Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин 2009-жылдын
3-июлунда каттоодон өткөн. Каттоо номери 68-09

Бишкек шаары
2009-жылдын 27-майы № 25/9

         КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК
             БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ

    Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан
      2005-жылдын 27-апрелинде кабыл алынган, Кыргыз
   Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 9-июнунда
     71-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 12/6 "Кыргыз
    Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү
    боюнча Финансы компаниясы" ЖЧКсынын ишин жөнгө салуучу
    Убактылуу эрежелердин жањы редакциясы жөнүндө" токтомуна
          өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

   Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын  Улуттук  банкы
жөнүндө" мыйзамынын 43-статьясына ылайык, Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
   1. Кыргыз  Республикасынын  Улуттук банк Башкармасы тарабынан
2005-жылдын 27-апрелинде кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет
министрлигинде  2005-жылдын  9-июнунда  71-05  номеринде каттоодон
өткөртүлгөн № 12/6 "Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо
жана өнүктүрүү боюнча Финансы компаниясы" ЖЧКсынын ишин жөнгө салуучу
Убактылуу эрежелердин жањы редакциясы жөнүндө" токтомуна, ушул токтомго карата тиркелген тиркемеге ылайык, өзгөртүүлөр киргизилсин.
   2. Банктык эмес мекемелердин ишине көзөмөл башкармалыгы Юридикалык
бөлүм менен бирдикте бул токтомду белгиленген тартипте мамлекеттик кат-
тоодон өткөртүү үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет  министрлигине
жөнөтүшсүн.
   3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик
каттоодон өткөртүлүп, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.
   4. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жа-
рыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы күнү жары-
ялангандыгы) тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Адилет
министрлигине маалымдасын.
   5. "Финансы компаниясы" ЖЧК Улуттук банктын Банктык эмес мекеме-
лердин ишине көзөмөл башкармалыгына ликвиддүүлүктү тескөө боюнча отчет-
ту чейрек сайын беришсин.
   6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү, Алыбаевага ыйгарылсын.

   Кыргыз Республикасынын
   Улуттук банкынын төрагасы             М.Алапаев


      @1              Кыргыз Республикасынын Улуттук
                   банк Башкармасынын 2009-жылдын
                  27-майындагы № 25/9 токтомуна карата
                         тиркеме

    Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан
      2005-жылдын 27-апрелинде кабыл алынган, Кыргыз
   Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 9-июнунда
     71-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 12/6 "Кыргыз
    Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү
    боюнча Финансы компаниясы" ЖЧКсынын ишин жөнгө салуучу
    Убактылуу эрежелердин жањы редакциясы жөнүндө" токтомуна
      өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

   Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-
жылдын 27-апрелинде кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет ми-
нистрлигинде  2005-жылдын  9-июнунда  71-05  номеринде  каттоодон
өткөртүлгөн № 12/6 токтому менен бекитилген, "Кыргыз Республикасында
кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча Финансы компаниясы"
ЖЧКсынын ишин жөнгө салуучу Убактылуу эрежелерге төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
   1. 3.2-пунктун 3-бөлүгүнүн 3.2.2 бөлүкчөсүнө:
   - экинчи абзацтагы "8" цифрасы "12" деген цифра менен алмаштырыл-
сын;
   - үчүнчү абзацтагы "4" цифрасы "6" деген цифра менен алмаштырыл-
сын.