Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 
2006-жылдын 7-апрелинде 35-06 номеринде каттоодон өткөн
 
Бишкек шаары
2006-жылдын 2-марты № 5/6
 
                КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫНЫН
                         БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ
 
      Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атайын
            классификациясын колдонуунун убактылуу Тартибин
                           бекитүү тууралуу
 
     Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атайын класси-
фикациясын колдонуунун убактылуу Тартибинин долбоорун карап көрүп, Кыр-
гыз  Республикасынын  "Кыргыз  Республикасынын Улуттук банкы жөнүндөгү"
Мыйзамынын 7-статьясына таянуу  менен  Кыргыз  Республикасынын  Улуттук
банк Башкармасы токтом кылат:
     1. Белгилүү бир  критерийлерге  кооп  берген  кредиттердин  атайын
классификациясын   колдонуунун   убактылуу   Тартиби   (кошо  тиркелет)
бекитилсин.
     2. Көзөмөл  методологиясы жана лицензиялоо Башкармалыгы Юридикалык
бөлүм менен бирдикте ушул токтом Кыргыз Республикасынын Юстиция минист-
рлигинде  белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүшсүн.  Ток-
том,  Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик каттоо-
дон  өткөртүлгөндөн  кийин расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө ки-
рет.
     4. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жа-
рыялоо булактары (басылманын аталышы,  анын номери жана кайсыл күнү жа-
рыялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлигине маалымдасын.
     5. Ушул  токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  Төрагасынын  орунбасары,  айым
С.Э.Джаныбековага ыйгарылсын.
 
     Башкарманын Төрагасы үчүн
     Улуттук банктын Төрагасынын
     милдетин аткаруучу                              Ишенбаев М.Б.