Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2012-жылдын 25-июлундагы
№ 30/14 токтому менен
бекитилген 

"Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсы адистештирилген финансы-кредит
мекемесин лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө
ЖОБО

 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 21-декабрындагы № 50/7,
2014-жылдын 24-декабрындагы № 58/16 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

Бул "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсы адистештирилген финансы-кредит мекемесин лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө" жобо (мындан ары текст боюнча - Жобо) Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө", "Кредиттик союздар жөнүндө" мыйзамдарга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан жана анда "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсы адистештирилген финансы-кредит мекемесин лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу тартиби аныкталган.

"Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсы адистештирилген финансы-кредит мекемеси (мындан ары текст боюнча - Компания) "Кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы" ЖЧКсы адистештирилген финансы-кредит мекемесин өзгөртүү жолу менен түзүлгөн жана ал ушул жоопкерчилиги чектелген коомдун укугу өткөн мекеме болуп саналат. Кредиттик союздарды жана финансылык кооперативдерди кредиттөө, алардын ликвиддүүлүгүн колдоо Компаниянын негизги милдетинен.

 

1-глава
Жалпы жоболор

 

1. Компания өз ишин жүзөгө ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө", "Кредиттик союздар жөнүндө" мыйзамдарга, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык, айрым банктык операцияларды жүзөгө ашыруу укугуна (мындан ары текст боюнча - Лицензия) укугуна Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан (мындан ары текст боюнча - Улуттук банк) лицензия алууга милдеттүү.

2. Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жаткан кредиттик союздар компаниянын катышуучуларынан (акционеринен) боло алат.

3. Компания, Улуттук банк тарабынан белгиленген чектөөлөрдү эске алый жана бул операциялар лицензияда көрсөтүлгөн шартта, төмөнкү банктык операцияларды жүзөгө ашыра алат:

1) кредиттик союздарга кредиттерди берүү;

2) кредиттик союздардын катышуучуларына кредиттик союздардын талабы жана алардын милдеттүү түрдө катышуусу менен (үчүнчү тарап катары) кредиттерди берүү;

3) финансы-кредиттик мекемелерден акча каражаттарын тартуу;

4) кредиттик союздардын карыздык милдеттенмелерин сатып алуу жана сатуу (факторинг);

5) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) кабыл алуу;

6) кредиттик союздардын эсебин ачуу жана жүргүзүү;

7) кредиттик союздардын тапшыруусу боюнча эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу жана аларды кассалык тейлөө;

8) кредиттик союздар үчүн системанын оператору катары акча которуу боюнча операцияларды жүргүзүү;

9) Улуттук банк белгилеген чектөөлөрдү эске алуу менен башка операцияларды жүргүзүү.

4. Улуттук банктын тиешелүү уруксаты болгон шартта Компания, төмөнкүлөрдү жүзөгө ашырууга укуктуу:

1) мыйзамдардын талаптарына ылайык "исламдык терезеси" аркылуу кредиттик союздар менен ислам каржылоо принциптерине ылайык айрым банктык операцияларды;

2) кредиттик союздар менен чет өлкө валютасында ушул Жобонун 3-пунктунда көрсөтүлгөн операциялардын бардыгын же алардын айрымдарын.

5. Компания, ушул Жобонун 3-пунктунда келтирилген айрым банктык операциялардан тышкары, төмөнкү бүтүмдөрдү жүзөгө ашырууга укуктуу:

1) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук документтеринин талабына ылайык, Компания алдында алардын милдеттенмелеринин ордун жабуу үчүн күрөө коюучулардын күрөөлүк мүлкүн алып коюуга жана сатып өткөрүүгө;

2) айрым банктык операцияларга байланыштуу консультация жана маалыматтарды берүү кызматтарын сунуштоо;

3) кредиттик союздун финансылык ижара операциясына милдеттүү түрдө катышуусу шартында, кредиттик союздар жана алардын катышуучулары менен финансылык ижара (лизинг) боюнча операциялар.

6. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларды эске албаганда, Компаниянын ишине байланыштуу маселелерди чечүүдө мамлекеттик бийлик органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын кандай формада болбосун, кийлигишүүсүнө тыюу салынат.

7. Компаниянын уюштуруучуларына алгачкы эмиссия учурунда номиналдык баадан төмөн болгон баада акцияларды сатып алуусуна тыюу салынат.

8. Жайгашкан жеринде акча-буюм утуштарын өткөрүп же аларды жарнамалоону, акча-буюм утуштарын уюштурууну жана өткөрүүнү кошо алганда бардык "оюн-зоок" иш-чараларына катышууга Компанияга тыюу салынат.

 

2-глава
Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында каттоодон
өтүүгө/кайра катталууга макулдук катын алуу үчүн
Компания тарабынан берүүгө тийиш болгон документтер
жана аларды кароо тартиби

 

9. Компанияны Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында каттоодон өткөртүү/кайрадан каттатууга макулдук катын алуу үчүн ал, Улуттук банкка төмөнкү документтерди берүүгө тийиш:

1) ушул Жобого карата 1-тиркемеге ылайык, макулдук катын алууга өтүнүчтү;

2) Компанияны түзүү (өзгөртүп түзүү) тууралуу анын катышуучуларынын жалпы (уюштуруу) жыйынынан толтурулган протоколдон көчүрмөдөн 2 нусканы;

3) Компанияны түзүү (өзгөртүп түзүү) тууралуу уюштуруу келишиминин бардык катышуучулар (акционерлер) кол койгон түп нускасын жана нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн;

4) Компаниянын катышуучуларынын (акционерлеринин) жалпы жыйыны бекиткен анын уставынын долбоорунун 2 нускасын.

10. Компаниянын ушул жобого ылайык, Улуттук банкка берилген, бир нече барактан турган документтери боюнча опись түзүлүп, алар көктөлүп, номер коюлуп, аларга ыйгарым укуктуу адам кол коюуга тийиш. Катышуучулардын (акционерлердин) кол тамгасы юридикалык жактын мөөрү менен тастыкталат.

11. Улуттук банк Компаниянын документтерин берилген күндөн кийинки 30 календардык күн ичинде карап, белгиленген талаптарга ылайык келген шартта, Улуттук банктын Төрагасынын банктык көзөмөл жана лицензиялоо маселесин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары кол койгон макулдук катын берет.

12. Улуттук банк Компаниянын каттоодон өтүшүнө (кайрадан катталышына) мурда берилген макулдук катын төмөнкү себептер боюнча кайтарып алууга укуктуу:

1) эгерде өтүнүч менен кайрылган жактын финансылык же укуктук жактан абалы начарлап кетсе;

2) текшерүү процессинде такталбаган (туура эмес), ошондой эле, уюштуруучулар тууралуу да такталбаган (туура эмес) маалыматтар аныкталган болсо.

13. Улуттук банкка берилген документтер анын ченемдик-укуктук актыларында белгиленген талаптарга жооп бербесе, документтерди кароо мөөнөтү, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарды канааттандырган документтер алынган күндөн тартып башталат.

 

3-глава
Айрым банктык операцияларды жүзөгө ашырууга лицензия
алуу үчүн Улуттук банкка берилүүчү документтер

 

14. Айрым банктык операцияларды жүзөгө ашырууга лицензия алуу үчүн Компания Улуттук банкка төмөнкү документтерди берүүгө тийиш:

1) Директорлор кеңешинин төрагасы же уюштуруучулар жыйынынын ыйгарым укук чегерген башка адамы кол койгон лицензия алууга өтүнүч каты (1-тиркеме);

2) юстиция органдарында каттоодон өткөртүлгөн уюштуруу келишиминин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (2 нускада);

3) юстиция органдарында каттоодон өткөртүлгөн уставдын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (2 нускада);

4) мамлекеттик каттоодон (кайра каттоодон) өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

5) лицензия үчүн мыйзамдарда белгиленген өлчөмдө төлөм төлөнгөндүгүн тастыктаган документ;

6) Компаниянын акционерлеринин талаптагыдай тариздетилинген реестри. Кийинчерээк, акционерлердин курамында өзгөрүүлөр жүргөн шартта, Компаниянын акционерлеринин реестрине өзгөртүү киргизилген учурдан кийинки 5 жумуш күнү аралыгында бул өзгөрүүлөр тууралуу тиешелүү деңгээлде толтурулган реестр кагаз жүзүндө Улуттук банкка берилет;

7) Компаниянын Директорлор кеңеши тарабынан бекитилген, кеминде төмөндөгүлөрдү камтыган Компаниянын кредиттик саясаты, операциялык саясаты ж.б. негизги саясаттары:

а) Компания дуушар болушу ыктымал болгон бардык тобокелдиктерди аныктоо, өлчөп көрүү, аларга көз салуу, контролдук жана мониторинг жүргүзүү жол-жобосун;

б) терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү саясатын;

в) мүмкүн болуучу бардык тобокелдиктерди минимизациялоо боюнча туруктуу негизде ишке ашырылган контролдук чараларды;

г) бекитилген саясаттарга ылайык, маалымат системаларын тобокелдиктерди тескөө системасы жана ички контролдук системасы боюнча баяндамаларды;

8) Компаниянын ыйгарым укуктуу органынын кызмат адамдарын шайлоо/дайындоо тууралуу чечимдерин;

9) Компаниянын кызмат орундарына талапкерлердин Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-апрелиндеги № 17/1 токтому менен бекитилген "Адистештирилген финансы-кредит мекемеси - Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсынын кызмат адамдарын макулдашуу тартибинде көрсөтүлгөн форма боюнча берилген анкеталарын;

10) Компаниянын кызмат адамдарынын тиешелүү деңгээлде тариздетилген жана күбөлөндүрүлгөн функционалдык милдеттеринин тизмегин;

11) Компаниянын аткаруу органынын жетекчилеринин (биринчи жана экинчи кол тамга коюуга укуктуу) нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн кол тамга үлгүлөрү түшүрүлгөн карточкаларын (кийинчерээк өзгөрүүлөр жүргөн болсо 5 жумуш күнү ичинде);

12) Компаниянын ыйгарым укуктуу органы тарабынан бекитилген анын уюштуруу түзүмү;

13) Компаниянын атайы каралган жайларынын (болгон болсо) техникалык жактан жабдылышы боюнча белгиленген талаптарга ылайык келиши тууралуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын корутундусу. Тиешелүү операциялар жүргүзүлгөн шартта, ага кол коюлуп, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын мөөрү басылат;

14) Компаниянын ишинин экономикалык негиздүүлүгүн, анын иш максаттарын жана аларга жетишүү ыкмаларын камтыган, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын эске алуу менен түзүлгөн бизнес-пландын 2 нускасын.

15. Кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) кабыл алуу операцияларын жүргүзүү укугуна Улуттук банктан уруксат алуу үчүн төмөнкү документтер Улуттук банкка берилүүгө тийиш:

1) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна уруксат алууга өтүнүч каты;

2) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) кабыл алууну жүзөгө ашыруу чечимин камтыган, катышуучулардын (акционерлердин) жалпы жыйынынан протоколдун нотариалдык жактан күбөлөндүргөн көчүрмөсү (2 нускада);

3) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) тартуу операцияларын жүргүзүүнү караган, Компаниянын уставынын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

4) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) тартуу операцияларын жана ушул Жобонун 3-пунктунда көрсөтүлгөн башка операцияларды эске алуу менен иштелип чыккан бизнес-планы;

5) Компаниянын текшерүү жүргүзүлгөн акыркы отчеттук күнгө карата иши тууралуу аудитордук уюмунун корутундусу;

6) лицензия үчүн мыйзамда белгиленген өлчөмдө төлөм төлөнгөндүгүн тастыктаган документ.

 

4-глава
Лицензия алуу үчүн берилген документтерди кароо тартиби

 

16. Улуттук банк ушул Жобонун 3-главасында көрсөтүлгөн документтердин толук топтомун алгандан кийинки 30 жумуш күнү ичинде аларды кароого алат жана лицензия берет. Айрым банктык операцияларды жүзөгө ашыруу укугуна лицензия берүү чечими Улуттук банк Башкармасы тарабынан кабыл алынат.

17. Берилген документтер Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга жооп бербесе, документтерди кароо мөөнөтү Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарды канааттандырган документтер алынган учурдан тартып башталат.

18. Лицензия алууга өтүнүч кат жана берилген документтер кайтарылып алынган же лицензия берүүдөн баш тартылган учурда, Компания тарабынан берилген документтер кайтарылбайт.

19. Айрым банктык операцияларды жүргүзүүгө чектөө баракчасы лицензиянын ажырагыс бөлүгү болуп саналат (6-тиркеме).

 

5-глава
Кызмат адамдарын макулдашуу

 

20. Компаниянын кызмат адамдары Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-апрелиндеги № 17/1 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы" ЖЧКсынын укугу өткөн адистештирилген финансы-кредит мекемесинин кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу квалификациялык талаптарга жооп берүүгө тийиш.

21. Кызмат адамдары бошонуп же өз эрки боюнча иштен кеткен учурда Компания, чечим кабыл алынгандан кийинки жумуш күнү ичинде бул тууралуу иштен бошоп кетүү себептери көрсөтүлгөн маалыматты Улуттук банкка берүүгө тийиш.

22. Компания, кызмат адамын шайлаган/дайындаган учурда - 10 жумуш күнү ичинде, ал эми резидент эмести шайлаган/дайындаган учурда - 30 календардык күн ичинде, анын талапкерлигин макулдашуу үчүн Улуттук банкка төмөнкү документтерди бериши зарыл:

1) талапкерди макулдашуу боюнча өтүнүч кат;

2) Компаниянын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын талапкерди шайлоо/дайындоо жөнүндө чечиминин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн;

3) тиешелүү милдетти аткаруучу катары дайындоо жөнүндө буйруктун (токтомдун), буйруунун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн кийинчерээк талапкерди Улуттук банкка макулдашууда Компания аны дайындоо жөнүндө ыйгарым укуктуу органдын буйругунун көчүрмөсүн чечим кабыл алынгандан кийинки 3 жумуш күнү ичинде берүүгө тийиш;

4) Компаниянын кызмат орундарына талапкерлердин Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-апрелиндеги № 17/1 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы" ЖЧКсынын укугу өткөн адистештирилген финансы-кредит мекемесинин кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу квалификациялык талаптар да жана аларды Улуттук банкка макулдашуу жол-жобосунда көрсөтүлгөн форма боюнча берилген анкеталарын;

5) Компаниянын кызмат адамдарынын тиешелүү негизде тариздетилген жана күбөлөндүрүлгөн функционалдык милдеттеринин тизмегин.

23. Улуттук банк, кызмат адамынын талапкерлиги Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларда белгиленген талаптарга жооп бербесе, Компаниянын кызмат орундарына макулдугун берүүдөн баш тартууга укуктуу.

24. Улуттук банк Компаниянын кызмат адамына макулдугун бербесе, ал Улуттук банктан тиешелүү катты алгандан кийинки 10 жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө кызматынан бошотулууга тийиш.

25. Талапкерлердин берилген документтери алардын толук экендиги, туура толтурулгандыгы жана талапкерлердин белгиленген талаптарга жооп бере тургандыгы көз карашынан белгиленген талаптарга ылайык документтер алынгандан кийинки 30 календардык күн ичинде Улуттук банк тарабынан каралат.

 

6-глава
Добуш берүүгө укук чегерген акциялардын 10 пайызын
жана андан көбүрөөгүн сатып алуу тартиби

 

(КР Улуттук банк Башкармасынын  2012-жылдын 21-декабрындагы № 50/7
токтомуна ылайык күчүн жоготту)

 

7-глава
Филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү ачуу

 

31. Компания ишин Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына жана Компаниянын уставына ылайык жүзөгө ашырган филиалдардын/өкүлчүлүктөрдүн обочолонгон бөлүмдөрүнө ээ болуп, ача алат.

32. Компания жайгашкан жерден тышкары жайгашкан, юридикалык жак болуп саналбаган, филиал жөнүндө жобонун негизинде операциялардын бардыгын жана/же анын бөлүгүн ишке ашырган, Компания чегерген ыйгарым укуктардын чегинде иштеген обочо турган бөлүм, Компаниянын филиалы болуп саналат. Компаниянын филиалы жөнүндө маалымат (анын жайгашкан жери) уставда көрсөтүлүүгө тийиш. Филиалга уставдык капиталдан бөлүнүп берилбейт, ал Компания менен биргеликте бирдиктүү баланска, Компаниянын аталышына толук төп келген, "филиал" деген сөз кошулган аталышка ээ болот.

33. Юридикалык жак болуп саналбаган, Компанияны коргоп, анын таламында иш алып барган, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, банктык лицензия алуу үчүн талап кылынган, депозиттерди кабыл алууну, микрокредиттерди берүүнү ж.б. операцияларды жүзөгө ашырууну эске албаганда, өкүлчүлүк жөнүндө жобонун негизинде укук чегиндеги башка аракеттерди ишке ашырган обочо бөлүм. Филиалга уставдык капиталдан бөлүнүп берилбейт, ал Компания менен биргеликте бирдиктүү баланска, Компаниянын аталышына толук төп келген, "өкүлчүлүк" деген сөз кошулган аталышка ээ болот.

34. Филиалдын/өкүлчүлүктүн жетекчилиги Компаниянын ыйгарым укуктуу орган тарабынан дайындалып белгиленген тартипте берилген ишеним каттын негизинде иш алып барат. Ишеним катта Компаниянын атынан филиалдын/өкүлчүлүктүн жетекчилиги ишке ашырууга ыйгарым укуктуу болгон операциялардын/бүтүмдөрдүн жана башка аракеттердин тизмеги чагылдырылууга тийиш.

35. Филиал/өкүлчүлүк ачууга макулдук катын алуу үчүн Компания төмөнкү документтерди Улуттук банкка бериши зарыл:

1) макулдук кат алууга өтүнүч кат;

2) филиалды/өкүлчүлүктү ачуу үчүн Компаниянын ыйгарым укуктуу органынын чечиминен 2 нускадагы көчүрмө;

3) филиалды/өкүлчүлүктү ачууга байланыштуу Компаниянын катышуучуларынын (акционерлеринин) жалпы жыйыны тарабынан бекитилген уставдын жаңы редакциясы же ага өзгөртүүлөрдүн же толуктоолордун долбоорунун 2 нускасы;

4) филиал/өкүлчүлүк жөнүндө Жобо. Анда филиалдын/өкүлчүлүктүн аталышынан жана жайгашкан жеринен тышкары филиалды/өкүлчүлүктү түзүү максаттары аларга чегерилген аракеттер чөйрөсү көрсөтүлүүгө тийиш;

5) Компаниянын кызмат ордуна талапкерлердин Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-апрелиндеги № 17/1 токтому менен бекитилген "Адистештирилген финансы-кредит мекемеси - Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсынын кызмат адамдарын макулдашуу тартибинде көрсөтүлгөн форма боюнча берилген анкеталары.

36. Филиалды/өкүлчүлүктү юстиция органдарында каттоодон өткөрткөндөн кийин Компания 5 жумуш күнү ичинде Улуттук банкка төмөнкү документтерди бир нускада берүүгө тийиш:

1) филиалдын/өкүлчүлүктүн ачылгандыгы жөнүндө билдирме (7/8 тиркемелер);

2) филиал/өкүлчүлүк жөнүндө жобо. Жобонун биринчи бетине каттоодон өткөндүгү жөнүндө белгилөө менен;

3) каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн тиешелүү деңгээлде күбөлөндүрүлгөн көчүрмө;

4) юстиция органдарында каттоодон өткөртүлгөн уставдын түп нускасын же нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.

37. Ушул жобонун 36-пунктунда көрсөтүлгөн документтер жана маалымдама кат Улуттук банкка берилгенден кийин, 3 жумуш күнү ичинде Улуттук банк:

1) компаниянын филиалдарынын/өкүлчүлүктөрүнүн реестрине тиешелүү жазууларды чагылдырат;

2) Компаниянын дарегине реестрге тиешелүү жазуулар чагылдырылгандыгы тууралуу кат жөнөтөт.

38. Компаниянын филиалдын жабылгандыгы (ишин токтоткондугу) катталган күндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде Компания бул тууралуу Улуттук банкка билдирет. Билдирмеге кошумча юридикалык жакты каттоодон өткөргөн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын филиалдын жабылгандыгы жөнүндө чечиминин талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү да кошо берилиши зарыл.

 

8-глава
Лицензия берүүдөн баш тартуу үчүн негиздер

 

39. Улуттук банк төмөндө келтирилген себептер боюнча Компанияга лицензия берүүдөн баш тартышы мүмкүн:

1) лицензия алуу үчүн берилген уюштуруу документтеринин ж.б. документтердин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык келбеши;

2) документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген көлөмдө берилбесе. Бул кемчиликтерди четтеткенден кийин берилген документтер жалпы негиздерде кароого алынат;

3) Компаниянын кызмат адамдарынын Улуттук банк тарабынан белгиленген минималдуу квалификациялык талаптарга ылайык келбеши;

4) минималдуу уставдык капиталынын өлчөмүнүн, түзүмүнүн, булактарынын Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык келбеши;

5) лицензия алууга берилген документтерде такталбаган маалыматтар камтылган шартта;

6) лицензия алуу үчүн төлөм төлөнбөсө;

7) Компанияга ишкердиктин ушул түрүн жүргүзүүсүнө тыюу салган соттун чечими болсо;

8) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка негиздер болсо.

Компания төмөндөгүлөр орун алган шартта, кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) кабыл алуу боюнча операцияларды жүргүзүүгө укугу жок:

1) төлөөгө жөндөмсүз (банкрот) деп таанылса жана жоюлууга же өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болсо;

2) ага карата Улуттук банк эскертүү чараларын жана санкцияларды колдонсо, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик актыларынын талабын дайыма бузууга жол берип келгендиги орун алса;

3) соттун ишкердиктин ушул түрүн жүргүзүүгө тыюу салган чечими болсо;

4) Улуттук банктын Компаниянын ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык келбесе;

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Улуттук банктын Компаниянын ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актыларын буза турган болсо.

40. Улуттук банк лицензия берүүдөн баш тартуунун негиздери тууралуу өтүнүч менен кайрылган жакка кат жүзүндө билдирет.

 

9-глава
Уюштуруу документтерине сунушталган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуу

 

41. Компаниянын аталышына, башкаруу органдарына, башкарууга жана анын ичинде контролдукка таасир эте алган катышуучулардын курамынын өзгөрүшүнө, Компаниянын өзгөртүп түзүлүшүнө, жайгашкан жеринин алмашышына, филиалдардын/өкүлчүлүктөрдүн каттоодон/кайра каттоодон өткөртүлүшүнө байланыштуу өзгөртүүлөр жана толуктоолор Улуттук банкка алдын ала макулдашылууга тийиш.

42. Компания өзүнүн уюштуруу документтерине киргизилген бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор тууралуу тиешелүү чечим кабыл алынгандан кийинки 30 календардык күн ичинде Улуттук банкка маалымдоого милдеттүү.

Эгерде бул шарт мыйзамдарда каралган болсо, Компаниянын уставына киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор мамлекеттик каттоодон өткөртүлүүгө тийиш. Компаниянын уставына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор каттоодон өткөртүлгөндүгү жөнүндө Компания Улуттук банкка 5 жумуш күнү ичинде маалымдоого милдеттүү.

43. Компания чечим кабыл алынгандан кийинки 30 календардык күн ичинде күн тартибине киргизилген ар бир маселе боюнча кабыл алынган чечимдери менен бирге акционерлердин жалпы жыйынынан толтурулган, көз карандысыз каттоочу тарабынан күбөлөндүрүлгөн протокол Улуттук банкка берилиши зарыл.

44. Уюштуруу документтеринен өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө макулдук берүү маселеси мыйзамда белгиленген талаптарды сактоо менен тиешелүү деңгээлде тариздетилген документтер, берилгенден кийинки 30 календардык күн ичинде Улуттук банк тарабынан каралат.

45. Уюштуруу документтерине сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор төмөнкү учурларда Улуттук банк тарабынан колдоого алынбашы мүмкүн:

1) уюштуруу документтерине сунушталган өзгөртүүлөрдө жана толуктоолордо мыйзамдарда каралган, лицензия берүүдөн баш тартуу үчүн негиздер орун алса;

2) мыйзамдарга ылайык келбесе;

3) уюштуруу документтерине сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор боюнча сын-пикирлерди четтетүү тууралуу Улуттук банктын жазма буйруктарын Компания аткаруудан баш тартса;

4) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын кошо алганда, мыйзамдарда каралган башка учурларда.

46. Компаниянын уставына киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Компаниянын уставына киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор же болбосо уставдын жаңы редакциясы мыйзамдарда белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүлгөндөн кийин күчүнө кирет.

47. Уставга сунушталган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуу үчүн Компания акционерлердин жалпы жыйынына тиешелүү чечим кабыл алынгандан кийинки 30 календардык күн ичинде Улуттук банкка төмөнкү документтерди берүүгө тийиш:

1) уставга сунушталган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду жана анын жаңы редакциясын кароо өтүнүчүн;

2) акционерлердин жалпы жыйынынан толтурулган протоколду же андан көчүрмөнү (3 нускада);

3) Уставга киргизилген өзгөртүүлөрдүн текстин (2 нускада).

48. Эгерде алар Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын кошо алганда, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык келсе, 30 календардык күн ичинде кароого алып, өзгөртүүлөрдүн киргизилишине макулдук берген катты юридикалык жактарды каттоодон өткөрткөн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга уставга киргизилген өзгөртүүлөрдүн текстин же уставдын жаңы редакциясынын 2 нускасын кошо тиркөө менен жөнөтөт. Эгерде, уставдык капиталдын өлчөмү көбөйтүлгөн болсо, каттын көчүрмөсүн баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга да жөнөтөт.

49. Мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде Компания Улуттук банкка төмөнкүлөрдү берүүгө тийиш:

1) юридикалык жактарды каттоодон өткөртүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн тиешелүү деңгээлде күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн;

2) уставга тиркеме түрүндө өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолордун көчүрмөсүн же болбосо юридикалык жактардын мамлекеттик органдан каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган, уставдын жаңы редакциясынын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн;

3) капиталдын көлөмү көбөйтүлгөн шартта - Компаниянын акцияларынын чыгарылгандыгын мамлекеттик каттоодон өткөртүү жөнүндө баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечиминин, тиешелүү негизде күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн.

 

10-глава
Уставдык капиталдын өлчөмүн көбөйтүү

 

50. Компаниянын уставында аныкталган уставдык капиталдын өлчөмүн көбөйтүү катышуучулар (акционерлер) тарабынан акциялар толук төлөнгөндөн кийин ишке ашырылат. Уставдык капиталды көбөйтүү чечимин кабыл алууга уставдык капиталдын өлчөмүн буга чейинки өзгөртүүлөр уставда чагылдырылып, акцияларды чыгаруу ишке ашырылган катары таанылган шартта гана жол берилет.

51. Эгерде, Компаниянын уставына уставдык капиталынын өлчөмүн көбөйтүү менен байланышкан өзгөрүүлөрдү чагылдыруу зарылчылыгы келип чыкса, ушул Жобонун 47-пунктунда келтирилген документтерден тышкары, төмөнкү документтер 2 нускада кошумча берилүүгө тийиш:

- катышуучулардын (акционерлердин) уставдык капиталды көбөйтүү чечими кабыл алынган жалпы жыйынынан протокол же анын көчүрмөсү;

- уставдык капиталда үлүшү 5 пайызды же андан көптү түзгөн катышуучулар (акционерлер) жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен катышуучулардын (акционерлердин) тизмеги;

- акциялардын буга чейин чыгарылышынын каттоодон өткөндүгү жөнүндө каттын көчүрмөсү жана акцияларды чыгаруу жыйынтыгы тууралуу маалымкатты;

- уставдык капиталдын өлчөмү көбөйтүлгөн шартта, чыгарууга жарыяланган акциялардын категориялары, класстары, саны, номиналдык наркы жана катышуучуларга (акционерлерге) алар ыйгарган укуктар жөнүндө маалыматтар.

52. Компаниянын уставдык капиталынын өлчөмүн көбөйтүүнү макулдашуу учурунда Улуттук банк, катышуучуларынын (акционерлеринин) финансылык абалы, алар ишке ашырып жаткан операциялар боюнча кошумча маалыматтардын берилишин, уюштуруу документтеринин жана финансылык, ошондой эле башка отчеттордун берилишин талап кылышы мүмкүн.

 

11-глава
Компаниянын аталышын өзгөртүү

 

53. Компаниянын аталышынын өзгөрүшүн макулдашуу жана лицензияны алмаштыруу үчүн анын уюштуруу-укуктук формасын камтыган, болжолдонуп жаткан толук жана кыскартылган аталышы чагылдырылган өтүнүч кат, Улуттук банкка жөнөтүлөт.

Улуттук банк 5 жумуш күнү ичинде тиешелүү чечим кабыл алып, Компаниянын болжолдонуп жаткан жаңы аталышынын кароосунун жыйынтыгы боюнча макулдугун же макулдук берүүдөн баш тартуу жөнүндө жоопту Компанияга жөнөтөт.

54. Жаңы аталышты макулдашуу жөнүндө Улуттук банктан билдирмени алгандан кийин Компаниянын катышуучулары (акционерлери) жалпы жыйында аталыштын өзгөргөндүгү жөнүндө чечим кабыл алып, аталыштын өзгөргөндүгү жана Компаниянын уставына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө тиешелүү чечимди кабыл алат.

55. Акционерлердин жалпы жыйынында Компаниянын аталышы өзгөргөндүгү тууралуу чечим кабыл алынгандан кийин Улуттук банкка төмөнкү документтер берилиши зарыл:

1) Компаниянын аталышынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу уставга сунушталган өзгөртүүлөрдү кароо жөнүндө Компаниянын башкармасынын төрагасы кол койгон өтүнүч катты;

2) Компаниянын аталышынын өзгөртүлүшүнө байланыштуу уставга өзгөртүүлөрдүкиргизүү жөнүндө чечим менен акционерлердин жалпы жыйынынан толтурулган протоколду же тиешелүү негизде күбөлөндүрүлгөн андан көчүрмөнү;

3) Уставга киргизилген өзгөрүүлөрдүн текстин.

56. Компания ыйгарым укуктуу юстиция органында мамлекеттик каттоодон (кайра каттоодон) өткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде Улуттук банкка төмөнкү документтерди берүүгө тийиш:

- ыйгарым укуктуу юстиция органында мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн;

- ыйгарым укуктуу юстиция органынын белгиси менен уставдын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн;

- Компаниянын жаңы аталышы чагылдырылган лицензияны алууга өтүнүч катты.

57. Аталышынын өзгөртүлүшүнө байланыштуу лицензияны алмаштыргандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу Компаниянын жаңы аталышын көрсөтүү менен тиешелүү маалыматты жарыялоо.

58. Аталышы өзгөртүлгөн Компания, мурдагы аталышы көрсөтүлгөн лицензияны Улуттук банкка тапшырууга тийиш.

 

12-глава
Компаниянын жайгашкан жерин өзгөртүү

 

59. Компаниянын жайгашкан жеринин (юридикалык дарегинин) өзгөрүүсү калктуу пункттун аталышынын, көчөнүн аталышынын, үй номеринин өзгөртүлүшү, Компаниянын башка калктуу пунктка которулушу менен коштолушу мүмкүн. Жайгашкан орду өзгөргөн шартта Компания, Улуттук банкка төмөнкү документтерди берүүгө тийиш:

1) Компаниянын жайгашкан ордунун өзгөргөндүгү тууралуу билдирмени;

2) Компаниянын тиешелүү жайга менчикке укугун тастыктаган документти же ижара келишиминин көчүрмөсүн.

60. Компаниянын жайгашкан орду айкын өзгөргөндөн кийинки 2 жумуш күнү ичинде ал бул тууралуу:

1) кат жүзүндө Улуттук банкка билдирүүгө;

2) Компаниянын жайгашкан жеринин (почта дарегинин) өзгөргөндүгү тууралуу маалыматты жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу маалымдоого тийиш.

 

13-глава
Компанияны кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу

 

61. Компания катышуучуларынын (акционерлеринин) же болбосо уюштуруу документтеринде ага ыйгарым укук берилген юридикалык жактын органынын чечими же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Улуттук банктын чечими боюнча өзгөртүп түзүлүшү (биригиши, кошулушу, бөлүнүшү, өзүнчө бөлүнүп чыгышы, өзгөртүп түзүлүшү) мүмкүн.

62. Компания Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык жоюлушу мүмкүн. Бул учурда Компания жоюу чечими кабыл алынгандан кийинки 3 күн ичинде өз эрки боюнча лицензиясынын (лицензияларынын) түп нускасын Улуттук банкка тапшырып, жоюлгандыгы жөнүндө чечим кабыл алынган учурдан тартып, лицензияда (лицензияларда) каралган операцияларды жүргүзүүнү токтотууга тийиш.

 

1-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын Төрагасына

 

 

Макулдук кат/лицензия алууга
ӨТҮНҮЧ

 

__________________________________________________________ түзүлүп (юстиция органынан каттоодон өтүү/кайра катталуу), айрым банктык операцияларды жүргүзүүгө лицензия берүүнү өтүнөбүз

1. Аталышы _______________________________________________________

2. Толук дареги __________________________________________________

3. Ыйгарым укуктуу адамдын аты-жөнү ______________________________

Ыйгарым укуктуу адамдын дареги ___________________________________

Телефону _________________________________________________________

Факсынын номери __________________________________________________

4. Капиталынын болжолдуу түзүмү:

- акционердик капитал (номиналдык) _______________________________

- акциялардын номиналдык наркы ___________________________________

- акциялардын саны _______________________________________________

Катышуучулар (акционерлер) берилген маалыматтардын тактыгы үчүн толук жоопкерчиликтүү.

____ барактан турган уюштуруу документтеринин ар бир барагы боюнча опись жүргүзүлгөн (опись кошо тиркелет).

 

Катышуучулардын (акционерлердин): аты-жөнү, колтамгасы, кол койгон күн,

 

мөөрү

 

Дареги, телефону, факсы

1.

2.

3.

(юридикалык жактын толук аталышы көрсөтүлүп, жетекчисинин колу коюлуп, мөөрү менен тастыкталууга тийиш).

 

2-тиркеме

 

Компаниянын түзүлүү учурунда уюштуруу келишиминде
чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин
ТИЗМЕГИ

 

1. Толук жана кыскартылган аталышы;

2. Эмне максатта түзүлүп жаткандыгы;

3. Уюштуруу-укуктук формасы тууралуу маалыматтар;

4. Уставдык капитал тууралуу маалымат;

5. Компаниянын катышуучуларынын (акционерлеринин) милдеттери тууралуу маалымат;

6. Акциялар тууралуу маалымат;

7. Башкаруу органдары (Башкарма, Директорлор кеңеши), алардын ыйгарым укуктары жана дайындоо тартиби тууралуу маалымат;

8. Өзгөртүп түзүү жана жоюу тартиби;

9. Мыйзамдарда каралган башка маселелер.

 

3-тиркеме

 

Компаниянын уставында чагылдырылууга
тийиш болгон негизги маселелердин
ТИЗМЕГИ

 

1. Компаниянын уюштуруу-укуктук формаларын көрсөтүү менен толук жана кыскартылган аталышы (кыргыз, орус жана англис тилдеринде);

2. Компанияны түзүү максаты;

3. Компания жүргүзүүчү операциялар;

4. Компаниянын уставдык капиталы тууралуу маалымат;

5. Компаниянын акциялары тууралуу маалымат;

6. Акционерлердин укуктары жана милдеттери;

7. Компаниянын акцияларын жайгаштыруу;

8. Акционерлердин акцияларын бөлүп (ажыратып) алышы;

9. Катышуучулардын (акционерлердин) реестри жана аларды каттоо тартиби;

10. Пайданы бөлүштүрүү;

11. Кардарлардын таламдарынын корголушун камсыз кылуу;

12. Компаниянын эсеп жүргүзүүсү жана отчеттуулугу;

13. Компаниянын башкаруу органдарын дайындоо тартиби (Директорлор кеңеши, Башкарма), жана алардын компетенциялары;

14. Компаниянын финансы-чарбалык иштерин контролдоо;

15. Туунду ишканалары, филиалдары жана өкүлчүлүктөрү тууралуу маалыматтар;

16. Уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тартиби;

17. Компанияны кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу тартиби;

18. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка маселелер.

 

4-тиркеме

 

Компаниянын Бизнес-планында чагылдырылууга тийиш
болгон негизги маселелердин
ТИЗМЕГИ

 

I. Киришүү бөлүмү

 

А. Компаниянын аталышы, жайгашкан орду.

Б. Ыйгарым укуктуу адамдын аты-жөнү, дареги, телефону.

 

II. Компаниянын иш чөйрөсү тууралуу

 

A. Компанияга иш алып барууга туура келген рыноктун болжолдонуп жаткан аймагын көрсөткүлө.

Б. Сунуш кылынуучу кызмат көрсөтүүлөрдү атап жана кыскача баяндап бергиле. Болжолдонуп жаткан кредит саясатына (кредиттерди берүүдө тобокелдикке баа берүү механизми, берилген кредиттерди үзгүлтүксүз контролдоо механизми, болжолдонуп жаткан кредит саясатына байланыштуу болгон башка маселелер), депозиттик кызмат көрсөтүүлөргө, ошондой эле түзүлүп жаткан компания үчүн артыкчылыктуу болгон башка операцияларды жүзөгө ашырууга көңүл бургула.

B. Акциянын беш же андан көп процентине ээлик кыла турган уюштуруучуларды. Кеңештин мүчөлөрүн, Башкарманын Төрагасын жана мүчөлөрүнүн аты-жөнүн көрсөткүлө.

 

III. Жетекчилик жана башкаруу

 

A. Компаниянын иши жөнүндө, башкарманын жана улук кызмат адамдарынын милдеттеринин чөйрөсүн, кадрларды тартуу планын жана кадр саясатын жүргүзүүсүн чагылдырып көрсөткүлө.

Б. Компаниянын Кеңешинин жана Башкармасынын Төрагасынын кызмат ордуна жана башка жетекчилерине сунуш кылынып жаткан талапкерлер боюнча материалдарды, ушул иштерге кабыл алынып жаткан жетекчилер кандай сапатка ээ болууга тийиш экелдиктери тууралуу материалды кароого алгыла.

Сунуш кылынып жаткан кызматтарды көрсөтүүгө же сунуш кылынган рынок чөйрөсүн тейлөөгө мүмкүнчүлүккө жооп берген алардын иш тажрыйбаларынын маңызы: жана деңгээлин чагылдырып көрсөткүлө.

B. Таламдардын каршы келип калуусун талкууга алгыла.

Г. Микрокредиттөө кызматтын көрсөтүү боюнча компания келишүүгө ниеттенип жаткан кандай болбосун келишимди чагылдырып көрсөткүлө.

 

IV. Компаниянын ишин анализдеп көрүү

 

А. Компания тейлөөгө тийиш болгон рынокту анализдеп көргүлө, алынуучу кирешелери жана башка экономикалык көрсөткүчтөрүнүн өлчөмүн чагылдыргыла. Рынокко каралып жаткан өзгөртүүлөрдү, ошол өзгөрүүлөргө таасирин тийгизген факторлорду жана алардын түзүлүп жаткан компанияга таасирин кароого алуу зарыл. Сиз тейлей турган рыноктордун ортосундагы айырмаларды, мисалы, депозиттик жана кредиттик рыноктун ортосундагы айырмачылыктарды чагылдырып көрсөткүлө.

Б. Атаандаштыкка иликтөөлөрдү жүргүзгүлө. Тейлөөнүн рыноктук чөйрөсүнүн чегиндеги атаандаштарды, тейленип жаткан рыноктордун чегинде турган жана ага таасирин тийгизиши мүмкүн болгон атаандаштыктарды, ошондой эле кандай болбосун потенциалдуу атаандаштыкты атап көрсөткүлө.

Рыноктук стратегиялардын, ошондой эле таасирдин рыноктук акциялардын наркына жана бааларга карата салыштырмалуу күчү көз карашынан алганда, күтүлүп жаткан натыйжаларга анализдөөлөрдү келтиргиле.

В. Ар бир рыноктон (депозиттик/кредиттик) үлүштү алуу максатында тандалып алынган стратегияны түшүндүрүп бергиле жана күтүлүп жаткан натыйжаларды көрсөткүлө.

 

V. Пландар жана максаттар

 

A. Рынокту анализдөөдө жана жаңы компания үчүн пландарды жана максаттарды иштеп чыгууда пайдаланылуучу, пландаштыруунун башкы объектилерин кароого алгыла. Мында, болбоду дегенде: рыноктун өсүшү, пайыздык чендерди, фонддордун наркын жана атаандаштыкты камтуу зарыл.

Б. Арам акчаны адалдоо менен байланыштуу операциялардан коргонууну караган механизмди сүрөттөп бергиле.

B. Кадрларды тартуу жана кадр саясатты жүргүзүү планын сүрөттөп бергиле.

Г. Компаниянын кардарларды тартуу кандайча болжолдонот.

 

VI. Активдердин жана пассивдердин структурасы

 

Болжолдонуп жаткан баланстык отчетто жана кирешелер боюнча отчетто активдердин жана пассивдердин өзгөрүүсүн, кызмат көрсөтүүлөрдүн ар бир түрү үчүн көлөмүн, ошондой эле кызмат адамдарына жана персоналдардын эмгек акылары чагылдырууга тийиш жана ал жогоруда кароого алынган билдирмелердин, рынокту жана анын стратегиясын анализдөөлөрдүн бөлүгү катары көрсөтүлүүгө тийиш болгон пландаштыруу объектилерине негизденүүсү зарыл. Мындан ары прогноздоо үчүн болжолдонуп жаткан формалар келтирилет.

Жаңы компанияны көз каранды эмес тышкы аудит менен камсыз кылууга тиешелүү уюштуруучулардын планын талкуулагыла. Лицензия алуу шарттарын аткаруу үчүн Улуттук банк, компаниядан көз карандысыз тышкы аудитордун кызматынан пайдаланууну талап кылышы мүмкүн.

 

VII. Капитализациялоо/өздүк капиталдын планы

 

A. Капиталдын болжолдонуп жаткан структурасына жетишүүдө пайдаланылуучу негиздерди талкуулагыла жана уюштуруучулар эмне үчүн сунуш кылынып жаткандар рынок экономикасы шарттарына жетиштүү деп эсептей тургандыгын түшүндүргүлө. Уюштуруучулар рыноктук чөйрөдө натыйжалуу атаандашууга жетиштүү сандагы капиталды белгилөөсү жана пландаштырылып жаткан операцияларды тиешелүү деңгээлде колдоору күтүлүүдө.

Б. Капиталды баштапкы тартуунун жана алгачкы үч жыл аралыгындагы өсүштү каржылоо планын талкуулагыла. Кандайча келип, бул пландар компанияга Улуттук банк тарабынан белгиленген негизги ченемдерге ылайык келүүнү камсыз кыла тургандыгын түшүндүрүп бергиле.

B. Чыгарылып жаткан акциялардын санын жана алар кайсыл класска тиешелүү экендигин, алардын номиналдык жана сатуу нарктарын талкуулагыла.

Г. Активдерди тобокелдиктердин деңгээли боюнча салмактанып алынышын эске алуу менен болжолдонуп жаткан капиталдын адекваттуулугуна баа бергиле.

Д. Компаниянын кредиттик саясатын тобокелдик критерийлерине баа берүү механизмдерин чагылдырып көрсөткүлө.

 

5-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы

 

ЛИЦЕНЗИЯ № ___ "__" ______ 20__-ж.

 

(толук аталышы) _______________________________________________________

юридикалык компаниянын дареги _________________________________________

_______________________________________________________________________

(аталышынын кыскартылып берилиши)

1. Бул лицензия аркылуу төмөнкү банктык операцияларды жүзөгө ашырууга уруксат берилет:

1) кредиттик союздарга кредиттерди берүү;

2) кредиттик союздун талабы жана алардын милдеттүү түрдө катышуусу шартында (үчүнчү жак катары) кредиттик союздардын катышуучуларына кредиттерди берүү;

3) финансы-кредит мекемелеринен акча каражаттарын тартуу;

4) кредиттик союздардын карыздык милдеттенмелерин (факторинг) сатып алуу жана сатуу:

5) кредиттик союздардан аманаттарды (депозиттерди) кабыл алуу;

6) кредиттик союздардын эсебин ачуу жана жүргүзүү;

7) кредиттик союздардын тапшыруусу боюнча эсептешүүлөрдү жана аларды кассалык тейлөөнү ишке ашыруу;

8) кредиттик союздар үчүн системанын оператору катары акча которуу боюнча операцияларды ишке ашыруу;

9) Улуттук банк тарабынан белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен башка операцияларды ишке ашыруу.

2. Банктык операцияларды өткөрүүгө чектөө баракчасы, лицензиянын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

Бул лицензия, ага Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет.

Бул лицензия, анда түздөн-түз көрсөтүлгөн операцияларды жүргүзүүгө укук берет.

Лицензия жеке өзүмдүк болуп саналат. Ушул лицензиядан келип чыккан укуктар үчүнчү жакка берилбейт.

 

Мөөр

 

Мөөр

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук

банкынын төрагасынын орунбасары

 

 

6-тиркеме

 

Айрым банктык операцияларды жүзөгө ашырууга 20__-жылдын

"__" ______ берилген № ____ лицензияга карата

№ ___ ЧЕКТӨӨ БАРАКЧАСЫ

 

20__-жылдын "__" ________

__________________________________________________________________

(юридикалык жактын толук аталышы)

 

Банктык операциянын катар номери

Чектөөнүн орун алышы

Чектөө колдоно баштаган дата

Эскертүү

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

Мөөр

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук

банкынын төрагасынын орунбасары

 

7-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы

 

Филиалды ачуу (жабуу) тууралуу
БИЛДИРМЕ

 

________________________________

(мекеменин фирмалык бланкында)

 

Бул аркылуу,

_____________________________________________________(компаниянын аталышы)

_______________________________________________________ чечимине ылайык

(уставдын негизинде филиалды ачуу тууралуу чечим

_______________________________________________________________________

кабыл алган компаниянын башкаруу органынын аталышы)

_______________________________________________________________________ төмөнкү дарек боюнча филиал ачуу (жабуу) ниетин билдирет;

Аталган филиалга төмөнкү операцияларды жана бүтүмдөрдү жүзөгө ашырууга ыйгарым укук берилген (*):

     -

     -

(компанияга Улуттук банк тарабынан берилген лицензиянын чегинде, филиал жөнүндөгү жобого ылайык филиалга уруксат берилген операциялардын жана бүтүмдөрдүн бардыгы келтирилет)

Филиалдын жетекчиси жана башкы бухгалтери болуп төмөнкүлөр дайындалды: ________________________________________________________________

(Аты-жөнү)

Тиркемелер. Жетекчилерге анкеталар (кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчалар), ишеним кат, бардыгы болуп __________ баракта.

Компания милдеттенмелерге ээ эмес(**):

- бул филиалда тейленген кардарлардын жана кредиторлордун алдында;

- бюджеттин алдында.

Активдер жана пассивдер компаниянын балансына өткөрүлүп берилген.

Берилип жаткан маалыматка компания толугу менен жооп берет.

Компаниянын аткаруу органынын жетекчиси (колтамга) Аты-жөнү.

 

Мөөр

 

(*) Бул маалыматтар филиалды ачуу учурунда берилет.

(**) Бул маалыматтар филиалды жабуу учурунда берилет.

 

 

8-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы

 

Өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) тууралуу
БИЛДИРМЕ

 

__________________________________________________________________

(мекеменин фирмалык бланкында)

Бул аркылуу, _____________________________________________________

(өкүлчүлүктү ачып жаткан компаниянын толук аталышы жана лицензиясынын номери)

___________________________________________________________ максатында,

(өкүлчүлүктү ачуу максаты көрсөтүлөт)

______________________________________________________ чечимине ылайык,

(өкүлчүлүктү ачуу тууралуу чечим кабыл алган компаниянын башкаруу органынын аталышы)

төмөнкү дарек боюнча өкүлчүлүк ачылган (жабылган): ____________________

_______________________________________________________________________

(өкүлчүлүктүн ачылган (жабылган) датасы)

_______________________________________________________________________

(өкүлчүлүктүн почталык дареги, телефону, факсы жана өкүлчүлүктүн

эсептик счету ачылган компаниянын аталышы көрсөтүлөт)

Жетекчиси болуп дайындалды:

______________________________________ (жетекчинин аты-жөнү көрсөтүлөт)

_________________________________________ барактан турган тиркеме.

Өкүлчүлүктү ачуу (жабуу)               (колтамгасы)                 аты-жөнү

тууралуу чечимди кабыл алган компаниянын

органынын жетекчиси

 

Мөөр