Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\1aa29860-442e-4713-b917-8784ecc75984\document.files\image001.jpg

ОШ ШААРДЫК КЕӉЕШИ

Депутаттардын Ош шаардык кеңешинин кезексиз II сессиясы (III чакырылыш)

 

2012-жылдын 16-апрелиндеги № 8

«Ош шаардык кеңешинин туруктуу жана убактылуу комиссиялары жөнүндө» Жобону бекитүү туууралуу

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» жана «Жергиликтүү кеңештердин статусу жөнүндө» мыйзамдарынын жана башка нормативдик документтердин негизинде даярдалган «Ош шаардык Кеңешинин туруктуу жана убактылуу комиссиялдары жөнүндө» Жобонун долбоорун карап жана талкуулап, үчүнчү чакырылган депутаттардын Ош шаардык Кеңешинин кезексиз экинчи сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. «Ош шаардык Кеңешинин туруктуу жана убактылуу комиссиялдары жөнүндө» Жобо бекитилсин (тиркелет).

2. Депутаттардын Ош шаардык Кеңешинин 2003-жылдын 29-декабрындагы №12 «Ош шаардык Кеңешинин туруктуу жана убактылуу комиссиялары жөнүндө»

Жобону бекитүү туууралуу» токтому күчүн жоготту деп эсептелсин.

3. Бул токтом мыйзамда каралган тартипте каттоодон өткөрүлсүн (А.Алимбекова) жана «Ош шамы» гезитине жарыялансын (Б.Матисаков).

 

Ош шаардык

кеңешинин төрагасы

 

Т. Сабиров

 

 

 

 

Депутаттардын Ош шаардык кеңешинин 2012-жылдын 16-апрелиндеги кезексиз II сессиясынын (III чакырык) № 8-токтомуна №1-тиркеме

 

 

Ош шаардык Кеңешинин комиссиялары жөнүндөгү ЖОБО

I. Шаардык Кеңештин комиссияларын түзүү жана анын ишин уюштуруунун негизги принциптери жөнүндө

 

1.1. Шаардык Кенештин комиссиялары Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамынын 32-33-34-беренелеринин, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» Мыйзамынын, шаардык Кеңештин Регламентинин талаптарынын негизинде түзүлөт жана анын иштери уюштурулат.

1.2. Шаардык Кеңеш карамагына тиешелүү маселелерди алдын ала кароо жана даярдоо, Кенештин чечимдерин жүзөгө ашыруу, анын чечимдеринин жана оз чечимдеринин өзүнө баш ийген аймакта жайгашкан мекемелер жана уюмдар тарабынан аткарылышына көзөмөл жүргүзүү үчүн туруктуу комиссияларды түзөт.

Ошондой эле кээ бир маселелерди чечүү үчүн убактылуу комиссиялар түзүлүшү мүмкүн.

1.3. Комиссиялардын тизмесин, алардын сандык курамын жана шайлоонун тартибин шаардык Кеңеш аныктайт. Ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнүн ичинде Кеңеш зарыл болгон учурда жаңы туруктуу комиссияларды уюштуруу, алардын курамына өзгөртүүлөр киргизиши мүмкүн.

1.4. Туруктуу комиссиялар шаардык Кеңештин депутаттарынын ичинен алардын каалоосу боюнча түзүлөт. Шаардык Кеңештин депутаттары бир гана. туруктуу комиссиянын курамына мүчө болуп кире алат.

Шаардык Кеңештин туруктуу комиссияларынын курамына Кеңештин төрагасы жана анын орун басары шайланышы мүмкүн эмес.

1.5. Туруктуу комиссиялардын төрагалары туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү тарабынан шайланышат.

Комиссиялар тарабынан өзүнүн   ишинин негизги багыттары боюнча кичи комиссиялар түзүлүшү мүмкүн.

1.6. Комиссиянын мүчөсүнүн ыйгарым укуктары анын өтүнүчү боюнча, ошондой эле ал өзүнүн милдеттерин аткарышын мүмкүн кылбаган жагдайларга байланыштуу мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн.

1.7. Шаардык Кеңештин туруктуу комиссиялары эреже катары коомдук башталышта иштейт жана өзүнүн ишине окумуштууларды, адистерди, практикалык кызматкерлерди жана башка адамдарды тартууга укуктуу.

1.8. Шаардык Кеңештин туруктуу комиссиялары өздөрүнүн компетенциясына таандык маселелер боюнча тиешелүү чечимдерди кабыл алат.

II. Шаардык Кеңештин комиссияларынын укуктары жана милдеттери.

2.1. Шаардык Кеңештин комиссиялары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, шаардык Кеңештин токтомдорунда, Регламентинде жана ушул Жободо ыйгарылган укуктардын негизинде иш алып барышат.

2.2. Шаардык Кеңештин комиссиялары Кеңештин кароосуна киргизилген, тиешелүү аймактын экономикалык, социалдык жана улуттук-маданий өнүгүшүнө байланыштуу маселелерди даярдоого катышышат.

2.3. Туруктуу депутаттык комиссияларда тийиштүү маселе каралгандан кийин, ал маселени сессиянын кароосуна сунуштайт.

2.4. Шаарда социалдык-маданий жана өндүрүштүк инфраструктураны өнүктүрүү, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун экономикалык негиздерин чыңдоо маселелери боюнча шаардык Кеңешке сунуштарды киргизет.

2.5. Шаардын аймагын экономикалык өнүктүрүүнүн пландарын жана бюджеттин долбоорун, пландардын жана бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетторду алдын ала карайт, алар боюнча өзүнүн сын-пикирлерин даярдайт, зарыл учурда аларды Кеңешке берет.

2.6. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кабьш алган чечимдеринин аткарьшышын жана Уставдын талаптарынын аткарьшышынын сакталышын көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырат.

2.7. Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында жана шаардык Кеңештин Регламентинде өздөрүнө берилген башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

2.8. Шаардык Кеңештин туруктуу комиссиялары өздөрүнүн карамагына таандык кьшынган маселелер боюнча шаардын аймагындагы Ош шаарынын мэриясынын органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жетекчилерин жана адистерди угууга укуктуу.

 

III. Шаардык Кенештин комиссияларынын отурумдарын өткөрүүнүн тартиби жөнүндө

 

3.1. Шаардык Кеңештин туруктуу комиссияларынын отурумдары комиссиялардын иш планына ьшайык чакырылат. Комиссиянын отурумун анын курамына кирген депутаттардын жарымынан кем эмеси катышса өткөрүүгө болот.

3.2. Туруктуу комиссиялардын отурумуна ушул комиссиялардын мүчөлөрү болбогон шаардык Кеңештин депутаттары кеңеш берүүчү добуш укугу менен катыша алат.

3.3. Бир нече туруктуу комиссиялардын карамагына таандык кьшынган маселелер комиссиялардын демилгеси менен, ошондой эле шаардык Кеңештин тапшырмасы боюнча комиссиялар тарабынан биргелешип даярдалат жана каралат.

3.4. Туруктуу комиссиялардын отурумдарын анын төрагасы алып барат жана өткөрөт. Комиссиянын чечими анын мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн добушу менен кабьш алынат жана сунуш иретинде болот. Туруктуу комиссиянын чечимине анын торагасы кол коет. Туруктуу комиссиялардын бардык мүчөлөрү бирдей укуктардан пайдалана алышат.

3.5. Комиссиянын чечимдеринин аткарьшышын көзөмөлгө алуу комиссиянын төрагасына, же бир мүчөсүнө жана шаардык Кеңештин аппаратына жүктөлөт.

3.6. Комиссиянын чечимдериндеги сунуштар мамлекеттик жана коомдук органдар, мекемелер, уюмдар, чарбалар тарабынан сөзсүз каралууга милдеттүү.

Чечимдердин аткарылышы боюнча тиешелүү мамлекеттик, коомдук органдардын, мекемелердин, ишканалардын, уюмдардын, чарбалардын жетекчилери же кызмат адамдары комиссияга билдирүү берүүгө милдеттүү.

3.7. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Жобол оруна, Кеңештин токтомдоруна карты кабыл алынган шаардык Кеңештин комиссиясыньгн чечимдерин шаардык Кеңеш жокко чыгарат.

 

IV. Туруктуу комиссиянын төрагасынын укуктары жана милдеттери

 

4.1. Комиссиянын отурумун чакырат жана отурумга зарьш болгон материалдарды даярдоону уюштуруп, отурумдун ишин башкарат.

4.2. Комиссиянын мүчөлөрүнө тапшырма берет, аларга комиссиянын иши менен байланышкан материалдарды, документтерди шаардык Кеңештин жумушчу аппараты аркылуу жөнөтөт.

4.3. Комиссиянын отурумуна маселе даярдоо үчүн, ошондой эле комиссиянын башка милдеттерин аткаруу үчүн комиссиянын мүчөлөрүн чакырат.

4.4. Комиссиянын отурумуна катыштыруу үчүн мамлекеттик бийлик органдарынын, мекеме, ишкана, уюм, чарба жетекчилеринин тизмесин тактоо жана аларды чакыруу шаардык Кеңештин аппараты аркьшуу уюштурулат,

4.5. Башка мамлекеттик жана коомдук органдар, мекеме, ишкана, уюм, чарбалар менен болгон мамиледе комиссиянын атынан чыгат.

4.6. Комиссиянын чечимдерин аткаруу боюнча иштерди уюштурат.

4.7. Комиссиянын чечимдеринин аткарылышы боюнча комиссияга билдирүү берет.

4.8. Комиссиянын иши боюнча шаардык Кеңешке комиссиянын атынан билдирүү отчетторду берет.

 

V. Шаардык Кеңештин комиссияларынын иш кагаздарынын сакталышы

 

5.1. Шаардык Кеңештин комиссияларынын иш кагаздары шаардык Кеңеште сакталат, анын чечимдери шаардык Кеңештин аппараты аркылуу аткаруучуларга жөнөтүлөт.

5.2. Комиссиянын уюштуруучулук, маданий-массалык иштери күндөлүккө жазьшып жүрүлөт.

5.3. Ош шаардык Кеңештин комиссияларынын протоколдору, күндөлүктөрү, Кеңештин ыйгарым укугу аяктаганга чейин «Архив жөнүндө» мыйзамынын негизинде сакталат, андан соң акты түзүлүп, жок кылынат.

 

Ош шаардык

кеңешинин төрагасы

 

 

 

Т. Сабиров