Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

2009-жылдын 14-октябры № 41/7

"Кыргыз Республикасында банктык төлөм карттар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамынын 3, 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кароого сунушталган "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" жобо, ушул токтомго кошо тиркелген тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдору күчүн жоготту деп таанылсын:

- 2006-жылдын 27-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 1-ноябрында 108-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 28/12 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" токтом;

- 2009-жылдын 25-февралындагы № 9/5 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" токтом;

- 2009-жылдын 10-июнундагы № 26/4 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтом;

- 2009-жылдын 15-июлундагы № 30/5 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтом.

3. Токтом расмий жарыялангандан бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.

5. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук банктын структуралык бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн, республиканын коммерциялык банктарын жана "Банктар аралык процессинг борбору" Жабык акционердик коомун тааныштырсын.

6. Терминалдардын жана банкоматтардын өздүк түйүнүнө ээ коммерциялык банктар "Банктар аралык процессинг борбору" Жабык акционердик коому менен бирдикте, интеграциялоо иштерди аяктоо менен Элкарт бирдиктүү улуттук системасынын карттарын кабыл алууну жана тейлөөнү 2009-жылдын 1-декабрына чейинки мөөнөттө камсыз кылсын.

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жүктөлсүн.

 

Төрага

М.Алапаев