Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2013-жылдын 21-октябрындагы
№ 573 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын калкынын Бирдиктүү мамлекеттик реестри жөнүндө
жобо

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-мартындагы № 124, 2017-жылдын 28-сентябрындагы № 619, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-июнундагы № 30, 2021-жылдын 4-августундагы № 107 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын калкынын бирдиктүү мамлекеттик реестри жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын калкынын бирдиктүү мамлекеттик реестри (мындан ары - калктын реестри) жөнүндө түшүнүктү, анын арналышын жана мазмунун аныктайт жана мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аны жүргүзүүсүнүн, калктын реестрине киргизилген маалыматты "Ички миграция жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык берүүсүнүн жана пайдалануусунун тартибин, жоопкерчилигин, ыйгарым укуктарын белгилейт.

2. Калктын реестри - Кыргыз Республикасынын жарандарын автоматташтырылган персоналдаштырылган бирдиктүү эсепке алуу системасы. Калктын реестри Кыргыз Республикасынын жарандары жөнүндө, Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган жана каттоонун объекттери болгон жарандар жана жарандыгы жок адамдар жөнүндө, миграциянын масштабы жана багыттары жөнүндө маалыматтарды топтоо, сактоо, актуалдаштыруу жана талдоо үчүн, ошондой эле бул маалыматты Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте башка юридикалык жана жеке жактарга берүү үчүн арналган.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-мартындагы № 124 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Калктын реестри мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын баардык маалыматтык системалары үчүн калктын баардык категориялары жөнүндө персоналдык маалыматтардын бирден бир расмий булагы болот.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү калктын реестринин уюштуруучусу болот.

2. Калктын реестринин мазмуну

5. Калктын реестри Кыргыз Республикасынын жарандарынын, Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын жекече маалыматтарын камтыйт. Жарандардын жеке маалыматтарынын мазмуну калк жөнүндө мамлекеттик маалыматтык ресурстардын негизин түзөт, аларды мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары түзүшөт жана пайдаланышат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-мартындагы № 124 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Жекече маалыматтар төмөнкүдөй түзүмдө болот:

6.1. Негизги жеке маалыматтар:

1) жарандын идентификациялык жеке номери (ИЖН);

2) жарандын идентификациялык жеке маалыматтары:

- фамилиясы;

- аты;

- атасынын аты;

- мурдагы фамилиясы, аты, атасынын аты (өзгөртүлгөн болсо);

- жынысы;

- туулган күнү;

- туулган жери;

3) графикалык көрүнүшү (фото сүрөтү)/цифралык фотопортрет;

4) жарандыгы:

- жарандыгы;

- жарандыкты алуунун же токтотуунун негизи;

- жарандыкты алган же токтотулган күн;

5) жашаган жана/же турган жери жөнүндө маалыматтар:

- мурдагы жашаган жери;

- азыркы жашаган жана/же турган жери;

- облус;

- район;

- шаар, айыл;

- микрорайон, көчө, үйдүн номери, корпус, квартиранын номери;

- каттоолук эсепке коюунун түрү жана күнү;

- каттоолук эсептен чыгарылган күн;

6) эгер өлсө, өлгөндүгү жөнүндө маалыматтар:

- өлгөн күнү, жери жана өлүмдүн себеби, көмүлгөн жери.

6.2. Кошумча жекече маалыматтар:

1) үй-бүлөлүк абалы жана туугандарынын жекече маалыматтары:

- үй-бүлөлүк абалы;

- атасынын фамилиясы, аты, атасынын аты жана идентификациялык жеке номери;

- энесинин фамилиясы, аты, атасынын аты жана идентификациялык жеке номери;

- камкорчулардын жана/же көзөмөлчүлөрдүн фамилиясы, аты, атасынын аты жана идентификациялык жеке номери;

- жубайынын фамилиясы, аты, атасынын аты жана идентификациялык жеке номери;

- балдарынын фамилиясы, аты, атасынын аты жана идентификациялык жеке номери;

- туугандык байланыштары түзүлгөн жана/же ажыраган күн.

2) аскердик кызматты аткарганы жөнүндө маалыматтар:

- аскердик каттоого тургандыгы;

- аскердик каттоодон чыгарылышы;

- аскердик кызматты өтөгөн жери;

- алган аскердик наамдары жана адистиктери;

- мөөнөттүү кызматты өтөп жаткан адамдар жөнүндө маалыматтар;

3) билими жана окумуштуулук даражасы жөнүндө маалыматтар:

- окуу жай;

- окуу жайга кирген күнү;

- окуу жайды бүтүргөн (чыгарылган) күнү;

- алган адистиги;

- окумуштуулук даражасынын түрү жана берилген (ажыратылган) күнү;

4) ишинин түрү:

- статусу: иштейт/жумушсуз;

- иштеген жери;

- мурдагы иштеген жери;

- кесиби жана/же кызмат орду;

- жумушка орношкон/жумушсуз катары катталган күнү (эмгек биржасында катталган күнү);

- бошонгон күнү;

5) социалдык төлөмдөрү:

- пенсиянын/социалдык пособиелердин тиби;

- пенсия/социалдык пособие чектелген (же токтотулган) күн;

6) эмигранттар жөнүндө маалыматтар:

- өлкөдөн чыккан күнү;

- баруучу өлкөсү;

7) канынын группасы:

8) улуту (каалоосу боюнча).

6.3. Маалыматтарды ырастоочу документтер:

- документтин аталышы (коду);

- сериясы;

- номери;

- берилген күнү;

- жарактуулук мөөнөтү;

- берген орган.

3. Калктын реестрин жүргүзүүнүн жол-жобосу (тартиби)

7. Калктын реестрин жүргүзүүнүн негизги жол-жоболоруна маалыматтарды алгачкы киргизүү, маалыматтарды актуалдаштыруу, алып салуу, архивдик сактоо кирет.

8. Маалыматтарды калктын реестрине алгачкы киргизүү калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан туулгандыгы тууралуу актылык жазуунун же адамдын ким экендигин күбөлөндүрүүчү документтин негизинде - жарандардын арызы боюнча жүргүзүлөт.

(КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 4-августундагы № 107 токтомунун редакциясына ылайык)

9. Калктын реестринин маалыматтарын актуалдаштыруу жеке адамдын жекече маалыматтарын төмөнкүлөр берүүчү информациянын негизинде такай өзгөртүүдөн (оңдоолорду, толуктоолорду киргизүүдөн) турат:

1) өзүнүн жеке маалыматтарына өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл болгондо жарандардын жүйөлүү арыздары боюнча;

2) калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган:

- туулгандыгын, никени, ажырашууну каттаганда; фамилиясын жана (же) атын өзгөрткөндө; өлгөндө, ошондой эле жарандык абалдын актысын оңдоодо, толуктоодо, кайра калыбына келтирүүдө, кайрадан каттоодо же жокко чыгарууда; жаран ата-энелик укуктан ажыратылганда; идентификациялык жеке маалыматтары, үй-бүлөлүк абалы өзгөргөндө; туугандык байланыштары түзүлгөндө же ажыратылганда;

- Кыргыз Республикасынын жарандары документтештирилгенде (ID-карт, жалпы жарандык, дипломаттык жана кызматтык паспорттор берилгенде), жашаган же жүргөн жери катталганда, жарандыгы же улуту өзгөртүлгөндө;

3) тышкы иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан тарабынан - чет өлкөдө туруктуу жашаган же убактылуу жүргөн жарандарды каттоодо;

4) коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан тарабынан - адамдарды каттоого алууда, аскердик эсепке коюуда жана аскердик эсептен чыгарууда;

5) билим берүү жана илим чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан тарабынан - окуу жайларга өткөн жана окууну бүтүргөн (токтоткон) же ал окуу жайлардан чыгарылган адамдарды каттоодо;

6) социалдык өнүктүрүү, эмгек жана пенсиялык камсыздоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан тарабынан - жарандын социалдык-экономикалык абалы өзгөргөндө (ишинин түрү, жумушсуздук статусу, пенсия же социалдык пособие чектелиши);

7) иш берүүчүлөр жана башка мекемелер тарабынан - ишке кабыл алууда (эмгектик контракт түзүү) же бошотууда (эмгектик контрактты токтотуу.

 (КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-июнундагы № 30, 2021-жылдын 4-августундагы № 107 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

10. Калктын реестрине өзгөртүүлөр хронологиялык тартипти сактоо менен киргизилет.

11. Маалыматтар калктын реестрине жаран жөнүндө маалыматтардын тууралыгын ырастоочу документтердин негизинде, маалыматтарды актуалдаштырууга негиз болгон документке шилтеме жасоо менен ишке ашырылат. Ырастоочу документтер жөнүндө маалыматтар калктын реестрине киргизилет,

12. Калктын реестри мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүлөт. Калктын реестри электрондук вариантта жана картотека түрүндө жүргүзүлөт. Жогоруда айтылган маалыматтар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен нускамаларга ылайык берилет.

13. Туура эмес маалымат берген, керектүү маалыматтарды берүү мөөнөтүн кечиктирген жана керектүү маалыматты бербеген кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

14. Калктын реестри жоголгон же маалыматтары бузулган учурда алар кайра калыбына келтирилип, ал жөнүндө белгиленген форма боюнча жазуу жазылат.

4. Идентификациялык жеке номер

15. Жаранды калктын реестринин алкагында идентификациялоо Кыргыз Республикасынын аймагында жарандын негизги идентификациялык белгиси болуп эсептелүүчү идентификациялык жеке номердин (мындан ары - ИЖН) негизинде ишке ашырылат.

16. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-сентябрындагы № 619 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

17. ИЖНди калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган каттоонун ар бир субъектине ал жөнүндө маалыматтарды калктын реестрине алгачкы киргизүүдө ыйгарат жана жарандарды жекече (индивидуалдык) эсепке алуу чөйрөсүндөгү, ошондой эле күбөлөрдү, жабырлануучуларды жана жазык сот өндүрүшүнүн башка катышуучуларын коргоо жөнүндө мыйзамдарда каралган учурларды кошпогондо, ал маалыматтар сакталган бүткүл мезгил бою өзгөртүлбөстөн калат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-сентябрындагы № 619, 2021-жылдын 4-августундагы № 107 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

18. ИЖН паспортто (ID-карт, жалпы жарандык, дипломаттык жана кызматтык паспорт), туулгандыгы жөнүндө күбөлүктө, социалдык коргоо жөнүндө мамлекеттик күбөлүктө, айдоочулук күбөлүктө жана Кыргыз Республикасынын жаранынын ким экенин күбөлөндүрүүчү баардык башка документтерде милдеттүү түрдө көрсөтүлүүгө тийиш.

19. ИЖН жарандардын ар түрдүү категорияларын мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтык тутумдарынын деңгээлинде эсепке алуу жана идентификациялоо үчүн пайдаланылууга тийиш.

5. Калктын реестриндеги маалыматтарды пайдалануу, берүү жана коргоо

20. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган реестрдин маалыматтарын "Ички миграция жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында көрсөтүлгөн максаттарда гана иштеп чыгат жана пайдаланат.

(КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 4-августундагы № 107 токтомунун редакциясына ылайык)

21. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети калктын реестриндеги маалыматтык базаны демографиялык статистиканы жүргүзүү, эл каттоо жүргүзүү жана жеке адамдарды социалдык-демографиялык изилдөө үчүн мыйзамда белгиленген тартипте алууга укуктуу.

22. Калктын реестриндеги маалыматтарды жеке адамдар, юридикалык жактар жалпыланган отчеттор түрүндө пайдаланышат жана шайлоолордо шайлоочулардын, ошондой эле аскердик же альтернативдик кызматка чакырылуучу жарандардын тизмесин түзүү үчүн берилет.

Жумуштуу жана жумушсуз жарандардын саны жөнүндө маалыматтарды мамлекеттик башкаруу органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары пайдаланышы мүмкүн (эгер маалымат алардын аймагында жашаган жарандарга тиешелүү болсо).

23. Мамлекеттик орган же башка юридикалык жак өздөрүнүн компетенциясына ылайык атайын суроо-талап кылган учурда, калктын реестринин маалыматтары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырлары жана жеке маалыматтарды коргоо жөнүндө мыйзамдарынын талаптарын сактоо менен калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий чечиминин негизинде гана берилүүгө тийиш.

Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана жарандыгы жок адамдардын ким экендигин аныктоо максатында калктын реестринде камтылган маалыматтарды укук коргоо органдарына берүү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан белгиленген тартипте, ведомстволор аралык маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн алкагында, электрондук формада жүргүзүлөт.

(КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 4-августундагы № 107 токтомунун редакциясына ылайык)

24. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны калктын реестрине киргизилген өзү жөнүндө маалыматты алууга укуктуу.

25. Маалыматтарды алуучу ал маалыматтарды тийиштүү максат үчүн гана пайдалана алышат.

26. Калктын реестриндеги маалыматтар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык корголууга тийиш.

27. Берүүгө уруксаттуу маалымат калктын реестринен жеке адамдарга жана юридикалык жактарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен тартипте жана тарифтер боюнча акы төлөнүүчү негизде берилиши мүмкүн.

6. Калктын реестринин жүргүзүлүшү жана анын пайдаланылышы үчүн жоопкерчилик

28. Калктын реестрин жүргүзүү жана иштөөсү үчүн жоопкерчилик калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жүктөлөт.

Мамлекеттик органдардын кызматтык милдеттерине реестрди жүргүзүү кирген кызмат адамдары маалыматтын толуктугу, тууралыгы, бүтүндүгү жана аны ачыкка чыгарбоо үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке жоопкерчилик тартышат. Мамлекеттик органдардын кызмат адамдарына жарандар жөнүндө маалыматтарды мыйзамсыз алууга, иштеп чыгууга же пайдаланууга тыюу салынат.

Эгерде калктын реестрине туура эмес маалыматтар киргизилсе, анда калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган берилген документтердин негизинде жазууну ондоого тийиш. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилген документтердеги жазууларды (маалыматтарды) оңдоого жана аны берүүчүдөн да талап кылууга тыюу салынат.

(КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 4-августундагы № 107 токтомунун редакциясына ылайык)

29. Жеке маалыматтардын сапаты, эл жөнүндө мамлекеттик маалыматтык ресурстарды түзүүнүн жана пайдалануунун тартиби ички жана тышкы контроль тутуму менен сакталат.

Калктын реестрин жүргүзүүгө жана алынган маалыматты пайдаланууга ички контролду калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган түзгөн туруктуу иштөөчү комиссия ишке ашырат; тышкы контроль - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү түзгөн Кыргыз Республикасынын калкынын бирдиктүү реестрин киргизүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы туруктуу иштөөчү Ведомстволор аралык кеңеш тарабынан ишке ашырылат.

(КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 4-августундагы № 107 токтомунун редакциясына ылайык)

7. Жарандардын калктын реестриндеги маалыматтарды алууга укуктары

30. Жеке маалыматтары калктын реестрине киргизилген жарандар реестрдеги маалыматтардын тактыгын жана мыйзамдуулугун текшерүү үчүн алар жөнүндө маалыматтар айтылган маалымкатты акысыз алууга укуктуу.

31. Жарандар идентификациялык документтерди тапшырганда калктын реестринде көрсөтүлгөн жеке маалыматтары туура экенин текшерүүгө жана ката бар болсо алардын оңдолушун талап кылууга укуктуу. Катталган жарандар да эгер алар жөнүндө маалыматтардын алынышы жол берилгис болсо же алар калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым мамлекеттик органдын алдында турган милдеттердин аткарылышы үчүн керек болбосо алар жөнүндө чогултулган маалыматтарды өчүрүүнү талап кыла алышат.

(КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 4-августундагы № 107 токтомунун редакциясына ылайык)

32. Калктын реестриндеги маалыматтарды өчүрүү же өзгөртүү боюнча талаштарды сот Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечет.

8. Калктын реестриндеги маалыматтарды жарыялоо

33. Калктын реестринде камтылган маалыматтар калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жана статистика органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жалпыланган отчет түрүндө жарыяланышы мүмкүн.

(КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 4-августундагы № 107 токтомунун редакциясына ылайык)

9. Калктын реестрин каржылоо

34. Калктын реестрин түзүү жана анын иштеши, ошондой эле аны контролдоо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка булактардын каражаттарынын эсебинен каржыланат. Калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган маалыматтарды эксплуатациялоого жана иштетүүгө байланышкан материалдык чыгымдарды жабуу максатында маалыматтарды бергендик үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен тартипте акы алышы мүмкүн.

(КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 4-августундагы № 107 токтомунун редакциясына ылайык)

10. Маалыматтарды калктын реестринен чыгаруу

35. Маалыматтар калктын реестринен төмөнкүдөй учурларда чыгарылат жана архивге өткөрүлөт:

- жаран өлгөн учурда;

- адам Кыргыз Республикасынын жарандыгынан ажыратылган же чыккан учурда.

36. Жеке маалыматтардын архивде сакталуу мөөнөтү - 75 жыл.