Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кемин райондук кенешинин №1/1-25 15 октябрында 2008-жылкы токтому менен бекитилген

 

Кемин райондук кеңешинин Регламенти

(3 октябрь 2011 жыл № 72 / ХIV – 25 Кемин райондук Кеңешинин токтомунун редакциясында)

I-бөлүк

Жалпы жоболор

1-Глава

Кыргыз Республикасынын райондук кеңеши

 

1.1.Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамына ылайык райондук кеңеш, райондун өкүлчүлүктүү органы болуп саналат. Райондук кеңештин ыйгарым укугунун мөөнөтү төрт жыл.

1.2.Райондук кеңеш өзүнүн ишин КР Конституциясына, КР Мыйзамына, КР Президентинин жана Өкмөтүнүн ченемдик-укуктук актыларына жана ушул Регламентке ылайык алып барат.

1.3.Райондук кеңештин Регламенти райондук кеңештердин ишин уюштуруу тартибин, алардын укуктук жана уюштуруучу негиздерин, туруктуу жана убактылуу комиссиялардын структураларын, сессияларды өткөрүү мөөнөтүн аныктайт.

1.4.Пунктуна мындайча өзгөртүүлөр киргизилсин:

“ 1.4 Райондук кеңештин сессиясы депутатттардын жалпы санынын жарымынан кем эмес катышса, укук ченемдүү болот. Сессиялар ар бир кварталда бир жолудан кем эмес өткөрүлүшү керек же болбосо депутаттардын жалпы санынан үчтөн бир бөлүгүнөн кем эмес депутаттар сунуштаса чакырылат.

Райондун аймагында жайгашкан бардык мекеме-уюмдар, менчик формасына карабастан райондук Кеңештин токтомдорун аткарууга милдеттүү.

Райондук кеңештин токтомдору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алынып салынышы же жокко чыгарылышы мүмкүн.

2-Глава.

Райондук кеңештин компетенциясы

 

2.1. Райондук кеңеш Кыргыз Республикасынын "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" мыйзамынын 31-беренесинин 5 пунктуна ылайык райондук кеңеш төмөндөгү маселелер боюнча токтомдорду кабыл алат:

1) районду социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн стратегиясынын, болжолун, пландарын жана программасын, райондо айлана – чөйрөнү калыбына келтирүүнүн, коргоонун программаларын бекитүү жана алардын аткарылышын көзөмөлгө алуу;

2) райондук бюджетти бекитүү жана анын аткарылышы жөнүндө отчетту, ошондой эле фонддорду пайдаланууну бекитүүнүн тартиби;

3) талап кылынбаган жана пайдаланылбаган жайыттарды пайдалануунун маселелери;

4) тиешелүү аймакта иштердин абалы жөнүндө жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысынын маалыматын жылына бирден кем эмес угуу;

5) жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысы – акимдин кызматына дайындалуучу талапкерлик тууралуу Мыйзамда белгиленген тартипте сунуш киргизүү;

6) райондук кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн эки добушу менен өз милдеттерин аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысына ишеним көрсөтпөө ;

 7)мыйзамдарда белгиленген учурларда, депутаттардын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу;

8) мамлекеттик бийликтин тиешелүү органдарына киргизүү максатында администрациялык-аймактык түзүлүшү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

9) кеңештин төрагасын жана анын орун басарын шайлоо, аларды кызмат ордунан бошотуу, Кеңештин төрагасын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келген чечимдерин жокко чыгаруу;

10) райондук Кеңештин регламентин кабыл алуу;

11) райондук Кеңештин чечимдеринин аткарылышын контролдоо;

12) Өкмөт тарабынан аныкталган типтүү ченемдердин негизинде райондук Кеңештин аппаратынын түзүмүн жана штаттык санын бекитүү;

13) мыйзамга ылайык долбоорлук иштерди, курулушту, жолдорду, көпүрөлөрдү турак - жай фонддун, ошондой эле коммуналдык чарба, экономика, социалдык чөйрө жаатындагы жана райондук маанидеги оюн-зоок объектилерин куруу, күтүү жана модернизациялоо боюнча сунуштарды киргизүү;

14) райондук маанидеги социалдык-маданий мекемелерди ачуу, кайра уюштуруу жана жоюу жөнүндөгү маселелерди макулдашуу;

15) райондук маанидеги илимий, окуу-тарбия, маданий-тарбия, жаштардын спорттук иш-чараларын уюштуруу жана өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алуу;

16) мыйзамга ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башка органдары менен күч-аракет бириктирүү, анын ичинде коомдук пайдалуу иштерди жана тейлөө кызматтарын жүзөгө ашыруу максатында чек аралык кызматташуу маселелери, ошондой эле жалпы кызыкчылыкты көздөгөн иш-чараларды жүзөгө ашыруу же жумуштарды аткаруу максатында ата мекендик жана чет өлкөлук чарбакер субъекттер жана коомдук бирикмелер менен кызматташуу жөнүндө. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызыкчылыктарын коргоо, коомдук пайдалуу жумуштарды жана тейлөө кызматтарын жүзөгө ашыруу максатында чечимдерди кабыл алуу;

17) райондун символикасын бекитүү;

18) судьялардын, прокурорлордун, улуттук коопсуздуктун мамлекеттик органынын аймактык бөлүмдөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик статистика органдарынын, ошондой эле ведомстволук аймакта жайгашкан башка мекемелер менен уюмдардын жетекчилеринен башка мамлекеттик бийлик органдарынын аймактык бөлүмдөрүнүн ишин контролдоону ишке ашыруу, алар милдеттерин талаптагыдай аткарбаган учурларда, жогорууда көрсөтүлгөн органдардын жетекчилерин, кызмат ордунан четтетүү боюнча маселелерди коюу;

19) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган башка маселелер.

II-бөлүк

Райондук кеңештин структурасы жана органдары

3-Глава.

Райондук кеңештин төрагасы жана райондук кеңештин төрагасынын орун басары

 

Райондук кеңештин төрагасы:

3.1. Райондук кеңештин сессиясын чакырат, төрагалык кылат, токтомдорго, протоколдорго жана райондук кеңештин башка документтерине кол коет, алардын аткарылышына көзөмөл жүргүзөт.

3.2. Жарандардын арыздарын, даттанууларын жана кайрылууларын карайт.

3.3. Мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө, Кыргыз Республикасынын ардак наамдарын ыйгаруу сунуштары менен жогорку органдарга кайрылат.

3.4. Кеңештин регламентинин аткарылышына көзөмөл жүргүзөт.

3.5. Райондук кеңештин төрагасынын орун басарына талапкерлигин шайлоо тууралуу сунушту киргизет.

3.6. “Муниципалдык кызмат тууралуу” КР Мыйзамына ылайык өзүнүн буйругу менен жоопту катчыны жана райондук кеңештин аппаратынын жооптуу кызматкерлерин (башкы, жетектөөчү адистер) кызматка алат жана кызматтан бошотот.

3.7. Кыргыз Республикасынын мыйзам чегинде кеңештин компетенциясына кирген дагы башка маселелерди чечет.

3.8. Райондук кеңештин жаңы чакырылышындагы биринчи жаңы сессиясына чейин өзүнүн кызматын аткарат.

Райондук кеңештин төрагасынын орун басары:

3.9. Райондук кеңештин төрагасынын орун басары райондук кеңештин төрагасынын милдетинин, ал жок болгон учурда же төрага өзүнүн милдетин аткара албай калган учурда аткарат.

3.10. Коомдук башталыштарда өзүнүн ишин жүргүзөт.

4 Глава.

Райондук кеңештин жооптуу катчысы

Жооптуу катчы:

4.1 Депутаттарды алар өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарууда тийиштүү маалымат менен камсыздайт.

4.2. Райондук кеңештин келечектүү планын аткарууну камсыздайт.

4.3. Райондук кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссияларынын иш-аракетин координациялайт.

4.5. Райондук кеңешке түшүүчү документтердин эсебин алат жана аткарылышын көзөмөлгө алат.

4.6. Райондук кеңештин сессиясынын материалдарын даярдайт жана алардын райондук кеңештин депутаттарына чейин жеткирүүсүнө көзөмөл кылат.

4.7. Депутаттарды, уюмдардын, ишканалардын жетекчилерин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коомдук өкүлдөрүн жана башка адамдарды сессия ишине катышууга чакырууну уюштурат.

4.8. Райондук кеңештин сессиясына депутаттардын катышуусунун эсебин алууну жүргүзөт.

5-Глава.

Райондук кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссиялары

 

5.1. Кеңештин туруктуу комиссиялары өз ишин “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүргүзөт.

5.2. Туруктуу комиссия райондук кеңештин карамагына таандык маселелерди алдын ала карап чыгуу, даярдоо жана отурумдарда кабыл алынган чечимдердин аткарылышын уюштуруу жана көзөмөлдөө үчүн түзүлөт. Туруктуу комиссиялар зарылчылыгына жараша, бирок кварталына бир жолудан кем эмес отурумду өткөрөт.

5.3. Туруктуу комиссиялар райондук кеңештин ыйгарым укугунун мөөнөтүндө райондук кеңеш тарабынан түзүлөт. Комиссиялардын тизмеги, алардын сандык курамы жана шайлоо тартиби райондук кеңеш тарабынан аныкталат. Райондук кеңештин депутаты бир гана туруктуу комиссиянын мүчөсү боло алат.

5.4. Райондук кеңеш атайын тапшырмаларды аткаруу максатында убактылуу комиссияларды түзө алат.

5.5. Убактылуу комиссиялар көрсөтүлгөн мөөнөттө тапшырмалардын аткарышы боюнча жыйынтыктары жөнүндө райондук кеңешке отчет берет.

5.6. Тапшырмаларды аткаргандан кийин убактылуу комиссиялар өз ишмердүүлүгүн токтотот.

III БӨЛҮК

Райондук кеңештин жалпы иш тартиби

6-Глава.

Райондук кеңештин биринчи сессиясы

 

6.1. Кайрадан шайланган райондук кеңештин биринчи сессиясы райондук кеңешке шайлоо өткөрүлгөндөн кийин эки жумалык мөөнөттөн кечиктирбестен мурдагы чакырылыштагы райондук кеңештин төрагасы же депутаттардын ичинен чыккан демилгечи топ тарабынан чакырылат. Райондук кеңештин биринчи сессиясын, кайрадан шайланган райондук кеңештин курагы боюнча аксакал депутат ачат.

6.2. Райондук кеңештин сессиясы депутаттардын жалпы санынан үчтөн экиси катышканда ишти алып барууга укуктуу.

6.3. Райондук кеңештин биринчи сессиясынын күн тартибине, райондук кеңештин Регламенти, төрагасын, анын орун басарын шайлоо маселеси, райондук кенештин жана структураны түзүү жана райондук кеңештин ишине байланышкан башка маанилүү маселелер коюлат.

6.4. Райондук кеңештин төрөгалыгына талапкер көрсөтүү тартиби жана шайлоого байланыштуу башка процедуралык маселелерди кароо ушул Регламентке ылайык каралат.

7-Глава.

Сессиянын күн тартиби жана райондук кеңештин ишин пландаштыруу

 

7.1. Сессиянын күн тартиби жана иш тартиби сессиянын төрагасы тарабынан сунушталат, депутаттар талкуулайт жана бекитет. Ошол күнгө райондук кеңештин сессиясынын күн тартиби сессиянын күн тартибинин кезектеги маселесин жана аларды карап чыгуунун тартибин камтууга тийиш.

7.2. Депутат киргизген сессиянын күн тартибине өзгөртүүлөр же толуктоолор тууралуу сунуш депутаттар тарабынан талкууланат жана бекитилет. Райондук кеңештин аппараты менен биргеликте, райондук кеңештин төрагасы даярдаган райондук кеңештин кезектеги сессиясынын күн тартибинин долбоору депутаттарга таркатылып берилет.

7.3. Райондук кеңештин иш планы бир жылга түзүлөт. Райондук кеңештин иш планынын долбоорун даярдоону райондук кеңештин аппараты жүргүзөт.

7.4. Райондук кеңештин депутаттары райондук кеңештин туруктуу комиссиялары, райондук жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысы – акими райондук кеңештин иш планына маселелерди киргизүү укугуна ээ.

Райондук кеңештин бекитилген иш планына маселелерди аныктоону өзгөртүү, жаңы маселелерди киргизүү, маселелерди алып салуу райондук кеңештин сессиясынын токтому менен таризделет.

8-Глава.

Райондук кеңештин сессиясына маселелерди даярдоонун жана карап чыгуунун тартиби

 

8.1. Ушул регламентте белгиленген тартипте райондук кеңештин кароосуна коюла турган документтердин пакети төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

- докладчыны көрсөтүү менен маселени даярдоого жооптуу адам тарабынан кол коюлган коштомо кат. Эгерде документ райондук кеңеш тарабынан мурда кабыл алынган токтомду аткаруу үчүн даярдалса, анда коштомо катка тийиштүү шилтеме жасалат;

- райондук кеңештин токтомунун долбоору.

Эгерде райондук кеңештин токтомунун долбоору материалдык же финансылык ресурстардын түшүүсүн же чыгымын караган сунуштар камтылса, анда иштеп чыгуучулар тарабынан каржылоо булактары көрсөтүлүү менен тийиштүү эсеп-кысаптар берилет.

8.2. Токтом долбоору каралганда райондук кеңештин депутаттарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациянын өкүлдөрүнүн, талкуулоого катышуу үчүн чакырылган адамдардын сунуштары жана сын-пикирлери угулат.

Райондук бюджеттин эсебинен жабылуучу чыгашаларды караган токтом долбоорун карап чыккан учурда милдеттүү тартипте райондук мамлекеттик администрация башчысы – акиминин корутундусу угулат.

8.3. Райондук кеңештин токтомунун долбоорун талкуулоонун натыйжасы боюнча төмөнкүдөй чечимдердин бири кабыл алынат:

а) жалпысынан токтом кабыл алынсын;

б) жеткире иштеп чыгууга жөнөтүлсүн;

в) күн тартибинен алынып салынсын.

8.4. Токтомдо аны ишке ашыруунун тартиби белгиленет, атап айтканда:

1) мөөнөтү айкындалат жана колдонууга киргизүү ыкмасы жана пункттарын аткаруу, же жалпысынан токтомду аткаруунун жолдору аныкталат;

2) Мыйзам алдындагы актыларды иштеп чыгуу боюнча органдарга жана кызмат адамдарына ачык-айкын тапшырмалар берилет, ченемдик-укуктук актыларды өркүндөтүү үчүн, аларды кабыл алынган токтомго ылайык келтирүүнүн мөөнөтү аныкталат.

8.5. Райондук кеңештин (шаардык кеңештин структуралык түзүмү) ар бир токтомунда жана чечиминде анын аткарылышын көзөмөлдөөчү адам көрсөтүлөт.

Документтин жоболорун ишке ашыруунун натыйжалуулук деңгээлин, аларды аткарууга кыйынчылык келтирген себептерди табуу, аткарууга тоскоолдук кылган адамдарды (органдарды) аныктоо, аларды жоопкерчиликке тартуу, ошондой эле зарыл болгон учурда сот тартибинде документтин жоболорун аткарууну камсыз кылуу көзөмөлдөө максаты болуп саналат.

Токтомдун же чечимдин тапшырма коюлган пунктунда аткаруучу (бир же бир нече) же райондук кеңештин структуралык түзүмү, ошондой эле эреже катары аткаруу мөөнөтү көрсөтүлөт.

8.6. Көзөмөл жасоо боюнча отчеттуулук мөөнөтү же токтомдун өзүндө же райондук кеңештин төрагасы тарабынан белгиленет.

8.7. Райондук кеңештин аппараты депутаттарга жана жергиликтүү коомчулукка сессиянын өтө турган күнү, убактысы, күн тартиби жана сессиянын өтө турган жери жөнүндө аны өткөрүүгө 5 күн калгандан кечиктирбестен маалымдайт. Токтомдун долбоорун райондук кеңештин депутаттарына жеткирүү сессияга чейин 3 күн калгандан кечиктирбестен жүргүзүлөт.

Райондук кеңештин сессиясын, сессияда төрагалык кылуучу алып барат. Сессияда төрагалык кылуучу кызматы боюнча райондук кеңештин төрагасы болуп саналат. Ал катышпаган учурда, сессияда төраганын орун басары же төрага, төраганын орун басары же болбосо райондук кеңештин протоколдук чечими менен тапшырылган башка депутат (өзүнүн талапкерлигин алып салуу жөнүндө билдирбеген) төрагалык кылат.

8.8. Райондук кеңештин кезексиз сессиясын чакыруу кеңештин төрагасынын демилгеси, ар кандай туруктуу комиссиялардын же болбосо депутаттардын жалпы санынын үчтөн бир бөлүгүнүн демилгеси боюнча жүргүзүлөт.

8.9. Кезексиз сессияны чакыруу жөнүндө депутаттардын сунушу каралуучу маселелер көрсөтүлүп жана кезексиз сессияны өткөрүүнүн зарылчылыгы негизделүү менен кеңештин төрагасына берилет.

8.10. Сессияга материалдарды даярдоо райондук кеңештин иш планына ылайык жооптуу адамдар тарабынан жүргүзүлөт. Пландан тышкаркы маселелер алардын демилгечилери тарабынан даярдалат.

8.11. Кезектеги сессияга киргизилген маселелер боюнча материалдар (токтомдун долбоору, маалыматтар, маалымат-кат, кайрылуулар ж.б.) сессия өткөргөн күнгө чейин 7 күндөн кечиктирилбестен райондук кеңештин жооптуу катчысына жазуу түрүндө берилүүгө тийиш.

8.12. Райондук кеңеш жылына кеминде бир жолу тийиштүү аймактагы иштин абалы жөнүндө райондук мамлекеттик администрация башчысынын маалыматын угат.

Райондук мамлекеттик администрация башчысынын – акиминин маалыматынын тексти райондук кеңештин отурумунда аны карап чыгууга 10 күн калгандан кечиктирбестен райондук кеңешке киргизилет.

8.13. Райондук мамлекеттик администрация башчысына өзүнүн милдеттерин аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн ишеним билдирбөө жөнүндө чечим райондук кеңештин депутаттарынын жалпы санынын 3/2 добуш берүүсү менен кабыл алынат.

8.14. Райондук мамлекеттик администрация башчысы тарабынан киргизилген райондук бюджет жана аны аткаруу жөнүндө отчет, аймакты социалдык-экономикалык өнүктүрүү жана калкты социалдык коргоо программалары райондук кеңеш тарабынан карап чыгууга жатат жана райондук кеңештин депутаттарынын жалпы санынын тең жарымынан ашыгы ага добуш берсе, кабыл алынды деп эсептелет.

8.15. Алдыдагы финансылык жылга райондук бюджетти кабыл алуу процесси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген тартипте башталат.

9-Глава.

Райондук кеңештин токтом долбоорлорун карап чыгуунун тартиби

 

9.1. Райондук кеңеш, эгерде мыйзамда башкача каралбаса, кеңештин депутаттарынын жалпы санын көпчүлүк добушу менен чечим кабыл алынат.

9.2. Райондук кеңештин депутаты кеңештин сессияларында же туруктуу комиссиялардын же райондук кеңеш түзүлгөн башка органдардын жыйналыштарында жеке кызыкчылыгын, башкача айтканда, өзү, анын жубайы, ата – энеси, балдары, бир туугандары жана эже – сиңди, карындаштары үчүн материалдык пайда көздөгөн маселени кароого, катышууга жана добуш берүүгө тийиш эмес.

 9.3. Райондук кеңештин сессиясынын күн тартибинде каралуучу маселелер боюнча токтом кабыл алынат жана ага райондук кеңештин төрагасы кол коет.

9.4. Депутаттын билдирүүсү жана анын жазуу же оозэки түрүндө билдирилген макулдугу, токтом менен кошо сессиянын протоколунда чагылдырылат.

9.5. Токтом долбоору ар бир пункту боюнча талкууланат жана жалпы кабыл алынат.

 “9.6. Райондук кеңештин токтомдору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте күчүнө кирет”.

Регламентке Х - бөлүгү болуп киргизилсин.

Райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы – акимди көргөзүү жана аны дайындоо тартиби:

10-Глава.

Райондук кеңештин сессиясынын жумушчу органы

 

10.1. Райондук кеңештин сессиясы уюштуруу иштерин тутумдаштыруу максатында жумушчу органды – секретариатты, зарылчылык болгондо, эсептөө жана башка комиссияларды түзөт.

Жумушчу орган – сессияга катышкан депутаттардын көпчүлүк добуш берүүсү менен бекитилет.

10.2. Сессиянын секретариаты райондук кеңештин аппараты менен биргеликте сессиянын жүрүшүнүн стенограммасын алып барат, чыгып сүйлөгөндөрдү тактайт, регламенттин сакталышын көзөмөлдөйт, депутаттарга түшүндүрмө берет.

10.3. Секретариат райондук кеңештин аппараты менен биргеликте сессиянын протоколун тариздейт.

Райондук кеңештин отурумунун протоколунда: отурумду өткөрүү күнү, убактысы жана орду; отурумга катышкан депутаттардын саны; сессиянын күн тартибине коюлган маселелер; ошол отурум үчүн депутаттардын арасына таратылган документтердин аталышы жана редакциясы; сессияда төрагалык кылуучунун жана чыгып сүйлөөчүлөрдүн аты-жөнү; добушка коюлган бардык маселелер менен сунуштар, добуш берүүнүн натыйжасы жана кабыл алынган чечимдер чагылдырылып көрсөтүлөт.

Протоколго сессиянын отурумунда төрагалык кылуучу кол коет.

Райондук кеңештин сессиясынын протоколдорунан, токтомдорунан көчүрмөлөрдү алуу жана алардан жазып алууларды тариздөө, райондук кеңештин жооптуу катчысынын уруксаты менен, райондук кеңештин аппараты тарабынан жүргүзүлөт.

Көчүрмөсүн алуу жөнүндө маалымат өзүнчө журналда катталат.

10.4. Райондук кеңештин депутаты өзүнүн чыгып сүйлөгөн сөзүнүн стенограммасы менен таанышууга жана аны жарыялаганга чейин стенограмманын көчүрмөсүн алууга укуктуу.

11-глава.

Райондук кеңештин депутатынын сессия учурунда укуктары жана милдеттери

 

11.1. Райондук кеңештин депутаты сессиянын жумушчу органына шайланат же шайланышы мүмкүн, ошондой эле ошол органга өз талапкерин көрсөтүшү мүмкүн.

Депутаттарды көрсөтүлгөн укуктарын ишке ашыруу тартиби Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жөнүндө” жана башка Мыйзам актыларынын ошондой эле типтүү райондук кеңештин Регламентине ылайык ишке ашат.

12-Глава

Коомдук угуулар

12.1. Райондук кеңештин төрагасы жана анын орун басары, райондук кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссиялары өзүнүн алып баруусундагы маселелер боюнча коомдук угууларды өткөрүүнү демилгелеши мүмкүн.

Коомдук угулар Кыргыз Республикасынын шартына ылайыкташтырылган жана эл аралык практикаларынын негизинде иштелип чыгылган жобонун негизинде өткөрүлүшү мүмкүн.

IX БӨЛҮК

Райондук кеңештин төрагасын жана анын орун басарын шайлоону уюштуруунун жол-жобосу жана тартиби.

13-глава.

Райондук кеңештин төрагасын жана анын орун басарын шайлоонун тартиби

 

13.1. Райондук кеңештин төрагасы жашыруун добуш берүү жолу менен райондук кеңештин депутаттарынын арасынан шайланат. Райондук кеңештин төрагасынын төрагалык кызматына талапкер райондук кеңештин депутаттары тарабынан, ошондой эле өзүн-өзү көрсөтүү жолу менен депутаттардын өздөрү тарабынан көрсөтүлөт. Жалпы депутаттардын көпчүлүк добушуна ээ болгон талапкер шайланды деп эсептелинет.

13.2. Көрсөтүлгөн талапкер өз талапкерлигин алып коюуга укуктуу.

13.3. Көрсөтүлгөн талапкер жашыруун добуш берүү үчүн бюллетенге киргизилет.

13.4. Райондук кеңештин төрагасынын орун басарынын кызматына талапкерди райондук кеңештин төрагасы көрсөтөт. Жалпы депутаттардын көпчүлүк добушуна ээ болгон талапкер шайланды деп эсептелинет.

Төрөганын орун басары ачык добуш менен шайланат.

 

14-Глава.

Жашыруун добуш берүүнү уюштуруунун тартиби

 

14.1. Райондук кеңештин биринчи сессиясында жашыруун добуш берүүнү уюштуруу жана өткөрүү үчүн 3-5 депутат санында эсептөө комиссиясы түзүлөт.

14.2. Эсептөө комиссиясы өзүнүн отурумунда милдеттерди бөлүштүрөт (төраганы, катчыны жана мүчөлөрдү бекитет). Жабык добуш берүү үчүн бюллетендерди, урнаны жана кабинаны даярдайт.

14.3. Добуш берүүнү камсыз кылуу үчүн эсептөө комиссиясы сессияда катышкан депутаттардын тизмесин тактайт. Эсептөө комиссиясы жашыруун добуш берүүнүн материалдарынын сакталышын камсыз кылат жана райондук кеңештин аппаратына өткөрүп берет.

14.4. Райондук кеңештин төрагалыгынын кызматына талапкерлер алфавиттик тартипте бюллетенге киргизилет. Добуш берүүнүн натыйжасы добуш берүүчүнүн бюллетендерди эсептеп чыгуунун жыйынтыгы боюнча чыгарылат.

14.5. Бюллетенге талапкердин паспорттук маалыматтарынын же инсандын башка күбөлүктөрүнүн негизинде аты-жөнү жазылат. Бюллетенге кандайдыр бир башка маалыматты киргизүүгө жол бербейт.

14.6. Ар бир талапкер боюнча “Макул”, “Каршы”, “Жараксыз бюллетен” бюллетендерди эсептөө комиссиясы жыйынтыктайт, протокол менен бекемдейт жана бекитүү үчүн сессиянын кароосуна алып чыгат.

14.7. Добуштардын алда канча көп санын алган райондук кеңештин төрагалыгынын кызматына талапкер төрт жылдык мөөнөткө райондук кеңештин төрагалыгына шайланды деп эсептелет.

14.8. Төраганын орун басары кызматына талапкерлер ачык добуш берүүгө коюлат. Добуш берүүлөрдү өткөрүү жана натыйжасын эсептеп чыгарууну эсептөө комиссиясы жүргүзөт.

14.9. Сессияда катышкан депутаттардын алда канча көп добуштарынын санын алган талапкер райондук кеңештин төрагасынын орун басарлык кызматына шайланат.

15 – глава.

Райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы –акимдин кызматына дайындалуучу талапкерлик тууралуу райондук кеңештин депутаттарынын чечим кабыл алуусунун сунуш-көрсөтмөсү

 

I.Жалпы жобо

 

15.1. Райондун мамлекеттик администрация башчысы-аким (мындан ары аким) кызматына талапкерлер (үчтөн кем эмес) Кыргыз Республикасынын Премьер-министри (мындан ары Премьер-министр) тарабынан тиешелүү райондук кеңешке киргизилет.

15.2. Райондук кеңеш Премьер-министр талапкерлерди киргизген күндөн тартып 15 жумушчу күндүн ичинде жашыруун добуш берүү жолу менен чечим кабыл алат жана райондун акими кызматына дайындоо үчүн талапкер боюнча сунушту Премьер-министрге киргизет.

15.3. Эгерде жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөнгө чейин райондук кеңеш талапкерди аныктай албаса же акимдин кызматына дайындоо үчүн талапкер боюнча тиешелүү сунушту киргизбесе, Премьер-министр райондук кеңешке башка талапкерлерди (үчтөн кем эмес) берет.

15.4. Бир эле талапкер Премьер-министр тарабынан тиешелүү райондук кеңешке катары менен эки жолу киргизилиши мүмкүн эмес.

15.5. Райондун акими кызматына дайындоо үчүн талапкерлер боюнча добуш берүү эгерде райондук кеңештин депутаттарынын жалпы санынан үчтөн экиден кем эмеси катышкан учурда болуп өттү деп эсептелет.

II.Акимдин кызматына талапкерди көрсөтүү

 

15.6. Акимдин кызматына талапкерлер Премьер-министрдин ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан райондук кеңешке көрсөтүлөт.

15.7. Ар бир акимдин кызматына талапкерлери боюнча тиешелүү райондук кеңешке төмөндөгүдөй маалыматтар көрсөтүлөт:

- биографиялык маалымат (фамилиясы аты жөнү, төрөлгөн жери, жылы айы, улуту, орто билим алган жери, үй-бүлөлүк абалы, туруктуу жашаган жери, партияга тиешелүүлүгү);

- паспорттун көчрүмөсү, сүрөт;

- билими тууралуу мааалымат (жогорку, атайын), билими тууралуу документтин көчрүмөсү, илимий даражасы тууралуу жана илимий наамы;

- эмгектик ишмердиги тууралуу маалымат, эмгек китепчесинин көчрүмөсү, мамлекеттик же ведомстволук сыйлыктар менен сыйланган документтин көчрүмөсү.

15.8. Ар бир акимдин кызматына талапкер боюнча кыскача анкеталык маалыматы, профессионалдык жана иштиктүү сапаттары боюнча мүнөздөмө, талапкерди көрсөткөн жагдайлар менен Премьер-министрдин колу коюлган расмий каты менен жол-жоболоштурулат.

III.Райондук аким кызматынын талапкерине добуш беруу процессин уюштурулуусун камсыздоо

 

15.9.Премьер-министр тарабынан сунушталган акимдик кызматка дайындалуучу талапкерди райондук кеңеш карап чыгуусун уюштуруу үчүн, райондук кеңеш тарабынан курамы 3-5 депутаттан турган эсептөө комиссиясы түзүлөт.

15.10.Эсептөө комиссиясы добуш берүү бюллетендерин иштеп чыгып, анын сактоосун камсыз кылат, отурумдун протоколдорун алып баруусун уюштурат жана ушул тартипте көрсөтүлгөн башка ыйгарым укуктарга ээ. Эсептөө комиссиясын материалдык-техникалык жактан камсыздоо райондук мамлекеттик администарциясына жүктөлөт.

15.11.Бюллетенге Премьер-министр тарабынан киргизилген райондук акимдин кызматына коюлуучу талапкер гана киргизилет.

15.12.Райондук акимдин кызматына коюлган талапкерлерге добуш берүү райондук кеңеш тарабынан аныкталган, атайын бөлүнгөн бөлмөдө ишке ашырылат.

15.13.Депутаттардын катышуусуна , добуш берүүнүн уюштурулуусуна, бөлмөнүн жабдылуусуна жана тийиштүү тартиптин сакталуусуна райондук кеңештин төрагасы жооптуу.

15.14. Добуш беруу процедурасын камсыздоо жоопкерчилиги эсептөө комиссиясына берилет. Эсептөө комиссисы:

- добуш берүүнүн алдында райондук кеңештин депутаттарын каттодон өткөрөт;

- жашыруун добуш берүү үчүн райондук кеңештин депутаттарына кол коюунун негизинде бюллетендерди берет;

- райондук кеңештин депутаттарынын жашыруун добуш берүү үчүн бюллетендер менен кабиналарга өтүүсүн көзөмөлдөйт жана добуш берүүнүн жашыруун болуусун камсыздайт.

IV.Райондук аким кызматынын талапкерине добуш берүүнүн ирээти жана жыйынтыктарын чыгаруу

 

15.15. Добуш берүүдөн мурда бюллетендер урнасы райондук кеңештин депутаттарынын жана Премьер-министрдин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн эсептөө комиссиясы тарабынан текшерилет, пломбаланат жана ага мөөр басылат.

15.16. Ар бир депутат жеке добуш берет. Башкалардын ордуна добуш берүүгө жол берилбейт.

15.17.Бюллетень добуш берип жаткан депутат тарабынан кабинада же жашыруун добуш берүү үчүн бөлүнгөн бөлмөдө толтурулат. Депутат добуш берүү бюлетенин толтуруп жаткан учурда анын жанына башка адамдардын келүүсүнө тыюу салынат.

15.18. Депутат жашыруун добуш берүү бюллетенинде өзү добуш берип жаткан бир гана талапкердин фамилиясынын тушуна «МАКУЛ» деп белги кое алат, же болбосо «БААРДЫК ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ КАРШЫ» деген сапка коет.

15.19. Формасы аныкталбаган бюллетендер жана ошондой эле «МАКУЛ» деген белги эки же андан ашык талапкерге коюлган бюллетендер жараксыз деп эсептелет.

15.20. Райондук аким кызматынын талапкерине райондук кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк бөлүгү добуш берген болсо, анын талапкерлиги жарамдуу деп эсептелет.

Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча эсептөө комиссиясынын эки нускадагы протоколу түзүлөт жана аларга эсептөө комиссиясынын бардык мүчөлөрунүн колдору коюлат.

Райондук кеңештин чечими камтылган протоколдун биринчи нускасы Премьер-министрге жиберилет, экинчи нускасы райондук кеңештин жооптуу катчысында сакталат, үчүнчү нускасы бирдиктүү маалымат базасына киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча Улуттук агентикке жиберилет.

15.21.Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыктары эсептөө комиссиясынын протоколунун негизинде райондук кеңештин сессиясынын чечими менен бекитилет. Кеңештин сессиясы өзүнүн чечими менен эсептөө комиссиясынын протоколун бекитет.

15.22. Талапкерликке макулдук берүү тууралуу кеңештин сессиясынын чечими райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы – акимди дайындоо сунушу менен Премьер-министрге жиберилет.

15.23. Эгерде добуш беруунун жыйынтыктары боюнча эч бир дагы талапкер райондук кеңештин депутаттарынын жалпы санынан көп добушка ээ боло албаса, добуш берүүнүн экинчи туру өкөрүлөт. Экинчи тур биринчи тур өткөрүлгөн күнү өткөрүлөт.

15.24.Биринчи турда эң көп сандагы добушка ээ болгон талапкер, добуш берүүнүн экинчи турундагы бюллетенге киргизилет. Добуш берүүнүн ирээти жыйынтыктарды чыгаруу ушул тартипте, белгиленген тартипте өткөрүлөт.

15.25.Эгерде добуш берүүнүн экинчи турунун жыйынтыктары боюнча эч бир талапкер райондук кеңештин депутаттарынын жалпы санынан көп добушка ээ боло албаса, Премьер-министр тарабынан киргизилген райондук акимдин кызматынын талапкерликтери четке чыгарылат; бул тууралуу райондук кеңештин төрагасы 24 сааттын ичинде жазуу түрүндө Премьер-министрге кабар берет.

Мындай учурда Премьер-министр тартипке негизделген ирээтте башка талапкерди сунуштайт.