Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\5eb315a3-d56d-4cc4-bf33-edaae991c4de\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

ТОКТОМ

2015-жылдын 23-декабры № 78/26

"Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу

 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. "Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдору күчүн жоготкон катары таанылсын:

- 2006-жылдын 8-февралындагы № 4/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан микрофинансылык компаниялардын кызмат адамдарына карата минималдуу квалификациялык талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу";

- 2007-жылдын 31-январындагы № 5/1 "Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндөгү" жобо тууралуу";

- 2010-жылдын 16-июнундагы № 49/4 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 31-январында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2007-жылдын 5-мартында 27-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 5/1 "Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө" жобо тууралуу" токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө";

- 2012-жылдын 25-апрелиндеги № 18/9 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтомго карата тиркеменин 21 жана 22-пункттары;

- 2012-жылдын 11-июлундагы № 29/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салган айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтомдун 1-пунктунун үчүнчү абзацы жана токтомго карата тиркеменин 2-пункту;

- 2013-жылдын 13-февралындагы № 4/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтомдун 1-пунктунун үчүнчү абзацы жана токтомго карата тиркеменин 2-бөлүгү;

- 2013-жылдын 23-декабрындагы № 52/8 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомдун 1-пунктунун 2-пунктчасы жана токтомго карата тиркеменин 2-пункту;

- 2014-жылдын 24-декабрындагы № 58/16 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомдун 1-пунктунун бешинчи абзацы жана токтомго карата 1-тиркеменин 2-пункту;

- 2015-жылдын 11-мартындагы № 16/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомдун 1-пунктунун төртүнчү абзацы жана токтомго карата тиркеменин 3-пункту;

- 2015-жылдын 14-октябрындагы № 62/1 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу".

3. Юридика башкармалыгы:

- бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Токтом 2016-жылдын 10-февралынан тартып күчүнө кирет.

5. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн, Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жаткан микрофинансылык уюмдарды жана кредиттик союздарды, алардын бирикмелерин (ассоциацияларын) тааныштырсын.

6. Уставдык капиталынын өлчөмү 50 млн. сомго жетпеген микрофинансылык компаниялар ушул токтом күчүнө кирген күндөн тартып 6 (алты) айдын ичинде уставдык капиталын бекитилип жаткан "Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобонун талаптарына ылайык келтирсин.

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төрагасы

 

Т.Абдыгулов