Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Бишкек шаардык кеңештин
2019-жылдын 12-февралындагы
№ 85 токтомуна
1-тиркеме

Бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиялар тууралуу
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиялар тууралуу ушул жобо (мындан ары - Жобо) Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" жана "Борбордун статусу жөнүндө" мыйзамдарына ылайык, Бишкек шаарынын аймагында калдыктар менен иштөө, көрктөндүрүү эрежелери, жалпы пайдалануудагы жерлерди санитардык күтүү жаатында бузууларды аныктоо, тыюу жана Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын компетенциясына тийиштүү башка маселелер боюнча иштерди тартипке келтирүү жана натыйжалуу уюштуруу максатында иштелип чыкты.

2. Ушул жобо бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссияларды түзүү тартибин жана иштерин, анын ичинде бузуулар жана бузуучуларды жоопкерчиликке тартуу жөнүндө иштердин алар тарабынан каралышын жана түзүү тартибин жөнгө салат.

3. Бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиялар (мындан ары - Комиссиялар) Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинде каралган бузуулар тууралуу иштерди кароо үчүн туруктуу иштеген коллегиялык орган болуп саналат.

4. Комиссиялардын иши мыйзамдуулук принциптерине, мыйзам алдындагы теңчиликке, күнөөсүздүк жоромолуна, бузуу үчүн жоопкерчиликтин болбой койбостугуна, адилеттүүлүккө, жаза чараны жекелештирүүгө, гуманизмге негизделет.

5. Комиссия өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексин, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

2. Комиссиянын милдеттери жана иш-милдеттери

6. Комиссиянын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- ар-бир иштин жагдайын өз убагында, ар тараптуу, толук жана объективдүү, алардын Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык так чечилишин аныктоо;

- чыгарылган чечимдин аткарылышын контролдоо, ошондой эле бузуулардын болушуна жол берген себептерди жана шарттарды аныктоо.

7. Комиссиялар бузуулар жөнүндө иштерди карашат жана Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинде каралган жаза чараларды колдонушат.

8. Комиссиялар чечимдерди кабыл алууда процесстик өз алдынчалуулукка ээ. Комиссиянын чечимдери Бишкек шаарынын аймагында жеке жана юридикалык жактар тарабынан аткарылууга милдеттүү.

3. Комиссияларды түзүү тартиби

9. Комиссиялар администрациялык райондор боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрацияларында түзүлөт.

10. Комиссиялардын жекече курамы Бишкек шаардык кеңештин же Комиссиянын жекече курамын түзүү боюнча ыйгарым укуктар берилген учурда Бишкек шаарынын мэриясынын чечими менен бекитилет.

4. Комиссиянын мүчөлөрүнүн функционалдык милдеттери

11. Комиссиялардын ишин комиссиянын төрагасы, төраганын орун басары жана катчысы уюштурат.

12. Комиссиянын төрагасы:

- комиссиянын ишин пландайт, уюштурат жана жетектөөнү жүзөгө ашырат;

- комиссиянын отурумунун датасын жана убактысын белгилейт;

- комиссиянын отурумуна төрагалык кылат жана күн тартибин бекитет;

- иш боюнча аныктамаларга, токтомдорго жана комиссия тарабынан киргизилүүчү, комиссиянын иши үчүн керектүү башка актыларга, документтерге кол коёт;

- өзүнүн компетенциясынын чектеринде Комиссиянын атынан ишеним катсыз иштейт жана мамлекеттик бийлик органдары, кызмат адамдары жана жарандар менен болгон мамиледе анын кызыкчылыктарын көздөйт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

13. Комиссиянын төрагасынын орун басары:

- бузуулар жөнүндөгү материалдарды (иштерди) комиссиянын отурумунун кароосуна алдын ала даярдоону уюштурат;

- комиссиянын төрагасынын тапшырмаларын аткарат;

- комиссиянын төрагасынын ыйгарым укуктарын анын убактылуу жок болгон мезгилдеринде аткарат.

14. Комиссиянын катчысы:

- Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси тарабынан белгиленген талаптарга ылайык, бузуулар жөнүндө каралуучу иштер боюнча комиссия тарабынан киргизилүүчү токтомдордун долбоорлорун, аныктамаларды даярдоону жана жол-жоболоштурууну уюштурат;

- бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча өндүрүшкө катышуучу комиссиянын мүчөлөрүнө жана жактарды ишти кароо убагы жана орду жөнүндө билдирет, аларды комиссиянын кароосуна киргизилген материалдар менен тааныштырат;

- белгиленген тартипте комиссиянын отурумунун протоколдорун жүргүзөт, жол-жоболоштурат жана аларга кол коёт;

- комиссия тарабынан чыгарылган токтомдордун жана аныктамалардын аткарылышына контролду жүзөгө ашырат;

- комиссиянын токтомдорунун жана аныктамаларынын көчүрмөлөрүн, белгиленген мөөнөттө, алардын чыгарылышына тиешелүү жактарга тапшырууну же жөнөтүүнү камсыз кылат;

- айып пул түрүндө өндүрүлүп алынган акча каражаттардын түшүүсүнө контролду жүзөгө ашырат;

- комиссиянын иш чөйрөсүндөгү статистикалык эсепке алууну жүргүзөт;

- комиссиянын иш кагаздарын жүргүзүүнү жана иштеринин сакталышын камсыз кылат;

- комиссиянын төрагасынын жетекчилиги алдында өзүнүн ишин жүргүзөт;

- бузуулар жөнүндөгү иштерди кароо практикасын изилдейт жана жалпылайт, Комиссиянын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды даярдайт;

- комиссиянын иши менен байланышкан маалыматтык-маалымдама ишти жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

Катчынын убактылуу жок болгон мезгилде анын ыйгарым укуктарын комиссиянын төрагасынын тапшырмасы боюнча комиссиянын мүчөлөрүнүн бири аткарат.

5. Комиссиянын иш тартиби (регламенти)

15. Комиссиянын ишинин негизги формасы болуп отурумдар эсептелет. Комиссиянын отурумдары зарылчылыкка жараша (материалдардын түшүшүнө карата), бирок жумасына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Комиссиянын отурумдарын өткөрүүнүн мезгилдүүлүгү бузуулар жөнүндө ишти кароонун мыйзамда белгиленген мөөнөттөрдүн сакталышын камсыз кылуусу керек.

16. Комиссиялардын мүчөлөрүнүн жалпы санынан жарымынан каз эмеси комиссиянын отурумуна катышса, ал мыйзамдуу укуктуу деп эсептелет.

17. Комиссиянын отурумдары бузууну жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылган адамдардын, Комиссиянын кароосуна материалдары киргизилген, Бишкек шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктуу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине ылайык, бузуулар тууралуу иш боюнча өндүрүштүн башка катышуучулары менен ачык өтөт.

18. Комиссиянын отурумдарын Комиссиянын төрагасы алып барат, ал жок болгон учурда - төраганын орун басары алып барат.

Комиссиянын отурумдарында бир эле мезгилде комиссиянын төрагасы жана комиссиянын төрагасынын орун басары жок болгон учурда, Комиссиянын катышкан мүчөлөрү тарабынан шайланган комиссиянын мүчөлөрүнүн бири төраганын милдетин аткарат.

19. Бузуу жөнүндө ишти кароого даярдык алкагында Комиссия төмөнкү маселелерди аныктайт:

- бул ишти кароо алардын компетенциясына киреби;

- Комиссия тарабынан ишти кароо мүмкүнчүлүгүн кошпогон жагдайлар барбы;

- бузуу тууралуу протокол туура түзүлгөнбү, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине ылайык, иш материалдары жол-жоболоштурулганбы;

- Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 302-беренеси тарабынан каралган, бузуу жөнүндө өндүрүштү кошпогон жагдайлар барбы;

- маңызы боюнча кароо үчүн иштин бар болгон материалдары жетиштүүбү;

- өтүнүчтөр жана четтөөлөр барбы.

20. Бузуу жөнүндө ишти кароону даярдоодо Комиссия төмөнкүлөр жөнүндө чечим кабыл алат:

1) ишти кароо убагын жана ордун белгилөө жөнүндө;

2) жактарды чакыруу, иш боюнча керектүү кошумча материалдарды талап кылуу, экспертиза дайындоо жөнүндө;

3) ишти кароону кийинкиге калтыруу жөнүндө;

4) укугу жок адамдар тарабынан протокол түзүлгөн жана иштин башка материалдары жол-жоболоштурулган, протокол туура эмес толтурулган жана иштин башка материалдары туура эмес жол-жоболоштурулган же ишти кароодо толуктала албай турган, сунушталган материалдар толук болбогон учурда бузуу жөнүндө протоколду жана иштин башка материалдарын протокол түзгөн кызмат адамына же органдарга кайтарып берүү жөнүндө;

5) эгер бул ишти кароо анын компетенциясына тийиштүү эмес болсо, үч жумуш күн ичинде бузуулар жөнүндө протоколду жана иштин башка материалдарын ведомствого караштуу кароого өткөрүп берүү жөнүндө;

6) Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинде каралган учурларда ыйгарым укуктуу органдын өкүлүн четтетүү жөнүндө;

7) Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 302-беренесинде каралган жагдайларда өндүрүштү токтотуу жөнүндө.

Ушул пункттун 1-5-пунктчаларында каралган чечимдер аныктама түрүндө чыгарылат. Ушул пункттун 6-7-пунктчаларында каралган чечимдер токтом түрүндө чыгарылат.

Бузуу жөнүндө иш Комиссия иш материалдарын алган күндөн тартып, он күндүк мөөнөттө каралат.

Бузуу жөнүндө иш боюнча өндүрүштүн катышуучуларынан өтүнүч түшкөн учурда же иштин жагдайларын кошумча аныктоо зарылдыгы болгон учурда, ишти кароо мөөнөтү Комиссиянын төрагасы тарабынан он күндөн ашпаган убакытка узартылышы мүмкүн.

21. Бузуулар жөнүндө ишти кароо алкагында комиссиянын төрагасы:

- ишти ким карап жатканын, кайсыл иш кароого тийиш экендигин, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин кайсы беренесинин негизинде ким жоопкерчиликке тартылып жаткандыгын жарыялайт;

- протокол түзүлбөгөн учурларды кошпогондо, жоопкерчиликке тартылып жаткан жеке жактын же жеке жана юридикалык жактардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, ошондой эле ишти кароого катышкан башка жактардын келишин ырастайт;

- иш боюнча өндүрүштүн катышуучуларынын инсандыгын белгилейт жана жеке же юридикалык жактардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, жактоочунун жана ыйгарым укуктуу өкүлдүн ыйгарым укуктарын текшерет;

- иш боюнча өндүрүштүн катышуучуларынын келбей калган себептерин аныктайт жана алар жокто ишти кароо же ишти кароону кийинкиге калтыруу жөнүндө чечим кабыл алат;

- ишти кароого катышкан жактарга алардын укуктарын жана милдеттерин түшүндүрөт;

- билдирилген четтөөлөрдү жана өтүнүчтөрдү чечет;

- бузуу жөнүндө иш боюнча токтомду, ал эми зарыл учурларда - иштин башка материалдарын жарыялайт.

Комиссиянын отурумунда иш боюнча өндүрүш жүрүп жаткан жеке жактын түшүндүрүүлөрү, бузуу жөнүндө өндүрүшкө катышып жаткан башка жактардын көрсөтмөлөрү, адистин түшүндүрмөлөрү жана эксперттин корутундулары угулат, башка далилдер изилденет.

22. Бузуу жөнүндө ишти кароодо Комиссия төмөнкүлөрдү тактоого милдеттүү:

- бузуу болгонбу;

- бузуу жасагандыгы үчүн ушул жак күнөөлүүбү;

- бузуу үчүн ушул жак жоопкерчиликке тартылууга тийишпи;

- жоопкерчиликти жеңилдеткен жана оордоткон жагдайлар барбы;

- материалдык зыян келтирилгенби;

- ишти туура чечүү үчүн мааниси бар башка жагдайлар.

23. Бузуулар жөнүндө ишти кароо боюнча комиссиянын чечими отурумга катышкан Комиссиялардын мүчөлөрүнүн санынан добуштардын жөнөкөй көптүгү менен кабыл алынат.

Чечимди кабыл алуу жөнүндө добуш берүүдө добуштардын саны тең болгон учурда комиссиянын төрагасы же төраганын милдетин аткаруучу чечүүчү добушка ээ.

24. Бузуу жөнүндө ишти карап чыгып, Комиссия төмөнкү токтомдордун бирин чыгарат:

1) жаза чарасын колдонуу жөнүндө;

2) иш боюнча өндүрүштү токтотуу жөнүндө.

Эгерде айып пулду төлөөдөн баш тартуу жана Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 29-беренесинде көрсөтүлгөн туумдун максималдуу өлчөмүнө жеткен учурунда Комиссия ошондой эле туумду эсептөө жөнүндө токтом чыгарат.

25. Бузуу жөнүндө иш боюнча токтом төмөнкүлөрдү камтыш керек:

- токтом чыгарган ыйгарым укуктуу органдын аталышы;

- ишти кароо датасы;

- иши каралып жаткан адам жөнүндө маалымат;

- ишти кароодо аныкталган жагдайларды баяндоо;

- аталган бузуу үчүн жоопкерчиликти караган Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин беренесин көрсөтүү;

- иш боюнча кабыл алынган чечим.

Бузуу жөнүндө иш боюнча токтомго комиссиянын отурумунда төрагалык кылуучу жана комиссиянын отурумунун катчысы кол коёт.

Бузуу жөнүндө иш боюнча токтом даттануу мөөнөтү аяктагандан кийин, эгер даттануу болбосо, мыйзамдуу түрдө күчүнө кирет.

26. Бузуу жөнүндө иш боюнча токтомго даттануу токтомдун көчүрмөсүн тапшыруу же аны почта аркылуу алуу күнүнөн тартып он күндүн ичинде берилиши мүмкүн.

27. Токтом иш каралып бүткөндөн кийин дароо жарыяланат. Токтомдун көчүрмөсү үч күндүн ичинде иш козголгон жакка, ошондой эле жабырлануучуга тапшырылат же жиберилет, же көрсөтүлгөн дарек боюнча почта же байланыштын башка каражаттары менен жөнөтүлөт. Токтомдун көчүрмөсү тил кат аркылуу берилет. Эгерде токтомдун көчүрмөсү жиберилсе, бул жөнүндө ишке тийиштүү жазуу жүргүзүлөт.

28. Бузуулар жөнүндө ишти кароо убагында комиссиянын катчысы тарабынан түзүлүүчү комиссиянын отурумунун протоколу жүргүзүлөт. Катчы жок мезгилде (иш сапар, өргүү, оорушу, башка себептер) протоколду комиссиянын отурумунда төрагалык кылуучунун тапшырмасы боюнча комиссиянын мүчөлөрүнүн бири жүргүзөт.

29. Комиссиянын отурумунун протоколунда бузуулар жөнүндө ишти кароо боюнча төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- комиссиянын отурумунун датасы жана орду;

- комиссиянын аталышы жана курамы;

- аталган отурумда каралуучу бузуулар жөнүндө иштин тизмеги;

- комиссиянын отурумуна чыгарылган иштерди кароого катышкан жактардын келиши жөнүндө, белгиленген тартипте келбеген жактарды кабарлоо тууралуу маалыматтар (ар бир иш боюнча);

- четтөөлөр, өтүнүчтөр жана аларды кароонун жыйынтыктары (ар бир иш боюнча);

- бузуулар жөнүндө иштерди кароого катышкан жактардын түшүндүрүүлөрү, түшүндүрмөлөрү, корутундулары (ар бир иш боюнча);

- ар бир ишти кароодо изилденген документтер.

30. Бузуу жөнүндө ишти кароо тууралуу протоколго комиссиянын бардык мүчөлөрү, комиссиянын отурумунда төрагалык кылуучу жана комиссиянын катчысы тарабынан кол коюлат.

31. Бузуу жөнүндө иш боюнча токтомдорду аткаруу Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 47-главасы тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

6. Бузууларды процесстик жол-жоболоштуруу

32. Бузуулардын жасалгандыгы жөнүндө протокол түзүлөт. Бузуу жөнүндө протоколду түзүү укугуна кароо комиссиянын карамагына тиешелүү болгон, Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан аныкталуучу ыйгарым укуктуу органдардын кызмат адамдары ээ.

33. Протоколду жол-жоболоштуруу, протоколду түзүүнүн өзгөчө учурлары жана бузуулар жөнүндө протокол түзүлбөгөн учурлар Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 309, 311 жана 312-беренелерине ылайык жүзөгө ашырылат.

6. Комиссия тарабынан иш кагаздарынын жүргүзүлүшү

34. Комиссияда иш кагаздарын жүргүзүүнү жалпы жетектөө анын абалы үчүн жоопкерчилик тарткан комиссиянын төрагасы тарабынан жүзөгө ашырылат.

35. Эсепке алуу журналдарынын сакталышы, ага киргизилүүчү маалыматтардын өз убактылуулугу жана тактыгы үчүн жоопкерчиликти комиссиянын катчысы тартат.

36. Бузуулар жөнүндө иш боюнча өндүрүштүн катышуучуларына бардык керектүү документтерди жиберүү комиссиянын катчысы тарабынан жүргүзүлөт.

37. Бузуулар жөнүндө иштер боюнча кабарламалар ишти кароо датасы белгиленгенден кийин, кийинки күндөн кечиктирилбестен жөнөтүлүшү керек.

Жөнөтүлгөн кабарлама даректелүүчүгө тапшырылбаган учурларда, комиссиянын катчысы анын тапшырылбагандыгынын себебин тез арада аныктап, бул жөнүндө Комиссиянын төрагасына айтышы керек жана анын көрсөтмөсү боюнча кабарламаны өз убагында тапшырууну камсыздоо чараларын көрүүсү зарыл.

Комиссиянын отурумуна келбеген жактарды кабарлоо бланкынын айырма бөлүгү ишке көктөлөт.

38. Бузуучуга карата айып пул түрүндө жаза чарасын колдонуу жөнүндө Комиссиянын чечимдерин кабыл алуу учурунда катчы бузуучуга банктын аталышын, алыш-бериш эсебин, ошондой эле бузуучу жоопкерчиликке тартылган берене жана айып пул салган органды көрсөтүү менен белгиленген форма боюнча айырма дүмүрчөгү менен токтомдун көчүрмөсүн берет.

39. Комиссиянын катчысы бузуулар жөнүндө иштерди түзүүнү камсыздайт, аларга хронологиялык тартипте отурумдун жүрүшүндө түшкөнүнө жараша көктөлгөн бардык документтер, анын ичинде комиссиянын мурдагы отурумундагы кат алышуу көктөлөт.

Бардык документтер, алардын тексти толук көрүнө тургандай болуп ишке көктөлөт.

40. Комиссия тарабынан каралуучу бузуулар жөнүндө бардык иштер эсепке алынууга тийиш. Бузуу жөнүндө иштин номери өзүнө каттоо журналы жана түшкөн жылы боюнча иштин катар номерин камтыйт.

41. Бузуулар жөнүндө протоколдорду түзүүчү ыйгарым укуктуу органдар ар айлык негизде каралган иштер жөнүндө маалыматтарды Комиссия менен салыштырып текшерүүнү жүргүзөт.

Комиссия ар айлык негизде казыналыктын райондук бөлүмдөрү менен айып пул түрүндө түшкөн акча каражаттарын салыштырып текшерүүнү жүргүзөт.

42. Комиссия төмөнкү журналдарды жүргүзөт:

- бузуулар жөнүндө иштерди эсепке алуу журналы;

- айып пул салынган жактарды эсепке алуу журналы;

- бузуулар жөнүндө иш козголгон жактарга багытталган кабарламаларды эсепке алуу журналы.

Журналдар номерлениши, мөөр басылып көктөлүшү керек. Эсепке алуу журналындагы бардык жазмалар көк же кызгылт көк өңдөгү сыя менен даана жазылат.

Журналдарды сактоо мөөнөтү 3 жыл, бузуулар жөнүндө иштерди сактоо мөөнөтү 5 жыл. Көрсөтүлгөн мөөнөт аяктагандан кийин алар архивге тизим боюнча тапшырылат.

Эсепке алуу журналдары ички колдонулуучу документ болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо, Комиссиянын төрагасынын уруксаты жок өткөрүлүп берилбейт же берилбейт.

43. Комиссия бузууларды жана аларды жасаган жактарды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине ылайык Бузуулар жөнүндө бирдиктүү реестрде колдонулган кошумча укуктук кесепеттерди каттоону жүргүзөт.

 

Бишкек шаардык кеңештин аппарат жетекчиси

 

М.Алымбеков