Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИ

ТОКТОМ

2012-жылдын 30-майы № 1942-V

Кыргыз Республикасында элдик мыйзам чыгаруу демилгесин жүзөгө ашыруу үчүн кол коюу барагынын формасын аныктоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасында элдик мыйзам чыгаруу демилгесин жүзөгө ашыруу үчүн кол коюу барагынын формасы аныкталсын (тиркелет).

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

кол коюу барагынын формасын толтуруунун, кол коюу барагындагы шайлоочулардын койгон колдорун ырастаган демилге тобунун мүчөсүнүн койгон колун ырастоонун тартибин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыны 2012-жылдын 1-сентябрына чейин иштеп чыксын жана бекитсин;

ушул токтомдун 2-пунктунун экинчи абзацы менен каралган тапшырманын аткарылышы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 2012-жылдын 1-сентябрына карата маалымдасын.

2. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитетине (Э.Ж.Алымбеков) жүктөлсүн.

 

Төрага

А.Жээнбеков

 

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңешинин

2012-жылдын 30-майындагы

№ 1942-V токтомуна

тиркеме

 

КОЛ КОЮУ БАРАГЫ

 

┌───────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┐

│   Демилге тобун   │   Каттоо датасы  │ Каттоо жөнүндө күбөлүк берген│

│  каттоо жөнүндө   │                  │       органдын аталышы       │

│ күбөлүктүн номери │                  │                              │

├───────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤

│                   │                  │                              │

└───────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────┘

Биз, төмөндө кол койгондор, "___________" газетасынын 20__-жылдын "__"_________ № ___ жарыяланган (ЖМКнын аталышы, чыгуу датасы жана номери) _________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

(мыйзам долбоорунун аталышы)

_______________________________________________________________________

(референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбоору киргизилген учурда

_______________________________________________________________________

референдумга чыгарылуучу маселенин долбоорунун текстинин аталышы)

_______________________________________________________________________ мыйзамдын долбоорунун тексти менен (референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбоору киргизилген учурда - референдум дайындоо жөнүндө мыйзамдын долбоорунун тексти жана референдумга чыгарылуучу маселенин долбоорунун тексти менен) таанышып чыгып, анын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизилишин колдойбуз.

┌──┬────────┬────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┬────────┐

│К │Фамилия-│Туулган │Жашаган  │Жарандын    │Колу(*)│Кол коюу│Колду   │

│а │сы,     │жылы    │жеринин  │инсанын     │       │датасы  │чакыртып│

│т.│аты,    │(18 жаш │дареги   │ырастоочу   │       │        │алуу    │

│N │атасынын│куракта-│(область,│документтин │       │        │жөнүндө │

│  │аты     │гылардын│шаар,    │же аны      │       │        │маалы-  │

│  │        │туулган │район,   │алмаштыруучу│       │        │маттар  │

│  │        │датасы) │көчө,    │документтин │       │        │        │

│  │        │        │үйдүн    │аталышы,    │       │        │        │

│  │        │        │жана     │сериясы жана│       │        │        │

│  │        │        │квартира-│номери      │       │        │        │

│  │        │        │нын      │            │       │        │        │

│  │        │        │номерле- │            │       │        │        │

│  │        │        │ри)      │            │       │        │        │

├──┼────────┼────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤

├──┼────────┼────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤

├──┼────────┼────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┤

└──┴────────┴────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┴────────┘

 

Кол коюу барагын ырастайм ________________________________________ _______________________________________________________________________

(кол чогулткан демилге тобунун мүчөсүнүн

_______________________________________________________________________

фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган датасы,

_______________________________________________________________________

жашаган жеринин дареги, документти берген органдын аталышын

_______________________________________________________________________

көрсөтүү менен инсанын ырастоочу документтин же аны алмаштыруучу

_______________________________________________________________________

документтин сериясы жана номери)

 

________________________________________

(кол чогулткан демилге тобунун мүчөсүнүн

колу жана анын коюлган датасы)

 

Мыйзам чыгаруу демилге укугунун демилге тобунун төрагасы

 

_____________________________

(колу жана аны койгон датасы)

 

Эскертүү:

(*) Кол коюу барагына көрүүсү боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү же болбосо колу жок, же болбосо башка дене кемчилдиктеринин айынан кол коюу барагына өз алдынча кол коюуга жөндөмсүз адам кол коюп жаткан учурда, кол коюлган баракка медициналык-социалдык эксперттик комиссиянын тиешелүү справкасынын көчүрмөсүн тиркөө менен ал үчүн башка адамдын кол коюусуна жол берилет.