Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2008-жылдын 30-июлу № 407

        КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

     Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүк жөнүндө
     жобону, сүрөттөлүшүн жана үлгүсүн бекитүү тууралуу

   "Тышкы миграция жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык,
Кыргыз Республикасынын жарандарына алар инсандыгын тастыктоочу докумен-
ттерди жоготуп жиберсе Кыргыз Республикасына киришине көмөк көрсөтүү
максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:
   1. Төмөнкү тиркелгендер бекитилсин:
   - Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүк жөнүндө жобо;
   - Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүктүн сүрөттөлүшү;
   - Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүктүн бланкасынын үл-
гүсү;
   2. Кыргыз Республикасынын министрликтери, мамлекеттик комитеттери,
администрациялык ведомстволору жана аткаруу бийлигинин башка органдары
өздөрүнүн нормативдик укуктук актыларын ушул токтомго ылайык келтириш-
син.
   3. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Кыргыз Республи-
касына кайтыл келүүгө күбөлүктүн колдонууга киргизилиши жөнүндө чет
мамлекеттерге маалымдоону камсыз кылсын.
   4. Бул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялансын.
   5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өк-
мөтүнүн Аппаратынын коргонуу, укуктук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бө-
лүмүнө жана тышкы байланыштар бөлүмүнө жүктөлсүн. 

   Кыргыз Республикасынын Премьер-министри      И.Чудинов


                    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
                      2008-жылдын 30-июлундагы
                       № 407 токтому менен
                         бекитилген

      Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүктүн
               СҮРӨТТӨМӨСҮ

   1. Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүктүн (мындан ары кү-
бөлүк) бланкы бирдиктүү үлгүдө ачылган китеп формасында мамлекеттик,
расмий жана англис тилиндеги бардык реквизиттери менен жасалат.
   2. Күбөлүктүн бланкы 142 x 318 мм өлчөмдө болот жана үчкө бүктө-
лөт.
   3. Күбөлүктүн ички бети үч бөлүктөн турат, сол жактагы бөлүгү мам-
лекеттик жана расмий тилдерде жазылат, ал эми ортоњку бөлүгү англис ти-
линде жазылат.
   Сол бөлүгүнүн жогорку сол бурчуна кызыл түстөгү шрифт менен
   "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
   КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА" тексти,
   ал эми ортоњку бөлүгүнө тиешелүү түрдө
   "THE KYRGYZ REPUBLIC " деп жазылган.
   Сол жана ортоњку бөлүктөрүнүн жогорку оњ бурчуна Кыргыз Республи-
касынын Мамлекеттик гербинин алтын түстөгү сүрөттөлүшү түшүрүлгөн.
   Сол жана  ортоњку  бөлүктөрүнүн  сол  тарабынын ылдый жагына
күбөлүктүн берилген датасы жазылат.
   Андан ары сол бөлүгүнүн ортосуна мамлекеттик жана расмий тилдерде
төмөнкүдөй жазуулар жайгашкан:
   "Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө КҮБӨЛҮК
   СВИДЕТЕЛЬСТВО на возвращение в Кыргызскую Республику".
   Тиешелүү түрдө ортоњку бөлүгүндө - "CERTIFICATE for returning to
the Kyrgyz Republic" деген жазуу бар.
   Күбөлүктүн аталышы кыргыз жана англис тилдеринде жоон шрифт менен
басылган.
   Төмөн жагында төмөнкү мазмундагы текст жазылган:
   "Ушуну көргөзгөн Кыргыз Республикасынын жараны
   Предъявитель настоящего свидетельства гражданин Кыргызской Респуб-
лики.
_______________________________________________________________________
    (Фамилиясы, аты, атасынын аты/ Фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________
      (туулган жылы жана жери/ дата и место рождения)
   Тиешелүү түрдө ортоњку бөлүгүндө төмөнкү текст жазылган:
   "The bearer of present Certificate is citizen of the Kyrgyz Repub-
lic"
_______________________________________________________________________
            (date and place of birth)
   Сол бөлүгүнүн экинчи абзацында төмөнкү текст жазылган:
   "Кыргыз Республикасына жөнөтүлөт, ал менен:
   Направляется в Кыргызскую Республику, с ним следуют:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
   Негизи/Основание _______________________________________________".
   Тиешелүү түрдө ортоњку бөлүктүн экинчи абзацында төмөнкүдөй текст
жазылган:
   "Is going to the Kyrgyz Republic accompanied by:
_______________________________________________________________________
   Reason _________________________________________________________".
   Барактын сол жана ортоњку бөлүктөрүнүн сол жагындагы төмөнкү бур-
чуна күбөлүк ээсинин 3 x 4 өлчөмүндөгү сүрөтү чаптала турган орун бел-
гиленген.
   Сол бөлүгүнүн оњ жактагы төмөнкү бурчуна төмөнкү текст жазылган:
   "200___-жылдын "_____"__________ чейин жарактуу.

   Кыргыз Республикасынын Консулу
   Консул Кыргызской Республики
   колу/подпись ___________________".
   Тиешелүү түрдө ортоњку бөлүктүн оњ жактагы  төмөнкү  бурчуна
төмөнкүдөй текст жазылган:
   Validi until
   "____"_____________ 200 _______
   Consul of the Kyrgyz Republic
   Signature ___________________".
   4. Ички бетинин бөлүгү виза коюу үчүн арналган.
   5. Күбөлүктүн бланкынын КО МРА сериясы жана номери 7 разряддан
турган сандык белгиленишке ээ болот жана ички бетинин бардык бөлүгүнүн
төмөнкү оњ бурчунда жайгашкан.
   6. Тышкы бетинин оњ жагында:
   ортосунда - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин түстүү сү-
рөттөлүшү;
   Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөттөлүшүнүн ылдый
жагында - мамлекеттик, расмий жана англис тилиндеги төмөнкү жазуулар:
   "Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө
   КҮБӨЛҮК
   СВИДЕТЕЛЬСТВО
   на возвращение в Кыргызскую Республику
   CERTIFICATE
   for returning to the Kyrgyz Republic".
   7. Сырткы бетинин сол жана ортоњку бөлүктөрү виза коюуга арналган.