Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

№ 3 тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 28-июнундагы № 327 Жарлыгы менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматынын бош администрациялык кызмат ордун ээлөө боюнча конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө
ЖОБО

 (КР Президентинин

2012-жылдын 17-февралындагы ПЖ № 44, 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141

Жарлыктарына редакциясына ылайык)

 

 

 

Ушул Жободо муниципалдык кызматтын бош администрациялык кызмат ордун ээлөө боюнча конкурсту (мындан ары - конкурс) өткөрүүнүн шарттары жана тартиби аныкталган жана ал "Муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 23-статьясына ылайык иштелип чыкты.

Конкурс Кыргыз Республикасынын жарандары учун муниципалдык кызматтын бирдей жеткиликтүүлүгүн алардын билимине, жөндөмдүүлүктөрүнө жана кесиптик даярдыгына жараша камсыз кылат.

 

I. Негизги жоболор

 

1. Муниципалдык кызматтын бош администрациялык муниципалдык кызмат ордун (мындан ары - муниципалдык кызмат орду) ээлөө ушул Жобого ылайык конкурс өткөрүү аркылуу жүргүзүлөт.

2. Бош администрациялык муниципалдык кызмат орду - муниципалдык кызматкер тарабынан ээлене элек штаттык бирдик.

3. Бош администрациялык муниципалдык кызмат ордун ээлөө боюнча өткөрүлүүчү конкурска катышуучу адам - ушул конкурска катышуу үчүн арыз берген жана ушул Жободо белгиленген тартипте конкурска катышууга киргизилген адам.

4. Конкурсту өткөрүүнүн максаттары:

- талапкерлердин ээленүүчү кызмат орундарына карата коюлуучу талаптарга ылайык келишине баа берүү, буга талапкерлердин кесиптик, иштиктүүлүк сапаттарын, тажрыйбасын, ишке орношуу жүйөөсүн баалоо да кошулат;

- администрациялык муниципалдык бош кызмат ордуна дайындоого же муниципалдык кызматтын кадрларынын ички резервине кошууга сунуш кылуу үчүн талапкерлерди аныктоо.

(КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

5. Муниципалдык кызматта талапкерлерди конкурстук тандап алууну жүзөгө ашырууда жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына усулдук жардам көрсөтүү боюнча иштерди координациялоону Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы (мындан ары - Мамкадр кызматы) жүргүзөт.

 

II. Конкурстук комиссия

 

6. Конкурсту уюштуруу жана өткөрүү иши жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын кызматкерлер менен иш алып баруу кызматына жана конкурстук комиссияга (мындан ары - комиссия) жүктөлөт.

7. Конкурсту жарыялаган жергиликтүү өзалдынча башкаруу органы бош администрациялык муниципалдык кызмат ордун ээлөөгө талапкерлерди тандап алууну жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу комиссияны түзөт.

8. Комиссиянын түзүмү жана курамы:

- комиссиянын төрагасы - шаардын мэриясынын аппаратынын жетекчиси, тийиштүү түрдө айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы;

- комиссиянын катчысы - жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысы аныктаган муниципалдык кызматчы;

- комиссиянын мүчөлөрү, анын ичинде:

юридикалык кызматтын, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппаратынын башка түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчиси (кызматкери);

райондук маанидеги шаарларда жана айылдык аймактарда конкурс өткөрүүдө жергиликтүү мамлекеттик администрациянын өкүлү.

(КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

9. Кызыкдар муниципалдык органдардын өкүлдөрү, көзкарандысыз эксперттер же болбосо кесиптик коомдук бирикмелердин өкүлдөрү комиссиянын ишине катышууга чакырылышы мүмкүн.

10. Конкурсту өткөрүү үчүн комиссия:

- конкурсту өткөрүүнүн мөөнөттөрүн жана бул ишти алып баруунун тартибин аныктайт;

- конкурска катышуучулар тарабынан берилген документтерди карайт;

- конкурска катышкандар менен аңгемелешүүнү өткөрөт;

- бош кызмат ордуна талапкер болгон адамдарга баа берет;

- бош кызмат ордун ээлөөгө талапкерлерди тандап алуу тууралуу чечим кабыл алат;

- айрым талапкерлерди муниципалдык кызматтын кадрлардын ички резервине киргизүүгө сунуш кылат.

(КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

11. Конкурсту өткөрүүдө жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы (кызматкери) төмөндөгү иштерди жүзөгө ашырат:

- комиссиянын мүчөлөрү үчүн документтерди иштеп чыгат жана даярдайт;

- талапкерлерге конкурсту өткөрүүнүн датасы, орду жана убактысы тууралуу кабарлайт, компьютердик тестирлөө;

- талапкерлер менен аңгемелешүү өткөрүү үчүн суроолордун тизмесин даярдайт.

(КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

 

III. Конкурсту өткөрүүнүн шарттары,

тартиби жана уюштурулушу

 

12. Конкурсту жергиликтүү өзалдынча башкаруу органы бош администрациялык муниципалдык кызмат орду болгон учурда жарыялайт. Конкурсту өткөрүү жөнүндө кулактандыруу жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланышы керек, ошондой эле жергиликтүү өэалдынча башкаруу органдарынын Интернет тармагындагы веб-сайттарында жайгаштырылышы мүмкүн.

Кулактандыруунун тексти Мамкадр кызматы менен макулдашылгандан

кийин жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланат.

(КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

13. Ачык конкурсту өткөрүү жөнүндө кулактандырууда төмөндөгү маалыматтар камтылышы керек:

- жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын аталышы жана юридикалык дареги;

- администрациялык муниципалдык кызмат ордунун аталышы;

- бош администрациялык кызмат ордуна карата коюлуучу квалификациялык талаптар;

- ушул кызмат ордуна тийиштүү функциялык милдеттер;

- конкурска катышуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси;

- документтерди кабыл алуу орду жана убактысы;

- конкурсту өткөрүү орду жана убактысы.

(КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

14. Конкурска кагышуу үчүн зарыл болгон документтерге төмөндөгүлөр кирет:

- жеке арызы, кадрларды эсепке алуу баракчасы, фотосүрөтү;

- паспортунун же инсандыгын күбөлөөчү башка документинин көчүрмөсү (паспортунун же инсандыгын күбөлөгөн башка документинин түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт);

- зарыл кесиптик билимин, иш стажын жана квалификациясын ырастоочу документтери (эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража жана илимий наам ыйгарылгандыгы жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү, алар нотариалдык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлүп ырасталышы керек).

Конкурска катышуучу жарандар аларды сунуш кылган каттарды тапшырышса болот.

15. Биринчи кезекте ички резервде турган адамдардын арасында ички конкурс өткөрүлөт, мында коюлган талаптарга ылайык келген.

(КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

16. Коюлган талаптарга ылайык келген талапкерлер болбогондуктан улам конкурс өткөрүлбөй калган учурда ачык конкурс өткөрүлөт.

17. Жаран төмөндөгү учурларда конкурска киргизилбеши мүмкүн:

- квалификациялык талаптарга ылайык келбесе;

- сот чечими менен эмгекке жарамсыз деп табылса;

- мыйзамда белгиленген тартипте алынып коюлбаган же жоюлбаган соттуулугу болсо;

- жарандын иштей турган муниципалдык кызмат орду ал тикелей баш ийүүчү же көзөмөлдүгүндө болуучу жакын тууганынын (ата-энеси, жубайы, бир туугандары, уул-кыздары) муниципалдык кызматы менен байланыштуу болсо.

(КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

18. Конкурс үч этап менен өткөрүлөт:

- конкурска катышуучулардын документтерин алардын администрациялык муниципалдык кызмат ордуна карата коюлуучу белгилүү бир талаптарга ылайык келишин аныктоо максатында алдын ала кароо;

- конкурстук комиссия белгилеген тартипте талапкерлерди компьютердик тестирлөө, аларга практикалык тапшырмаларды же башка жазуу иштерин аткартуу;

- конкурстук комиссия тарабынан талапкерлер менен аңгемелешүүнү жүргүзүү.

(КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

19. Жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын комиссиясынын катчысы конкурска катышууга киргизилген талапкерлерге компьютердик тестирлөөгө чейин кеминде бир жума мурда компьютердик тестирлөөнүн датасы, убактысы жана орду тууралуу билдирет.

(КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

20. Компьютердик тестирлөө боюнча тесттик тапшырмалардын мазмуну Мамкадр кызматы тарабынан, практикалык тапшырмалардын мазмуну - Мамкадр кызматы менен бирдикте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан аныкталат.

(КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

21. Аңгемелешүүгө компьютердик тестирлөөдөн өткөндө алууга мүмкүн болгон балл суммасынын кеминде 50%ин алган талапкерлер киргизилет.

Конкурстун ушул этабынан өткөн талапкерлер аңгемелешүүдөн өтүү үчүн чакырылат.

(КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгынынредакциясына ылайык)

21-1. Компьютердик тестирлөө жол-жобосунун ачыктыгын сактоо максатында Мамкадр кызматынын сайтында он-лайн режиминде төмөнкүлөрдү көрсөтүү менен тестирлөөнүн натыйжалары жөнүндө толук маалымат жайгаштырылат:

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышы;

- талапкердин - конкурстун катышуучусунун Ф.А.Ж.;

- алган баллдарын көрсөтүү менен тестирлөөнүн натыйжасы.

(КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

22. Аңгемелешүүнүн жыйынтыгы боюнча комиссия бир аптадан ашпаган мөөнөттө бош администрациялык муниципалдык кызмат ордуна талапкерди тандап алуу жөнүндө чечим кабыл алат, мында ал талапкерлер тарабынан берилген документтерге, алардын кесиптик билимдерин, көндүмдөрүн текшерүүнүн жана алар менен аңгемелешүү өткөрүүнүн жыйынтыктарына негизденет.

23. Комиссиянын конкурсту өткөрүүнүн жыйынтыктары боюнча чечими талапкерди катыштырбастан туруп ачык добуш берүү менен, комиссиянын жыйналышына катышкан мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүгүнүн добушу боюнча кабыл алынат.

24. Эгерде комиссиянын курамынын үчтөн эки бөлүгү анын жыйналышына катышса, бул жыйналыш чечим кабыл алууга укуктуу болуп эсептелет.

25. Комиссиянын жыйналышка катышкан курамынын көпчүлүгүнүн добушун алган талапкерге оң (дурус) корутунду берилет. Добуш берүүдө добуштар тең болуп калган учурда комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү болот.

26. Комиссиянын добуш берүүсүнүн жыйынтыктары анын чечими түрүндө таризделет, ага комиссиянын төрагасы, катчысы жана комиссиянын жыйналышына катышкан мүчөлөрү кол коет.

27. Тандалып алынган талапкерди бош администрациялык муниципалдык кызмат ордуна дайындоо жөнүндө чечим жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан комиссия оң чечим кабыл алган күндөн тартып үч күндөн кечиктирилбестен кабыл алынат.

28. (КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгынын ылайык күчүн жоготту)

29. Эгерде ачык конкурсту өткөрүүнүн жыйынтыгында ушул конкурс жарыяланган администрациялык муниципалдык кызмат ордуна карата коюлуучу талаптарга ылайык келген талапкерлер айкындалбаса, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын жетекчиси кайталап конкурс өткөрүү тууралуу чечим кабыл алышы мүмкүн.

30. Компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө баллдардын жалпы санынын кеминде 75 пайызын алган (жана практикалык тапшырмаларды чечкен), бирок бош кызмат ордуна дайындоого сунуш кылынбаган талапкер аттестациялык-конкурстук комиссия тарабынан муниципалдык кызматтын кадрларынын ички резервине кошууга сунушталат.

(КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

 

IV. Сыноо мөөнөтү

 

31. "Муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 21-статьясына ылайык, муниципалдык кызматка биринчи жолу орношуп жаткан жана тийиштүү иш стажына ээ боло элек адистин зарыл иш тажрыйбасын алышын камсыз кылуу жана анын кесиптик сапаттарын текшерүү максатында жергиликтүү өзалдынча башкаруунун тийиштүү органынын жетекчиси аны сыноо мөөнөтү менен муниципалдык кызмат ордуна дайындашы мүмкүн.

Сыноо мөөнөтү 3 айлык мөөнөткө чейин, администрациялык муниципалдык кызмат орду үчүн белгиленген эмгек акысын төлөө менен коюлат.

Алдын ала сыноо мөөнөтүнө убактылуу эмгекке жарамсыздык мезгили жана кызматкер жумушта жүйөөлүү себептер менен болбой калган мезгилдер кошулбайт.

32. Эгерде сыноо мөөнөтү ичинде сыноонун жыйынтыктары канааттандырарлык эмес деп табылса, муниципалдык кызматкер башка төмөнкү деңгээлдеги кызматка дайындалышы же муниципалдык кызматтан бошотулушу мүмкүн.

33. Администрациялык муниципалдык кызмат ордун ээлөөчү адам эгерде ага белгиленген сыноо мөөнөтү ичинде ага карата комиссиянын терс чечими чыкпаса, сыноо мөөнөтүнөн өттү деп эсептелет.

34. Сыноо мөөнөтү ичинде муниципалдык кызмат ордун ээлеген адамга "Муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдери таркалат.