Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 1-тиркеме

  

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин
2016-жылдын 30-декабрындагы
ПЖ № 308 Жарлыгы менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө
ЖОБО

(КР Президентинин 2019-жылдын 2-августундагы ПЖ № 101 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

 

1.    Жалпы жоболор

 

1. Бул Жобо "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыккан жана мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартибин аныктайт.

2. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын административдик кызмат орундарын ээлеген адамдарга (мындан ары - кызматчылар) Кыргыз Республикасынын Президенти бекиткен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрине ылайык колдонулат.

3. Кызматчылардын класстык чендери "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын тиешелүү административдик кызмат орундарына коюлуучу квалификациялык талаптарга кызматчылардын даярдыгынын деңгээли шайкеш келээрин көрсөтөт.

4. Мамлекеттик жарандык кызматчыларга төмөнкү тартипте класстык чендер ыйгарылышы мүмкүн:

- мамлекеттик жарандык кызматтын кенже инспектору;

- мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы инспектору;

- мамлекеттик жарандык кызматтын 2-класстагы инспектору;

- мамлекеттик жарандык кызматтын 1-класстагы инспектору;

- мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы кеңешчиси;

- мамлекеттик жарандык кызматтын 2-класстагы кеңешчиси;

- мамлекеттик жарандык кызматтын 1-класстагы кеңешчиси;

- мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси;

- мамлекеттик жарандык кызматтын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси;

- мамлекеттик жарандык кызматтын 1-класстагы мамлекеттик кеңешчиси.

5. Муниципалдык кызматчыларга төмөнкү тартипте класстык чендер ыйгарылышы мүмкүн:

- муниципалдык кызматтын кенже инспектору;

- муниципалдык кызматтын 3-класстагы инспектору;

- муниципалдык кызматтын 2-класстагы инспектору;

- муниципалдык кызматтын 1-класстагы инспектору;

- муниципалдык кызматтын 3-класстагы кеңешчиси;

- муниципалдык кызматтын 2-класстагы кеңешчиси;

- муниципалдык кызматтын 1-класстагы кеңешчиси;

- муниципалдык кызматтын 3-класстагы муниципалдык кеңешчиси;

- муниципалдык кызматтын 2-класстагы муниципалдык кеңешчиси;

- муниципалдык кызматтын 1-класстагы муниципалдык кеңешчиси.

6. Класстык чендердин улуулашуусу ушул Жобонун 4 жана 5-пунктунда саналып өткөн ырааттуулук менен аныкталат.

7. Класстык чендер мамлекеттик кызматчыларга жекече кызмат орундарынын тобунун чегинде алардын ээлеген кызмат орундарына ылайык ырааттуулукту сактоо менен, ошондой эле кесиптик деңгээлин, мурдагы класстык ченде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында болушунун узактыгы жана административдик кызмат ордун ээлешин эске алуу менен ыйгарылат, буга ушул Жобонун 22 жана 23-пункттарында каралган учурлар кирбейт.

8. Класстык чен үчүн кызматчыларга Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген тартипте кызматтык айлык акысына кошумча акы белгиленет.

9. Класстык ченди ыйгаруу, төмөндөтүү жана ажыратуу менен байланышкан кызматчылардын бардык талаш-тартыштары Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык чечилет.

10. Кызматчыга класстык чен ыйгаруу жөнүндө маалымат кызматчынын эмгек китепчесине жана өздүк ишине жазылат. Кызматчынын класстык ченин төмөндөтүү жана ажыратуу жөнүндө маалымат кызматчынын өздүк ишине жазылат.

2. Класстык чендерди ыйгаруунун тартиби

 

11. Класстык чен биринчи жолу же кезектүү тартипте ыйгарылышы мүмкүн.

Биринчи жолу класстык чен мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын класстык чени болбогон мамлекеттик кызматчыга ыйгарылат. Муну менен бирге ушул Жобонун 35-пунктуна ылайык кызматчыга мурдагы кызматында ыйгарылган атайын класстык чен, дипломатиялык ранг, аскердик же атайын наам эске алынат.

12. Биринчи класстык чендер (мамлекеттик жарандык кызматчы ээлеген мамлекеттик кызмат орундары тиешелүү болгон административдик мамлекеттик кызмат орундарынын тобуна жараша) төмөнкүлөр саналат:

1) кенже топтогу кызмат орундары үчүн - мамлекеттик жарандык кызматтын кенже инспектору;

2) улук топтогу кызмат орундары үчүн - мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы инспектору;

3) башкы топтогу кызмат орундары үчүн - мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы кеңешчиси;

4) жогорку топтогу кызмат орундары үчүн - мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси.

13. Биринчи класстык чендер (муниципалдык кызматчы ээлеген административдик муниципалдык кызмат орундары тиешелүү болгон административдик муниципалдык кызмат орундарынын тобуна жараша) төмөнкүлөр саналат:

1) кенже топтогу кызмат орундары үчүн - муниципалдык кызматтын кенже инспектору;

2) улук топтогу кызмат орундары үчүн - муниципалдык кызматтын 3-класстагы инспектору;

3) башкы топтогу кызмат орундары үчүн - муниципалдык кызматтын 3-класстагы кеңешчиси;

4) жогорку топтогу кызмат орундары үчүн - муниципалдык кызматтын 3-класстагы муниципалдык кеңешчиси.

14. Биринчи класстык чен кызматчыга ишин баалоо жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сыноо мөөнөтүн кошо алганда (ушул Жобонун 35-пунктунда каралган учурду кошпогондо) кызматчы административдик кызмат ордуна дайындалгандан кийин бир жылдан эрте эмес ыйгарылат. Эгерде кызматчы бир мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын чегинде башка кызмат ордуна дайындалса, анда ыйгаруу үчүн мөөнөт ушул мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын бардык кызмат орундарында үзгүлтүксүз иштеген бүткүл мезгилинин жыйындысы боюнча эсептелет.

(КР Президентинин 2019-жылдын 2-августундагы ПЖ № 101 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

15. Кезектеги класстык чен кызматчыга мурдагы класстык ченинде кызмат өтөө үчүн белгиленген мөөнөт бүткөндө жана ал ишин баалоонун жыйынтыгы боюнча ошол класстык чен, ага теңдеш же андан жогорку класстык чен каралган административдик кызмат ордун ээлеген шартта ыйгарылат.

16. Мамлекеттик жарандык кызматчынын ар бир класстык ченде болуу мөөнөтү кеминде төмөнкүдөй болот:

- мамлекеттик жарандык кызматтын кенже инспектору үчүн 1 жыл;

- мамлекеттик жарандык кызматтын 3, 2, 1-класстагы инспектору үчүн 3 жыл;

- мамлекеттик жарандык кызматтын 3, 2, 1-класстагы кеңешчиси үчүн 3 жыл.

17. Муниципалдык кызматчынын ар бир класстык ченде болуу мөөнөтү кеминде төмөнкүдөй болот:

- муниципалдык кызматтын кенже инспектору үчүн 1 жыл;

- муниципалдык кызматтын 3, 2, 1-класстагы инспектору үчүн 3 жыл;

- муниципалдык кызматтын 3, 2, 1-класстагы кеңешчиси үчүн 3 жыл.

18. Ушул Жобонун 16 жана 17-пункттарында көрсөтүлгөн мөөнөттөр мамлекеттик жарандык кызматчы, муниципалдык кызматчы кыйла жогорку административдик кызмат ордуна дайындалган учурларга колдонулбайт.

19. Мамлекеттик жарандык кызматтын 1, 2, 3-класстагы мамлекеттик кеңешчисинин, муниципалдык кызматтын 1, 2, 3-класстагы муниципалдык кеңешчисинин класстык ченинде кызмат өтөө үчүн мөөнөт белгиленбейт.

20. Ыйгарылган класстык ченде кызмат өтөө мөөнөтү класстык чен ыйгарылган күндөн тартып эсептелет.

21. Кызматчыны мурда ээлеген административдик кызмат ордунан кыйла жогорку категориядагы тобуна кирген административдик кызмат ордуна дайындоодо ага тийиштүү класстык ченде кызмат өтөө үчүн ушул Жобонун 16 жана 17-пункттарында белгиленген мөөнөт бүткөнгө чейин, бирок ишин баалоонун жыйынтыгы боюнча ушул административдик кызмат ордуна ылайык келген класстык ченден жогору болбогон класстык чен административдик кызмат ордун ээлеп турган мезгилден бир жылдан эрте эмес ыйгарылышы мүмкүн.

22. Кызматчыны ал мурда ээлеген административдик кызмат орундарынын кыйла жогорку категориядагы тобуна кирген административдик кызмат ордуна дайындоодо аталган кызматчыга ушул Жобонун 12 жана 13-пункттарына ылайык кызмат орундарынын ушул тобу үчүн биринчи болуп саналган класстык чен, эгерде бул класстык чен андагыдан жогору болсо, ыйгарылышы мүмкүн. Мындай учурда класстык чен ырааттуулукту сактабастан жана мурда класстык ченде кызматтын узактыгын эске албастан ишин баалоонун жыйынтыгы боюнча ыйгарылат.

23. Кызматчыга баалоонун жыйынтыгы боюнча кызмат орундарынын бир тобунун алкагында ушул Жобонун 16 жана 17-пункттарында каралган мөөнөттөрдү сактабастан класстык чен кезексиз ыйгарылышы мүмкүн.

24. Мамлекеттик жарандык кызматтын административдик кызмат орундарына кызмат орундарынын топторун эске алуу менен төмөнкүдөй класстык чендер туура келет:

1) кенже топтогу кызмат орундарына мамлекеттик жарандык кызматтын кенже инспектору класстык чени;

2) улук топтогу кызмат орундарына мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы инспектору, мамлекеттик жарандык кызматтын 2-класстагы инспектору, мамлекеттик жарандык кызматтын 1-класстагы инспектору класстык чени;

3) башкы топтогу кызмат орундарына мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы кеңешчиси, мамлекеттик жарандык кызматтын 2-класстагы кеңешчиси, мамлекеттик жарандык кызматтын 1-класстагы кеңешчиси класстык чени;

4) жогорку топтогу кызмат орундарына мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси, мамлекеттик жарандык кызматтын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси, мамлекеттик жарандык кызматтын 1-класстагы мамлекеттик кеңешчиси класстык чени.

25. Муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарына кызмат орундарынын топторун эске алуу менен төмөнкүдөй класстык чендер туура келет:

1) кенже топтогу кызмат орундарына муниципалдык кызматтын кенже инспектору класстык чени;

2) улук топтогу кызмат орундарына муниципалдык кызматтын 3-класстагы инспектору, муниципалдык кызматтын 2-класстагы инспектору, муниципалдык кызматтын 1-класстагы инспектору класстык чени;

3) башкы топтогу кызмат орундарына муниципалдык кызматтын 3-класстагы кеңешчиси, муниципалдык кызматтын 2-класстагы кеңешчиси, муниципалдык кызматтын 1-класстагы кеңешчиси класстык чени;

4) жогорку топтогу кызмат орундарына муниципалдык кызматтын 3-класстагы муниципалдык кеңешчиси, муниципалдык кызматтын 2-класстагы муниципалдык кеңешчиси, муниципалдык кызматтын 1-класстагы муниципалдык кеңешчиси класстык чени.

26. Мамлекеттик жарандык кызматтын кенже инспектору, мамлекеттик жарандык кызматтын 3, 2, 1-класстагы инспектору, мамлекеттик жарандык кызматтын 3, 2, 1-класстагы кеңешчиси класстык чендерин ыйгарууну ишин баалоонун жыйынтыгы боюнча статс-катчынын (аппарат жетекчисинин, мамлекеттик органдын жетекчисинин кадр маселелерин тейлеген орун басарынын) сунушу боюнча мамлекеттик органдын жетекчиси жүргүзөт.

27. Муниципалдык кызматтын кенже инспектору, муниципалдык кызматтын 1, 2, 3-класстагы инспектору класстык чендерин ыйгарууну ишин баалоонун жыйынтыгы боюнча тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси жүргүзөт.

28. Муниципалдык кызматтын 1, 2 жана 3-класстагы кеңешчиси деген класстык чендерин ыйгарууну ишин баалоо жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин сунушу боюнча мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) жетекчиси жүргүзөт.

Муниципалдык кызматтын 1, 2 жана 3-класстагы кеңешчиси класстык ченин ыйгаруу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга төмөнкү документтер киргизилет:

- тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин сунушу (тартип жазасы бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);

- паспорттун көчүрмөсү;

- эмгек китепчесинин нотариалдык же иштеген жери боюнча персоналды башкаруу кызматтары тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

- класстык чени бар болсо, мурда ыйгарылган класстык чени жөнүндө документ (буйруктун нотариалдык же иштеген жери боюнча персоналды башкаруу кызматтары тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү);

- кызматчынын баасын жана класстык ченди ыйгаруу жөнүндө сунушту көрсөтүү менен баалоо боюнча комиссиянын протоколунун көчүрмөсү (иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматтары тарабынан күбөлөндүрүлөт).

(КР Президентинин 2019-жылдын 2-августундагы ПЖ № 101 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

29. Мамлекеттик жарандык кызматтын 1, 2, 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси, муниципалдык кызматтын 1, 2, 3-класстагы муниципалдык кеңешчиси класстык чендерин ыйгарууну Кыргыз Республикасынын Президенти төмөнкүдөй тартипте жүргүзөт:

1) функцияларына Кыргыз Республикасынын Президентинин ишин камсыз кылуу кирген, Кыргыз Республикасынын Президентинин карамагына тиешелүү болгон мамлекеттик органдарда жана мамлекеттик башка органдарда жогорку административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген кызматчылар үчүн - тиешелүү мамлекеттик органдын жетекчисинин сунушу боюнча;

2) функцияларына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишин камсыз кылуу кирген, мамлекеттик органдарда жогорку административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген кызматчылар үчүн - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын сунушу боюнча;

3) аткаруу бийлигинин органдарда жогорку административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген кызматчылар үчүн - Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин позициясын тиркөө менен тиешелүү мамлекеттик органдын жетекчисинин сунушу боюнча;

4) муниципалдык кызматтын жогорку административдик кызмат орундарын ээлеген кызматчылар үчүн - тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин сунушу боюнча.

30. Мамлекеттик жарандык кызматтын 1, 2, 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси, муниципалдык кызматтын 1, 2, 3-класстагы муниципалдык кеңешчиси класстык чендерин ыйгарууга сунуштар төмөнкү документтер менен киргизилет:

1) кадрларды каттоо боюнча жекече баракча;

2) өмүр баяны;

3) сунуш кылынып жаткан талапкерге чогуу иштеген жери боюнча аны билген кызматкерлердин кеминде 3 пикири;

4) 4x6 фотосүрөтү (2 даана);

5) билими жөнүндө, илимий даража, илимий наам ыйгаруу жөнүндө дипломдордун көчүрмөсү.

31. Мамлекеттик жарандык кызматтын 1, 2, 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси, муниципалдык кызматтын 1, 2, 3-классташ муниципалдык кеңешчиси класстык чендерин ыйгарууга материалдарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматынын жогорку класстык чендерин ыйгаруу, төмөндөтүү жана ажыратуу жөнүндө сунуштарды кароо боюнча комиссия (мындан ары - Комиссия) карайт.

Комиссия берилген материалдарды иликтейт жана кароонун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Президентине тиешелүү сунуш киргизет.

Берилген материалдар ушул Жободо каралган талаптарга туура келбесе, Комиссия материалдарды туура эместиктерди жоюу үчүн кайтарууга укуктуу.

32. Өзгөчө тартипте Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы жана Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы дайындоочу адамдарга класстык чендер баалоо жүргүзүлбөстөн ыйгарылат.

"Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 24-беренесинин 7 жана 8-бөлүктөрүнө ылайык дайындалган адамдарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте ишин баалоонун жыйынтыгы боюнча класстык чендер ыйгарылат.

33. Ыйгарылган класстык чен кызматчынын кызматтык күбөлүгүндө жана өздүк ишинде көрсөтүлөт, ал эми мамлекеттик жарандык кызматтын мамлекеттик кеңешчиси, муниципалдык кызматтын муниципалдык кеңешчиси класстык ченин ыйгарууда - тийиштүү күбөлүк берилет.

(КР Президентинин 2019-жылдын 2-августундагы ПЖ № 101 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

34. Класстык чен тартип жазасы бар кызматчыларга, ошондой эле кызматтык териштирүү жүргүзүлүп же жазык иши козголгон кызматчыларга ыйгарылбайт.

3. Класстык ченди сактоонун тартиби

 

35. Мамлекеттик кызмат ордуна дайындалгандан кийин муниципалдык кызматчыларга ыйгарылуучу класстык чени бар кызматчыга мурдагы кызмат орду боюнча муниципалдык кызматтын класстык ченине ылайык келген мамлекеттик жарандык кызматтын класстык чени баалоо жүргүзүлбөстөн ыйгарылат.

Муниципалдык кызмат ордуна дайындалгандан кийин мамлекеттик жарандык кызматчыларга ыйгарылуучу класстык чени бар кызматчыга мурдагы кызмат орду боюнча мамлекеттик кызматтын класстык ченине ылайык келген муниципалдык кызматтын класстык чени баалоо жүргүзүлбөстөн ыйгарылат.

Кызматчы кызматкерлерине аскердик наамдарды, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды, дипломатиялык рангдарды ыйгаруу каралган бир мамлекеттик органдан кызматкерлерине ушул Жобого ылайык класстык чен ыйгаруу каралган башка мамлекеттик органга же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына өткөн учурда алардын бар болгон аскердик наамы, агайын класстык чени, атайын наамы, дипломатиялык рангы сакталып калат.

Аскердик же атайын наамдары, атайын класстык чендери, дипломатиялык рангдары бар кызматчыларга бул аскердик же атайын наамга, атайын класстык ченге, дипломатиялык рангга ылайык келген класстык чен баалоо жүргүзүлбөстөн ыйгарылат. Бул абзац аскердик же атайын наамдарына, атайын класстык чендерине, дипломатиялык рангдарына караганда төмөн класстык чендери бар кызматчыларга да колдонулат.

(КР Президентинин 2019-жылдын 2-августундагы ПЖ № 101 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

36. Ыйгарылган класстык чен мамлекеттик кызматчыда ал ээлеген мамлекеттик жарандык кызматтын, муниципалдык кызматтын административдик кызмат ордунан бошотулганда жана мамлекеттик жарандык кызматтан, муниципалдык кызматтан кеткенде (анын ичинде пенсияга чыккандыгына байланыштуу) "отставкага кетти" деген көрсөтмө менен, ошондой эле кайрадан мамлекеттик жарандык кызматка, муниципалдык кызматка кирген учурда сакталып калат.

37. Кызматчылар аларга ыйгарылган класстык ченде өмүр бою калат жана ушул Жобонун 42-пунктунда көрсөтүлгөн негиздер боюнча гана класстык ченден ажыратылышы мүмкүн.

4. Класстык ченден ажыратуу, төмөндөтүү тартиби

38. Мамлекеттик жарандык кызматтын кенже инспектору, мамлекеттик жарандык кызматтын 3, 2, 1-класстагы инспектору, мамлекеттик жарандык кызматтын 3, 2, 1-класстагы кеңешчиси класстык чендеринен ажыратууну, төмөндөтүүнү статс-катчынын (аппарат жетекчисинин, мамлекеттик органдын жетекчисинин кадр маселелерин тейлеген орун басарынын) сунушу боюнча мамлекеттик органдын жетекчиси жүргүзөт.

39. Мамлекеттик жарандык кызматтын 1, 2, 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси жана муниципалдык кызматтын 1, 2, 3-класстагы муниципалдык кеңешчиси класстык чендеринен ажыратууну, төмөндөтүүнү Кыргыз Республикасынын Президенти төмөнкүдөй тартипте жүргүзөт:

1) функцияларына Кыргыз Республикасынын Президентинин ишин камсыз кылуу кирген, Кыргыз Республикасынын Президентинин карамагына тиешелүү болгон мамлекеттик органдарда жана мамлекеттик башка органдарда жогорку административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген кызматчылар үчүн - тиешелүү мамлекеттик органдын жетекчисинин сунушу боюнча;

2) функцияларына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишин камсыз кылуу кирген мамлекеттик органдарда жогорку административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген кызматчылар үчүн - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын сунушу боюнча;

3) аткаруу бийлигинин органдарда жогорку административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген кызматчылар үчүн - Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин позициясын тиркөө менен тиешелүү мамлекеттик органдын жетекчисинин сунушу боюнча;

4) муниципалдык кызматтын жогорку административдик кызмат орундарын ээлеген кызматчылар үчүн - тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин сунушу боюнча.

40. Мамлекеттик жарандык кызматтын 1, 2, 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси, муниципалдык кызматтын 1, 2, 3-класстагы муниципалдык кеңешчиси класстык чендеринен ажыратууга жана төмөндөтүүгө материалдарды Комиссия карайт.

Комиссия сунуш кылынган материалдарды иликтейт жана кароонун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Президентине тиешелүү сунуш киргизет.

41. Муниципалдык кызматтын кенже инспектору; муниципалдык кызматтын 1, 2, 3-класстагы инспектору класстык чендеринен ажыратууну, төмөндөтүүнү тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси жүргүзөт.

Муниципалдык кызматтын 1, 2, 3-класстагы кеңешчиси класстык чендеринен ажыратууну, төмөндөтүүнү тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин сунушу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жетекчиси жүргүзөт.

42. Кызматчы Кыргыз Республикасынын жазык мыйзамдарында белгиленген учурларда кылмыш жасагандыгы үчүн соттун чечими боюнча класстык ченден ажыратылышы мүмкүн.

Кызматчы Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде башкача каралбаса, Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкондугуна байланыштуу класстык ченден ажыратылат.

(КР Президентинин 2019-жылдын 2-августундагы ПЖ № 101 Жарлыгынын редакциясына ылайык)