Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c9ecf073-59c0-4f39-9736-457074b3537c\document.files\image001.jpg

АЛАМҮДҮН АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ

Аламүдүн айылдык кеңешинин

18-апрели 2019-жылдын

№ 116 токтому менен бекитилген

Аламүдүн айыл аймагында “Жерди пайдалануу тартибин белгилөө жана шаар куруунун жана архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө

15 ЖОБО

I.Жалпы жоболор

1.1. Ушул Жобо Аламүдүн айыл аймагында “Жерди пайдалануу тартибин белгилөө жана шаар куруунун жана архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартибин, жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын функцияларын, ошондой эле жергиликтүү маанидеги маселени чечүү боюнча укуктук жана уюштуруучулук маселелерди аныктайт.

1.2. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыкты:

Кыргыз Республикасынын Конституциясына;

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине;

Кыргыз Республикасынын Жер кодексине;

Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексине;

“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына;

“Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектурасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына;

Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарында куруунун, жерди пайдалануунун жана абаттоонун типтүү эрежелерине (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-сентябрындагы № 597 токтому менен бекитилген);

Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү жамаатынын Уставына.

“Жерди пайдалануу тартибин белгилөө жана шаар куруунун жана архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу боюнча жергиликүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында бекитилген.

Ушул Жободо төмөнкү негизги терминдер жана түшүнүктөр колдонулат: үй куруу жана жерди пайдалануу эрежелери - шаар куруу

регламенттерин киргизүү аркылуу кыймылсыз мүлк объекттерин пайдаланууну жана курулуштук өзгөрүүлөрдү жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылары;

жерди пайдалануучу - жер участогун пайдалануу укугу

мөөнөтсүз (мөөнөтүн көргөзбөстөн) же мөөнөттүү (убактылуу) берилген, өткөрүлгөн, мураска өткөн жеке же юридикалык жак;

шаар куруу – коомдук-экономикалык, курулуш-техникалык

көркөм-архитектуралык, санитардык-гигиеналык жана экологиялык көйгөйлөрдүн татаал топтомун чечүүнү камтыган жана типтүү курулуштардын бир түрдүүлүгүн жеңүүгө, адаттагыдай курулушту илимий негиздүү кайра түзүүгө багытталган, өлкөнүн улуттук өзгөчөлүгүн чагылдырган калктуу конуштарды жана айрым аймактарды пландаштыруу жана куруу жаатындагы юридикалык жана жеке жактардын иши, өз ичине коркунучтуу өндүрүш объекттерин долбоорлоону жана курууну, суу дамбаларын жана курулмаларын, почта жана электр байланыш объекттерин, электр чордондорун жана көмөк чордондорду, имараттардын жана курулмалардын башка түрлөрүн камтыйт; шаар куруу иши - (мындан ары - шаар куруу) шаардык жана айылдык калктуу конуштардын аймактарын өнүктүрүүнү шаар куруу багытында пландоо жагындагы мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жеке жана юридикалык жактардын иши, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жер участокторун пайдалануунун, кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоонун, куруунун жана реконструкциялоонун түрлөрүн аныктоо;

шаар куруу регламенти - шаар куруу документтери, үй куруу жана жерди пайдалануу эрежелери, ошондой эле шаар куруу иш-аракеттерин жүргүзүүдө кыймылсыз мүлк объекттерине жол берилген өзгөрүүлөр менен белгиленген, шаардык жана айылдык калктуу конуштарда жер участокторун жана кыймылсыз мүлктүн башка объекттерин пайдаланууга уруксат берилген параметрлердин жана түрлөрдүн аныкталган жыйындысы.

II. Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын максаттары жана милдеттери

2.1. Аламүдүн айыл аймагында (мындан ары – Айыл аймагы) “Жерди пайдалануу тартибин белгилөө жана шаар куруунун жана архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу боюнча Аламүдүн айыл аймагынын жергиликүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши төмөнкү максаттарга жетүүгө багытталган:

Айыл аймагынын жерин пайдаланууну жана курулушун натыйжалуу жана сарамжалдуу жүргүзүүнү камсыз кылуу; - калктын жагымдуу жашоо шарттарын камсыз кылуу.

 2.2. Коюлган максатка жетүү үчүн Айылдык аймактын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары төмөнкү милдеттерди аткарат:

Айыл аймагында жерди пайдаланууну жана курулушту тартипке келтирүүнү белгилөө жана камсыз кылуу;

Айыл аймагынын комплекстүү жана туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу;

Айыл аймагынын жерин пайдаланууда жана курулушунда экологиялык, экономикалык, социалдык жана башка факторлордун тең эске алынуусун камсыз кылуу;

шаар куруунун жана архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу.

III.             Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын функциялары

3.1 Аламүдүн айыл өкмөтүнүн функциялары: саясат жана жөнгө салуу функциялары

Айылдык кеңеште бекитүү үчүн Айыл аймагынын жерин пайдалануунун жана курулушунун эрежелерин белгилөө боюнча программалардын долбоорлорун иштеп чыгат;

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун жана аталган жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу боюнча жөнгө салуучу башка документтерди иштеп чыгат жана айылдык кеңештин кароосуна жиберет;

Айыл аймагынын Курулуш, жерди пайдалануу жана көрктөндүрүү эрежелерин иштеп чыгат;

талаптардын төмөнкүдөй бирдей тартибин иштеп чыгат:

имараттарды жана курулмаларды колдонуунун, анын ичинде алардын комплекстеринин;

жалпы пайдалануучу аймакты колдонуунун, санитардык-экологиялык, өрткө каршы жана башка ченемдердин сактоонун;

калктуу конуштардын аймактарынын курулушунун жана жерин пайдалануунун;

аймактарды көрктөндүрүүнүн, жашылдандыруунун, жарык кылуунун жана санитардык тазалоонун;

инженердик коммуникацияларды техникалык жактан колдонуунун;

объектилерге жана сырткы жарнамаларга, автомагистралдардын, трассалардын жана рекреациялык аймактардын объектилерин көркөм жасалгалоонун;

велосипеддик жана жөө жүрүүнү кошкондо транспорттук каттамдардын;

имараттарды бузуунун, убактылуу курулмаларды жайгаштыруунун жана аны колдонуунун;

көлмөлөрдү, дарыяларды, кичи көлдөрдү жана башка сууларды колдонуунун.

Айыл аймагынын айыл калкы жайгашкан конуштарынын курулуш долбоорлорунун генералдык пландарын жана аймакты деталдуу пландаштыруу долбоорлорун иштеп чыгат;

жер жана шаар куруу кадастрларын, схемаларын жана жер ресурстарын пайдалануу боюнча долбоорлорун иштеп чыгат;

жерлерди сарамжалдуу пайдалануу боюнча программаларды иштеп чыгат.

аткаруу жана колдоо функциялары

Айылдык кеңеш тарабынан бекитилгенден кийин Айыл аймагынын жерди пайдалануу жана курулуш тартибин аныктоо боюнча программалардын аткарылышын камсыз кылат;

Айыл аймагынын айыл калкы жайгашкан конуштарынын курулуш долбоорлорунун генералдык пландарын ишке ашырат;

жерлерди сарамжалдуу пайдалануу боюнча программаларды аткарат;

долбоордук-изилдөө иштерин жүргүзүүгө уруксат берет;

муниципалдык менчиктеги жерлерди, ошондой эле айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин сарамжалдуу пайдалануу боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырат; - жерди пайдалануу иштерин жөнгө салууну уюштурат.

контроль жана көзөмөл функциялары

Айыл аймагынын жерди пайдалануу жана курулуш тартибин аныктоо боюнча программалардын аткарылышын контролдойт;

жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдойт;

шаар куруу жана архитектура ченемдеринин жана тартибинин сакталышын контролдойт;

ушул жергиликтүү маанидеги маселе боюнча милдеттерди аткарууга бөлүнүүчү финансы ресурстарынын сарамжалдуу, натыйжалуу жана максаттуу пайдаланылышын контролдойт. 3.2. Аламүдүн айылдык кеңешинин функциялары саясат жана жөнгө салуу функциялары

Айыл аймагынын жерди пайдалануу жана курулуш тартибин аныктоо боюнча программалардын долбоорлорун бекитет;

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун жана аталган жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу боюнча жөнгө салуучу башка документтерди бекитет;

Айыл аймагынын Курулуш, жерди пайдалануу жана көрктөндүрүү эрежелерин бекитет;

талаптардын төмөнкүдөй бирдей тартибин бекитет:

имараттарды жана курулмаларды колдонуунун, анын ичинде алардын комплекстерин;

жалпы пайдалануучу аймакты колдонуунун, санитардык-экологиялык, өрткө каршы жана башка ченемдердин сактоонун;

калктуу конуштардын аймактарынын курулушунун жана жерин пайдалануунун;

аймактарды көрктөндүрүүнүн, жашылдандыруунун, жарык кылуунун жана санитардык тазалоонун;

инженердик коммуникацияларды техникалык жактан колдонуунун;

объекттерге жана сырткы жарнамаларга, автомагистралдардын, канжолдордун жана рекреациялык аймактардын объектилерин көркөм жасалгалоонун;

велосипеддик жана жөө кыймылды камтыган транспорттук каттамдардун;

имараттарды бузуунун, убактылуу курулмаларды жайгаштыруунун жана аны колдонуунун;

көлмөлөрдү, дарыяларды, кичи көлдөрдү жана башка сууларды колдонуунун.

Айыл аймагынын айыл калкы жайгашкан конуштарынын курулуш долбоорлорунун генералдык пландарын жана аймакты деталдуу пландаштыруу долбоорлорун бекитет;

жер жана шаар куруу кадастрларын, схемаларын жана жер ресурстарын пайдалануу боюнча долбоорлорун бекитет;

жерлерди сарамжалдуу пайдалануу боюнча программаларды бекитет;

жеке жактарга менчикке берилүүчү жер тилкелеринин өлчөмүнүн чегин аныктайт;

турак жай үйлөрүнүн жеке көмөк чарбалары, курулушужана тейлөөсү үчүн жер тилкелеринин өлчөмүн белгилейт;

жер кадастрын бекитет;

айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн дифференцияланган салык ставкаларын белгилейт.

контроль жана көзөмөл функциялары

- Аламүдүн айыл аймагында “Жерди пайдалануу тартибин белгилөө жана шаар куруунун жана архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тууралуу айыл өкмөтүнө жүктөлгөн функциялардын аткарылышы боюнча айыл өкмөтүнүн ишин контролдойт.

IV.            Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик органдар жана башка уюмдар менен өз ара аркеттенишүүсү

4.1.Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Аламүдүн айыл аймагында “Жерди пайдалануу тартибин белгилөө жана шаар куруунун жана архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруунун алкагында төмөнкү мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенишет:

Аламүдүн райондук мамлекеттик администрациясы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин аймактык органдары;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин аймактык органдары;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын аймактык органдары.

4.2. Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Аламүдүн айыл аймагында “Жерди пайдалануу тартибин белгилөө жана шаар куруунун жана архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу боюнча коюлган милдеттерди аткаруу үчүн коомдук уюмдар жана бирикмелер, башка коммерциялык эмес жана коммерциялык уюмдар менен өз ара тыгыз аракеттенишет.

V.“Жерди пайдалануу тартибин белгилөө жана шаар куруунун жана архитектуранын ченемде-

рин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашырууну каржылоо

5.1. “Жерди пайдалануу тартибин белгилөө жана шаар куруунун жана архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашырууну каржылоо төмөнкүлөрдүн эсебинен ишке ашат:

а) Аламүдүн айыл аймагынын бюджеттик каражаттарынын;

б) жеке жана юридикалык жактардын кайтарымсыз берилген

каражаттарынын; в) гранттардын;

г) муниципалдык мекемелер жана ишканалар көрсөткөн кы-

зматтардан түшкөн кирешелердин;

д) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салын-

баган башка булактардын.

VI.            Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги

6.1. Аламүдүн айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алардын кызмат адамдары “Жерди пайдалануу тартибин белгилөө жана шаар куруунун жана архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу боюнча ушул Жободо каралган милдеттерди жана функцияларды талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликти тартышат.