Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2006-жылдын 6-марты № 144

        КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

       "Кыргыз Республикасынын аскердик уюмдарына
         парламенттик контроль жөнүндө" Кыргыз
         Республикасынын Мыйзамынын долбооруна
          Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
             корутундусу тууралуу

   Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 65-статьясынын 5-пунктуна
ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:
   1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин депутаты К.К.Иманалиев
демилге көтөргөн "Кыргыз Республикасынын аскердик уюмдарына парламент-
тик контроль жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна тир-
келген корутундунун негизинде макулдук берилбесин.
   2. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешине жиберилсин.

   Премьер-министр                 Ф.Кулов


2006-жылдын 6-марты
                         Кыргыз Республикасынын
                             Жогорку Кењеши

       "Кыргыз Республикасынын аскердик уюмдарына
         парламенттик контроль жөнүндө" Кыргыз
         Республикасынын Мыйзамынын долбооруна
          Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
               корутундусу

   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз  Республикасынын  Жогорку
Кењешинин депутаты К.К.Иманалиев демилге көтөргөн "Кыргыз Республикасы-
нын аскердик уюмдарына парламенттик контроль жөнүндө" Кыргыз Республи-
касынын Мыйзамынын долбоорун карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Конс-
титуциясынын 65-статьясынын 5-пунктуна таянып, жогоруда аталган Мыйзам-
дын долбооруна төмөнкүдөй пикирлердин жана сунуштардын негизинде макул
эмес.
   Сунушталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциясы,
"Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Консти-
туциялык мыйзамы, Кыргыз Республикасынын "Коргоо жөнүндө", "Кыргыз Рес-
публикасынын мамлекеттик күзөт кызматы жөнүндө", "Ички иштер органдары
жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө" мый-
замдары сыяктуу бир топ нормативдик укуктук актылардын нормаларын кай-
талайт.
   Кыргыз Республикасынын Конституциясынын Жогорку Кењештин ыйгарым
укуктарын  аныктаган 58-статьясында Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кењешинин Кыргыз Республикасынын аскердик уюмдарын контролдоо укугу ка-
ралган эмес.
   Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 46-статьясына жана "Коргоо
жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13-статьясына ылайык Кыргыз
Республикасынын Президенти Куралдуу Күчтөрдүн Башкы командачысы болуп
эсептелет, ал эми Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн түздөн түз
жетектөө Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигине жүктөлөт.
   "Саясий партиялар  жөнүндө"  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын
3-статьясына ылайык саясий партиялар калктын тийиштүү бөлүгүнүн саясий
эркин ишке ашыруу максатында түзүлөрүн жана мамлекеттик иштерди башка-
рууга катышууну негизги максат кылып коерун эске алып, Мыйзамдын долбо-
орунун 1-статьясынын 5-пунктунун 2-пунктчасын алып салууну сунуш кыла-
быз.
   Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 73-статьясына ылайык Кыр-
гыз Республикасынын Өкмөтү республикалык бюджетти иштеп чыгат жана Кыр-
гыз Республикасынын Жогорку Кењешинин кароосуна берет, анын аткарылышын
камсыздайт жана аткарылышы жөнүндө отчет берет, ошондой эле "Коргоо
жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 21-статьясына ылайык корго-
нуу республикалык бюджеттен каржыланарын эске алып, Мыйзамдын долбоору-
нун 2-статьясынын 2-пунктчасын жана 4-статьясынын 5-пунктчасын алып са-
лууну сунуш кылабыз.
   Аскерлештирилген кошуундардын Жоболоруна ылайык командирлер (на-
чальниктер) буйрук берүүдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына таянууга
тийиштиган эске алып, Мыйзамдын долбоорунун 3-статьясынын 2-пунктунун
3-пунктчасын алып салууну сунуш кылабыз.
   Мыйзамдын долбоорунун  1-статьясынын  2-пунктунун  5-пунктчасын
төмөнкүдөй редакцияда баяндоону сунуш кылабыз:
   "5) Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин жазык-аткаруу
системасынын органдары жана мекемелери;".
   Жарандык иштердин ведомстволук тиешеси жана кылмыш иштердин терге-
лиши Кыргыз Республикасынын Граждандык-процесстик кодекси менен жана
Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодекси менен аныкталгандыктан,
долбоордун 3-статьясынын 2-пунктунун 5-пунктчасын алып салууну сунуш-
тайбыз.
   Мыйзамдын долбоорунун 4-статьясынын 3-пунктунун 2-абзацына ылайык
республикалык бюджеттин аскердик уюмдарды каржылоо боюнча бөлүмдөрү жа-
на статьялары "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо
жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык гана ачыкка чыгарылчу
жабык маалыматка киргизилиши мүмкүн болгондуктан, жогоруда айтылган
статьянын 3-пунктунун 1-абзацын алып салууну сунуштайбыз.
   Мындан тышкары, Конституциялык кењешме ишин аяктаганга жана Кыргыз
Республикасынын Конституциясынын жањы редакциясы кабыл алынганга чейин
бул Мыйзамды кароону жана кабыл алууну токтото туруу ылайык деп эсеп-
тейбиз.

   Премьер-министр                 Ф.Кулов