рыногундагы кызмат көрсөтүү, лизинг келишими боюнча кызмат көрсөтүү, ошондой эле финансылык уюм көрсөтүүчү жана юридикалык жана жеке жактардын акча каражаттарын тартууга жана (же) жайгаштырууга байланышкан кызмат көрсөтүү;

финансылык уюм - финансылык кызмат көрсөтүүчү юридикалык жак.".

3. 4-беренеде:

биринчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Эгерде төмөнкүдөй шарттардын бири аткарылса, рынокто чарба жүргүзүүчү субъекттин (буга финансылык уюм кирбейт) абалы үстөмдүк абал болуп таанылат:";

3-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 2-5-бөлүктөр менен толукталсын:

"2. Атаандаштыктын абалына жүргүзүлгөн талдоонун натыйжалары боюнча тийиштүү товардын рыногундагы үлүшү 35 пайыздан кем болбогон жана тийиштүү товардык рыноктогу башка чарба жүргүзүүчү субъекттердин үлүшүнөн ашкан, бирок товардык рынокто товар жүгүртүүнүн жалпы шарттарына чечүүчү таасир тийгизе алган чарба жүргүзүүчү субъекттин абалы үстөмдүк деп таанылат, эгерде мында жалпысынан төмөнкүдөй шарттар сакталса:

1) чарба жүргүзүүчү субъекттин товардын баасынын деңгээлин бир тараптуу тартипте аныктоого жана тийиштүү товардык рынокто товарды сатуунун жалпы шарттарына чечүүчү таасир тийгизүүгө мүмкүндүгү бар;

2) жаңы атаандаштардын тийиштүү товардык рынокко жеткиликтүүлүгү, анын ичинде экономикалык, технологиялык, администрациялык же башка чектөөлөрдүн кесепетинен татаал;

3) чарба жүргүзүүчү субъект сатуучу же сатып алуучу товар керектөө учурунда (анын ичинде өндүрүштүк максатта керектөө учурунда) башка товар менен алмашылышы мүмкүн эмес;

4) товардын баасын өзгөртүү товарга болгон сурамдын ушундай өзгөртүүгө ылайык төмөндөшүн шарттабайт.

Эгерде чарба жүргүзүүчү субъекттин абалы ушул берененин 1-бөлүгүндө каралган негиздер боюнча үстөмдүк деп таанылбаса. мындай чарба жүргүзүүчү субъекттин абалы ушул бөлүктө көрсөтүлгөн негиздер боюнча үстөмдүк деп таанылышы мүмкүн.

3. Финансылык уюмдун абалы үстөмдүк деп таанылат, эгерде:

1) финансылык уюмдун тийиштүү финансылык рыноктогу үлүшү 35 же андан ашык пайызды түзсө;

2) финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн тийиштүү рыногундагы эң көп үлүш таандык болгон эки финансылык уюмдун жыйынды үлүшү 50 жана андан көп пайызды түзсө;

3) финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн тийиштүү рыногундагы эң көп үлүш таандык болгон үч финансылык уюмдун жыйынды үлүшү 70 жана андан көп пайызды түзсө.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы көзөмөлдөөчү финансылык уюмдун абалын үстөмдүк катары таануунун шарттарын ушул Мыйзамда каралган чектөөлөрдү эсепке алуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы белгилейт. Башка финансылык уюмдун абалын үстөмдүк деп таануу шарттарын ушул Мыйзамда каралган чектөөлөрдү эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилейт.

4. Табигый монополия абалындагы товардык рынокто табигый монополиянын субъекти болуп саналган чарба жүргүзүүчү субъекттин абалы үстөмдүк абал деп таанылат.

5 Үстөмдүк абалды аныктоодо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте атаандаштык чөйрөсүнүн абалын баалоо жүргүзөт.

Атаандаштык чөйрөнүн абалын баалоонун натыйжалары боюнча Кыргыз Республикасынын товардык рыногунда үстөмдүк абалды ээлеген жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте туруктуу экономикалык-статистикалык байкоо жүргүзүү зонасындагы чарба жүргүзүүчү субъекттердин мамлекеттик реестри түзүлөт жана жүргүзүлөт.".

4. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 4-1 - 4-4-беренелер менен толукталсын:

"4-1-берене. Товардын монополиялык кымбат баасынын белгилери

1. Үстөмдүк абалды ээлеген чарба жүргүзүүчү субъект белгилеген баа товардын монополиялык кымбат баасы болуп эсептелсе, анын ичинде:

1) товардын мурда белгиленген баасын жогорулатуу аркылуу белгиленген баа саналат, эгерде мында жыйындысында төмөнкүдөй шарттар аткарылса:

а) товарды өндүрүү жана сатуу үчүн зарыл чыгымдар өзгөрүлбөгөн бойдон калса же алардын өзгөрүүсү товардын баасынын өзгөрүшүнө ылайык келбесе;

б) товар сатуучулардын же сатып алуучулардын курамы өзгөрүлбөгөн бойдон калса же товар сатуучулардын же сатып алуучулардын курамынын өзгөрүшү анча маанилүү эмес болуп саналса;

в) товардык рынокто, анын ичинде салык салууну, бажы-тарифтик, тарифтик жана тарифтик эмес жөнгө салууну кошуп алганда мамлекеттик жөнгө салуу чаралары менен шартталган товарды жүгүртүү шарттары өзгөрүүсүз калса же алардын өзгөрүүсү товардын баасынын өзгөрүшүнө шайкеш келбесе;

2) товардын мурда белгиленген баасын сактоо же төмөндөтпөө аркылуу, эгерде мында жыйындысында төмөнкүдөй шарттар аткарылса:

а) товарды өндүрүү жана сатуу үчүн зарыл чыгымдар олуттуу төмөндөсө;

б) товарды сатуучулардын же сатып алуучулардын курамы товардын баасын төмөндөтүү жагына өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн шарттаса;

в) товардык рынокто, анын ичинде салык салууну, бажы-тарифтик, тарифтик жана тарифтик эмес жөнгө салууну кошуп алганда мамлекеттик жөнгө салуу чаралары менен шартталган товарды жүгүртүү шарттары товардын баасын төмөндөтүү жагына өзгөртүү мүмкүнчүлүгү камсыз болсо.

2. Товардын баасы салыштырма товардык рынокто атаандаштык шартында түзүлгөн баадан ашпаган учурда монополиялык жогору деп таанылбайт.

4-2-берене. Товардын монополиялык төмөн баасынын белгилери

1. Үстөмдүк абалды ээлеген чарба жүргүзүүчү субъект белгилеген баа товардын монополиялык төмөн баасы болуп эсептелсе, анын ичинде:

1) товардын мурда белгиленген баасын төмөндөтүү аркылуу белгиленген баа саналат, эгерде мында жыйындысында төмөнкүдөй шарттар аткарылса:

а) товарды өндүрүү жана сатуу үчүн зарыл чыгымдар өзгөрүүсүз калса же алардын өзгөрүүсү товардын баасынын өзгөрүшүнө шайкеш келбесе;

б) товар сатуучулардын же сатып алуучулардын курамы өзгөрүүсүз бойдон калса же товарды сатуучулардын же сатып алуучулардын курамынын өзгөрүшү анча маанилүү эмес болуп саналса;

в) товардык рынокто, анын ичинде салык салууну, бажы-тарифтик, тарифтик жана тарифтик эмес жөнгө салууну кошуп алганда мамлекеттик жөнгө салуу чаралары менен шартталган товарды жүгүртүү шарттары өзгөрүүсүз калса же алардын өзгөрүүсү товардын баасынын өзгөрүшүнө шайкеш келбесе;

2) товардын мурда белгиленген баасын сактоо же жогорулатпоо аркылуу, эгерде мында жыйындысында төмөнкүдөй шарттар аткарылса:

а) товарды өндүрүү жана сатуу үчүн зарыл чыгымдар олуттуу өссө;

б) товар сатуучулардын же сатып алуучулардын курамы товардын баасын жогорулатуу жагына өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн шарттаса;

в) товардык рынокто, анын ичинде салык салууну, бажы-тарифтик, тарифтик жана тарифтик эмес жөнгө салууну кошуп алганда мамлекеттик жөнгө салуу чаралары менен шартталган товарды жүгүртүү шарттары товардын баасын жогорулатуу жагына өзгөртүү мүмкүнчүлүгү камсыз болсо.

2. Төмөнкүдөй учурда товардын баасы монополиялык төмөн деп таанылбайт, эгерде:

1) ал салыштырма товардык рынокто атаандаштык шартында түзүлгөн баадан төмөн болбосо;

2) аны товар сатуучу белгилеши товар сатуучулар же сатып алуучулар менен тиешелүү товардык рыноктогу чарба жүргүзүүчү субъекттердин бир тобуна кирбеген адамдардын санынын кыскарышына байланыштуу атаандаштыкты чектөөгө алып келбесе же алып келиши мүмкүн болбосо.

4-3-берене. Монопсониялык абал жана монопсониялык төмөн баа

1. Чарба жүргүзүүчү субъект же адамдардын тобу, же бир нече чарба жүргүзүүчү субъект, же адамдардын тобу товар сатып алган белгилүү товар рыногундагы ушундай чарба жүргүзүүчү субъекттин же адамдар тобунун, же бир нече чарба жүргүзүүчү субъекттердин же адамдар тобунун үстөмдүк абалы монопсониялык абал деп таанылат.

2. Монопсониялык абал ушул Мыйзамдын 4-беренесине ылайык белгиленет.

3. Баа монопсониялык абалды ээлеген чарба жүргүзүүчү субъект тарабынан белгиленген  товардын баасы монопсониялык төмөн баа болуп саналат, эгерде:

1) бул баа монопсониялык абалды ээлеген чарба жүргүзүүчү субъектке товарды өндүрүүгө жана (же) сатууга сарптоолорду төмөндөтүү аркылуу кошумча киреше алууга мүмкүндүк берсе;

2) бул баа мындай товарды өндүрүүнү жана сатууну жүргүзгөн чарба жүргүзүүчү субъектиге керектүү суммадан, аны өндүрүү жана сатуу үчүн сарптоолордон жана пайдадан төмөн болсо.

4-4-берене. Чарба жүргүзүүчү субъекттердин макулдашылган иш-аракеттеринин шарттары

1. Төмөнкүдөй шарттардын жыйындысында канааттандырган товардык рыноктогу чарба жүргүзүүчү субъекттердин аракеттери чарба жүргүзүүчү субъекттердин макулдашылган аракеттери болуп саналат, эгерде:

1) мындай аракеттердин натыйжалары чарба жүргүзүүчү субъекттердин ар биринин кызыкчылыктарына шайкеш келсе;

2) мындай аракеттерди аткаргандыгы жөнүндө эл алдында алардын биринин билдирүүсүнө байланыштуу аларга катышкан чарба жүргүзүүчү субъекттердин ар бирине күн мурунтан аракеттер белгилүү болсо;

3) рыноктун көрсөтүлгөн чарба жүргүзүүчү субъекттеринин ар биринин аракеттери макулдашылган аракеттерге катышкан башка чарба жүргүзүүчү субъекттердин аракеттеринен улам келип чыкса жана тиешелүү товардык рыноктогу бардык чарба жүргүзүүчү субъекттерге бирдей өлчөмдө таасир эткен жагдайлардын натыйжасы болуп саналбаса. Мындай жагдайлар, атап айтканда, жөнгө салынуучу тарифтердин өзгөрүүсү, товарды өндүрүү үчүн колдонулуучу чийки затка баалардын өзгөрүүсү, дүйнөлүк товардык рыноктордо товарга баалардын өзгөрүүсү, бир жылдан кем эмес же эгерде бул мөөнөт бир жылдан кемди түзүп, тиешелүү товар рыногу иштеген мөөнөт ичинде товарга болгон сурамдын олуттуу өзгөрүүсү болушу мүмкүн.

2. Ушул берененин 1-пунктунда көрсөтүлгөн чарба жүргүзүүчү субъекттердин аракеттери жазуу жүзүндөгү макулдашуунун бар экендигине карабастан макулдашылган деп таанылат.".

5. 6-берене төмөнкүдөй мазмундагы 14-пункт менен толукталсын:

"14) финансылык уюм финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн негизсиз жогору же негизсиз төмөн баасын белгилөөсү.".

6. 7-беренеде:

1-бөлүктө:

2-пункт "рынокто" деген сөздөн кийин "жана тооруктарда" деген сөздөр менен толукталсын;

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

"Ушул бөлүктүн 2-пунктунун жоболору жактардын бир тобуна кирген чарба жүргүзүүчү субъекттердин ортосунда макулдашууларга да жайылтылышы мүмкүн.";

2-бөлүктө:

- "ар кандай түрдө жетишилген атаандаштыкка каршы" деген сөздөрдөн кийин "вертикалдуу" деген сөз менен толукталсын;

- "атаандашпаган чарба жүргүзүүчү субъекттердин" деген сөздөр алып салынсын;

4-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы биринчи сүйлөм менен толукталсын: "Ушул Мыйзамга ылайык жол берилет деп таанылышы мүмкүн болгон макулдашууга жетишүүгө ниеттенген чарба жүргүзүүчү субъекттер монополияга каршы органга макулдашуунун долбоорунун монополияга каршы мыйзамдардын талаптарына ылайыктуулугун текшерүү жөнүндө (анын ичинде жазуу жүзүндө) арызы менен кайрылууга укуктуу.".

7. 8-беренеде:

1-бөлүктүн 16-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"16) тийиштүү рынокто товардын айрым түрүн атаандаш шарттарга караганда төмөн же атаандаштыкты чектөөгө багытталган өздүк наркынан төмөн бааларда атайылап сатууну жүзөгө ашыруу.";

3-бөлүк күчүн жоготту деп таанылсын.

8. 9-беренеде:

1-бөлүктө:

6-пункт "жеңилдиктерди" деген сөздөн кийин ", анын ичинде артыкчылыктуу тартипте маалымат алууну" деген сөздөр менен толукталсын;

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 12-пункт менен толукталсын:

"12) мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү, ошондой эле мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүү үчүн зарыл жана милдеттүү болуп саналган кызмат көрсөтүүлөрдү берүүдө мыйзамдарда каралбаган төлөмдөрдү белгилөөгө жана (же) алууга.";

5-бөлүк күчүн жоготту деп таанылсын.

9. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 9-1-берене менен толукталсын:

"9-1-берене. Мамлекеттик же муниципалдык преференциялар

1. Мамлекеттик же муниципалдык преференциялар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик укуктук актыларынын негизинде төмөнкүдөй максаттарда гана көрсөтүлүшү мүмкүн:

1) билим берүүнү жана илимди өнүктүрүү;

2) илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү;

3) айлана-чөйрөнү коргоо;

4) Кыргыз Республикасынын маданий мурас объекттерин (тарых жана маданият эстеликтерин) сактоо, пайдалануу, даңазалоо жана мамлекеттик коргоо;

5) маданиятты, көркөм өнөрдү өнүктүрүү жана маданий дөөлөттөрдү сактоо;

6) дене тарбия жана спортту өнүктүрүү;

7) өлкөнүн коргоо жөндөмдүүлүгүн жана мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу;

8) айыл чарба продукциясын өндүрүү;

9) калкты социалдык жактан камсыз кылуу;

10) эмгекти коргоо;

11) жарандардын саламаттыгын сактоо;

12) чакан жана орто ишкердик субъекттерин колдоо;

13) коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдарга ылайык социалдык тармакка багыт алган коммерциялык эмес уюмдарды колдоо.

2. Төмөнкүлөр мамлекеттик же муниципалдык преференциялар болуп саналбайт:

1) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык уюштурулган тооруктардын натыйжалары боюнча, ошондой эле мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка жол-жоболордун натыйжалары боюнча мүлктү жана (же) жарандык укуктардын башка объекттерин берүү;

2) өзгөчө кырдаалдардын, согуштук аракеттердин кесепеттерин жоюу, террорчулукка каршы операцияларды жүргүзүү максатында мамлекеттик же муниципалдык мүлктү айрым жактарга өткөрүп берүү, бөлүп берүү, бөлүштүрүү;

3) чарба жүргүзүү же ыкчам башкаруу укугунда чарба жүргүзүүчү субъекттерге мамлекеттик же муниципалдык мүлктү бекитип берүү;

4) соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечиминин негизинде мүлктү жана (же) жарандык укуктун башка объекттерин берүү;

5) мүлктү жана (же) жарандык укуктун башка объекттерин товардык рыноктун ар бир катышуучусуна бирдей өлчөмдө берүү.

3. Мамлекеттик же муниципалдык преференцияларды берүү тартибин тиешелүү түрдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары аныктайт.".

10. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 18-1-берене менен толукталсын:

"18-1-берене. Монополияга каршы мыйзамдарды бузууга жол берилбестиги жөнүндө эскертүү

1. Монополияга каршы мыйзамдарды бузуунун алдын алуу максатында монополияга каршы орган чарба жүргүзүүчү субъектиге монополияга каршы мыйзамдарды бузууга алып келиши мүмкүн болгон аракеттерди жасоого жол берилбестиги жөнүндө жазуу түрүндө эскертүү (мындан ары - эскертүү) жөнөтөт.

2. Эгерде мындай аракет монополияга каршы мыйзамдарды бузууга алып келиши мүмкүн болсо жана мында монополияга каршы мыйзамды бузуу жөнүндө ишти козгоо жана кароо үчүн негиздер жок болсо, товардык рынокто пландалып жаткан аракет жөнүндө ачык билдирүү эскертүү жөнөтүү үчүн негиз болуп саналат.

3. Эскертүү берүү тартибин жана анын формасын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет.".

2-берене.

"Кыргыз Республикасындагы ички соода жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-жыл, № 5, 199-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү жана толуктоо киргизилсин:

11-беренеде:

3-бөлүктө "социалдык мааниге ээ азык-түлүк товарларынын тизмеги жана аларга бааны жөнгө салуунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү социалдык мааниге ээ азык-түлүк товарларга чекене бааларды 90 календардык күндөн ашпаган мөөнөткө мамлекеттик жөнгө салууну киргизет" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 4- жана 5-бөлүктөр менен толукталсын:

"Бир айдын ичинде баалар 20 жана андан ашуун пайызга өскөн шартта чекене бааларды мамлекеттик жөнгө салуу киргизилет.

Социалдык маанилүү товарлардын тизмегин жана бааларды мамлекеттик жөнгө салуу тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилейт.".

3-берене.

"Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-жыл, № 2, 5-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

9-берененин 2-бөлүгүнүн төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"товарлардын (иштердин, кызмат көрсөтүүлөрдүн) баасын, далдалчылык акылары жана тарифтер улуттук валютада жана (же) пайыздык туюнтмада, ошондой эле аларды сатып алуу шарттарын;".

4-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланууга жатат жана 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө Келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусу жөнүндө Келишим күчүнө кирген күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктуу актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

              

 

А. Атамбаев