Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2000-жылдын
7-февралындагы № 67 токтому
менен бекитилген

Жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча райондук (шаардык) башкармалыктар жөнүндө
ТИПТҮҮ ЖОБО

 

(КР Өкмөтүнүн
2009-жылдын 12-августундагы № 515, 2014-жылдын 23-майындагы № 275, 2015-жылдын 23-июлу № 523
токтомдорунун редакцияларына ылайык)

I. Жалпы жоболор

Жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча райондук (шаардык) башкармалыктары (мындан ары "жергиликтүү каттоо органдары") жөнүндө ушул Типтүү жобо Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин, Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин жана башка ченемдик укуктук актылардын негизинде жана ченемдерин аткарууга иштелип чыгып, жергиликтүү каттоо органдарынын укуктарын, функцияларын жана иш ыкмасын аныктайт.

Жергиликтүү каттоо органдары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо департаментинин (мындан ары - Департамент) аймактык бөлүнүштөрү болуп саналат, өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын (мындан ары - Кызмат) жана Департаменттин актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

(Үчүнчү абзац КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-майындагы № 275 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(Төртүнчү абзац КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-майындагы № 275 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

Жергиликтүү каттоо органдары, мамлекеттик мекемедей, юридикалык жак болуп эсептелет, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн, мамлекеттик жана расмий тилинде өзүнүн аталышы жазылган мөөрү, керектүү штамптары жана бланктары, өз алдынча балансы жана банкта эсептери болот, ошондой эле сотто доогер жана жоопкер катары чыга алат.

Жергиликтүү каттоо органдары мамлекеттик мекеме уюштуруу-укуктук калыбында түзүлөт, мүлкү аларга оперативдүү башкарууга берилет.

Жергиликтүү каттоо органдарынын жайгашкан жерин Кызмат белгилейт.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-майындагы № 275 токтомунун редакциясына ылайык)

II. Жергиликтүү каттоо органынын милдеттери жана иши

Жергиликтүү каттоо органы төмөндөгүдөй милдеттерди аткарат:

- кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, жер кадастры, кадастрдык картографиялоо, жер жана кыймылсыз мүлк рыногун өнүктүрүү боюнча бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары белгилеген тартипте, кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоону жүргүзүү;

- өзүнүн каттоо аймагында, кыймылсыз мүлккө укуктарга, ошол укуктарды чектөөнүн, алардын пайда болушу жана токтотулушу жөнүндө бирдиктүү мамлекеттик реестр жүргүзүү;

- кыймылсыз мүлккө катталган укуктарды мамлекеттик коргоону камсыз кылуу;

- кыймылсыз мүлк, анын ичинде жердин рыногунун өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү;

- кыймылсыз мүлккө техникалык текшерүү жүргүзүү жана техникалык паспорт берүү;

- кыймылсыз мүлктүн наркынын өлчөмүн аныктоо методикасынын негизинде кыймылсыз мүлктү, анын ичинде жерди баалоо;

- жер реформасын жүргүзүүгө катышуу;

- жерге жайгаштыруу иштерин уюштуруу;

- айыл чарба жерлерин жакшыртуу, жер кыртышынын асылдуулугун жогорулатуу жана жерлерди коргоо боюнча чаралардын комплексин иштеп чыгууга катышуу;

- (он экинчи абзац КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 23-июлу № 523 токтомуна ылайык кγчγн жоготту)

- мыйзамдар белгилеген тартипте кыймылсыз мүлктүн ачык соода-сатыгына катышуу;

- өзүнүн каттоо аймагында жер ресурстары боюнча маалымат банкын түзүү;

- (он бешинчи абзац КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-майындагы № 275 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- жерлерди бөлүп берүүдө айыл чарба өндүрүшүнүн коромжулуктарын жана алынбай калган пайданы кайтарып берүү ченемдерин өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизүү.

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 12-августундагы № 515, 2014-жылдын 23-майындагы № 275 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

III. Жергиликтүү каттоо органынын милдеттери

Жергиликтүү каттоо органы төмөндөгүлөргө милдеттүү:

- кыймылсыз мүлк бирдиктерине укуктарды, ал укуктарды чектөөлөрдү, алардын пайда болушунун, өзгөрүүсүн жана токтолушун каттоо;

- кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча укук мамилелеринен келип чыккан талаштарды чечүүгө катышуу;

- алгачкы (системалык) каттоону жүргүзүү жана анын жүрүшү жөнүндө индекстелген каттоо карталарын, кыймылсыз мүлктүн бирдиктеринин менчик ээлеринин жана башка укугу барлардын тизмелерин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жана жергиликтүү каттоо органдарында илүү жолдору менен калкты маалымдоо;

- кыймылсыз мүлк бирдиктерине укуктардын бирдиктүү мамлекеттик реестрин түзүү үчүн өзүнүн каттоо аймагынын маалымат негизин түзүү;

- мыйзамдарда белгиленген тартипте катталган укуктар жөнүндө маалыматтарды берүү;

- кыймылсыз мүлк бирдиктерине салынган чектөөлөрдү толук жана өз учурундагы эсепке алуу;

- кыймылсыз мүлккө техникалык текшерүү жүргүзүү жана техникалык паспорт берүү;

- кыймылсыз мүлк рыногун түзүү жана кеңейтүү;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын № 409 токтому менен бекитилген Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кепилдик фонду жөнүндө Жобого ылайык кепилдик фондуна каражат чегерип туруу;

- Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган учурларда жергиликтүү каттоо органынын күнөөсү менен жеке жана юридикалык жактарга келтирилген материалдык зыяндын ордун толтуруу боюнча тийиштүү чараларды көрүү зарылдыгы тууралуу Департаментке он жумуш күндүн ичинде маалымдоо;

- келип түшкөн документтер жөнүндө каттоо журналдарына, каттоо карточкаларына, каттоо иш кагаздарына толук жана так жазуу менен, архивдин толуктугун жана сакталышын көзөмөлдөө;

- катталган укук жөнүндө документ берүү же болбосо каттоого тапшырылган документке аныктоо жазуусун коюу жолу менен жүргүзүлгөн каттоону аныктоо, каттоо карточкасынын жана башка, каттоо иш кагаздарындагы документтердин ишендирилген көчүрмөлөрүн берүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда каттоодо кетирилген каталарды оңдоо;

- консультациялык жана маалымат берүү кызматтарын көрсөтүү;

- кыймылсыз мүлк бирдигине укуктар жана укуктарды чектөө жагынан келип чыккан талаштарды кызыккан тараптардын ортосунда макулдашып чечүүгө чараларды көрүү;

- административдик-аймактык жана аймактык-өндүрүштүк чектерди кошкондо жеринде белгилөө (калыбына келтирүү) жана бекемдөө (белгилөө) менен жерлерди чектөөнү жүргүзүү;

- жерге жайгаштыруу боюнча долбоор-сметалык документтерге техникалык экспертиза жүргүзүү;

- жер үлүштөрдүн аянтын жана өлчөмүн аныктоо;

- участкалардын чектерин аныктоо жана тактоо;

- жаңыдан уюшулган чарбакер субъекттердин жер пайдалануусун түзүү;

- бардык категориялардагы жерлердин эсебин жүргүзүү;

- райондордун дежур картасын жүргүзүү;

- топографиялык иштерди жүргүзүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары белгилеген тартипте жер участкаларына укук белгилөөчү документтерди даярдоо, түзүү жана берүү;

- жерге жайгаштыруу иштерине техникалык долбоорлорун иштеп чыгууга катышуу;

- курулуштардын бардык түрлөрү үчүн жер участкаларын тандоо жана алуу боюнча сунуштарды ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарына даярдоо;

- мамлекеттик жана башка айыл чарбасынан тышкары муктаждыкка жерлерди алуудагы (сатып алуудагы) жоготууларды эсептөөнү жүргүзүү;

- каттоо бөлмөлөрүн тийиштүү абалда күтүү, граждандар менен иш алып барууда сылык мамиле жасоо, коопсуздук техникасын жана өрткө каршы коопсуздук эрежелерин сактоо.

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 12-августундагы № 515, 2014-жылдын 23-майындагы № 275 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

IV. Жергиликтүү каттоо органынын укуктары

Жергиликтүү каттоо органы төмөндөгү укуктарга ээ:

мыйзамдарда каралган учурларда кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоону токтотууга жана андан баш тартууга;

- каалаган жеке жана юридикалык жактарга каттоо иш-чараларына байланыштуу каалаган документтерди берүү талабы менен кайрылууга, бардык жактардан кыймылсыз мүлккө укугу жөнүндө документтерди, маалыматты жана түшүндүрүүлөрүн берүүгө талап кылууга;

- өзүнүн укуктарынын чегинде кыймылсыз мүлккө укуктарга байланыштуу талаштарды чечүүгө катышуу;

- кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоого тийиштүү маселелер боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга жана Департаментке сунуштарды киргизүү;

- кызмат милдеттерин аткаруу максатында кызматкерлерин иш күнү ичинде өз каттоо зонасындагы ар кандай кыймылсыз мүлк объектине жиберүү;

- өзүнүн укуктарынын чегинде административдик укук бузуулар жөнүндө иштерди кароо жана административдик айып салуу.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-майындагы № 275 токтомунун редакциясына ылайык)

V. Жергиликтүү каттоо органынын ишин уюштуруу

Жергиликтүү каттоо органынын (райондук, шаардык) ишин түздөн-түз жетектөөнү жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчылары, ал эми Бишкек жана Ош шаарларында - жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын башчылары менен макулдашуу боюнча Кызматтын төрагасы тарабынан (контракттык негизде) кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу начальник ишке ашырат.

Жергиликтүү каттоо органынын начальнигинин орун басары, башкы бухгалтери Департаменттин директорунун сунушу боюнча Кызматтын төрагасы тарабынан (контракттык негизде) кызматка дайындалышат жана кызматтан бошотулушат, түзүмдүк бөлүнүштөрдүн начальниктери жергиликтүү каттоо органынын начальнигинин сунушу боюнча Департаменттин директору тарабынан кызматка дайындалышат жана кызматтан бошотулушат.

Жергиликтүү каттоо органынын начальниги жок учурда, анын функцияларын жергиликтүү каттоо органынын начальнигинин орун басары, ал эми мындай кызмат жок учурда - жергиликтүү каттоо органынын начальнигинин буйругу менен дайындалуучу бөлүмдөрдүн начальниктеринин бири ишке ашырат.

Жергиликтүү каттоо органынын начальниги Департамент тарабынан бекитилген кызмат орундарына жана талаптарга ылайык жергиликтүү каттоо органынын калган кызматкерлерин дайындайт.

Жергиликтүү каттоо органынын начальниги:

- жергиликтүү каттоо органынын ишин жалпы башкарууну ишке ашырат;

- жергиликтүү каттоо органына жүктөлгөл милдеттердин өз учурунда жана так аткарылышына жекече жоопкерчилик тартат;

- эмгек мыйзамдарына ылайык жергиликтүү каттоо органынын кызматкерлерин дайындайт жана кызматынан бошотот;

- өз укуктарынын чегинде буйруктарды чыгарат жана анын аткарылышын көзөмөлдөйт;

- Департаменттин директорунун жана Кызматтын төрагасынын буйруктарын аткарат;

- мамлекеттик органдарда жана башка уюмдарда башкармалыктын өкүлү болот;

- өз укуктарынын чегинде мүлктү жана каражаттарды башкарат, банкта эсептерди ачат;

- өз укуктарынын чегинде жергиликтүү каттоо органы тарабынан жумуштарды жүргүзүү жана кызмат көрсөтүү жөнүндө келишимдерди түзөт жана аларды бузат;

- жергиликтүү каттоо органынын финансы-чарба иштерине жооп берет;

- эмгек тартибин сактоого жооп берет жана каттоо органынын ишмердигин камсыз кылууга байланышкан башка маселелерди чечет;

- жергиликтүү каттоо органынын ишин граждандардын жергиликтүү каттоо органына ылайыктуу убакытта кайрылуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылгыдай уюштурат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-майындагы № 275 токтомунун редакциясына ылайык)

VI. Жергиликтүү каттоо органынын мүлкү жана каржылоо тартиби

Мүлк жергиликтүү каттоо органынын оперативдик башкаруу укугунда бекитилет жана анын максатына ылайык пайдаланылат.

Жергиликтүү каттоо органдары иштерин өзүн-өзү каржылоо принциптеринде (толук чарбалык эсеп) жүргүзүшөт.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-майындагы № 275 токтомунун редакциясына ылайык)

VII. Жергиликтүү каттоо органынын ишин токтотулушу

Жергиликтүү каттоо органын кайра уюштуруу жана ишин токтотуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.