Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\cdf13e27-b4d5-4ce6-98ca-e19a222f53fb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛАКСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

1998-жылдын 22-майы № 66

 

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттар жана прекурсорлор жөнүндө

 

(Кыргыз Республикасынын
2005-жылдын 4-июлундагы № 90, 2010-жылдын 2-мартындагы № 40,
2013-жылдын 24-июлундагы № 156, 2014-жылдын 26-декабрындагы № 166,
2019-жылдын 29-мартындагы N 40
Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерин эске алуу менен баңги кылуучу каражаттарды, акыл эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду жүгүртүү чөйрөсүндөгү коомдук мамилелерди жөнгө салып, аларды мыйзамсыз жүгүртүүгө жана алар менен кыянаттык кылууга каршы багытталган жоопкерчиликти жана чаралардын тутумун белгилеп, ушул Мыйзамды колдонууга байланыштуу юридикалык жактардын жана граждандардын укуктарын жана милдеттерин аныктайт.

 

I бөлүм.
Жалпы жоболор

 

1-статья. Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги терминдер

Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн төмөндөгүдөй терминдер колдонулат:

баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамдуу жүгүртүү - буга уруксаты бар мамлекеттик органдардын, жеке жактардын, менчиктин бардык формаларындагы ишканалардын жана мекемелердин баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду иштеп чыгууга, өндүрүүгө, даярдоого, кайра иштетүүгө, сактоого, ташууга, салып жиберүүгө, берүүгө, сатып өткөрүүгө, бөлүштүрүүгө, алууга, пайдаланууга, Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагына ташып кирүүгө, Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынан ташып чыгууга байланышкан иши;

баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүү - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен жүзөгө ашырылуучу баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду жүгүртүү чөйрөсүндөгү иштин түрлөрү;

баңги кылуучу каражаттарга жана акыл-эске таасир берүүчү заттарга эл аралык квота - 1961-жылдагы баңги кылуучу каражаттар жөнүндө Бирдиктүү Конвенцияга жана 1971-жылдагы акыл-эске таасир берүүчү заттар жөнүндө Конвенцияга катышкан мамлекеттер үчүн БУУнун баңги кылуучу каражаттарга контролдук жүргүзүү боюнча Эл аралык комитети тарабынан, бул өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан жыл сайын бекитилүүчү берилген аларга болгон керектөөлөрдү эсептеп чыгаруунун негизинде коюлган баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттардын жана прекурсорлордун лимити;

мамлекеттик квота (жылдык керектөө) - Кыргыз Республикасынын баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду керектөөлөрүн эсептеп чыгуунун негизинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан эл аралык келишимдерге ылайык белгиленүүчү баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттардын жана прекурсорлордун эң жогорку саны, аларды мыйзамдуу жүгүртүү ушул чектерде жүзөгө ашырылат;

баңги кылуучу каражаттар - тиешелүү эл аралык конвенцияларда ушул сыяктуу квалификацияланган синтетикалык же табигый жагынан пайда болгон заттар, алардын препараттары, ошондой эле өсүмдүктөр, ошого тете алардын таасиринен же алар менен кыянаттык кылуудан улам баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттардын жана прекурсорлордун улуттук тизмесине киргизилген, Кыргыз Республикасында контролдукка алына турган башка заттар жана өсүмдүктөр;

акыл-эске таасир берүүчү заттар - тиешелүү эл аралык конвенцияларда ушул сыяктуу квалификацияланган синтетикалык же табигый жагынан пайда болгон заттар, алардын препараттары, ошого тете алардын таасиринен же алар менен кыянаттык кылуудан улам баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттардын жана прекурсорлордун улуттук тизмесине киргизилген, Кыргыз Республикасында контролдукка алына турган башка заттар же ар кандай табигый материалдар;

прекурсорлор - эл аралык конвенцияларда баңги кылуучу каражаттарды жана акыл-эске таасир берүүчү заттарды даярдоо үчүн пайдаланылуучу химиялык материалдар катарында классификацияланган заттар жана алардын туздары, ошондой эле ушул эле максатта пайдаланылуучу жана Кыргыз Республикасында контролдукка алына турган химиялык заттар жана алардын туздары;

өстүрүү - апийимди, кызыл гүлдү жана кара куурайды, БУУнун эл аралык конвенцияларында каралган башка баңги кылуучу каражаттарды камтыган өсүмдүктөрдү себүү жана өстүрүү;

баңги кылуучу каражаттарды же акыл-эске таасир берүүчү заттарды даярдоо - натыйжасында баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттардын же алардын прекурсорлорунун негизинде пайдаланууга жана керектөөгө даяр баңги кылуучу каражаттар, акыл-эске таасир берүүчү заттар же аларды камтыган дары-дармек каражаттары алына турган аракеттер;

баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды өндүрүү - баңги кылуучу каражаттарды же акыл-эске таасир берүүчү заттарды химиялык заттардан жана (же) өсүмдүктөрдөн тобу менен алууга багытталган аракеттер;

баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды кайра иштетүү - натыйжасында баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттарды тазалоо (башка аралашмалардан тазалоо) препараттарда алардын концентрациясын жогорулатуу келип чыккан аракеттер, ошондой эле алардын негизинде баңги кылуучу каражаттар же акыл-эске таасир берүүчү заттар болуп эсептелбеген заттарды алуу;

баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды бөлүштүрүү - натыйжасында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипке ылайык айкын юридикалык жана жеке жактар алар үчүн белгиленген өлчөмдөрдө баңги кылуучу каражаттарды же акыл-эске таасир берүүчү заттарды жүгүртүүнү жүзөгө ашыруу үчүн ала турган баңги кылуучу каражаттар же акыл-эске таасир берүүчү заттарды ала турган аракеттер;

алып келүү (импорт) жана алып кетүү (экспорт) - баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары алып кетүү же аларды башка мамлекеттен Кыргыз Республикасына алып келүү;

ташуу - баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду Кыргыз Республикасынын чектеринде бир жерден экинчи жерге которуу;

өтө коркунучтуу баңги кылуучу каражаттар жана акыл-эске таасир берүүчү заттар - адамдын ден соолугуна өтө коркунучтуу жана Кыргыз Республикасынын аймагында контролдонуучу баңги кылуучу каражаттардын жана акыл-эске таасир берүүчү заттардын N 1 жана 2 тизмелерине киргизилген заттар жана препараттар;

препарат - контролдоо чаралары каралган баңги кылуучу каражаттардын же акыл-эске таасир берүүчү заттардын бир же бир нече ар кандай физикалык абалдагы аралашмасы;

баңги кылуучу каражаттарга, акыл-эске таасир берүүчү заттарга окшош нерселер - Кыргыз Республикасында жүгүртүүгө тыюу салынган, баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттардын жана прекурсорлордун тизмелерине киргизилбеген, Кыргыз Республикасында контролдукка алынууга тийиш болгон, химиялык түзүлүшү жана касиеттери баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттардын химиялык түзүлүшү жана касиеттери менен окшош болгон, психикалык активдүү таасири аларга окшош болгон синтетикалык же табигый жактан пайда болгон заттар;

баңгилик - баңги кылуучу каражаттарды кыянаттык менен пайдалануунун натыйжасында өнөкөт дартка чалдыгууга алып келген жана аларсыз жашоого мүмкүн болбогон абалга келген психикалык жактан оорулуу абал;

баңгилик дартына чалдыккан адам (баңги) - кайсыл бир баңги затка бардык жагынан көнүп калган абалда болгон жана белгиленген тартипте медициналык мекеме тарабынан "баңгилик" диагнозу коюлган адам;

баңги кылуучу каражаттарды же акыл-эске таасир берүүчү заттарды мыйзамсыз керектөө - баңги кылуучу каражаттарды же акыл-эске таасир берүүчү заттарды врачтын дайындоосу жок керектөө;

медициналык күбөлөндүрүү - баңгилик мас абалында экендигин аныктоо максатында адамды амбулаториялык карап чыгуу;

медициналык текшерүү - "баңгилик" диагнозун коюу максатында адамды стационардык шарттарда текшерүү;

баңгилер менен иштөөчү мекемелер - мыйзамда белгиленген тартипте баңгилерге жардам көрсөткөн мекеме (бөлүм же кабинет);

ыктыярдуу дарылануу - оорулуунун же анын мыйзамдуу өкүлүнүн макулдугу менен баңгиликтен айыктыруу үчүн дарылоо;

мажбурлап дарылоо - баңгилик дартына чалдыккан, ыктыярдуу дарылануудан качкан же баңги кылуучу каражаттарды врачтын дайындоосу жок керектеген жана башка адамдардын укуктарын бузган адамды соттун чечиминин негизинде дарылоо;

медициналык күбөлөндүрүүдөн, медициналык текшерүүдөн же дарылануудан качуу - ички иштер органынын кызматкеринин медициналык күбөлөндүрүүдөн өтүү тууралу буйругун билип туруп аткарбоо, ошого тете баңги кылуучу каражаттарды же акыл - эске таасир берүүчү заттарды кыянаттык менен пайдаланган адамдын, врачтын дайындоолорун жана сунуштарын аткарбашы.

ортомчулар - сооданы жүгүртүүгө жардам берүүчү, бирок баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду түпкү керектөөчү болбогон аларды өзү колдонуучу юридикалык жана жеке жактар.

(КР 2005-жылдын 4-июлундагы N 90, 2019-жылдын 29-мартындагы N 40 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

2-статья. Кыргыз Республикасында контролдукка алынууга тийиш болгон баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттардын жана прекурсорлордун тизмеси

 

Кыргыз Республикасында контролдукка алынууга тийиш болгон баңги кылуучу каражаттар, акыл-эске таасир берүүчү заттар жана прекурсорлор Кыргыз Республикасында контролдукка алынууга тийиш болгон баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттардын жана прекурсорлордун Тизмесине (мындан ары-Тизме), мамлекетте колдонулган контролдук кылуучу чараларга жараша төмөндөгүдөй тизмелерге киргизилет:

- адамдарга колдонууга тыюу салынган жана Кыргыз Республикасынын дары-дармек каражаттарынын жана мамлекеттик фармакопеянын рецептик маалымдамаларына киргизилбей турган - жүгүртүүсү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Эл аралык келишимдерине ылайык Кыргыз Республикасында тыюу салынган баңги кылуучу каражаттардын IV тизмеси жана акыл-эске таасир берүүчү заттардын I тизмеси;

- Кыргыз Республикасында жүгүртүүсү чектелген жана аларга карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Эл аралык келишимдерине ылайык контролдук кылуу чаралары белгиленген баңги кылуучу каражаттардын I, II, III жана акыл-эске таасир берүүчү заттардын II, III, IV тизмелери;

- прекурсорлордун 1, 2 тизмелери - бул химиялык заттар жана алардын туздары, аларды кайра иштеткенде синтетикалык баңги кылуучу каражаттар же акыл-эске таасир берүүчү заттар алынат; ошондой эле баңги кылуучу каражаттарды же акыл-эске таасир берүүчү заттарды даярдоо процессинде пайдаланылуучу, Эл аралык конвенцияларда прекурсорлор катары катталуучу, Мамкомиссия тарабынан тиешелүү тизмелерге киргизиле турган прекурсорлор катары пайдаланылуучу эриткичтер, кычкылдандыруучулар жана өнөр жайда же турмуш-тиричиликте пайдаланылуучу башка химикаттар.

Препараттарга карата алардын ичиндеги баңги кылуучу каражаттарга, акыл-эске таасир берүүчү заттарга жана прекурсорлорго колдонулгандай эле контролдоо чаралары колдонулат. Эгер препараттар Кыргыз Республикасында көзөмөлдөнүүгө тийиш болгон баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттардын жана прекурсорлордун Тизмесине киргизилген эки же андан ашык затты камтыса, аларга катуураак контролдонуучу заттар үчүн белгиленген контролдоо чаралары колдонулат.

Баңги кылуучу каражаттарга акыл-эске таасир берүүчү заттарга окшош нерселерди Кыргыз Республикасында жүгүртүүгө тыюу салынган.

(КР 2005-жылдын 4-июлундагы № 90 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

3-статья. Баңги кылуучу каражаттар, акыл-эске таасир берүүчү заттар жана прекурсорлор жөнүндө мыйзамдар

 

Баңги кылуучу каражаттар, акыл-эске таасир берүүчу заттар жана прекурсорлор жана аларды мыйзамсыз жүгүртүүгө жана кыянаттык менен пайдаланууга каршы күрөшүү чаралары жөнүндө мыйзамдар ушул Мыйзамдан, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден жана Кыргыз Республикасынын аларга карама-каршы келбеген ченемдик укуктук актыларынан турат.

(КР 2014-жылдын 26-декабрындагы № 166 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

4-статья. Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамдуу жүгүртүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат жана алардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы аракеттер

 

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамдуу жүгүртүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат жана алардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы аракеттер баңги кылуучу каражаттарды жана акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүү чөйрөсүнө катуу контролдукту белгилөөгө жана алардын Кыргыз Республикасында мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршылык көрсөтүүчү чараларды көрүүгө багытталган.

 

II бөлүм.
Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамдуу
жүгүртүү чөйрөсүндөгү ишке мамлекеттик контролдук

 

5-статья. Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамдуу жүгүртүү чөйрөсүнө мамлекеттик контролдук

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду өндүрүүгө, даярдоого, өстүрүүгө, кайра иштетүүгө, сактоого, ташууга, салып жиберүүгө, берүүгө, өткөрүүгө, алууга, пайдаланууга, соодалоого, бөлүштүрүүгө, алып келүүгө, алып кетүүгө жана жок кылууга мамлекеттик контролдук баңги заттарды контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы, ыйгарым укуктуу малекеттик саламаттыкты сактоо органы, ыйгарым укуктуу мамлекеттик ички иштер органы, ыйгарым укуктуу мамлекеттик улуттук коопсуздук органы, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын органы, бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан алардын милдеттерине жана укуктарына ылайык жүзөгө ашырылат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү баңги кылуучу каражаттарды контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сунуштоосу боюнча баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттардын жана прекурсорлордун Улуттук тизмелерин бекитет, жаңыртат жана жарыялайт, ошондой эле мыйзамсыз жүгүртүлүшү администрациялык же жазык жоопкерчилигине алып келүүчү баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттардын жана прекурсорлордун критерийлерин жана өлчөмдөрүн бекитет.

(КР 2005-жылдын 4-июлундагы N 90, 2019-жылдын 29-мартындагы N 40 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

6-статья. Баңги заттарды контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын компетенциясы

 

Баңги заттарды контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын компетенциясына төмөнкүлөр кирет:

- баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамдуу жүгүртүү, ошондой эле аларды мыйзамсыз жүгүртүүгө бөгөт коюуда мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;

- баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамдуу жүгүртүүгө, аларды мыйзамсыз жүгүртүүгө бөгөт коюуга тиешелүү маселелер боюнча аткаруу бийлик органдарынын өз ара иштешүүсүн камсыз кылуу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен баңги кылуучу каражаттарды контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тергөөсүнө таандык кылынган кылмыштарды табуу, алдын алуу, болтурбоо, ачуу жана тергөө;

- эл аралык келишимдерге ылайык баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүүгө бөгөт коюу жагында эл аралык уюмдар жана чет мамлекеттердин компетенттүү органдары менен Кыргыз Республикасынын биргелешип аракеттенүүгө жана маалыматтарды алмашууга катышуусу, ошондой эле баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүүгө бөгөт коюу маселеси боюнча эл аралык уюмдарда Кыргыз Республикасынын таламдарын көздөө;

- баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду жүгүртүүгө контролдук кылуу жана аларды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы туруу жагында эл аралык келишимдерди белгиленген тартипте түзүү;

- баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду өндүрүүгө, жасоого, кайра иштетүүгө, сактоого, пайдаланууга, сатууга (экспортту жана импортту кошуп алганда берүүгө, сатууга), бөлүштүрүүгө, ташып келүүгө, ташып чыгарууга жана транзитке лицензияларды берүү.

 (КР 2005-жылдын 4-июлундагы № 90 , 2013-жылдын 24-июлундагы № 156 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

7-статья. Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду жүгүртүү чөйрөсүндөгү иш жөнүндө отчеттуулук

 

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду жүгүртүү чөйрөсүндө ишти жүзөгө ашырган юридикалык жана жеке жактар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген формада тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын алдында отчет берет.

(КР 2010-жылдын 2-мартындагы № 40 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

8-статья. Инвентаризация, баланстар жана каттоо боюнча жазуулар

 

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду жүгүртүү чөйрөсүндө ишти жүзөгө ашырган юридикалык жана жеке жактар өздөрүнүн карамагында болгон баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду квартал сайын санактан өткөрүүнү жүргүзүүгө милдеттүү.

Баланстагы ылайык келбөөчүлүктөр же баланстын натыйжаларынын жана өткөрүлгөн санактын туура келбеши жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан ыйгарым укук берилген органдарга маалымдалат.

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду жүгүртүүгө байланышкан ишти жүргүзүүдө, натыйжада алардын санын жана абалын өзгөрүүгө дуушар кылуучу ар кандай операциялар атайы журналдарда юридикалык жактын жетекчисинин буйругу менен атайын журналга каттоо милдети жүктөлгөн адам тарабынан катталууга тийиш. Көрсөтүлгөн журналдарды жүргүзүү жана сактоо тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

(КР 2005-жылдын 4-июлундагы № 90, 2010-жылдын 2-мартындагы № 40 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

9-статья. Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды, аларга окшош нерселерди жана прекурсорлорду рекламалоого тыюу салуу

 

Массалык маалымат каражаттарында баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды, аларга окшош нерселерди жана прекурсорлорду ар кандай рекламалоого тыюу салынат.

 

9-1-статья. Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду жүгүртүү чөйрөсүндөгү ишти инспекциялоо

 

Жеке жана юридикалык жактардын, медициналык, илимий жана башка мекемелердин иштерин Кыргыз Республикасынын баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду жүгүртүү чөйрөсүндө мыйзамдарынын талаптарынын аткарылышын камсыздоо жагында инспекциялоо баңги заттарды контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жана саламаттыкты сактоо органдары тарабынан жүргүзүлөт.

Баңги кылуучу каражаттарды жүгүртүү чөйрөсүндө иш жүргүзүү үчүн пайдаланылчу объекттерди, жайларды, ошондой эле кампадагы запастарды жана каттоо жазууларын пландуу инспекциялоо баңги заттарды контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен саламаттыкты сактоонун ыйгарым укуктуу кызматынын макулдашуусу боюнча жылына бир жолу жүргүзүлөт. Зарыл учурда жана ушул Мыйзамды жана башка ченемдик укуктук актыларды бузгандык фактысы жөнүндө маалымат болгондо пландан тышкаркы инспекциялоо жүргүзүлүшү мүмкүн.

Жеке жана юридикалык жактар, мекемелер жана уюмдар иликтөө жүргүзүү тапшырылган кызматтардын инспекторлоруна жана кызматкерлерине функцияларын аткарышы үчүн бардык каражаттар менен мүмкүндүктөрдү берүүгө, атап айтканда, өздөрүнүн объекттерине жана жайларына кирүүгө жана адистик ишкердигине тиешелүү бардык документтер менен таанышууга көмөк көрсөтүүгө милдеттүү.

(КР 2005-жылдын 4-июлундагы № 90 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

III бөлүм.
Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамдуу
жүгүртүү чөйрөсүндөгү ишти лицензиялоо

 

10-статья. Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамдуу жүгүртүү чөйрөсүндөгү ишти лицензиялоо

 

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамдуу жүгүртүү чөйрөсүндөгү ишти лицензиялоо "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүзөгө ашырылат.

 (КР 2014-жылдын 26-декабрындагы № 166 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

11-статья. Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамдуу жүгүртүү чөйрөсүндөгү ишти лицензиялоого карата негизги талаптар

 

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамдуу жүгүртүү чөйрөсүндөгү ишке лицензиялар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте берилет.

 

(12-статья КР 2014-жылдын 26-декабрындагы № 166 Мыйзамынын редакциясына ылайык күчүн жоготту)

 

(13-статья КР 2014-жылдын 26-декабрындагы № 166 Мыйзамынын редакциясына ылайык күчүн жоготту)

 

IV бөлүм.
Баңги кылуучу каражаттарды жана акыл-эске таасир берүүчү заттарды жүгүртүү жагындагы
иштердин айрым түрлөрүн жүзөгө ашыруу шарттары

 

14-статья. Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү

заттарды жана прекурсорлорду өндүрүүгө, сактоого, алып

чыгууга, алып кирүүгө мамлекеттик квоталар

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жыл сайын Кыргыз Республикасынын аймагында бир жылдын ичинде сакталуучу, даярдалуучу, өндүрүлүүчү, алып киргизилүүчү, Кыргыз Республикасынын аймагынан алып чыгарылуучу баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттардын жана прекурсорлордун максималдуу өлчөмдөрүн аныктайт. Зарыл учурда бул өлчөмдөр жыл ичинде өзгөртүлүшү да мүмкүн.

(КР 2005-жылдын 4-июлундагы № 90, 2010-жылдын 2-мартындагы № 40 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

15-статья. Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду өндүрүү

 

Катталган баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду өндүрүүнү ишканалар белгилүү бир баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду өндүрүүгө лицензия болгондо мамлекеттик квотада белгиленген чектерде ишке ашырат.

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду өндүрүү үчүн жабдууларды даярдоо, пайдалануу жана сатып алуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте ишке ашырылат.

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду өндүргөн ишканалар, ошондой эле ортомчулар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте Кыргыз Республикасында, ошондой эле БУУнун баңги заттарга контроль жүргүзүүчү Эл аралык комитетинде милдеттүү каттоодон өткөрүлүүгө тийиш.

(КР 2005-жылдын 4-июлундагы № 90 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

16-статья. Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду кайра иштетүү

 

Баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттардын жана прекурсорлордун тизмелерине киргизилбеген дары-дармектерди алуу максатында баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду кайра иштетүү ишкерликтин тийиштүү түрүн жүргүзүүгө лицензиясы бар юридикалык жана жеке жактар тарабынан ишке ашырылат.

 

17-статья. Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду ташуу

 

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду даярдоо, сактоо, бөлүштүрүү, сатуу, ташып кетүү жана ташып келүү, пайдалануу иштерин жүргүзгөн жана ишкерликтин ушул түрүнө лицензиясы бар юридикалык жана жеке жактар гана Кыргыз Республикасынын аймагында баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду ташууну ишке ашырууга укуктуу.

Эл аралык ташууну кошкондо, баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду ташуу тартиби, ошондой эле бул үчүн зарыл документтерди толтуруу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

Баңги заттарды контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган баңги кылуучу каражаттарды жана акыл-эске таасир берүүчү заттарды камтыган дары каражаттарды аба, деңиз кемелериндеги жана транспорттун бардык башка түрлөрүндөгү алгачкы жардам аптечкаларында сактоого жана алып жүрүүгө уруксат бере алат.

Медицинада колдонуу максатында аларды ушул Мыйзамдын 21 жана 22-статьяларында белгиленген тартипте сатып алышкан граждандарга баңгилик же акыл-эске таасир берүүчү заттарды сактоого жана ташууга уруксат берилет.

(КР 2005-жылдын 4-июлундагы № 90 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

18-статья. Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду жөнөтүү

 

Изилдөө, тергөө максаттары үчүн жана дары каражаттарды каттоо максаттары үчүн баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду камтыган заттардын үлгүлөрүн баңги заттарды контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксаты менен жөнөткөндөн башка учурларда, баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду почта менен, анын ичинде эл аралык почта менен жөнөтүүгө тыюу салынат.

(КР 2005-жылдын 4-июлундагы № 90 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

19-статья. Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду Кыргыз Республикасынын аймагына алып келүү жана Кыргыз Республикасынын аймагынан алып кетүү жана Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу транзиттөө

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду Кыргыз Республикасынын аймагына алып келүү жана Кыргыз Республикасынын аймагынан алып кетүү иштин ушул түрүнө лицензиясы (уруксаты) бар юридикалык жактар тарабынан жүзөгө ашырылат.

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду Евразия экономикалык бирлигине кирбеген өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын аймагына алып келүү жана ушул өлкөлөргө Кыргыз Республикасынын аймагынан алып кетүү Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамдарга ылайык берилүүчү лицензиянын негизинде жүзөгө ашырылат.

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду Евразия экономикалык бирлигине мүчө-мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына алып келүү жана баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду Кыргыз Республикасынын аймагынан Евразия экономикалык бирлигине мүчө-мамлекеттерге алып кетүү Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамдарга ылайык берилүүчү уруксаттын негизинде жүзөгө ашырылат.

Алып келүүгө жана алып кетүүгө берилген лицензия (уруксат) баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду жүгүртүү чөйрөсүндө көрсөтүлгөн иштин түрүнө лицензиясы (уруксаты) бар экенине карабастан, башка юридикалык жакка берилиши мүмкүн эмес.

Жүктүн ар бир партиясына баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду алып кетүүгө берилген, лицензиянын (уруксаттын) күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү тиркелет, ал алып келинүүчү өлкөнүн өкмөтүнө да жөнөтүлөт.

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу транзиттөө Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамдарга ылайык берилген лицензиянын (уруксаттын) негизинде юридикалык жактар тарабынан жүзөгө ашырылат.

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду транзиттөө шарттары Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамдарга жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык аныкталат.

Жеке жактар баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттардын жана алардын прекурсорлорунун чектелген санын мындай каражаттардын жана заттардын аталышы жана саны көрсөтүлүүгө тийиш болгон тастыктоочу медициналык документтери болгондо, медициналык көрсөтмөсү боюнча дары-дармек түрүндө жеке колдонуу үчүн, ошондой эле прекурсорлорду жеке пайдалануу үчүн (коммерциялык максатта эмес) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде аныкталган көлөмдө Евразия экономикалык бирлигинин аймагы боюнча ташууну жүзөгө ашырышат.

Белгиленген тартипте алып келүүгө (алып кетүүгө) берилген лицензиялары (уруксаттары) жок Кыргыз Республикасынын аймагына алып келинген же Кыргыз Республикасынын аймагынан алынып кеткен баңги кылуучу каражаттар, акыл-эске таасир берүүчү заттар жана прекурсорлор конфискациялоого жатат. Конфискацияланган баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду андан ары пайдалануу же жок кылуу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Медициналык жана дарыкана мекемелери, уюмдары үчүн арналган, Улуттук тизмелерге киргизилген заттарды жана препараттарды камтыган гуманитардык жүктөрдү Кыргыз Республикасынын бажы аймагына алып келүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте берилген лицензиянын (уруксаттын) негизинде жүзөгө ашырылат.

(КР 2014-жылдын 26-декабрындагы N 166, 2019-жылдын 29-мартындагы N 40 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

20-статья. Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду транзиттөө

 

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу транзиттик ташуу Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамдарга ылайык берилген лицензия (уруксат) болгондо гана жүзөгө ашырылат.

Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу транзит менен өтүүчү баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттардын жана прекурсорлордун партиясын ачууга жана кайра иштетүүгө болбойт жана анын упаковкасы тийиштүү уруксатсыз өзгөртүлүшү мүмкүн эмес, анткенде баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттардын жана прекурсорлордун касиети өзгөрүп калышы мүмкүн.

Транзиттик жүктүн транзиттик сертификатта белгиленген улуттук аймак аркылуу өтүүчү жолуна ар кандай өзгөртүүгө тийиштүү уруксат болмоюн тыюу салынат.

(КР 2005-жылдын 4-июлундагы № 90, 2010-жылдын 2-мартындагы № 40, 2014-жылдын 26-декабрындагы № 166 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

21-статья. Баңги кылуучу каражаттарды жана акыл-эске таасир берүүчү заттарды граждандардын сатып алуусу

 

Граждандар баңги кылуучу каражаттарды жана акыл-эске таасир берүүчү заттарды стационардык шарттарда врачтын рецепти боюнча гана сатып алууга укуктуу.

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-зске таасир берүүчү заттарды, прекурсорлорду камтыган дары каражаттарын алууга жарандарга рецепттердин эсеби, отчету, берүү, жазып берүү эрежелери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген эрежелердин негизинде жүргүзүлөт.

(КР 2005-жылдын 4-июлундагы № 90, 2010-жылдын 2-мартындагы № 40 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

22-статья. Баңги кылуучу жана акыл-эске таасир берүүчү дары-дармек

каражаттарын сатып алууга укук берген рецепттердин эсеби

 

Врач тарабынан баңгилик же акыл-эске таасир берүүчү дары-дармек каражаттарын граждандардын сатып алуусуна укук берген рецептерди жазып берүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген эрежелердин негизинде ишке ашырылат.

Белгиленген эрежелерди бузуу менен берилген рецепт жараксыз болуп саналат.

(КР  2005-жылдын 4-июлундагы № 90 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

23-статья. Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү

заттарды жана прекурсорлорду жок кылуу

 

Жүгүртүүдө андан ары пайдалануу максатка ылайыксыз деп табылган баңги кылуучу каражаттар, акыл-эске таасир берүүчү заттар жана прекурсорлор, ошондой эле заттар, аспаптар жана жабдуулар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте жок кылынууга тийиш.

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду жок кылуу төмөндөгү учурларда:

- баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттардын жана прекурсорлордун жарактуулук мөөнөтү өтүп кеткенде;

- баңги кылуучу каражаттар, акыл-эске таасир берүүчү заттар жана прекурсорлор химиялык же физикалык таасирден улам кайра калыбына келтирүүгө же кайра иштетүүгө болбой турган даражадагы жараксыз абалга келсе;

- мыйзамсыз жүгүртүүдөн табылган же конфискацияланган баңги кылуучу каражаттар, акыл-эске таасир берүүчү заттар жана медициналык, илимий же башка касиети болбосо жана кайра иштетилиши мүмкүн болбосо;

- соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кирсе комиссия аркылуу жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

Баңги кылуучу каражаттар, акыл-эске таасир берүүчү заттар камтылган дары каражаттарды жок кылуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик саламаттыкты сактоо органы бекиткен эрежелердин негизинде жүргүзүлөт.

(КР  2005-жылдын 4-июлундагы № 90 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

24-статья. Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү

заттарды жана прекурсорлорду пайдалануу

 

Баңги кылуучу каражаттар, акыл-эске таасир берүүчү заттар жана прекурсорлор Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген санда жана тартипте медициналык жана илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, контролдонуучу жиберүүлөр жана текшерип сатып алуу ыкмасын колдонуу, атайын кинологиялык борборлордо окуу процессин камсыздоо үчүн, ошондой эле баңги заттарды контролдоо боюнча органдардын, ички иштер, улуттук коопсуздук, юстиция органдарынын жана бажы кызматынын мекемелеринде экспертиза жүргүзүү үчүн пайдаланылышы мүмкүн.

(КР  2005-жылдын 4-июлундагы № 90 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

25-статья. Баңги заттары бар өсүмдүктөрдү өстүрүүгө тыюу салуу

 

Кыргыз Республикасынын аймагында апийимди, кара куурайды, кокаин бадалын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген тизмесине кирген башка баңги заттары бар өсүмдүктөрдү себүүгө жана өстүрүүгө тыюу салынат.

(КР  2005-жылдын 4-июлундагы № 90 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

26-статья. Прекурсорлорду жүгүртүү тартиби

 

Прекурсорлорду чыгаруу, даярдоо, бөлүштүрүү, дүңүнөн сатуу, алып келүү (алып кетүү) баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды мыйзамдуу жүгүртүү үчүн белгиленген тартипте ишке ашырылат.

Прекурсорлорду чыгаруучу жана сатып өткөрүүчү ишканалар Мамлекеттик комиссиянын алдында алардын жүгүртүлүшү жөнүндө отчет берип турат.

(КР  2005-жылдын 4-июлундагы № 90 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

V бөлүм.
Баңгилик каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү
заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз
жүгүртүүгө каршылык көрсөтүү чаралары

 

28-статья. Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү

заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы

күрөш жүргүзүүчү органдар

 

Баңги кылуучу каражаттар, акыл-эске таасир берүүчү заттар жана прекурсорлор менен күрөштү баңги заттарды контролдоо боюнча тийиштүү укук коргоо органы, ыйгарым укуктуу мамлекеттик ички иштер органы, ыйгарым укуктуу мамлекеттик улуттук коопсуздук органы, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын органдары, ыйгарым укуктуу мамлекеттик бажы кызматынын органы аларга берилген ыйгарым укуктун чегинде жүзөгө ашырышат.

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлордун жүгүртүү тартибине контроль жүргүзүүгө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү укук берген органдар мындай жүгүртүү тартиби бузулгандыгын ашкерелеген учурда, мындай тартип бузууларды четтетүү боюнча өз компетенциясынын чегинде тийиштүү чара колдонот жана адамдардын аракеттеринде административдик укук бузуу же кылмыш белгилери орун алганда, баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш жүргүзүп жатышкан тийиштүү укук коргоо органдарына маалымат жөнөтүүгө же материалдарды берүүгө милдеттүү.

(КР  2005-жылдын 4-июлундагы № 90 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

29-статья. Контролдоп жөнөтүү

 

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүү булактарын жана каналдарын табуу максатында изин суутпай издөө ишин жүргүзүүчү мамлекеттик органдар, буга катышуучу адамдар ар бир өзүнчө учурларда чет мамлекеттердин тийиштүү органдары менен макулдашуу боюнча же Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринин негизинде контроль менен өткөрүү усулун пайдалана алат, башкача айтканда ушул органдардын контролдугу же изин суутпай көзөмөл жүргүзүүсү астында баңгилик каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду Кыргыз Республикасына алып келүүгө, Кыргыз Республикасынан алып кетүүгө же анын аймагы аркылуу транзиттөөгө жол беришет.

Контролдоп ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагынын чектеринде жүзөгө ашырылуучу баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз ташууга жана жөнөтүүгө да колдонулушу мүмкүн.

(КР  2005-жылдын 4-июлундагы № 90 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

30-статья. Текшерип сатып алуу

 

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүү менен байланышкан кылмыш иштеринин далилин алуу үчүн оперативдүү-издөө ишин жүргүзүүгө укук берилген органдардын (кичи бөлүмдөрдүн) кызматкерлерине текшерип сатып алуу жүргүзүүгө уруксат берилет.

 

31-статья. Конфискация

 

Мыйзамсыз жүгүртүүдөгү баңгилик каражаттар, акыл-эске таасир берүүчү заттар жана прекурсорлор, ошондой эле аларды мыйзамсыз даярдоо үчүн пайдаланылуучу жабдуулар Мыйзамда белгиленген тартипте конфискацияланат.

Мыйзамдуу жүгүртүүдө пайдалануу максатка ылайыксыз деп табылган баңгилик каражаттар, акыл-эске таасир берүүчү заттар жана прекурсорлор, ошондой эле аларды даярдоо үчүн жабдуулар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгиленген тартипте жок кылынууга тийиш.

Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүү менен байланышкан кылмыштар жөнүндөгү иштер сотто каралгандан кийин, сот тарабынан кылмыштуу иш-аракеттин жүрүшүндө сатылып алынган деп таанылган конфискацияланган мүлктүн жана акча каражаттарынын 30 проценти Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте кылмыштын бетин тикелей ачкан (аныктаган) алгачкы тергөө жүргүзгөн органдарга берилет.

(КР  2005-жылдын 4-июлундагы № 90 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

32-статья. Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү

заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүүдөн

алынган акча каражаттарын жайгаштыруу жөнүндө укук

коргоо органдарынын суроо-талаптары

 

Изин суутпай издөө ишин жүргүзүүгө укуктуу болгон мамлекеттик органдардын (кичи бөлүмдөрдүн) жазуу жүзүндөгү талабы боюнча кредиттик-финансылык жана башка мекемелер, ишканалар, уюмдар (менчигинин түрүнө карабастан) баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүүгө тиешеси бар экендиги туурасында күбө болгон оперативдүү жана башка материалдар алынган юридикалык жактардын жана граждандардын операциялары, эсептери, аманаттары, ички жана тышкы экономикалык бүтүмдөрү жөнүндө маалыматтарды жана документтерди үч сутканын ичинде жөнөтүүгө милдеттүү.

 

33-статья. Транспорт каражаттарын, жүктөрдү жана граждандардын өздүк буюмдарын кароо

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик ички иштер органынын жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик улуттук коопсуздук органыын, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын, бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын органдарынын кызмат адамдары баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүү менен байланышкан укук бузуулар жөнүндөгү арыздардын, билдирүүлөрдүн негизинде, же болбосо компетенттүү органдар тарабынан бул туурасында башка ишенимдүү маалымат түшкөн учурда транспорт каражаттарын, алардын ташып келе жаткан жүгүн, айдоочунун жана жүргүнчүлөрдүн өздүк буюмдарын карап чыгууга укуктуу.

Баңги кылуучу жана акыл-эске таасир берүүчү касиеттерге ээ болушу мүмкүн болгон же баңги кылуучу каражаттардын, акыл-эске таасир берүүчү заттардын жана прекурсорлордун бар экендигине шек туудурган заттар табылганда жана аны андан ары изилдөө зарыл болгондо, ошондой эле айдоочудан же жүргүнчүлөрдөн баңгилик мас абалдын белгилери билингенде, транспорт жана көрсөтүлгөн адамдар зарыл жагдайларды териштирүү үчүн тийиштүү органдарга жеткирилиши мүмкүн.

(КР 2005-жылдын 4-июлундагы N 90, 2019-жылдын 29-мартындагы N 40 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

34-статья. Баңги кылуучу каражаттарын, акыл-эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду колдонуу же сатып өткөрүү үчүн граждандар массалык түрдө келүүчү объектилерди пайдалануу

 

Граждандар массалык түрдө келүүчү жерлерде (ресторандарда, кафелерде, барларда, казинолордо, видеотекаларда, дискотекаларда жана башкаларда) баңги кылуучу каражаттарды жана акыл-эске таасир берүүчү заттарды системалуу түрдө колдонуу же сатып өткөрүү фактылары аныкталган жана бул мекемелердин жетекчилиги тарабынан ага каршы чаралар көрүлбөгөн учурларда тийиштүү укук коргоо органдарынын сунушу менен мамлекеттик бийликтин аткаруу органдарынын чечими менен мындай объектилердин иши үч айга чейинки мөөнөткө убактылуу токтотулушу, ал эми бир жылдын ичинде аларды ушул эле максатта пайдалануу фактысы аныкталганда - алты айга чейинки мөөнөткө токтотулушу мүмкүн.

Эгерде мындай чаралардан кийин деле көрсөтүлгөн объектилер баңги кылуучу каражаттарды жана акыл-эске таасир берүүчү заттарды колдонуу же сатып өткөрүү үчүн пайдаланыла берсе, ушул Мыйзамга ылайык алардын иши токтотулат.

 

35-статья. Баңги кылуучу заттары бар өсүмдүктөрдү мыйзамсыз өстүрүүгө жана алардын жапайы өскөн түрлөрүн жок кылбоого каршылык көрсөтүү чаралары

 

Баңги кылуучу заттары бар жапайы өсүмдүктөр өскөн жер участокторун пайдалануучулар, мындай өсүмдүктөр байкалган учурда аны дароо же ички иштер органынын кызмат адамы белгилеген мөөнөттө жок кылууга милдеттүү.

Баңги кылуучу заттары бар жапайы өскөн өсүмдүктөрдү жок кылууга карата чара көрбөгөндүгү үчүн көрсөтүлгөн адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылат.

 

VI бөлүм.
Баңгилик каражаттарын жана акыл-эске таасир берүүчү заттарды мыйзамсыз колдонууга
каршылык көрсөтүү чаралары

 

36-статья. Баңги кылуучу каражаттарды жана акыл-эске таасир берүүчү заттарды мыйзамсыз колдонгон адамдарды табуу

 

Баңги кылуучу каражаттарды жана акыл-эске таасир берүүчү заттарды мыйзамсыз колдонуу фактысы күбөлөрдүн көрсөтүүлөрүнүн, баңгиликтин белгилеринин, медициналык күбөлөндүрүүнүн натыйжаларынын, ошондой эле адамдын организминде баңги кылуучу каражаттардын жана акыл-эске таасир берүүчү заттардын бар экендигин билдирген тесттердин негизинде аныкталат.

Баңги кылуучу каражаттарды жана акыл-эске таасир берүүчү заттарды мыйзамсыз колдонуунун кесепетинен баңгилик абалда болууну аныктоо - медициналык күбөлөндүрүү (текшерүү) жүргүзүүгө милдеттүү болгон врачтын гана компетенциясына кирет, ал эми "баңгилик" диагнозуна врачтык-консультациялык комиссия гана кое алат.

Баңги кылуучу каражаттарды жана акыл-эске таасир берүүчү заттарды мыйзамсыз колдонгон адамдарды табуу жана каттоого алуу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан менен аныкталат.

(КР 2010-жылдын 2-мартындагы № 40 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

37-статья. Баңги кылуучу каражаттарды жана акыл-эске таасир берүүчү заттарды кыянаттык менен колдонгон адамдарды медициналык күбөлөндүрүүдөн жана медициналык текшерүүдөн өткөрүү

 

Медициналык күбөлөндүрүүдөн өткөрүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик ички иштер органынын органдарынын кызматкерлеринин жолдомосу, ал эми медициналык текшерүүдөн өткөрүү - врач-наркологдун жолдомосу боюнча жүргүзүлөт. Медициналык күбөлөндүрүүдөн же медициналык текшерүүдөн баш тарткан адам ички иштер органы тарабынан наркологиялык мекемеге күч менен алынып келет.

Медициналык күбөлөндүрүү жана медициналык текшерүү жүргүзүү тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

(КР 2010-жылдын 2-мартындагы № 40 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

38-статья. Баңгилик дартына чалдыккан адамдарды ыктыярдуу дарылоо

 

Медициналык күбөлөндүрүүнүн же медициналык текшерүүнүн натыйжасында баңги кылуучу каражаттарды жана акыл-эске таасир берүүчү заттарды кыянат пайдаланган жана ага карата "баңги" диагнозу коюлган адам дарыланууга, анын ичинде стационардык же амбулаториялык шартта дарыланууга муктаж экендиги аныкталса, врач-нарколог мындай адамга ыктыярдуу дарылануу курсун өтүүнү сунуш кылууга жана ушундай дарылануу үчүн наркологиялык мекемеге жолдомо берүүгө милдеттүү.

Ушундай иш жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу мамлекеттик саламаттыкты сактоо органынан алынган уруксат болгон учурда баңгилик каражаттарга жана акыл-эске таасир берүүчү заттарга көз карандылыктан дарылоо менчигинин түрүнө карабастан дарылоо мекемесинде жүргүзүлөт.

Дарылануу курсунан өтүү үчүн наркологиялык мекемеге ыктыярдуу түрдө кайрылган адамдын өтүнүчү боюнча дарылоонун жашыруундуулугу камсыз кылынат. Мындай дарылоо жөнүндөгү маалыматтар бул адамды кылмыш-жаза же административдик жоопкерчиликке тарткан учурда, укук коргоо органдарына гана берилиши мүмкүн.

Ыктыярдуу дарылануу мезгилине оорулууга ишке убактылуу жараксыздык баракчасы берилет, ал эми дарылануу аяктагандан кийин, анын өтүнүчү боюнча, дарылоонун максатын көрсөтүү менен маалымдама берилет.

(КР  2005-жылдын 4-июлундагы № 90 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

39-статья. Медициналык күбөлөндүрүүгө, медициналык текшерүүгө же

дарылоого кеткен чыгымдардын төлөнүшү

 

Мамлекеттик мекемелерде баңги кылуучу каражаттарды кыянаттык менен пайдаланган адамдарды жана баңгилик дартка чалдыккандарды медициналык күбөлөндүрүүгө, медициналык текшерүүгө же дарылоого кеткен чыгымдар республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт, ал эми кошумча медициналык кызматка зарылчылык болгон учурда - медициналык күбөлөндүрүүдөн, медициналык текшерүүдөн же дарылоодон өтүп жаткан адамдын эсебинен жүргүзүлөт.

 

40-статья. Баңгилерди мажбурлап дарылоо

 

Баңги деп табылган, бирок ыктыярдуу дарылануудан баш тарткан же дарылануудан кийин баңги кылуучу каражаттарды врачтын көрсөтүүсүз колдонуп жаткан жана анын коркунучтуу жүрүш-турушуна байланыштуу ага карата ички иштер органдарына же прокуратурага жакын туугандары кайрылган адам соттун чечими боюнча саламаттык сактоо органдарынын адистештирилген дарылоо мекемесине баңгиликтен дарылоого, ал эми он алты жашка чыккан жашы жетпегендер,- адистештирилген дарылоо-тарбия берүү мекемесине жөнөтүлүшү мүмкүн. Жашы жетпегендер үчүн адистештирилген дарылоо жана дарылоо-тарбия берүү мекемелери Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан аныкталат. Мындай оорулууларды дарылоо жана адистештирилген мекемелердин иштөө тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Психикасы катуу бузулган адамдарды же мындай мекемелерде дарыланууга тоскоол болгон башка катуу оорусу бар адамдарды, I жана II топтогу майыптарды, кош бойлуу аялдарды жана бала эмизген энелерди мажбурлап дарылоого жөнөтүүгө болбойт. Андай адамдарга карата ыйгарым укуктуу мамлекеттик саламаттыкты сактоо органы аныктаган тартипте дарылоо колдонулат.

Баңгилерди мажбурлап дарылоого жөнөтүү үчүн материалдарды даярдоо жана бул материалдарды сотко берүү ички иштер органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте ишке ашырылат. Өзүн мажбурлап дарылоого жөнөтүү жөнүндө өтүнүч козголгон адам сотко келүүдөн баш тарткан учурда, ички иштер органдары аны күч менен алып келүүгө тийиш.

(КР 2010-жылдын 2-мартындагы № 40 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

41-статья. Баңгиликтен мажбурлап дарылоого жөнөтүү жөнүндө материалдарды сотто кароо

 

Баңгилерди мажбурлап дарылоого жөнөтүү жөнүндөгү материалдар ал жашаган жердеги же мындай материалдарды берген орган жайгашкан жердеги райондук (шаардык) сот тарабынан каралат.

Баңгиликтен мажбурлап дарылоого жөнөтүү жөнүндөгү материалдарды судья мындай материалдар түшкөн учурдан тартып жыйырма күндүк мөөнөттөн кечиктирбестен ачык сот заседаниесинде ага карата мындай өтүнүч козголуп жаткан адамдын, анын мыйзамдуу өкүлүнүн, ал эми алардын каалоосу боюнча - жактоочунун катышуусунда жекече карайт.

Материалдардын кароочу убактысы жөнүндө судья прокурорго билдирет, прокурордун келбей калышы материалды кароого тоскоолдук кыла албайт.

Сот заседаниесинде баңгиликтен мажбурлап дарылоого жөнөтүү зарылчылыгы жөнүндө медициналык корутундунун негиздүүлүгү жана адамга карата мындай дарылоону колдонуу зарылчылыгын далилдеген же төгүндөгөн башка иш жүзүндөгү маалыматтар текшерилет. Зарыл учурларда баңгини медициналык текшерүүдөн өткөргөн жана аны мажбурлап дарылоого жөнөтүү зарылчылыгы жөнүндө медициналык корутунду түзгөн медициналык комиссиянын мүчөлөрү (мүчөсү), ошондой эле мындай өтүнүчтү козгогон адам сотко чакырылышы мүмкүн.

Материалдар текшерилип, чакырылган адамдардан түшүнүк алынып жана прокурор менен жактоочунун (алар катышкан учурда) пикирин уккандан кийин судья кеңешүүчү бөлмөдө иши каралып жаткан адамды баңгиликтен мажбурлап дарылоого жөнөтүү жөнүндө же мындай дарылоодон баш тартуу жөнүндө жүйөлөштүрүлгөн токтом чыгарат. Токтомго кассациялык даттануу берилиши же жалпы тартипте прокурордун кассациялык сунушу киргизилиши мүмкүн.

Баңгиликтен мажбурлап дарылоого жөнөтүү жөнүндө соттун токтому ички иштер органдары тарабынан аткарылат.

 

42-статья. Баңгиликтен мажбурлап дарылоо мөөнөтүн узартуу

 

Адистештирилген дарылоо мекемесиндеги адам баңгиликтен дарылануу режимин жана курсун системалуу түрдө бузуп, анын кесепетинен таасир көрсөтүүчү дарылоо чаралары оң натыйжа бербеген учурда, дарылоо мекемесинин администрациясынын прокурор менен макулдашылган сунушу боюнча жана медициналык корутундунун негизинде дарылоо мекемеси жайгашкан жердеги райондук (шаардык) сот бул адамдын дарылоо мекемесинде болуу мөөнөтүн узартып кое алат. Мында мажбурлап дарылоонун жалпы мөөнөтү он эки айдан ашпоого тийиш.

Көрсөтүлгөн сунуш сотко түшкөн учурдан тартып он күндүк мөөнөттөн кечиктирилбестен дарылоо мекемесинде болуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө ага карата өтүнүч козголуп жаткан адамдын жана анын каалоосу боюнча адвокаттын катышуусунда сот тарабынан каралат.

Адистештирилген дарылоо мекемесинде мажбурлап дарылоо мөөнөтүн узартуу жөнүндө же узартуудан баш тартуу жөнүндө соттун токтомуна кассациялык даттануу берилиши же прокурор тарабынан жалпы тартипте кассациялык сунуш киргизилиши мүмкүн.

Адистештирилген дарылоо мекемесинен, ошого тете мындай мекемеге бара жаткан жолдон качкан адам колдонуудагы мыйзамдарга ылайык жоопко тартылат.

 

43-статья. Баңгиге бекитилген турак-жайдын сакталып калышы

 

Адистештирилген дарылоо мекемесинде жаткан адамдар мындай мекемеде болгон бүткүл мезгилдин ичинде өздөрүнүн туруктуу жашаган жериндеги турак-жайга укугун сактап калат.

 

44-статья. Мажбурлап дарылоо мезгилинде баңгинин жумушчу ордун сактоо

 

Баңгини мажбурлап дарылоого жөнөтүү жөнүндө соттун токтому аны иштен бошотуу же Мыйзамда белгиленген тартипте окуусун токтотуу үчүн негиз болуп саналат.

 

VII бөлүм.
Корутунду жоболор

 

45-статья. Ушул Мыйзамдын бузулушу үчүн жоопкерчилик

 

Ушул Мыйзамдын талаптарынын бузулушуна күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

 

46-статья. Кыргыз Республикасынын Эл аралык келишимдери

 

Эгерде Кыргыз Республикасынын эл аралык келишиминде баңги кылуучу каражаттарды жана психиканы бузуучу заттарды жана прекурсорлорду жүгүртүү жөнүндө ушул Мыйзамдагыдан жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзам актыларындагыдан башкача эрежелер белгиленсе, анда эл аралык келишимдин эрежелери колдонулат.

 

47-статья. Ушул Мыйзамды күчүнө киргизүү жөнүндө

 

Ушул Мыйзам жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзам күчүнө киргенден тартып 3 айдын ичинде өзүнүн ченемдик актыларын ага ылайык келтирсин.

 

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Акаев