Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2006-жылдын 29-майындагы № 382

        КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

    "Озон катмарын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын
    Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
            корутундусу тууралуу

   Кыргыз Республикасынын Конституциянын 64 жана 65-статьяларына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

   1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин депутаты С.Ш.Жеенбеков тарабынан демилге көтөрүлгөн "Озон катмарын коргоо жөнүндө" Кыргыз Рес-публикасынын Мыйзамынын долбооруна тиркелген корутундунун негизинде макул-
дук берилсин.
   2. Бул токтому Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешине жиберилсин.


   Премьер-министр                  Ф.Кулов
  "Озон катмарын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын
       долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
               корутундусу
                  
  Кыргыз  Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын  Жогорку
Кењешинин депутаты С.Ш.Жеенбеков тарабынан демилге көтөрүлгөн "Озон
катмарын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун
карап чыгап, Кыргаз Республикасынын Конституциясынын 64 жана 65-
статьяларына таянып аны төмөнкүдөй пикирлерди эске алуу менен кабыл
алууга макулдук берет.
  1.   Мыйзам долбоорунун кириш сөзүндө:
  - "стратосфералык озон катмарын" деген сөздөрдү "айлана-чөйрөнү"
деген сөздөргө алмаштырууну сунуш кылабыз;
  - "багытталган" деген сөздөн мурда "жана коргоого" деген сөздөр
менен толукталсын.
  Каралып жаткан мыйзам долбоору айлана-чөйрөнү коргоо жагындагы эл
аралык милдеттенмелерди аткарууга арналган, Озон катмарын коргоо
жөнүндө Вена конвенциясы да ошолордун катарына кирет. Андан тышкары,
стратосфера - бул атмосферанын катмары, ошондуктан айлана-чөйрөнүн
бөлүгү (компоненти) болуп эсептелет.
  2. Мыйзам долбоорунун бүткүл тексти боюнча "жеке ишкер" деген
сөздөрдү тийиштүү сандагы жана жендөмөдөгү "жеке адам" деген сөздөргө
алмаштырууну сунуш кылабыз.
  3. 1-статьянын экинчи абзацын "Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык келтирүүнү жана төмөнкүдөй
редакцияда баяндоону сунуш кылабыз:
  "озон катмары - тирүү организмдер үчүн өтө зыяндуу таасири бар
космостон чыккан ультра кызгылткөк нурланууну сињирип алуучу, озондун
молекулалары  өтө көп топтолгон, уюлдарда 7-8 км  бийиктиктеги,
планетанын үстүнкү бетиндеги экватордо 17-18 км бийиктикте жайгашкан
атмосфера катмары;".
  4.  2-статьянын биринчи бөлүгүн ", ошондой  эле  эл  аралык
кедишимдер" деген сөздөр менен толуктоону сунуш кылабыз.
  5. 3-статьяда:
  -биринчи бөлүгүн алып салууну жана Мыйзам долбоорунун кириш сөзүнө
кошууну сунуштайбыз, анткени ал статьянын мазмунуна ылайык келбейт;
  -"Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
ылайык экинчи бөлүгүн "атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген
сөздөрдөн мурда "айлана-чөйрөнү коргоо боюнча" деген сөздөр менен
толуктоону сунуш кылабыз.
   6. 4-статьянын үчүнчү абзацын алып салууну сунуштайбыз, анткени
Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  ыйгарым  укуктары  "Кыргыз
Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз, Республикасынын конституциялык
Мыйзамы менен жөнгө салынат. Озон катмарын коргоо тармагындагы атайын
ыйгарым укуктуу жана Озон катмарын коргоо жөнүндө Вена конвенциясын,
Озон катмарын бузуучу заттар боюнча Монреаль протоколун ишке ашыруу
боюнча жооптуу орган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап
турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик
болот.
  7. 5-статьяда:
  -"Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын
41-статьясына  ылайык  статьянын  аталышы  төмөнкүдөй  редакцияда
баяндалсын:
  "Кыргыз  Республикасынын айлана-чөйрөнү коргоо  боюнча  атайын
ыйгарым  укуктуу  органынын  озон катмарын  коргоо  тармагындагы
компетенциясы;
  -үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
  "Кыргыз  Республикасынын айлана-чөйрөнү коргоо  боюнча  атайын
ыйгарым укуктуу органы озон катмарын коргоо тармагында "Айлана-чөйрөнү
коргоо  жөнүндө"  Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамына  ылайык  өз
компетенциясынын чегинде";
  -"Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын
41-статьясына  жана  "Экологиялык  экспертиза  жөнүндө"  Кыргыз
Республикасынын  Мыйзамынын  7-статьясына  ылайык  бешинчи  абзац
төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
  "Мамлекеттик экологиялык экспертиза жүргүзөт жана корутуњдунун
негизинде  юридикалык  жактарга  жана  жеке  адамдарга  Кыргыз
Республикасынын импорттук-экспорттук операциялар боюнча атайын ыйгарым
укуктуу мамлекеттик органынан озонду бузуучу заттарды импорттоо же
экспорттоо мүмкүндүгү жөнүндө лицензия алышы үчүн чечим берет.";
  -статья төмөнкүдөй мазмундагы жетинчи абзац менен толукталсын:
  "Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын
25-статьясына ылайык чарбалык жана башка иштердин жана процесстердин
таасири менен озон катмарынын өзгөрүшүнө байкоо жүргүзүүнү, эсепке
алууну жана контролдоону уюштурат";
  -тогузунчу абзацтагы "жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына,
аткаруучу  жана  тескөөчү  органдарга сунуштар"  деген  сөздөрдү
"жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдары"  деген  сөздөргө
алмаштырууну сунуш кылабыз.
  8.7-статьянын  үчүнчү  абзацын  «,  Кыргыз  Республикасынын
мыйзамдарында тыюу салынбаган" деген сөздөр менен толуктоону сунуш
кылабыз.
  9.   "Кыргыз  Республикасындагы  техникалык  жөнгө  салуунун
негиздери  жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-статьясы
стандарттарды колдонуунун ыктыярдуулук принцибин белгилегендиктен, ал
эми көрсөтүлгөн Мыйзамдын 16-статьясына ылайык техникалык шарттар
Кыргыз  Республикасында  колдонулган  стандартташтыруу  боюнча
документтерге кирбегендиктен 8-статъянын биринчи бөлүгүнүн үчүнчү
абзацын төмөнкүдөй редакцияда баяњдоону сунуш кылабыз:
  "- Кыргыз Республикасынын озонду бузуучу заттар менен иштөө боюнча
мыйзамдарынын талаптарын аткаруу;".
  10. 10-статъянын биринчи бөлүгүнүн экинчи абзацындагы "озонду
бузуучу заттарды жана (же) озонду бузуучу заттары бар продукцияны
Кыргыз Республикасынын аймагына алып келүү же анын чегинен сыртка алып
чыгуу" деген сөздөр алып салынсын.
  11.  "Айлана-чөйрөнү  коргоо жөнүндө"  Кыргыз  Республикасынын
Мыйзамына ылайык 11-статьянын биринчи бөлүгү "атайын ыйгарым укуктуу
мамлекеттик орган" деген создөрдөн мурда "айлана-чөйрөнү  коргоо
боюнча" деген сөздер менен толукталсын.
  12  "Айлана-чөйрөнү  коргоо  жөнүндө"  Кыргыз  Республикасынын
Мыйзамынын  41-статьясына  ылайык  12-статьянын  биринчи  бөлүгү
"өзгөртүүлөрдү" деген сөздөн кийин "айлана-чөйрөнү коргоо боюнча
атайын ыйгарым укуктуу орган тарабынан илимий изилдөөчү институттарды
тартуу менен ишке ашырылат" деген сөздөр менен толукталсын.
  13. 13-статьяда:
  -  биринчи  бөлүгү  "Айлана-чөйрөнү  коргоо  жөнүндө"  Кыргыз
Республикасынын Мыйзамына ылайык "атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик
орган" деген сөздөрдөн мурда "айлана-чөйрөнү коргоо боюнча" деген
сөздөр менен толукталсын;
    -  "Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө" Кыргыз  Республикасынын
Мыйзамынын  30-статьясында айлана-чөйрөнүн  корголушун  контролдоо
системасына коомдук коњтроль да кирери аныкталгандыктан, ошондой эле
Орхусс  конвенциясынын талаптарын эске алып, статьяны төмөнкудөй
мазмундагы төртүнчү бөлүк менен толуктоону сунуш кылабыз:
  "Коомчулуктун демилгеси менен озон катмарын коргоо тармагында
коомдук контроль ишке ашыралышы мүмкүн.".
  
  Премьер-министр                Ф.Кулов