Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\f41db4d3-ec86-474c-8b0b-8b23eb51d7e3\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2000-жылдын 13-январы № 4

Табигый дарылык ресурстар, дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жерлер жана курорттор жөнүндө

(КР 2016-жылдын 16-февралындагы № 16 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

(Преамбула КР 2016-жылдын 16-февралындагы № 16 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

I Глава
Жалпы жоболор

 

1-статья. Негизги түшүнүктөр

Ушул Мыйзамда төмөнкүдөй негизги түшүнүктөр колдонулат:

табигый дарылык ресурстар - ооруларды дарылоо жана оорулардын алдын алуу жана эс алууну уюштуруу үчүн пайдаланылуучу минералдык суулар, дарылоо баткактары, лимандардын жана көлдөрдүн рапасы, дарылоо климаты, башка жаратылыш объекттери жана шарттар;

дарылоо - ден соолукту чыңдоочу жерлер - табигый дарылык ресурсу бар жана дарылоону уюштуруу, дарттын алдын алуу, ошондой эле калктын эс алышына жарактуу аймак;

курорт - дарылоо-дарттын алдын алуу максатында пайдаланылуучу, өздөштүрүлгөн, өзгөчө коргоого алынган жаратылыш аймагы, анын табигый дарылык ресурстары, инфраструктура объектилерин кошо алганда аларды эксплуатациялоочу зарыл имараттары менен курулуштары болот;

маанидеги курорт - дарылоо-дартын алдын алуу максатында пайдаланылуучу, өздөштүрүлгөн, мамлекеттик бийликтин республикалык органдарынын карамагына, белгиленген тартипте бекитилген өзгөчө коргоого алынган аймак;

жергиликтүү маанидеги курорт - дарылоо - дарттын алдын алуу максатында пайдаланылуучу, өздөштүрүлгөн, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагындагы, өзгөчө коргоого алынган аймак;

курорттук регион (район) - курорт, санитардык (тоодогу санитары) коргоонун бириктирилген жалпы округу компакттуу жайгашкан аймак;

курорттук иш - табигый дарылык ресурстарын колдонуунун негизинде ооруларды дарылоону жана алдын алууну уюштуруу, ишке ашыруу боюнча илимий-практикалык иш-аракеттин бардык түрлөрүнүн жыйындысы;

санитардык (тоодогу санитардык) коргоо округу - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген чарба жүргүзүү, жашоо, жаратылышты пайдалануу режиминдеги, табигый дарылык ресурстарын, дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жерлерди ага канатташ жайгашкан участкалары менен бирге булгануудан жана башкалардан коргоону жана сактоону камсыз кылуучу өзгөчө коргоодогу жаратылыш аймагы. Табигый дарылык ресурстар кен байлыктарына кирүүчү (минералдык суулар, дарылоочу баткак ж.б.) дарылоо -ден соолукту чыңдоочу жерлер жана курорттор үчүн тоодогу санитардык коргоо округу белгиленет. Калган учурда санитардык коргоо округу гана белгиленет. Санитардык (тоодогу-санитардык) коргоо округунун тышкы контуру дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жерлердин, курорттун, курорттук региондун (райондун) чеги болуп саналат;

санаториялык-курорттук уюмдар - мамлекеттик, муниципалдык, жеке жана менчиктин башка формасында турган санаторийлер, профилакторийлер, пансионаттар, эс алуу үйлөрү жана базалар, спорттук-ден соолук чыңдоочу лагерлер, балдар лагери, туристтик базалар жана башка дарылоо-ден соолукту чыңдоочу мекемелер;

пайдалануучулар - лицензиянын негизинде табигый дарылык ресурстарын иштеп чыгууну жана колдонууну ишке ашыруучу юридикалык жактар жана жеке адамдар;

Кыргыз Республикасынын курорттук фонду - табылган жана эсепке алынган жаратылыштагы дарылоо бардык ресурстары, дарылоо-ден соолук чыңдоочу жерлер, ошондой эле курорттор менен курорттук региондор (райондор).

(КР 2016-жылдын 16-февралындагы № 16 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

2-статья. Табигый дарылык ресурстар, дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жерлер жана курорттор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

Табигый дарылык ресурстар, дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жерлер

жана курорттор жөнүндө Кыргыз Республикасыыын мыйзамдары Кыргыз Республикасынын Конституциясына негизденет жана ушул Мыйзамдан жана Кыргыз Республикасынын ченемдик башка укуктук актыларынан турат.

Дарылоого кирбеген табигый дарылык русурстарын пайдаланууга жана коргоого байланышкан мамилелер, жер, суу, токой жана айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын пайдалануу чөйрөсүндөгү башка мыйзамдар менен жөнгө салынат.

Табигый дарылык ресурстардын, ден соолукту чыңдоочу жерлерди, курортторду пайдалануу жана коргоо жагындагы мүлктүк мамилелер ушул Мыйзамда башкача каралбаса, граждандык мыйзамдар менен жөнгө салынат.

(КР 2016-жылдын 16-февралындагы № 16 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

3-статья. Аймакты дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жер, курорт деп таануу

Дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жерлер жана курорттор республикалык же жергиликтүү мааниге ээ болушу мүмкүн.

Аймакты дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жер же курорт деп таануу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жердин же болбосо курорттун иштөө тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү жобо менен аныкталат.

(КР 2016-жылдын 16-февралындагы № 16 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

II Глава
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары

 

(Главанын аталышы КР 2016-жылдын 16-февралындагы № 16 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

4-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктары

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

курорттук иш жана эс алуу чөйрөсүндө мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын ишке ашырат;

табигый дарылык ресурстарды, дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жерлерди жана курортторду пайдалануунун ченемдерин жана эрежелерин белгилейт;

курортторду санитардык (тоо-санитардык) коргоо округдарынын чек араларын жана режимин белгилейт;

курортторду жана курорттук региондорду (райондорду), табигый дарылык ресурстардын чалгындалган запастарын өнүктүрүүнүн мамлекеттик программаларын ишке ашырат жана аларды координациялоо тартибин аныктайт;

табигый дарылык ресурстарды, дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жерлерди, курортторду жана курорттук региондорду (райондорду) изилдөө, өнүктүрүү жана пайдалануу, сервисти жана эс алуу индустриясын өнүктүрүү чөйрөсүндө эл аралык кызматташтыкты жүзөгө ашырат;

Кыргыз Республикасынын курорттук фондунун мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартибин аныктайт;

табигый дарылык ресурстардын, дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жерлердин, курорттордун жана алардын жерлеринин сарамжалдуу пайдаланылышына, коргоого жана санитардык (тоо-санитардык) коргоону камсыз кылууга көзөмөлдү жүзөгө ашыруу тартибин аныктайт;

Кыргыз Республикасынын курорттук фондун кеңейтүү жана аны пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу, ошондой эле курорттук дарылоо чөйрөсүндө кадрларды даярдоо максаттарында илимий изилдөөлөрдү уюштуруу тартибин аныктайт.

(КР 2016-жылдын 16-февралындагы № 16 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

5-статья. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары

Курортторду, дарылоочу-ден соолукту чыңдоочу жерлерди жана табигый дарылык ресурстарын иштетүү, өнүктүрүү жана коргоо жагындагы мамилелерди жөнгө салуу боюнча Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укугуна төмөнкүлөр таандык:

- аймактык жергиликтүү маанидеги курорт же дарылоо - ден соолукту чыңдоочу жер деп таануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуш киргизүү;

- ден соолукту чыңдоочу жана рекреациялык маанидеги жерлерди өздөштүрүүнүн мамлекеттик программаларын, курорттор менен курорттук региондорду (райондорду) өнүктүрүүнүн башкы пландарын (программаларын) ишке ашырууга катышуу;

- табигый дарылык ресурстарын, дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жерлерди, курортторду жана алардын жерлерин сарамжалдуу пайдаланылышына жана корголушуна кызмат укугунун чектеринде көзөмөлдүк жүргүзүү;

- материалдык - техникалык ресурстарды тартууга, сервисти өнүктүрүп эс алууну жакшыртууга, курортторду өнүктүрүүдө чет өлкөлүк тажрыйбаны пайдаланууга багытталган тышкы экономикалык иш - аракеттерге катышуу.

(КР 2016-жылдын 16-февралындагы № 16 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

6-статья. Дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жерлерде жана курорттордо иш-аракетти координациялоо

(КР 2016-жылдын 16-февралындагы № 16 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

III Глава
Табигый дарылык ресурстарын пайдалануу өзгөчөлүктөрү

 

7-статья. Табигый дарылык ресурстарына мамлекеттик менчик укугу

Табигый, дарылык ресурстар мамлекеттик менчик болуп саналат.

(КР 2016-жылдын 16-февралындагы № 16 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

8-статья. Табигый дарылык ресурстарын иштеп чыгуу жана пайдалануу

Табигый дарылык ресурстарды иштеп чыгуу жана пайдалануу Кыргыз Республикасынын жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндөгү мыйзамдарына жана лицензиялоо жөнүндө мыйзамдарга ылайык жүзөгө ашырылат.

Табигый дарылык ресурстарынын категориясына кирүүчү минералдык сууларды, дарылоо баткактарын, ошондой эле башка пайдалуу кен байлыктарды казып алуу, даярдоо жана пайдалануу технологиясы пайдалуу кен байлыктарынын булганышынан, дарылоо касиеттеринин жоголушунан сактоону кепилдикке алууга тийиш.

(КР 2016-жылдын 16-февралындагы № 16 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

9-статья. Профсоюздук уюмдардын санаториялык-курорттук иштеринин өзгөчөлүктөрү

Профсоюздук уюмдардын менчигиндеги санаториялык-курорттук мекемелер (санаториялар, курорттор, дем алуу үйлөрү, пансионаттар, балдар лагерлери) толугу менен профсоюз уюмдарына тиешелүү болот. Ал жөнүндө Жобо Кыргызстандын профсоюз Федерациясы тарабынан бекитилет. Профсоюздардын санаториялык-курорттук мекемелерин коргоо, алардын чектерин жана санитардык (тоодогу санитардык) режимдерин, нормаларын жана табигый дарылык ресурстарын пайдалануунун жолдору Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет жана бекитилет. Профсоюздардын жаңыдан ачылган санаториялык-курорттук мекемелери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарыныы негизинде лицензияланат. Профсоюздардын санаториялык-курорттук мекемелеринин каржылык чарба иштери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде ишке ашырылат.

IV Глава
Курорттук дарылоо жана эс алуу чөйрөсүн экономикалык жөнгө салуу

 

10-статья. Кыргыз Республикасынын курортторун каржылоо

Транспортту, канализация тутумун, суу менен жабдууну, телерадио жана байланыш тутумун, энергия менен камсыз кылууну, жаратылышты коргоо иш - чараларын өнүктүрүүдө мамлекеттик программаларга ылайык, курортторду каржылоо республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин эсебинен, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка каржылоо булактарынын эсебинен жүргүзүлөт.

(Экинчи бөлүк КР 2016-жылдын 16-февралындагы № 16 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

(КР 2016-жылдын 16-февралындагы № 16 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

11-статья. Санаториялык-курорттук уюмдардын мүлкү жана аларды пайдалануу тартиби

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык дарылоо-дартты алдын алуу иштерин жүргүзүү жана калктын эс алуусун уюштуруу үчүн санаториялык-курорттук уюмдарга жер участоктору жана башка табигый ресурстар берилет.

Дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жерлерди жана курортторду куруу иштери, өзгөчө коргоодогу жаратылыш аймактарында мыйзамдарда белгиленген тиешелүү эрежелерди сактоо менен жүргүзүлөт.

Санаториялык-курорттук уюмдар имараттарын, курулуштарын жана мүлкүн бир гана максатта, дарылоо иштери, дарттын алдын алуу жана калктын эс алуусу үчүн пайдаланышат.

12-статья. Санаториялык-курорттук уюмдардын статусу

(КР 2016-жылдын 16-февралындагы № 16 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

V Глава
Табигый дарылык ресурстарын, дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жерлерди жана курортторду санитардык жактан (тоодогу санитардык) коргоо

 

13-статья. Табигый дарылык ресурстарын, дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жерлерди жана курортторду санитардык (тоодогу санитардык) жактан коргоону уюштуруу

Табигый дарылык ресурстарды, дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жерлерди, ошондой эле курортторду жана алардын жерлерин коргоо санитардык (тоо-санитардык) коргоо округдарын белгилөө аркылуу жүзөгө ашырылат.

Республикалык маанидеги дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жерлердин жана курорттордун санитардык (тоодогу санитардык) жактан коргоо округдарынын чек арасы жана режими Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

Санитардык (тоодогу санитардык) жактан коргоо округуна үчкө чейин аймак бөлүнөт.

Биринчи аймакта жашоого жана экологиялык жактан таза, рационалдуу технологияларды колдонуу шартында табигый дарылык ресурстарын изилдөөгө жана пайдаланууга, ден соолукту чыңдоо максаттарынан башка чарба жүргүзүүнүн бардык түрүнө тыюу салынат.

Экинчи аймакта курорттук дарылоо жана эс алуу чөйрөсүн түзүүгө жана өнүктүрүүгө түздөн-түз байланышпаган объекттер менен курулуштарды жайгаштырууга, ошондой эле айлана-чөйрөнү, табигый дарылык ресурстарын булгоочу чарбалык иш жүргүзүүгө тыюу салынат.

Үчүнчү аймакта өнөр жай жана айыл чарба уюмдары менен курулуштарын жайгаштырууга, ошондой эле айлана-чөйрөнү, табигый дарылык ресурстарын булгоочу чарбалык иш жүргүзүүгө чектөө киргизилет.

Санитардык (тоодогу санитардык) жактан коргоонун белгиленген режимин камсыз кылуу: биринчи аймакта - пайдалануучулар, экинчи жана үчүнчү аймакта - пайдалануучулар жана жер участокторунун ээлери тарабынан жүргүзүлөт.

Санитардык-ден соолукту чыңдоочу иш-чаралар жана санитардык (тоодогу санитардык) жактан коргоо округдарындагы булгоочу очокторду жоюу жер участокторунун санитардык (тоодогу санитардык) жактан коргоо режимин бузушкан пайдалануучулардын жана жер ээлеринин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.

(Тогузунчу бөлүк КР 2016-жылдын 16-февралындагы № 16 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

(КР 2016-жылдын 16-февралындагы № 16 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

VI Глава
 Табигый дарылык ресурстары, дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жерлер жана курорттор жагындагы талаш-тартыштарды чечүү

 

14-статья. Талаш-тартыштарды чечүү

Табигый дарылык ресурстарды, дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жерлерди жана курортторду пайдалануу жагындагы талаш-тартыштарды чечүү, ошондой эле мүлк талашы, аларга келтирилген зыяндын ордун толтурууга байланыштуу талаш-тартыштар мыйзамдарда белгиленген тартипте каралууга тийиш.

VII Глава
Ушул мыйзамды бузууга жоопкерчилик жана анын аткарылышына көзөмөлдүк

 

15-статья. Ушул Мыйзамды бузгандыгы үчүн жоопкерчилик

Ушул Мыйзамды бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тагылат.

16-статья. Ушул Мыйзамдын аткарылышына көзөмөлдүк

Ушул Мыйзамдын так жана бирдей аткарылышына көзөмөлдүк прокуратура органдары тарабынан жүргүзүлөт.

(КР 2016-жылдын 16-февралындагы № 16 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

VIII Глава
 Корутунду жобо

 

17-статья. Эл аралык келишимдер

(КР 2016-жылдын 16-февралындагы № 16 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

18-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

Ушул Мыйзам расмий түрдө жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн нормативдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

          Президенти

 

А. Акаев