Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 24-октябрындагы № 485 Жарлыгы менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларын
аттестациялоонун тартиби жөнүндө

ЖОБО

 

(КР Президентинин 2010-жылдын 25-октябрындагы ПЖ № 257, 2013-жылдын 24-январындагы ПЖ № 17, 2014-жылдын 24-июнундагы № 144,2015-жылдын 10 сентябрындагы № 181 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

 

I. Жалпы жоболор

II. Аттестациялык-конкурстук комиссия

III. Аттестацияны өткөрүүнү уюштуруу жана анын жол-жобосу

IV. Комиссиянын чечимине даттануу

1-тиркеме. Мамлекеттик кызматчынын ишине баа берүүнүн бланкы

2-тиркеме. Балл/сүрөттөлүшү

 

I. Жалпы жоболор

 

1. Ушул Жобо "Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-статьясына ылайык мамлекеттик органдарда администрациялык мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик кызматчыларды (мындан ары - мамлекеттик кызматчы) аттестациялоонун тартибин аныктайт.

2. Мамлекеттик кызматчылардын аттестациялоонун максаты - анын кесиптик кызматтык ишине баа берүүнүн жана кызматтык жактан өсүү келечегинин негизинде ээлеген кызмат ордуна мамлекеттик кызматчынын кесиптик билиминин жана иш-тажрыйбасынын ылайык келишин аныктоо.

Аттестация мамлекеттик кызматчынын кесиптик билимин жана иш-тажрыйбасын аныктоонун формасын аныктоо болуп саналат жана анын кесиптик өнүгүшүнө дем берип, мамлекеттик органдарга анын ишинин натыйжасын аныктайт.

Мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоо төмөнкүдөй жалпы принциптерде жүргүзүлөт:

- объективдүүлүк - аттестацияланып жаткан мамлекеттик кызматчысына жана анын мамлекеттик органдагы ишине калыс, адилеттүү мамиле кылуу;

- бир түрдүүлүк - фактыларды констатациялоонун негизинде мамлекеттик кызматчыларга баа берүүдө баа берүү көрсөткүчтөрү менен критерийлеринин тизмесинин бирдей үлгүсүн белгилөө;

- ачыктык - мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоо жол-жобосунун ачыктыгы, анын натыйжасы мамлекеттик органдын бардык мамлекеттик кызматчыларына аны кабыл алуунун бардык себептерин жана жүйөөлөрүн түшүндүрүү менен билдирилет;

- туруктуулук - мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоо жол-жобосун белгиленген мөөнөттө, мезгилдүү уюштурулушу.

3. Мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоо төмөнкүдөй түрдө жүргүзүлөт:

- сыноо мөөнөтүнүн бүтүшү боюнча аттестациялоо - мамлекеттик кызматчынын ээлеген кызмат ордуна ылайык келүү деңгээлин аныктоо, мамлекеттик кызматчынын квалификациясын андан ары жогорулатуу боюнча сунушту иштеп чыгуу үчүн сыноо мөөнөтүнүн бүтүшүнөн кийин жүргүзүлөт; аттестациялоонун бул түрүнүн аттестациялоонун төмөнкү түрлөрү менен мөөнөтү боюнча дал келиши жокко чыгарылбайт;

- ээлеген кызмат ордуна ылайык келишине баа берүү жана кызмат боюнча көтөрүү (мындан ары - кезектеги аттестация) үчүн аттестация - мамлекеттик кызматчылардын ишине баа берүү үчүн, ошондой эле класстык чендерди ыйгаруу үчүн туруктуу негизде, бирок үч жылда бир жолудан ашык эмес жүргүзүлөт жана бардык мамлекеттик кызматчылар үчүн милдеттүү болуп саналат.

- Аттестациялоонун негизи болуп мамлекеттик кызматчынын ишинин натыйжалуулугуна жыл сайын баа берүүнүн жыйынтыктары, анын кесиптик билиминин деңгээлин, ошондой эле кыйла жогорку кызмат ордун ээлөө үчүн мамлекеттик кызматчынын потенциалдуу мүмкүнчүлүгүн аныктоо эсептелет.

- Башка кызмат ордуна дайындалган мамлекеттик кызматчы 1 жыл өткөндөн кийин аттестациядан өтүүгө тийиш.

(КР Президентинин 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

4. Мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоо боюнча мамлекеттик органдын ишин координациялоо, методикалык жардам көрсөтүүнү Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жүргүзөт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын аппараттарынын мамлекеттик кызматчыларын аттестациялоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен жүргүзүлөт.

Аймактык органдардын жана министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге, администрациялык ведомстволорго жана башка мамлекеттик бийлик органдарына таандык органдардын мамлекеттик кызматчыларын аттестациялоо алардын борбордук органдары тарабынан жүргүзүлөт.

Мамлекеттик органдардын статс-катчыларын аттестациялоону Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жүргүзөт. Статс-катчыларды аттестациялоонун натыйжаларын кароо жана бекитүүнү мамлекеттик кызмат боюнча Кеңеш жүргүзөт.

(КР Президентинин 2010-жылдын 25-октябрындагы ПЖ № 257, 2013-жылдын 24-январындагы ПЖ № 17, 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

5. Төмөнкү мамлекеттик кызматчылар кезектеги аттестациялоого жатпайт:

- тийиштүү категориядагы мамлекеттик кызмат ордун бир жылга жетпеген убакыт ээлегендер, эгерде өздөрү аны каалабаса;

- боюнда бар аялдар, эгерде өздөрү аны каалабаса;

- боюнда болгондугу жана төрөгөндүгү боюнча өргүүдө, бала баккандыгы боюнча өргүүдө жүргөндөр, эгерде өздөрү аны каалабаса.

Аталган мамлекеттик кызматчыларды кезектеги аттестациялоо жогоруда көрсөтүлгөн социалдык өргүүдөн чыккандан кийин бир жылдан эрте жүргүзүлбөйт.

6. Аттестациялоонун натыйжасы боюнча мамлекеттик кызматчыга төмөнкү баалардын бири берилет:

- ээлеген мамлекеттик кызмат ордуна ылайык келет;

- кызматтан жогорулатууга сунуш кылынат;

- кызматтык иши боюнча аттестациялык комиссиянын сунуштарын аткарган шартта 6 айдан кийин кайталап аттестациялоо менен ээлеген мамлекеттик кызмат ордуна ылайык келет;

- ээлеген мамлекеттик кызмат ордуна ылайык келбейт.

Мамлекеттик кызматчыга "кызматтан жогорулатууга сунуш кылынат" же "ээлеген мамлекеттик кызмат ордуна ылайык келет деген баалар берилсе, ага биринчи же кезектеги класстык чен берилет.

(КР Президентинин 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

7. Кезексиз аттестациялоо жүргүзүүгө жол берилбейт.

Аттестациялоонун мөөнөттөрү мамлекеттик органдын кайра уюштурулушуна дал келген учурда, аттестациялоо мамлекеттик орган кайра уюштурулгандан кийин өткөрүлөт.

8. Саясий мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген адамдардын мамлекеттик органдардагы алмашуусу администрациялык мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоо үчүн негиз болуп саналбайт.

 

II. Аттестациялык-конкурстук комиссия

 

9. Аттестациялоону уюштуруу жана өткөрүү персоналды башкаруу кызматына жана аттестациялык-конкурстук комиссиянын (мындан ары - комиссия) мамлекеттик органына жүктөлөт.

10. Комиссиянын персоналдык жана сандык курамын, анын иштешинин мөөнөтүн жана тартибин мамлекеттик органдын жетекчиси бекитет.

11. Комиссиянын түзүмү жана курамы:

- комиссиянын төрагасы - мамлекеттик органдын статс-катчысы;

- комиссиянын катчысы - мамлекеттик органдын мамлекеттик кызматчысы;

- комиссия мүчөлөрү, төмөнкүлөрдү кошо алганда:

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын өкүлү;

мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлү;

мамлекеттик органдын этика боюнча комиссиясынын төрагасы;

персоналды башкаруу кызматынын жана юридикалык кызматтын, ошондой эле мамлекеттик органдын башка түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери;

(тогузунчу абзац КР Президентинин 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыгына ылайык күчүн жоготту)

жарандык коомдун өкүлдөрү.

(КР Президентинин 2013-жылдын 24-январындагы ПЖ № 17 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

12. Комиссиянын курамы негизинен таламдардын кагылышуусунун келип чыгуу мүмкүнчүлүгүнүн жокко чыгаргыдай кылып түзүлөт, ал комиссия кабыл алган чечимге таасир тийгизиши мүмкүн.

13. Комиссиянын ишине катышуу үчүн көзкарандысыз эксперттер же кесипкөй коомдук бирикмелердин өкүлдөрү чакырылышы мүмкүн.

14. Иштин адистештирилген түрлөрүндөгү мамлекеттик кызматчылардын кесиптик билимин, иш көндүмдөрүн, ишинин натыйжалуулугун текшерүү үчүн мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен адистештирилген чакан комиссиялар түзүлөт. Адистештирилген чакан комиссиянын иши комиссиянын өкүлдөрүнүн катышуусу менен жүргүзүлөт. Өткөрүлгөн сыноонун натыйжасы чакан комиссиянын протоколу менен таризделет.

15. Комиссиянын негизги функциялары болуп төмөнкүлөр саналат:

1) мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоонун программасын бекитүү;

2) мамлекеттик кызматчыларды сыноонун натыйжасына баа берүүнүн критерийлерин бекитүү;

3) аттестациялоо жол-жоболорун уюштуруу жана өткөрүү;

4) мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоонун жана класстык чендерди берүүнүн натыйжасы боюнча чечим кабыл алуу.

(КР Президентинин 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

16. Комиссиянын жыйналышы, эгерде ага анын мүчөлөрүнүн кеминде үчтөн экиси катышса, ыйгарым укуктуу деп эсептелет. Комиссиянын жок болуп калган мүчөлөрүн алмаштырууга жол берилбейт.

Комиссиянын аттестация өткөрүүнүн натыйжасы боюнча чечими аттестацияланган адам жана анын тике жетекчиси жокто жыйналышка катышкан анын мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүк добушу менен ачык добуш берүү аркылуу кабыл алынат.

Комиссиянын мүчөлөрүнүн добуштары тең чыгып калган учурда анын төрагасынын пикири чечүүчү болуп саналат.

17. Комиссиянын мүчөлөрү аттестациядан жалпы негиздерде өтөт. Комиссиянын мүчөсү болуп саналган мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоо учурунда анын мүчөлүгү токтотулуп турат. Комиссиянын курамындагы мүчөлүктү токтото туруу мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен жол-жоболоштурулат.

Аттестациялык-конкурстук комиссиянын төрагасы болуп саналган мамлекеттик органдын аппарат жетекчисин аттестациялоо учурунда анын мүчөлүгү убактылуу токтотулуп турат. Комиссиянын төрагасынын милдеттери мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен комиссиянын башка мүчөсүнө жүктөлөт.

(КР Президентинин 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

18. Комиссиянын жыйналышы протокол менен таризделет, аны комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен шайланган же дайындалган комиссиянын катчысы жүргүзөт. Протоколго комиссиянын чечими жана добуш берүүнүн натыйжасы көрсөтүлөт. Протоколго комиссиянын төрагасы, катчысы, жыйналышка катышкан Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлү кол коет.

19. Комиссиянын мүчөлөрү өзгөчө пикирге ээ, эгерде ал билдирилген болсо ал жазуу жүзүндө баяндалып жана протоколго тиркелүүгө тийиш.

Өзгөчө пикирде макул эместигин конкреттүү жүйөөлөрү негиздүү көрсөтүлүүгө, ошондой эле сунуш кылынган формулировка көрсөтүлөт. Эгерде кароонун натыйжасында өзгөчө пикир эске алынбаса, аны сунуш кылган комиссиянын мүчөсү протоколго "өзгөчө пикири менен" деген белги коюп кол коет.

Комиссиянын мүчөсүнүн өзгөчө пикири комиссиянын төрагасы тарабынан Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жеткирилет жана комиссиянын чечимин кайра кароо үчүн негиз болуп саналат.

 

III. Аттестацияны өткөрүүнү уюштуруу жана анын жол-жобосу

 

20. Аттестация өткөрүү жөнүндө чечим мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен жол-жоболоштурулат, аны менен төмөнкүлөр бекитилет:

1) аттестациялоого тийиш мамлекеттик кызматчылардын тизмеси;

2) аттестациялоону өткөрүү графиги;

3) мамлекеттик органдын тийиштүү бөлүмдөрүнүн сунуш кылууга жооптуу жетекчилерин көрсөтүү менен комиссияга зарыл документтерди (баа берүү бланкын) берүү датасы.

20-1. Мамлекеттик органда мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоо эки этапта өткөрүлөт:

1) биринчи этап - даярдык көрүү иштери;

2) экинчи этап - тикелей аттестациялоо жол-жоболору.

21. Даярдык көрүү иши мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоо үчүн бардык зарыл документтерди даярдоону камтыйт. Даярдык көрүү ишин жүргүзүү үчүн жоопкерчилик мамлекеттик органдын кызматкерлерди башкаруу кызматына жүктөлөт.

Мамлекеттик органдын кызматчыларын башкаруу кызматы:

- аттестациялоого жаткан мамлекеттик кызматчылардын тизмесин жана аттестация өткөрүү графигин түзөт;

- мамлекеттик кызматчынын тикелей жетекчиси тарабынан анын ишинин натыйжалуулугун баалоо боюнча материалдарды даярдайт;

- аттестациялоо башталганга чейин кеминде бир ай калганда аттестация өткөрүү жөнүндө буйрукту ар бир аттестациялануучу мамлекеттик кызматчыга кол койдуруп алуу менен маалымдап жеткирет;

- аттестациялана турган кызмат ордуна талаптарды жана аны толтуруу боюнча нускоолор менен мамлекеттик кызматчылардын ишине баа берүү бланкынын (мындан ары - баа берүү бланкы) тийиштүү санын даярдайт, ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык баа берүү бланкынын I бөлүгүн толтурат;

- аттестациялоого тиешелүү маселелер боюнча мамлекеттик кызматчыларга консультация берет;

- мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоо боюнча мамлекеттик органдын түзүмдүк бөлүмдөрүнө уюштуруу-методикалык жардам көрсөтөт;

- тестирлөөгө катышуучуларга тестирлөө өткөрүлүүчү жер, күн жана убакыты жөнүндө маалымдайт;

- тестирлөө өткөрүлгөнгө чейин кеминде 7 күн кечиктирбестен мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга тестирлөө өткөрүү үчүн табыштаманы жана аттестациялык-конкурстук комиссиянын жыйналышынын протоколунун көчүрмөсүн жиберет;

- мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Тестирлөө борборуна тестирлөөгө катышкандарды каттоого көмөк көрсөтөт.

(КР Президентинин 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

22. (КР Президентинин 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыгына ылайык күчүн жоготту)

23. Мамлекеттик кызматчылардын кесиптик билимине жана иш көндүмдөрүнө баа берүү негизги жана предметтик тесттерди, ошондой эле ээлеген администрациялык мамлекеттик кызмат орду боюнча кызматтык милдеттерди аткаруу менен байланышкан маселелер боюнча кесиптик билимдерди жана көндүмдөрдү аныктоо предметине тапшырмаларды колдонуу менен жүргүзүлөт.

24. Аттестация өткөрүүдө төмөнкүлөр пайдаланылат:

- аларды ээлөө үчүн коррупциялык көрүнүштөргө туруктуулуктун жүйөсүнө жана мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдар менен белгиленген талаптарга жана чектөөлөргө ылайык тест жүргүзүүнүн бул түрүнөн өтүү талап кылынган администрациялык мамлекеттик кызматтарды ээлеген мамлекеттик кызматчыларга карата мыйзамдар менен белгиленген тартипте полиграфта тесттен өткөрүү;

- тийиштүү тармактагы мыйзамдарды билүү деңгээлин аныктоого компьютердик тестирлөө. Негизги жана предметтик тесттер боюнча тестирлөө мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Тестирлөө борборунда өткөрүлөт. Тестирлөөнүн натыйжалары протокол менен жол-жоболоштурулат жана Тестирлөө борбору тарабынан мамлекеттик органдын өкүлүнө өткөрүлүп берилет.

Полиграфта тесттен өткөрүүнүн натыйжалары аттестациялык-сынактык комиссия тарабынан чечим кабыл алууда эске алынат.

 (КР Президентинин 2010-жылдын 25-октябрындагы ПЖ № 257, 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

25. Аттестациянын негизги документи болуп баа берүү бланкы саналат. Ага ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык аттестациялоо боюнча бардык маалыматтар жазылат.

Аттестацияланууга жаткан мамлекеттик кызматчылар баа берүү бланкынын II бөлүгүн өзалдынча толтурат, аттестациялык мезгил үчүн өз ишине өз баасын берет.

26. Мамлекеттик органдын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери аттестациялоо мезгили үчүн аткарылган иштин, аттестацияланып жаткан мамлекеттик кызматчыларды мурдагы аттестациялоодогу сунуштар менен сын-пикирлерди жүзөгө ашыруунун квалификациясын жана даражасын жогорулатуу жөнүндөгү документтердин негизинде баа берүү бланкынын II бөлүгү боюнча өз комментарийлерин жана ой-пикирлерин билдирет. Ушул маселелер боюнча алар менен аңгемелешүү жүргүзүлөт. Аңгемелешүүдөн кийин мамлекеттик органдын түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчилери баа берүү бланкасынын III (А жана Б бөлүктөрү) жана IV бөлүктөрүн толтурат жана баа берүү бланктарын мамлекеттик органдын кызматкерлерин башкаруу кызматына жиберет. Туура баа берүү жана баа берүү бланкынын III бөлүгүнүн (Б) бөлүгүн толтуруу үчүн ушул Жобонун 2-тиркемеси пайдаланылат.

27. Мамлекеттик кызматчынын ишине баа берүү боюнча материалдар аттестациялоо жол-жоболорун өткөрүү башталганга чейин эки жумадан кечиктирбестен андан ары кароо үчүн кызматкерлерди башкаруу кызматы тарабынан мамлекеттик органдын комиссиясына жиберилет. Ар бир кийинки аттестациялоодо мамлекеттик органдын кызматкерлерин башкаруу кызматы комиссияга мурдагы аттестациялоонун маалыматтары бар баа берүү бланкын сунуш кылат.

28. Мамлекеттик органдын кызматкерлерди башкаруу кызматы аттестациялоонун тикелей жылы башталганга чейин кеминде бир жума калганда ар бир мамлекеттик кызматчыны аттестациялык мезгил ичинде алардын кызматтык милдеттенмелерди аткаргандыгы жөнүндө баа берүү бланкасы менен тааныштырат. Муну менен бирге аттестацияланып жаткан мамлекеттик кызматчы комиссияга өткөн мезгил үчүн кызматтык иши жөнүндөгү кошумча маалыматтарды, ошондой эле сунуш кылынган баа берүү бланкына өзүнүн макул эместиги жөнүндө арызды же тикелей жетекчинин баа берүү бланкына түшүндүрмө катта берүүгө укуктуу.

29. Аттестациялоо жол-жобосу аттестацияланып жаткан мамлекеттик кызматчынын катышуусу менен жүргүзүлөт.

Комиссиянын жыйналышына мамлекеттик кызматчы жөнү бар себеп боюнча келбей калган учурда аттестациялоо комиссиянын кийинки кезектеги жыйналышына которулат.

Мамлекеттик кызматчынын келбей калышынын жүйөөлүү себептери болбогон же ал аттестациялоодон баш тарткан учурда мамлекеттик кызматчы Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык тартип жоопкерчилигине тартылат.

Комиссия сунуш кылынган документтерди карайт, мамлекеттик кызматчынын, зарыл болгон учурда мамлекеттик кызматчынын кызматтык иши жөнүндө анын тикелей жетекчисинин билдирүүсүн угат. Комиссия аттестацияланып жаткан мамлекеттик кызматчынын ишкердик жана жеке сапаттарына объективдүү баа берүү максатында мурдагы өткөн мезгилдердеги анын кызматтык иши жөнүндө сунуш кылынган кошумча маалыматтарды да карайт; аттестацияланып жаткан мамлекеттик кызматчынын сунуш кылынган маалыматтар менен макул эместиги жөнүндө билдирилген учурда аттестациялоону өзүнүн кийинки кезектеги жыйналышына, которууга укуктуу.

(КР Президентинин 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

30. Мамлекеттик кызматчынын кесиптик жана жеке сапаттарын анын кызматтык милдеттерине жана ыйгарым укуктарына карата талкуулоо объективдүү жана жакшы саналааштыкта болууга тийиш. Комиссия баа берүү критерийлерин колдонууда объективдүүлүк жана бир түрдүүлүк принцибин сактоо үчүн жоопкерчилик тартат.

Мамлекеттик кызматчыны аттестациялоо баа берүү бланкынын мазмуунуна, ошондой эле мамлекеттик кызматчынын кесиптик билимин, иш-тажрыйбасын милдеттүү текшерүүгө, анын ээлеген мамлекеттик кызмат орду боюнча квалификациялык талаптарга ылайык келишине, тийиштүү бөлүмдүн (мамлекеттик органдын) алдына коюлган милдеттерди чечүүгө анын катышуусун аныктоого, ал аткарып жаткан иштин татаалдыгына, ар жылдык баа берүүнүн негизииде мамлекеттик кызматчынын ишинин натыйжалуулугуна негизделет. Муну менен бирге мамлекеттик кызматчынын кесиптик билими, иш-тажрыйбасы, билим деңгээли, квалификациясынын жогорулатылгандыгы жана кайра даярдыктан өткөндүгү, ошондой эле кызмат орундарынын тийиштүү топторуна карата - уюштуруучулук жөндөмү эске алынууга тийиш.

30-1. Аттестациянын жыйынтыгы боюнча комиссия, эгерде кызматчы акыркы үч жылда кайра даярдоо/квалификациясын жогорулатуу курстарын өтпөсө, кызматчыны төмөнкү тартипте окууга жиберүү чечимин милдеттүү түрдө чыгарат:

- биринчи жолу аттестациядан өткөн кызматчыны, эки жылдын ичинде окууга жиберүүгө;

- кезектеги аттестациядан өткөн кызматчыны, бир жылдын ичинде окууга жиберүүгө;

- "кызматтык иши боюнча аттестациялык комиссиянын сунуштарын аткарган шартта 6 айдан кийин кайталап аттестациялоо менен ээлеген мамлекеттик кызмат ордуна ылайык келет" деген баа чыгарылган кызматчыны 6 айдын ичинде окууга жиберүүгө.

(КР Президентинин 2015-жылдын 10-сентябрындагы ПЖ № 181 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

31. Кайталап аттестациялоо ушул Жободо аныкталган тартипте аттестациялоо өткөрүү күнүнөн баштап алты айдан кийин өткөрүлөт.

Аттестация өткөрүп жаткан комиссия төмөнкү чечимдердин бирин кабыл алат:

1) ээлеген кызмат ордуна ылайык келет;

2) ээлеген кызмат ордуна ылайык келбейт.

32. Аттестациянын натыйжасы баа берүү бланкынын V бөлүгүнө жазылат. Баа берүү бланкына жыйналышка катышкан жана добуш берүүгө катышкан комиссиянын бардык мүчөлөрү кол коюшат.

Аттестациянын натыйжасы мамлекеттик кызматчыларга маалымдалып жеткирилет жана мамлекеттик кызматчы баа берүү бланкы менен аттестациялоо аяктаган күнү кол коюп таанышат.

Аттестациядан өткөн мамлекеттик кызматчынын баа берүү бланкы жана ага башка маалыматтар мамлекеттик кызматчынын өздүк ишинде сакталат.

(КР Президентинин 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

33. Мамлекеттик кызматчыны аттестациялонун материалдары ал өткөрүлгөндөн кийин жети күндөн кечиктирбестен мамлекеттик органдын жетекчисине берилет.

Мамлекеттик органдын жетекчиси 3 жумушчу күндүн ичинде аттестациянын натыйжаларын бекитүү жөнүндө буйрук чыгарат.

34. Мамлекеттик органдын статс-катчысы аттестациянын натыйжасы боюнча комиссиянын чечиминин негизинде мамлекеттик органдын жетекчисине мамлекеттик кызматчыга класстык чен берүү, жогору турган мамлекеттик кызмат ордуна көтөрүү үчүн мамлекеттик кызматчыны мамлекеттик кызматтын ички кадрлар резервине киргизүү жөнүндө жүйөөлүү сунуш киргизүүгө укуктуу.

(КР Президентинин 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

35. Аттестациянын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик кызматчыны кызматы боюнча андан ары көтөрүү жөнүндө чечим Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын кызматтык жактан жогорулоосу жөнүндөгү Жобосуна ылайык кабыл алынат.

36. Мамлекеттик кызматчысы аттестациялоо өткөрүлгөндөн кийин бир айдын ичинде мамлекеттик орган чечим кабыл алат, анда аттестация өткөрүүнүн натыйжасы талданып, мамлекеттик кызматчыларды окутуу, кайра окутуу жана квалификациясын жогорулатуу боюнча, ошондой эле кадрлар менен ишти жакшыртуу боюнча багыттар аныкталып жана иш-чаралар бекитилет.

37. Мамлекеттик кызматчы комиссия сунуш кылган кесиптик кайра даярдыктан өтүүдөн, квалификациясын жогорулатууда же аны мамлекеттик кызматтан башка кызмат ордуна которуудан баш тартса, мамлекеттик органдын жетекчиси мамлекеттик кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык аны ээлеген кызмат ордунан бошотууга укуктуу.

Аттестация өткөрүүдөн кийин бир ай өткөн соң мамлекеттик кызматчыны мамлекеттик кызматтын башка кызмат ордуна которууга же аттестациянын натыйжасы боюнча аны кызматтан бошотууга жол берилбейт. Ооруп калган жана өргүүдө жүргөн убактысы көрсөтүлгөн мөөнөткө кирбейт.

38. Аттестация өткөрүүнүн натыйжасы жөнүндө отчет мамлекеттик орган чечим кабыл алган күндөн тартып беш күндүк мөөнөттө Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган же анын аймактык бөлүмүнө жиберилет.

 

IV. Комиссиянын чечимине даттануу

 

39. Мамлекеттик кызматчы комиссиянын чечимине Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга же сотко даттанууга укуктуу.

40. Ушул Жобону бузуу аныкталган учурда Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мамлекеттик органдын жетекчисине комиссиянын чечимин жокко чыгарууну сунуш кылат.

41. Мамлекеттик органдын жетекчиси комиссиянын чечимин жокко чыгарууга жана кайталап аттестация дайындоого укуктуу.

42. Мамлекеттик органдын жетекчиси эки жуманын ичинде кабыл алынган чечим жөнүндө Агентикке маалымдайт.

 

 

1-тиркеме

 

Мамлекеттик кызматчынын ишине баа берүүнүн

БЛАНКЫ

 

(Баа берүүнүн ушул бланкын толтуруу үчүн аттестацияланып жаткан кызматчынын кызмат ордуна квалификациялык талаптарды эске алып, ар бир бөлүмдөгү суроолордун мазмунун окуу зарыл)

 

I БӨЛҮМ

(мамлекеттик бийлик органынын персоналын башкаруу

кызматынын кызматкери толтурат)

 

1. Фамилиясы, аты-жөнү ___________________________________________

2. Туулган жылы, күнү жана айы ___________________________________

3. Аттестациялоо учуруна карата мамлекеттик кызматта ээлеген кызмат орду жана бул кызматка дайындалган дата ___________________________

4. Мамлекеттик бийлик органынын структуралык бөлүмүнүн аталышы (башкарма, бөлүм, бюро ж.б.) __________________________________________

5. Мамлекеттик кызматтагы стажы __________________________________

6. Жалпы эмгек стажы _____________________________________________

7. Мамлекеттик кызматтын класстык чени (дипломатиялык ранг же башка атайын наам) _______________________________________________________

(класстык чендин аталышы жана ал берилген дата)

Билими (кайсы окуу жайы, качан, кайда бүтүргөн, адистиги, квалификациясы) _______________

Илимий даражасы (наамы) барбы, эгерде бар болсо - илимий диссертациясынын темасы _______

Илимий макалалары, иштеп чыгуулары, ойлоп табуулары барбы, эгерде бар болсо - илимий макаланын, иштин темасы жана тармагы __________

Квалификациясын, анын ичинде акыркы үч жылда мамлекеттик заказдын алкагында, жогорулатуусу (окутуучу семинарларга, программаларга, курстарга, стажировкаларга ж.б. катышуусу) ____________.

9. Аттестациялоонун түрү (керектүүсүнүн алды сызылат):

- кезектеги;

- сыноо мөөнөтүнүн аякташы.

Мурдагы аттестациялоо датасы _____________________________________

 

Дата: ____________________________________________________________

Персоналды башкаруу кызматынын кызматкеринин Ф.А.Ж., кызматорду:__ _______________________________________________________________________

Колу: ____________________________________________________________

 

II БӨЛҮМ

(аттестацияланып жаткан мамлекеттик

кызматчы толтурат)

 

1. Аттестациялоо мезгилинин ичинде мамлекеттик кызматчы аткарган иштин толуктугуна жана сапатына өзүнүн баасы __________________________

2. Акыркы квалификациясын (кайра даярдыгын), анын ичинде акыркы үч жылда мамлекеттик заказдын алкагында, жогорулатуусунун түрү жана убактысы, кайра даярдоонун/квалификациясын жогорулатуунун курстарынын тематикасын көрсөтүү менен _______________.

3. Өз демилгеси боюнча проблемаларды табууга жеке даярдыгына жана жөндөмүнө өзүнүн баасы ________________________________________________ _______________________________________________________________________

4. Негизделген чечимдерди өзалдынча жана оперативдүү кабыл алууга өзүнүн жөндөмүнө өзүнүн баасы _________________________________________ _______________________________________________________________________

5. Компетенциясына кирбеген милдеттерди аткарууга жеке даярдыгына өзүнүн баасы __________________________________________________________

6. Өзүнүн уюштуруучулук жөндөмүнө өзүнүн баасы ___________________ _______________________________________________________________________

7. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө, сүйлөшүүлөр боюнча өнөк менен тил табышууга жана өзүнүн оюн ишенимдүү далилдөөгө жеке иш билгилигине өзүнүн баасы _________________________________________________________________

8. Адамдарды башкаруу, милдеттерди коюу жана баш ийүүчүлөргө дем берүү боюнча өзүнүн жөндөмдөрүнө өзүнүн баасы _________________________ _______________________________________________________________________

9. Көп жүк көтөрүүгө өзүнүн жөндөмдөрүнө өзүнүн баасы___________ _______________________________________________________________________

10. Мурдагы аттестациялоонун сунуштарын турмушка ашыруу боюнча эмнелерди жана кандай себептерден улам жасоого мүмкүн болгон жок ________ _______________________________________________________________________

11. Өз мансабынын түпкү максаты __________________________________

12. Өзүнүн кесиптик даярдыгынын алда канча күчтүү жактары ________ _______________________________________________________________________

 

Дата: ____________________________________________________________

Аттестацияланып жаткан мамлекеттик кызматчынын колу: _____________

 

III БӨЛҮМ

(түздөнтүз жетекчи толтурат)

 

А бөлүгү

1. Сизге баш ийгендерге II бөлүмдө келтирилген пункттар боюнча комментарийлериңизди жана ой-пикирлериңизди бериңиз ___________________ _______________________________________________________________________

2. Аттестациялоо мезгилинин учурунда анын ишин аны менен кайсы мезгилде талкуулаганыңызды көрсөтүңүз _________________________________

3. Мамлекеттик кызматчы мурдагы аттестациялоонун сунуштарын аткарышынын кыскача баасы (аткарылган, жарым-жартылай аткарылган, аткарылган эмес) _____________________________________________________________

4. Сиз кызматкериңиздин квалификациясын жогорулатуу зарыл деп эсептейсизби, эгерде ошентип зсептесеңиз - кандай чөйрөдө (багытта, жактарда) _____________________________________________________________

Маалымат түрүндө:

А) Аттестацияланып жаткан кызматчы менен ишкер байланыш (керектүүсүнүн алды сызылат):

- күн сайын же дээрлик күн сайын;

айына бир нече жолу.

Б) Аттестацияланып жаткан кызматчы түздөнтүз жетекчиге баш ийүүдө болгон убакыт:

6 айдан аз;

6 айдан 12 айга чейин;

1-3 жыл;

3 жылдан ашык.

 

Б бөлүгү

 

Баш ийген кызматчынын ишине баа берүү боюнча төмөндө келтирилген графаларды толтурууда тыянактарды жана сунуштарды туура баяндоо үчүн анын кызмат ордун жана милдеттерин эске алыңыз.

Төмөнкүдөй баалар каралат:

"5" - эң жакшы:

"4", "4,5" - жакшы;

"3", "3,5" - канааттандырарлык;

"2", "2,5" - канааттандырарлыксыз.

Ар бир баа "Комментарий" деген графада түшүндүрүүлөр менен милдеттүү түрдө коштолууга тийиш, андай болбогон учурда баа берүүнүн бланкы аягына чыкты деп эсептелбейт. Баа берүүнүн болжолдуу мазмуну 2-тиркемеде келтирилген.

Төмөндө келтирилген колонкалардагы баа берүү аттестацияланып жаткан кызматчынын ишине алда канча жакын ылайык келүүгө тийиш.

┌──┬────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────┐

│  │                  Көрсөткүчтөр                  │Баасы│Комментарий│

├──┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤

│1 │Мамлекеттик кызматчы аттестациялоо мезгилинин   │     │           │

│  │ичинде аткарган иштин толуктугу жана сапаты     │     │           │

├──┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤

│2 │Кесиптик билимдер                               │     │           │

├──┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤

│3 │Кызматтык ишти жөнгө салган мыйзамдарды жана    │     │           │

│  │документтерди билиши                            │     │           │

├──┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤

│4 │Жоопкерчилиги жана аткаруучулугу                │     │           │

├──┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤

│5 │Тартиптүүлүгү                                   │     │           │

├──┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤

│6 │Негизделген чечимдерди өзалдынча жана           │     │           │

│  │оперативдүү кабыл алуу жөндөмү                  │     │           │

├──┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤

│7 │Уюштуруучулук жөндөмү                           │     │           │

├──┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤

│8 │Эмгектин интенсивдүүлүгү (эмгекке жөндөмдүүлүгү)│     │           │

├──┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤

│9 │Кесиптик тажрыйбаны топтоого жана жаңылоого     │     │           │

│  │жөндөмү (өзүн-өзү өркүндөтүү)                   │     │           │

├──┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤

│10│Ээлеген кызмат ордунда кесиптик тажрыйбаны      │     │           │

│  │турмушка ашыруу даражасы                        │     │           │

├──┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤

│11│Кесиптик тажрыйбасын чыгармачыл колдонууга      │     │           │

│  │жөндөмү                                         │     │           │

├──┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤

│12│Персоналды башкаруу жөндөмү                     │     │           │

├──┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤

│13│Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана ынандыруу жөндөмү   │     │           │

│  │коммуникабелдүүлүк)                             │     │           │

├──┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤

│14│Демилгелүүлүгү жана иш билгилиги                │     │           │

└──┴────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────┘

Аттестациялоонун түрүнө ылайык тыянактар, сунуштар жана сын-пикирлер (1 бөлүмдүн 9-пунктун караңыз): __________________________________

_______________________________________________________________________

 

Дата: ____________________________________________________________

Ф.А.Ж., кызмат орду: _____________________________________________

Колу: ____________________________________________________________

 

IV БӨЛҮМ

(эгерде кийинки жогору турган жетекчи бар болсо,

ал тарабынан толтурулат)

 

Эгерде Сиз түздөнтүз жетекчинин тыянактарына, сунуштарына жана сын-пнкирлерине макул болбосоңуз, өз комментарийлериңизди бериңиз _____ _______________________________________________________________________

 

Дата: ____________________________________________________________

Ф.А.Ж., кызмат орду: _____________________________________________

Колу: ____________________________________________________________

 

V БӨЛҮМ

(аттестациялык-конкурстук комиссиянын

мүчөлөрү толтурат)

 

1. Мамлекеттик кызматчыга суроолор жана аларга кыскача жооптор ___ _______________________________________________________________________

2. Аттестациялык-конкурстук комиссия айткан сын-пикирлер жана сунуштар ________________________________________________________________

3. Мамлекеттик кызматчы мурдагы аттестациялоонун сунуштарын аткарышынын кыскача баасы _________________________________________________

(аткарылган, жарым-жартылай аткарылган,

_______________________________________________________________________

аткарылган эмес)

4. Аттестациялык-конкурстук комиссиянын чечими (керектүүсүнүн алды сызылат):

- ээлеген мамлекеттик кызматына ылайык келет;

- анын кызматтык иши боюнча аттестациялык комиссиянын сунуштарын аткарган шартта 6 айдан кийин аттестациялоо менен ээлеген мамлекеттик кызматына ылайык келет;

- ээлеген мамлекеттик кызматына ылайык келбейт;

- кызматка жогорулатууга сунуш кылынат.

5. Корутунду _____________________________________________________ _______________________________________________________________________

 

Комиссиянын сандык курамы ______________

Жыйналышка комиссиянын ____________________________ мүчөсү катышты

Добуштардын саны __________________ макул, _________________ каршы

Эскертүүөлөр _____________________________________________________

 

Колтамгалар:

Комиссиянын төрагасы ____________ ______________________

(колу) (колтамганы чечмелөө)

Комиссиянын төрагасынын

орунбасары ____________ ______________________

(колу) (колтамганы чечмелөө)

Комиссиянын катчысы ____________ _______________________

(колу) (колтамганы чечмелөө)

Комиссиянын мүчөлөрү ____________ _______________________

(колу) (колтамганы чечмелөө)

 

 

2-тиркеме

 

БАЛЛ/СҮРӨТТӨЛҮШҮ

 

┌────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┐

│       5        │      4,5-4      │      3,5-3     │       2,5-2     │

├────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│                     Иштин сапаты жана толуктугу                     │

├────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│Иш ар дайым     │Негизинен иш     │Иш ар дайым эле │Иштин            │

│толук аткарылат,│толук аткарылат, │мөөнөтүндө      │натыйжасынын     │

│иштин сапаты    │иштин сапаты     │аткарылбайт жана│толуктугу жана   │

│жана натыйжасы  │жакшы. Иштин жана│иштин сапаты    │сапаты зарыл     │

│дайыма жогору   │түпкү натыйжанын │зарыл талаптарга│талаптарга       │

│                │жогорку сапатына │ылайык келбейт, │ылайык келбейт   │

│                │умтулуу бар      │аны жакшыртуу   │                 │

│                │                 │талап кылынат   │                 │

├────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│                           Кесиптик билими                           │

├────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│Терең, бекем    │Бекем жана       │Кесиптик        │Билими терең     │

│жана ар тараптуу│системалуу       │мүнөздөгү       │эмес, системалуу │

│билимдерге ээ,  │билимге ээ,      │милдеттерди     │эмес, кесиптик   │

│алардын         │кесиптик жагында │чечүү үчүн      │милдеттерди      │

│системасы       │теориялык        │кесиптик билимге│өзалдынча        │

│жөнүндө толук   │мүнөздөгү татаал │ээ              │чечүүдө          │

│түшүнүгү бар,   │милдеттерди      │                │кыйналат         │

│кесиптик        │чечүүгө жөндөмдүү│                │                 │

│жагында         │                 │                │                 │

│теориялык       │                 │                │                 │

│мүнөздөгү татаал│                 │                │                 │

│милдеттерди     │                 │                │                 │

│чечүүгө         │                 │                │                 │

│жөндөмдүү       │                 │                │                 │

├────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│            Кызматтык ишти жөнгө салган мыйзамдарды жана             │

│                        документтерди билиши                         │

├────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│Мыйзамдардын    │Мыйзамдардын жана│Документтердин  │Мыйзамдарды жана │

│жана жетектөөчү │документтердин   │мазмууну менен  │документтерди    │

│документтердин  │мазмуунун жакшы  │тааныш, иш      │үстүртөн билет.  │

│мазмуунун ар    │билет, иш жүзүндө│жүзүндө аларды  │Иш жүзүндө       │

│тараптан жана   │аларды туруктуу  │колдонуу жагы   │алардын          │

│терең түшүнөт,  │колдонууга       │канаатандырар-  │талаптарын ар    │

│аларды иш       │умтулат          │лык. Жетектөөчү │дайым эле эске   │

│жүзүндө ойлонуу │                 │документтердин  │ала бербейт.     │

│менен колдонот. │                 │талаптарын      │Жетектөөчү       │

│Ченемдик        │                 │бузууга жол     │документтердин   │

│документтерди   │                 │берген учурлар  │талаптарына одоно│

│өзалдынча иштеп │                 │бар             │бузууга жол      │

│чыгууга         │                 │                │берген учурлар   │

│жөндөмдүү       │                 │                │бар              │

├────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│                 Жоопкерчилиги жана аткаруу тартиби                  │

├────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│Парз,           │Жоопкерчилик     │Жоопкерчилик    │Жоопкерсиздик    │

│жоопкерчилик,   │сезими жана      │жана аткаруу    │көрсөтөт,        │

│аткаруу тартиби │аткаруучулук     │тартиби дайыма  │аткарбай коюуга  │

│өтө өнүккөн.    │тартиби кыйла    │эле байкала     │көбүрөөк ыктайт  │

│Күндөлүк иштеги │жетиштүү         │бербейт.        │                 │

│милдеттерди     │                 │Аткарган ишине  │                 │

│чечүүдө         │                 │контролдук кылуу│                 │

│ишенимдүү       │                 │талап кылынат   │                 │

├────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│                            Тартиптүүлүгү                            │

├────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│Өтө тартиптүү,  │Тартиптүү,       │Тартипти сактоо │Тартипти сактоо  │

│кызматтык жана  │кызматтык жана   │боюнча негизги  │боюнча талаптарды│

│кесиптик ишти   │кесиптик ишти    │талаптарды жакшы│жөнгө салган     │

│жөнгө салган    │жөнгө салган     │билет, бирок    │жоболорду,       │

│ченемдик        │ченемдик         │аларды дайыма   │үстүртөн билет,  │

│документтердин  │документтердин   │эле аткара      │тартипсиздик     │

│талаптарын бекем│талаптарын бекем │бербейт         │көрсөтүшү мүмкүн │

│жана так сактайт│жана так сактоого│                │                 │

│                │аракет кылат     │                │                 │

├────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│              Чечимдерди кабыл алууда өзалдынчалуулугу               │

│                        жана оперативдүүлүгү                         │

├────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│Өзалдынча       │Чечим кабыл      │Өз алдынча чечим│Өз алдынча чечим │

│негиздүү чечим  │алууда эреже     │кабыл алууга    │кабыл алууга анча│

│кабыл алуу      │катары           │жөндөмдүү  бирок│даяр эмес.       │

│жөндөмү  жогору │өзалдынчалуу,    │ар дайым эле    │Кыйчалыш         │

│өнүккөн. Иштин  │окуяларды талдап │негиздүү боло   │учурларда        │

│көзүн таба      │жана божомолдоого│бербейт,        │өзалдынча        │

│билет, кыйчалыш │жөндөмдүү,       │кыйчалыш        │аракеттенүүгө    │

│учурларда       │кыйчалыш         │учурларда       │батынбайт,       │

│ойлонгон жана   │учурларда        │чечкиндүү эмес  │чечкиндүү эмес   │

│чечкиндүү       │чечкиндүү        │                │                 │

│аракеттерди     │аракеттерди      │                │                 │

│жасай алат      │жасоого          │                │                 │

│                │жөндөмдүү        │                │                 │

├────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│                        Уюштуруучулук жөндөмү                        │

├────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│Эң жакшы        │Ишти сабаттуу    │Өзүнө баш       │Ишти уюштуруу    │

│уюштуруу        │уюштурууга жана  │ийгендердин ишин│тажрыйбасы начар │

│жөндөмдүүлүгүнө │жакшы натыйжага  │уюштуруу        │(жетишсиз) аны   │

│ээ жана күндөлүк│жетишүүгө        │тажрыйбасына ээ,│топтоого жана    │

│иште жакшы      │жөндөмдүү.       │бирок аны       │аны пайдаланууга │

│сапаттарын      │Жыйнактуу,       │күндөлүк иште ар│мойну жар        │

│көрсөтөт,  ар   │пландаштыруу     │дайым эле       │бербейт, мунун   │

│дайым жогорку   │маданиятын       │пайдалана       │айынан иштин     │

│натыйжаларга    │туруктуу         │бербейт,        │натыйжасы төмөн. │

│жетишет.        │жогорулатат, баш │тийиштүү жардам │Иште жыйнактуу   │

│Уюшкандыкта     │ийгендердин      │болсо иштин     │эмес, өзүнө баш  │

│жана жыйнактуу  │ишинде           │натыйжасы мындан│ийгендердин ишин │

│жогорку         │пландуулукту эске│да жогору       │пландаштырууга   │

│чеберчиликте    │алат             │болмок. Бир аз  │көп көңүл бурбайт│

│аракеттенет, өз │                 │алабармандыкка  │                 │

│ишин жакшы      │                 │жол берет, өз   │                 │

│пландай билет,  │                 │ишин            │                 │

│иште өзүнө баш  │                 │пландаштырууга  │                 │

│ийгендердин     │                 │кош көңүл мамиле│                 │

│пландуу иштешин │                 │кылат жана өзүнө│                 │

│баалайт жана    │                 │баш ийгендердин │                 │

│эске алат,      │                 │ишин            │                 │

│күндөлүк иште   │                 │пландаштырууга  │                 │

│сарамжалдуу     │                 │жетиштүү көңүл  │                 │

│                │                 │бурбайт         │                 │

├────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│              Иштин интенсивдүүлүгү (ишке жөндөмдүүлүк)              │

├────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│Ишке            │Ишке жөндөмдүү,  │Ишке            │Ишке             │

│жөндөмдүүлүгү   │эмгекчил,        │жөндөмдүүлүгү   │жөндөмдүүлүгү    │

│өтө жогору,     │денсоолугунун    │канааттандырар- │төмөн, жалкоо,   │

│эмгекчилдиги    │абалы курагына   │лык,            │денсоолугунун    │

│менен           │ылайык келет,    │эмгекчилиги     │абалы дайыма     │

│айырмаланат,    │психологиялык күч│менен           │медициналык      │

│денсоолугунун   │келгенде да ага  │айырмаланбайт,  │текшерүүдөн өтүп │

│абалы курагына  │жөндөмдүү        │денсоолугунун   │турууну талап    │

│ылайык келет,   │                 │абалы           │кылат, көп       │

│көп             │                 │канааттандырар- │ооруйт, оор      │

│психологиялык   │                 │лык, күч        │жүктү            │

│күч келгенде    │                 │келгенде        │кыйынчылык       │

│ага жөндөмдүү   │                 │кыйынчылык менен│менен көтөрөт    │

│                │                 │көтөрөт         │                 │

├────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│          Кесиптик тажрыйба топтоого жана жаңылоого болгон           │

│                жөндөмдүүлүгү (өзүн-өзү өркүндөтүшү)                 │

├────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│Жигердүү,       │Кесиптик         │Кесиптик        │Кесиптик         │

│максатка        │тажрыйбасын      │тажрыйбасын     │тажрыйбасын      │

│умтулат, өзүнүн │жогорулатуу жана │зарылчылыгына   │кашаңдык  менен  │

│кесиптик        │жаңылоо жагында  │жараша гана     │топтойт, кесиптик│

│билимин,        │тырышып,         │топтоп жана     │ишинин натыйжасы │

│жөндөмүн жана   │натыйжалуулук    │жаңылайт,       │начар, кесиптик  │

│шыгын           │менен иштейт.    │кесиптик ишинде │жаңы нерселерди  │

│жогорулатууга   │Кесиптик ишине   │жаңы            │кыйынчылык       │

│системалуу жана │новатордук мамиле│нерселерге      │менен кабылдайт  │

│натыйжалуу      │кылат            │эскиче көз      │                 │

│иштейт, кесиптик│                 │караштан        │                 │

│жагындагы жаңы  │                 │болгондуктан    │                 │

│нерселерди      │                 │анча натыйжасы  │                 │

│колдоого        │                 │менен           │                 │

│жөндөмдүү       │                 │айырмаланбайт   │                 │

├────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│             Ээлеген кызмат ордунда кесиптик тажрыйбасын             │

│                      жүзөгө ашыруунун даражасы                      │

├────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│Кызматтык       │Тажрыйбасы кызмат│Кызматтык       │Кесиптик         │

│милдеттерин     │ордунун          │милдеттеринин   │тажрыйбасы       │

│жогорку сапатта │талаптарына туура│талаптарына     │жетиштүү эмес,   │

│аткарат,        │келет, кызматтык │негизинен ылайык│кызматтык        │

│кызматтык       │милдеттерин так  │келет, кызматтык│милдеттерди      │

│талаптарды      │аткарат          │милдеттерди     │аткаруунун талап │

│дайыма          │                 │дайыма эле      │кылынган сапаты  │

│жакшы бүткөрөт  │                 │талаптагыдай    │дайыма эле       │

│                │                 │сапатта аткара  │жетишиле бербейт │

│                │                 │бербейт.        │                 │

│                │                 │Кесиптик        │                 │

│                │                 │тажрыйба топтоо │                 │

│                │                 │мүмкүнчүлүктөрү │                 │

│                │                 │түгөнгөн        │                 │

├────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│               Кесиптик тажрыйбасын чыгармачылык менен               │

│                      колдонууга жөндөмдүүлүгү                       │

├────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│Кесиптик иш     │Топтогон         │Кесиптик иш     │Кесиптик         │

│жагындагы       │тажрыйбасына сын │жагындагы       │милдеттерди салт │

│татаал          │көз менен баалап │адаттан башкача │болуп калган     │

│милдеттерди     │жана кесиптик иш │(стандарттуу    │ыкмалар менен    │

│адекваттуу      │жагында          │эмес)           │гана чечет.      │

│баалоого жана   │милдеттерди      │милдеттерди     │Кесиптик иши     │

│конструктивдүү, │квалификациялуу  │өзалдынча       │жагындагы жаңы   │

│аны чечүүнүн    │чечүү үчүн       │чечүүдө         │нерселерди       │

│адаттан башкача │пайдаланууга     │кыйналат.       │кабылдабайт жана │

│жолдорун табууга│жөндөмдүү        │Жаңычылдыкты    │четке кагат      │

│жөндөмдүү.      │                 │этибарга албай, │                 │

│Жаңы нерсени    │                 │мурдагы көндүм  │                 │

│өөрчүтүп,       │                 │адат боюнча     │                 │

│негиздүү        │                 │иштегенди артык │                 │

│тобокелдикке    │                 │көрөт           │                 │

│бара алат       │                 │                │                 │

├────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│                   Кызматкерлерди башкаруу жөндөмү                   │

├────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│Өзүнө баш       │Өзүнө баш        │Баш ийгендерге  │Өзүнө баш        │

│ийгендерге      │ийгендерге       │жетекчилик кылуу│ийгендердин ишин │

│жетекчилик кылуу│сабаттуу         │жагында         │уюштуруу жагында │

│үчүн зарыл      │жетекчилик       │тажрыйбасы бар, │тажрыйбасы начар │

│болгон          │кылууга жана иш  │бирок аны       │(жетишсиз), аны  │

│сапаттары жогору│жүзүндө          │күндөлүк ишинде │кашаңдык менен   │

│өнүккөн жана    │натыйжаларга     │дайыма эле      │топтойт жана аны │

│күндөлүк иште   │жетишүүгө        │колдоно бербейт,│жигердүү         │

│аны ийгиликтүү  │жөндөмдүү.       │ишинин натыйжасы│пайдаланууга     │

│колдонот. Ал    │Баш ийгендерге   │тийиштүү жардам │аракеттенбейт,   │

│жетекчилик      │жетекчилик       │болсо андан да  │ишинин натыйжасы │

│кылгандар жана  │кылууну          │жогору болмок   │төмөн            │

│жеке өзү дайыма │өркүндөтүүгө     │                │                 │

│жогорку         │дайыма умтулат   │                │                 │

│натыйжаларга    │                 │                │                 │

│жетишет         │                 │                │                 │

├────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│                Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп ынандыра билүү                │

│                    жөндөмү (тил табыша билүүсү)                     │

├────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│Адамдар менен   │Айланасындагылар │Зарылчылыгына   │1. Барлашууда    │

│тез эле тил     │менен тил табыша │жараша адамдар  │ийкемдүүлүгү     │

│табышып, оңой   │билүүгө          │менен байланыш  │менен            │

│баарлаша билет, │жөндөмдүү,       │түзүүгө         │айырмаланбайт,   │

│баарлашууда өтө │баарлашууда өтө  │жөндөмдүү,      │оройлонот,       │

│кылдат, жакшы   │кылдат,          │баарлашууда     │адамдар менен    │

│санаалаштык жана│сезимталдык жана │кылдат, жакшы   │тил табышуусу    │

│сезимталдык     │жакшы санаалаштык│санаалаштыкты   │начар, ичимен    │

│менен мамиле    │менен мамиле     │аз колдонот,    │тап.             │

│кылат, юмордук  │кылып, адамды    │баарлашууда     │2. Өз оюн ачык   │

│сезими да       │өзүнө тарта      │чыдамсыз жана   │билдирбейт,      │

│жогору.         │билет.           │дайыма эле уга  │айланасындагылар │

│Баарлашууда     │Демократиялуу    │билбейт.        │менен карым-     │

│ийкемдүү стилди │стилди           │Баарлашуу стили │катнашка         │

│колдонот, мунун │пайдаланат,      │кырдаалга жараша│умтулбайт,       │

│менен бирге өз  │зарылчылыгына    │болот, бирок    │жакшы            │

│оюн так жана    │жараша           │дайыма эле      │санаалаштык жана │

│ынанымдуу       │авторитардык-    │адекваттуу эмес.│сезимталдык      │

│билдире алат    │демократиялык    │Өз оюн туура    │көрсөтө албайт,  │

│                │баарлашуу        │жана жеткиликтүү│өз оюн так жана  │

│                │стилинин         │түшүндүрүүгө    │жүйөөлүү билдире │

│                │элементтерин     │жөндөмдүү, бирок│албайт           │

│                │колдонот. Оюн    │аларды дайыма   │                 │

│                │жеткиликтүү      │эле ынанымдуу   │                 │

│                │түшүндүрөт,      │билдире албайт  │                 │

│                │негиздүү         │                │                 │

│                │ынандырууга      │                │                 │

│                │жөндөмдүү        │                │                 │

├────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│             Демилгелүүлүгү жана иштин көзүн билгендиги              │

├────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│Демилгелүү,     │Демилге          │Зарылчылыгына   │Демилгесиз, ишке │

│милдеттерди     │көрсөтүүгө       │жараша демилге  │мамилесинде жүр  │

│чечүүгө         │жөндөмдүү,       │көрсөтөт,       │нарылык          │

│чыгармачылык    │жигердүү, ишке   │жигердүүлүгү    │басымдуулук      │

│менен мамиле    │чыгармачыл менен │жана ишке       │кылат, ишке      │

│кылат, негиздүү │кыла билет, иштин│чыгармачылык    │чыгармачылык     │

│жана көңүл бура │көзүн таба       │менен мамиле    │менен мамиле     │

│турган идеяларга│билүүгө жөндөмдүү│кылуу жагынан   │кылуусу          │

│жана сунуштарга │                 │айырмаланбайт,  │көрүнбөйт        │

│жаңычылдык менен│                 │иштин көзүн таба│                 │

│мамиле кылат,   │                 │билүү жөндөмүн  │                 │

│иштин көзүн таба│                 │көрсөтпөйт      │                 │

│алат            │                 │                │                 │

└────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┘