Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2001-жылдын
23-июлундагы № 367 токтому
менен бекитилген

Мамлекеттик компьютердик тармакта мамлекеттик башкаруу органдарынын иштеринин
РЕГЛАМЕНТИ

 

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 21-октябрындагы № 575 токтомунун редакциясына ылайык)

 

Мамлекеттик компьютердик тармакта (мындан ары - МКТ) мамлекеттик башкаруу органдарынын иштеринии бул Регламенти (мындан ары - Регламент) "Маалыматташтыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Президентинин "Мамлекеттик компьютердик тармакты түзүү жөнүндө" 2001-жылдын 3-майындагы Указына ылайык иштелип чыккан.

 

1. Жалпы жоболор

 

1.1. Бул Регламентте төмөнкүдөй түшүнүктөр колдонулат:

МКТнын абоненттери МКТга киргизилген жана анын кызматтарынан пайдалануучу юридикалык жактар;

маалыматтык технология - эсептөөнү техника жана коммуникация каражаттарынын, программалык каражаттардын топтому жана аларды издөө, иштеп чыгуу, сактоо, маалыматтарды берүү жана алуу ыкмалары;

маалыматтык инфраструктура (маалыматташтыруу инфраструктурасы) - маалыматтык борборлордун, маалыматтар базаларынын жана банктарынын, байланыш жана маалыматтарды берүү системасынын, мамлекеттин маалымааттык тармагынын иштешин камсыз кылуучу топтому;

маалымат ресурстары - ар кандай алып жүрүүчүдө колдонууга жарактуу программалык каражаттар жана документтер, өзүнчө же маалыматтык системалардын курамында болот;

маалыматтар банкы - адамдардын кандайдыр бир предметтик тармагы тууралуу маалыматтарды, ошондой эле файл түрүндө сакталган же маалыматтардын базаларынын ортосунда өз ара байланышпаган маалыматтардын өздөрүн борборлоштуруп чогултуу, сактоо, жана коллективдүү колдонуу;

маалыматташтыруу - коом турмушунун бардык чөйрөсүндө маалыматтык ресурстарды түзүү жана колдонуу аркылуу айрым граждандардын, алардын бирикмелеринин, мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдардын, бүтүндөй коомдун маалыматтык керектөөлөрүн канааттандырууга багытталган уюштуруу, илимий-тезникалык, социалдык жана өндүрүштүк-экономикалык процесс жана иш-аракеттердин натыйжасы.

1.2. Бул Регламент мамлекеттик башкаруунун маалыматтык системасын андан өркүндөтүү жана өнүктүрүү максатында, МКТнын ишенимдүү иштешин камсыз кылуу жана ресурстарды натыйжалуу колдонуу, маалыматтарды алмашууаун оперативдүүлүгү, берилүүчү маалыматтардын тууралыгы жана аларды коргоо, мамлекеттик башкаруу органдарынын системасында маалыматташтыруунун мамлекеттик саясатын жүзөгө ашыруу үчүн иштелип чыккан жана электрондук маалыматты (электрондук документ жиберүү) алмашуу иштеринин эрежесин белгилейт.

1.3. Бул Регламент министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана башка аткаруу бийлик органдарынын МКТдагы иштерине колдонулат жана ички ведомстволук, ошондой эле ведомство аралык маалыматтык алмашуунун расмий документтери менен иштөөдө милдеттүү болуп саналат.

 

2. Техникалык шарты

 

2.1. МКТнын иштери төмөнкүдөй камсыздалат:

- программалык-техникалык комплекстин сертификацияланган каражаттары менен (программалык каражат, компьютердик жана телекоммуникациялык жабдуулар);

- программалык-техникалык комплексти пайдалануу укугуна тийиштүү документтер менен ырасталган, кесиптик даярдыгы бар техникалык персонал менен;

- маалымат базаларына жана банктарга санкциялаштырылбаган кирүүдөн коргоо;

- зарыл учурларда криптографиялык коргоону колдонуу аркылуу.

2.2. Жалпы республикалык шайлоо компанияларын жана референдумдарды өткөрүү мезгилинде МКТнын программалык-техникалык комплексин пайдалануу Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясына гана берилет.

 

3. Электрондук маалыматты алмашуу тартиби

 

3.1. Электрондук маалыматты алмашуу МКТ тармагы жана маалыматтарды беруу укугуна лицензиясы бар чарбакер субъекттерге берилүүчү башка каналдар боюнча ишке ашырылат.

3.2. Электрондук маалымат алмашуунун негизги эрежелери төмөнкүлөр болуп саналат:

- маалыматтарды берүү өзү таңгактоочу архивдештирилген файлдар түрүндө, айрым учурларда берилүүчү материалдардын коопсуздугун жана жашырындуулугун сактоо максатында электрондук сандык кол коюуну пайдалануу аркылуу жүргүзүлөт;

- кабыл алууну сөзсүз ырастоо менен маалыматтарды кабыл алуу-берүүнүн эки тараптуу байланышын белгилөө;

- өзү таңгактоочу архивдештирилген файлдар түрүндө, компьютердик вирустардан гарантиялуу корголгон, электрондук алмашуу тармагы боюнча жиберүүгө арналган маалыматтарды берүү;

- маалыматтык тармактан алынган маалыматтардын компьютердик вирустардан корголушун сөзсүз текшерүү;

- берилүүчү жана алынуучу маалыматтарды атайын журналдарда аларга кириш-чыгыш номерлерин коюп жана жиберилген жана/же алган даректи көрсөтүү менен сөзсүз түрдө эсебин алуу.

3.3. Маалыматтык тармактан алынган электрондук документ менен андан аркы иштөөнүн тартиби уюмдун - адресаттын ички иш кагаздарынын эрежелери менен жөнгө салынат.

 

4. МКТны пайдалануунун шарттарын уюштуруу жана техникалык жактан камсыз кылуу

 

4.1. МКТнын иштешин уюштуруу, технологиялык жана техникалык жактан камсыз кылууга жоопкер Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын маалыматташтыруу жана телекоммуникациялар бөлүмү болуп саналат, ал төмөнкүдөй функцияларды ишке ашырат:

- мамлекеттик башкаруу органдарынын, МКТга кошулган башка ведомстволордун жана мамлекеттик ишканалардын системалык администраторлорунун иштерин координациялоо;

- МКТнын ишинде методикалык жетекчилик жана пайдалануучуларды (системалык администраторлорду) окутуу;

- МКТда электрондук документ жиберүү боюнча программалык каражаттарды иштеп чыгуу, колдонууга киргизүү жана коштоо;

- бийлик органдарынын (соттук, мыйзамдык жана аткаруучулук) жана Борбордук шайлоо комиссиясынын структураларынын иштерин маалыматтык жактан камсыз кылуу милдеттерин чечүүгө мүмкүндүк берүүчү мамлекеттик инфраструктуралардын (электрондук Өкмөт) технологияларын иштеп чыгуу, колдонууга киргизүү жана коштоо;

- жалпы улуттук маалыматтык мейкиндикти чыңдоо максатында борбордук жана жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдарынын мамлекеттик ресурстары менен сервистерин топтоштурууга жөндөмдүү бириккен өкмөттүк web-порталды түзүү жана колдоо;

- МКТны жана анын маалыматтык ресурстарын натыйжалуу коргоону камсыз кылуу;

- тиешелүү мыйзамдык акты кабыл алынгандан кийин электрондук сандык кол коюулардын ачкытынын сертификаттарын берүүчү борборду күбөлөндүрүүчү функцияларды аткаруу;

- тиешелүү мыйзамдык акты кабыл алынгандан кийин электрондук сандык кол коюулардын ачкычынын сертификаттарын электрондук сандык кол коюулардын ачкычынын сертификаттарынын бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзүү;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармалыгынын маалыматташтыруу жана телекоммуникациялар бөлүмүнүн балансына турган МКТны түзгөн мүлктү техникалык, анын ичинде профилактикалык тейлөө жана оңдоо (МКТга киргизилген министрликтерде, ведомстволордо жана башка мекемелерде орнотулган компьютердик жана башка жабдуулар).

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 21-октябрындагы № 575 токтомунун редакциясына ылайык)

4.2. МКТнын ишин камсыз кылуу жана мамлекеттик башкаруу органдарын жергиликтүү мамлекеттик администрацияларды маалыматтык жактан тейлөө үчүн алардын штатында системалык администратордун кызмата каралат, анын статусу мамлекеттик башкаруу органдарын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилеринин кызматы менен теңештирилет.

4.3. МКТнын ишин камсыз кылуу жана мамлекеттик башкаруу органдарын маалыматтык жактан тейлөө боюнча жетекчилик тиешелүү мамлекеттик органдардын (мекемлердин) башкармалыктарынын (бөлүмдөрүнүн) жетекчилерине жүктөлөт.

 

5. МКТнын абоненттеринин милдеттери жана укуктары

 

5.1. МКТнын абоненттери төмөнкүлөргө милдеттүү:

- компьютердик жана телекоммуникациялык жабдууларды пайдалануунун техникалык шарттарын сактоо;

- МКТнын ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу максатында маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу менен локалдуу жана корпоративдүү компьютердик тармактарды курууну ишке ашыруу;

- мамлекеттик башкаруу органдарынын иштеринин ачык айкындуулугун камсыз кылуу үчүн МКТда маалыматтык web-бетин ачуу;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын маалымат жана телекоммуникация бөлүгүнүн МКТны пайдалануу боюнча жооптуу кызматкерине авариялык абал тууралуу билдирүү;

- МКТнын байланышын камсыз кылуучу техникалык каражаттарды тейлөөгө чыгымдарды каржылоону кароо;

- МКТнын иштебей калууларынын эсебин жүргүзүү.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 21-октябрындагы № 575 токтомунун редакциясына ылайык)

5.2. Жекече жана коммерциялык почталарды (spam) массалык жиберүүгө тыюу салынат.

5.3. Көңүл ачуу жана порнографиялык weЬ-сайттарга тыюу салынат, МКТнын каналдары менен ресурстарын жекече максаттарга колдонуу кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана финансылык тартипти бузуу катары каралып, тийиштүү административдик чара көрүлөт.

5.4. Тармактын элементтеринин нормалдуу иштешин (компьютерлер, башка жабдуулар же программалык камсыздоо) бузууга багытталган иштерди жасоого тыюу салынат.

5.5. Тармактын ресурстарына (компьютерлер, башка жабдуулар же маалыматтык ресурстар) санкцияланбаган, анын ичинде артыкчылыктан пайдаланып кирүүгө, программалык камсыздоону же колдонуучуга таандык эмес маалыматтарды бул программалык камсыздоонун же маалыматтын ээсинин же болбосо маалыматтык ресурстун администраторунун макулдугусуз жок кылууга багытталган иштерди жасоого тыюу салынат.

5.6. МКТнын абоненттери төмөнкүлөргө укуктуу:

- кызмат милдеттерин аткаруу үчүн керек болгон weЬ-ресурстарга кирүү менен жумуш убагында Интернет тармагынын жана электрондук почта кызматтарынан пайдаланууга;

- Интернеттин провайдери менен өзүнчө келишим түзүүдө Интернетке кирүүнүн өзгөчө режимине. Бул үчүн техникалык мүмкүнчүлүк болсо МКТнын байланыш каналдарын колдонушу мүмкүн. Мында МКТнын абоненти өз күчү мененв өзүнүн локалдуу тармагында маалыматты коргоону камсыз кылууга тийиш;

- МКТнын иштерин өркүндөтүү боюнча сунуш киргизүүгө;

- МКТнын техникалык каражаттарынвн иштөө маселелери боюнча МКТнын башкаруу органдарына кайрылуу.