Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 26-ноябрындагы № 579 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2008-жылдын 30-июлундагы
№ 407 токтому менен
бекитилген

 

Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүк жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-мартындагы № 133, 2017-жылдын 22-майындагы № 299, 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

I. Жалпы жоболор

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргыз Республикасынан чегинен сырткары жакта дипломатиялык паспортун, кызматтык паспортун, жалпы жарандык паспортун, Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун (мындан ары - паспорт) жоготкон учурларда Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүктү тариздөөнүн жана берүүнүн тартибин аныктайт.

2. Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүк Кыргыз Республикасынын жаранынын инсандыгын ырастоочу жана Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө укук берүүчү убактылуу документ болуп саналат.

3. Кыргыз Республикасынын жараны паспортун жоготуп жиберген учурда ага Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүк (мындан ары - күбөлүк) берилет.

4. Күбөлүктүн бланкы бекем отчеттуулуктагы документ болуп саналат.

II. Күбөлүк берүүнүн тартиби

5. Күбөлүк берүү Кыргыз Республикасынын жарандарынын жазуу жүзүндөгү арызынын негизинде Кыргыз Республикасына кайтып келүү үчүн керектүү мөөнөткө (бирок 30 күндөн ашык эмес) Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери тарабынан жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын жарандарынын, ошондой эле өткөрүп берүүгө, экстрадициялоого же реадмиссияга жаткан чет мамлекеттин соттук же укук коргоо органдары тарабынан өткөрүлүп берилүүчү жактардын Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүгүнүн колдонулуу мөөнөтү 90 күндү түзөт. Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана өткөрүп берүүгө, экстрадициялоого же реадмиссияга жаткан адамдардын Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүктөрүн тариздөөдө Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин кызматчысы тарабынан күбөлүктүн бланкынын "Негизи" графасына атайын штамп коюлат же Кыргыз Республикасынын ушул жараны өткөрүп берүү, экстрадициялоо же реадмиссия процессинде экендигин ырастоочу/күбөлөндүрүүчү тиешелүү жазуу сыя калемсап менен жазылат.

Күбөлүк берүү маселеси менен кайрылууда арыз берүүчү төмөнкү документтерди берет:

а) ушул Жобого тиркемеге ылайык белгиленген үлгүдөгү арыз;

б) келген мамлекеттин компетенттүү органы тарабынан берилген, арыз берүүчүнүн паспортунун жоголгондугу боюнча кайрылган фактыны тастыктоочу документ (протокол, маалымкат жана ж.б.). Ар кандай жагдайларга байланыштуу документти (маалымкат, талон-билдирүү, протокол жана ж.б.) берүүгө мүмкүн болбогон учурда арыз берүүчү паспортунун жоголгондугунун бардык жагдайларын жана себептерин көрсөтүү менен жазуу жүзүндө кеңири түшүндүрмө берет;

в) 3 x 4 өлчөмүндө 2 фотосүрөт;

г) арыз берүүчүнүн инсандыгын идентификациялоого, Кыргыз Республикасынын жарандыгын тастыктоого (Кыргыз Республикасынын жаранынын инсандыгын ырастоочу күбөлүк, туулгандыгы тууралуу күбөлүк, аскердик билет, офицердин (прапорщиктин) инсандыгын ырастоочу күбөлүк, запастагы офицердин аскердик билети, аскерге чакырылуучунун каттоо күбөлүгү, сүрөтү менен кызматтык күбөлүк) мүмкүнчүлүк берүүчү документтер же арыз берүүчүнүн инсандыгын ырастоочу Кыргыз Республикасынын экиден кем эмес жаранынын паспортторунун көчүрмөсүн тиркөө менен алардын белгиленген тартипте консулдук кызматтын адамдары тарабынан күбөлөндүрүлгөн жазуу жүзүндөгү арызы.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-мартындагы № 133, 2017-жылдын 22-майындагы № 299 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

6. Арыз берүүчү тарабынан бул Жобонун 5-пунктунда көрсөтүлгөн документтер көрсөтүлгөн учурда, күбөлүк анын инсандыгын кошумча текшерүүсүз берилиши мүмкүн.

7. Арыз берүүчүнүн ким экендигин идентификациялоо жол-жобосун жүзөгө ашырууда калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын "Паспорт" автоматташтырылган системасына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кошулган Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси ушул автоматташтырылган системада камтылган маалыматтарды колдонушат. Арыз берүүчү ушул Жобонун 5-пунктунда аталган документтерди бере албаган учурда, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси арыз берүүчүнүн ким экендигин текшерүү жана идентификациялоо үчүн күбөлүгүн тариздөө жөнүндөгү арызын кабыл алган күнү калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына же калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык бөлүмүнө тиешелүү суроо-талапты жиберет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-майындагы № 299 токтомунун редакциясына ылайык)

8. Текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы же анын аймактык бөлүмү суроо-талап келип түшкөн күндөн тартып беш жумуш күндүн ичинде суроо-талапты жиберген Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине байланыштын тыюу салынбаган ар кандай каражаты аркылуу суроо-талаптын чыгыш номерине шилтеме жасоо менен керектүү маалыматты жиберет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-майындагы № 299 токтомунун редакциясына ылайык)

9. Күбөлүк дипломатиялык өкүлчүлүктөр же консулдук мекемелер тарабынан анын инсандыгына жана Кыргыз Республикасынын жарандыгына карата шектүү учурлар болбогон мезгилде арыз ээси жөнүндө бардык зарыл маалыматтар алынгандан кийин гана берилиши мүмкүн.

Күбөлүк берүү тууралуу арызды кароо мөөнөтү 30 күндөн ашпоого тийиш. Инсандыгын аныктоо жана кошумча документтерди чогултуу үчүн кошумча убакыт талап кылынган өзгөчө учурларда, арызды кароо мөөнөтү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин чечими менен он жумуш күндөн ашпаган мезгилге узартылышы мүмкүн.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-майындагы № 299 токтомунун редакциясына ылайык)

10. Кыргыз Республикасынын жаранына күбөлүк берилген учурда дипломатиялык өкүлчүлүк же консулдук мекеме бир айдын ичинде Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине күбөлүк берилгендиги жөнүндө аты-жөнүн, Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган жерин, паспортун жоготуу себептерин, берүү үчүн негизди жана так отчёттуулук бланктары боюнча Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан белгиленген отчёттуулук формасынын негизинде берилген документтердин тизмесин көрсөтүү менен маалымдайт.

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги ар айлык негизде так отчёттуулук бланктары боюнча Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан белгиленген отчёттуулук формасы боюнча Кыргыз Республикасынын жоготулган жана бузулган паспортторун эсепке алуу үчүн калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугуна келтирилүүчү коркунучтардын мүмкүн болгон көрүнүштөрүнө бөгөт коюу максатында Кыргыз Республикасына кирүүчү Кыргыз Республикасынын жарандарын эсепке алуу жана контролдоо үчүн - Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине маалымдайт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-майындагы № 299 токтомунун редакциясына ылайык)

11. Кыргыз Республикасынын аймагында издөөдөгү жаранга күбөлүк берилген учурда дипломатиялык өкүлчүлүк жана консулдук мекеме Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине бул факты, күбөлүктүн номери, аталган жарандын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чегарасынан өтүүсүнүн болжолдуу күнү жана орду тууралуу дароо билдирет.

12. Чет өлкөлөрдө Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери жок болсо күбөлүк берүү тиешелүү эл аралык келишимдер болгондо чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери тарабынан жүргүзүлүшү мүмкүн.

13. Күбөлүктү берүү үчүн Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелери Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттарды алышат.

 (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-майындагы № 299, 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

14. Кыргыз Республикасына кайтып келгенден кийин арыз берүүчү жаңы паспортту тариздөө жана даярдоо, күбөлүктү милдеттүү түрдө тапшыруу үчүн калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык бөлүмүнө он беш күндүн ичинде кайрылууга милдеттүү.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-майындагы № 299 токтомунун редакциясына ылайык)

15. Бул Жобо арыз берүүчүнүн паспорту пайдаланууга жараксыз болгондо (химиялык же механикалык булгануулар) же анын колдонулуу мөөнөтү бүткөндө жаңы паспортту тариздөө мөөнөтүн күтө албаганда, ошондой эле Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин чечими боюнча башка учурларда колдонулат.

Бул учурларда күбөлүк берүү үчүн негиздерди жана себептерди көрсөтүү менен жүйөлүү чечим чыгарылат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-майындагы № 299 токтомунун редакциясына ылайык)

III. Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүктүн бланкын тариздөө

(Глава КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-майындагы № 299 токтомунун редакциясына ылайык)

16. Күбөлүктүн бланкы кылдаттык менен, оңдолбостон, чийилбестен жана белгиленбеген кыскартууларсыз толтурулат. Күбөлүктүн бланкындагы жазуулар принтерде же механикалык жазуучу машинкада жазылат. Арткы бетинде кичине тамгаларды колдонууга жол берилет. Каалаган башка учурларда жазуулар басма тамгалар аркылуу кол менен толтурулат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-майындагы № 299 токтомунун редакциясына ылайык)

17. Бланкты толтуруу төмөнкүдөй тартипте жүргүзүлөт:

а) "фамилиясы" деген толтурулуучу орунга арыз берүүчүнүн фамилиясы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик же расмий тилдеринде жазылат, тиешелүү түрдө англис тили колдонулган тарабында фамилиясы транслитерация (кириллицаны жөн гана латын тамгаларына алмаштыруу) ыкмасы менен кайталанат же болбосо жоголгон паспорттун маалыматтарына ылайык көрсөтүлөт;

б) "аты, атасынын аты" деген толтурулуучу орунга арыз берүүчүнүн аты жана атасынын аты (болсо) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик же расмий тилдеринде жазылат, тиешелүү түрдө англис тили колдонулган тарабында аты жана атасынын аты транслитерация (кириллицаны жөн гана латын тамгаларына алмаштыруу) ыкмасы менен кайталанат же болбосо жоголгон паспорттун маалыматтарына ылайык көрсөтүлөт;

в) "туулган датасы" деген толтурулуучу орунга арыз берүүчүнүн туулган күнү, айы жана жылы көрсөтүлөт (мисалы: "06.05.1967"). Бардык даталардын реквизиттериндеги күнү жана айы (туулган датасы, берилген датасы, күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүнүн бүткөн датасы жана баланын туулган датасы) араб цифралары менен эки орундуу номер аркылуу көрсөтүлөт (эгерде айдын күнү же туулган айы 1ден 9га чейинки санга барабар болсо, анда сандардын алдына нөл саны коюлат, (мисалы: "05"). Бардык даталардын реквизиттериндеги жылы (туулган датасы, берилген датасы, күбөлүктүн колдонулуу мөөнөтүнүн бүткөн датасы жана баланын туулган датасы) араб сандары менен төрт орундуу сан аркылуу көрсөтүлөт (мисалы: "1998");

г) "место рождения/туулган жери" реквизитинде арыз берүүчү туулган мамлекеттин, облустун же шаардын аталышы мамлекеттик же расмий тилдерде көрсөтүлөт, ошондой эле арыз берүүчү туулган мамлекеттин аталышы же аталышынын аббревиатурасы англис тилинде көрсөтүлөт;

д) арыз берүүчү менен бала кошо болгон учурда "Кыргыз Республикасына жиберилет, аны менен:" деген толтурулуучу орунга арыз берүүчү менен баланын күбөлүгүнө жазылган адамдын туугандык мамилеси, баланын фамилиясы, аты жана туулган датасы расмий тилде көрсөтүлөт. Баланын фамилиясы жана аты жоготулган паспорттогу маалыматтарга ылайык латын тамгалары менен, алар жок болгондо транслитерация ыкмасы менен кайталанат. Эгерде бланкта балдары жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн орун жетишпесе, арыз берүүчүнүн балдарына өзүнчө күбөлүктөр берилет;

е) "Берилген датасы" реквизитинде күбөлүктүн берилген айынын күнү, айы жана жылы көрсөтүлөт (мисалы: "01.01.2016");

ж) "чейин жарактуу" реквизитинде күбөлүктүн жарактуулук мөөнөтүнүн бүткөн күнү, айы жана жылы көрсөтүлөт (мисалы: "15.01.2018"). Күбөлүктү тариздөө Кыргыз Республикасынын аймагына кирүү (кайтып келүү) үчүн керектүү болгон, бирок 90 күндөн ашпаган мөөнөткө жүргүзүлөт;

з) арыз берүүчүнүн фотосүрөтү бланк толтурулгандан кийин ал үчүн арналган алкакка чапталат. Бланктын бош жактарына арыз берүүчү менен кошо жүрүүчү балдардын фотосүрөттөрү чапталат;

и) "фамилиясы", "аты, атасынын аты", "туулган датасы", "туулган жери", "Кыргыз Республикасына жиберилет, аны менен:" деген толтурулуучу орундарга жазуулар, болгон тастыктоочу документтерге ылайык, анын ичинде калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынан же калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык бөлүмүнөн алынган маалыматтарга ылайык жүргүзүлөт;

к) бланктын төмөнкү бөлүгүндө күбөлүктү берген Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин аталышы расмий тилде көрсөтүлөт:

- Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү үчүн - Кыргыз Республикасынын Элчилиги, өлкө (мисалы: "Кыргыз Республикасынын Элчилиги, Россия Федерациясы");

- Кыргыз Республикасынын консулдук мекемеси үчүн - Кыргыз Республикасынын Башкы консулдугу/вице-консулдугу/Элчилигинин бөлүмү, шаар (мисалы: "Кыргыз Республикасынын Башкы консулдугу, Екатеринбург").

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-майындагы № 299 токтомунун редакциясына ылайык)

IV. Күбөлүктүн бланктарын эсепке алуу жана сактоо

(Глава КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-майындагы № 299 токтомунун редакциясына ылайык)

18. Күбөлүктөрдүн бланктары сериясы жана номери боюнча Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери үчүн электрондук программаларды кошкондо электрондук форматта, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинде жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө же консулдук мекемелеринде так отчёттуулук бланктарынын кыймылы жана пайдаланылышы жазылуучу атайын журналда милдеттүү түрдө катталууга тийиш.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-майындагы № 299 токтомунун редакциясына ылайык)

19. Күбөлүктөрдүн бланктары атайын жабдылган жайда күйбөс сейфтерде сакталат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-майындагы № 299 токтомунун редакциясына ылайык)

20. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги так отчёттуулуктагы күбөлүктөрдүн берилген жана колдонулган бланктары боюнча отчёт берүү формасын белгилейт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-майындагы № 299 токтомунун редакциясына ылайык)

V. Кызмат адамдарынын жоопкерчилиги

(Глава КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-майындагы № 299 токтомунун редакциясына ылайык)

21. Күбөлүктү берүүдө ушул Жобонун талаптарын бузган кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчиликке тартылышат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-майындагы № 299 токтомунун редакциясына ылайык)

VI. Эл аралык келишимдерди колдонуу

(Глава КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-майындагы № 299 токтомунун редакциясына ылайык)

22. Эгер Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери менен ушул Жободо камтылган эрежелерден башка эрежелер белгиленсе, эл аралык келишимдердин эрежелери колдонулат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-майындагы № 299 токтомунун редакциясына ылайык)

 

 

Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүк жөнүндө жобого
тиркеме

Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүк берүү жөнүндө
АРЫЗ

Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту жоголуп кеткенине байланыштуу Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүк берүүнү өтүнөм.

Фамилиясы, аты, атасынын аты ___________________________________________

Туулган айы-күнү: ______-жылдын "_____" ___________ ______________________

туулган жери ___________________________________________________________

Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган орду:

_______________________________________________________________________

Паспорт номери: _______________________________________________________

Паспорт берген орган, берилген айы-күнү жана жери _______________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Паспортту жоготуунун себеби ____________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Тиркелет:

1) келген мамлекеттин компетенттүү органы тарабынан берилген, анын паспортунун жоголгондугу тууралуу кайрылуусун тастыктоочу документ (протокол, маалымкат ж.б.); ___________________________________________

2) 3 x 4 өлчөмүндөгү 2 фотосүрөт;

3) арыз берүүчүнүн инсандыгын идентификациялоого, Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган жерин же келишин аныктоого жана Кыргыз Республикасынын жарандуулугун ырастоого мүмкүнчүлүк берүүчү документтер (Кыргыз Республикасынын жаранын өздүк күбөлүгү, туулгандыгы тууралуу күбөлүк, аскердик билет, сүрөтү менен кызматтык күбөлүк) _______________________________________________________________________ (тиркелген документтердин аталышы көрсөтүлөт)

4) Документтер жок болсо, консулдук кызмат адамы тарабынан күбөлөндүрүлгөн Кыргыз Республикасынын экиден кем эмес жаранынын арыз берүүчүнүн инсандыгын тастыктаган жазуу жүзүндөгү арыздары, алардын паспортторунун көчүрмөсүн тиркөө менен ________________________________

_______________________________________________________________________

                (аты-жөнүн ошондой эле паспорт тууралуу маалыматты көрсөтүү)

Мени менен жашы жете элек балдар бар: ____________________________

                                                                                     (баланын аты-жөнүн көрсөтүү)

_______________________________________________________________________

Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун жоготууга байланыштуу укуктар жана милдеттер менен тааныштым.

Арыз берүүчүнүн колу ___________________________

Датасы 200____-жылдын "_________" ______________

Кабыл алынды _____________________________________________________

(арыз берүүчү кайрылган дипломатиялык өкүлчүлүк же консулдук мекемелердин аталышын көрсөтүү)

_______________________________________________________________________

                                        Кызмат адамынын аты-жөнү, кызматы

_______________________________________________________________________

                                          Күбөлүк берилген күн жана күбөлүктүн номери

Кызмат адамынын колу _____________________________________________