Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
КР Өкмөтүнүн
2012-жылдын 15-майындагы № 297 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ
 
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2006-жылдын 10-марты № 149
 
               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ
 
        2010-жылга чейин Кыргыз Республикасынын пенитенциардык
                системасын реформалоонун "ҮМҮТ" улуттук
                          программасы жөнүндө
 
     Пенитенциардык системаны  реформалоо  жана  Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарын адамдын жана жарандын эл аралык коомчулук  тарабынан  жалпы
таанылган  укуктарынын  жана эркиндиктеринин стандарттарына ылайык кел-
тирүү максатында,  ошондой эле "2010-жылга чейинки мезгилге Кыргыз Рес-
публикасынын  пенитенциардык системасын реформалоо концепциясы жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2002-жылдын  9-декабрындагы  №  833,
"Кыргыз  Республикасынын пенитенциардык системасын андан ары өркүндөтүү
боюнча чаралар жөнүндө" Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  2003-жылдын
12-сентябрындагы  №  578  токтомдоруна  ылайык  Кыргыз  Республикасынын
Өкмөтү токтом кылат:
     1. Төмөнкү тиркелгендер бекитилсин:
     - 2010-жылга чейин Кыргыз Республикасынын пенитенциардык  система-
сын реформалоонун "ҮМҮТ" улуттук программасы (мындан ары - Программа);
     - Улуттук программаны  ишке  ашыруу  боюнча  иш-чаралар  матрицасы
(мындан ары - Иш-чаралар матрицасы).
     2. Кыргыз Республикасынын Адилет министрлиги:
     - Программанын,  Иш-чаралар матрицасынын ишке ашырылышын камсызда-
сын жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратына  аткары-
лышынын жүрүшү жөнүндө маалыматты квартал сайын берип турсун.
     3. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомс-
тволор,  облустардын  мамлекеттик администрациялары жана Бишкек жана Ош
шаарларынын жергиликтүү өз алдынча башкармалыктары,  аткаруу бийлигинин
башка органдары:
     - бул токтом менен бекитилген Программаны жана Иш-чаралар матрица-
сын ишке ашыруу боюнча таасирдүү чараларды көрүшсүн;
     - Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жалпылоо үчүн Иш-ча-
ралар  матрицасынын аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалыматты квартал са-
йын берип турушсун.
     4. Бул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялансын.
     5. Бул токтомдун  аткарылышын  контролдоо  Кыргыз  Республикасынын
Премьер-министринин Аппаратынын тиешелүү жүктөлсүн.
 
     Премьер-министр                                 Ф.Кулов