Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c9ecf073-59c0-4f39-9736-457074b3537c\document.files\image001.jpg

АЛАМҮДҮН АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ

Аламүдүн айылдык кеңешинин

18-апрели 2019-жылдын

№ 116  токтому менен бекитилген

Аламүдүн айыл аймагында “Калкты ичүүчү суу менен жабдуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө

4 ЖОБО

I. Жалпы жоболор

1.1. Ушул жобо Аламүдүн айыл аймагында “Калкты ичүүчү суу менен жабдуу”  жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартибин, жергиликтүү маанидеги маселени чечүү боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын функциясын, ошондой эле жергиликтүү маанидеги маселени чечүү боюнча укуктук жана уюштуруучулук маселелерди аныктайт.

1.2. Ушул жобо Кыргыз Республикасынын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыкты:

Кыргыз Республикасынын Конституциясына;

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине;

“Ичүүчү суу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына;;

“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына;

“Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндө» Техникалык регламент” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына;

“Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына;

Кыргыз Республикасында калкка коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрдүн эрежелери (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 11-декабрындагы № 783 токтому менен бекитилген);

Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү жамаатынын Уставына.

“Калкты ичүүчү суу менен жабдуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен бекитилген.

Ушул Жободо төмөнкү түшүнүктөр жана терминдер пайдаланылат: суу- жыты жана даамы жок түзсүз, тунук суюктук; ичүүчү суу – өзүнүн сапаты боюнча стандарттарга жана ги-

гиеналык талаптарга, чарбалык-ичүүчү жана коммуналдык, турмуш-тиричилик максаттары үчүн белгиленген санитардык эрежелер менен ченемдерге ылайык келген суу;

сууну колдонуу – өзүнүн керектөөсүн канааттандырууда

абоненттин сууну колдонулушу;

чарбалык-ичүүчү суу менен жабдуу - тиешелүү ишкана-

лар менен уюмдардын чарбалык-ичүүчү жана коммуналдык, турмуш-тиричилик максаттары үчүн адамдардын сууга болгон керектөөлөрүн камсыз кылууга багытталган иш чөйрөсү. чарбалык-ичүүчү суу менен жабдуу тутуму - калкты ичүүчү

суу менен камсыз кылуу үчүн арналган техникалык тутум.

суу түтүгүнүн тармагы (суу түтүгү) - ичүүчү сууну ке-

ректөөчү жерлерге берүү үчүн курулуштар менен жабдылган түтүк өткөргүчтөр тутуму.

чарбалык-ичүүчү суу менен жабдуунун борборлоштурул-

ган тутуму - суу түтүгүнүн тармагы бар чарбалык-ичүүчү суу менен жабдуу тутуму. санитардык коргоо зонасы - суу менен камсыз кылуу бу-

лагын жана ушул булактан чарбалык-ичүүчү багыттагы суу берүүчү суу түтүгү, анда сууну өтө коркунучтуу химиялык жана биологиялык заттардан жана организмдерден булгануудан сактоонун өзгөчө тартиби белгиленет. ичүүчү суунун кемчилиги - анын стандартка, келишимдин

шарттарына жана ичүүчү суунун сапатына коюлуучу талаптарга ылайык келбеши. ичүүчү суунун олуттуу кемчилиги - ичүүчү сууну анын максаттуу багытына ылайык пайдаланууга мүмкүн эместиги же жол берилгис кылган кемчилиги. ичүүчү суунун олуттуу кемчилигине төмөнкүлөр кирет:

сууда жөн гана караганда суу организмдеринин жана (же)

үстүнкү катмардын байкалып турушу;

кургак калдыктын 1500 мг/л дан жогору болушу; оңой байкалуучу жыттын, даамдын жана татымдын бар экен-

диги жана суу жөнүндө жагымсыз пикирлерди жаратуу ичүүчү суунун олуттуу кемчиликтерине таандык кылынат.

II. Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын максаттары жана милдеттири

2.1. Аламүдүн айыл аймагында (мындан ары – Айыл аймагы) “Калкты ичүүчү суу менен жабдуу”  жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу боюнча Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши төмөнкү максатка жетүүгө багытталган:

Айыл аймагынын калкын сапаттуу ичүүчү суу менен жетишээрлик деңгээлде канааттандырууга.

2.2. Айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары коюлган максатка жетүү үчүн төмөнкү милдеттерди аткарат:

Айыл аймагын борбордоштурулган чарбалык-ичүүчү суу менен жабдуу тутумун өнүктүрүү;

калкты үзгүлтүксүз ичүүчү суу менен жабдуу жана чарбалык-ичүүчү суу менен камсыздоо системасынын туруктуу иштөөсүн камсыздоо боюнча суу менен жабдуу мекемелеринин ишмердигин контролдоо жана координациялоо;

-стандарттардын, санитардык ченемдердин жана эрежелердин талаптарына ылайык ичүүчү суунунун сапатын контролдоо;

санитардык коргоо зоналарындагы суу менен камсыздоо булактарын булгануудан алдын алуу жана жоюу боюнча керектүү иш-чараларды жүргүзүү.

III. Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын функциялары

3.1.  Аламүдүн айыл өкмөтүнүн функциялары:

саясат жана жөнгө салуу функциялары

калкты ичүүчү суу менен камсыздоо боюнча программалардын долбоорлорун айылдык кеңеш тарабынан аларды бекитүү үчүн иштеп чыгат;

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун жана башка жергиликтүү маанидеги ушул маселени ишке ашыруу, ошондой эле чарбалык-ичүүчү суу менен жабдуу тутумун жергиликтүү колдонуу эрежелери боюнча жөнгө салуучу документтерди иштеп чыгат жана айылдык кеңештин кароосуна берет;

чарбалык-ичүүчү суу менен жабдуу тутумун өнүктүрүү боюнча генералдык схеманы, максаттуу программаларды жана иш-чаралардын планын иштеп чыгат;

калкты ичүүчү менен камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүнүн тарифтерин иштеп чыгат. аткаруу жана колдоо функциялары

калкты ичүүчү суу менен жабдуу боюнча программаларды айылдык кеңеш тарабынан аларды бекиткенден кийин аткарууну камсыз кылат;

Айыл аймагындагы калкты гигиеналык талаптарга жооп берген жетиштүү көлөмдөгү ичүүчү суу менен камсыздоо боюнча уюштуруучулук-укуктук, уюштуруучулук-бөлүштүрүү аракеттердин комплексин жүзөгө ашырат;

калкты үзгүлтүксүз ичүүчү суу менен камсыздоо жана чарбалык-ичүүчү суу менен жабдуу тутумунун туруктуу иштөөсүн камсыздоо боюнча суу менен жабдуу мекемелери менен кызматташат;

калкты ичүүчү суу менен жабдуу боюнча кызмат көрсөтүүгө муниципалдык заказды түзөт жана киргизет;

суу менен жабдуучу муниципалдык мекемелердин түзөт;

суу менен жабдуучу муниципалдык мекемелердин уставын бекитет;

суу менен жабдуучу муниципалдык мекемелердин жетекчисин жана башкы бухгалтерин дайындайт;

Аламүдүн айыл аймагынын бюджетинде каралган каражаттардын чегинде суу менен жабдуучу муниципалдык мекемелерин каржылоону жүргүзөт;

суу менен жабдуу булактарынын болушу жана абалы, калктын ичүүчү сууга болгон керектөөсү жетиштүү көлөмдө жана сапатта канааттандыруу мүмкүнчүлүгү, чарбалык-ичүүчү суу менен жабдуу тутумунун ишенимдүүлүгү жөнүндө маалыматтарды эсепке алууну жана баалоону жүргүзөт;

санитардык коргоо зоналарын уюштуруу боюнча иш-чараларды жүргүзүүнү камсыздайт;

калкты чарбалык-ичүүчү суу менен жабдуу боюнча иштерди пландоо, каржылоо материалдык-техникалык жактан камсыздоону ишке ашырат;

суу менен жабдуу булактарындагы суунун сапатын контролдоо жана сууну сактоо иш-чараларын жүргүзүүгө жооптуу болгон органдардын ишин камсыздайт жана координациялайт;

ичүүчү суунун сапатын жакшыртуу жана контролдоо боюнча иш-чараларды жүргүзөт;

ичүүчү суунун сарпталышын эсепке алат;

ичүүчү сууда зыяндуу булганычтар болсо, аны колдонууну убактылуу тыюу салуу жөнүндө жана калкты чарбалык-ичүүчү суу менен жабдууну калыбына келтирүү жана ичүүчү сууну тиешелүү деңгээлде камсыздоо үчүн керектүү чараларды кабыл алуу жөнүндө чечимдерди стандарттык талаптарды сактоо менен мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл органдарынын жана мамлекеттик көзөмөл органдарынын корутундусунун негизинде кабыл алат;

өзгөчө кырдаалдарда (жаратылыш кырсыктары, суу менен жабдуу булактарында суунун булганышынын коркунучтуу деңгээлин аныктоо ж.б.) чарбалык-ичүүчү суу менен жабдуу тутумун иштетүү шарттары жана мүмкүнчүлүгү жөнүндө чечимдерди стандарттык талаптарды сактоо менен мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл органдарынын жана мамлекеттик көзөмөл органдарынын корутундусунун негизинде кабыл алат;

калкты ичүүчү суунун сапаты, аны сарптоо ченемдери жана үнөмдөө жолдору, төлөө тартиби жөнүндө керектүү маалыматтар менен камсыз кылат.

контроль жана көзөмөл функциялары

Айыл аймагында калкты ичүүчү суу менен жабдуу боюнча программалардын аткарылышын контролдоону ишке ашырат;

калкты үзгүлтүксүз ичүүчү суу менен жабдуу жана чарбалык-ичүүчү суу менен жабдуу тутумунун туруктуу иштөөсүн камсыздоо боюнча суу менен жубдуучу мекемелердин  ишин контролдоону ишке ашырат;

Айыл аймагында сууну коргоо иш-чараларынын аткарылышын, суу менен камсыздоо булактарынын жана суу түтүктөрүнүн санитардык коргоо зоналарындагы режимдеринин бузулууга бөгөт коюу боюнча чара көрүүнү ишке ашырат;

Айыл аймагында калкты ичүүчү суу менен камсыздоо боюнча белгиленген эрежелердин жана ченемдердин сакталышын контролдоону ишке ашырат.

3.2.  Аламүдүн айыл аймагынын функциялары саясат жана жөнгө салуу функциялары

Айыл аймагында калкты ичүүчү суу менен жабдуу боюнча программаларынын долбоорлорун бекитет;

айыл өкмөтү иштеп чыккан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун жана башка жергиликтүү маанидеги чарбалык-ичүүчү суу менен жабдуу тутумун колдонуунун жергиликтүү эрежелерин ишке ашыруу боюнча жөнгө салуучу документтерди бекитет;

чарбалык-ичүүчү суу менен жабдуу тутумун өнүктүрүү боюнча генералдык схемаларды, максаттуу иш-чаралардын программаларын жана планын бекитет;

калкты ичүүчү суу менен жабдуу боюнча кызматтарга тарифтерди бекитет.

контроль жана көзөмөл функциялары

- айыл өкмөтүнүн ишине ага жүктөлгөн Аламүдүн айыл аймагында “Калкты ичүүчү суу менен жабдуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу боюнча функциялардын аткарылышына контроль жүргүзөт.

IV. Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик

органдар жана башка уюмдар менен өз аракеттенүүсү

 4.1. Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Аламүдүн айыл аймагында “Калкты ичүүчү суу менен жабдуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруунун  алкагында төмөнкү мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттешүүнү ишке ашырат:

аймактык санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл органдары;

-Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин аймактык органдары;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин аймактык органдары;

-Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык органдары;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы  мамлекеттик агенттигинин аймактык органдары;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин аймактык органдары;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын аймактык органдары; 

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин стандартташтыруу жана метрология боюнча аймактык органдары;

Кыргыз Республикасынын Энергетика, өнөр-жай жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин аймактык органдары ж.б.

 4.2. Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Аламүдүн айыл аймагында “Калкты ичүүчү суу менен жабдуу” боюнча жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу боюнча коюлган милдеттерди аткаруу үчүн коомдук уюмдар жана бирикмелер, башка коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдар менен активдүү өз ара аракеттенишет.

V. “Калкты ичүүчү суу менен жабдуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашырууну  каржылоо

5.1. “Калкты ичүүчү суу менен жабдуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашырууну каржылоо төмөнкүлөрдүн эсебинен ишке ашырылат:

 а) Аламүдүн айыл аймагынын бюджеттик каражаттарынын;

б) юридикалык жана жеке жактардын кайтарымсыз берилген

каражаттарынын; в) гранттардын;

г) муниципалдык мекемелер жана ишканалар көрсөткөн кызматтардан жана иштерден түшкөн кирешелердин;

д) Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тыюу салбаган

башка булактардын.

VI. Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги

6.1. Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алардын кызмат адамдары ушул Жободо каралган “Калкты ичүүчү суу менен жабдуу” жергиликтүү маанидеги маселелерди ишке ашыруу боюнча милдеттерди жана функцияларды талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын иштеп жаткан мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликке тартылат.