Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 10-июнундагы № 31/1 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде
2005-жылдын 3-июнунда 68-05 номерде каттоодон өткөн.

 

Улуттук банк Башкармасынын

2005-жылдын 27-апрелинде

№ 12/8 токтому менен

бекитилген

 

Банк резидент эместердин өз филиалына капитал бөлүү тартиби

 

 (КР Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-апрелиндеги № 18/9

 токтомунун редакциясына ылайык)

 

1. Жалпы жоболор

2. Байланыштуу депозитти жайгаштыруу шарты

Бул документ аркылуу банк резидент эместер тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында ачылган өз филиалдарына капитал бөлүүсүнүн жол-жоболорун жүзөгө ашыруунун тартиби аныкталат

Документ, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" Мыйзамына ылайык иштелип чыккан.

1. Жалпы жоболор

 

1.1. Банк резидент эмес филиалын ачууга уруксат алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына (мындан ары - Улуттук банк) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык документтерди берүүгө тийиш.

1.2. Банк резидент эмес филиалына акча каражаттарын бөлүүсү зарыл Акча каражаттарынын суммасы, ошондой эле салынуучу валюта Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык аныкталат.

1.3. Филиалга банк резидент эмес тарабынан бөлүнгөн акча каражаттары финансы мекемесине (банкка) байланыштуу депозит катары жайгаштырылууга тийиш Байланыштуу депозитти жайгаштыруу үчүн финансы мекемесин (банкты) тандоо Улуттук банк Башкармасынын макулдугу (жактырылуусу) менен жүргүзүлөт.

1.4. Жайгаштырылган депозит банк резиденттин филиалын жабуу жөнүндө чечим кабыл алынганга жана банк резиденттин филиалынын кредиторлордун алдында карызынын жоктугун тастыктаган Улуттук банктын жоюу балансы аны бекиткенге чейин кайтарылып алынбайт жана банк резидент эместин филиалынын кредиторлордун алдындагы милдеттенмелерди аткаруусунун камсыздоосу катары кызмат кылат.

1.5. Улуттук банктан лицензия алгандан кийин банк резидент эмес депозиттин өлчөмүн мөөнөтүндө жана иштеп жаткан коммерциялык банктар үчүн Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген уставдык капиталдын жана өздүк каражаттардын минималдуу өлчөмүнөн кем эмес суммада, акча каражаттарын которгон күнгө карата Улуттук банктын эсептик курсу боюнча эсептелинген эквивалентте толукталууга тийиш.

1.6. Эгерде, банк резидент эместин филиалы тарабынан Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктар үчүн белгиленген экономикалык ченемдер аткарылбаса, банк резидент эмес экономикалык ченемдерди Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга ылайык келтирүү үчүн зарыл болгон өлчөмгө чейин депозиттин өлчөмүн толуктоого милдеттүү.

1.7. Банк резидент эместин филиалы Улуттук банкка депозит жайгаштырылган банктын депозиттик эсебинен көчүрмөнү ар бир айдын биринен жана он бешинен кечиктирбестен берип турууга милдеттүү.

1.8. Банк резидент эмес, Улуттук банк тарабынан кат жүзүндө берилген алдынала уруксатты алгандан кийин гана депозитти жайгаштырууга укуктуу.

1.9. Ушул документтин жоболорун бузууга жол берген учурда Улуттук банк банк резидент эместин Кыргыз Республикасынын аймагында каттоодон өткөн филиалына карата Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарында каралган лицензияны кайтара алып коюуга чейинки санкцияларды колдонууга укуктуу.

1.10. Өз филиалын Кыргыз Республикасынын аймагында ачууга ниеттенип жаткан банк резидент эмес депозиттик кабыл алуучу финансы мекемеси (банк) менен депозиттик жайгаштыруучу тарап катары байланыштуу депозитти жайгаштыруу жөнүндө келишим түзүүгө тийиш жана анда мыйзамдарда белгиленген келишимдин шарттары менен катар эле, милдеттүү түрдө төмөнкү жоболор камтылууга тийиш.

Жайгаштырылып жаткан депозиттин Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген өлчөмдөгү суммасы жана валюта, банк резидент эмес тарабынан жайгаштырылган депозиттин негизги суммасын алуу/азайтуу боюнча операциялар Улуттук банктын алдын ала кат жүзүндөгү макулдугусуз жүргүзүлбөй тургандыгы жана ошол депозит банк резидент эместин филиалычын кредиторлордун алдындагы милдеттенмелерин аткаруусунун камсыздоосу катары кызмат кыла тургандыгы көрсөтүлүп, ошондой эле бул депозит кандайдыр бир башка милдеттенмелер үчүн колдонулбай тургандыгы белгиленет.

2. Байланыштуу депозитти жайгаштыруу шарты

 

2.1. Депозит жайгаштырулуучу банк Мооdy's агенттигини узак мөөнөттүү милдеттенмелер шкаласы боюнча А3 категориясынан төмөн болбогон рейтинге ээ болууга тийиш (же Sta№dart & Poor's, Fitch башка агенттиктер тарабынан белгиленген ушундай эле рейтингдерге). Рейтинг жөнүндөгү маалыматтар Улуттук банктын Тышкы көзөмөл башкармалыгынан алар өзгөртүлгөн шартта же Улуттук банктын талабы боюнча берилүүгө тийиш.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-апрелиндеги № 18/9 токтомунун редакциясына ылайык)