Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c9ecf073-59c0-4f39-9736-457074b3537c\document.files\image001.jpg

АЛАМҮДҮН АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ

Аламүдүн айылдык кеңешинин

18-апрели 2019-жылдын

№ 116 токтому менен бекитилген

Аламүдүн айыл аймагында “Калктуу конуштарда канализация жана тазалоочу курулмалардын тутумунун ишин камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселелерди ишке ашыруунун тартиби жөнүндө

5 ЖОБО

I. Жалпы жоболор

1.1. Ушул жобо Аламүдүн айыл аймагында “Калктуу конуштарда канализация жана тазалоочу курулмалардын тутумунун ишин камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселелерди ишке ашыруунун тартибин, жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын функциясын, ошондой эле жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча укуктук жана уюштуруучулук маселелерди аныктайт.

 1.2. Ушул жобо Кыргыз Республикасынын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыкты.

Кыргыз Республикасынын Конституциясына;

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине;

“Ичүүчү суу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына;

“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына;

“Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына;

Кыргыз Республикасында калкка коммуналдык кызматтарды көрсөтүүнүн эрежелерин (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 11-декабрындагы №783 токтому менен бекитилген);

Кыргыз Республикасынын жер үстүндөгү сууларын коргоо эрежесине (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-мартындагы № 128 токтому менен бекитилген);

Кыргыз Республикасынын Жаратылышты коргоо боюнча мамлекеттик комитетинин 1994-жылдын 5-сентябрындагы буйругу менен бекитилген канализация системасына агынды сууларды кабыл алуу эрежесине;

Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү жамаатынын Уставына.

“Калктуу конуштарда канализация жана тазалоочу курулмалардын тутумунун ишин камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселелерди ишке ашыруу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен бекитилген.

Ушул Жободо төмөнкүдөй негизги терминдер жана түшүнүктөр пайдаланылат: суу – жыты жана даамы жок, түзсүз, тунук суюктук; сууну буруу - бул керектөөчүлөрдөн жана алардын таза-

лоочу тутумунан кийинки жеткирүүчү агып чыккан сууларды буруп кетүү үчүн арналган инженердик курулма комплекси;

 санитардык коргоо зонасы - суу менен камсыз кылуу бу-

лагын жана ушул булактан чарбалык-ичүүчү багыттагы суу берүүчү суу түтүгү, анда сууну өтө коркунучтуу химиялык жана биологиялык заттардан жана организмдерден булгануудан сактоонун өзгөчө режими белгиленген чектеги аймак;

 канализациялык тармак – агып чыккан сууларды буруп кетүү жана чогултуу үчүн аларга курулмалар жана каналдар, өткөрмө түтүктөр тутуму;

 жергиликтүү тазалоочу курулмалар – канализация тутумундагы (кабыл алуу) аларды түшүрүүнүн алдында керектөөчүлөрго агып чыккан сууларды тазалоо үчүн арналган түзүлүш жана курулма;

 суу пайдалануу чеги (сууну буруу) - кое берилген (алынган) ичүүчү суулардын жана аныкталган убак аралагында кабыл алынган (түшүрүлгөн) агып чыккан суулардын көлөмүнүн жеткен чегин өз алдынча башкаруу органдарынын белгиленген керектөөлөрү;

тыюу салынган таштанды –негизги айлана-чөйрөнү бул-

гоочу жана бул тутумдун кадимкидей иштөөсүн бузган, зыян келтирүүчү жана канализация тутумун аварияга алып келүүчү же чакыруучу агып чыккан сууну кирдетүүчү заттар;

 агып чыккан суулар - адамдардын чарба ишмердигинин (тиричиликтен агып чыккан суулар) жана суу менен камсыз кылуунун бардык булактарынан керектөөчүлөрдүн пайдалангандан кийинки жыйынтыктарында пайда болгон суулар; чарбалык-ичүүчү суу менен жабдуу системасы – ичүүчү суу менен калкты камсыз кылуу үчүн дайындалган техникалык система;

 канализациянын борборлоштурулган тутуму (сууну бу-

руу) - суу обьектилериндеги агып чыккан сууларды буруп кетүү жана агып чыккан суулардын сиңишин иштетүү жана тазалоо, чогултуу үчүн калктуу жайлардагы инженердик курулма комплекси.

II. Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын максаттары жана милдеттери

2.1. Аламүдүн айыл аймагында (мындан ары – Айыл аймагы) “Калктуу конуштарда канализация жана тазалоочу курулмалардын тутумунун ишин камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселелерди ишке ашыруу боюнча Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши төмөнкү максаттарга жетүүгө багытталган:

Айыл аймагынын калкынын, канализацияны (сууну буруу) жана тазалоочу курулмалардын сапаттуу тутумуна болгон муктаждыгын канааттандырууга.

2.2. Айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары коюлган максатка жетүү үчүн төмөнкүдөй милдеттерди аткарат:

Айыл аймагынын коммуналдык канализациясынын борборлоштурулган тутумун өнүктүрүү;

Айыл аймагынын канализация (сууну буруу) жана тазалоочу курулмалардын тутумунун туруктуу иштешин камсыз кылуу боюнча суу түтүгү-канализациялык чарбасы ишканасынын ишин координациялоо жана контролдоо;

Айыл аймагынын канализацияны (сууну буруу) колдонуу боюнча кызматтарды көрсөтүүнү уюштуруу жана суу түтүгү-канализациялык чарба муниципалдык ишканасын өнүктүрүү;

агып чыккан сууларды агызуу жана булгануучу заттардын агып келүү ченемдерин контролдоо;

Айыл аймагынын канализация (сууну буруу) жана тазалоочу курулмалардын обьектилерин эксплуатациялоо жана курулуштагы жаңы экономикалык механизмдерди жана илимий-техникалык прогресске жетүүнү жайылтуу;

-санитардык коргоо зонасындагы суу камсыздоо булактарынын булгануусун жоюу жана алдын алуу боюнча зарыл иш-чараларды өткөрүү.

III. Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын функциялары

 3.1. Аламүдүн айыл өкмөтүнүн функциялары:

саясат жана жөнгө салуу функциялары

канализация (сууну буруу) жана тазалоочу курулмалар тутуму менен Айыл аймагынын калкын камсыз кылуу боюнча программаларынын долбоорлорун айылдык кеңеш тарабынан аларды бекитүү үчүн иштеп чыгат;

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун жана башка жергиликтүү маанидеги ушул маселени ишке ашыруу боюнча жөнгө салуучу документтерди, анын ичинде канализация (сууну буруу) жана тазалоочу курулмалардын тутумун колдонуунун жергиликтүү эрежелерин, Канализация тутумуна агынды сууларды кабыл алуунун эрежесин ж.б. иштеп чыгат жана айылдык кеңештин кароосуна берет;

канализация (сууну буруу) жана тазалоочу курулмалардын тутумун өнүктүрүү боюнча башкы схемасын, максаттуу программаларды жана иш-чаралардын планын иштеп чыгат;

канализацияны (сууну буруу) пайдалануу үчүн тейлөөлөрдүн тарифин иштеп чыгат.

 аткаруу жана колдоо функциялары

Айыл аймагынын калкын канализация (сууну буруу) жана тазалоочу курулмалардын тутуму менен камсыз кылуу боюнча программалар айылдык кеңеш тарабынан бекитилгенден кийин аларды аткарууну камсыз кылат;

Айыл аймагынын калкын канализация (сууну буруу) жана тазалоочу курулмалардын тутуму менен камсыз кылуу боюнча уюштуруучулук-укуктук, уюштуруучулук-тескөө аракеттеринин комплексин ишке ашырат;

Айыл аймагынын канализация (сууну буруу) жана тазалоочу курулмалар тутумунун туруктуу иштөөсүн камсыз кылуу боюнча суу түтүгү-канализациялык чарба ишканасы менен өз ара аракеттенүүнү ишке ашырат;

суу түтүгү-канализациялык чарба тейлөөлөрүнө муниципалдык заказдарды түзөт жана жайгаштырат;

суу түтүгү-канализациялык чарба муниципалдык ишканасын түзөт;

суу түтүгү-канализациялык чарба муниципалдык ишканасын уставын бекитет;

суу түтүгү-канализациялык чарба муниципалдык ишканасынын жетекчисин жана башкы бухгалтерин дайындайт;

Аламүдүн айыл өкмөтүнүн бюджетинде каралган каражаттардын чегинде суу түтүгү-канализациялык чарба муниципалдык ишканасын каржылоону ишке ашырат. контроль жана көзөмөл функциялары

Айыл аймагынын калкын канализация (сууну буруу) жана тазалоочу курулмалардын тутуму менен камсыз кылуу боюнча программалардын аткарылышына контроль жүргүзөт;

Айыл аймагынын канализация (сууну буруу) жана тазалоочу курулмалар тутумунун туруктуу иштөөсүн камсыз кылуу боюнча суу түтүгү-канализациялык чарба ишканасынын ишине контроль жүргүзөт;

суу менен камсыздоо булактарын жана суу түтүктөрүнүн санитардык коргоо зоналарынын режими бузулган учурларда жоюу боюнча чараларды кабыл алууну жана айыл аймагынын аймактарындагы суу коргоо иш-чараларынын аткарылышына контроль жүргүзөт;

Айыл аймагынын калкын канализация (сууну буруу) жана тазалоочу курулмалар тутуму менен камсыз кылуу боюнча белгиленген эрежелердин жана ченемдердин сакталышына контроль жүргүзөт.

3.2. Аламүдүн айылдык кеңешинин функциялары саясат жана жөнгө салуу функциялары

Айыл аймагынын калкынын канализация (сууну буруу) жана тазалоочу курулмалар тутуму менен камсыз кылуу боюнча программаларды бекитет;

өз алдынча башкаруу органдарынын жергиликтүү маанидеги ушул маселелерди ишке ашыруу боюнча ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун жана башка жөнгө салуучу документтерди, анын ичинде канализация (сууну буруу) жана тазалоочу курулмалар тутумун колдонуунун жергиликтүү эрежелерин, Канализация тутумуна агып чыккан сууларды кабыл алуунун эрежелерин ж.б. бекитет;

канализация (сууну буруу) жана тазалоочу курулмалар тутумун өнүктүрүү боюнча башкы схемаларды, максаттуу программаларды жана иш-чаралардын планын бекитет;

канализацияны (сууну буруу) пайдалануу үчүн тейлөөлөрдүн тарифин бекитет.

 контроль жана көзөмөл функциялары

- айыл өкмөтүнүн ишине ага жүктөлгөн Аламүдүн айыл аймагында “Калктуу конуштарда канализация жана тазалоочу курулмалардын тутумунун ишин камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруунун жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу боюнча функциялардын аткарылышына контроль жүргүзөт.

IV. Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик

органдар жана башка уюмдар менен өз аракеттенүүсү

4.1. Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Аламүдүн айыл аймагында “Калктуу конуштарда канализация жана тазалоочу курулмалардын тутумунун ишин камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруунун алкагында төмөнкү мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттешүүнү ишке ашырат:

аймактык санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл органдары;

-Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин аймактык органдары;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин аймактык органдары;

-Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык органдары;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин аймактык органдары;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин аймактык органдары;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын аймактык органдары;

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин стандартташтыруу жана метрология боюнча аймактык органдары;

Кыргыз Республикасынын Энергетика, өнөр-жай жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин аймактык органдары ж.б.

 4.2. Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Аламүдүн айыл аймагында “Калктуу конуштарда канализация жана тазалоочу курулмалардын тутумунун ишин камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу боюнча коюлган милдеттерди аткаруу үчүн коомдук уюмдар жана бирикмелер, башка коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдар менен активдүү өз ара аракеттенишет.

“Калктуу конуштарда канализация жана тазалоочу курулмалардын тутумунун ишин камсыз кылуу” жергиликтүү

маанидеги маселени ишке ашырууну каржылоо

5.1. “Калктуу конуштарда канализация жана тазалоочу курулмалардын тутумунун ишин камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашырууну каржылоо төмөнкүлөрдүн эсебинен ишке ашырылат:

 а) Аламүдүн айыл аймагынын бюджеттик каражаттарынын;

б) юридикалык жана жеке жактардын кайтарымсыз берилген каражаттарынын;

 в) гранттардын;

г) муниципалдык мекемелер жана ишканалар көрсөткөн кызматтардан жана иштерден түшкөн кирешелердин;

д) Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тыюу салбаган башка булактардын.

Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги

6.1. Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алардын кызмат адамдары ушул Жободо каралган “Калктуу конуштарда канализация жана тазалоочу курулмалардын тутумунун ишин камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселелерди ишке ашыруу боюнча милдеттерди жана функцияларды талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын иштеп жаткан мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликти алып жүрөт.