Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы ПЖ № 308 Жарлыгына ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\258212ea-da7c-4019-abc3-6fe74c3fab10\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ

ЖАРЛЫК

2013-жылдын 24-июну ПЖ N 144

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 24-октябрындагы "Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматты уюштуруунун кээ бир маселелери жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

"Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, класстык чендерди ыйгаруу жол-жоболорун системалуу жана бирдейлештирип аныктоо максатында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 65-беренесин жетекчиликке алып, токтом кылам:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 24-октябрындагы N 485 "Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматты уюштуруунун кээ бир маселелери жөнүндө" Жарлыгына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1) 1-пункттун төртүнчү абзацы күчүн жоготту деп табылсын;

2) жогоруда аталган Жарлык менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларына класстык чендерди берүүнүн тартиби жөнүндө Жободо:

- 4-пункттагы "ушул Жобонун 17-пунктуна" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Мыйзамына" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 6-пункттагы "тобуна жана категориясынын" деген сөздөр "тобунун" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 12-пункттагы "же квалификациялык сынактан" деген сөздөр алып салынсын;

- 17-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"17. Мамлекеттик кызматчыны мурда ээлеген администрациялык мамлекеттик кызмат ордунан кыйла жогорку категорияга кирген администрациялык мамлекеттик кызмат ордуна дайындоодо ага тийиштүү класстык ченде мамлекеттик кызмат өтөө үчүн ушул Жобонун 14-пунктунда белгиленген мөөнөт бүткөнгө чейин, бирок аттестация өткөрүүнүн жыйынтыгы боюнча ушул администрациялык мамлекеттик кызмат ордуна ылайык келген класстык ченден жогору болбогон администрациялык мамлекеттик кызмат ордун ээлеп турган мезгилден алты айдан эрте эмес берилиши мүмкүн.

Мамлекеттик кызматчыны ал мурда ээлеген администрациялык мамлекеттик кызмат орундарынын кыйла жогорку тобуна кирген администрациялык мамлекеттик кызмат ордуна дайындоодо аталган кызматчыга ушул Жобонун 11-пунктуна ылайык, эгерде бул класстык чен андагыдан жогору болгон болсо, кызмат орундарын ушул топ үчүн биринчи болуп саналган класстык чен берилиши мүмкүн. Мындай учурда класстык чен ырааттуулукту сактабастан жана мурда класстык ченде мамлекеттик кызматтан узактыгын эске албастан аттестацияны өткөрүүнүн жыйынтыгы боюнча берилет.";

- 18-пункт күчүн жоготту деп табылсын;

- 19-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"19. Кызмат орундарынын тобун эске алуу менен администрациялык мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкү класстык чендер туура келет:

1) кызмат орундарынын кенже тобуна мамлекеттик кызматтын кенже инспекторунун класстык чени ылайык келет;

2) кызмат орундарынын улук тобуна мамлекеттик кызматтын 3-класстагы инспекторунун, мамлекеттик кызматтын 2-класстагы инспекторунун, мамлекеттик кызматтын 1-класстагы инспекторунун класстык чендери ылайык келет;

3) кызмат орундарынын башкы тобуна мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчисинин, мамлекеттик кызматтын 2-класстагы кеңешчисинин, мамлекеттик кызматтын 1-класстагы кеңешчисинин класстык чендери ылайык келет.";

- 20-пункттагы "аттестация өткөрүүнүн мөөнөтү келбесе да жана "же квалификациялык сынактын" деген сөздөр алып салынсын;

- 21-пункттун тогузунчу абзацындагы "же квалификациялык сынак тапшырылбастан" деген сөздөр алып салынсын;

- 25-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"25. Аскердик наамы, атайын класстык чени, атайын наамы, дипломатиялык рангы бар мамлекеттик кызматчыга, эгерде анын функционалдык ыйгарым укуктары мурда мамлекеттик органда ээлеген кызмат ордунун профилине окшош болсо, ал кызматка өткөн мамлекеттик органдын класстык чени берилиши мүмкүн.

Эгерде мамлекеттик кызматтын аталган класстык чени мамлекеттик кызматчыда болгон аскердик наамдан, атайын класстык ченден, атайын наамдан, дипломатиялык рангдан төмөн болсо, мамлекеттик кызматчыга ал ээлеген кызмат ордуна ылайык, бирок администрациялык мамлекеттик кызмат орундарынын тобунун чегинде бир баскыч жогорку класстык чен берилиши мүмкүн.

Мурда ээлеген кызмат орду боюнча функционалдык ыйгарым укуктар мамлекеттик кызматчы өткөн мамлекеттик органдагы кызмат ордунан айырмаланган учурда, класстык чен ушул Жобо менен белгиленген тартипте берилет.";

3) жогоруда аталган Жарлык менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларын аттестациялоонун тартиби жөнүндө Жободо:

- 3-пунктта:

үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

ээлеген кызмат ордуна ылайык келишине баа берүү жана кызмат боюнча көтөрүү (мындан ары - кезектеги аттестация) үчүн аттестация - мамлекеттик кызматчылардын ишине баа берүү үчүн, ошондой эле класстык чендерди ыйгаруу үчүн туруктуу негизде, бирок үч жылда бир жолудан ашык эмес жүргүзүлөт жана бардык мамлекеттик кызматчылар үчүн милдеттүү болуп саналат.";

төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

"Аттестациялоонун негизи болуп мамлекеттик кызматчынын ишинин натыйжалуулугуна жыл сайын баа берүүнүн жыйынтыктары, анын кесиптик билиминин деңгээлин, ошондой эле кыйла жогорку кызмат ордун ээлөө үчүн мамлекеттик кызматчынын потенциалдуу мүмкүнчүлүгүн аныктоо эсептелет.

Башка кызмат ордуна дайындалган мамлекеттик кызматчы 1 жыл өткөндөн кийин аттестациядан өтүүгө тийиш.";

4-пункттун экинчи жана үчүнчү абзацтары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын аппараттарынын мамлекеттик кызматчыларын аттестациялоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен жүргүзүлөт.

Аймактык органдардын жана министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге, администрациялык ведомстволорго жана башка мамлекеттик бийлик органдарына таандык органдардын мамлекеттик кызматчыларын аттестациялоо алардын борбордук органдары тарабынан жүргүзүлөт.";

- 6-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6. Аттестациялоонун натыйжасы боюнча мамлекеттик кызматчыга төмөнкү баалардын бири берилет:

- ээлеген мамлекеттик кызмат ордуна ылайык келет;

- кызматтан жогорулатууга сунуш кылынат;

- кызматтык иши боюнча аттестациялык комиссиянын сунуштарын аткарган шартта 6 айдан кийин кайталап аттестациялоо менен ээлеген мамлекеттик кызмат ордуна ылайык келет;

- ээлеген мамлекеттик кызмат ордуна ылайык келбейт.

Мамлекеттик кызматчыга "кызматтан жогорулатууга сунуш кылынат" же "ээлеген мамлекеттик кызмат ордуна ылайык келет деген баалар берилсе, ага биринчи же кезектеги класстык чен берилет.";

- 7-пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Аттестациялоонун мөөнөттөрү мамлекеттик органдын кайра уюштурулушуна дал келген учурда, аттестациялоо мамлекеттик орган кайра уюштурулгандан кийин өткөрүлөт.";

- 9-пункттагы "Конкурсту" деген сөз "Аттестациялоону" деген сөз менен алмаштырылсын;

- 11-пунктта:

тогузунчу абзац күчүн жоготту деп табылсын;

төмөнкүдөй мазмундагы онунчу абзац менен толукталсын:

"жарандык коомдун өкүлдөрү.";

- 14- жана 15-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"14. Иштин адистештирилген түрлөрүндөгү мамлекеттик кызматчылардын кесиптик билимин, иш көндүмдөрүн, ишинин натыйжалуулугун текшерүү үчүн мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен адистештирилген чакан комиссиялар түзүлөт. Адистештирилген чакан комиссиянын иши комиссиянын өкүлдөрүнүн катышуусу менен жүргүзүлөт. Өткөрүлгөн сыноонун натыйжасы чакан комиссиянын протоколу менен таризделет.

15. Комиссиянын негизги функциялары болуп төмөнкүлөр саналат:

1) мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоонун программасын бекитүү;

2) мамлекеттик кызматчыларды сыноонун натыйжасына баа берүүнүн критерийлерин бекитүү;

3) аттестациялоо жол-жоболорун уюштуруу жана өткөрүү;

4) мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоонун жана класстык чендерди берүүнүн натыйжасы боюнча чечим кабыл алуу.";

- 17-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"17. Комиссиянын мүчөлөрү аттестациядан жалпы негиздерде өтөт. Комиссиянын мүчөсү болуп саналган мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоо учурунда анын мүчөлүгү токтотулуп турат. Комиссиянын курамындагы мүчөлүктү токтото туруу мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен жол-жоболоштурулат.

Аттестациялык-конкурстук комиссиянын төрагасы болуп саналган мамлекеттик органдын аппарат жетекчисин аттестациялоо учурунда анын мүчөлүгү убактылуу токтотулуп турат. Комиссиянын төрагасынын милдеттери мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен комиссиянын башка мүчөсүнө жүктөлөт.";

- 20-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"20. Аттестация өткөрүү жөнүндө чечим мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен жол-жоболоштурулат, аны менен төмөнкүлөр бекитилет:

1) аттестациялоого тийиш мамлекеттик кызматчылардын тизмеси;

2) аттестациялоону өткөрүү графиги;

3) мамлекеттик органдын тийиштүү бөлүмдөрүнүн сунуш кылууга жооптуу жетекчилерин көрсөтүү менен комиссияга зарыл документтерди (баа берүү бланкын) берүү датасы.";

- төмөнкүдөй мазмундагы 20-1-пункт менен толукталсын:

"20-1. Мамлекеттик органда мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоо эки этапта өткөрүлөт:

1) биринчи этап - даярдык көрүү иштери;

2) экинчи этап - тикелей аттестациялоо жол-жоболору.";

- 21-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"21. Даярдык көрүү иши мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоо үчүн бардык зарыл документтерди даярдоону камтыйт. Даярдык көрүү ишин жүргүзүү үчүн жоопкерчилик мамлекеттик органдын кызматкерлерди башкаруу кызматына жүктөлөт.

Мамлекеттик органдын кызматчыларын башкаруу кызматы:

- аттестациялоого жаткан мамлекеттик кызматчылардын тизмесин жана аттестация өткөрүү графигин түзөт;

- мамлекеттик кызматчынын тикелей жетекчиси тарабынан анын ишинин натыйжалуулугун баалоо боюнча материалдарды даярдайт;

- аттестациялоо башталганга чейин кеминде бир ай калганда аттестация өткөрүү жөнүндө буйрукту ар бир аттестациялануучу мамлекеттик кызматчыга кол койдуруп алуу менен маалымдап жеткирет;

- аттестациялана турган кызмат ордуна талаптарды жана аны толтуруу боюнча нускоолор менен мамлекеттик кызматчылардын ишине баа берүү бланкынын (мындан ары - баа берүү бланкы) тийиштүү санын даярдайт, ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык баа берүү бланкынын I бөлүгүн толтурат;

- аттестациялоого тиешелүү маселелер боюнча мамлекеттик кызматчыларга консультация берет;

- мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоо боюнча мамлекеттик органдын түзүмдүк бөлүмдөрүнө уюштуруу-методикалык жардам көрсөтөт;

- тестирлөөгө катышуучуларга тестирлөө өткөрүлүүчү жер, күн жана убакыты жөнүндө маалымдайт;

- тестирлөө өткөрүлгөнгө чейин кеминде 7 күн кечиктирбестен мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга тестирлөө өткөрүү үчүн табыштаманы жана аттестациялык-конкурстук комиссиянын жыйналышынын протоколунун көчүрмөсүн жиберет;

- мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Тестирлөө борборуна тестирлөөгө катышкандарды каттоого көмөк көрсөтөт.";

- 22-пункт күчүн жоготту деп табылсын;

- 23-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"23. Мамлекеттик кызматчылардын кесиптик билимине жана иш көндүмдөрүнө баа берүү негизги жана предметтик тесттерди, ошондой эле ээлеген администрациялык мамлекеттик кызмат орду боюнча кызматтык милдеттерди аткаруу менен байланышкан маселелер боюнча кесиптик билимдерди жана көндүмдөрдү аныктоо предметине тапшырмаларды колдонуу менен жүргүзүлөт.";

- 24-пункттун үчүнчү жана төртүнчү абзацтары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- тийиштүү тармактагы мыйзамдарды билүү деңгээлин аныктоого компьютердик тестирлөө. Негизги жана предметтик тесттер боюнча тестирлөө мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Тестирлөө борборунда өткөрүлөт. Тестирлөөнүн натыйжалары протокол менен жол-жоболоштурулат жана Тестирлөө борбору тарабынан мамлекеттик органдын өкүлүнө өткөрүлүп берилет.

Полиграфта тесттен өткөрүүнүн натыйжалары аттестациялык-сынактык комиссия тарабынан чечим кабыл алууда эске алынат.";

- 29-пункттун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Комиссиянын жыйналышына мамлекеттик кызматчы жөнү бар себеп боюнча келбей калган учурда аттестациялоо комиссиянын кийинки кезектеги жыйналышына которулат.";

- 32-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"32. Аттестациянын натыйжасы баа берүү бланкынын V бөлүгүнө жазылат. Баа берүү бланкына жыйналышка катышкан жана добуш берүүгө катышкан комиссиянын бардык мүчөлөрү кол коюшат.

Аттестациянын натыйжасы мамлекеттик кызматчыларга маалымдалып жеткирилет жана мамлекеттик кызматчы баа берүү бланкы менен аттестациялоо аяктаган күнү кол коюп таанышат.

Аттестациядан өткөн мамлекеттик кызматчынын баа берүү бланкы жана ага башка маалыматтар мамлекеттик кызматчынын өздүк ишинде сакталат.";

- 33-пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Мамлекеттик органдын жетекчиси 3 жумушчу күндүн ичинде аттестациянын натыйжаларын бекитүү жөнүндө буйрук чыгарат.";

- 34-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"34. Мамлекеттик органдын статс-катчысы аттестациянын натыйжасы боюнча комиссиянын чечиминин негизинде мамлекеттик органдын жетекчисине мамлекеттик кызматчыга класстык чен берүү, жогору турган мамлекеттик кызмат ордуна көтөрүү үчүн мамлекеттик кызматчыны мамлекеттик кызматтын ички кадрлар резервине киргизүү жөнүндө жүйөөлүү сунуш киргизүүгө укуктуу.".

2. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

              Президенти

 

А. Атамбаев