Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Президентинин

2012-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 26 Жарлыгына ылайык

КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2009-жылдын 11-марты ПЖ № 155 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы күрөшүүнүн Улуттук стратегиясы жөнүндө Коррупция жараткан көйгөйлөрдүн олуттуулугун жана мамлекеттик бий- лик институттарына ишенимди бузган жана өлкөнүн экономикалык өнүгүшүнө тоскоолдук кылган, коомдун стабилдүүлүгү жана коопсуздугу үчүн корку- нучтарды эске алып, ошондой эле коррупцияга каршы саясаттын натыйжалуу- лугун жана туруктуулугун арттыруу максатында токтом кылам: 1. Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы күрөшүүнүн Улуттук стратегиясынын жана 2009-2011-жылдарга Кыргыз Республикасында коррупци- яга каршы күрөшүүнүн Улуттук стратегиясын жүзөгө ашыруу боюнча Аракет- тенүү Планынын тиркелген жањы редакциясы бекитилсин. 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү: - бир айлык мөөнөттө 2009-2011-жылдарга Кыргыз Республикасында Коррупцияга каршы күрөшүүнүн Улуттук стратегиясын жүзөгө ашыруу боюнча Аракеттенүү Планынын жоболорун аткаруу боюнча чаралардын комплексин иш- теп чыксын; - өз чечимдерин ушул Жарлыкка ылайык келтирсин. 3. Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы күрөшүүнүн Улуттук стратегиясын жүзөгө ашыруу боюнча аракеттерди координациялоо Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кењешинин аппаратына жана 2009-2011-жылдарга Кыргыз Республикасында Коррупцияга каршы күрөшүүнүн Улуттук стратегия- сын жүзөгө ашыруу боюнча Аракеттенүү Планынын аткарылышына контролдук кылуу милдет Кыргыз Республикасынын Коррупциянын алдын алуу боюнча Улуттук агенттигине жүктөлсүн. 4. Кыргыз Республикасынын Президентинин милдетин аткаруучунун 2005-жылдын 21-июнундагы № 251 "Кыргыз Республикасында коррупцияга кар- шы күрөшүүнүн мамлекеттик стратегиясы жөнүндөгү" Жарлыгы күчүн жоготту деп табылсын. 5. Бул Жарлык кол коюлган күндөн баштап күчүнө кирет. Кыргыз Республикасынын Президенти К.Бакиев Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 11-мартындагы № 155 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасында 2009-2011-жылдарга карата коррупцияга каршы күрөшүүнүн Улуттук стратегиясын жүзөгө ашыруунун АРАКЕТТЕНҮҮ ПЛАНЫ ----------------------------------------------------------------------- |№ | Иш-чара | Күтүлгөн | Индикатор |Мөөнөтү|Аткаруучулар| | | | жыйынтыктар | | | Өнөктөр | |---------------------------------------------------------------------| | I. Мамлекеттин коррупцияга каршы саясатын калыптандыруу | |---------------------------------------------------------------------| |1 |Кыргыз |Өлкөдөгү |Улуттук |2009-ж.|Кыргыз | | |Республикасында |коррупциянын |методология.|2-кв. |Республика- | | |коррупциянын |жалпы | | |сынын | | |дењгээлин |дењгээлин | | |Коррупциянын| | |баалоонун жана |аныктоо. | | |алдын алуу | | |мониторинг | | | |боюнча | | |жүргүзүүнүн жањы | | | |Улуттук | | |Улуттук | | | |агенттиги | | |методологиясын эл| | | | | | |аралык | | | | | | |стандарттарга | | | | | | |ылайык иштеп | | | | | | |чыгуу жана | | | | | | |бекитүү. | | | | | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |2 |Кыргыз |Коррупциянын |Улуттук |Жылына |Кыргыз | | |Республикасында |дењгээлин |методология-|эки |Республика- | | |коррупциянын |аныктоо. |га ылайык |жолу |сынын | | |абалына талдоо | |коррупциянын|(жарым |Коррупциянын| | |жүргүзүү. | |дењгээлин |жылдык |алдын алуу | | | | |баалоо |боюнча)|боюнча | | | | |боюнча отчет| |Улуттук | | | | | | |агенттиги | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |3 |Коррупциянын |Өлкөдө |Коррупцияга |Жылына |Кыргыз | | |дењгээлине баа |коррупцияга |түрткү |эки |Республика- | | |берүү боюнча |түрткү берүүчү|берүүчү так |жолу |сынын | | |жүргүзүлгөн |негизги |аныкталган |(жарым |Коррупциянын| | |иликтөөнүн |факторлорду |негизги |жылдык |алдын алуу | | |негизинде |аныктоо. |факторлор |боюнча)|боюнча | | |коррупциянын | |жана аларды | |Улуттук | | |пайда болушун | |жоюу боюнча | |агенттиги | | |жана өсүшүн | |сунуштар. | | | | |шарттаган негизги| | | | | | |факторлорду | | | | | | |аныктоо, ошондой | | | | | | |эле алардын | | | | | | |дењгээлин | | | | | | |төмөндөтүү боюнча| | | | | | |сунуштарды иштеп | | | | | | |чыгуу. | | | | | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |4 |Коррупцияга каршы|Коррупцияга |Коррупцияга |Дайыма |Кыргыз | | |күрөшүүнүн |каршы |каршы | |Республика- | | |Улуттук |стратегия |стратегия | |сынын | | |стратегиясын |жөнүндө |коомчулукка | |Коррупциянын| | |сүрөмөлөөнү |жарандык |сунуш | |алдын алуу | | |уюштуруу |коомдун |кылынды, | |боюнча | | | |маалымдарлыгы |жалпыга | |Улуттук | | | | |маалымдоо | |агенттиги, | | | | |каражатта- | |министрлик- | | | | |рында | |тер, | | | | |жарыяланды | |мам. комите-| | | | | | |ттер, | | | | | | |администра- | | | | | | |циялык | | | | | | |ведомство- | | | | | | |лор, | | | | | | |жергиликтүү | | | | | | |мам. адми- | | | | | | |нистрация, | | | | | | |жергиликтүү | | | | | | |өз алдынча | | | | | | |башкаруу | | | | | | |органдары, | | | | | | |НПО | | | | | | |(макулдашуу | | | | | | |боюнча), ЖМК| | | | | | |(макулдашуу | | | | | | |боюнча) | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |5 |Коррупцияга каршы|Жарандык |Коррупцияга |Дайыма |Коррупциянын| | |саясаттын жүзөгө |коомдун |каршы | |алдын алуу | | |ашырылышына |коррупцияга |программа- | |боюнча | | |(өзгөчө кызыкдар |каршы саясатты|ларды жана | |Улуттук | | |болгон бей өкмөт |турмушка |стратегия- | |агенттиги, | | |уюмдардын |ашырууга |ларды | |НПО | | |өкүлдөрүн гана |дайыма |турмушка | |(макулдашуу | | |эмес) жарандык |катышуусунун |ашырууга | |боюнча), ЖМК| | |коомдун дайыма |бекитилген жол|катышкан | |(макулдашуу | | |катышуусунун жол |жобосунун |коомдук | |боюнча) | | |жобосун |болушу |уюмдардын | | | | |өркүндөтүү. | |саны. | | | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |6 |Жалпыга маалымдоо|Коррупцияга |Жарык көргөн|Дайыма |Коррупциянын| | |каражаттарында |каршы |материалдар-| |алдын алуу | | |коррупцияга каршы|күрөшүүгө |дын, | |боюнча | | |иш чараларды |арналып жарык |телекөрсө- | |Улуттук | | |үзгүлтүксүз |көргөн |түүлөрдүн, | |агенттиги, | | |чагылдырууну |материалдар, |Интернет- | |министрлик- | | |уюштуруу. |телекөрсөтүү- |беттеринин | |тер, | | | |лөр. |белгилүүлүгү| |мамлекеттик | | | | |боюнча | |комитеттер, | | | | |рейтинги | |администра- | | | | | | |циялык | | | | | | |ведомство- | | | | | | |лор, | | | | | | |жер.мам. | | | | | | |адм., жана | | | | | | |жер.өз.алд. | | | | | | |баш. орг. | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |7 |Кыргыз |Коомдук |Коомдук |2009-ж.|Коррупциянын| | |Республикасынын |инспекторлор |инспектор- |1-кв. |алдын алуу | | |Коррупциянын |институтунун |лордун саны | |боюнча | | |алдын алуу боюнча|болушу. | | |Улуттук | | |Улуттук |Коррупцияны | | |агенттиги | | |агенттигинин |алдын алууга | | | | | |алдында коомдук |жана аны менен| | | | | |инспекторлор |күрөшүүгө | | | | | |институтун түзүү.|жарандык | | | | | | |коомду тартуу.| | | | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |8 |Мамлекеттик |Ар бир |Түзүлгөн |2009-ж.|Министрлик- | | |башкаруу |мамлекеттик |комиссиялар-|2-кв. |тер. мам | | |органдарында жана|органда |дын саны | |комитеттер, | | |жергиликтүү өз |түзүлгөн | | |администра- | | |алдынча башкаруу |комиссиялар | | |циялык | | |органдарында |Мамлекеттик | | |ведомство- | | |коррупциянын |бийлик жана | | |лор, | | |алдын алуу |башкаруу | | |жергиликтүү | | |боюнча |органдарында | | |өз алдынча | | |комиссияларды |коррупциянын | | |башкаруу | | |түзүү |алдын алууну | | |органдары | | | |жана ага | | | | | | |каршы күрөштү | | | | | | |күчөтүү | | | | |---------------------------------------------------------------------| | II. Укуктук-ченемдик базаны реформалоо | |---------------------------------------------------------------------| |9 |Кыргыз |Кыргыз |Табылган |2009-ж.|Коррупциянын| | |Республикасынын |Республикасы- |карама-кар- |андан |алдын алуу | | |коррупцияга каршы|нын |шылыктардын |ары |боюнча | | |күрөштү жөнгө |коррупцияга |жана |дайыма.|Улуттук | | |салуучу |каршы |бири-бирине | |агенттиги, | | |укуктук-ченемдик |мыйзамдарын- |шайкеш | |Кыргыз | | |актыларына талдоо|дагы |келбегендер-| |Республика- | | |жүргүзүү |карама-каршы- |дин саны. | |сынын | | | |лыктарды жана | | |Юстиция | | | |бири-бирине | | |министрлиги | | | |шайкеш келбе- | | | | | | |гендиктерди | | | | | | |табуу | | | | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |10|ООНдун |Күчүнө кирген |Кыргыз |2009-ж.|Коррупциянын| | |коррупцияга каршы|мыйзам |Республика- |4-кв. |алдын алуу | | |конвенциясына | |сынын | |боюнча | | |жана башка эл | |"Коррупцияга| |Улуттук | | |аралык | |каршы | |агенттиги, | | |демилгелерге | |күрөшүү | |Жогорку | | |ылайык Кыргыз | |жөнүндөгү" | |Кењеш, | | |Республикасынын | |мыйзамы | |Кыргыз | | |"Коррупцияга | | | |Республика- | | |каршы күрөшүү | | | |сынын Өкмөтү| | |жөнүндөгү" жањы | | | | | | |мыйзамынын | | | | | | |долбоорун иштеп | | | | | | |чыгуу | | | | | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |11|Кыргыз |Коррупциянын |Күчүндө |2009- |Коррупциянын| | |Республикасынын |пайда болушуна|турган |2010- |алдын алуу | | |мыйзамдарынын |жана өнүгүшүнө|мыйзамга |жж. |боюнча | | |коррупциялуулугу-|шарт түзүүчү |өзгөртүү | |Улуттук | | |на талдоо |мыйзамдардын |киргизүү | |агенттиги, | | |жүргүзүү: |жоболорун ачып|боюнча | |Жогорку сот,| | |- укук коргоо |көрсөтүү |түшкөн | |Кыргыз | | |органдарында; | |сунуштардын | |Республика- | | |- фискалдык | |саны | |сынын | | |органдарда; | | | |Юстиция | | |- сот | | | |министрлиги | | |органдарында; | | | |ИИМ, | | |- уруксат берүүчү| | | |Финансылык | | |жана жөнгө | | | |полиция | | |салуучу | | | |кызматы | | |органдарда ж.б. | | | | | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |12|Кыргыз |Күчүнө кирген |Кыргыз |2009-ж.|Кыргыз | | |Республикасынын |мыйзам. |Республика- |4-кв. |Республика- | | |"Мыйзам | |сынын | |сынын | | |долбоорлорун | |"Мыйзам | |Жогорку | | |сүрөмөлөө | |долбоорлорун| |Кењеши, | | |жөнүндөгү" мыйзам| |сүрөмөлөө | |Кыргыз | | |долбоорун иштеп | |жөнүндөгү" | |Республика- | | |чыгуу жана | |Мыйзамы. | |сынын | | |Жогорку Кењешке | | | |Юстиция | | |сунуш кылуу. | | | |министрлиги,| | | | | | |КРдин Өкмөтү| |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |13|"Кызматка кабыл |Күчүнө кирген |Укуктук-че- |2009-ж.|Кыргыз | | |алууда калпты |мыйзам. |немдик акт | |Республика- | | |аныктоо | | | |сынын | | |детекторун | | | |Жогорку | | |("полиграф") | | | |Кењеши, | | |колдонуу | | | |Кыргыз | | |системасын | | | |Республика- | | |киргизүү жөнүндө"| | | |сынын | | |Кыргыз | | | |Коррупциянын| | |Республикасынын | | | |алдын алуу | | |мыйзамын иштеп | | | |боюнча | | |чыгуу жана Кыргыз| | | |Улуттук | | |Республикасынын | | | |агенттиги, | | |Жогорку Кењешине | | | |Кыргыз | | |карап чыгууга | | | |Республика- | | |киргизүү. | | | |сынын | | | | | | |мамлекеттик | | | | | | |кызмат | | | | | | |иштери | | | | | | |боюнча | | | | | | |агенттиги | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |14|Кылмыш-жаза |Укуктук базаны|Укуктук-че- |2009-ж.|Башкы | | |кодексинин жана |чыњдоо. |немдик акт. |3-кв. |прокуратура,| | |Жазык-процесстик | | | |Кыргыз | | |кодексинин | | | |Республика- | | |жоболорун өз ара | | | |сынын | | |бири-бирине жана | | | |Коррупциянын| | |коррупцияга каршы| | | |алдын алуу | | |ООНдун | | | |боюнча | | |Конвенциясына | | | |Улуттук | | |ылайык келтирүү | | | |агенттиги, | | |үчүн, бул эки | | | |КР Жогорку | | |кодексте | | | |Кењеши | | |кылмыштуу иштен | | | | | | |табылган | | | | | | |кирешелерди жана | | | | | | |каражаттарды | | | | | | |аныктоо жаатында | | | | | | |бул түзөтүүлөрдү | | | | | | |киргизүү. | | | | | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |15|"Жаап жашырган- |Улуттук |Укуктук-че- |2009-ж.|Башкы | | |дыгы", "ыйгарым |мыйзамдардын |немдик акт. |3-кв. |прокуратура,| | |укуктарынан |жоболорунун | | |Кыргыз | | |кыянаттык менен |коррупцияга | | |Республика- | | |пайдалангандыгы",|каршы күрөш | | |сынын | | |"мыйзамсыз |жаатындагы эл | | |Коррупциянын| | |байыгандыгы" |аралык | | |алдын алуу | | |үчүн, бул |ченемдер менен| | |боюнча | | |терминдердин |шайкеш келиши.| | |Улуттук | | |ООНдун Коррупция-| | | |агенттиги, | | |га каршы | | | |КР Жогорку | | |Конвенциясындагы | | | |Кењеши | | |аныктамаларына | | | | | | |ылайык жазык | | | | | | |жоопкерчилигин | | | | | | |кароо. | | | | | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |16|"Мамлекеттик |Мамлекеттик |Укуктук-че- |2009-ж.|Мамлекеттик | | |электрондук сатып|сатып алуулар |немдик акт | |сатып | | |алуулар жөнүндө" |системасынын | | |алуулар жана| | |Кыргыз |ачык-айкынды- | | |материалдык | | |Республикасынын |гын | | |резервдер | | |Мыйзамынын |жогорулатуу. | | |боюнча | | |долбоорун иштеп | | | |мамлекеттик | | |чыгуу жана Кыргыз| | | |агенттиги, | | |Республикасынын | | | |Юстиция | | |Жогорку Кењешине | | | |министрлиги,| | |киргизүү. | | | |КР Өкмөтү, | | | | | | |КР Жогорку | | | | | | |Кењеши. | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |17|Кылмыш-жаза |Коррупция |Укуктук-че- |2009-ж.|Башкы | | |кодексине |жөнүндө |немдик акт. |3-кв. |прокуратура,| | |тийиштүү |иштерди | | |ИИМ, УКМК, | | |өзгөртүүлөрдү |тергөөдө зарыл| | |Финансылык | | |киргизип, анда |болгон ыйгарым| | |полиция | | |кызмат адамдары |укуктарды | | |кызматы, | | |түшүнүгүн |жүргүзүү үчүн | | |Кыргыз | | |кењейтүү жолу |укуктук базаны| | |Республика- | | |менен же кылмыш |чыњдоо. | | |сынын | | |ишмердүүлүгүнүн | | | |Коррупциянын| | |өзүнчө түрү | | | |алдын алуу | | |катары, чет | | | |боюнча | | |өлкөлүк кызмат | | | |Улуттук | | |адамдарына жана | | | |агенттиги. | | |эл аралык | | | | | | |уюмдардын кызмат | | | | | | |адамдарына карата| | | | | | |паракорлугу жана | | | | | | |коррупцияга | | | | | | |байланышкан | | | | | | |жоруктары үчүн | | | | | | |жаза | | | | | | |жоопкерчилигин | | | | | | |кароо. | | | | | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |18|Билим берүү жана |Билим берүү |Укуктук-че- |2009-ж.|Кыргыз | | |саламаттыкты |жана |немдик акт. |1-кв. |Республика- | | |сактоо |саламаттыкты | | |сынын | | |мекемелеринде |сактоо | | |Билим берүү | | |акча каражатын |мекемелеринде | | |жана илим | | |чогултууну жөнгө |акча | | |министрлиги,| | |салуу. |каражаттарын | | |Саламаттыкты| | | |мыйзамсыз | | |сактоо | | | |чогултуу | | |министрлиги,| | | |системасын | | |Кыргыз | | | |четке кагуу | | |Республика- | | | | | | |сынын | | | | | | |Өкмөтү. | |---------------------------------------------------------------------| | III. Саясый коррупция тармагында | |---------------------------------------------------------------------| |19|Саясый |Саясый |Укуктук-че- |2009-ж.|Юстиция | | |партияларды |партияларды |немдик акт |4-кв. |министрлиги,| | |каржылоонун |каржылоо | | |Борбордук | | |үстүнөн |булактарынын, | | |шайлоо | | |көзөмөлдөө |партиялык жана| | |комиссиясы, | | |механизмин |шайлоо | | |Финансылык | | |жакшыртуу, |фонддорун | | |полиция | | |партиялык жана |түзүүнүн жана | | |кызматы, | | |шайлоо фонддорун |колдонуунун | | |Улуттук | | |колдонуу жана |ачык-айкындыгы| | |Банк, НПО | | |калыптануу |жана тунуктугу| | |(макулдашуу | | |булактары | | | |боюнча), эл | | |жөнүндөгү | | | |аралык | | |маалыматты ачыкка| | | |уюмдар | | |чыгаруу | | | |(макулдашуу | | |механизмин иштеп | | | |боюнча), | | |чыгуу. | | | |Коррупциянын| | | | | | |алдын алуу | | | | | | |боюнча | | | | | | |Улуттук | | | | | | |агенттиги | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |20|Шайлоолордо |Шайлоолордо |Өткөрүлгөн |Шайлоо |БШК, | | |коррупцияга каршы|коррупцияга |иш |мезги- |Коррупциянын| | |күрөшүү боюнча |каршы |чаралардын |линде |алдын алуу | | |үгүт кампаниясын |аракеттенүү |жана | |боюнча | | |уюштуруу. |боюнча үгүт |кампаниянын | |Улуттук | | | |кампаниясы. |чегинде ага | |агенттиги, | | | | |катышкандар-| |Жергиликтүү | | | | |дын саны, | |бийлик | | | | |жарандар | |органдары, | | | | |үчүн | |НПО | | | | |эскертмелер-| |(макулдашуу | | | | |дин саны. | |боюнча) ЖМК,| | | | | | |эл аралык | | | | | | |уюмдар | | | | | | |(макулдашуу | | | | | | |боюнча). | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |21|Жогорку кызмат |Коомдун |Сотко чейин |Дайыма |Башкы | | |адамдарына карата|мамлекеттин |жеткирилген | |прокуратура,| | |коррупция менен |коррупцияга |кылмыш | |ИИМ, УКМК, | | |байланышкан |каршы |иштеринин | |Финансылык | | |кылмыш иштерин |саясатына |саны, | |полиция | | |аягына чыгаруу |болгон |жарыялоо- | |кызматы, | | |жана тергөөнүн |ишенимин |лордун, | |Мам. Бажы | | |жыйынтыктарын |жогорулатуу |берүүлөрдүн | |комитети | | |элге жарыялоо | |жана ЖМКдагы| | | | | | |башка | | | | | | |чыгуулардын | | | | | | |саны | | | |---------------------------------------------------------------------| | IV. Мамлекеттик башкаруу тармагында | |---------------------------------------------------------------------| |22|Мамлекеттик |Мамлекеттик |Укуктук-че- |2009-ж.|Мамлекеттик | | |кызматкерлердин |кызматкерлер- |немдик акт |2-кв. |кызмат | | |жана алардын |дин | | |иштери | | |жакын |жоопкерчилигин| | |боюнча | | |туугандарынын |жогорулатуу | | |агенттик, | | |мүлкү жана | | | |Кыргыз | | |кирешелери | | | |Республика- | | |жөнүндө | | | |сынын | | |декларациядагы | | | |Коррупциянын| | |маалыматтардын | | | |алдын алуу | | |аныктыгын | | | |боюнча | | |текшерүү жана | | | |Улуттук | | |ачыкка чыгаруу | | | |агенттиги | | |механизмин иштеп | | | | | | |чыгуу. | | | | | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |23|Импорттук, |Бажы жана |Автоматташ- |2009- |Салыктар | | |экспорттук жана |салыктык |тырылган |2010- |жана | | |салык боюнча |тариздөөнүн |система |жж. |жыйымдар | | |декларацияларды |жол жобосун |Мамлекеттик | |боюнча | | |электрондук |жөнөкөйлөтүү |Бажы комите-| |мамлекеттик | | |толтуруу жана |жана тездетүү.|тинин, Салык| |комитет, | | |иштеп чыгуу үчүн |Фискалдык |боюнча | |Мамлекеттик | | |салык жана бажы |органдардын |мамлекеттик | |Бажы | | |кызматын толук |ишмердүүлүгү- |комитеттин | |комитети, | | |автоматташтырууга|нүн ачыктыгын |Web-сайттары| |Финансы | | |өткөрүү. |камсыз кылуу | | |министрлиги,| | | | | | |Экономиканы | | | | | | |өнүктүрүү | | | | | | |жана соода | | | | | | |министрлиги | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |24|Товарларды |Бажылык |Укуктук-че- |2009-ж.|Кыргыз | | |бажылык |тариздөөнүн |немдик акт |2-кв. |Республика- | | |тариздөөнүн |жөнөкөйлөтүл- | | |сынын | | |жол-жобосун |гөн жол жобосу| | |Мамлекеттик | | |жөнөкөйлөтүү | | | |бажы | | |боюнча чараларды | | | |комитети | | |көрүү | | | | | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |25|Мезгил-мезгили |Жарандарда |Таркатылган |Дайыма |Кыргыз | | |менен жарандар |коррупцияга |эскерткич- | |Республика- | | |үчүн |каршы туруу |тердин саны | |сынын | | |администрациялык |боюнча | | |Коррупциянын| | |коррупцияга каршы|активдүү | | |алдын алуу | | |аракеттенүүнүн |позицияны | | |боюнча | | |ыкмалары жөнүндө |калыптандыруу | | |Улуттук | | |эскерткичтерди | | | |агенттиги, | | |калк арасында | | | |министрлик- | | |таркатуу | | | |тер, | | | | | | |мам. коми- | | | | | | |теттер, | | | | | | |администра- | | | | | | |циялык | | | | | | |ведомстволор| | | | | | |жана | | | | | | |жер.өз.алд. | | | | | | |баш.орг. | | | | | | |НПО, эл | | | | | | |аралык | | | | | | |уюмдар | | | | | | |(макулдашуу | | | | | | |боюнча) | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |26|Коррупциянын |Коррупциянын |Окуган |Дайыма |Кыргыз | | |алдын алуу жана |келип чыгуу |мамлекеттик | |Республика- | | |ага каршы |булактары жана|кызматкер- | |сынын | | |күрөшүүдө |алардын |лердин жана | |Коррупциянын| | |мамлекеттик |залалдары |жарандык | |алдын алуу | | |органдар менен |жөнүндө |коомдун | |боюнча | | |биргелешип |тренингдерди |өкүлдөрүнүн | |Улуттук | | |аракеттенүүдө |жана окутуу |саны | |агенттиги, | | |коомдук |курстарын | | |министрлик- | | |уюмдардын, |уюштуруу | | |тер, | | |мамлекеттик | | | |мам. коми- | | |кызматкерлердин | | | |теттер. | | |жана жарандык | | | |жер.өз.алд. | | |коомдун укуктары | | | |башкаруу | | |жөнүндө, ошондой | | | |органдары, | | |эле коррупциянын | | | |жер.мам. | | |келип чыгуу | | | |администра- | | |булактары жана | | | |ция, НПО | | |алардын залалдары| | | |(макулдашуу | | |жөнүндө | | | |боюнча), эл | | |мезгил-мезгили | | | |аралык | | |менен окутуу | | | |уюмдар | | |курстарын | | | |(макулдашуу | | |уюштуруу | | | |боюнча) | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |27|Коррупциянын |Жер-жерлерде |Даяр болгон |2009-ж.|Министрлик- | | |алдын алуу боюнча|коррупциянын |план |2-кв. |тер, | | |иш-чаралардын |дењгээлинин | |жана |мам. коми- | | |ички ведомстволук|төмөндөшү | |андан |теттер, | | |планын иштеп | | |ары |администра- | | |чыгуу | | | |циялык | | | | | | |ведомство- | | | | | | |лор, | | | | | | |жер.мам. | | | | | | |администра- | | | | | | |циялар | | | | | | |жер.өз алд. | | | | | | |башкаруу | | | | | | |органдары, | | | | | | |мамлекеттик | | | | | | |ишканалар, | | | | | | |концерндер, | | | | | | |корпорация- | | | | | | |лар ж.б. | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |28|Коррупциялык |Сот, |Жарандар |Дайыма |Министрлик- | | |жосундарга каршы |фискалдык, |үчүн | |тер, | | |туруу боюнча |укук коргоо |берилген | |мам. коми- | | |мамлекеттик |жана уруксат |квалифика- | |теттер, | | |бийлик |берүүчү-жөнгө |циялуу | |администра- | | |органдарында |салуучу |кењештердин | |циялык | | |жарандар үчүн |системанын |саны | |ведомство- | | |дайыма акысыз |органдары | | |лор, | | |юридикалык кењеш |менен байланыш| | |жергиликтүү | | |берүү кызматтарын|түзүүдө | | |мамлекеттик | | |уюштуруу |коррупциялык | | |администра- | | | |эмес жүрүш-ту-| | |циялар, | | | |рушту тандап | | |жергиликтүү | | | |алуу боюнча | | |өз алдынча | | | |юридикалык | | |башкаруу | | | |кењештер | | |органдары, | | | | | | |Коррупциянын| | | | | | |алдын алуу | | | | | | |боюнча | | | | | | |Улуттук | | | | | | |агенттиги | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |29|Жер фондусун |Жер фондусун |Колдонуудагы|2009-ж.|Жергиликтүү | | |колдонуунун |башкаруунун |мыйзамга | |өз алдынча | | |мыйзамдуулугуна |натыйжалуулу- |өзгөртүү- | |башкаруу | | |иликтөө жүргүзүү |гун |лөрдү жана | |иштери | | | |жогорулатуу |толуктоо- | |боюнча | | | | |лорду | |агенттик, | | | | |киргизүү | |Кыргыз | | | | | | |Республи- | | | | | | |касынын | | | | | | |Коррупциянын| | | | | | |алдын алуу | | | | | | |боюнча | | | | | | |Улуттук | | | | | | |агенттиги, | | | | | | |Башкы | | | | | | |прокуратура | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |30|Бири-бирин |Башкаруу жол |Колдонуудагы|Дайыма |Мамлекеттик | | |кайталоочу |жобосун |мыйзамга | |башкаруу | | |ыйгарым укуктарды|өзгөртүү, |өзгөртүү- | |жана | | |болтурбоо |курамдык жана |лөрдү жана | |жергиликтүү | | |максатында |институттук |толуктоо- | |өз алдынча | | |мамлекеттик |кайра |лорду | |башкаруу | | |органдардын |түзүүлөрдү |киргизүү | |органдары, | | |ишмердүүлүгүнө |жүргүзүү | | |Мамлекеттик | | |функциялык талдоо| | | |кызмат | | |жүргүзүү | | | |иштери | | | | | | |боюнча | | | | | | |агенттик | | | | | | |(макулдашуу | | | | | | |боюнча), НПО| | | | | | |(макулдашуу | | | | | | |боюнча) | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |31|Мамлекеттик |Мамлекеттик |Мамлекеттик |2009- |Кыргыз | | |кызматты |бийликти |башкаруунун |2010- |Республика- | | |реформалоону |реформалоонун |натыйжалуу |жж. |сынын | | |координациялоо |макулдашылган |аракеттенүү-| |Өкмөтү, | | |жана функциялык |стратегиялык |чү | |Мамлекеттик | | |талдоонун |максаттарын |системасы, | |кызмат | | |жыйынтыктарына |жүзөгө |мамлекеттик | |иштери | | |мониторинг |ашыруу, |саясаттын | |боюнча | | |жүргүзүү үчүн |мамлекеттик |жана | |агенттик | | |эксперттик |саясаттын |мамлекеттик | |(макулдашуу | | |комиссия түзүү |жана |башкаруунун | |боюнча), НПО| | | |мамлекеттик |таасирдүүлү-| |(макулдашуу | | | |башкаруунун |гүн | |боюнча), | | | |таасирдүүлүгүн|жогорулатуу | |Коррупциянын| | | |жогорулатуу | | |алдын алуу | | | | | | |боюнча | | | | | | |Улуттук | | | | | | |агенттиги, | | | | | | |Эл аралык | | | | | | |уюмдар | | | | | | |(макулдашуу | | | | | | |боюнча) | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |32|Кыргыз |Коррупциялык |Сунуштардын |2011-ж.|Кыргыз | | |Республикасынын |зоналарды |саны | |Республика- | | |Өкмөтүнүн |четтетүү | | |сынын | | |алдындагы |боюнча | | |Коррупциянын| | |Кыймылсыз мүлккө |конкреттүү | | |алдын алуу | | |болгон укукту |сунуштар. | | |боюнча | | |каттоо боюнча | | | |Улуттук | | |мамлекеттик | | | |агенттиги, | | |агенттигиндеги, | | | |Кыймылсыз | | |Архитектура жана | | | |мүлккө | | |курулуш боюнча | | | |болгон | | |мамлекеттик | | | |укукту | | |агенттигиндеги, | | | |каттоо | | |Кыргыз | | | |боюнча мам. | | |Республикасынын | | | |агенттиги, | | |Өнөр жай, | | | |Архитектура | | |энергетика жана | | | |жана курулуш| | |отун ресурстары | | | |боюнча мам. | | |министрлигиндеги | | | |агенттиги, | | |эмгек | | | |Өнөр жай | | |процесстерине | | | |министрлиги,| | |талдоо жүргүзүү | | | |НПО | | | | | | |(макулдашуу | | | | | | |боюнча) | |---------------------------------------------------------------------| | V. Мамлекеттик каржы жана экономикалык ишмердүүлүк чөйрөсүндө |---------------------------------------------------------------------- |33|Электр |Электр |Бул тармак |2009-ж.|КРдин | | |энергиясына, |энергиясына, |боюнча |2-кв. |Монополияга | | |жаратылыш газына,|жаратылыш |аныкталган | |каршы саясат| | |күйүүчү майлоочу |газына, |мыйзам | |жана | | |майларга, катуу |күйүүчү |бузуулардын | |атаандаштык-| | |отунга болгон |майлоочу |саны | |ты өнүктүрүү| | |тарифтердин |майларга жана | | |агенттиги, | | |өлчөмүнүн жана |катуу отунга | | |Финансылык | | |электрэнергетика |болгон | | |полиция | | |тармагын |негизделген | | |кызматы, | | |каржылоонун |рыноктук | | |Экономиканы | | |мыйзамдуулугуна |тарифтер | | |өнүктүрүү | | |жана | | | |жана соода | | |негиздүүлүгүнө | | | |министрлиги,| | |талдоо | | | |Өнөр жай | | |жүргүзүү | | | |министрлиги,| | | | | | |Коррупциянын| | | | | | |алдын алуу | | | | | | |боюнча | | | | | | |Улуттук | | | | | | |агенттиги | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |34|Республиканын |Республиканын |Бул |2009-ж.|Өнөр жай | | |электрэнергетика |электрэнерге- |тармактарда-|2-кв. |министрлиги,| | |жана газ |тика жана газ |гы табылган | |КР Корруп- | | |системасындагы |системасындагы|мыйзам | |циянын алдын| | |жоготууларына |жоготууларын |бузуулардын | |алуу боюнча | | |иликтөө жүргүзүү |эњ төмөнкү |саны | |Улуттук | | | |дењгээлге | | |агенттиги, | | | |түшүрүү | | |Башкы | | | |боюнча | | |прокуратура,| | | |конкреттүү | | |КР | | | |сунуштар | | |Экономиканы | | | | | | |өнүктүрүү | | | | | | |жана соода | | | | | | |министрлиги,| | | | | | |ИИМ, | | | | | | |Финансылык | | | | | | |полиция | | | | | | |кызматы | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |35|Бардык |Бюджеттик |Жарыяланган |Дайыма |Министрлик- | | |дењгээлдеги |каражаттарды |материалдар-| |тер, мам. | | |бюджеттердин |пайдалануу |дын саны | |комитеттер, | | |аткарылышы |маселелеринде | | |администра- | | |жөнүндөгү |ачык-айкындык | | |циялык | | |отчетторду, | | | |ведомство- | | |ошондой эле | | | |лор, | | |Эсептөө | | | |жергиликтүү | | |палатасынын | | | |мамлекеттик | | |текшерүүлөрүн | | | |администра- | | |жарыялоо | | | |ция жана | | | | | | |жергиликтүү | | | | | | |өз алдынча | | | | | | |башкаруу | | | | | | |органдары, | | | | | | |КР | | | | | | |Коррупциянын| | | | | | |алдын алуу | | | | | | |боюнча | | | | | | |Улуттук | | | | | | |агенттиги, | | | | | | |Жогорку | | | | | | |Кењеш, КР | | | | | | |Эсептөө | | | | | | |палатасы | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |36|Бажы жана салык |Коррупциялык |Сунуштардын |2010-ж.|Кыргыз | | |тармактарындагы |зоналарды |саны |2-3-кв.|Республика- | | |эмгек |четтетүү | | |сынын | | |процесстерине |боюнча | | |Коррупциянын| | |талдоо жүргүзүү |конкреттүү | | |алдын алуу | | | |сунуштар | | |боюнча | | | | | | |Улуттук | | | | | | |агенттиги, | | | | | | |Бажы | | | | | | |комитети, | | | | | | |Салык жыйноо| | | | | | |комитети | | | | | | |НПО | | | | | | |(макулдашуу | | | | | | |боюнча) | |---------------------------------------------------------------------| | VI. Сот жана укук коргоо органдары чөйрөсүндө | |---------------------------------------------------------------------| |37|Сот органдарынын |Башкаруунун |Автоматташ- |2009-ж.|Жогорку сот,| | |автоматташтырыл- |жана |тырылган |3-кв. |Сот | | |ган бирдиктүү |маалыматтардын|маалымат | |адилеттик | | |маалымат |бирдиктүү |системасынын| |иштери | | |системасын түзүү |автоматташты- |болушу жана | |боюнча | | |жана ишти |рылган |маалымат | |Улуттук | | |автоматтык |маалымат |базасынын | |Кењеш, | | |(электрондук) |системасын |жеткиликтүү-| |Соттордун | | |бөлүштүрүү |киргизүү |лүгү | |Кењеши, НПО | | |системасын |Соттордун | | |(макулдашуу | | |киргизүү |ишмердүүлүгүнө| | |боюнча) | | | |коомдук | | | | | | |көзөмөлдү | | | | | | |күчөтүү | | | | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |38|Бардык соттордун |Транспарент- |"Интернет" |2009-ж.|Жогорку сот,| | |чечимин |түүлүктү |тармагында |2-кв. |Сот | | |электрондук |камсыз кылуу |жайгаштырыл-| |адилеттиги | | |тармакта |жана коомдук |ган | |иштери | | |жайгаштыруу |көзөмөлдү |соттордун | |боюнча | | |боюнча системаны |күчөтүү |чечимдеринин| |Улуттук | | |иштеп чыгуу | |саны | |кењеш, | | | | | | |Соттордун | | | | | | |Кењеши, НПО | | | | | | |(макулдашуу | | | | | | |боюнча) | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |39|"Кыргыз |Күчүнө кирген |Элдик сот |2009- |Жогорку сот,| | |Республикасынын |мыйзам |арачылары |2010- |Сот | | |сот арачылары | |тарабынан |жж. |адилеттиги | | |жөнүндө" | |каралган | |иштери | | |мыйзамдын | |иштердин | |боюнча | | |долбоорун иштеп | |саны | |Улуттук | | |чыгуу жана | | | |кењеш, | | |Жогорку Кењешке | | | |Соттордун | | |киргизүү | | | |Кењеши | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |40|Укук коргоо |Кылмыш |Окутуунун |Дайыма |ИИМ, УКМК, | | |органдарынын |иликтөөнүн |программасы | |Финансылык | | |кызматкерлерин |сапатынын |жана окутуп | |полиция | | |коррупция менен |жогорулашы |үйрөтүлгөн | |кызматы, | | |күрөшүүнүн | |кызматкер- | |Башкы | | |методикасына | |лердин саны | |прокуратура,| | |жана көндүмдөрүнө| | | |Бажы | | |үйрөтүүнү | | | |комитети, | | |уюштуруу | | | |Коррупциянын| | | | | | |алдын алуу | | | | | | |боюнча | | | | | | |Улуттук | | | | | | |агенттиги | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |41|Республиканын жол|Коррупциянын |Республика- |2009- |ИИМ, Кыргыз | | |кыймылына |дењгээлинин |нын |2010- |Республика- | | |этап-этабы менен |төмөндөшү |бюджетине |жж. |сынын | | |видео аркылуу | |администра- | |Финансы | | |автоматташтырыл- | |циялык | |министрлиги,| | |ган байкоо | |укуктук | |КР Өкмөтү | | |жүргүзүүнү камсыз| |бузуулар | | | | |кылуу | |үчүн түшкөн | | | | | | |төлөмдөрдүн | | | | | | |саны | | | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |42|Кыргыз |Коррупциялык |Сунуштардын |2010-ж.|Коррупциянын| | |Республикасынын |зоналарды |саны |1-кв. |алдын алуу | | |Ички иштер |четтетүү | | |боюнча | | |министрлигинин |боюнча | | |Улуттук | | |системасындагы |конкреттүү | | |агенттиги, | | |эмгек процессине |сунуштар | | |ИИМ, НПО | | |талдоо жүргүзүү | | | |(макулдашуу | | | | | | |боюнча) | |------------------------------------------------|-------|------------| | VII Социалдык чөйрөдө | |---------------------------------------------------------------------| |43|Мектеп окуучула- |Коррупциянын |Иштелип |Дайыма |БИМ, Кыргыз | | |ры, студенттер |зыяндуулугу |чыккан жана | |Республика- | | |жана чоњдор үчүн |жана ага каршы|окуу | |сынын | | |коррупция жана |күрөшүүнүн |процессине | |Коррупциянын| | |аны менен |ыкмалары |киргизилген | |алдын алуу | | |күрөшүүнүн |жөнүндө |курстардын | |боюнча | | |формалары жөнүндө|коомчулуктун |саны | |Улуттук | | |окутуу курстарын |кабардар | | |агенттиги | | |иштеп чыгуу жана |болуусунун | | | | | |окуу процессине |дењгээлин | | | | | |киргизүү |жогорулатуу | | | | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |44|Социалдык |Медицина жана |Укуктук-че- |2009-ж.|Жогорку | | |чөйрөдөгү |билим берүү |немдик акт | |Кењеш, | | |кызматкерлердин |тармагындагы | | |Жогорку сот,| | |(мугалимдер, |коррупциялык | | |Кыргыз | | |врачтар) |кылмыштарды | | |Республика- | | |мыйзамсыз |иликтөө үчүн | | |сынын | | |материалдык акы |укуктук база | | |Юстиция | | |алгандыгы үчүн | | | |министрлиги,| | |жоопкерчилиги | | | |ИИМ, Кыргыз | | |боюнча | | | |Республика- | | |Кылмыш-жаза | | | |сынын | | |мыйзамдарына | | | |Коррупциянын| | |талдоо жүргүзүү | | | |алдын алуу | | | | | | |боюнча | | | | | | |Улуттук | | | | | | |агенттиги | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |45|Республиканын |Жогорку билим |Жалпы |2009-ж.|БИМ, НПО, | | |жогорку окуу |алууда баарына|республика- |2-кв. |НКО | | |жайларындагы |бирдей жана |лык |андан | | | |гранттык |калыс |тестирлөөдөн|ары | | | |орундарга кабыл |жеткиликтүү- |өткөн |дайыма | | | |алуу үчүн |лүктү камсыз |абитуриент- | | | | |коомчулуктун |кылуу |тердин саны | | | | |катышуусу менен | | | | | | |жалпы | | | | | | |республикалык көз| | | | | | |карандысыз | | | | | | |тестирлөө өткөрүү| | | | | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |46|Билим берүү, |Коррупциялык |Сунуштардын |2009-ж.|Коррупциянын| | |саламаттыкты |зоналарды |саны | |алдын алуу | | |сактоо |четтетүү | | |боюнча | | |тармактарындагы, |боюнча | | |улуттук | | |миграция жана иш |конкреттүү | | |агенттиги, | | |менен камсыз |сунуштар | | |министрлик- | | |кылуу | | | |тер, мам. | | |комитетиндеги | | | |комитеттер, | | |жана Социалдык | | | |администра- | | |фонддогу эмгек | | | |циялык | | |процесстерине | | | |ведомство- | | |талдоо жүргүзүү | | | |лор, НПО | | | | | | |(макулдашуу | | | | | | |боюнча) | |---------------------------------------------------------------------| | VI. Эл аралык кызматташтык | |---------------------------------------------------------------------| |47|Коррупцияга каршы|Окуган |Окутуудан |Дайыма |Кыргыз | | |күрөшүүчү |адистердин |өткөн | |Республика- | | |органдын |болушу |адистердин | |сынын | | |кызматкерлери | |саны | |Коррупциянын| | |үчүн чет | | | |алдын алуу | | |өлкөлөрдүн | | | |боюнча | | |ушундай | | | |Улуттук | | |органдарынын | | | |агенттиги | | |адистерин тартуу | | | | | | |менен окутуу | | | | | | |уюштуруу | | | | | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |48|Кыргыз |Эл аралык |Аткарылган |Дайыма |Кыргыз | | |Республикасынын |милдеттенме- |жана | |Республика- | | |коррупцияга каршы|лерди |аткарылбаган| |сынын | | |күрөшүү |аткаруунун |милдеттенме-| |Коррупциянын| | |чөйрөсүндөгү эл |жүрүшү жөнүндө|лердин саны | |алдын алуу | | |аралык |маалымат | | |боюнча | | |милдеттенмелердин| | | |Улуттук | | |аткарылышына | | | |агенттиги | | |мониторинг | | | | | | |жүргүзүү | | | | | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |49|Коррупцияга каршы|Чет өлкөлөрдүн|Өнөктөштүк |Дайыма |Кыргыз | | |орган үчүн |коррупцияга |жөнүндө | |Республика- | | |өнөктөш жана |каршы |макулдашуу | |сынын | | |үйрөтүүчү уюмдар |структуралары | | |Коррупциянын| | |катары чет |менен | | |алдын алуу | | |өлкөлөрдүн |өнөктөштүктү | | |боюнча | | |коррупцияга |орнотуу | | |Улуттук | | |каршы | | | |агенттиги | | |структуралары | | | | | | |менен эки | | | | | | |тараптуу | | | | | | |кызматташтыкты | | | | | | |түзүү | | | | | |--|-----------------|--------------|------------|-------|------------| |50|Алыскы жана |Коррупцияга |Жыйнак басып|Дайыма |Кыргыз | | |жакынкы чет |каршы күрөштүн|чыгаруу | |Республика- | | |өлкөлөрдө |формалары жана| | |сынын | | |коррупцияга каршы|ыкмалары | | |Коррупциянын| | |күрөшүүнүн дурус |жөнүндө | | |алдын алуу | | |тажрыйбаларын |маалымдуулукту| | |боюнча | | |жалпылоо жана |жогорулатуу | | |Улуттук | | |коомчулуктун | | | |агенттиги | | |кењири чөйрөсү | | | | | | |үчүн жарыялоо | | | | | -----------------------------------------------------------------------