Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 10-августундагы № 174 Жарлыгы менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын жарандык маселелерин кароонун тартиби жөнүндө
ЖОБО

 

Бул Жобо "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын жарандык маселелери боюнча арыздарды тариздөөнүн жана берүүнүн, Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу жана токтотуу маселелерин кароонун, аталган маселелер боюнча чечимдерди кабыл алуунун, аткаруунун жана даттануунун тартибин аныктайт, ошондой эле зарыл документтердин формаларын белгилейт.

1. Кыргыз Республикасынын жарандык маселелери боюнча арыздарды берүүнүн тартиби

 

1. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу, жарандыкты калыбына келтирүү жана андан чыгуу жөнүндө арыз, арыз ээсинин жазуу жүзүндөгү кайрылуусу боюнча каралат жана Кыргыз Республикасынын Президентинин атына жазылат жана:

1) Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган учурда - арыз ээсинин жашаган жери боюнча калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органынын аймактык органына;

2) Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкаркы жерлерде туруктуу жашаган учурда - Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө же консулдук мекемелерине берилет.

2. Арыз ээси арызын өзү тапшырууга жана жазылган күнүн көрсөтүү менен ага арыз ээси кол коюуга тийиш.

Эгерде арыз берүүчү өзүнүн дене боюнун кемчилдигинен улам өтүнүчкө кол кое албаса, анын өтүнүчү боюнча өтүнүчкө башка адам кол коет жана нотариалдык жактан күбөлөндүрүлөт. Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкаркы жерлерде арыз ээсинин колтамгасы Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин кызмат адамы тарабынан күбөлөндүрүлөт.

3. Эгерде арыз берүүчү өзгөчө мүнөздөгү жана документтер менен ырасталган шарттарга байланыштуу арызды өзү бере албаса, арызы менен тийиштүү документтерин кароо үчүн башка адамдар аркылуу же почта аркылуу берүүгө да болот. Мындай учурда арызга кол койгон адамдын койгон колунун, арызга тиркелген документтеринин көчүрмөлөрүнүн аныктыгы, анын түп нускасы нотариалдык жазылмалар менен тастыкталат.

4. Балдардын же иш-аракетке жөндөмсүз адамдын жарандыкты өзгөртүү тууралуу арызы алардын ата-энелери же бала же иш-аракетке жөндөмсүз адам жашаган жер боюнча мыйзамдуу өкүлдөр аркылуу берилет.

5. Жашы 14төн 18ке чейинки балдар Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу, жарандыгын калыбына келтирүү же жарандыгынан чыгуу жөнүндө арыздарын берген учурда алардын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу зарыл, Кыргыз Республикасынан тышкаркы жерлерде алардын жазуу жүзүндөгү макулдугу Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери тарабынан күбөлөндүрүлөт.

6. Жашы жете элек балдардын Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгып кетүү жөнүндө арызы берилген учурда, эгерде анын ата-энесинин бири Кыргыз Республикасынын жараны бойдон калган учурда, жашы жете элек баланын Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгууга анын жазуу жүзүндөгү макулдугу керек. Мындай өтүнүч нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлүүгө, ал эми республикадан тышкары жерлерде - Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери тарабынан күбөлөндүрүлүүгө тийиш.

7. Арыз Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуунун же токтотуунун тийиштүү негиздери менен форма боюнча жазылат. Бардык зарыл документтер эки нускада топтолот: арыздын бирине документтердин түп нускалары, башкасына - көчүрмөлөр тиркелет.

Арыз ээси берген анын ким экендигин ырастаган документтин (паспорт жана (же) жашап турууга уруксат) түп нускасы кайра кайтарылууга жатат. Арызга ал документтин көчүрмөсү тиркелет, анын түп нускага дал келиши кызмат адамы тарабынан текшерилет жана анын колтамгасы жана ыйгарым укуктуу органдын мөөрү менен ырасталат.

8. Документтер мамлекеттик же расмий тилдерде түзүлүүгө же ал тилдердин биринде котормосу болууга тийиш. Документтердин котормосунун тууралыгы нотариалдык түрдө же Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин кызматкери тарабынан ырасталууга тийиш.

9. Арыздын бланкы кол менен же техникалык каражаттарды (жазуучу машинка, компьютер) колдонуу менен толтурулат. Кол менен толтурулган арыздын тексти түшүнүктүү болууга тийиш. Арыздын бланкын толтурууда кыскартууларды жана аббревиатураларды пайдаланууга, ошондой эле оңдоолорду киргизүүгө жол берилбейт. Арыздын бланкында камтылган суроолорго жооптор толук болууга тийиш.

10. Кыргыз Республикасынын аймагында Кыргыз Республикасынын жарандыгын кабыл алуу, жарандыгын калыбына келтирүү, жарандыгынан чыгуу жөнүндө арыз берген учурда мамлекеттик алым, ал эми Кыргыз Республикасынын чектеринен тышкары жерлерде - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте консулдук жыйымдар алынат.

Этностук кыргыздар, Кыргыз Республикасынын жараны менен никеге турган аял жынысындагы чет мамлекеттик жарандар жана жарандыгы жок адамдар Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алууда мамлекеттик алымдарды жана консулдук жыйымдарды төлөөдөн бошотулат.

2. Кыргыз Республикасынын жарандыгына жалпы тартипте кабыл алуу

 

11. Чет элдик жарандар жана 18 жашка чыккан жарандыгы жок адамдар жалпы тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө расмий өтүнүч менен төмөнкүдөй учурларда кайрылууга укуктуу:

1) арыз берген учуруна чейин акыркы беш жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу, үзгүлтүксүз жашап турушса. Бир жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары үч айдан ашпаган мөөнөткө чыккан адамдын жашоо мөөнөтү үзгүлтүксүз деп эсептелет;

2) пикир алышуу үчүн жетиштүү көлөмдө мамлекеттик же расмий тилде сүйлөй алса;

3) Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого милдеттенсе;

4) жашоо үчүн каражат булагы болсо.

12. Ушул Жобонун 11-пунктунун 1-пунктчасында белгиленген Кыргыз Республикасынын аймагында чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдардын жашоо мөөнөтү, эгерде төмөнкүдөй негиздердин бирөө гана болгон учурда, үч жылга чейии кыскартылат:

1) илим, техника, маданият жаатында жогорку ийгиликтерге жетишсе, ошондой эле Кыргыз Республикасында суроо-талап кылынган адистиги же квалификациясы болсо;

2) Кыргыз Республикасынын экономикасынын артыкчылыктуу тармагына инвестиция чегерсе. Инвестиция чегерүүнүн тартиби жана инвестициянын өлчөмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет;

3) алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык качкындар катары таанылса.

13. Чет өлкөнүн жарандары же жарандыгы жок адамдар өздөрү жашаган жердеги калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органдарына же дипломатиялык өкүлчүлүктөр менен консулдук мекемелерге төмөндөгүдөй документтерди беришет:

1) эки нускадагы Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө арыз-анкета (1-тиркеме);

2) арыз берген адамдын ким экендигин ырастаган документтердин (паспорт, жарандыгы жок адамдар үчүн жашап турууга уруксат) түп нускасы жана ксерокөчүрмөсү;

3) 4x6 см өлчөмүндөгү ак фондогу түстүү эки фотосүрөт;

4) мамлекеттик алымды (консулдук жыйымды) төлөгөндүгү тууралуу квитанция же аларды төлөөдөн бошотулгандыгы тууралуу документ;

5) жашоого каражат булактарынын бар экендиги жөнүндө документтер (кызматкер, жеке ишкер - жеке жактын кирешеси жөнүндө маалымкатты, өткөн жыл үчүн жеке жактардын кирешесине салынган салыктар боюнча декларацияны же акыркы 12 айда кирешеге салыкты төлөгөндүгү жөнүндө маалыматты; пенсионер - пенсиялык ырастамасын; жөлөкпул алуучу - жөлөкпул алгандыгы жөнүндө маалымкатты; алимент алуучу - алимент алгандыгы аныктамасын; аманатчы - кредиттик мекемедеги аманаты жөнүндө маалымкатты; багууда турган адам - арыз берүүчү багуусунда турган адамдын кирешеси жөнүндө маалымкатты; мыйзам менен тыюу салынбаган (иш-аракеттерден) кирешелерди алгандыгын ырастаган башка документ);

6) Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу, үзгүлтүксүз жашагандыгын ырастаган документ (жашап турууга уруксат, катталгандыгы жөнүндө белги, айыл өкмөтүнөн же жашаган жеринен маалымкат);

7) арыз берүүчүнүн мамлекеттик же расмий тилди билүүсүнүн деңгээлин ырастаган документ (кыргыз же орус тилин окуп-үйрөнүү менен окуу жайын бүткөндүгү тууралуу документ, билими жөнүндө чет мамлекеттин аймагында берилген жана тиркемесинде кыргыз же орус тили боюнча курсту окугандыгы жөнүндө жазуусунун котормосу нотариалдык түрдө ырасталган документ). Мындай документ этностук кыргыздардан талап кылынбайт;

8) Кыргыз Республикасы менен чектеш мамлекеттердин (Казакстан Республикасы, Тажикстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы жана Кытай Эл Республикасы) жарандары үчүн - мурдагы жарандыгынан баш тартуу жөнүндө жеке арызы.

14. Эгерде арыз берүүчү жашы жете элек балдарын да Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө кошо суранса, анда төмөнкүлөр талап кылынат:

1) нике жөнүндө (никенин бузулгандыгы жөнүндө), балдардын туулгандыгы жөнүндө, камкордукка алууну жана көзөмөлдүк кылууну белгилегендиги, ата-энелик укуктан ажыратылгандыгы тууралуу күбөлүктөрдүн түп нускасы жана көчүрмөсү;

2) жарандыгын өзгөртүүгө 14-18 жаштагы балдардын нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн жазуу жүзүндөгү макулдугу;

3) балдардын жарандыгын өзгөртүү маселеси боюнча башка ата-энесинин нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн жазуу жүзүндөгү макулдугу.

15. Ушул Жобонун 12-пунктуна ылайык документтерди берүүдө ушул Жобонун 13-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге кошумча төмөнкү документтердин биринин көчүрмөсү берилет, эгерде арыз берүүчү:

1) илим, техника, маданият жаатында жогорку ийгиликтерге жетишсе, ошондой эле Кыргыз Республикасында суроо-талап кылынган адистиги же квалификациясы болсо - арыз берүүчүнү Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө кызыкдар мамлекеттик органдын өтүнүчү;

2) Кыргыз Республикасынын экономикасынын артыкчылыктуу тармактарына инвестиция салса - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары берген инвестиция салууну ырастаган документ;

3) Кыргыз Республикасында качкындар болуп саналса - качкындын күбөлүгү. Инсандын ким экендигин ырастаган документтер берилбейт, аталган документтер жок болсо, жашоо үчүн каражат булактарынын бар экендигин ырастаган документтер да берилбейт.

3. Жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу

 

16. 18 жашка чыккан чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө расмий өтүнүч менен кайрылууга укуктуу. Ушул Жобонун 11-пунктунун 1-пунктчасында белгиленгендей, эгерде мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген мамлекеттер аралык макулдашууларда башкача каралбаса, алардын Кыргыз Республикасынын аймагында жашоо мөөнөтү төмөнкүдөй учурларда бир жылга чейин кыскартылат, эгерде:

1) ата-энесинин бирөө Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган жана Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган болсо;

2) Кыргыз ССРинде төрөлсө жана мурдагы СССРдин жараны болсо.

17. Чет мамлекеттин жарандыгы бар же жарандыгы жок, этностук кыргыз болуп саналган адамдар, Кыргыз Республикасынын мурдагы жарандары Кыргыз Республикасына туруктуу жашоо үчүн кайтып келгенде, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жараны менен никеге турган, Кыргыз Республикасына туруктуу жашоо үчүн келген аял жынысындагы чет мамлекеттин жарандары жана жарандыгы жок адамдар, Кыргыз Республикасынын аймагында жашап туруунун мөөнөтү жөнүндө шарттар коюлбастан жана ушул Жобонун 11, 12 жана 16-пункттарында каралган шарттар сакталбастан мыйзамдарда белгиленген мөөнөттөрдө Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алынат. Аларды Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу алардын башка мамлекеттин жарандыгынан баш тартуусун көрсөтүү менен, башка мамлекеттин жарандыгынан алдын ала чыгуусуз эле Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү кайрылууларынын негизинде жүзөгө ашырылат.

18. Кыргыз Республикасынын жарандыгына ушул Жобонун 11-пунктунда каралган шарттарды сактабастан жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте төмөндөгүлөр кабыл алынат:

1) ата-энесинин бири Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган бала - ошол атасынын же энесинин биринин арызы жана баланын Кыргыз Республикасынын жарандыгын алууга экинчисинин жазуу жүзүндөгү макулдугу боюнча. Эгерде бала Кыргыз Республикасынын аймагында жашап турса, андай макулдук талап кылынбайт;

2) ата-энесинин биринин Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар болсо - ошол ата-энесинин биринин арызы боюнча;

3) камкордукка же көзөмөлдүккө алынган бала же аракетке жөндөмсүз адам - Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ камкорчу же көзөмөлдүк кылган адамдын арызы боюнча.

19. Ушул Жобонун 16-пунктуна ылайык документтерди тапшырууда ушул Жобонун 13-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге кошумча төмөнкү документтердин бири кошо берилет, эгерде арыз берүүчү:

1) ата-энесинин биринде Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар болсо жана Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган болсо - туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн түп нускасы менен ксерокөчүрмөсүн, ата-энесинин катталган белгиси бар паспортун, жашаган жеринен маалымкат;

2) Кыргыз ССРинде туулса жана мурдагы СССРдин жараны болсо - туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн же СССРдин паспортун.

20. Чет мамлекеттин жарандыгы бар же жарандыгы жок, этностук кыргыз болуп саналган жана Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө өтүнүч менен кайрылган адамдар төмөнкүлөрдү беришет:

1) Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө эки нускадагы арыз-анкетаны (1-тиркеме);

2) арыз берген адамдын ким экендигин ырастаган документтердин (паспорт, жарандыгы жок адамдар үчүн жашап турууга уруксат) түп нускасын жана ксерокөчүрмөлөрүн;

3) анын кыргыз улутунан же ата-энесинин бири кыргыз улутунан экендигин тастыктаган төмөнкү документтердин бирин (кыргыз улуту көрсөтүлгөн паспорт, кайрылмандын күбөлүгү, туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, кыргыз улуту көрсөтүлгөн атасынын (энесинин) паспорту);

4) Кыргыз Республикасы менен чектеш мамлекеттердин (Казакстан Республикасы, Тажикстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы жана Кытай Эл Республикасы) жарандары үчүн - мурдагы жарандыгынан баш тартуу жөнүндө жеке арызын;

5) 4x6 см өлчөмүндө ак фондо түстүү эки фотосүрөттү.

21. Кыргыз Республикасынын жараны менен никеге турган, Кыргыз Республикасына туруктуу жашоо үчүн келген аял жынысындагы чет мамлекеттин жарандары жана жарандыгы жок адамдар жана Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу өтүнүчү менен кайрылгандар төмөнкүлөрдү беришет:

1) Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө эки нускадагы анкета-арызды (1-тиркеме);

2) арыз берүүчүнүн ким экендигин ырастаган документтердин (паспорт, жарандыгы жок адам үчүн жашап турууга уруксат) түп нускасын жана ксерокөчүрмөсүн;

3) Кыргыз Республикасынын жараны менен никеге тургандыгы жөнүндө күбөлүктү;

4) Кыргыз Республикасы менен чектеш мамлекеттердин (Казакстан Республикасы, Тажикстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы жана Кытай Эл Республикасы) жарандары үчүн - мурдагы жарандыгынан баш тартуу жөнүндө жеке арызын;

5) 4x6 см өлчөмүндө ак фондо түстүү эки фотосүрөттү;

6) Кыргыз Республикасынын аймагында жашагандыгын ырастаган документ (жашап турууга уруксат, катталгандыгы жөнүндө белги, айыл өкмөтүнөн маалымкат же жашаган жеринен маалымкат).

22. Кыргыз Республикасынын мурдагы жарандары Кыргыз Республикасына туруктуу жашоо үчүн кайтып келгенде жана Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу өтүнүчү менен кайрылганда төмөнкүлөрдү беришет:

1) Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө эки нускадагы арыз-анкетаны (1-тиркеме);

2) арыз берүүчүнүн ким экендигин ырастаган документтердин (паспорт, жарандыгы жок адам үчүн жашап турууга уруксат) түп нускасын жана ксерокөчүрмөсүн;

3) арыз берүүчүнүн Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккандыгын ырастаган ыйгарым укуктуу органдын маалымкатын;

4) Кыргыз Республикасы менен чектеш мамлекеттердин (Казакстан Республикасы, Тажикстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы жана Кытай Эл Республикасы) жарандары үчүн - мурдагы жарандыгынан баш тартуу жөнүндө жеке арызын;

5) мамлекеттик алымды (консулдук жыйымды) төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияны же аларды төлөөдөн бошотуу жөнүндө документти;

6) 4x6 см өлчөмүндө ак фондо түстүү эки фотосүрөттү.

4. Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуунун тартиби

 

23. Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган адамдын Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуусу ал адамдын ыктыярдуу өз эрк билдирүүсүнүн негизинде Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө чечимди жокко чыгарган учурлардан тышкары, жалпы тартипте жүзөгө ашырылат.

24. Чет мамлекеттин аймагында жашаган адамдын Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуусу ал адамдын ыктыярдуу өз эрк билдирүүсүнүн негизинде Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгаруудан баш тартуу учурларын кошпогондо, жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте жүзөгө ашырылат.

25. Ата-энесинин бири Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ, ал эми экинчиси чет өлкөнүн жараны болуп саналган же жалгыз атасы же энеси чет өлкөнүн жараны болгон баланын Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуусу эки ата-эненин же болбосо жалгыз атанын же эненин арызы боюнча жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте жүзөгө ашырылат.

26. Жашы жете элек балдардын Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгып кетүү жөнүндө арызы берилген учурда, эгерде анын ата-энесинин бири Кыргыз Республикасынын жараны бойдон калган учурда, жашы жете элек баланын Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгып кетүүгө анын жазуу түрүндөгү макулдугу керек. Мындай өтүнүч нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлүүгө, ал эми республикадан тышкаркы жерлерде - Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери тарабынан күбөлөндүрүлүүгө тийиш.

27. Кыргыз Республикасынын жаранына төмөнкүдөй учурларда Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгууга жол берилбейт:

1) мамлекет алдында аткарылбаган милдеттенмелери же Кыргыз Республикасынын аймагында юридикалык же жеке адамдардын кызыкчылыктарына байланышкан мүлктүк милдеттенмелери бар болсо;

2) кылмыш-жазык иши боюнча же ага карата мыйзамдуу күчүнө кирген жана соттун айыптоо өкүмү аткарылууга жаткан иш боюнча айыпталуучу катары Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары тарабынан жоопко тартылган болсо.

28. Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары жашаган жери боюнча калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органдарына, ал эми Кыргыз Республикасынын чектеринен сырткары туруктуу жашагандар - Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө же консулдук мекемелерине төмөнкү документтерди беришет:

1) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө эки нускада арыз-анкетаны (2-тиркеме);

2) туулгандыгы тууралуу күбөлүктү;

3) никеге тургандыгы жөнүндө күбөлүктү, никени бузуу, жубайынын өлгөндүгү жөнүндө күбөлүктү же тийиштүү учурларда жубайын өлдү же дайынсыз жок болду деп таануу жөнүндө соттун чечимин;

4) салык төлөө боюнча карызынын жоктугу жөнүндө (Кыргыз Республикасынын аймагында арыз берүүчүнүн акыркы жашаган жери боюнча) Кыргыз Республикасынын салык органынан документти;

5) мамлекеттик алымды же консулдук жыйымды төлөгөндүгү жөнүндө ырастаманы же аларды төлөөдөн бошотуу жөнүндө документти;

6) 4x6 см өлчөмүндө ак фондо түстүү эки фотосүрөттү.

29. Эгерде арыз берүүчү бир эле учурда жашы жете элек балдарды Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгаруу жөнүндө өтүнүч кылса, анда мыйзамда каралган жагдайларга жараша төмөнкүлөр берилет:

1) туулгандыгы, камкордукту же көзөмөлдүктү белгилөө, ата-энелик укугунан ажыратуу жөнүндө күбөлүктү;

2) эгерде ата-энесинин бири же көзөмөлдүк кылуучу Кыргыз Республикасынын жарандыгында калса, баланын жарандыгын токтотууга же сактап калууга тараптардын нотариалдык түрдө же Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүндө же консулдук мекемесинде ырасталган жазуу жүзүндөгү макулдугун;

3) 14 жаштан 18 жашка чейинки курактагы баланын жарандыгын өзгөртүүгө нотариалдык түрдө же Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүндө же консулдук мекемесинде жазуу жүзүндөгү ырасталган макулдугун.

5. Кыргыз Республикасынын жарандык маселелери боюнча арыздарды кабыл алуунун жана кароонун тартиби

 

30. Зарыл документтери жок болгон же талаптагыдай таризделбеген учурда ыйгарым укуктуу органдын кызматкери арыз ээсине жарандык маселелер боюнча арызды жана зарыл документтерди тариздөөнүн тартибин жана тизмесин түшүндүрүүгө милдеттүү.

Арыз ээсине көз каранды эмес себептерден улам көрсөтүлгөн документтердин кайсы бирин берүү мүмкүн эмес болгон учурда арызга ал себептерди кенен-кесири баяндаган түшүнүк катты тиркөө зарыл.

31. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органдары, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелери боюнча, арыз берүүчүнүн өзүнүн же жүйөлүү себептер боюнча почта аркылуу жөнөтүлгөн же үчүнчү тарап аркылуу берилген бардык арыздарын кабыл алууга милдеттүү, алардын тизмеги Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бекитилет.

32. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органдары, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери берилген документтерде толук эмес же так эмес маалыматтарды аныктаган учурда толук же так маалыматтарды берүүсү үчүн аларды арыз ээсине кайтарууга тийиш.

Арыз ээсинин жасалма документтерди берүүсү же билип туруп атайылап жалган маалыматтарды билдирүүсү арызды четке кагуу үчүн негиз болуп саналат, бул жөнүндө милдеттүү түрдө Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдарына кат жүзүндө маалымдалат.

33. "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана ушул Жободо каралган зарыл жана талаптагыдай таризделген бардык документтерди арыз ээси берген күндөн тартып арыз кароого кабыл алынды деп эсептелет.

34. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органдары, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери арыз келип түшкөндө аны катташат жана арыз ээсине ушул Жобого ылайык тиркелген арызды жана документтерди кароого кабыл алынгандыгы жөнүндө маалымкатты кабыл алуу күнүн көрсөтүү менен беришет (3-тиркеме). Арыз үчүнчү тарап аркылуу же почта боюнча алынган учурда, тийиштүү түрдө арыз ээсине маалымкат бул адамдар аркылуу берилет же арыз алынган күнү почта боюнча жөнөтүлөт.

35. Арыз ээсинен жарандык маселелери боюнча анын арызын кабыл алуудан баш тартуу себебин жазуу жүзүндө түшүндүрүү өтүнүчү келип түшкөн учурда ыйгарым укуктуу орган бул өтүнүчтү канааттандырууга милдеттүү.

36. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органы тиркелген документтер менен арызды алдын-ала текшерет, аларды күбөлөндүрөт, маалыматтарды Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын маалыматтык системасында текшерет жана калкты каттоо жагында Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына жөнөтөт.

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси тиркелген документтер менен арызды күбөлөндүрөт жана аны тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын консулдук маселелер менен иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмүнө жөнөтөт, ал маалыматтарды Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын маалыматтык системасында текшерет.

Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын маалыматтык системасында маалыматтарды текшерүү 10 күндөн ашпоого тийиш.

37. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жарандык маселелер менен иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмү, тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын консулдук маселелер менен иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмү берилген материалдарды текшерип, улуттук коопсуздук органдары менен макулдашат, ал боюнча өзүнүн жүйөлүү жана негиздүү корутундусун чыгарат.

Жарандык маселелери боюнча арыздарды улуттук коопсуздук органдарында макулдашуу мөөнөтү жалпы тартип боюнча 30 күндөн жана жөнөкөйлөштүрүлгөн тартип боюнча 15 күндөн ашпоого тийиш.

38. Жалпы (жөнөкөйлөштүрүлгөн) тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу, Кыргыз Республикасынын жарандыгын калыбына келтирүү жөнүндө корутундуда (4-тиркеме) арыз ээси жөнүндө текшерилген маалыматтар кенен-кесири баяндалат, "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдерине милдеттүү түрдө шилтеме келтирүү менен жүйөөлөр жана укуктук негиздер көрсөтүлөт, алар боюнча Кыргыз Республикасынын жарандык маселелери боюнча арызды канааттандыруунун же четке кагуунун максатка ылайыктуулугу таанылат.

39. Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө арыз боюнча корутундуда (5-тиркеме) арыз берүүчүнүн мамлекет алдындагы милдеттенмелерин же жарандардын же ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын, коомдук бирикмелердин маанилүү кызыкчылыктары байланышкан анын мүлктүк милдеттенмелерин аткарбагандыгы, анын айыпталуучу катары жазык жоопкерчилигине тартылгандыгы, же соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмү боюнча жазаны өтөп жаткандыгы жөнүндө маалыматтар билдирилет.

40. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жарандык маселелер менен иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмү даярдаган корутундуга аталган түзүмдүк бөлүмдүн кызматкери кол коет жана жетекчиси же ал жок учурда анын орун басары тарабынан бекитилет.

Тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын консулдук маселелери менен иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмү даярдаган корутундуга аталган түзүмдүк бөлүмдүн кызматкери кол коет жана жетекчиси же ал жок учурда анын орун басары тарабынан бекитилет.

41. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы, тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы улуттук коопсуздук органдары менен макулдашылган жарандык маселелери боюнча арыздарга жана башка зарыл материалдарга өздөрүнүн корутундуларын Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча Комиссияга (мындан ары - Комиссия) жөнөтөт.

42. Жарандуулук маселелери боюнча өтүнүчтөрдү кароодо Комиссия арыз берүүчүнүн жүйөөлөрүн, мамлекеттик органдардын корутундуларын жана "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 33-беренесинде көрсөтүлгөн тиркелүүчү документтерди ар тараптан иликтеп чыгат.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана ушул Жобонун талаптарына ылайык келбеген материалдарды Комиссияга киргизген учурда Комиссия материалдарды ыйгарым укуктуу органдарга кайтарууга укуктуу.

43. Комиссия тарабынан чечим кабыл алынган учурдан тартып 14 күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу же жарандыгынан чыгаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгынын долбоорун даярдоону жүзөгө ашырат.

44. Кыргыз Республикасынын жарандыгын берүүдөн же жарандыгынан чыгаруудан баш тартылган учурда, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты 3 күндүн ичинде баш тартуунун негиздерин көрсөтүү менен арыз ээсин жазуу жүзүндө кабарландырууга милдеттүү.

45. Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелери боюнча арыздарды кароо жана алар боюнча чечимдерди кабыл алуу өтүнүчтөргө тийиштүү түрдө таризделген документтерди тиркөө менен өтүнүч берилген күндөн тартып алты айга чейинки мөөнөттө жалпы тартипте каралат.

46. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдар жана дипломатиялык өкүлчүлүктөр же консулдук мекемелер тарабынан жарандуулук маселелери боюнча арыздарды кароонун жалпы мөөнөтү жалпы тартипте 90 күндөн жана жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте 30 күндөн ашпоого тийиш.

47. Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу же жарандыгынан чыгуу жөнүндө өтүнүч менен кайрылган адамдардын арыздарын жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте кароо жана алар боюнча чечим кабыл алуу талаптагыдай таризделген документтерди тиркөө менен өтүнүч берилген күндөн тартып үч айлык мөөнөткө чейин Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан жүзөгө ашырылат.

48. Жарандык маселеси боюнча кайталап берилген арыз бул маселе боюнча мурдагы чечим кабыл алынган учурдан баштап бир жыл өткөндөн кийин каралат. Эгерде арыз берүүчүгө белгисиз жана белгисиз болушу мүмкүн болгон өтө маанилүү жагдайлар келип чыккан учурда кайталап берилген арыз эртерээк каралышы мүмкүн.

49. Ыйгарым укуктуу органдар арыз ээсине анын документтеринин кайда экендиги жана кароо мөөнөттөрү жөнүндө маалыматты берүүгө милдеттүү.

6. Адамдардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгын аныктоо тартиби

 

50. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органында жана анын аймактык органдарында Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгын аныктоо боюнча комиссиялары (мындан ары - жарандыкты аныктоо боюнча комиссия) түзүлөт.

51. Жарандыкты аныктоо боюнча комиссия Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган адамдардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына алардын таандыктыгын же таандык эместигин аныктоо, же жарандыгы жок адам деп таануу жөнүндө арыздарын кароого жана алар боюнча төмөнкүлөргө карата корутунду чыгарууга укуктуу:

1) СССРдин жарандыгында турган, 1974-жылдагы үлгүдөгү паспорту бар жана Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу (же убактылуу) каттоодо турган жана башка мамлекеттин жарандыгына таандыктыгы жөнүндө билдирүү жасабаган адамдар;

2) ар кандай себептерден улам 1974-жылдагы үлгүдөгү СССРдин паспортун жоготкон, Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу (же убактылуу) каттоодо турган адамдар. Бул категориядагыларга паспортун жоготкондугу жөнүндө иш ачылат жана адамдын инсандыгы жана жарандыгы аныкталгандан кийин корутунду чыгарылат;

3) жагдайдын аякташы менен өз убагында паспорт ала албай калган (1993-жылдын 18-декабрындагы № 1333-ХII "Кыргыз Республикасынын граждандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын колдонулушуна туш келбей калган, же ата-энелери жок жана туугандарында же тааныштарында тарбияланган), бирок алар да иш жүзүндө Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган адамдар;

4) Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган, Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине катышкан-мамлекеттердин (мындан ары - КМШга катышкан-мамлекеттер) жарандыгына таандыктыгы жөнүндө белгиси менен 1974-жылдагы үлгүдөгү СССРдин паспорту бар, ошол өлкөнүн улуттук паспорту менен документтештирилбеген адамдар. Бул категориядагылар Кыргыз Республикасынын аймагында дипломатиялык өкүлчүлүк же консулдук мекеме жок болгон учурда ким экендигин ырастаган колдонуудагы документтин жоктугунун себеби жөнүндө түшүнүк катты жана айрым учурларда чет мамлекеттин жарандыгын жоготкондугу же жоктугу жөнүндө маалымкат беришет;

5) Кыргыз Республикасынын аймагында беш жана андан ашык жыл туруктуу жашаган жана КМШга катышкан-мамлекеттердин жараны экендигин ырастаган колдонуу мөөнөтү аяктаган паспорту бар, жана аларга байланышпаган себептерден улам аны узартуу же анык паспортко алмаштыруу мүмкүнчүлүгү болбогон адамдар. Мындай адамдар тийиштүү документти көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган себептерин жазуу менен арыз беришет.

Көрсөтүлгөн жана башка учурларда жарандыкты аныктоо боюнча комиссиясына кайрылууда ушул Жобонун 53-пунктуна ылайык документтердин түп нускалары жана көчүрмөлөрү тапшырылат.

52. Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгын аныктоо жөнүндө арыз кайрадан түшкөн учурда жана ал боюнча калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органы чыгарган корутундусу болсо, жарандыкты аныктоо боюнча комиссия Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгын аныктоо жөнүндө арызды кайталап кароого жана кабыл алынган чечим туура эмес болгон учурда өз корутундусу менен аны жокко чыгарууга укуктуу.

53. Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган, өзүнүн Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендигин аныктоону каалаган адам Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгын аныктоо жөнүндө арыз менен калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органына кайрылууга тийиш. Арызга төмөнкүлөрдү тиркөө зарыл:

1) арыз ээсинин ким экендигин ырастаган документтин (паспорт же туулгандыгы жөнүндө күбөлүк) түп нускасын жана ксерокөчүрмөсүн;

2) кеңири өмүр баянын;

3) 4x6 см өлчөмүндө ак фондо эки фотосүрөттү;

4) Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу, үзгүлтүксүз жашагандыгын ырастаган төмөнкү документтердин бирин (каттоо жөнүндө белгиси менен паспорт, жашап турууга уруксат, жашаган жеринен маалымкат, окуган, иштеген жеринен маалымкат, (кварталдык, үй комитетинин же айыл башчысынын) милициянын участкалык инспектору жана арыз ээсинин үч коңшусунун катышуусу менен Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашоо фактысын белгилеген актысы;

5) үй-бүлөлүк мамилелердин бар экендигин ырастаган документ (нике жөнүндө күбөлүк, туулгандыгы жөнүндө күбөлүк).

54. Кыргыз Республикасынын жарандыгына өз таандыктыгын аныктоону каалаган адам Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын маалыматтык системасы боюнча текшерилет.

Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын маалыматтык системасы боюнча текшерүүнүн мөөнөтү 10 күндөн ашпоого тийиш.

55. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органы текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгы же таандык эместиги жөнүндө (6-тиркеме) же адамды жарандыгы жок деп таануу жөнүндө (7-тиркеме) корутунду чыгарат, анда арыз ээси жөнүндө негизги маалыматтар жана укуктук негиздер көрсөтүлүүгө тийиш, аларга ылайык адам Кыргыз Республикасынын жараны же жарандыгы жок адам деп таанылат же таанылбайт. Эгерде арыз ээсинин балдары бар болсо, анда корутундуда алардын жарандыгы же жарандыгынын жоктугу да аныкталууга тийиш.

Корутунду калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органынын жетекчиси тарабынан бекитилет.

56. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органдарынын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгын аныктоо жөнүндө арыздарды кароо мөөнөтү бир айдан ашпоого тийиш.

57. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органы арыз ээсине анын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгын текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө белгиленген үлгүдөгү (8-тиркеме) же арыз ээсин жарандыгы жок адам деп таануу жөнүндө маалымкат (9-тиркеме) берет, ага жарандыгы жок адамдарга туруктуу жашап турууга уруксатты документтештирүүнүн тартиби түшүндүрүлөт.

58. Кыргыз Республикасынан сырткары туруктуу жашаган, өзүнүн Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгын аныктоону каалаган адам Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгын аныктоо жөнүндө арыз менен Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине кайрылууга тийиш. Арызга төмөнкүлөрдү тиркөө зарыл:

1) арыз ээсинин ким экендигин ырастаган документтин (паспорт же туулгандыгы жөнүндө күбөлүк) түп нускасын жана ксерокөчүрмөсүн;

2) кеңири өмүр баянын;

3) 4x6 см өлчөмүндө ак фондо эки фотосүрөттү;

4) чет мамлекеттин аймагында туруктуу жашагандыгын тастыктаган документти.

Материалдардын көчүрмөлөрү тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын консулдук маселелер менен иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмүнө жөнөтүлөт, ал Кыргыз Республикасынын тийиштүү мамлекеттик органдарынын, анын ичинде ички иштер жагында Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын маалыматтык системасы боюнча текшерүү жүргүзүү максатында зарыл маалыматты суратат.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан түшкөн Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгына тиешелүү маалымат Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине жиберилет.

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык же таандык эместиги жөнүндө корутунду чыгарат, анда арыз ээси жөнүндө негизги маалыматтар жана юридикалык негиздер көрсөтүлүүгө тийиш, аларга ылайык адам Кыргыз Республикасынын жараны деп таанылат же таанылбайт. Эгерде арыз ээсинин балдары бар болсо, анда корутундуда алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгы же таандык эместиги да аныкталууга тийиш. Корутунду Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин жетекчиси тарабынан бекитилет.

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери тарабынан Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгын аныктоо жөнүндө арыздарды кароо мөөнөтү эки айдан ашпоого тийиш.

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси кабыл алынган чечим жөнүндө арыз ээсине маалымдайт, ага белгиленген үлгүдөгү маалымкат берилет.

7. Балдарда Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар же жок экендигин аныктоонун өзгөчөлүктөрү

 

59. Балада Кыргыз Республикасынын жарандыгынын бар экендиги ырасталбаган учурда, ушул Жобонун 51-пунктунда көрсөтүлгөн зарыл маалыматтар анын ата-энесине карата аныкталат.

60. Кыргыз Республикасынын жарандыгын ата-энеси (экөөнүн бири) кабыл алып, арызда балдары жарандыкка кабыл алынгандыгы көрсөтүлбөгөн учурда (16 жашка чейинки бала) Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар экендиги жөнүндө корутундуда мындай балага карата анын ата-энесинин (экөөнүн биринин) жарандыкка кабыл алынгандыгы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгына шилтеме көрсөтүлөт.

61. Ата-энесинин экөө тең (экөөнүн бири) Кыргыз Республикасынын жарандары болуп саналса, бирок Кыргыз Республикасынын сырткары чыгып кетишсе жана башка мамлекеттин жарандыгын кабыл алышса, бирок балдары Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган болсо жана жашап жатышса, Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар экендиги жөнүндө корутундуда "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12-беренесинин 1-бөлүгү көрсөтүлөт.

62. Ата-энеси аныкталбаган же алардын өлгөндүгү тууралуу документтер жок болсо, ал эми балдар Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаса, Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар экендиги жөнүндө корутундуда "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12-беренесинин 5-бөлүгү көрсөтүлөт.

63. Корутунду калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык бөлүмүнүн жетекчиси тарабынан бекитилет.

64. Балада Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар экендиги жөнүндө корутунду чыгарылгандан кийин документтер таризделет. 16 жашка чейинки балага Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгы жөнүндө маалымкат берилет. 16 жашка чыккан балага Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту берилет.

8. Кыргыз Республикасынын Президентинин чечимдерин аткаруунун тартиби

 

65. Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелери боюнча жарлык чыгарат.

66. Жарандыктын өзгөргөндүгү Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы күчүнө кирген күндөн башталат.

67. Жарандыкты берүү же андан чыгуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы ага кол коюлган күндөн тартып 3 күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Президентинин расмий сайтына жарыяланууга тийиш.

68. Кыргыз Республикасынын жарандык маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында турган арыз берүүчүлөргө карата Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгын аткаруу калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына жана анын аймактык бөлүмдөрүнө, ал эми республикадан сырткары жашаган адамдарга тиешелүү маселелер боюнча тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органына, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө жана консулдук мекемелерине жүктөлөт.

69. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жарандык маселелери менен иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмү, тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын консулдук маселелер менен иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмү Кыргыз Республикасынын жарандыгынын маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын алгандан кийин аларды андан ары аткаруу үчүн арыз ээлери өтүнүчтөрүн берген органдарга жөнөтөт.

70. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органдары, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын алгандан кийин эки жумалык мөөнөттө бул туурасында арыз ээсине маалымдайт.

71. Эгерде жарандыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин чечими бар адам жашаган жерин өзгөртсө калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органдары, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери кабыл алынган чечим жөнүндө калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органдарына, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү менен консулдук мекемелерине арыз ээсинин жаңы жашаган жери боюнча токтоосуз билдирүү жөнөтөт жана калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына же тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына маалымдайт.

72. Кыргыз Республикасынын жарандыгын белгиленген тартипте алган адамдарга калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органдары, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү менен консулдук мекемелери Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун берет. 16 жашка чыга элек балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүнө алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыктыгы туурасында жазуу жазылат.

73. Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган, Кыргыз Республикасы менен чектеш мамлекеттердин (Казакстан Республикасы, Тажикстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы жана Кытай Эл Республикасы) жарандыгы бар адамдардын паспорттору жарандыктан чыгуу жөнүндө арызы менен чогуу тийиштүү мамлекеттин дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине жөнөтүлөт.

74. Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгаруу жөнүндө чечим чыгарылганда калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык бөлүмдөрү же Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери адамдан Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун алып коет. Ошол эле органдар адамга Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккандыгы жөнүндө маалымкат берет (10-тиркеме).

Алынган паспорттор белгиленген тартипте жок кылынат.

75. Кыргыз Республикасында жашаган жана Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналбаган адамдарга калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан чет өлкөлүк жаранга же жарандыгы жок адамга жашоого уруксат берилет.

76. Кыргыз Республикасынын жарандыгынын маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин чечимдерин аткаруу жөнүндө калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органдары квартал сайын калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына маалымдайт, ал эми Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери - тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына маалымдайт.

77. Кыргыз Республикасынын жарандыгынын маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин чечимдерин аткаруу жөнүндө маалымат калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы жана тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан Комиссияга квартал сайын жөнөтүлөт.

78. Кыргыз Республикасынын жарандык маселелери боюнча чечимдердин аткарылышына контролдукту Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу жарандык маселелери боюнча Комиссия жүзөгө ашырат.

79. Жарандык маселелери боюнча материалдар жана алар боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары өзүнчө номенклатуралык ишке тиркелип жана чечим кабыл алынган күндөн тартып ыйгарым укуктуу орган бекиткен сактоо мөөнөтүнө чейин тийиштүү ыйгарым укуктуу органдарда сакталат, андан соң белгиленген тартипте архивге өткөрүлүүгө жатат.

9. Кыргыз Республикасынын жарандыгынын маселелери боюнча чечимдерди жокко чыгаруу

 

80. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жана жарандыгынан чыгуу жөнүндө чечим арыз ээси тарабынан атайылап жасалма документтерди пайдалангандыгы же билип туруп жалган маалыматты билдирип жана анын негизинде жооптуу чечим кабыл алынгандыгы сот тартибинде аныкталган учурда жокко чыгарылат.

81. Жарандын билип туруп жалган маалыматтардын жана жасалма документтердин негизинде Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болгон фактысы тастыкталган соттун чечими менен аныкталса соттук чечим калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык органдарына же Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө же консулдук мекемелерине берилет, алар аны бардык болгон материалдар менен чогуу тийиштүү түрдүү калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына же тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына жөнөтөт.

82. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы же тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын консулдук маселелер менен иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмү берилген материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу же Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө чечимди жокко чыгаруу тууралуу өз корутундусун түзөт. Корутундуда арыз ээсине карата ыйгарым укуктуу орган тарабынан Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу же Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө чечимди кабыл алуунун негиздүүлүгү, Кыргыз Республикасынын жарандыгын кабыл алуу же токтотуу максатында жалган документтерди колдонуу же атайылап жалган маалыматтарды билдирүү фактысын сот аныктаган жагдайларды баяндоо менен белгиленген соттун чечими, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандыгынын маселелери боюнча мурда кабыл алынган чечимди жокко чыгарууга негиз болгон "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын беренеси көрсөтүлөт.

83. Корутунду калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын же тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын консулдук маселелер менен иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчиси тарабынан бекитилет жана баштапкы чечим чыгарууга негиз болгон арыз ээсинин документтерине соттун чечими чогуу тиркелет. Бул иштин бардык материалдары Комиссияга жөнөтүлөт.

84. Комиссия калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы же тышкы саясий иштер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы берген материалдарды карап чыгат жана сунуштарын Кыргыз Республикасынын Президентине киргизет.

85. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу же жарандыгынан чыгуу жөнүндө чечимди жокко чыгаруу Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгын чыгаруу менен жүргүзүлөт.

86. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу же жарандыгынан чыгуу жөнүндө чечими ага карата жокко чыгарылган адамга бул туурасында ыйгарым укуктуу орган тарабынан Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы чыккан күндөн тартып эки жумалык мөөнөттө маалымдалат.

87. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө чечим жокко чыгарылган учурда ыйгарым укуктуу орган бул чечимге ылайык мурда берилген Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун алып коюу чараларын көрүүгө милдеттүү.

88. Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө чечим жокко чыгарылган учурда адамдан Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө маалымкаты алып коюлат жана Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту берилет.

10. Жарандык маселелери боюнча чечимдерге даттануу

 

89. Жарандык маселелери боюнча чечимдер сот тартибинде даттанылышы мүмкүн.

90. Даттануу тийиштүү чечим кабыл алынган күндөн тартып алты айдын аралыгында берилиши мүмкүн. Жарандык маселелери боюнча чечимди даттанууда жүйөлүү себептер боюнча даттануу мөөнөтү өтүп кетсе, ал сот тартибинде калыбына келтирилиши мүмкүн.

91. Кыргыз Республикасынын жарандык маселелери боюнча арыздарды кароодон баш тартуу жана Кыргыз Республикасынын жарандык маселелери боюнча чечимдерди аткаруу тартибин бузган кызмат адамдарынын башка аракеттери баш ийүүчүлүк тартипте жогору турган кызмат адамына же сотко даттанылышы мүмкүн.

92. Ыйгарым укуктуу органдарынын кызмат адамдары "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жана ушул Жобону бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

11. Эл аралык келишимдердин ченемдеринин колдонулушу

 

93. Эгерде мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдерде ушул Мыйзамда камтылгандан башка ченемдер белгиленсе, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган мамлекеттер аралык келишимдердин ченемдери колдонулат.

94. Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болуу жана токтотуу тартиби айрым ченемдик укуктук актылар менен жөнгө салынышы мүмкүн.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын жарандык маселелерин кароонун тартиби жөнүндө Жобого 1-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Президентине
АРЫЗ-АНКЕТА

Сүрөт чаптала турган жер

 

Мени ____________________________________________________ тартипте (жалпы, жөнөкөйлөштүрүлгөн)

Кыргыз Республикасынын ___________________________ (жарандыгына кабыл алууну же жарандыгын калыбына келтирүүнү) ________

өтүнөм, өзүм жөнүндө төмөнкүдөй маалыматтарды билдирем(1):

1. Фамилиясы, аты-жөнү (фамилияңыз, аты-жөнүңүз өзгөргөн учурда Сиз алып жүргөн мурдагы фамилияңыз, аты-жөнүңүз жана аларды өзгөртүүнүн себеби жана датасы көрсөтүлөт) ______________________________________________

2. Туулган датасы жана жери (күнү, айы, жылы, калктуу конуш, район, облус, мамлекет) ____________________________

3. Улуту (каалоосу боюнча көрсөтүлөт) ____________________________

4. Арыз ээси кайсы өлкөдөн келсе, ал жерде жашаган жеринин дареги ____________________________________________

5. Азыркы учурдагы жарандыгы _______________________________________________________________________________

6. Кыргыз Республикасына келген датасы жана максаты (келүүнүн себеби көрсөтүлөт) ______________________________

7. Чыгып кетүү документтери кайсы жерде жана качан таризделген ________________________________________________

8. Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган жери (жашаган жери боюнча катталгандыгы тууралуу белгиси бар колдонуудагы паспорту же жашап турууга уруксаты менен ырасталат) ________________________________________________________________________

Туруктуу жашаган мезгилде Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары кетүүсү

Чыгуу

Кирүү

Барган өлкөсү

Баруунун максаты

Датасы

Чек араны өткөн жер

Баруучу өлкөсү

Датасы

Чек араны өткөн жер

9. Жазык жоопкерчилигине же өлкөдөн чыгаруу түрүндө администрациялык жоопкерчиликке тартылгансызбы (эгер тартылсаңыз кайсы жерде, качан, эмне үчүн) ____________________________________________________________

10. Үй-бүлөлүк абалы (үйлөнгөн, күйөөгө чыккан (бойдок), ажырашкан, жесир, жесил, никеге тургандыгы (ажырашкандыгы), каза болгондугу тууралуу күбөлүк, номери, датасы жана берилген жери) _________________________

11. Сиздин жакын туугандарыңыз (аялы, күйөөсү, ата-энеси, балдары, бир туугандары(*)).

Туугандык катыштыгы

Фамилиясы, аты-жөнү

Туулган жылы жана жери

Жарандыгы

Иштеген жери жана кызмат орду (негизги иштеген жери)

Турган өлкөсү жана жашаган жеринин дареги

(*) эгерде аялы күйөөсүнүн фамилиясын алып жүрсө, анын кыз кезиндеги фамилиясы көрсөтүлөт.

12. Аскердик милдетке тиешелүүлүгү _______________________________ (аскерге милдеттүү же аскерге милдеттүү эмес, наамы, кызмат кылган жери жана мезгили)

13. Аскер кызматында, ошондой эле чет мамлекеттин укук коргоо органдарында жана коопсуздук органдарында кызматта турасызбы (тургансызбы) ___________________________________________

14. Билими жана адистиги (башталгыч, орто, атайын орто, жогорку, кайсы жерде, качан жана кайсы окуу жайын аяктагансыз) __________________

15. Акыркы 10 жылдагы эмгек иши (жогорку жана атайын орто окуу жайларындагы окууну жана аскер кызматын кошо алганда):

Айы жана жылы

Мекемени, ишкананы, уюмду көрсөтүү менен кызмат орду

Мекеменин, ишкананын, уюмдун жайгашкан жери

келиши

кетиши

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Жашоо үчүн каражаттардын булагы (Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган мезгилде бардык болгон кирешенин түрлөрү көрсөтүлөт) _______________________________________________________________________________________

(жеке жактын кирешелери жөнүндө маалымкат, салык органынын белгиси

_________________________________________________________________________________

менен жеке жактардын кирешелерине салыктар боюнча декларация,

_________________________________________________________________________________

иштеген жеринен маалымкат, пенсиялык күбөлүк, жөлөкпул алуу жөнүндө

_________________________________________________________________________________

социалдык жактан коргоо органынын маалымкаты, алимент алгандыгын

________________________________________________________________________________

ырастоо, эсептик номерин көрсөтүү менен кредиттик мекемедеги

________________________________________________________________________________

салым бар экени жөнүндө маалымкат, мураска укук жөнүндө күбөлүк,

________________________________________________________________________________

арыз ээси багуусунда турган адамдын кирешелери жөнүндө маалымкат,

_______________________________________________________________________________

же мыйзамда тыюу салынбаган иштен киреше алууну

_______________________________________________________________________________

ырастаган башка документ)

17. Мамлекеттик (кыргыз) же расмий (орус) тилин билесизби (маалыматты ырастаган документ, анын номери, берилген датасы жана жери) ____________________________________________________________

18. Сизди Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алууга (калыбына келтирүүгө) түрткөн себептерди көрсөтүңүз __________________________ __________________________________

19. Мени менен бир эле учурда Кыргыз Республикасынын жарандыгына жашы жете элек балдарымды кабыл алууну өтүнөм (фамилиясы, аты-жөнү, туулган датасы жана жери көрсөтүлөт) __________________________

20. Жашаган жеринин дареги, телефон номерлери (үйүнүн, кызматтык, мобилдик) __________________________

(өлкө, облус, район, калктуу конуш, көчө, үй №, квартирасынын №) ________________________________________

21. Дагы кошумча эмнени билдиргиңиз келет ___________________________________________________________

22. Арыз менен чогуу төмөнкү документтерди берем ____________________________________________________

23. Мени Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алган (мени жарандыкка калыбына келтирген) учурда Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоого милдеттенем ______________________________ (арыз ээсинин колтамгасы)

24. Мага жасалма документтердин же билип туруп берилген жалган маалыматтардын негизинде кабыл алынган Кыргыз Республикасынын жарандыгына мени кабыл алуу (калыбына келтирүү) жөнүндө чечим Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жокко чыгарылууга тийиш экендиги эскертилди.

Арызда көрсөтүлгөн жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугумду берем.

Берилген документтердин аныктыгын жана баяндалган маалыматтардын ишенимдүүлүгүн ырастайм

20__-жылдын _____________ Арыз ээсинин колтамгасы _____________

25. Кызматтык белгилер (Кыргыз Республикасынын калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык органдарында, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүндө же консулдук мекемесинде толтурулат).

Жаран ___________________________________________ төмөнкүлөрү бар:

а) улуттук паспорт, аны: _________________________________________ (паспортту берген мекеменин аталышы) берген.

____-ж. "__" _________ ____-ж. "__" ________ чейинки мөөнөт менен.

б) чет өлкөлүк жаран үчүн жашап турууга уруксат, сериясы _________ № _________ аны __________ берген. ____-ж. "__" ________-ж. "__" ___________ чейинки мөөнөт менен.

в) жарандыгы жок адам үчүн жашап турууга уруксат, сериясы ________ № ________ аны _________ берген. ____-ж. "__" _______________-ж. "__" __________ чейинки мөөнөт менен.

Арыз "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын _____________________ негизинде (берене, бөлүк, пункт) карап чыгууга _______________________________ кабыл алынды.

(датасы)

Арыздын туура толтурулушун жана зарыл документтердин бар экендигин текшердим, арызга менин катышуумда кол коюлду, арыз ээсинин колтамгасынын аныктыгын ырастайм

20__-жылдын "__" ____________________

 

Колтамга ___________________________________________

(документтерди кабыл алган кызматкердин кызмат орду, ф.а.ж.)

(1) Арыз кол менен же техникалык каражаттарды колдонуп, кыскартуусуз, аббревиатурасыз, оңдоолорсуз жана сызбастан толтурулат. Суроолорго жооптор толук болушу керек. Кол менен жазылган текст түшүнүктүү болушу керек.

 

 

Кыргыз Республикасынын жарандык маселелерин кароонун тартиби жөнүндө Жобого 2-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Президентине
АРЫЗ-АНКЕТА

Сүрөт чаптала турган жер

 

Мага Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгууга уруксат берүүнү өтүнөм жана өзүм жөнүндө төмөнкүдөй маалыматтарды билдирем(1):

1. Фамилиясы, аты-жөнү (фамилияңыз, аты-жөнүңүз өзгөргөн учурда Сиз алып жүргөн мурдагы фамилияңыз, аты-жөнүңүз жана аларды өзгөртүүнүн себеби жана датасы көрсөтүлөт) ________________________________________

2. Туулган датасы жана жери (күнү, айы, жылы, калктуу конуш, район, облус, мамлекет) ___________

3. Улуту (каалоосу боюнча көрсөтүлөт) ______________________________________________________

4. Үй-бүлөлүк абалы (аялынын/күйөөсүнүн фамилиясы, аты-жөнү көрсөтүлөт) ____________________

5. Эгерде мурда башка жарандыкта турсаңыз, кайсы жарандыкта болгондугуңузду, аны эмне себептен жана качан жоготконуңузду, Кыргыз Республикасынын жарандыгын качан алгандыгыңызды көрсөтүңүз ___________________________________

6. Аскердик милдетке тиешелүүлүгү ________________________________ (аскерге милдеттүү же аскерге милдеттүү эмес, наамы, кызмат кылган жери жана мезгили)

7. Билими жана адистиги (башталгыч, орто, атайын орто, жогорку) ________________________

8. Ким экендигин ырастаган документтер жана Кыргыз Республикасынын жарандыгы ________________________________ (документтин түрү, сериясы, номери, ким тарабынан жана качан берилген)

9. Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары тарабынан жазык иши боюнча айыпталуучу катары тартылгансызбы же Сизге карата мыйзамдуу күчүнө кирген жана аткарылууга тийиш соттун айыптоо өкүмү барбы ____________________________________________ (эгерде болсо, кайсы жерде, качан, эмне себептен) __________________________________________________________

10. Мамлекеттин алдында аткарылбаган милдеттенмелериңиз же Кыргыз Республикасынын аймагында юридикалык же жеке жактардын кызыкчылыгы байланышта болгон мүлктүк милдеттенмелериңиз барбы _______________________________________________ (так көрсөтүлөт)

11. Чет өлкөдө болгонсузбу, кайсы жерде, качан жана эмне максатта _______________________________

12. Арыз менен кайрылган датага чейинки акыркы беш жылдагы эмгек иши (жогорку жана атайын орто окуу жайларындагы окууну жана аскер кызматын кошо алганда):

Айы жана жылы

Мекемени, ишкананы, уюмду көрсөтүү менен кызмат орду

Мекеменин, ишкананын, уюмдун жайгашкан жери

келиши

кетиши

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Сиздин жакын туугандарыңыз (аялы, күйөөсү, ата-энеси, балдары, бир туугандары(*)).

Туугандык катыштыгы

Фамилиясы, аты-жөнү

Туулган жылы жана жери

Жарандыгы

Иштеген жери жана кызмат орду (негизги иштеген жери)

Турган өлкөсү жана жашаган жеринин дареги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) эгерде аялы күйөөсүнүн фамилиясын алып жүрсө, анын кыз кезиндеги фамилиясы көрсөтүлөт.

14. Мени менен бир эле учурда жашы жете элек балдарымды Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгаруунузду өтүнөм (уулу, кызы, фамилиясы, аты-жөнү, туулган датасы, айы, жылы жана жери көрсөтүлөт): __________________________________________

15. Сизде жана арызда көрсөтүлгөн Сиздин балдарыңызда башка жарандык же аны (аларды) алуу мүмкүнчүлүгү барбы _____________________ (эгерде бар болсо,

________________________________________________________________________________

кайсы өлкөнүн, качан жана кандай негизде алынган,

________________________________________________________________________________

документ, анын номери, берилген датасы жана орду; башка жарандык

________________________________________________________________________________

жок болгон учурда - ага ээ болуу мүмкүнчүлүгүн

________________________________________________________________________________

ырастоо көрсөтүлөт)

16. Шайлануучу органдарга катышуусу

Шайлануучу органдын жайгашкан жери

Шайлануучу органдын аталышы

Ким болуп шайланган

 

 

Шайланган жылы

Кеткен жылы

17. Кандай мамлекеттик сыйлыктарыңыз бар _____________________________________________ (качан жана ким сыйлаган)

18. Кыргыз Республикасынын кандай ардак наамдарыңыз бар ______________________ (качан жана кандай наам алгансыз)

19. Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуунун себептерин жана кетип жаткан өлкөнү толук көрсөтүңүз ______________________________

20. Жашаган жеринин дареги _______________________________________ (өлкө, облус, район, калктуу конуш, көчө, үй №, квартирасынын №)

_______________________________________________________________________

21. Арыз менен чогуу төмөнкү документтерди берем __________________

Берилген документтердин аныктыгын жана баяндалган маалыматтардын ишенимдүүлүгүн ырастайм

20__-жылдын "__" ___________ Арыз ээсинин колтамгасы ___________

Арыз "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ________________________ (берене, бөлүк, пункт) негизинде карап чыгууга _________________________________ (датасы)  кабыл алынды.

Арызды жана көрсөтүлгөн документтерди, алардын туура толтурулушун текшердим _________________________ (документтерди кабыл алган кызматкердин кызмат орду, фамилиясы)

20__-жылдын "__" _____________ Колтамгасы _____________

(1) Арыз кол менен же техникалык каражаттарды колдонуп, кыскартуусуз, аббревиатурасыз, оңдоолорсуз жана сызбастан толтурулат. Суроолорго жооптор толук болушу керек. Кол менен жазылган текст түшүнүктүү болушу керек.

 

 

Кыргыз Республикасынын жарандык маселелерин кароонун тартиби жөнүндө Жобого 3-тиркеме

 

___________________________________________ (ыйгарым укуктуу органдын аталышы)

МААЛЫМКАТ

Берилди ____________________________________, анын _________________ (Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу,

________________________________________________________________________________

жарандыгын калыбына келтирүү же Кыргыз Республикасынын

________________________________________________________________________________

жарандыгынан чыгуу жөнүндө)

арызы __________________________________________________________________________ (арызды кабыл алган орган көрсөтүлөт)

тарабынан карап чыгууга кабыл алынды.

Арызды жана көрсөтүлгөн документтерди, алардын туура толтурулушун жана зарыл документтердин бар экендигин текшердим ____________________________________________________ (документтерди кабыл алган кызматкердин кызмат орду, Ф.А.Ж.)

 

20__-жылдын "__" _____________ Колтамгасы _____________

МО

 

 

Кыргыз Республикасынын жарандык маселелерин кароонун тартиби жөнүндө Жобого 4-тиркеме

 

 

 

"БЕКИТЕМИН" (жетекчинин кызмат орду, Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органынын аталышы)
_________________ (Ф.А.Ж., колтамгасы)
20__-жылдын "__" _____________
МО

Жалпы (жөнөкөйлөштүрүлгөн) тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу, жарандыгын калыбына келтирүү жөнүндө
КОРУТУНДУ

Жалпы (жөнөкөйлөштүрүлгөн) тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу, жарандыгын калыбына келтирүү жөнүндө __________________________________________ өтүнүчү боюнча.

Мен, ______________________________________ (Ф.А.Ж. жана ээлеген кызмат орду)

________________________________________________ (Ф.А.Ж.) Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө өтүнүчүн карап чыгып

ТӨМӨНКҮЛӨРДҮ БЕЛГИЛЕЙМ:

_________________________________________________________ туулган, (туулган күнү, айы, жылы, өлкөсү)

улуту боюнча _______________________, _________-жылы ____________________________ келген ______________

(туруктуу жашаган өлкөсү) (жаран, жарандыгы жок адам)

_________________________________________________

Азыркы учурда арыз ээси _____________ дареги боюнча жашайт жана ________________ жараны болуп саналат.

Иштеген жери: ____________________________________________________

Үй-бүлөлүк абалы _________________________________________________ (жубайынын фамилиясы, аты-жөнү, жарандыгы)

_______________________________________________________________________ менен никеде турат.

Кыргыз Республикасында жашаган жакын туугандары бар (жок)

Өзүнүн өтүнүчүн ________________________________________________ негиздейт.

Ошол эле учурда жашы жете элек балдарын __________________________ Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алууга уруксат берүүнү өтүнөт.

Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органы жалпы (жөнөкөйлөштүрүлгөн) тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу, жарандыгын калыбына келтирүү жөнүндө бул өтүнүчтү канааттандырууга макул (макул эмес).

Баяндалгандардын негизинде _______________________________________ (арыз ээсинин фамилиясы, аты-жөнү) жалпы (жөнөкөйлөштүрүлгөн) тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу, жарандыгын калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүчүн канааттандырууга болот (канааттандырууга болбойт) деп ойлойм.

Өтүнүчтү канааттандырууга (канааттандыруудан баш тартууга) негиз болуп "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ______-беренесинин ______-бөлүгүнүн ______-пунктунун жоболору саналат.

________________________________ (кызматкердин кызмат орду, ыйгарым укуктуу органдын аталышы)

______________ 20_-жылдын "__" _____________ (Ф.А.Ж., колтамгасы)

 

 

 

Кыргыз Республикасынын жарандык маселелерин кароонун тартиби жөнүндө Жобого 5-тиркеме

 

 

 

"БЕКИТЕМИН" (жетекчинин кызмат орду, Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органынын аталышы)  _________________ (Ф.А.Ж., колтамгасы)

20__-жылдын "__" _____________
МО

Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө
КОРУТУНДУ

Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө жаран ____________________________ өтүнүчү боюнча. (Ф.А.Ж.)

Мен, _____________________________________________________________ (Ф.А.Ж. жана ээлеген кызмат орду)

________________________________________________ (Ф.А.Ж.) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө өтүнүчүн карап чыгып

ТӨМӨНКҮЛӨРДҮ БЕЛГИЛЕДИМ:

_________________________________________________________ туулган, (туулган күнү, айы, жылы, өлкөсү)

улуту боюнча ___________________, жаран _______________________________

Азыркы учурда арыз ээси ______________ дареги боюнча жашайт жана _________________ жараны болуп саналат.

Иштеген жери: __________________________________________________________________

Үй-бүлөлүк абалы ______________________________________________________________

Өзүнүн өтүнүчүн ___________________________________________________ негиздейт.

Ошол эле учурда жашы жете элек балдарын __________________________ Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгарууга уруксат берүүнү өтүнөт.

_________________________________________________________________________________

(арыз берүүчүнүн мамлекет алдындагы милдеттенмелерин же жарандардын

_________________________________________________________________________________

же ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын, коомдук бирикмелердин

_________________________________________________________________________________

маанилүү кызыкчылыктары байланышкан анын мүлктүк милдеттенмелерин

________________________________________________________________________________

аткарбагандыгы; анын айыпталуучу катары жазык жоопкерчилигине

________________________________________________________________________________

тартылгандыгы же соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмү боюнча

________________________________________________________________________________

жазаны өткөрүп жаткандыгы жөнүндө маалыматтар)

________________________________________________________________________________

Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органы Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө бул өтүнүчтү канааттандырууга макул (макул эмес).

Баяндалгандардын негизинде _______________________________________ (арыз ээсинин фамилиясы, аты-жөнү)

Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө өтүнүчүн канааттандырууга болот (канааттандырууга болбойт) деп ойлойм.

Өтүнүчтү канааттандырууга (канааттандыруудан баш тартууга) негиз болуп "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ____-беренесинин _____-бөлүгүнүн _____-пунктунун жоболору саналат.

_____________________________ (кызматкердин кызмат орду, ыйгарым укуктуу органдын аталышы)

__________________________________ 20_-жылдын "__" _____________ (Ф.А.Ж., колтамгасы)

 

 

Кыргыз Республикасынын жарандык маселелерин кароонун тартиби жөнүндө Жобого 6-тиркеме

 

 

 

"БЕКИТЕМИН" (жетекчинин кызмат орду, Кыргыз Республикасынын ыйгарым куктуу органынын аталышы)  _________________ (Ф.А.Ж., колтамгасы)
20__-жылдын "__" _____________
МО

Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыгы жөнүндө
КОРУТУНДУ

 

Мен, _________________________ (Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органынын кызматкеринин кызмат орду, фамилиясы, аты-жөнү)

_______________________________________________________________________ (арыз ээсинин фамилиясы, аты-жөнү)

Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыгы жөнүндө арызын карап чыгып

ТӨМӨНКҮЛӨРДҮ БЕЛГИЛЕДИМ:

Арыз ээси ______________________ туулган (туулган күнү, айы, жылы, өлкөсү)

улуту _________________ билими _________________________________________________

Кесиби, адистиги _______________________________________________________________

Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган мезгили, орду ________________________

Арыз ээси азыркы учурда төмөнкү даректе жашайт: ________________________________

Иштеген жери, кызматы: _________________________________________________________

Үй-бүлөлүк абалы ______________________________________________________________

Ата-энеси _____________________________________________________________________

Балдары ______________________________________________________________________

Жакын туугандары жөнүндө маалымат ___________________________________________

Өзүнүн өтүнүчүнүн себеби _________________________________________ негиздейт.

Текшерүүнүн жыйынтыгы ____________________________________________ (Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык же таандык эмес экендиги жөнүндө оң (же терс) чечим кабыл алууга аргументтүү негиздер жазылат)

__________________________________________________________________

ТӨМӨНКҮДӨЙ ЧЕЧИМГЕ КЕЛДИМ:

1. ______________________________________ жана анын балдары ___________________ Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык (таандык эмес) деп таанылсын.

2. Маңызы боюнча чечүү үчүн жогору турган органга даттануу тартиби түшүндүрүлсүн.

________________________________________________________ (кызмат орду, Ф.А.Ж.) (колтамгасы)

МО 20__-жылдын "__" ______________

 

 

Кыргыз Республикасынын жарандык маселелерин кароонун тартиби жөнүндө Жобого 7-тиркеме

 

 

 

"БЕКИТЕМИН" (жетекчинин кызмат орду, Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органынын аталышы)

_________________ (Ф.А.Ж., колтамгасы)
20__-жылдын "__" _____________
МО

КОРУТУНДУ

Мен, _____________________________________________________________ (Кыргыз Республикасынын калкты каттоо чөйрөсүндөгү

_______________________________________________________________________

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын кызматкеринин

_______________________________________________________________________

кызмат орду, фамилиясы, аты-жөнү)

________________________________________________ Кыргыз Республикасынын

(арыз ээсинин фамилиясы, аты-жөнү)

аймагында аны жарандыгы жок адам деп таануу жөнүндө арызын карап чыгып

ТӨМӨНКҮЛӨРДҮ БЕЛГИЛЕДИМ:

_________________________________________________________ туулган, (туулган күнү, аны, жылы, өлкөсү)

улуту боюнча ________________, арыз ээси ________________________________________

Билими ________________________________________________________________________

Кесиби, адистиги _______________________________________________________________

Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган мезгили, жашаган жери ________________________

Азыркы учурда арыз ээси ________________________________________ дареги боюнча жашайт жана _________________ жараны болуп саналат (саналбайт).

Иштеген жери, кызмат орду: ____________________________________________________

Үй-бүлөлүк абалы _____________________________________________________________

Ата-энеси ____________________________________________________________________

Балдары ____________________________________________________________________

Жакын туугандары ___________________________________________________________

Өзүнүн өтүнүчүн ___________________________________________________ негиздейт.

Текшерүүнүн жыйынтыктары ________________________ (арыз ээсин Кыргыз Республикасынын аймагында жарандыгы

_______________________________________________________________________

жок адам деп таануу жөнүндө оң (же терс) чечимди кабыл алууга

_______________________________________________________________________

аргументтүү негиздеме баяндалат)

ТӨМӨНКҮДӨЙ ЧЕЧИМГЕ КЕЛДИМ:

1. _______________________________________________________________ (арыз ээсинин фамилиясы, аты-жөнү)

Кыргыз Республикасынын аймагында жарандыгы жок адам деп таанылсын (таануудан баш тартылсын).

2. Жарандыгы жок адамга туруктуу жашоого уруксат алууну документтештирүү тартиби түшүндүрүлсүн.

3. Маңызы боюнча чечүү үчүн жогору турган органга даттануу тартиби түшүндүрүлсүн.

__________________________________ ______________________ (кызмат орду, Ф.А.Ж.) (колтамгасы)

МО 20__-жылдын "__" ______________

 

 

Кыргыз Республикасынын жарандык маселелерин кароонун тартиби жөнүндө Жобого 8-тиркеме

 

______________________________________________ (Кыргыз Республикасынын калкты каттоо чөйрөсүндөгү

_____________________________________________ ыйгарым укуктуу органынын аймактык органынын аталышы)

МААЛЫМКАТ

_____________________________________ туулган __________________________ берилди, (Ф.А.Ж., туулган жылы)

ал "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналат (саналбайт).

________________________________ 20__-жылдын "__" _____________

(кызмат орду Ф.А.Ж., колтамгасы)

 

 

Кыргыз Республикасынын жарандык маселелерин кароонун тартиби жөнүндө Жобого 9-тиркеме

 

__________________________________________________ (Кыргыз Республикасынын калкты каттоо чөйрөсүндөгү

__________________________________________________ ыйгарым укуктуу органынын аймактык органынын аталышы)

МААЛЫМКАТ

___________________________________ туулган ____________________________ берилди, (Ф.А.Ж., туулган жылы)

ал "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жарандыгы жок адам болуп саналат.

________________________________ 20__-жылдын "__" _____________

(кызмат орду Ф.А.Ж., колтамгасы)

 

 

Кыргыз Республикасынын жарандык маселелерин кароонун тартиби жөнүндө Жобого 10-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Президентине
АРЫЗ-АНКЕТА

Сүрөт чаптала турган жер

 

Муну менен Кыргыз Республикасынын Президентинин 20__-жылдын "___" ____________ № ______________ Жарлыгына ылайык __________________ (фамилиясы, аты-жөнү, туулган күнү, айы, жылы)

_________________________________________ тартып Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналбайт.

(чечим кабыл алынган дата)

 

Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту _____________________ (түрү, сериясы, номери, ким тарабынан жана качан берилген)

жокко чыгаруу үчүн _________________________________________ өткөрүлдү.

_________________________________________ (Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жетекчисинин кызмат орду)

__________________________________ 20_-жылдын "__" _____________ (Ф.А.Ж., колтамгасы)

МО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________ (ыйгарым укуктуу органдын аталышы)

МААЛЫМКАТ Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө

Муну менен Кыргыз Республикасынын Президентинин 20__-жылдын "___" ____________ № ______________ Жарлыгына ылайык __________________ _______________________________________________________________________ (фамилиясы, аты-жөнү, туулган күнү, айы, жылы)

_________________________________________ тартып Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналбайт.

(чечим кабыл алынган дата)

______________________________________________ (Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жетекчисинин кызмат орду)

__________________________________ 20__-жылдын "__" ____________ (Ф.А.Ж., колтамгасы)

МО

Маалымкатты алдым ________________ 20__-жылдын "__" ____________