Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2009-жылдын 11-марты № 171
 
               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ
 
             Кыргыз Республикасынын мамлекеттик региондук
                    саясатынын концепциясы жөнүндө
 
     Мамлекеттик региондук  саясатты өркүндөтүү жана Кыргыз Республика-
сынын Президентинин 2008-жылдын 10-январында Кыргыз Республикасынын Жо-
горку Кењешине  жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө кайрылуусунда бел-
гиленген милдеттерди аткаруу максатында, ошондой эле Кыргыз Республика-
сынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 19-январындагы № 14 "Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2008-жылга иш-аракеттер программасын бекитүү жөнүндө" токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылга иш-аракет-
тер программасына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 
                           ТОКТОМ КЫЛАТ:
     1. Тиркелген:  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик региондук саяса-
тынын концепциясы бекитилсин.
     2. Кыргыз Республикасынын министрликтери, мамлекеттик комитеттери,
администрациялык ведомстволору  жана  башка  аткаруучу бийлик органдары
2009-жылдын 1-апрелине чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Экономи-
калык өнүгүү  жана соода министрлигине Кыргыз Республикасынын Мамлекет-
тик региондук саясатынын концепциясынын аткарылышын камсыз кылуу боюнча
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-аракеттер планын иштеп чыгуу жөнүн-
дө өздөрүнүн сунуштарын киргизишсин.
     3. Кыргыз  Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министр-
лиги 2009-жылдын  15-апрелине чейинки мөөнөттө министрликтердин, мамле-
кеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун жана башка атка-
руучу бийлик органдарынын сунуштарын жалпыласын жана Кыргыз Республика-
сынын Мамлекеттик  региондук саясатынын концепциясынын аткарылышын кам-
сыз кылуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-аракеттер планынын
долбоорун белгиленген  тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргиз-
син.
     4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өк-
мөтүнүн Аппаратынын  уюштуруу-инспектордук иш жана региондук мониторинг
бөлүмүнө жүктөлсүн. 
 
     Премьер-министр                                      И.Чудинов