Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 
11-ноябрда каттоодон өткөн. Каттоо номери № 131-08

Бишкек шаары
2008-жылдын 30-сентябры № 36/5

    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ

       "Банкты тескөө боюнча убактылуу жетекчилик
            жөнүндө" жобо тууралуу

   "Банкты тескөө боюнча убактылуу жетекчилик жөнүндө" жобонун дол-
боорун карап көрүп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 7, 30, 32, 43-статьяларына, "Кыргыз
Республикасындагы банктар  жана  банк  иши  жөнүндө" мыйзамынын 45,
45-1-статьяларына жана "Кредиттик союздар жөнүндө" мыйзамынын 30-стать-
ясына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы ток-
том кылат:
   1. "Банкты тескөө боюнча убактылуу жетекчилик жөнүндө" жобо (кошо
тиркелет) бекитилсин.
   2. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы Юридикалык
бөлүм менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн
Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жөнө-
түшсүн.
   3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик
каттоодон өткөртүлүп, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.
   4. Ушул токтом күчүнө кирген учурдан тартып Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын 1994-жылдын 29-декабрындагы № 12/3 "Коммер-
циялык банктарды тескөө боюнча убактылуу администрация тууралуу жобо
жөнүндө" токтому күчүн жоготту деп таанылсын.
   5. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жа-
рыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жары-
ялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Адилет
министрлигине маалымдасын.
   6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жүктөл-
сүн. 

   Кыргыз Республикасынын Улуттук
   Банк башкармасынын төрагасы            М.Алапаев