Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Кыргыз Республикасынын Президентинин
2005-жылдын 24-октябрындагы № 485
Жарлыгы менен бекитилген

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларына
класстык чендерди берүүнүн тартиби жөнүндө

ЖОБО

(КР Президентинин 2013-жылдын 24-январындагы ПЖ № 17, 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144
Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

I. Жалпы жоболор

1. Бул Жобо "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык (22-23-статьялар) иштелип чыккан жана мамлекеттик кызматчыларга класстык чендерди берүүнүн, сактоонун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартибин аныктайт.

2. Ушул Жобонун күчү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын администрациялык мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген адамдарына (мындан ары - мамлекеттик кызматчылар) "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 27-августундагы № 385 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат орундарынын Реестрин бекитүү жөнүндөгү" Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын администрациялык мамлекеттик кызмат орундарынын Реестрине (мындан ары - Реестр) ылайык жайылтылат, буга аскердик наамдар, атайын класстык чендер жана атайын наамдар "Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндөгү" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген мамлекеттик кызматчылар кирбейт.

(КР Президентинин 2013-жылдын 24-январындагы ПЖ № 17 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

3. Мамлекеттик кызматчылардын класстык чендери "Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-статьясы менен белгиленген тийиштүү администрациялык мамлекеттик кызмат орундарына коюлуучу квалификациялык талаптарга алардын даярдык деңгээлине ылайык келишин көрсөтөт.

4. Мамлекеттик кызматчыларга Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Мыйзамына ылайык класстык чендер төмөнкү тартипте берилиши мүмкүн:

- мамлекеттик кызматтын кенже инспектору;

- мамлекеттик кызматтын 3-класстагы инспектору;

- мамлекеттик кызматтын 2-класстагы инспектору;

- мамлекеттик кызматтын 1-класстагы инспектору;

- мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси;

- мамлекеттик кызматтын 2-класстагы кеңешчиси;

- мамлекеттик кызматтын 1-класстагы кеңешчиси;

- мамлекеттик кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси;

- мамлекеттик кызматтын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси;

- мамлекеттик кызматтын 1-класстагы мамлекеттик кеңешчиси.

(КР Президентинин 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

5. Класстык чендердин улуулашуусу ушул Жобонун 4-пунктунда саналып өткөн ыраатуулук менен аныкталат.

6. Класстык чендер мамлекеттик кызматчыларга жекече кызмат орундарынын тобунун чегинде алардын ээлеген кызмат орундарына ылайык ыраатуулукту сактоо менен, ошондой эле кесиптик деңгээлин, мурдагы класстык ченде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматта болушунун узактыгы жана администрациялык мамлекет кызмат ордун ээлешин эске алуу менен берилет.

(КР Президентинин 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

7. Класстык чен үчүн мамлекеттик кызматчыларга Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген тартипте кызматтык айлык акысына кошумча акы төлөнөт.

8. Класстык ченди берүү, сактоо жана ажыратуу менен байланышкан мамлекеттик кызматчылардын бардык талаш-тартыштары Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык чечилет.

9. Мамлекеттик кызматчыга класстык чен берүү жөнүндө маалымат мамлекеттик кызматчынын змгек китепчесине жана өздүк ишине жазылат. Мамлекеттик кызматчынын класстык ченин төмөндөтүү жана ажыратуу жөнүндө маалымат мамлекеттик кызматчынын өздүк ишине жазылат.

II. Класстык чен берүүнүн тартиби

10. Класстык чен биринчи жолу же кезектүү тартипте берилиши мүмкүн.

Биринчи жолу класстык чен мамлекеттик кызматтын класстык чени болбогон мамлекеттик кызматчыга берилет. Муну менен бирге ушул Жобонун 22-пунктуна ылайык мамлекеттик кызматчыга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын мурдагы жеринде берилген атайын класстык чен, дипломатиялык ранг, аскердик же атайын наам эске алынат.

11. Биринчи класстык чендер деп (мамлекеттик кызматчылар ээлеген мамлекеттик кызмат орундарына тиешелүү администрациялык мамлекеттик кызмат орундарынын тобуна жараша) төмөнкүлөр саналат:

а) кенже топтогу кызмат орундары үчүн - мамлекеттик кызматтын кенже инспектору;

б) улук топтогу кызмат орундары үчүн - мамлекеттик кызматтын 3-класстагы инспектору;

в) башкы топтогу кызмат орундары үчүн - мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси.

12. Биринчи класстык чендер мамлекеттик кызматчыны администрациялык мамлекеттик кызмат ордуна дайындалгандан кийин, анын ичинде аттестациянын натыйжасы боюнча сыноо мөөнөтүн кошуп алганда алты айдан эрте эмес берилет.

(КР Президентинин 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

13. Кезектеги класстык чен мамлекеттик кызматчыга мурдагы класстык ченинде мамлекеттик кызмат өтөө үчүн белгиленген мөөнөт бүткөндө жана ал ошол класстык чен, ага теңдеш же андан жогорку класстык чен каралган администрациялык мамлекеттик кызмат ордун ээлеген шартта берилет.

14. Мамлекеттик кызматчынын ар бир класстык ченде болуу мөөнөтү кеминде төмөнкүдөй болот:

мамлекеттик кызматтан кенже инспектору - 1 жыл;

мамлекеттик кызматтын 3, 2, 1-класстагы инспектору - 3 жыл;

мамлекеттик кызматтын 3, 2, 1-класстагы кеңешчиси - 3 жыл.

Ушул пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттөр мамлекеттик кызматчы кыйла жогорку администрациялык мамлекеттик кызмат ордуна дайындалган учурларга таркатылбайт.

15. Мамлекеттик кызматтын 1, 2, 3-класстагы мамлекеттик кеңешчисинин класстык ченинде мамлекеттик кызмат өтөө үчүн мөөнөт белгиленбейт.

16. Берилген класстык ченде мамлекеттик кызматтын мөөнөтү класстык чен берилген күндөн тартып эсептелет.

17. Мамлекеттик кызматчыны мурда ээлеген администрациялык мамлекеттик кызмат ордунан кыйла жогорку категорияга кирген администрациялык мамлекеттик кызмат ордуна дайындоодо ага тийиштүү класстык ченде мамлекеттик кызмат өтөө үчүн ушул Жобонун 14-пунктунда белгиленген мөөнөт бүткөнгө чейин, бирок аттестация өткөрүүнүн жыйынтыгы боюнча ушул администрациялык мамлекеттик кызмат ордуна ылайык келген класстык ченден жогору болбогон администрациялык мамлекеттик кызмат ордун ээлеп турган мезгилден алты айдан эрте эмес берилиши мүмкүн.

Мамлекеттик кызматчыны ал мурда ээлеген администрациялык мамлекеттик кызмат орундарынын кыйла жогорку тобуна кирген администрациялык мамлекеттик кызмат ордуна дайындоодо аталган кызматчыга ушул Жобонун 11-пунктуна ылайык, эгерде бул класстык чен андагыдан жогору болгон болсо, кызмат орундарын ушул топ үчүн биринчи болуп саналган класстык чен берилиши мүмкүн. Мындай учурда класстык чен ырааттуулукту сактабастан жана мурда класстык ченде мамлекеттик кызматтан узактыгын эске албастан аттестацияны өткөрүүнүн жыйынтыгы боюнча берилет.

(КР Президентинин 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

18. (КР Президентинин 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыгына ылайык күчүн жоготту)

19. Кызмат орундарынын тобун эске алуу менен администрациялык мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкү класстык чендер туура келет:

1) кызмат орундарынын кенже тобуна мамлекеттик кызматтын кенже инспекторунун класстык чени ылайык келет;

2) кызмат орундарынын улук тобуна мамлекеттик кызматтын 3-класстагы инспекторунун, мамлекеттик кызматтын 2-класстагы инспекторунун, мамлекеттик кызматтын 1-класстагы инспекторунун класстык чендери ылайык келет;

3) кызмат орундарынын башкы тобуна мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчисинин, мамлекеттик кызматтын 2-класстагы кеңешчисинин, мамлекеттик кызматтын 1-класстагы кеңешчисинин класстык чендери ылайык келет.

(КР Президентинин 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

20. Мамлекеттик кызматтын кенже инспекторунун, мамлекеттик кызматтын 3, 2 жана 1-класстагы инспекторунун, мамлекеттик кызматтын 3, 2 жана 1-класстагы кеңешчисинин класстык чендерин берүү аттестациянын жыйынтыгы боюнча тийиштүү мамлекеттик органдын статс-катчысынын сунушу менен мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан жүргүзүлөт.

(КР Президентинин 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

21. Мамлекеттик кызматтын 1, 2, 3-класстагы мамлекеттик кеңешчисинин класстык ченин берүү тийиштүү мамлекеттик органдын жетекчиси менен Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын биргелешкен сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан жүргүзүлөт. Буга ылайык тийиштүү мамлекеттик органдын жетекчиси Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга төмөнкү документтерди сунуш кылат:

- талапкерге сунуштун долбоору;

- кадрларды каттоо боюнча жекече баракча;

- өмүр баяны;

- сунуш кылынып жаткан талапкерге чогуу иштеген жери боюнча аны билген кызматкерлердин кеминде 3 пикири;

- 4x6 фотосүрөтү (2 даана);

- билими жөнүндө, илимий даража, илимий наам берүү жөнүндө дипломдордун көчүрмөсү.

Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган сунуш кылынган талапкерди иликтейт, зарыл болгон учурда ал туурасында кошумча материалдарды же маалыматтарды суратат. Мамлекеттик кеңешчинин класстык ченин берүүгө сунуш кылынган талапкер менен зарылчылыгына жараша аңгемелешүү өткөрөт. Сунуш кылынган материалдарды карап көрүүнүн жыйынтыгы боюнча Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Президентине сунуш киргизет.

Мамлекеттик кызматтын 1, 2, 3-класстагы мамлекеттик кеңешчисинин класстык чени аттестация өткөрүлбөстөн берилет.

(КР Президентинин 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

22. Берилген класстык чендер мамлекеттик кызматчынын кызматтык күбөлүгүндө жана өздүк ишинде көрсөтүлөт, ал эми мамлекеттик кызматтын мамлекеттик кеңешчисинин класстык ченин же мамлекеттик кызматтын кеңешчисинин класстык ченин ыйгарууда - тийиштүү күбөлүк берилет.

23. Кезектеги класстык чен тартип жазасы бар мамлекеттик кызматчыларга, ошондой эле кызматтык териштирүү жүргүзүлүп же жазык иши козголгон мамлекеттик кызматчыларга берилбейт.

III. Класстык ченди сактоонун тартиби

24. Мамлекеттик кызматчы кызматкерлерине аскердик наамдарды, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды, дипломатиялык рангдарды берүү каралган бир мамлекеттик органдын кызматкерлерине ушул Жобого ылайык класстык чен берүү каралган башка мамлекеттик органга өткөн учурда аларга аскердик наамдары атайын класстык чендери, атайын наамдары, дипломатиялык рангдары сакталып калат.

Мындай учурда мамлекеттик кызматчыларга кезектеги аскердик наам, атайын класстык чен, атайын наам, дипломатиялык ранг функциялык ыйгарым укуктары мурдагы мамлекеттик органдагы ээлеген кызмат ордунун профилине окшош болгон учурда берилиши мүмкүн.

Мамлекеттик кызматчыга жогоркудан тышкары кезектеги аскердик наамды, атайын класстык ченди, атайын наамды, дипломатиялык рангды берүү мурда соңку аскердик наамды, атайын класстык ченди, атайын наамды, дипломатиялык рангды берген мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан сунуш боюнча жүргүзүлөт.

25. Аскердик наамы, атайын класстык чени, атайын наамы, дипломатиялык рангы бар мамлекеттик кызматчыга, эгерде анын функционалдык ыйгарым укуктары мурда мамлекеттик органда ээлеген кызмат ордунун профилине окшош болсо, ал кызматка өткөн мамлекеттик органдын класстык чени берилиши мүмкүн.

Эгерде мамлекеттик кызматтын аталган класстык чени мамлекеттик кызматчыда болгон аскердик наамдан, атайын класстык ченден, атайын наамдан, дипломатиялык рангдан төмөн болсо, мамлекеттик кызматчыга ал ээлеген кызмат ордуна ылайык, бирок администрациялык мамлекеттик кызмат орундарынын тобунун чегинде бир баскыч жогорку класстык чен берилиши мүмкүн.

Мурда ээлеген кызмат орду боюнча функционалдык ыйгарым укуктар мамлекеттик кызматчы өткөн мамлекеттик органдагы кызмат ордунан айырмаланган учурда, класстык чен ушул Жобо менен белгиленген тартипте берилет.

(КР Президентинин 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

26. Берилген класстык чен мамлекеттик кызматчыда ал ээлеген админнстрациялык мамлекеттик кызмат ордунан бошогондо жана "отставкага кетти" деген көрсөтмө менен мамлекеттик кызматтан бошотулганда (анын ичинде пенсияга чыккандыгына байланыштуу), ошондой эле кайрадан мамлекеттик кызматка кирген учурда сакталып калат.

27. Мамлекеттик кызматчылар аларга берилген класстык ченде өмүр бою калат жана ушул Жобонун 28-пунктунда көрсөтүлгөн негиздер боюнча гана класстык ченден ажыратылышы мүмкүн.

IV. Класстык ченди төмөндөтүүнүн, ажыратуунун тартиби

 28. Мамлекеттик кызматтын кенже инспекторунун, мамлекеттик кызматтын 3, 2 жана 1-класстагы инспекторунун, мамлекеттик кызматшн 3, 2 жана 1-класстагы кеңешчисинин класстык ченин төмөндөтүү, ажыратуу мамлекеттик органдын статс-катчысынын сунушу боюнча мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан жүргүзүлөт.

Мамлекеттик кызматтан мамлекеттик кеңешчисинин класстык ченин төмөндөтүү, ажыратуу тийиштүү мамлекеттик орган менен Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин биргелешкен сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан жүргүзүлөт.

29. Мамлекеттик кызматчы эгер ага карата жазык жасагандыгы боюнча анын күнөөсүн таануу жөнүндө соттун айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде, ошондой эле ага жүктөлгөн милдеттерди аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы боюнча класстык ченден ажыратылышы мүмкүн.

Мамлекеттик кызматчы Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкондугуна байланыштуу класстык ченден ажыратылат.