Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2008-жылдын 16-майы № 227

        КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

      "Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө"
      Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү
       жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз
        Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

   Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 64-статьясына ылайык Кыр-
гыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:
   1. "Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Респуб-
ликасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу"
Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жактырылсын.
   2. Аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењеши-
нин кароосуна жиберилсин.
   3. Кыргыз Республикасынын юстиция министри аталган мыйзам долбоо-
рун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењеши караган учурда Кыргыз Респуб-
ликасынын Өкмөтүнүн расмий өкүлү болуп дайындалсын. 

  Премьер-министр                И.Чудинов


                                Долбоор

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

      "Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө"
      Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү
         жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

   1-статья.

   "Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республи-
касынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин ведомостто-
ру, 1996-ж., № 7, 106-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор кир-
гизилсин:
   1. 5-статьяда:
   - биринчи бөлүктүн экинчи абзацындагы "Кыргыз Республикасынын ай-
магында түзүлүп жаткан" деген сөздөрдөн кийин "саясий партияларды, мам-
лекеттик бийликтин борбордук органдарын" деген сөздөр менен толуктал-
сын;
   - биринчи бөлүктүн сегизинчи абзацы алып салынсын.
   2. 6-статьяда:
   - биринчи бөлүктөгү "жана каттала турган юридикалык жактын жайгаш-
кан жерин ырастоочу документти" деген сөздөр алып салынсын;
   - экинчи бөлүк алып салынсын.
   3. 13-статьянын төртүнчү бөлүгүндөгү "мамлекеттик каттоо жөнүндөгү
жана башка" деген сөздөр алып салынсын.
   4. 14-статьянын төртүнчү бөлүгү алып салынсын.
   5. 15-статьяда:
   - биринчи бөлүктүн 1-пунктунун үчүнчү абзацындагы "фирмалык" деген
сөз алып салынсын;
   - биринчи бөлүктүн 2-пунктунун экинчи абзацындагы "статусу (коом-
дук бирикмелер үчүн)," деген сөздөр алып салынсын;
   - экинчи бөлүктүн бешинчи абзацындагы "юридикалык жактын стат-кар-
точкасы," деген сөздөр алып салынсын.
   6. 17-статьяда:
   - үчүнчү бөлүктүн төртүнчү абзацындагы "жана статистикалык карточ-
каларды" деген сөздөр алып салынсын;
   - жетинчи бөлүктүн төртүнчү абзацындагы "жана статистикалык кар-
точканын" деген сөздөр алып салынсын.
   7. 18-статьяда:
   - экинчи бөлүктүн үчүнчү абзацы алып салынсын;
   - төртүнчү бөлүктүн экинчи абзацындагы ", статистикалык картанын"
деген сөздөр алып салынсын;
   - бешинчи бөлүктүн үчүнчү абзацындагы "жана статистикалык карточ-
касынын" деген сөздөр алып салынсын.
   8. 21-статьянын 2-пунктундагы "бул Мыйзамдын 18-статьясынын талап-
тарын аткарган шартта" деген сөздөр алып салынсын. 

   2-статья.

   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ыла-
йык келтирсин.

   3-статья.

   Бул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күндөн кийин күчүнө
кирет. 

   Кыргыз Республикасынын Президенти