Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\97b6b02f-b24b-4067-ac18-905104ea37a1\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

ТОКТОМ

2012-жылдын 31-октябры № 41/12

Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 27-декабрындагы № 51/4 токтомунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кароого сунушталган "Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө" нускоо бекитилсин.

2. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жарыялансын.

3. Юридика башкармалыгы токтом расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияларды, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматын тааныштырсын.

5. Төмөнкүлөр күчүн жоготкон катары таанылсын:

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-февралында 25-03 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 4/4 "Депозиттер менен иш алып баруу жөнүндө" убактылуу нускоо тууралуу" токтом;

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 16-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 28-ноябрында 119-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 30/2 "Депозиттер менен иш алып баруу жөнүндө" убактылуу нускоого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтом;

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 27-июнунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 18-июлунда 80-08 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 25/04 "Депозиттер менен иш алып баруу жөнүндө" Улуттук банк Башкармасынын № 4/4 токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтом;

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 29-июлунда кабыл алынган № 32/4 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 25-03 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 4/4 "Депозиттер менен иш алып баруу жөнүндө" убактылуу нускоо тууралуу" токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтом;

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 24-февралында кабыл алынган № 3/4 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 25-03 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 4/4 "Депозиттер менен иш алып баруу жөнүндө" убактылуу нускоо тууралуу" токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтом;

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2011-жылдын 1-июнунда кабыл алынган № 31/4 "2010-жылдын июнь айында Ош шарында, Жалал-Абад жана Ош областтарында болуп өткөн окуянын жүрүшүндө талап-тоноого дуушар болгон жана чыккан өрттүн кесепетинен жапа чеккен ишкерлер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 16-майындагы № 228 токтомунун негизинде компенсация алуу максатында, банктык эсептерди ачуу тартиби жөнүндө" токтом;

- Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 29-сентябрындагы № 55/9 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтомуна карата тиркеменин II бөлүгү;

- Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-августундагы № 34/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтомуна карата тиркеменин II бөлүгү.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 27-декабрындагы № 51/4 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Токтом 2013-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкын.

 

Төрага

З. Асанкожоева