Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c9ecf073-59c0-4f39-9736-457074b3537c\document.files\image001.jpg

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШИ

 

ТОКТОМ

2020-жылдын 14-январы № 140

 

Жаңы мөөнөткө ижара келишимин түзүү, Бишкек шаарынын муниципалдык менчигинде турган жер участокторго убактылуу пайдалануу укуктарын өткөрүп берүүгө жана токтотууга макулдук берүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө», «Борбордун статусу жөнүндө», «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» мыйзамдарына ылайык, Бишкек шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.    Жаңы мөөнөткө ижара келишимин түзүү, Бишкек шаарынын муниципалдык менчигинде турган жер участокторго убактылуу пайдалануу укуктарын өткөрүп берүүгө жана токтотууга макулдук берүү тартиби жөнүндө жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

2.    Бишкек шаарынын мэриясы:

 Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык күрөөгө убактылуу укуктарды өткөрүп берүү механизмин иштеп чыксын;

 алты айлык мөөнөттө Бишкек шаардык кеңешинин муниципалдык менчик, жер маселелер жана шаар куруу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясынын сын-пикирлерин иштеп чыксын.

3. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңешинин муниципалдык менчик, жер маселелер жана шаар куруу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясына жана Бишкек шаарынын вице-мэрине жүктөлсүн.

 

Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы

Ж.Б. Абиров

 

 

 

 Бишкек шаардык кеңешинин

 2020-жылдын «___» _______

 №____ токтомуна тиркеме

 

Жаңы мөөнөткө ижара келишимин түзүү, Бишкек шаарынын муниципалдык менчигинде турган жер участокторго убактылуу пайдалануу укуктарын өткөрүп берүүгө жана токтотууга макулдук берүү тартиби жөнүндө

ЖОБО

 

I. Жалпы жоболор

1. Жаңы мөөнөткө ижара келишимин түзүү, Бишкек шаарынын муниципалдык менчигинде турган жер участокторго убактылуу пайдалануу укуктарын өткөрүп берүүгө жана токтотууга макулдук берүү тартиби жөнүндө ушул жобо (мындан ары – жобо) Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө», «Борбордун статусу жөнүндө», «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» мыйзамдарына жана жер укук мамилелер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыкты.

2. Жобо Бишкек шаарынын аймагында жаңы мөөнөткө ижара келишимин түзүү (мындан ары – узартуу), муниципалдык менчикте турган жер участокторго пайдалануу укуктарын өткөрүп берүүгө (мындан ары – өткөрүп берүү) жана токтотууга макулдук берүү маселелери боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын жана жеке, юридикалык жактардын ортосундагы жер-укуктук мамилелерди жөнгө салуу тартибин белгилейт.

3. Жеке жана юридикалык жактарга Бишкек шаарынын муниципалдык менчигинде турган жер участокторун пайдалануу укуктарын узартуу, өткөрүп берүү жана токтотуу ушул жободо белгиленген тартипте жер участокторун башкаруу жана тескөө боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан жүргүзүлөт.

 

II. Түшүнүктөр жана терминдер

 

4. Ушул жободо колдонулуучу түшүнүктөр жана терминдер:

жерлерди ижаралоо – менчик ээсинин (ижарага берүүчүнүн) жер участогун ижарачыга тийиштүү акысына белгилүү бир убакытка пайдалануу укугу менен бериши же өткөрүп бериши;

ижарага берүүчү – муниципалдык менчикте турган жер участокторун башкаруу жана тескөө боюнча ыйгарым укуктар берилген Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмү;

ижарачы – ушул жободо белгиленген тартипте муниципалдык жер участокторун мөөнөттүү (убактылуу) пайдалануу укугу берилүүчү жеке жана юридикалык, анын ичинен чет өлкөлүк жактар;

шаар куруу документтери - райондук пландоо долбоорлору, башкы пландар, толугу менен пландоо, чектеп түзүү, кварталдарды, шаар куруу тоомдорун жана башка Бишкек шаарынын пландоочу түзүмдөрүнүн элементтеринин долбоорлору;

шаар куруу корутундусу – жер участогунун параметрлери (мүнөздөмөлөрү) жөнүндө, жер участогун берүү, аймакты пландоо, максаттуу, функционалдык багыттарын өзгөртүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө же жер участогунун чектеринин (конфигурациясынын) өзгөрүшү жөнүндө маалыматты камтыган шаар куруу жана архитектура чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын техникалык документи;

арыз ээси – ыйгарым укуктуу органга арыз менен кайрылган, муниципалдык жер участогун ижарага алуучу жак;

имараттар жана курулмалар – жер менен бекем байланышкан, өлчөөсүз зыян келтирбестен көчүрүү мүмкүн болбогон ар кандай курулуштар жана курулмалар;

жер участогу – туташ чектердеги жер аянты;

жер пайдалануучу – жер участогун пайдалануу укугу мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга берилген, өткөрүлүп берилген жеке же юридикалык жак;

жалпы пайдалануудагы жерлер – жол катнашы катары пайдаланылуучу, же болбосо калктын маданий-турмуш-тиричилик керектөөлөрүн канааттандыруучу (жолдор, көчөлөр, аянттар, тротуарлар, автомобиль жолдорунун жээгинде жайгашкан жана аны бойлоп өтүүчү жол четиндеги жер тилкелери, бак-дарактар, көк майсандар, арыктар жана башка сугат тармактары, өткөөлдөр, бульварлар, гүл бакчалар, көлмөлөр ж.б.) жерлер;

чет өлкөлүк жак – жер-укуктук мамилелердин бир тарабы катары чыккан чет өлкөлүк юридикалык жактар, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар;

чет өлкөлүк юридикалык жак – төмөндө саналган белгилердин бирине ээ болгон юридикалык жак:

 чет мамлекеттин мыйзамдарына ылайык түзүлгөн жана катталган;

 бир же андан ашык чет өлкөлүк жеке же юридикалык жактарга толугу менен таандык болгон;

 бир же андан ашык чет өлкөлүк жеке же юридикалык жактар тарабынан: кат жүзүндөгү контракт аркылуу добуш берүүчү акциялардын көпчүлүгүн сатуу укугу, аткаруучу жана байкоочу органдын мүчөлөрүнүн көпчүлүгүн дайындоо укугу контролдонот же башкарылат;

Кыргыз Республикасында катталган жана чет өлкөлүк жарандарга, жарандыгы жок адамдарга же ушул пункттада аталган юридикалык жактарга таандык болгон уставдык капиталдын 20 пайызынан кем эмесине ээ болот;

мамлекеттер аралык келишимдин же макулдашуунун негизинде түзүлгөн;

жер участогуна пайдалануу укугун өткөрүп берүү – менчик ээсинин же жер пайдалануучунун жер участогуна укукту ажыратуу же аны жарандык-укуктук бүтүмдөрдү түзүү жолу менен башка адамга убактылуу пайдаланууга өткөрүп берүү, биргелешип пайдалануу келишимин түзүү;

жер участогун пайдалануу укугу – жер участогунун менчик ээси болуп эсептелбеген жеке жана юридикалык жактардын буюмдук укугу;

жер участогун уруксат берилген пайдалануу – калктуу конуштардын шаар куруу документтеринде жана жер пайдалануу, курулуш эрежелеринде белгиленген шаар куруу регламенттерине, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген чектөөлөргө, ошондой эле сервитуттарга ылайык жер участогун пайдалануу;

ыйгарым укуктуу орган – жер участокторун башкаруу жана тескөө боюнча ыйгарым укуктары берилген Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмү;

архитектура жана шаар куруу боюнча ыйгарым укуктуу орган – архитектура жана шаар куруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктары берилген Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмү;

жер пайдалануу жана курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган – жерлерди пайдаланууну контролдоо боюнча ыйгарым укуктар берилген Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмү;

жерге жайгаштыруу жана каттоо боюнча ыйгарым укуктуу орган – Бишкек шаарында жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча мамлекеттик каттоо органы;

жерлердин функционалдык багытталышы – жер участогунун шаар куруу жана/же жерге жайгаштыруу документтерин эске алуу менен жерлердин максаттуу багытталышына жана аймактын функционалдык зоналаштырылышына ылайык дайындалышы.

 

III. Арыздарды кароо тартибине жалпы талаптар

 

5. Ижарачы тарабынан төмөнкүлөр көрсөтүлгөн арыз ыйгарым укуктуу органга берилет:

а) арыз ээси жөнүндө маалымат (аны бир маанилүү идентификациялоо үчүн керектүү маалыматтар: инсандыгын ырастаган документтердин маалым даректери, жеке жактар үчүн анын катталган жери (каттоодо тургандыгы) жана/же анык жашаган жери жөнүндө маалыматтар, юридикалык жактар үчүн – юридикалык жактын мамлекеттик катталган дареги, байланыш телефон номерлери, арыз ээсинин атынан анын өкүлү кайрылган учурда ишеним каттын маалым даректери. Юридикалык жактар үчүн ал чет өлкөлүк болуп саналгандыгы кошумча көрсөтүлөт);

б) участоктун аянты жана жайгашкан орду.

Арызга төмөндөгү документтердин түп нускаларын берүү менен көчүрмөлөрү тиркелет:

а) жер участогуна укук белгилөөчү жана укук ырастоочу документтердин;

б) арыз ээсинин инсандыгын ырастаган документтин жана уюмдаштыруу документтеринин (юридикалык жактар үчүн);

в) курулуш аяктаган учурда эксплуатацияга киргизүү актысынын (пайдалануу укугун узартуу жана өткөрүп берүү учурунда);

г) ыйгарым укуктуу органга арыз менен кайрылган күнү алынган Кыймылсыз мүлккө укуктардын бирдиктүү мамлекеттик реестринен көчүрмөсү.

6. Ижара келишимин узартууда арыз ижарачы тарабынан ыйгарым укуктуу органга ижара келишимин колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин бир айдан кеч эмес убакытта берилет.

 7. Ыйгарым укуктуу орган арызды кабыл алуудан төмөнкү учурларда баш тартууга укуктуу:

 а) арыз ээсинин атынан иш алып барууга ыйгарым укугу жок жак кайрылганда;

 б) ушул жобонун 5-пунктунда көрсөтүлгөн бардык зарыл болгон документтер берилбесе.

8. Ыйгарым укуктуу орган арыз ээсине арыз кабыл алынгандыгын тастыктаган документ берет, келип түшкөн арызды чектөөлөрдүн бар экендигин (Бишкек шаардык кеңешинин, Бишкек шаарынын мэриясынын чечимдери, укук коргоочу жана сот органдарынын актылары) карап чыгат.

9. Ижара төлөмдөрү боюнча карыздар бар болгон учурда ыйгарым укуктуу орган төлөө үчүн узактыгы 3 жумуш күн болгон кошумча убакыт берет. Бул мөөнөт арызды кароонун жалпы мөөнөтүн өзүнө кирбейт.

10. Чектөөлөр жана/же жабылбаган карызы бар болгон учурда ыйгарым укуктуу орган арыз катталган учурдан тартып 3 жумуш күндүн ичинде арыз ээсине негиздүү баш тартууну жөнөтөт.

11. Ижара төлөмдөрү боюнча карызы жана ушул жобонун 5- жана 8-пункттарында көрсөтүлгөн чектөөлөр жок болгон учурда ыйгарым укуктуу орган арыз келип түшкөн күндөн тартып 3 жумуш күндүн ичинде ижара келишимине ылайык жер участогун пайдалануу предметине жер участогун текшерүү актысын даярдоо үчүн Бишкек шаарынын мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш боюнча ыйгарым укуктуу органга суроо-талап жөнөтөт.

12. Жер пайдалануу жана курулуш боюнча ыйгарым укуктуу орган 7 жумуш күндүн ичинде өлчөөчү приборлорду колдонуу менен жер участогунун укук белгилөөчү жана укук ырастоочу документтерге ылайык келишин кароону жүргүзөт; кароонун жыйынтыктары боюнча расмий бланкка кароо актысын тиркөө менен ыйгарым укуктуу органга өткөрүп берет. Жер участокту текшерүүнүн типтүү актысынын формасы Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан бекитилет.

13. Ижара келишимин узартууда ыйгарым укуктуу орган тарабынан архитектура жана шаар куруу боюнча ыйгарым укуктуу органга жер участогун пайдалануу укугун узартуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө тийиштүү документти берүү тууралуу суроо-талап кошумча жөнөтүлөт.

Архитектура жана шаар куруу боюнча ыйгарым укуктуу орган 7 жумуш күндүн ичинде архитектуралык-пландоо шарттарынын бар же жок экендиги жөнүндө тийиштүү документти жана жер участогун пайдалануу укугун узартуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалыматты ыйгарым укуктуу органга жөнөтөт.

 

IV. Жер участогун пайдалануу укугун узартуу

 

 14. Ыйгарым укуктуу орган ушул Жобонун 11-13-пункттарында көрсөтүлгөн ыйгарым укуктуу органдардан тийиштүү документтер келип түшкөн учурдан тартып 4 жумуш күндүн ичинде жер участогун пайдалануу укугун узартат. Ошону менен бирге комиссия:

 1) эгерде бузуулар, четтөөлөр жана чектөөлөр жок болсо, ижара төлөмүнүн наркын 10 пайызга көбөйтүү менен жер участогун пайдалануу укугун узартат;

 2) эгерде жер участогуна курулуш түшпөсө, бирок архитектуралык-пландоо шарттары бар жана ижара төлөмдөрү боюнча карызы жана башка бузуулар жок болсо, ижара төлөмүнүн наркын 30 пайызга көбөйтүү менен жер участогун пайдалануу укугун узартат.

 3) эгерде жер участогуна курулуш түшпөсө, уруксат документтери жок, бирок ижара төлөмдөрү боюнча карызы жок болсо, ижара төлөмүнүн наркын 100 пайызга көбөйтүү менен жер участогун пайдалануу укугун узартат.

 Мөөнөтү аяктаган ижара келишими менен жер участогун пайдалануу укугу ушундай эле мөөнөткө узартылат.

 15. Арыз ээси тарабынан жер участогун пайдалануу мөөнөтүн көбөйтүү жөнүндө өтүнүч берилген учурда пайдалануу мөөнөтүн көбөйтүү менен узартуу маселеси Бишкек шаарында жер участокторуна укуктарды берүү боюнча комиссия тарабынан кабыл алынат.

16. Ыйгарым укуктуу органдын чечими төмөнкү маалыматтарды камтышы керек:

 1) жер участогунун жайгашкан орду;

 2) жер участогунун ижара келишиминин номери жана датасы;

 3) ижара төлөмүнүн өлчөмү;

 4) идентификациялык код;

 5) чечимди аткарууга жооптуу жак жөнүндө.

 Жер участогун пайдалануу укугун узартуу жөнүндө же мөөнөттү узартуудан баш тартуу тууралуу кароо жана чечим кабыл алуунун жалпы мөөнөтү 15 жумуш күндөн ашпашы керек.

 17. Ыйгарым укуктуу орган макул тапкан чечимдин негизинде 10 жумуш күндүн ичинде жер участогунун ижара келишимин түзүү жолу менен жер участогун пайдалануу укугун узартат.

 18. Жер участогунун ижара келишими үч нускада, тараптар үчүн бирден нускадан жана бир нуска жерге жайгаштыруу жана каттоо боюнча ыйгарым укуктуу орган үчүн түзүлөт.

 19. Түзүлгөн ижара келишими жерге жайгаштыруу жана каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органга Кыймылсыз мүлккө укуктардын бирдиктүү мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн жөнөтүлүүгө тийиш. Ушуну менен жер участогунун ижара келишимин түзүү жана андан ары каттоо боюнча чыгымдар ижарачыга жүктөлөт.

 20. Укук белгилөөчү жана укук ырастоочу документтерден жер участогунун аянтынын өлчөмүндөгү чектөөлөр, ижара төлөмдөрү боюнча карыздар бар экендиги аныкталган, жер участогун максаттуу эмес пайдалануу фактысы белгиленген учурда ыйгарым укуктуу орган арыз ээсине негиздүү баш тартууну жөнөтөт.

 Мында ыйгарым укуктуу орган жерге жайгаштыруу жана каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органда жер участогун пайдалануу укугун токтотууну каттоо боюнча тийиштүү чараларды көрөт жана жерге жайгаштыруу жана каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органга тийиштүү чараларды кабыл алуу үчүн материалдарды жөнөтөт.

 21. Эгерде ижарачы ижара келишимин колдонуу мөөнөтү аяктагандан кийин жер участогун пайдаланууну улантса, ижарачы жер участогун анык пайдалануунун бардык убагы үчүн ижара төлөмүн төлөөгө милдеттүү.

 22. Жер участогун ижарага алуучу пайдаланууда объективдүү себептердин негизинде пайда болгон тоскоолдуктар бар болгон учурда, ыйгарым укуктуу орган соттун чечиминин негизинде ижара төлөмдөрүн эсептөөнү токтото турат.

 

V. Үчүнчү жактарга жер участогун убактылуу пайдалануу укугун өткөрүп берүүгө, жөнөкөй шериктештиктин (бирдиктүү иш-аракеттер) келишимин жана үлүштүк катышуу келишимин түзүүгө макулдук берүү тартиби

 

 23. Ижарачы ыйгарым укуктуу органдын макулдугу менен жер участогун убактылуу пайдалануу укугун үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө, жөнөкөй шериктештик (бирдиктүү иш-аракеттер) келишимин жана үлүштүк катышуу келишимин түзүүгө (биргелешкен иш) укуктуу. Ижарачы ушул жобонун 3-главасында баяндалган документтердин тизмегине кошумча жер салыгы боюнча карызы жок экендиги жөнүндө салык органынын маалымкатын арызга тиркейт. Макулдук ижара келишиминин шарттарына жер участогун пайдалануу туура келгенде берилет.

24. Ыйгарым укуктуу орган ушул жобонун 11-13-пункттарында көрсөтүлгөн ыйгарым укуктуу органдардан тийиштүү документтер келип түшкөн учурдан тартып комиссиянын чечими боюнча 4 жумуш күндүн ичинде жер участогун пайдалануу укугун үчүнчү жактарга берүүгө макулдук берет.

Чектөөлөр болгон учурда ыйгарым укуктуу орган арыз катталган учурдан тартып 3 жумуш күндүн ичинде арыз ээсине негиздүү баш тартууну жөнөтөт.

25. Капиталдык объектти долбоорлоо жана куруу үчүн берилген жер участокторун пайдалануу укугун өткөрүп берүүгө макулдук жерге жайгаштыруу жана каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органда катталган эксплуатацияга киргизүү актысы болгон учурда, ошондой эле ижара төлөмдөрү боюнча, туум жана жер участогун анык пайдалангандыгы үчүн карызы жок болгон учурда берилет.

26. Жеңилдетилген типтеги объекттер үчүн берилген жер участокторун пайдалануу укугун өткөрүп берүүгө макулдук демонтаждоо мүмкүн болгон учурда берилет.

27. Кошумча жер участокторуна жер участокторун пайдалануу укугун үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө макулдук негизги жер участогуна укуктарды өткөрүп берүүдө берилет.

28. Жарандык-укуктук бүтүмдөрдүн негизинде жер участокторун убактылуу пайдалануу укугун үчүнчү жактарга өткөрүп берүүдө ижара келишими жаңы жер пайдалануучу менен калган мөөнөткө түзүлөт.

29. Жөнөкөй шериктештик (биргелешкен иш) келишимин түзүүгө макулдук жеке ишкерлер болуп саналган ижарачыга - жеке жакка; ижара келишиминин шарттарына пландалган биргелешкен иш ылайык келгенде коммерциялык уюм болуп саналган юридикалык жакка- ижарачыга берилет.

 30. Жөнөкөй шериктештик (биргелешкен иш) келишимин же же үлүштүк катышуу келишимин түзүүгө макулдук берүүгө ижара төлөмдөрү, айып санкциялары (туум) боюнча карызы жана жер участогун анык пайдалануу үчүн карызы болгон учурда жол берилбейт.

31. Ыйгарым укуктуу органдын макулдугу төмөнкүлөрдү камтышы керек:

а) ижарачы жөнүндө маалымат;

б) жер участоктун жайгашкан орду;

 в) жер участогун убактылуу пайдалануу мөөнөтү;

 г) жер участогуна укук белгилөөчү документтин номери жана датасы;

 д) жер участогунун ижара келишиминин номери жана датасы;

 е) объектти эксплуатацияга киргизүү актысынын номери жана датасы (капиталдык объекттер үчүн);

 ж) жер участогунун функционалдык багытталышы жөнүндө маалыматтар;

 з) андагы имараттын, курулманын жана жер участогунун аянты жөнүндө маалыматтар;

и) ижара төлөмдөрүнүн өлчөмү жөнүндө, ижара төлөмдөрү, айып санкциялары (туум), ижара келишиминин мөөнөтү аяктагандан кийин жер участогун пайдалангандыгы үчүн төлөмдөр боюнча, ошондой эле жер участогун анык пайдалангандыгы үчүн карызы жок экендиги жөнүндө маалыматтар.

32. Макулдук берилген учурдан тартып бир айдын ичинде колдонулат.

33. Жаңы жер пайдалануучу жер участогуна укуктардын өткөрүлүп берилишине алып келген келишим түзүлгөндөн кийин 3 жумуш күндүн ичинде ыйгарым укуктуу органга калган мөөнөткө жер участогунун ижара келишимин түзүүгө арыз берүүгө милдеттүү.

34. Жаңы жер пайдалануучудан арыз келип түшкөн учурда ыйгарым укуктуу орган жаңы жер пайдалануучу менен арыз келип түшкөн күндөн тартып 10 жумуш күндүн ичинде жер участогунун ижара келишимин түзөт.

 35. Төмөнкүлөргө макулдук берүүгө жол берилбейт:

 1) жер участогун бөлүүгө;

 2) чарба шериктештиктеринин жана коомдорунун уставдык капиталына салым же өндүрүш кооперативине үлүштүк төгүм катары жер участогуна укуктарды киргизүүгө;

 3) жер участокторун бириктирүүгө.

 

VI. Жер участокту пайдалануу укуктарын токтотуу тартиби

 

 36. Убактылуу пайдалануу укугу төмөнкү учурларда токтотулат:

 1) ыйгарым укуктуу органдын жана ижарачынын өз ара макулдашуусу боюнча келишимди бузулганда;

 2) ижара келишиминин иштөө мөөнөтү аяктаганда;

 3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сот тарабынан келишимди мөөнөтүнөн мурда бузулганда;

 4) ижарачы – юридикалык жак жоюлганда;

 5) мураскору жок ижарачы болуп саналган жеке жактын өлүмү, ал аракетке жөндөмсүз, жөндөмү чектелген же кабарсыз жок деп таанылганда.

37. Ижара төлөмдөрү, туум боюнча жана анык пайдалангандыгы үчүн карызы жок болгон учурда же жер участогун баштапкы абалына келтирүү учурунда, ижарага алынган жер участогунда тургузулган объекттерди муниципалдык менчикке кабыл алуу учурларын кошпогондо, курулуш түшкөн (эксплуатацияга киргизилген объекттер) жер участоктору боюнча тараптардын өз ара макулдашуусу менен ижара келишимин бузууга жол берилбейт.

Өздөштүрүлбөгөн жер участоктору боюнча ижара келишимин бузуу жөнүндө макулдашуу ижара төлөмдөрү, туум боюнча жана жер участогун анык пайдалангандыгы үчүн карызы жок болгон учурда түзүлөт.

38. Эгерде ижарачы өткөрүлүп берилген жер участогун пайдаланууга ижара келишимин түзүүдө ыйгарым укуктуу орган менен мурда сүйлөшүлбөгөн жана ижарачыга мурда кабарланбаган тоскоолдук кылуучу мүнөздөмөлөр болсо, ижарачы ыйгарым укуктуу органга ижара келишимин бузуу жөнүндө арызы менен кайрылууга укуктуу.

39. Ижара төлөмдөрүн төлөө боюнча милдеттенмелер аткарылбаган учурда ижара келишимин колдонуу мөөнөтү аяктаганда ижара келишими токтотулду деп эсептелинбейт.

Ижара келишими боюнча милдеттенмелер аткарылган учурда ыйгарым укуктуу орган жерге жайгаштыруу жана каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органга ижара келишимин токтотууга макулдук берүү менен билдирме жөнөтөт.

40. Ыйгарым укуктуу орган төмөнкү учурларда ижара келишимин сот тартибинде мөөнөтүнөн мурда бузууну белгиленген тартипте демилгелейт:

1) ижарачы тарабынан 6 айдан ашык мезгилде ижара төлөмдөрүн төлөө боюнча милдеттенмелер аткарылбаганда;

2) ижарачы тарабынан ижара келишиминин шарттары жана (же) жер участогунун функционалдык багытталышы бузулганда;

3) ижарачы Бишкек шаарынын мэриясынын ишине тоскоолдук кылса же анын иш-аракеттери ыйгарым укуктуу орган үчүн терс финансылык, өндүрүштүк, техникалык жана экологиялык кесепеттерге алып келсе;

4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка учурларда.

41. Ижара келишимин мөөнөтүнөн мурда бузуу 15 жумуш күндүн ичинде жол берилген бузууларды жоюу аркылуу келишимдик милдеттенмелерди аткаруу зарылдыгы жөнүндө жазуу жүзүндөгү эскертүү жолу менен жүзөгө ашырылат.

42. Ижара келишимин токтотуу ижарачыны ижара төлөмү боюнча карызды жабуу, айып санкцияларын (туум) жана анык пайдалангандыгы үчүн төлөмдү төлөө зарылчылыгынан бошотпойт.

43. Ижара келишими токтотулган учурда ижарачы бир айлык мөөнөттө өз эсебинен жеңилдетилген типтеги объектти демонтаждоо же имаратты жана курулманы бузуу боюнча чараларды көрөт.

44. Жерге жайгаштыруу жана каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органда ижара келишимин бузуу жана ижара укугун токтотуу жөнүндө макулдашууларды түзүү боюнча чыгымдар ижарачыга жүктөлөт.

 

VII. Корутунду жоболор

 

45. Бишкек шаарынын муниципалдык менчигинде турган жер участокторун пайдалануу укуктарын узартууга, токтотууга жана өткөрүп берүүгө тиешелүү ыйгарым укуктуу органдардын чечимдери Кыргыз Республикасынын административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө мыйзамдарына ылайык даттанылышы мүмкүн.

 

Бишкек шаардык кеңешинин

аппарат жетекчиси                                                                                                                                                                                                                                        М. Дж. Алымбеков