Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин
2012-жылдын 26-сентябрындагы
N 206 Жарлыгы менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жусуп Абдрахманов Мамлекеттик башкаруу академиясынын
УСТАВЫ

(КР Президентинин 2015-жылдын 1-октябрындагы ПЖ № 188, 2018-жылдын 18-августундагы ПЖ № 172, 2019-жылдын 30-апрелиндеги ПЖ № 57, 2022-жылдын 26-апрелиндеги ПЖ № 130 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жусуп Абдрахманов Мамлекеттик башкаруу академиясы (мындан ары - Академия) өзүнүн уюштуруучулук-укуктук формасы боюнча мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу жагында мамлекеттик билим берүүчү, окуу-усулдук, илимий жана маалыматтык-талдоочу мекеме болуп саналат.

(КР Президентинин 2018-жылдын 18-августундагы ПЖ № 172, 2022-жылдын 26-апрелиндеги ПЖ № 130 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

2. Академиянын милдети мамлекеттик органдарды, уюмдарды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жогору квалификациялуу адистер менен камсыз кылуу жана Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик  кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агентигинин (мындан ары - Агенттик) мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин илимий-аналитикалык камсыздоо болуп саналат.

(КР Президентинин 2015-жылдын 1-октябрындагы ПЖ № 188, 2018-жылдын 18-августундагы ПЖ № 172 , 2022-жылдын 26-апрелиндеги ПЖ № 130 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

3. Академия Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан түзүлгөн юридикалык жак болуп саналат жана Агенттик карамагында турат. Академиянын оперативдүү башкаруу укугунда ага бекитип берилген мүлкү, өз алдынча балансы жана сметасы, банк жана башка финансы мекемелеринде алыш-бериш жана башка эсептери, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби түшүрүлгөн жана аталышы мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде жазылган мөөрү, штамптары жана бланктары болот.

(КР Президентинин 2018-жылдын 18-августундагы ПЖ № 172, 2022-жылдын 26-апрелиндеги ПЖ № 130 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

4. Академия Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Башкаруу академиясынын укук мурастоочусу болуп саналат.

5. Академия өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, "Билим берүү жөнүндө", "Илим жөнүндө жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери тууралу" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, Агенттик чечимдерин жана ушул Уставды жетекчиликке алат.

(КР Президентинин 2018-жылдын 18-августундагы ПЖ № 172, 2022-жылдын 26-апрелиндеги ПЖ № 130 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

6. Академия өз ишин башка мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, эл аралык финансы институттары, коомдук бирикмелер, башка уюмдар жана жеке жактар менен өз ара аракеттенүү менен өз алдынча жүргүзөт.

7. Академия Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык өз атынан жарандык-укуктук мамилелерге кирип, Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын чегинде жарандык-укуктук мамилелерде жак катары чыгып, сотто доочу жана жоопкер боло алат.

Академия анын карамагында турган акча каражаттары менен өз милдеттенмелери боюнча жооп берет. Алар жетишсиз болсо мекеменин милдеттенмелери боюнча анын ээси субсидиялык жоопкерчилик тартат.

8. Академиянын расмий аталышы бар:

мамлекеттик тилдеги толук аталышы: "Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы Мамлекеттик башкаруу академиясы";

расмий тилдеги толук аталышы: "Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики имени Жусупа Абдрахманова";

англис тилиндеги толук аталышы: "Zhusup Abdrakhmanov Academy of Public Administration under the President of the Kyrgyz Republic";

мамлекеттик тилдеги кыскартылган аталышы: "Мамлекеттик башкаруу академиясы";

расмий тилдеги кыскартылган аталышы: "Академия государственного управления";

англис тилиндеги кыскартылган аталышы: "The Academy of Public Administration".

(КР Президентинин 2022-жылдын 26-апрелиндеги ПЖ № 130 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

 

2. Академиянын ишмердигинин негизги багыттары

10. Академиянын ишмердигинин негизги багыттары болуп төмөнкүлөр саналат:

1) мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды, мамлекеттик ишканалардын тармактык (корпоративдик) жетекчилерин даярдоонун, кайра даярдоонун жана квалификациясын жогорулатуунун натыйжалуу системасын уюштуруу;

2) мамлекеттик жана муниципалдык башкаруунун адистерин кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу;

3) мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды кайра даярдоонун жана квалификациясын жогорулатуунун мамлекеттик заказын жана башка пландарын уюштуруу жана жүзөгө ашыруу, анын ичинде өткөрүлгөн окутуунун натыйжалуулугун контролдоону жана мониторинг жүргүзүүнү камсыз кылуу;

4) илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу;

5) мамлекеттик саясат маселелери боюнча илим-изилдөө жана маалыматтык-талдоо ишин уюштуруу жана жүргүзүү;

6) мамлекеттик саясат маселелери боюнча илимий жана талдоочулук изилдөөлөрүнө мамлекеттик жана мамлекеттик эмес буюртмалар системасын өнүктүрүү;

7) мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кесиптик деңгээлине карата илимге негизделген базалык талаптарды иштеп чыгуу, ал талаптарды илимий-усулдук жактан коштоо;

8) мамлекеттик жана муниципалдык башкаруунун жогорку жана орто звеносундагы адистерди даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу жагында, ошондой эле мамлекеттик саясат маселелери боюнча илимий жана талдоочулук изилдөөлөр жагында эл аралык кызматташуу;

9) мамлекеттик саясат маселелери, мамлекеттик жана муниципалдык кызматты жана процесстерди башкаруу боюнча усулдук, изилдөөчүлүк жана башка консультациялык кызматтарды көрсөтүү;

10) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун, анын ичинде экономика, саясат, коопсуздук жана мамлекеттик башкаруу жагында өлкөнү өнүктүрүү долбоорлорун иштеп чыгууга жана экспертиза жүргүзүүгө катышуу;

11) даярдоонун, кайра даярдоонун жана квалификациясын жогорулатуунун дистанттык системасын уюштуруу, жүзөгө ашыруу;

12) мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу чөйрөсүндө иш-чараларды, анын ичинде конференцияларды, семинарларды, тегерек столдорду уюштуруу;

13) илимий-усулдук камсыздоо.

(КР Президентинин 2015-жылдын 1-октябрындагы ПЖ № 188, 2018-жылдын 18-августундагы ПЖ № 172 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

3. Академиянын ыйгарым укуктары

11. Ишмердиктин негизги багыттарын жүзөгө ашыруу максатында Академия төмөнкүдөй ыйгарым укуктарга ээ:

1) билим берүү, усулдук, илим-изилдөө, маалыматтык-талдоо, консультациялык жана башка иштерди пландаштырууга, уюштурууга, жүзөгө ашырууга;

2) билим берүү программаларын жана окуу пландарын иштеп чыгууга, бекитүүгө жана жүзөгө ашырууга;

3) мамлекеттик жана муниципалдык органдардын кадрларын окутуу жүргүзүлө турган багыттардын формасын жана тизмесин белгилөөгө;

4) илимий даражаларды берүү боюнча диссертациялык кеңештерди белгиленген тартипте түзүүгө, илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо үчүн докторантураны, аспирантураны, изденип алууну уюштурууга;

5) мамлекеттик жана мамлекеттик эмес буюртмалардын негизинде иш жүргүзүүгө;

6) Академиянын бүтүрүүчүлөрүнө мамлекеттик үлгүдөгү жана атайын үлгүдөгү дипломдорду, төш белгилерди, атайын үлгүдөгү башка документтерди (сертификаттарды жана күбөлүктөрдү) берүүгө;

7) эмгектик келишимдин же жарандык-укуктук бүтүмдөрдүн негизинде адистерди, анын ичинде Академиянын милдеттерин аткаруу үчүн штаттан тышкаркы адистерди тартууга, алардын эмгек акылары келишимге ылайык республикалык бюджеттин каражаттарына жана атайын каражаттардан аныкталат;

8) жарандык-укуктук келишимдерди, мөөнөтсүз жана мөөнөттүү эмгек келишимдерин жана белгилүү иш аткаруу мезгилине эмгек келишимдерин түзүүгө, өзгөртүүгө жана бузууга;

9) коомдук башталышта стажерлерду жана кызматкерлерди тартууга;

10) Академиянын сыйлыктарын (ардак грамота, айырмалоочу белги, баалуу белектер ж.б.) уюштурууга жана ыйгарууга;

11) Академиянын кызматкерлерин өлкөнүн ичине жана сыртына иш сапарларга жиберүүгө;

12) кызматкерлерди мамлекеттик сыйлыктарга көрсөтүүгө;

13) Академиянын ишмердигинин негизги багыттарын камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Академиянын каражаттарын тескөөгө;

14) мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерин даярдоого, кайра даярдоого жана квалификациясын жогорулатууга жана мамлекеттик саясат маселелери боюнча илимий изилдөөлөргө, талдоо иштерине мамлекеттик жана мамлекеттик эмес буюртмаларды жайгаштырууга жана аткарууга;

15) наркы республикалык бюджеттин каражаттарынын жана Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген тартипте Академиянын атайын каражаттарынын чегинде келишим менен аныктала турган товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну уюштурууга жана сатып өткөрүүгө;

16) Академиянын веб-сайтын түзүүгө жана тескөөгө;

17) келишимдик негизде акы төлөнүүчү билим берүү, илим-изилдөө, маалыматтык-талдоо жана башка кызматтарды көрсөтүүгө;

18) мамлекеттик органдардын кеңешмелеринин жана коллегияларынын ишине катышууга;

19) кеңеш берүүчү, жумушчу, тренингдик жана талдоо топторун түзүүгө;

20) Академиянын ишмердигинин негизги багыттарын жүзөгө ашыруу үчүн эл аралык финансылык жана башка уюмдардын каражаттарын, кайрымдуулук жыйымдарды, взносторду жана кайрымдуулук чегерүүлөрүн тартууга;

21) каражат берген жак менен түзүлгөн гранттык келишимге ылайык же гранттык каражаттар же Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен тыюу салынбаган башка булактардан алынган каражаттар бериле турган долбоорлор боюнча чыгымдардын сметасына ылайык гранттарды жана башка булактардан алынган каражаттарды Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген тартипте тескөөгө;

22) өз ишмердиги үчүн мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана башка уюмдарга кайрылууга жана зарыл маалыматтарды алууга;

23) Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык юридикалык жакты түзүү же түзбөстөн филиалдарды, өкүлчүлүктөрдү жана башка бөлүмдөрдү түзүүгө;

24) басма ишин жүргүзүүгө, жалпыга маалымдоо каражаты катары "Академия" басма үйүн уюштурууга, Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген тартипте мамлекеттик саясат маселелери боюнча материалдарды чыгарууга;

25) Академия Мыйзам менен тыюу салынбаган, Академиянын милдетине карама-каршы келбеген, ушул Устав менен аныкталган ишмердиктин башка түрлөрүн жүргүзүүгө укуктуу;

26) Академия чарбалык, анын ичинде өндүрүштүк иш аткарып, алган пайдасын бөлүштүрбөстөн иш жүргүзө алат;

27) лицензия (уруксат) алуу талап кылынган ишмердиктин түрлөрү боюнча Академиянын укук жөндөмдүүлүгү андай лицензия (уруксат) алган күндөн тартып башталат.

4. Академиянын ишин уюштуруу. Академиянын башкаруу түзүмү

12. Академия, анын ичинде анын бөлүмдөрү, ишканалары, окуу мекемелери жана уюмдары, юридикалык жактын статусу бар же жок филиалдары, өкүлчүлүктөрү бирдиктүү билим берүүчү жана илим-изилдөө комплекси болуп саналат.

13. Академиянын түзүмүнө: Камкорчулук кеңеши, ректорат, Администрациялоонун жана башкаруунун жогорку курстары, Администрациялоонун жогорку мектеби, Мамлекеттик башкаруунун өнүгүүсүн изилдөө институту, Билим берүү жана илим департаменти, Маалыматтык технологиялардын Улуттук борбору, Академиянын иш башкармасы, А.Токтоналиев атындагы Бишкек финансы-экономикалык техникуму, Академияга караштуу "Ак Толкун" мамлекеттик ишканасы кирет.

(КР Президентинин 2015-жылдын 1-октябрындагы ПЖ № 188, 2019-жылдын 30-апрелиндеги ПЖ № 57 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

14. Академиянын түзүмүнө кирген бөлүмдөрдүн ишмердиги Академиянын ректору бекиткен алардын уставдарынын жана жоболорунун негизинде жүргүзүлөт.

15. Академиянын башкаруу органдары болуп: өз ыйгарым укуктарын ушул Уставга ылайык жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын Президенти - Академиянын уюштуруучусу, Агенттик, Академиянын ректору, Камкордук Кеңеши, Илимий Кеңеш саналат.

(КР Президентинин 2018-жылдын 18-августундагы ПЖ № 172, 2022-жылдын 26-апрелиндеги ПЖ № 130 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

16. Уюштуруучунун өзгөчө укугу болуп төмөнкүлөр саналат:

1) Академиянын ректорун дайындоо;

2) Академиянын Уставын бекитүү;

3) Академиянын башкаруу түзүмүн бекитүү;

4) Академиянын Уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү.

16-1. Агенттик мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу чөйрөсүндө Академияны башкаруунун координациялоочу органы болуп саналат.

(КР Президентинин 2018-жылдын 18-августундагы ПЖ № 172, 2022-жылдын 26-апрелиндеги ПЖ № 130 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

17. Ректор Академиянын жетекчиси болуп саналат, ал Агенттик директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан дайындалат жана бошотулат.

(КР Президентинин 2018-жылдын 18-августундагы ПЖ № 172, 2019-жылдын 30-апрелиндеги ПЖ № 57, 2022-жылдын 26-апрелиндеги ПЖ № 130 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

18. Ректор:

1) ушул Уставга ылайык Академиянын ишмердигине жалпы жетекчиликти камсыз кылат, Академиянын кызматкерлеринин ишин уюштурат жана Академиянын ишинин натыйжасы үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

2) Академиянын проректорунун, Академиянын проректору рангындагы Администрациялоонун жогорку мектебинин директорунун жана Маалыматтык технологиялардын Улуттук борборунун директорунун кызмат орундарына дайындоо жана бошотуу үчүн талапкерлерди Агенттигинин директорунун макулдугу менен Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчисине сунуштайт;

(КР Президентинин  2022-жылдын 26-апрелиндеги ПЖ № 130 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

3) (КР Президентинин 2018-жылдын 18-августундагы ПЖ № 172 Жарлыгына ылайык күчүн жоготту)

4) Академиянын штатын түзөт - кадрларды, анын ичинде А.Токтоналиев атындагы Бишкек финансы-экономикалык техникумунун директорун жана директордун орун басарын, юридикалык жак түзүлгөн же түзүлбөгөн ведомстволук уюмдардын, филиалдардын жана өкүлчүлүктөрдүн жетекчилерин эмгек келишиминин (Академиянын проректорунан тышкары) негизинде ишке кабыл алат, жайгаштырат, бошотот;

5) Академиянын атынан жарандык-укуктук келишимдерди жана эмгектик келишимдерди түзөт;

6) Академиянын финансылык каражаттарын өз алдынча тескейт, акча каражаттарынын максаттуу пайдаланылышын камсыз кылат;

7) Академиянын бөлүмдөрүнүн башкаруу түзүмүн жана штаттык санын аныктайт;

8) республикалык бюджеттин каражаттарынан жана атайын каражаттардан эмгек акы фондунун чегинде Академиянын кызматкерлеринин эмгек акы төлөө шартын бекитет, Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык маяналардын, үстөк акылардын жана сыйлык акылардын өлчөмүн жана шарттарын аныктайт;

9) илимий Кеңештин ишин уюштурат жана анын ишине башчылык кылат;

10) Академиянын кызматкерлерин сыйлайт жана аларга карата тартиптик жаза чараларын колдонот;

11) ведомстволук сыйлыктар менен сыйлайт жана мамлекеттик сыйлыкка көрсөтөт;

12) мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, эл аралык жана башка уюмдарда Академияга өкүл болот; Академиянын кызматкерлерин же башка адамдарды үчүнчү жактардын алдында Академиянын кызыкчылыгын көздөөгө ыйгарым укук берет жана Академиянын атынан юридикалык жана башка аракеттерди жасоого ишеним кат берет;

13) билим берүү, окуу-усулдук, илим-изилдөө жана маалыматтык-талдоо ишинин, кадрларды даярдоо, эл аралык байланыштарды жүргүзүү маселелерин чечет;

14) мамлекеттик жана муниципалдык кызмат маселелери компетенциясына кирген Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмүнүн жана МККнын директорунун макулдугу менен мыйзамда белгиленген тартипте аймактык жана ведомстволук бөлүмдөрдү жана уюмдарды түзүү, кайра уюштуруу, жоюу жөнүндө сунушту киргизет, алар жөнүндө жоболорду бекитет;

15) ушул Уставда каралган жана андан келип чыккан башка маселелерди да чечет.

(КР Президентинин 2018-жылдын 18-августундагы ПЖ № 172 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

19. Ректордун чечими буйрук түрүндө кабыл алынат.

20. Ректор жок болгон учурда анын милдеттерин ректордун чечими боюнча проректорлордун бири аткарат.

21. Академиянын проректору, Академиянын проректору рангындагы Администрациялоонун жогорку мектебинин директору жана Маалыматтык технологиялардын Улуттук борборунун директору Агенттиктин директору менен макулдашуу боюнча Академиянын ректорунун сунушу менен Академия менен түзүлгөн мөөнөттүү эмгектик келишимдин шарттарында Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчиси тарабынан дайындалат жана бошотулат.

(КР Президентинин 2018-жылдын 18-августундагы ПЖ № 172, ,2019-жылдын 30-апрелиндеги ПЖ № 57, 2022-жылдын 26-апрелиндеги ПЖ № 130 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

22. Илимий Кеңеш Академиянын коомдук-кесиптик башкаруу органы болуп саналат. Илимий Кеңештин кадрларды тандоо, жайгаштыруу, бошотуу, финансы-чарбалык иштер боюнча чечими сунуш мүнөзүндө болот.

Илимий Кеңеш кеминде 15 кишиден турат. Илимий Кеңештин курамына кызмат орду боюнча: ректор, проректорлор, институттардын жетекчилери, Академиянын башка түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери кирет. Ректордун сунушу боюнча илимий Кеңештин курамына профессорлор, доценттер, илимий даражасы бар окутуучулар жана Академиянын башка кызматкерлери кирет. Илимий Кеңештин жеке курамын ректор бекитет. Илимий Кеңеш Академиянын башка башкаруу органдары жана түзүмдөрү менен өз ара аракеттенет, өз ишин ушул Уставга жана илимий Кеңештин иштөө Регламентине ылайык жүргүзөт. Илимий Кеңештин иштөө Регламентин ректор бекитет.

23. Илимий Кеңештин компетенциясына төмөнкүлөр кирет:

1) окуу жана илимий бөлүмдөрдү түзүү, таркатуу, ирилештирүү жана бөлүү боюнча маселелерди кароо жана сунуштарды иштеп чыгуу;

2) Академияны өнүктүрүүнүн жылдык жана келечек пландарын бекитүү;

3) Академиянын проректорлорунун жана Академиянын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин окуу, усулдук, илимий, финансы-чарбалык, тарбиялоо жана башка иштер жана аларды андан ары өркүндөтүү жагында чараларды кабыл алуу боюнча отчетторун угуу;

4) орун алган мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык окуу пландарын жана окуу процессинин графиктерин, сабактардын тизмесин бекитүү, ошондой эле сабактардын программаларын, аспиранттардын, докторанттардын, изденип алуучулардын жекече окуу пландарын бекитүү тартибин, ошондой эле алардын аткарылышын контролдоо тартибин аныктоо;

5) окуу процессин уюштуруу жана оптималдаштыруу, окуу процессине окутуунун алдыңкы технологияларын киргизүү маселесин кароо;

6) илим-изилдөө жана усулдук иштердин негизги багыттарын аныктоо;

7) окуу жана илимий бөлүмдөрдүн ишмердигинин натыйжалуулугуна баа берүү боюнча критерийлерди иштеп чыгуу жана чечимдерди кабыл алуу;

8) Академиянын, А.Токтоналиев атындагы Бишкек финансы-экономикалык техникумунун профессордук-окутуучулук курамын конкурстук тандоо өткөрүүнүн маселелерин кароо жана профессордук-окутуучулук курамынын кызмат орундарын ээлөөгө конкурсту белгиленген тартипте өткөрүү жөнүндө отчетторду угуу;

9) профессордун жана доценттин илимий наамына изденип алуучулардын ишин кароо, белгиленген тартипте профессордун жана доценттин илимий наамын берүү жана алардын илимий наамдарын бекитүүгө сунуш кылуу;

10) илимий даража берүүгө жогорку окуу жайлардын илимий-педагогикалык кызматкерлеринин, аспиранттарынын, докторанттарынын, изденип алуучуларынын иштерин кароо жана диссертация коргоо боюнча адистештирилген кеңешке сунуштарды берүү;

11) студенттер жана аспиранттар үчүн уюштурулган энчилүү жана мамлекеттик стипендияларды берүү маселесин кароо;

12) Академиянын илимий-педагогикалык кадрларын мамлекеттик сыйлыктарга көрсөтүү жөнүндө иштерин кароо;

13) Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык студенттерди жана угуучуларды, аспиранттарды, докторанттарды жана изденип алуучуларды кабыл алуунун ар жылдык шарттарын жана эрежелерин аныктоо;

14) ардак наамдарды, анын ичинде ардактуу профессор жана ардактуу доктор наамын берүү жөнүндө чечим кабыл алат;

15) илимий Кеңеш үчүн Мыйзамда каралган, ошондой эле ушул Уставдан келип чыккан башка маселелерди да чечет.

(КР Президентинин 2015-жылдын 1-октябрындагы ПЖ № 188 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

24. Илимий Кеңеш өз ишин жыйналыш өткөрүү жолу менен жүргүзөт. Жыйналыш зарылчылыгына жараша, бирок жылына эки жолудан кем эмес өткөрүлөт. Илимий Кеңештин жыйналышы ага илимий Кеңештин курамынын кеминде үчтөн экиси катышса ыйгарым укуктуу болуп саналат. Чечим жыйналышка катышып жаткан илимий Кеңештин мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Чечим добуш берүү жолу менен кабыл алынат Чечим токтом түрүндө кабыл алынат. Ушул Устав менен жөнгө салынбаган маселелер "Билим берүү жөнүндө", "Илим жөнүндө жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери тууралу" Мыйзамдарга жана башка Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык илимий Кеңештин иштөө Регламенти менен аныкталат.

25. Камкордук Кеңеши юридикалык жактын статусу жок, Академиянын уставдык максаттарына жетишүүгө көмөк көрсөтүү, ошондой эле кошумча (бюджеттен тышкаркы) каражаттарды тартуу жана алардын максаттуу пайдаланылышына контролдук кылуу функциясын жүргүзгөн шайлануучу орган болуп саналат. Камкордук Кеңешинин курамы ректордун сунушу боюнча Агенттиктин директорунун макулдугу менен Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнөн, Академиянын, коомдук жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнөн түзүлөт жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчисинин тескемеси менен бекитилет.

(КР Президентинин 2015-жылдын 1-октябрындагы ПЖ № 188, 2018-жылдын 18-августундагы ПЖ № 172, 2022-жылдын 26-апрелиндеги ПЖ № 130 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

26. Камкордук Кеңеши өз ишин жыйналыш түрүндө өткөрөт. Жыйналыш зарылчылыгына жараша, бирок жылына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Камкордук Кеңеши анын мүчөлөрүнүн жарымынан ашыга катышса ыйгарым укуктуу болуп саналат. Чечим катышып олтургандардын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат, добуштар тең болуп калганда төрагалык кылуучунун добушу чечүүчү болуп саналат.

5. Академиянын билим берүү ишин уюштуруу. Академиянын жамааты. Жамааттын укуктары жана милдеттери

27. Академия Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген чектерде билим берүү процессин жүргүзүүдө өз алдынча болот.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдарды окутуу маселелери милдеттүү тартипте Агенттик менен макулдашылат.

Академияда окутуу мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде жүргүзүлөт.

Окутуунун мазмуну типтүү окуу пландарынын, ошондой эле эксперименттик пландар жана программалардын негизинде иштелип чыккан окуу пландары жана программалар менен аныкталат.

(КР Президентинин 2018-жылдын 18-августундагы ПЖ № 172, 2022-жылдын 26-апрелиндеги ПЖ № 130 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

28. Академия окутууну билим берүүнүн бардык багыттары боюнча: күндүз, дистанттык жана кечки формасында жүргүзөт. Академия тарабынан окутуунун башка түрлөрү да каралышы мүмкүн.

Окууга (даярдоого, кайра даярдоого жана квалификациясын жогорулатууга) кабыл алуу Академиянын башкаруу органдары белгилеген эрежелерге жана билим берүү жагындагы Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүргүзүлөт.

29. Академияда окуу акы төлөтүү менен жана буюртмачынын эсебинен же жарандык-укуктук бүтүмдүн негизинде жүргүзүлөт. Билим берүү жагында кызмат көрсөтүүнүн тартиби жана шарттары Академия менен буюртмачынын ортосунда Академияда окутуу Регламентине жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы Мыйзамына ылайык түзүлгөн контрактта келишимдик негизде көрсөтүлөт.

30. Окуу процесси, ошондой эле окуучулардын билимине учурдагы контролдук кылуу формасы жана тартиби Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык илимий Кеңеш бекиткен окутуу Регламенти менен белгиленет.

31. Бир адистиктен экинчисине которуу, кийинки курска өткөрүү, которуу, академиялык өргүү берүү, окуучулардын чыгаруу, калыбына келтирүү билим берүү жагындагы Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүргүзүлөт.

32. Окуу аяктагандан кийин Академия бүтүрүүчүлөргө жана угуучуларга билим деңгээли же квалификациясы жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү тийиштүү документ берет. Окууну аяктабай калган адамдарга белгиленген үлгүдөгү академиялык маалымкат берилет.

33. Академиянын эмгек жамааты өзүнө профессор-окутуучулар курамын, илимий, администрациялык, инженер-техникалык жана көмөкчү персоналды камтыйт.

34. Академиянын кызматкерлери өз компетенциясынын чегинде Академиянын өкүлдөрү болуп саналат. Академиянын кызматкерлеринин ишмердигинин ушул Устав менен жөнгө салынбаган маселелери, алардын функциялары, укуктары жана милдеттери, ошондой эле ишти уюштуруу жана анын шарттары тийиштүү түзүмдүк бөлүмдөр жана Академиянын кызмат адамдары жөнүндө жоболор, тийиштүү келишимдер жана кызматтык нускамалар менен аныкталат.

6. Академиянын мүлкү жана финансылоо. Эсеп жана отчеттуулук

35. Академиянын мүлкү ага оперативдүү башкаруу укугунда бекитип берилген жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети аныктаган учурлардан тышкары билим берүүдөн башка максаттарда пайдалануу үчүн алып коюуга жатпайт. Долбоордун чегинде сатып алынган мүлк Академиянын менчиги болуп саналат.

(КР Президентинин 2018-жылдын 18-августундагы ПЖ № 172, 2022-жылдын 26-апрелиндеги ПЖ № 130 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

36. Мүлктөрдүн эсебин алуу жана отчеттуулук үчүн Академия Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте мүлктү мезгил-мезгили менен түгөлдөп турат.

37. Академия өз ишинин натыйжасына оперативдүү бухгалтердин жана статистикалык эсеп жүргүзүп жана белгиленген тартипте мамлекеттик башкаруу органына отчет берип турат.

38. Академияны финансылоо булактары болуп төмөнкүлөр саналат:

1) республикалык жана жергиликтүү бюджеттер;

2) уюштуруучунун каражаттары жана билим берүү, консультациялык, илим-изилдөө, басма, өндүрүштүк-коммерциялык жана Мыйзам менен тыюу салынбаган башка иштерден алынган жеке каражаттар, анын ичинде валюта;

3) мамлекеттик жана коммерциялык банктардын кредиттери;

4) ишканалар, уюмдар, коомдук фонддор, жеке адамдар (анын ичинде чет өлкөлүктөр) акысыз берген каражаттар;

5) окуу үчүн акы;

6) кадрларды даярдоого жеке жана юридикалык жактар менен түзүлгөн келишимдерден алынган каражаттар;

7) гранттык каражаттар жана Кыргыз Республикасынын Мыйзамына карама-каршы келбеген башка булактар.

(КР Президентинин 2018-жылдын 18-августундагы ПЖ № 172 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

39. Академия эсеп жана отчеттуулукту Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте жүргүзөт.

7. Ушул Уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тартиби. Академиянын ишин токтотуу

40. Ушул Уставга өзгөртүүлөрдү киргизүү Агенттик макулдугу менен Академиянын сунуштарынын негизинде Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан жүргүзүлөт.

(КР Президентинин 2018-жылдын 18-августундагы ПЖ № 172, 2022-жылдын 26-апрелиндеги ПЖ № 130 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

41. Академиянын иши Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жоюу же кайра уюштуруу жолу менен токтотулат.

42. Академиянын ишин токтотууда анын иш процессинде пайда болгон документтер "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.