Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\21f12a04-2a08-42fc-a17d-0baa926248cc\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ

ЖАРЛЫК

2013-жылдьн 30-сентябры ПЖ № 198

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын ишин өркүндөтүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматы чөйросүндө бирдиктүү мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, кесиптик мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын туруктуулугун жана натыйжалуулугун камсыз кылуу максатында,

ТОКТОМ КЫЛАМ:

1.  Төмөнкү тиркелгендер бекитилсин:

1)  Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматын өнүктүрүү Стратегиясы;

2)  Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматын өнүктүрүү Стратегиясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар Планы;

3)  Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы женүндө Жобо;

4)  Кыргыз Республикасынын Мамлекепик кадр кызматын башкаруу Схемасы.

2.  Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп табылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 9-июнундагы № 119 "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы жөнүндө" Жарлыгы;

2) "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 9-июнундагы Жарлыгына езгөртүү жана толуктоо киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 24-июлундагы № 139 Жарлыгы;

3) Кыргыз  Республикасынын  Президентинин 2013-жылдын 24-январындагы № 17 "Кыргыз Республикасынын Президентинин" бир чечимдернне өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Жарлыгынын 5-пункту.

3.  Ушул Жарлыкты ишке ашыруу менеп байланышкан чыгымдар Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн каралган каражаттардын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардын чегинде ишке ашырылаары белгиленсин.

4.  Бул Жарлыктын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын мамлекеттик жана аймактык башкаруу жана кадрдык иш бөлүмүнө жүктөлсүн.

5.  Бул жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

А.Атамбаев

 

Кыргыз Республикасынын

Президентинин

2013-жыддын 30.09.

№ 198 Жарлыгы менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматын өнүкттүрүү Стратегиясын ишке ашыруу боюнча чаралар Планы

Милдеттер

Чаралар/аракеттер

Кутулуүчү натыйжалар

Продукт

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуу аткаруучулар

I. Модернизациялоо шартында мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруу системасын, механизмдерди жана каражаттарды кучөтуу

1. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматты башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу. анын ичинде мамлекеттик кызмат боюнча Кеңештин, МККнын, статс-катчылар институтунун жана мамлекеттик башкаруу жана өз алдынча башкаруу органдарынын кадр кызматынын ишин жөнгө салуу

1.

Мамлекеттик кызмат боюнча кенештин ишин илимий негиздүүлүк, максатка багытталгандык, туруктуулук. ачык-айкьндуулук тарапка активдештирүү

Мамлекеттик кызмат боюнча кенештин ишинин илимий негиздүүлугунүн, максатка багытталгандыгынын. турукттуулугунун, ачык-айкьндуулугунун негизинде анын ишин жөнгө салуу

Мамлекеттик кызматты башкаруу механизмдерин чындоо

Президентинин Жарлыгьнын долбоору

2014-жылдын II жарым жылдыгы

МКК, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

2.

Статс-катчылардын ишин мамлекеттик органдардын аппараттарынын иштешинин туруктуулугун коргоону камсыз кылуу жана натыйжалуу менеджмент системасын өнуктурүу жагына төзөтүү жана куч алдыруу

Мамлекеттик органдардын ишинин натыйжалуулугун камсыз кылуу үчүн статс-катчылар институтунун ишин координациялоону жакшыртуу. жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча чараларды иштеп чыгуу

 

Статс-катчылардын ишин  активдештируү

 

 

 Мамлекеттик органдардьш статс-катчыларынын ишине баа берүү системасын өркүндөтүү

 

 

Мамлекеттик кызматта алдынкы башкаруучудук жана кадрдык технолопгяларды киргизүү маселелеринде статс-катчьтлардьш кватификациясьга жогорулатуу системасын түзүү

Мамлекеттик органдардын аппараттарынын иштешинин туруктуулугун жана натыйжалуу өнүгүшүн камсыз кылуу

 

 

 

 

 

Статс-катчылар институтунун ишинин сапатын арттыруу

 

 

 Статс-катчылардын ишинин ачык-айкьшдуулук. отчеттуулук жана натыйжалуулук системасын түзүү

 

Мамлекеттик органдардагы кадрдык потенциатды чьшдоо, мамлекеттик кызматчылардын ишинин натыйжалуу лутун жогорулатуу

Президентинин Жарлыгынын долбоору

 

 

 

 

 

 

 

 

Статс-катчылар менен биргелешкен жолугушуулар-дьн планы

 

Мамлекеттик кызмат боюнча кенештин чечими жана статс-катчылардьш ишине баа берүүнүн жаңыланган методикасы

 

Окутуу программасы, семинарлар

2013-жылдьн II жарым жылдыгы

 

 

 

 

 

 

 

2013-жылдын

IV квартаты

 

 

2014-жылдын

I жарым жылдыгы

 

 

 

Жыл сайын, 2014-жылдан тартып

МКК, мамлекеттик кызмат боюнча Кеңеш

 

 

 

 

 

 

 

 

МКК, статс-катчылар

 

 

 

МКК, илимий жана эксперттик коомчулук

(макулдашуу боюнча)

 

 

 

МКК. МБА

3.

ЖӨБОнун аппарат жетекчилеринин ишин ЖӨБОнун аппараттарынын иштөө жана өнүктүрүү туруктуулугун коргоону камсыз кылужана натыйжалуу менеджмент системасын өнүктүрүү жагына түзөтү

ЖӨБОнун аппарат жетекчилерин кызматтык милдеттенмелерге жана жергиликтүү деңгээлде мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруунун башка маселелерине окутуу

 

ЖӨБОнун аппарат жетекчилеринин ишпланын, кадр саясатын ишке ашырруу маселелери боюнча ЖӨБОнун стратегиялык пландарын иштеп чыгуу

 

Жерги.ликтүү деңгээлде кадр саясатын иштеп чыгуу маселелеринде ЖӨБОнун аппарат жетекчилеринин ишине баа беруү системасын иштеп чыгуу

 

Жергиликтүү денгээлде мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруу маселелеринде ЖӨБОнун аппарат жетекчилеринин ишине мониторинг жүргүзүү

ЖӨБОдо кадрдык потенциалды чындоо, муниципалдык кызматчылардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу

 

 

Жергиликтүү деңгээлде мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруу маселелеринде ЖӨБОнун аппараттарын максатту пландуу өнүктүрүү

 

 

 

ЖӨБОнун аппарат жетекчилеринин ишинин ачык-айкындуулук. отчеттуулук жана натыйжалуулук системасын түзүу

 

Жергиликтүү денгээлде кадр саясатын ишке ашыруу маселелеринде ЖӨБОнун аппарат жетекчилеринин ишинин натыйжалуулугуна баа

Окутуу программасы, семинарлар

 

 

 

 

 

 

ЖӨБОнун аппарат жетекчилеринин иш планы

 

 

 

 

 

 

ЖӨБОнун аппарат жетекчилеринин ишине баа берүү жөнүндө

ЖӨБОнун долбору

 

 

 

Бул багытта жетишкендиктер жана  проблемалар тууралуу отчет

 

 

Жыл сайын. 2014-жылдан тартып

 

 

 

 

 

2014-жылдын

II жарым жылдыгы

 

 

 

 

 

2015-жылдын І жарым жылдыгы

МКК, МБА, ЖӨБО

 

 

 

 

 

 

 

МКК, илимий жана эксперттик коомчулу (макулдашуу бонча)

 

 

 

 

 

МКК илимий жана эксперттик коомчулук

 

 

 

 

 

МКК, ЖӨБО (макулдашу боюнча)

 

4.

Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун кадрдык бөлүмдөрүнүн ишин мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын потенциалын түзүү, кесиптик жактан өнүктүрүү жана үнөмдүү пайдалануу жагына кайрадан түзүү

 

 

 

 

Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун кадр бөлүмдөрүнүн ишин кадрдык менеджмент режимине өткөрүү

 

Кадрдык менеджментти

активдештирүү, мамлекеттик жана

муниципалдык кызматта жаны кадрдык технологияларды киргизүү маселелери боюнча мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун кадр бөлүмдерүн окутуу

 

Мамлекеттик  органдардын жана ЖӨБОнун кадр бөлүмдөрүңүн ишинин эффективдүүлүгүнө жана натыйжатуулугуна мониторинг жүргүзүу

 

Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун кадрдык бөлүмдөрү жөнүндө Типтуу жобону иштеп чыгуу

 

 

Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун кадрдык бөлүмдөрүнун кесипкөйлүгүн жана компетенттүүлүгүн өстүрүү аркылуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын потенциалын үнөмдүү пайдалануу

 

 

Локалдуу денгээлде кадр саясатын ишке ашыруу маселелеринде мамлекеттик органдардын жана   ЖӨБОнуң кадрдык бөлүмдөрүнүн ишинин натыйжалуулугуна баа берүү

Кыргыз

Республикасы-

нын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору

 

 

Окутуу программасы,

семинарлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бул багытта жетишкендиктер жана проблемалар тууралуу отчет ичинде

2015-жылдын I жарым жылдыгы

 

 

 

Жыл сайын, 2014-жылдан тартьш

 

 

 

 

 

 

 

 

Өкмөтүнүн токтому күчүнө киргенден кийин 6 айдын

МКК. статс-катчылар, аппарат жетекчилери. ЖӨБОнун жооптуу катчылары

 

 

МКК. МБА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКК, мамлекеттик  органдар. ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

2. Мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруу чөйрөсүндө мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын потенциалын жогорулатууга көмөктөшүү

5. 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө башкаруунун жаны заманбап технологияларын киргизүү

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат системасына оң эл аралык тажрыйбаны жана кадр саясатын жүргүзүүнүн жаны технологияларын киргизүү

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын жаны тенденцияларын жана өнүгүүсун аныктоо, эскирген натыйжалуу эмес механизмдерди жоюу, мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун ишинин сапатын жана натыйжасын, жалпысынан ушул кызматтардын мамлекеттик башкаруу системасын жогорулатуу жана локалдаштыруу

Ченемдик укуктук актынын долбоору

Жыл сайын, талдоо жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча, 2014-жылдан тартып

МКК, МБА, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

6. 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишинин натыйжалуулугуна баа берүүнү киргизүү

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишине мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыгынан түзөтүүлөрдү,

анын ичинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына түзөтүү киргизүу

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишине баа берүү боюнча чаралардын аткарылышына жана натыйжалуулугуна байкоо жүргүзүү, тийиштүү түзөтүүлөрдү киргизүү аркылуу ушул багытта болгон өзгөрүүлөргө өз учурунда жооп кылуу

Ченемдик укуктук актынын долбоору

Жыл сайын, II жарым жылдыктын ичинде, 2014-жылдан тартып

МКК, мамлекеттик органдар, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

7. 

Администрациялык кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар үчүн эмгек акы төлөөнүн жаны шарттарын киргизуу

Эмгек акы төлөөнүн жаны системасынын натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыгынан түзөтүүлөрдү, анын ичинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына түзөтүү киргизуу

Эмгек акы төлөөнүн жаны системасынын натыйжалуулугуна байкоо жүргүзуү, тийиштүү түзөтүүлөрдү киргизүү аркылуу ушул багытта болгон өзгөрүүлөргө өз учурунда жооп кылуу

Ченемдик укуктук актынын долбоору

Мониторинг жүргүзгөндөн кийин 6 айдын ичинде

МКК

8. 

Мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруунун натыйжалуулугуна карата мамлекеттик башкаруу жана ЖӨБОнун ишине баа берүү системасын өркүндөтүү

Мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруунун натыйжалуулук жагында мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун ишине баа берүү критерийлерин иштеп чыгуу

Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруусунун жүрүшүнө жана натыйжаларына баа берүү

Ченемдик укуктук актынын  долбоору

2016-жылдын I жарым жылдыгы

МКК, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча), мамлекеттик органдар, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

9. 

Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун кызматкерлерине дем берүүнүн, анын ичинде материалдык эмес дем берүүнүн жаны системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишине дем беруу жөнундө документ™ иштеп чыгуу

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын сапаттуу жана натыйжалуу ишин таануу жана сыйлоо

Ченемдик укуктук актынын долбоору

2015-жылдын I жарым жылдыгы

МКК, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча), мамлекеттик органдар. ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

10.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын мансабын пландоонун жана кызматтык жактан илгерилетүүнүн бирдиктүү системасын киргизүү

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын мансабын пландоо жана кызматтык жактан илгерилетүү механизмдерин иштеп чыгуу

 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын мансабын пландоонун     жана кызматтык жактан   жогорулоонун жаны механизмдеринин аатыйжалуулутуна мониторинг жүргүзүү

Кызматты үлгүлтүксүз жана пландуу өтөөгө негизденген кесиптик кадрлар системасын түзүү

 

 

 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын мансабын пландоо жана кызматтык жактан илгерилетүү системасынын натыйжалуулугунун тенденциясын аныктоо

Кызматтык жактан илгерилөө тартиби жөнүндө Жобонун долбоору

 

 

 

Бул багытта жетишкендиктер жана проблемалар тууралуу отчет

2015-жылдын I жарым жылдыгы

 

 

 

 

 

Схема ишке киргизилгенден 6 ай өткөндөн кийин

МКК, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

 

 

 

 

МКК, мамлекеттик органдар, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

11.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө кадрлар резервин күчөтүү жана натыйжалуу пайдалануу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта кадрлар резерви жөнүндө документти иштеп чыгуу

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта кадрлардын туруктуулугун жана үзгүлтүксүздүгүн камсыз кьшуу

Ченемдик укуктук актынын долбоору

2014-жылдын II жарым жылдыгы

МКК, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

12.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды кесиптик жактан өнүктүрүү системасын күчөтүү (даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу), аны мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын керектөлөрүнө ылайык келтирүү

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 12-мартындагы № 36 буйругу менен бекитилген мамлекеттик кызматтын модернизациялоонун Концепциясын жүзөгө ашыруу боюнча 2013-2014-жылдарга аракеттенүү Планынын ченемдерин эске алып, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутууда керектөөлөргө талдоо жүргүзүү жана окутуунун натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүү

 

Мамлекеттик заказдын алкагында мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын квалификациясын жогорулатуу Планын түзүүнү улантуу

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды кесиптик жактан өнүктүрүүнүн үзгүлтүксүз туруктуу системасынын негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматта жогорку квалификациялуу кадрлардын штаттын түзүү (даярдоо, кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу)

Ченемдик укуктук актынын долбоору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын квалификациясын

жогорулатуунун планы

Жыл сайын, 2014-жылдан тартып

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыл сайын, 2014-жылдан тартып

МКК. МБА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКК

13. 

Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун маалыматтык ишин активдештируу

Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө маалыматтык иш жүргүзүү механизмдерин иштеп чыгуу

Мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруу маселелери боюнча мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун ишин координациялоо

Тегерек столдор, маалыматтык жарчылар, мамлекеттик органдардын жана ЖОБОнун сайттары ж.б.

Дайыма

МКК.мамлекеттик органдар жана ЖӨБО (макулдашуу боюнча), илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

14. 

Маалыматтык ачык-айкындуулук негизинде мамлекеттик органдардын  жана ЖӨБОнун жарандык коом институттары жана башка жактар менен өз ара аракеттенүүсүнүн кошумча механизмдерин иштеп чыгуу жана мыйзам менен бекемдөө

Мамлекттик кадр саясатын ишке ашыруу маселелери боюнча мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун жарандык коомдун институттары жана башка тараптар менен өз ара аракеттенүүнүн кошумча чаралары жөнүндө документти иштеп чыгуу

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө мамлекеттик кадр саясатын түзүүгө катышуу учун коомдун түрдуү топторуна шарттарды түзүү

Ченемдик укуктук актынын долбоору

2016-жылдын II жарым жылдыгы

МКК, мамлекеттик органдар ЖӨБО (макулдашуу боюнча). илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

3. Модернизациялоо шартында мамлекеттик жана муниципалдык кызматты башкаруу системасынын туруктуулугуна жетишүү

15.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматты башкаруу системасынын туруктуулугуна жетишүү индикаторлорун иштеп чыгуу

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматты башкаруу системасынын туруктуулугуна жетүү индикаторлорун түзүү методикасын иштеп чыгуу

 

Тийиштүү багыттар боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматты башкаруу системасынын туруктуулугуна жетүү индикаторлорун иштеп чыгуу

Тийиштүү өзгөртүүлөрдү өз убагында киргизүү үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоону ишке ашыруунун жүрүшүнө жана натыйжаларына байкоо жургүзүүгө мүмкүндүк берген көрсөткүчтөрдүн системасын түзүү

Индикаторлорду түзүү

 

 

 

 

 

 

Методикасы индикаторлор

2014-жылдын I жарым жылдыгы

 

 

 

 

 

Индикативдүү керсөткүчтөр дүн түрүнө жараша 2014-жылдын II жарым жылдыгынан тартып

МКК, МБА. илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

 

 

 

МКК. МБА, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

16.

Индикативдүү көрсөткүчтөргө жетишүү боюнча иш-чаралар пакетин иштеп чыгуу

Индикативдүү көрсөткүчтөргө жетишүү боюнча иш-чаралар Планын иштеп чыгуу

Тийиштуу өзгөртүүлөрдү өз убагында киргизүү үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоону ишке ашыруунун жүрүшүнө жана натыйжаларына байкоо жүргүзүүгө мүмкүндүк берген көрсөткүчтөрдүн системасын түзүү

Иш-чаралар планы

Индикативдүү көрсөткүчтөр дүн түрүнө жараша 2014-жылдын II жарым жылдыгынан тартып

МКК, МБА. илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

17.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта бирдиктүү АРББМС киргизүү

АРБМСнын модулдарынын алкагында электрондук кол тамганы киргизүү маселелерин иштеп чыгуу

 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта АРБМСнын натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүү

Документти визалаган адамды идентификациялоо, электрондук документтин реквизитин киргизүү

Электрондук кол тамга

 

 

 

 

Бул багытта жетишкендиктер жана проолсмалар тууралуу отчет

АРБМСти ишке киргизгенден кийин

 

 

АРБМСны муниципалдык кызматка киргизгенден 6 ай өткөндөн кийин

МКК, ЭМ. "Инфо- система". ТКМ. ЮМ

 

 

 

МКК

18.

Чечимдерди кабыл алуунун ачык-айкындуулугун, маалыматтардын жеткиликтүүлүгүн жана кызматчылардын социалдык жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишин активдештирүү

Чечимдерди кабыл алуунун маалымдуулугун, ачыктыгын. маалыматтардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча чаралар комплексин иштеп чыгуу

 

Чечимдерди кабыл алуунун ачык-айкындуулугунун, маалыматтардын жеткиликтүүлүгүнүн жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын социалдык жоопкерчилигин жогорулатуунун негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын беделин көтөрүү

Маалыматтык жарчылар, газеталар, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын сайттары ж.б.

 

2015-жылдын ІІ жарым жылдыгы

 

МКК, МБА, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

19.

Коомдук контролду кучтөндүрүү жана коомдо мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кадыр-баркын көтөрүү

 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруу маселелери боюнча калктын кеңири катмарынын коомдук контролдоосун камсыз кылуу механизмдерин иштеп чыгуу

 

 

ЖМКлардын өкүлдөрүнүн, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын арасында мамлекеттик жана муниципалдык кызматты популярдаштыруу боюнча конкурстарды өткөрүү

Бул чөйрөдө терс көрүнүштөргө каршы аракеттенүү катары мамлекеттик жана муниципалдык кызматта мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруу маселелеринде жарандык коомдун активдүу позициясы

 

Мамлекеттик бийликтин өкүлдөрүнүн кадыр-баркын жана алардын ишине ишеним көрсөтүү денгээлин көтөрүү

 

Маалыматтык жарчылар, газеталар, мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун сайттары ж.б.

 

 

 

 

 

 

Конкурстар

 

2016-жылдын ІІ жарым жылдыгы

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыл сайын, 2014-жылдан тартып

 

МКК, МБА, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

 

 

 

 

 

МКК, катчылар ЖӨБОнун аппарат жетекчилери, жооптуу катчылары (макулдашуу боюнча)

II. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоо максаттарына жана чакырыктарына ылайык МККнын функцияларын

оптималдаштыруу жана жаны уюштуруу түзүмүн түзүү

4. МККнын учурдагы функцияларын. түзүмүн оптималдаштыруу жана жаңыларын аныктоо

20.

МККнын учурдагы түзүмүнүн иштиктүү процесстерине талдоо жүргүзүү жана МККнын жаны функцияларын эске алуу менен аны реструктуризациялоо үчүн негизги параметрлерди иштеп чыгуу

Тиешелүү талдоо жүргузүүнүн негизинде МККнын түзүмүтгүн долбоорун иштеп чыгуу

Функцияларды оптималдаштыруу, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү кадр саясатын жүргүзүү үчүн жетиштүү ыйгарым укуктарга жана потенциалга ээ аппаратты түзүү

МККнын тузүмүнүн долбоору

2013-жылдын III кварталы

МКК

21.

МККнын курамында мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоо боюнча адистештирилген бөлүмдү түзүү

МККнын түзүмүнө мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоо боюнча атайын түзүмдүк бөлүмдү киргизүү

Бул чөйрөдө болуп жаткан процесстердин жүрүшүнө жана натыйжаларына талдоо, мониторинг жүргүзүү жана баа берүү функцияларын күчөтүү менен МККнын ишин мамлекеттик жана муниципалдык кызматты реформалоону максаттуу багытта жүргүзүү маселелерине топтоо

МККнын түзүмүнүн долбоору

2013-жылдын III кварталы

МКК

22.

Региондордо мамлекеттик кадр саясатын ишке ашырууда аймактык бөлүмдөрдүн ролун жогорулатуу

МККнын аймактык бөлүмдөрү жөнүндө жаны жоболорду иштеп чыгуу

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат системасын реформалоонун жүрүшүндө МККнын аймактык бөлүмдөрүнүн ролун чындоо

МККнын аймактык бөлүмдөрү жөнундө жобо

2013-жылдын IV кварталы

МКК, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

5. МККнын системасын жана иш режимин жанылоо

23.

МККнын ишине катышуу мөөнөтүнө долбоордук эксперттик топтор менен өз ара аракеттенүүнү бекемдеген иштин жаны системасын киргизүү

Экспертгерди тандоо критерийлерин, биргелешкен иш жүргүзүү принциптерин жана методдорун. ар бир тараптын ыйгарым укук жана жоопкерчилик чөйрөсун аныктоо менен МККнын эксперттик жана илимий коомчулук менен өз ара аракеттенүү маселелерин жөнгө салуу

 

МККнын эксперттик жана илимий коомчулук менен өз ара аракеттенүүсүнүн жол картасын иштеп чыгуу

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсундө мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруу механизмдерин сапаттуу жана бардык тараптан иштеп чыгуу маселелеринде МККнын, жарандык коомдун, эксперттик жана илимий коомчулуктун ортосунда аянтчаны тузүү

МККнын эксперттик жана илимий коомчулук менен өз ара аракеттенүүсү жөнүндө ченемдик укуктук акт

 

 

 

 

 

 

 

План/график

2013- жылдын
II жарым
жылдыгы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014- жылдын
I кварталы

МКК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКК

24.

Эки иш режимин утоштуруу: функциялык (МККнын кызматтары менен) жана долбоордук (МККга караштуу эксперттик кенеш жана МККга караштуу жумушчу эксперттик топтор)

Режимдердин ар биринин статусун, каржылоо булактарын, ыйгарым укук жана жоопкерчилик чөйрөсүн чагылдыруу менен эки иш режимин: функциялык жана долбоордук режимдерди түзүүнүн максатка ылайыктуулугу жөнүндө талдоо катты даярдоо

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруу механизмдерин өркундөтүү жана өнуктүрүү маселелери боюнча МККнын ишине катышуу денгээлин аныктоо менен МККнын эксперттик жана илимий коомчулук менен өз ара аракеттенүү системасын тартипке келтирүү

МККнын функциялык жана долбоордук иш режимдери

2014-жылдын I кварталы

МКК

25.

МККны программалык каржылоого өткөрүү жөнүндө маселени карап чыгуу

МККны программалык бюджеттөө принцибине өткөрүү жөнүндө ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жана кароого киргизүү

Бюджеттик каржылоонун максаттуу өнүгүү программаларынын натыйжалары менен өз ара байланышын камсыз кылган бюджетти пландоонун жана аткаруунун жаны формасына өтүү

Кыргыз  Республнкасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору

2015-жылдын II жарым жылдыгы

ФМ. МКК. ЭМ. ЮМ

6. МККнын кадрдык дараметин жана ар бир кызматкердин жана түзүмдүк болүмдүн ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу

26.

Жаны милдеттерге жана талаптарга ылайык штатты комплекттөө

Жаны түзүмгө ылайык МККнын штатын комплекттөө

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө натыйжалуу бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу үчүн жетиштүү ыйгарым укуктарга жана потенциалга ээ аппаратты түзүү

МККнын буйругу

Стратегия бекитилгенден кийин 3 айдын ичинде

МКК

27.

МККнын кадрларын тандоо жол-жоболорун өркүндөтүү

МККнын администрациялык мамлекеттик кызмат орундарына квалификациялык талаптарды, анын ичинде бош орундарга кадрларды тандоонун обьективдүү текшерилүүчү критерийлерине талаптарды жогорулатуу

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө натыйжалуу бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу үчүн жетиштүү ыйгарым укуктарга жана потенциалга ээ аппаратты түзүү

МКК үчүн квалификациялык талаптардын долбоору

Стратегия бекитилгенден кийин 6 айдын ичинде

МКК

28.

МККнын кызматкерлеринин мансаптык өсүш системасын түзүү

МККнын кызматкерлеринин мансаптык өсүшү жөнүндө документти иштеп чыгуу

Кесиптик жактан даярдалган жана натыйжалуу кадрлардын системасын тузүү

Жобонун/Пландын

долбоору

2015-жылдын I жарым жылдыгы

МКК, илимий иш эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

29. 

МККнын кызматкерлеринин жана түүзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишмердүүлүгүн баалоо системасын өркүндөтүү

Мамлекеттик кызматчылардын ишмердүүлүгүнө баа берүү жөнүндө Жобонун негизинде МККнын ар бир кызматкеринин ишмердүүлүгүнө баа берүүнун жаны системасын иштеп чыгуу

МККнын кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнүн ачыктык, отчеттуулук жана натыйжалуулук системасын түзүү, анан ичинде МККнын түзүмдук бөлүмдөрүнүн ишинин натыйжаларын эсепке алуу мүмкүнчүлүктөрүн карал чыгуу

МККнын кызматкерлеринин ишине баа берүү жөнүндө Жобо

Мамлекеттик кызматчылардын ишине баа беруу жөнүндө Жобо күчүнө кирген күндөн тартып 3 айдын ичинде

МКК, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

30.

МККнын кызматкерлерине дем берүү системасын киргизүү

МККнын кызматкерлеринин ишине дем берүү системасын иштеп чыгуу

МККнын кызматкерлеринин сапаттуу жана натыйжалуу ишин кубаттоо

МККнын буйругу

2015-жылдын II жарым жылдыгы

МКК, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

31.

МККда насаатчылык системасын киргизүү

МККнын кызматкерлери учүн насаатчылык системасын уюштуруу жана ишке киргизүү схемасын иштеп чыгуу

МККнын ишинин туруктуулугун камсыз кылуу

МККда насаатчылыктын схемасы/'планы

2016-жылдын II жарым жьглдыгы

МКК

32.

МККнын персоналын үзгүлтүксүз кесиптик өнүктүрүүнүн тармактык системасын түзүү

МККнын кызматкерлерин окутууга суроо-талапка талдоо жүргүзүү жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын квалификациясын жогорулатуу Планын иштеп чыгуу

 

МККнын кызматкерлеринин стажировкадан өтүүсун уюштуруу жана аны жургүзүү схемасын иштеп чыгуу

МККнын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу

МККнын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу планы

 

 

 

 

 

 

 

Схема

Жыл сайын, 2014-жылдан тартып

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыл сайын, 2014-жылдан тартып

МКК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКК, мамлекеттик органдар жана ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

 

33.

МКК үчүн кадрлар резервин түзүү

МККнын ички кадрлар резервин түзүү жол-жобосун өркүндөтүү

 

Ички кадрлар резервинин негизинде МККнын кызматкерлерин алга илгерилетүү системасын түзүү

 

МККнын буйругу

 

 

Мамлекеттик кызматта кадрлар резерви жөнүндө ченемдик укуктук акт күчүнө кирген күндөн тартып 3 айдын ичинде

МКК

 

7.Тышкы чөйрөдө МККнын туруктуулугун камсыз кылуу механизмдерин иштеп чыгуу

34.

Жогору турган органдар, мамлекеттик башкаруу органдары жана ЖӨБОнун менен иштөө системасын жана принцибин түзүү

 

МККнын ишинин максаттуу багыттуулугунун механизмдерин иштеп чыгуу

 

Мамлекеттик органдардын. ЖӨБО өкүлдөрүнүн катышуусунда жолугушууларды. ачык эшиктер күндорүн, анын ичинде региондордо мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруу маселелери боюнча башка иш-чаратарды өткөрүү

 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматты тийиштүу багыттарга (мониторинг, мамлекеттик жана мцниципалдык кызматты өтөө, декларициялоо жана окутуу ж.

МККнын ишмердүүлүгүндө стратегиялык багыттуулукка өтүшү

 

Мамлекеттик кадр саясатын жүзөгө ашыруу маселелери боюнча эл бийлигинин региондук өкүлдөрү менен өз ара аракеттенүүнүн сапатын жогорулатуу

 

 

 

 

 

Мамлекеттик жана муципалдык кызматтын уюштуруу-практилакык, укуктук жана башка маселелери бонча мамалекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишин координациялоо

МККнын ишинин стратегиялык пландары

 

 

Жолугушуунун графиги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окутучуу-усулдук материалдар

Жыл сайын 2014-жылдан тартып

 

Жыл сайын 2014-жылдан тартып

 

 

 

 

 

 

 

 

Дайыма 2014-тартып

МКК, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча) МКК, мамлекеттик органдар жана ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБА, МКК, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

35.

Статс-катчылар жана мамлекеттик органдардын кадрдык кызматтары менен МККнын жаны иштөө механизмдерин иштеп чыгуу

Статс-катчылардын жана мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн координациялоону жакшыртуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу

 

МКК менен мамлекеттик органдардын кадрдык бөлүмдерүнүн ортосундагы "ажырымдьг' четтетүү, алардьш ишин өркүтшөтүугө көмөк көрсөтүү

Мамлекеттик органдардьш кадрдык бөлумдөрүнүн кызматкерлеринин атайын окутуу программатарын иштеп чыгуу

Статс-катчылар институтунун үзгүлтүксүз туруктуу иштөө системасын түзүү

 

 

 

 

Мамлекеттик органдардын кадрдык бөлүмдөрү менен ЖӨБОнун өз ара аракеттенүү механизмдерин иштеп чыгуу

 

 

Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБО кадрдык кызматтарынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу

Ченемдик-укуктук актынын долбоору

 

 

 

 

 

Ченемдик-укуктук актынын долбоору

 

 

 

 

Семинарлар

II жарым жылдык,

2014- жылдан тартып

 

 

 

II жарым жылдык,

2015- жылдан тартып

 

 

Жыл сайын, 2014-жылдан тартып

МКК

 

 

 

 

 

 

МКК, статс-катчылар

 

 

 

 

 

МКК. МБА

36. 

МКК менен ЖӨБОнун аппарат жетекчилери менен кадрдык кызматтарынын иштөөсүнүн жаны механизмдерин иштеп чыгуу

ЖӨБО аппарат жетекчилеринин ишин координациялоону жакшыртуу боюнча иш-чараны иштеп чыгуу

 

ЖӨБО кадрдык бөлүмдөрүнүн кызматкерлерин окутуунун атайын программаларын иштеп чыгуу жана уюштуруу

 

МКК менен ЖӨБО кадрдык бөлүмдөрүнүн ортосундагы "ажырымды" четтетүү, алардын ишин өркүндөтүүгө көмөк көрсөтүү

ЖӨБО аппарат жетекчилеринин ишинин үзгүлтүксүз туруктуу системасынын тузуү

 

 

МО жана ЖӨБО кадрдык кызматтарынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу

 

МО жана ЖӨБОнун кадрдык бөлүмдөрү менен өз ара аракеттенүү механизмдерин жеткире иштеп чыгуу

Ченемдик-укуктук актынын долбоору

 

 

 

 

Семинарлар

 

 

 

 

 

Ченемдик-укуктук актынын долбоору

II жарым жылдык, 2014-жылдан тартып

 

 

 

Жыл сайын. 2014-жылдан тартып

 

 

 

 

II жарым жылдык, 2015-жылдан тартып

МКК

 

 

 

МКК. МБА

 

 

 

 

 

 

 

МКК, ЖӨБОнун аппарат жетекчилерди, жооптуу катчылары( акулдашуу боюнча)

37.

МККнын эл аралык уюмдар менен иштөө механизмин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

Эл аралык актыларды түзүү, кадрларды окутуу, мамлекеттик кадр саясаты, мамлекеттик башкаруу маселелери боюнча маалымат жана тажрыйба алмашуу жолу менен МККнын эл аралык кызматташуу чек араларын кеңейтүү

Баалуу эл аралык тажрьшбаны окуп-үйрөнүү жана аны мамлекеттик башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат системасына киргизүү

Эл аралык актылар

Дайыма, 2014-жылдан тартып

МКК. ТИМ

38.

МККнын жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүү механизмдерин иштеп чыгуу жана ишке киргизуу

Мамлекеттик кадр саясатын жүзөгө ашыруу маселелери боюнча жарандык коомдун арасында агартуучулук ишти жүргузүү механизмдерин жеткире иштеп чыгуу

 

Жарандык коомдун өкүлдөрү үчүн жолугушууларды, ачык эшиктер күнүн өткөрүү

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө мамлекеттик кадр саясатынын жүрүшү жана натыйжалары жөнүндө жарандык коомдун өкүлдөрүн маалымдоо

Маалыматтык жарчылар, газеталар, МККнын сайты ж.б.

 

 

 

 

Ачык эшиктердин күнү

 

I жарым жылдык, 2014-жылдан тартып

 

 

 

 

Дайыма, 2014-жылдан тартып

 

МКК. МБА. илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

 

 

 

МКК

39.

МККнын жогорку окуу жайлар менен үз ара  аракеттенүү системасын түзүү

Мамлекеттик кадр саясатын жүзөгө ашыруу маселелери боюнча жаштардын арасыда агартуучулук ишти жүргүзүү механизмдерин жеткире иштеп чыгуу

МККнын окуучу жаштардын өкүлдөру менен жолугушуларды, ачык эшик күндөрүн өткөрүү

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө мамлекеттик кадр саясатын жүзөгө ашыруунун жүрүшү жана натыйжалары жөнүндө жаштардын өкүлдөрүнө малымдоо

Маалыматтык жарчылар, газеталар, МККнын сайты ж.б.

 

 

 

Ачык эшиктердин күнү

ІІ жарым жылдык. 2014-жылдан тартып

 

 

 

Дайыма, 2014-жылдан тартып

МКК, МБА, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

 

 

МКК

8. Маалыматтык ачыктыкты камсыз кылуу боюнча МККнынишмердүүлүгүн жигердештирүү

 

40.

МККнын PR программасын иштеп чыгуу

МККнын маалыматтык ачыктык саясатын жүргүзүү Программасын иштеп чыгуу

 

МККнын медиа-планын иштеп чыгуу

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын, жарандарынын МККнын ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматка ачыктыгын, айкындуулугун жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу

МКК маалыматтык ачыктык саясатын жүргүзүү Программасы

 

Медиа-план

II жарым жылдык, 2014-жылдан тартып

 

Жыл сайын. 2014-жылдан тартып

МКК, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

 

МКК

41.

МККнын веб-сайтын мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун функцияларын ишке ашыруусуна, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар. Кыргыз Республикасынын жарандары жана башка адамдар менен кайра байланышынын маалымдуулугуна басым жасоо менен кайра форматтоо

МККнын сайтынын мазмунун жана дизайнын жанылоо, анда төмөнкулөрдү чагалдыруу:

- ведомстволук сайттын тематикалык ар түрдүүлүгүн;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын, жарандарынын кайрылууларына жооп кайтарууну;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылары. жарандары менен өз ара аракеттенүү механизмдерине (кайра байланышы);

- МККнын компетенциясына кирген маселелер боюнча башка адамдар менен оз ара аракеттенүү неханизмдерине натыйжаларьша

МККнын сайтынын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын, жарандарынын колдонушунун ачыктыгы жана ыңгайлуулугу

Жаны форматтагы МККнын сайты

I жарым жылдык, 2014-жылдан тартып

МКК

42.

Мамлекеттик жана муниципатдык кызматтын маселелерин чагылдырган мезгилдүү басылмаларды (газета журналдар. маалыматтык буклеттер. проспекттер, брошюралар) чыгарууну жөндөө

 

МККнын компетенциясына кирген маселелер боюнча мезгилдүү басылмаларды (газета, журнал, маалымааттык буклет, проспект, брошюралар ж.б.) чыгарууну уюштуруу жана камсыз кылуу

 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын. жарандардын жана башка адамдардын МККнын ишине жетүүсү

 

Газета, журнал, маалыматтык буклет, проспект, брошюралар жана башкалар

 

Дайыма 2014-жылдын II жарым жылдыгынан тартып

МКК, ФМ, МУКК, мамлекеттик органдар жана ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

43.

Мамлекеттик пландарды ишке ашыруу, финансы ресурстарын пайдалануу, кадрдык иш, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр маселелери боюнча мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун ишмердүүлүгү жөнүндө ар дайым жаңыланып турган маалыматты камтыган заманбап ведомстволук интернет-сайттарды түзүүгө жана маалыматтык жактан толукталышына усулдук жактан көмөк көрсөтүү

Жергиликтүү деңгээлде мамлекеттик кадр саясатын жүзөгө ашыруунун жүрүшүнүн маселелери жана натыйжалары боюнча мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун интернет-сайттарында чагылдырылуучу маалыматтын милдеттүү көлөмү жөнүндө документти иштеп чыгуу

Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБО ведомстволук сайттарын колдонуунун ачыктыгы жана ыңгайлуулугу, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын, жарандарынын мамлекеттик органдар жана ЖӨБО ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматка ачыктыгын, айкындуулугун жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу

Ченемдик-укуктук актынын долбоору

II жарым жылдык, 2014-жылдан тартып

МКК, ФМ, МУКК, мамлекеттик органдар жана ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

44.

Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун жарандык коом жана башка тараптар менен өз ара аракеттенүү жөнүндө маалымдоо системасын иштеп чыгуу

Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун жарандык коомдун институттары жана башка тараптар менен өз ара аракеттенүүсү жөнүндө маалымдоо маселелери боюнча Типтүү документти иштеп чыгуу

Жарандык коомдун институттары жана башка тараптардын мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун иши жөнүндө маалымдоого бирдиктүү мамилелерди түзүү жөнүндө

Типтүү документтин долбоору

II жарым жылдык, 2016-жылдан тартып

МКК, ММТМ, Этностор агенттиги, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

III. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоо процессинде ченемдик-укуктук базаны шайкеш келтирүү

9. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматты жана МККнын иш маселелерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук базаны Стратегия менен ылайык келтирүү

45.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматты уюштуруу жана өтөө маселелерин жөнгө салуучу жаңы мыйзамды иштеп чыгуу

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматты уюштуруу жана өтөө маселелерин жөнгө салуучу жаңы мыйзамдын долбоорун иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өтөө жол-жобосунун бир түрдүүлүгүн камсыз кылуу

Мыйзамынын долбоору

2013- жылдын III кварталы

МКК

46.

МККнын ишинин регламентин, кызматкерлерге карата квалификациялык талаптарды жана кызматтык нускамаларды өркүндөтүү

МККнын ченем чыгаруу ишин уюштуруу жана пландаштыруу практикасын өркүндөтүү

 

 

МККнын жаңы түзүмүн эске алуу менен жүктөлгөн милдеттердин мазмунун конкреттештирүү жана жүзөгө ашыруу жол-жобосу менен МККнын кызматкерлеринин кызматтык нускамаларды иштеп чыгуу

МККнын максатка багыттуу ченем чыгаруу ишин системалаштыруу жана камсыз кылуу

 

МККнын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарын жана жоопкерчилигин так чектөө

МККнын ченем чыгаруу ишинин планы

 

 

 

Кызматтык нускамалар

Жыл сайын, 2014-жылдан тартып

 

 

 

2014-жылдын I жарым жылдыгы

МКК, ЮМ

 

 

 

 

МКК

47.

МККнын, мамлекеттик башкаруу органдардын жана ЖӨБОнун жарандык коомдун институттары жана башка тараптар менен өз ара аракеттенүүсүнүн кошумча механизмдерин мыйзамдык жактан бекитүү

МККнын ченем жаратуу ишинин Планына ылайык мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы мамлекеттик кадр саясатын жүзөгө ашыруу маселелери боюнча ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу, макулдашуу, коомдук талкуулоо жана жогору турган органдардын кароосуна киргизүүнү камсыз кылуу

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта мамлекеттик кадр саясатын өркүндөтүү жана жүзөгө ашыруу маселелери боюнча процесстерди жана иштеп чыгууларды ченемдик-укуктук жактан камсыз кылуу

Ченемдик-укуктук актынын долбоору

МККнын ченем жаратуу иш Планы күчүнө кирген учурдан тартып

МКК

IV. Модернизациялоону өткөрүүгө мониторинг жүргүзүү жана баа берүү системасын жана келип чыккан проблемаларга жооп кылуу ыкмаларын түзүү

10. МККнын мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоо жүргүзүү боюнча ишине мониторинг жүргүзүү жана баа берүү системасын жана анын аралыктык натыйжаларына жооп кылуу ыкмаларын түзүү

48. 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоонун максаттарына жетишүүнүн натыйжалуулугунун жана ыкмаларынын көрсөткүчтөрүн иштеп чыгуу

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоонун максаттарына жетишүүнүн натыйжалуулугунун жана ыкмаларынын индикаторлорун иштеп чыгуу

Тийиштүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду өз учурунда киргизүү үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоону жүзөгө ашыруунун жүрүшүн жана натыйжаларына байкоо жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү көрсөткүчтөрдүн системасын түзүү

Мамлекеттик кадр саясатын жүзөгө ашыруунун индикаторлорунун матрицасы

2014-жылдын I жарым жылдыгы

МКК, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

49.

Маалыматтар базасынын системасын, маалыматты алуунун булактарын жана ыкмаларын түзүү

Маалыматтар базасынын системасын, маалыматты алуунун булактарын жана ыкмаларын түзүү механизмдери жөнүндө маселени иштеп чыгуу

Маалыматты алуунун булактарын жана ыкмаларын системалаштыруу

Системанын долбоорлору

2014-жылдын II жарым жылдыгы

МКК, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

50.

Ушул чөйрөдө чектелген жеткиликтүүлүктөгү маалымат берүү маселелерин кошо алганда, мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруу маселелери боюнча талдоо каттарынын, жол-жоболорунун жана регламенттеринин форматтарын иштеп чыгуу

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик кадр саясатын жүзөгө ашыруу маселелери боюнча талдоо каттардын, жол-жоболордун жана регламенттердин түшүнүгүн, түрлөрүн жана форматын ача турган документти иштеп чыгуу

 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик кадр саясатын жүзөгө ашырууда келип чыгуучу чектелүү жеткиликтүүлүктөгү маалыматтарды, материалдарды жана башка маалыматтарды регламенттөө маселелерин бирдиктүү документке бириктирүү

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө мамлекеттик кадр саясатын жүзөгө ашырууда келип чыгуучу уюштуруучу-тескөөчү документтерди системалаштыруу

 

 

 

 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө мамлекеттик кадр саясатын жүзөгө ашырууда мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун ишин системалаштыруу жана камсыз кылуу

Ченемдик-укуктук актынын долбоору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ченемдик-укуктук актынын долбоору

II жарым жылдык, 2014-жылдан тартып

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I жарым жылдык, 2015-жылдан тартып

МКК, ЮМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКК, МУКК

51.

Мониторинг жүргүзүүнүн жана баа берүүнүн жыйынтыктарына, анын ичинде келип чыгуучу проблемаларга жооп кылуу системасын иштеп чыгуу

Болуп жаткан өзгөрүүлөрдү эске алуу менен мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоо маселелери мониторингдин жана баа берүүнүн жүрүшүн жана жыйынтыктарын системалаштыруу

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын маселелери боюнча стратегиялык документтерге, ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

Пландын/графиктин долбоору

II жарым жылдык, 2014-жылдан тартып

МКК, эксперттик жана илимий коомчулук (макулдашуу боюнча)

52.

Мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында ишине мониторинг жүргүзүү жана баалоо системасын киргизүүгө көмөк көрсөтүү

Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүндө локалдуу деңгээлде кадр саясатын жүргүзүү жагында мониторинг жүргүзүү жана баа берүү тартиби жөнүндө документти иштеп чыгуу

Локалдуу деңгээлде ишке мониторинг жүргүзүү жана баа берүү жагында мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуудан өткөрүү

Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун ишине мониторинг жүргүзүү жана баа берүү маселелеринде ал органдардын ишиндеги агартуучулук жана координациялоо

Ченемдик-укуктук актынын долбоору

 

 

 

 

 

 

 

Семинарлар

II жарым жылдык, 2016-жылдан тартып

МКК, илимий жана эксперттик коомчулук (макулдашуу боюнча)

 

 

 

 

 

 

МКК, МБА

53.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат системасына мониторинг жүргүзүүнүн жана баа берүүнүн жүрүшүндө алынган тастыкталган маалыматтарга таянуу менен чечимдерди кабыл алуу системасын пайдаланууну бекемдөө

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат системасына мониторинг жүргүзүүнүн жана баа берүүнүн жүрүшүндө алынган тастыкталган маалыматтарды эске алуу менен мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун жетекчилеринин чечим кабыл алуу жагында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат системасына мониторинг жүргүзүү жана баа берүүнүн жүрүшүндө аныкталган кемчиликтерди жана карама-каршылыктарды аныктоо

Ченемдик-укуктук актынын долбоору

I жарым жылдык, 2015-жылдан тартып

МКК

Кыскартуулардын тизмеси:

МКК - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы;

МУКК - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети;

ТИМ - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги;

ЮМ - Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги;

ФМ - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги;

ЭМ - Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги;

ТКМ - Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги;

ММТМ - Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги;

Этностор агенттиги - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги;

МБА - Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы;

АРБМС - адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык системасы;

ЖӨБО - Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары;

ЖМК - жалпыга маалымдоо каражаттары.

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин

2013-жылдын 30-сентябрындагы

ПЖ № 198 Жарлыгы менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматын башкаруу
СХЕМАСЫ

Описание: 120739_kyr.png