Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИ

ТОКТОМ

2011-жылдын 29-сентябры № 1061-V

"Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын аткарылышын камсыз кылуу боюнча чаралар тууралуу

Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Кыргызстандын эли Кыргыз Республикасында эгемендиктин туткасы жана мамлекеттик бийликтин бирден бир булагы болуп саналат. Кыргызстандын эли өз бийлигин шайлоолордо жана референдумдарда түздөн-түз жүзөгө ашырат. Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары жашыруун добуш берүү менен жалпыга тең шайлоо укугунун негизинде жүзөгө ашырылууга тийиш болгон эркин шайлоолорду коомдун жана мамлекеттин демократиялык түзүлүшүнүн негиз болуучу принциптеринин бири катары тааныйт.

Мамлекет жарандардын шайлоо укуктарын, мамлекеттик органдарга шайлоо жана шайлануу укуктарынын кепилдиктерин камсыз кылууга милдеттүү.

Мамлекеттик бийлик органдары жарандардын эрк-ниетин эркин билдирүүсү демократиялык шайлоонун кыйшаюусуз шарты экендигин көңүлгө алуу менен Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону эркин, ак ниет жана бүдөмүксүз өткөрүүнү камсыз кылууга милдеттүү экендигин эске алып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. 2011-жылдын 30-октябрындагы Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде мамлекеттик бийлик органдарынын, шайлоо комиссияларынын, башка мамлекеттик органдардын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын иши жарандарды шайлоого катышууга же катышпоого мажбурлоо, ошондой эле жарандардын тигил же бул талапкерди эркин тандоосуна таасир көрсөтүү максаты менен жарандарга таасир көрсөтүүнүн ар кандай түрлөрүн болтурбоого багытталууга тийиш.

2. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын өткөөл мезгилдеги Президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчиси, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Жетекчиси, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын Жетекчиси, министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун, укук коргоо органдарынын жетекчилери, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчылары, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары:

мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар үчүн тиешелүү милдеттер менен чектөөлөрдү белгилеген Кыргыз Республикасындагы шайлоо жөнүндө мыйзамдардын талаптарын кыйшаюусуз сактасын;

Кыргыз Республикасынын жарандарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерге, саясий партияларга, талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө жана ишенимдүү адамдарына шайлоо жөнүндө мыйзамдар менен каралган үгүт ишин эркин жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылсын;

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын, аткаруу бийлик органдарынын, укук коргоо органдарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарынын шайлоо комиссияларынын ишине кийлигишүүсүнө тыюу салсын;

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерге мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына жетүүнүн тең шарттарын камсыз кылсын;

мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга өз кызмат ордунун же кызматтык милдеттерин аткарууда шайлоо алдындагы үгүт ишине катышууга, кызмат ордунун жана кызматтык абалынын артыкчылыктарын кайсы болбосун талапкердин пайдасына колдонууга тыюу салсын;

баш ийген аткаруу бийлик органдарынын, укук коргоо органдарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын шайлоо алдындагы үгүт ишине мыйзамсыз катышкан, ошондой эле өздөрүнүн кызмат ордунун жана кызматтык абалынын артыкчылыктарын кайсы болбосун талапкердин пайдасына колдонгон жетекчилерин жана кызмат адамдарын токтоосуз тартип жоопкерчилигине тартсын, ал эми зарыл учурда ээлеген кызмат ордунан бошотсун.

3. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жарандардын шайлоо укуктарынын сакталышы, шайлоо жөнүндө мыйзамдардын жоболорунун аткарылышы жана шайлоо комиссиялары тарабынан алардын бир түрдүү колдонулушун камсыз кылуу, шайлоо жөнүңдө мыйзамдардын ченемдерин колдонуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн зарыл чараларды көрсүн.

4. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору:

шайлоо жөнүндө мыйзамдардын аткарылышына натыйжалуу прокурордук көзөмөлдү камсыз кылып, шайлоо жөнүндө мыйзамдардын бузулуу фактыларын, алар ким тарабынан жасалгандыгына карабастан, өз убагында табууга жана болтурбоого жетишсин;

прокурордук көзөмөлдү такай жана мыйзамдуулуктун бузулгандыктары жөнүндө арыздар менен билдирүүлөрдүн келип түшкөн-түшпөгөнүнө карабастан жүзөгө ашырсын;

шайлоо жөнүндө мыйзамдардын табылган ар бир бузулушу боюнча мыйзам менен белгиленген тартипте прокурордук жооп кайтаруу чараларын өз убагында көрсүн;

шайлоочулардын, талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана ишенимдүү адамдарынын шайлоо комиссияларынын, мамлекеттик жана башка органдардын, алардын кызмат адамдарынын, шайлоо процессинин башка катышуучуларынын жарандардын шайлоо укуктарын, шайлоо жөнүндө мыйзамдардын жоболорун бузган чечимдерине жана аракеттерине (аракетсиздигине) арыздары менен даттанууларын прокуратура органдарынын ыкчам кароосун камсыз кылсын;

саясий экстремизмге каршы туруу, конституциялык түзүлүшкө кол салуу, расалык, этностор аралык, социалдык же диний жек көрүүнү козутууга, зомбулукту жана согушту жактоого каршы күрөшүү жөнүндө мыйзамдардын аткарылышына прокурордук көзөмөлдү активдештирсин.

5. Кыргыз Республикасынын Жогорку соту шайлоого даярдануу жана өткөрүү мезгилинде шайлоо процессине катышуучуларынан келип түшкөн бардык арыздар менен даттанууларды өз убагында кароону камсыз кылуу жана шайлоо талаштарын кароодо бирдиктүү соттук практиканы аныктоо боюнча зарыл чараларды көрсүн.

6. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын катышуусу менен шайлоо процессинин жүрүшүнө байкоо жүргүзүү үчүн чет өлкөлүк мамлекеттер менен эл аралык уюмдардын эл аралык байкоочуларынын кеңири катышуусун камсыз кылуу үчүн зарыл чараларды көрсүн жана алар тарабынан өз ыйгарым укуктарынын жүзөгө ашырылышына көмөк көрсөтсүн.

7. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоодо жана өткөрүүдө коомдук тартипти, жарандардын, шайлоо процессинин катышуучуларынын коомдук тартиптин бузулушуна, ошондой эле колдонуудагы мыйзамдарга ылайык алар үчүн администрациялык жоопкерчилик каралган аракеттерге тиешелүү арыздарынын (даттанууларынын) ыкчам каралышын камсыз кылсын.

8. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңешинин Төрагасы

 

А.Келдибеков