Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн
2012-жылдын 17-февралындагы №105 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2009-жылдын 20-майы № 312

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин органдарынын иштеринин натыйжалуулугуна баалоо жүргүзүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Президенти 2008-жылдын 17-октябрында Кыргызстандын элине Кайрылуусунда мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун арттыруу, кабыл алынган чечимдердин аткарылышын мониторингдөө жана контролдоо маселелери боюнча койгон милдеттерди аткаруунун алкагында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин органдарынын иштеринин натыйжалуулугуна системалык баалоо жүргүзүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Тиркелгендер бекитилсин:

- Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин органдарынын иштеринин натыйжалуулугун баалоонун методикасы (мындан ары - Методика);

- Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин органдарынын (мындан ары - аткаруу бийлиги органдары) иштерин баалоо боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө жобо;

- Методиканы киргизүү боюнча иш-чаралардын планы;

- иштерине баалоо жүргүзүлчү аткаруу бийлигинин органдарынын тизмеси.

2. Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги:

- бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып бир айлык мөөнөттүн ичинде бекитилген Методикага ылайык, аткаруу бийлиги органдары түзүшкөн аткаруу бийлиги органынын иштеринин натыйжалуулугуна талдоо жүргүзүү жана баалоо боюнча жумушчу топтор үчүн окутуучу семинарларды өткөрсүн;

- аткаруу бийлиги органдары жүргүзүлгөн баалоонун жыйынтыгы жөнүндө тийиштүү отчетторду беришкенден кийин эки айлык мөөнөттүн ичинде аткаруу бийлиги органдарынын жана Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлигинин иштеринин натыйжалуулугун баалоо боюнча жалпыланган материалдарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына берсин.

3. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор, аткаруу бийлигинин башка органдары жана облустардын мамлекеттик администрациялары, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары:

- окутуу жүргүзүлгөн күндөн баштап бир айлык мөөнөттүн ичинде жана андан кийин жыл сайын отчеттук жылдан кийинки жылдын 15-апрелине чейин бекитилген Методикага ылайык, статистика органдарынын жардамы менен Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлигине өздөрүнүн отчеттук мезгилдеги иштеринин жыйынтыктарын эксперттик баалоо үчүн көрсөткүчтөрдүн жетишилген чоңдуктары жөнүндө отчет тапшырышсын.

4. Төмөнкүлөр белгиленсин:

- Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын иштери бекитилген Методикага ылайык аларга берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар жагында бааланууга тийиш экендиги;

- аткаруу бийлигинин көрсөтүлгөн органдарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын жетекчилери отчеттордун тууралыгы, өз убагында берилиши жана сапаты үчүн жеке жоопкерчилик тартышаары.

5. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп эсептелсин:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 6-октябрындагы № 568 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлиги органдарынын иштеринин натыйжалуулугун баалоо боюнча сынамык долбоор өткөрүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 17-апрелиндеги № 147-б Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлик органдарынын иш-аракеттеринин критерийлерин жана анын натыйжалуулугуна баа берүү механизмин иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүү жөнүндө буйругу.

7. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын уюштуруу-инспектордук иштер жана региондук мониторинг бөлүмүнө тапшырылсын.

 

 

Премьер-министр

И.Чудинов

 

 

Кыргыз Республикасынын

аткаруу бийлигинин органдарынын

иштеринин натыйжалуулугун

баалоонун методикасына

№ 1 тиркеме

 

1. Аткаруу бийлигинин органдарынын иштеринин натыйжалуулугун баалоонун максаты,

милдеттери жана көрсөткүчтөрү

 

Иштин натыйжалуулугун баалоонун стратегиялык максаты, тактикалык милдеттери жана өлчөө бирдиктериндеги көрсөткүчтөрү

Көрсөткүч- төрдүн иш жүзүндөгү чоңдугу

Өсүш темпи, % менен гр.4 / гр.3 * 100

Көрсөткүч- төрдүн пландык чоңдугу

Пландын аткарылышы, % менен гр.4 / гр.6 * 100

Көрсөткүчтөрдүн максаттык чоңдуктары

t-2

t-1

t(*)

t

t┼1

t┼2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Башкы максат

1-максат

1.1-милдет

1-көрсөткүч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-көрсөткүч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2-милдет

1-көрсөткүч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-көрсөткүч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-милдет

2.1-милдет

1-көрсөткүч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-көрсөткүч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2-милдет ж.б.

 

(*) t - отчеттук жыл.

 

2. Аткаруу бийлигинин органынын стратегиялык максаттарынын Өлкөнү өнүктүрүү стратегиясы жана аткаруу бийлигинин

органынын компетенциясынын чөйрөсүндөгү мамлекеттик артыкчылыктар айтылган башка расмий документтер менен

өз ара байланышы

 

Өнүктүрүүнүн стратегиялык планынын максаттары

Стратегиялык документтердин максаттары менен өз ара байланыш (Өлкөнү өнүктүрүү стратегиясы ж.б.)

Негиздеме (аткаруу бийлигинин органынын өлкөнү өнүктүрүүнүн стратегиялык максаттарына кошкон салымы)

1-максат

 

 

2... максат

 

 

 

3. Милдеттердин максаттар жана аткаруу бийлигинин органынын ишинин негизги багыттары

менен өз ара байланышы

 

 

Тактикалык маселелер

Тактикалык маселелерди чечүүдөн күтүлгөн натыйжалар

Аткаруу бийлигинин органы жөнүндө жободо айтылган кайсы милдеттер менен байланышы бар

1-максат 1.1-максат 1.2...максат

 

 

2...максат

 

 

 

4. Башкаруу системасынын сапатын баалоонун индикаторлору

 

Көрсөткүчтүн аталышы

Өлчөө бирдиги

Көрсөткүчтөрдүн иш жүзүндөгү чоңдугу

t-2

t-1

t(*)

I. Аткаруучулук тартиптин деңгээли

 

 

 

 

Контролдогу документтердин (жогору турган органдардын тапшырмаларынын) аткарылышы

 

 

 

 

Контролдогу бардык документтер, алардын ичинен: белгиленген мөөнөттө аткарылганы; мөөнөтү бузулуп аткарылгандар; аткарууда тургандар; жогору турган органдар толуктап иштеп чыгууга кайра жибергендер

 

 

 

 

Аткаруу бийлиги органдарынын нормативдик укуктук актыларды даярдоосунун сапаты: - демилге көтөрүлгөн нормативдик укуктук актылар, бардыгы, анын ичинде: кабыл алынган нормативдик укуктук актылардын саны; толуктап иштеп чыгууга кайра жиберилген нормативдик укуктук актылардын долбоорлорунун саны

 

 

 

 

Жарандардан түшкөн даттануулардын жана арыздардын саны, анын ичинде: белгиленген мөөнөттө каралганы; жакшы чечилгени; толук эмес чечилгени; түшүндүрмө берилгени; чечилбегендери

 

 

 

 

2. Адамдык ресурстарды башкаруу

 

 

 

 

Кадрлардын келим-кетими

%

 

 

 

Бош кызмат орундарга алынган мамлекеттик кызматчылардын жалпы санынын ичинде конкурстук негизде кабыл алынган мамлекеттик кызматчылардын салыштырма үлүшү

%

 

 

 

Мамлекеттик кызматчылардын жалпы санынын ичинде квалификацияны жогорулатуу курсунан өткөн мамлекеттик кызматчылардын саны

%

 

 

 

Жетекчи звенонун гендердик курамы (саясий кызмат орундарда, жогорку администрациялык, башкы жана улук кызмат орундарда (бөлүм жана сектор башчылар)

эркек / аял, %

 

 

 

3. Уюштуруунун жана өз ара байланышта иштешүү- нүн

сапаты

 

 

 

Аткаруу бийлиги органынын ичинде кайталанган жана аткаруу бийлигинин башка органдары кайталаган функциялардын саны

 

 

 

 

Аткаруу бийлиги башка органдарынан макулдашууга келген документтердин саны, анын ичинде:

- мөөнөтүнөн мурда макулдашылганы;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламентине ылайык макулдашылганы;

- белгиленген мөөнөтү кечигип макулдашылгандар

 

 

 

 

Башка мамлекеттик органдар менен өз ара байланышта иштешүү жөнүндө кол коюлган макулдашуулардын (келишимдердин) саны, анын ичинде:

- ишке ашыруу стадиясындагылар

 

 

 

 

4. Бюджеттик каражаттарды башкаруу

 

 

 

 

Отчеттук жылга карата пландалган сарптоолордун суммасы, анын ичинде: программалар боюнча бөлүштүрүлгөн бюджеттик сарптоолордун суммасы (программалар боюнча бөлүштүрүү менен)

сом сом

 

 

 

Программалык бюджеттердин индикаторлорун аткаруунун даражасы (ар бир индикатор боюнча)

%

 

 

 

Тышкы аудиттин натыйжасында аныкталган эреже бузуулардын деңгээли:

- Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аудитинин жыйынтыгында аныкталган эреже бузуулардын суммасы;

- текшерилген мезгил ичинде бюджеттик каражаттардын иш жүзүндө сарпталган көлөмү

 сом сом

 

 

 

5. Маалыматтык ресурстарды башкаруу

 

 

 

 

Заманбап маалыматтык-коммуникациялык каражаттар менен камсыздык деңгээли:

- кызматкерлердин компьютер жана башка оргтехника менен жабдылуу деңгээли (принтер, ксерокс, факс, телефон байланыш ж.б.);

- жергиликтүү компьютердик тармакка кошулган кызматкерлердин үлүшү;

- Интернети бар кызматкерлердин үлүшү

%

 

 

 

Сайтты жаңылоо убактысы

Аптада бир жолу

 

 

 

Талкуулоо үчүн жыл ичинде сайтка жайгаштырылган мыйзамдардын жана башка нормативдик укуктук актылардын долбоорлорунун саны

 

 

 

 

Жыл ичинде сайтка жайгаштырылган аналитикалык материалдардын саны

 

 

 

 

Сайтка жайгаштырылган мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн саны, аларды алуу үчүн алар боюнча документтердин формалары жана үлгүлөрү берилди

 

 

 

 

Аткаруу бийлигинин тийиштүү органынын тейлеген чөйрөсүнө кирген тармактагы абалды мүнөздөөчү негизги көрсөткүчтөр, анын өнүгүү динамикасы жөнүндө маалыматтар сайтка жайгаштырылган

Ооба/жок

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын

аткаруу бийлигинин органдарынын

иштеринин натыйжалуулугун

баалоонун методикасына

№ 2 тиркеме

 

Аткаруу бийлиги органынын ишинин натыйжалуулугунун

БААЛОО ТАБЛИЦАСЫ

 

I. Аткаруу бийлигинин органынын өнүктүрүү планынын сапатынын критерийлери жана сапатын баалоо

(максимум 15 балл)

 

Баллдын максимум мүмкүн болгон чоңдугу

Критерий

Критерийдин деңгээли

Критерийдин иш жүзүндө жетишилген чоңдугу

Баллдардын суммасын эсептөө

1

2

3

4

5

5

1.1. Аткаруу бийлигинин органынын стратегиялык өнүктүрүү планында айтылган максаттардын мамлекеттик саясаттын артыкчылыктарына шайкештик даражасы (Өлкөнү өнүктүрүү стратегиясы жана аткаруу бийлигинин органынын компетенциясынын чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын приоритеттери баяндалган башка расмий документтер менен өз ара байланышы)

Стратегиялык максаттар формулировкаланган эмес же негизделген эмес

0 0,5 1

гр.1 * гр.4

Стратегиялык максаттар формулировкаланган, бирок негиздеме толук берилген эмес (бардык максаттар үчүн эмес)

Стратегиялык максаттар формулировкаланган жана негизделген, мында максаттын негиздемеси мыйзамдарга, нормативдик укуктук актыларга жана мамлекеттик саясаттын максатын жана милдеттерин аныктоочу башка расмий документтерге таянат

5

1.2. Милдеттердин максаттар жана аткаруу бийлигинин органынын ишинин негизги багыттары менен өз ара байланышы

Тактикалык милдеттер формулировкаланган эмес

0 0,5 1

гр.1 * гр.4

Тактикалык милдеттер формулировкаланган, бирок стратегиялык максаттарга, аткаруу бийлигинин органынын белгиленген иш чөйрөлөрүнө жана функцияларына толук шайкеш эмес

Тактикалык милдеттер формулировкаланган жана стратегиялык максаттарга, аткаруу бийлигинин органынын белгиленген иш чөйрөлөрүнө жана функцияларына толук шайкеш келет

5

1.3. Милдеттердин жана көрсөткүчтөрдүн өлчөмдүүлүгү (ушул Методиканын талаптарына ылайыктыгы)

Тактикалык милдеттердин 50%инен азы үчүн майнаптуу иштин натыйжасын мүнөздөөчү көрсөткүчтөр берилген

0-50 % 51-100%

0 гр.1 * гр.4 / 100

Тактикалык милдеттердин 50%инен көбү үчүн майнаптуу иштин натыйжасын мүнөздөөчү көрсөткүчтөр берилген

Тактикалык милдеттердин 70%инен ашыгы үчүн майнаптуу иштин натыйжасын мүнөздөөчү көрсөткүчтөр берилген

Тактикалык милдеттердин 90%инен ашыгы үчүн майнаптуу иштин натыйжасын мүнөздөөчү көрсөткүчтөр берилген

Бардыгы

 

II. Иштин натыйжалуулугунун критерийлери жана баа берилиши

(максимум 30 балл)

 

Баллдын макси- мум мүмкүн болгон чоңдугу

Критерий

Критерийдин деңгээли

Критерийдин иш жүзүндө жетишилген чоңдугу

Баллдардын суммасын эсептөө

1

2

3

4

5

5

2.1. Аткаруу бийлигинин органынын стратегиялык өнүктүрүү планындагы иш-чаралардын жана көрсөткүчтөрдүн аткарылуу даражасы

Иш-чаралардын жана көрсөткүчтөрдүн 60%тен азы аткарылган, мында иш жүзүндөгү чоңдуктардын пландагыдан айырмасынын себеби негизделген эмес

0-100%

гр.1*гр.4 / 100

Иш-чаралардын жана көрсөткүчтөрдүн 60%тен көбү аткарылган, мында иш жүзүндөгү чоңдуктардын пландагыдан айырмасынын себеби негизделген

Иш-чаралардын жана көрсөткүчтөрдүн 90%тен көбү аткарылган, мында иш жүзүндөгү чоңдуктардын пландагыдан айырмасынын себеби негизделген

Бардык иш-чаралар жана көрсөткүчтөр аткарылган

5

2.2. Стратегиялык өнүктүрүү планында формулировкалан- ган көрсөткүчтөрдүн динамикасында мурдагы мезгилге салыштырмалуу жакшыруу даражасы

Көрсөткүчтөрдүн 50%тен азынын динамикасында жакшырууга жетишилген

0-100%

гр.1*гр.4 / 100

Көрсөткүчтөрдүн 50%тен көбүнүн динамикасында жакшырууга жетишилген

Көрсөткүчтөрдүн 70%тен көбүнүн динамикасында жакшырууга жетишилген

Көрсөткүчтөрдүн 90%тен көбүнүн динамикасында жакшырууга жетишилген

10

2.3. Өлкөнү өнүктүрүү стратегиясынын аткаруу бийлигинин органы жооптуу болгон иш-чараларынын жана индикаторлорунун аткарылуу даражасы

Иш-чаралардын жана индикаторлордун 70%тен азы аткарылган

0-100%

гр.1*гр.4 / 100

Иш-чаралардын жана индикаторлордун 70%тен көбү аткарылган

Иш-чаралардын жана индикаторлордун 90%тен көбү аткарылган

Бардык иш-чаралар жана индикаторлор аткарылган

10

2.4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн(5) отчеттук жылга карата Иш-аракеттер планынын аткаруу бийлигинин органы жооптуу болгон иш-чараларынын аткарылуу даражасы

Иш-чаралардын 70%тен азы аткарылган

0-100%

гр.1* гр.4 / 100

Иш-чаралардын 70%тен көбү аткарылган

Иш-чаралардын 90%тен көбү аткарылган

Бардык иш-чаралар аткарылган

Бардыгы

 

III. Башкаруу системасынын сапатынын критерийлери жана бааланышы

(максимум 55 балл)

 

Баллдын

максимум

мүмкүн

болгон

чоңдугу

 

Критерий

 

 

 

 

 

 

Критерийдин деңгээли

 

 

 

 

 

 

Крите-

рийдин

иш

жүзүндө

жети-

шилген

чоңдугу

Баллдар-

дын

суммасын

эсептөө

 

 

 

1

2

3

4

5

25

(27)(*)

3.1. Аткаруучулук тартип

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Жогору

турган

органдардын

тапшырмаларын

аткаруунун

деңгээли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жогору турган

органдардын

тапшырмаларынын 70%тен

азы белгиленген

мөөнөттө аткарылган

0-100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.1*гр.4

/ 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жогору турган

органдардын

тапшырмаларынын 70%тен

көбү белгиленген

мөөнөттө аткарылган

Жогору турган

органдардын

тапшырмаларынын 90%тен

көбү белгиленген

мөөнөттө аткарылган

Жогору турган

органдардын

тапшырмаларынын баары

белгиленген мөөнөттө

аткарылган

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Аткаруу

бийлигинин

органынын өзүнүн

чечимдерин

аткаруунун

деңгээли

 

 

 

 

 

 

 

 

Өздүк чечимдердин

70%тен азы мөөнөтүндө

аткарылган

0-100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.1*гр.4

/ 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өздүк чечимдердин

70%тен көбү мөөнөтүндө

аткарылган

Өздүк чечимдердин

90%тен көбү мөөнөтүндө

аткарылган

Бардык өздүк чечимдер

мөөнөтүндө аткарылган

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Аткаруу

бийлигинин

органдарынын

нормативдик

укуктук актыларды

даярдоо сапаты

(кабыл алынган

жана демилге

көтөрүлгөн

нормативдик

укуктук

актылардын

долбоорлорунун

катышы)(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу бийлигинин

органы иштеп чыккан

нормативдик укуктук

актылардын 50%тен азы

бекитилген

0-100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.1*гр.4

/ 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу бийлигинин

органы иштеп чыккан

нормативдик укуктук

актылардын 50%тен көбү

бекитилген

Аткаруу бийлигинин

органы иштеп чыккан

нормативдик укуктук

актылардын 70%тен көбү

бекитилген

Аткаруу бийлигинин

органы иштеп чыккан

нормативдик укуктук

актылардын 90%тен көбү

бекитилген

5(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Жарандар-

дын даттануулары

жана кайрылуулары

өз убагында жана

толук каралганбы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%тен аз учурда

тийиштүү чаралар

көрүлөт, мында

жарандардын

кайрылууларын кароо

мөөнөтүн бузуулар бар

0

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

гр.1*гр.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%тен көп учурда

тийиштүү чаралар

көрүлөт, мында

жарандардын

кайрылууларын кароо

мөөнөтүн бузуулар бар

90%тен көп учурда

жарандардын

кайрылууларын кароо

мөөнөтү бузулбайт жана

бардык учурларда

тийиштүү чара көрүлөт

10

3.2. Адамдык ресурстарды башкаруу

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Кадрларды

конкурстук

тандоону

пайдалануунун

жана кадрлар

курамынын

туруктуулугун

камсыздоонун

даражасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрациялык

мамлекеттик бош кызмат

орунду ээлөөгө конкурс

мыйзамда каралган

учурлардан 50%тен аз,

кадрлардын келим-кетими

көп, 50%тен ашык

0-100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.1*гр.4

/ 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрациялык

мамлекеттик бош кызмат

орунду ээлөөгө конкурс

мыйзамда каралган

учурлардан 50%тен ашат,

кадрлардын келим-кетими

30%тен ашык

Администрациялык

мамлекеттик бош кызмат

орунду ээлөөгө конкурс

мыйзамда каралган

учурлардан 70%тен көп

учурда өткөрүлөт,

кадрлардын келим-кетими

алгылыктуу деңгээлде,

30%тен аз

Администрациялык

мамлекеттик бош кызмат

орунду ээлөөгө конкурс

мыйзамда каралган

учурлардын 100%инде

өткөрүлөт, кадрлардын

келим-кетими аз, 10%ке

жетпейт

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Мамлекет-

тик кызматчыларды

окутуунун

уюштурулушу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамлекеттик

кызматчылардын

квалификациясын

жогорулатуу системасы

жок же окутуу чанда

гана өткөрүлөт

0-100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.1*гр.4

/ 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификацияны

жогорулатуу системасы

бар, мында курстарда

окутулган мамлекеттик

кызматчылардын үлүшү

мамлекеттик

кызматчылардын жалпы

санынын 25%тен азын

түзөт

Квалификацияны

жогорулатуу системасы

бар, мында курстарда

окутулган мамлекеттик

кызматчылардын үлүшү

50%тен азды түзөт

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Жетектөөчү

звенодо гендерлик

теңчиликтин

сакталышы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саясий, жогорку

администрациялык, башкы

жана улук кызмат

орундардын (бөлүм жана

сектор башчылар) 90%тен

ашыгын эркектер ээлейт

0

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

гр.1*гр.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саясий, жогорку

администрациялык, башкы

жана улук кызмат

орундардын (бөлүм жана

сектор башчылар) 70%тен

ашыгын эркектер ээлейт

Саясий, жогорку

администрациялык, башкы

жана улук кызмат

орундардын (бөлүм жана

сектор башчылар) 70%тен

азыраагын эркектер

ээлейт

7(9)

3.3. Уюштуруунун жана өз ара байланышта иштешүүнүн сапаты

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Функция-

ларды талдоо

боюнча

рекомендацияларды

пайдалануу

даражасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функцияларды талдоо

боюнча рекомендациялар

эске алынган эмес,

функциялардын

кайталанышы

ведомствонун ичинде да,

башка мамлекеттик

органдарда да бар

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

гр.1*гр.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функцияларды талдоо

боюнча

рекомендациялардын

айрымдары эске алынган,

функциялардын

кайталанышы азайтылган,

бирок толук жоюлган

эмес

Функцияларды талдоо

боюнча рекомендациялар

толук эске алынган,

функциялардын

кайталанышы жок

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Мамлекет-

тик

администрациялар-

дын өз ара

байланышта

иштешүүлөрүнүн

сапаты(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министрликтер

(ведомстволор) жана

башка мамлекеттик

администрациялар менен

өз ара байланышта

иштешүү жөнүндө

макулдашуулар (же

башка жөнгө салуучу

документтер) жок,

жергиликтүү өз алдынча

башкаруу органдары

менен өз ара байланышта

иштешүү начар

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.1*гр.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министрликтер

(ведомстволор) жана

башка мамлекеттик

администрациялар менен

өз ара байланышта

иштешүү жөнүндө

макулдашууларга (же

башка жөнгө салуучу

документтерге) кол

коюлган, бирок ишке

ашырылбайт, жергиликтүү

өз алдынча башкаруу

органдары менен өз ара

байланышта иштешүү

толук ишке ашырылбайт

Министрликтер

(ведомстволор) жана

башка мамлекеттик

администрациялар менен

өз ара байланышта

иштешүү жөнүндө

макулдашууларга (же

башка жөнгө салуучу

документтерге) кол

коюлган жана ишке

ашырылууда, жергиликтүү

өз алдынча башкаруу

органдары менен өз ара

байланышта иштешүү

толук ишке ашырылат

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Министр-

ликтердин

(ведомстволордун)

ведомстволор

аралык өз ара

байланышта

иштешүү

даражасы(8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативдик укуктук

актылардын жана башка

расмий документтердин

долбоорлорун

макулдашуунун орточо

мөөнөтү Кыргыз

Республикасынын

Өкмөтүнүн

Регламентинде

белгиленген

мөөнөттөрдөн ашат.

Жергиликтүү мамлекеттик

администрациялар,

ошондой эле жергиликтүү

өз алдынча башкаруу

органдары менен өз ара

байланышта иштешүү

боюнча макулдашуулар

(же башка жөнгө салуучу

документтер) жок

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.1*гр.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативдик укуктук

актылардын жана башка

расмий документтердин

долбоорлорун

макулдашуунун мөөнөтү

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн Регламентинде

белгиленген мөөнөттөргө

ылайык келет.

Жергиликтүү мамлекеттик

администрациялар,

ошондой эле жергиликтүү

өз алдынча башкаруу

органдары менен өз ара

байланышта иштешүү

боюнча макулдашууларга

(же башка жөнгө салуучу

документтерге) кол

коюлган, бирок ишке

ашырылбайт

Нормативдик укуктук

актылардын жана башка

расмий документтердин

долбоорлорун

макулдашуунун орточо

мөөнөтү Кыргыз

Республикасынын

Өкмөтүнүн

Регламентинде

белгиленген

мөөнөттөрдөн аз.

Жергиликтүү мамлекеттик

администрациялар,

ошондой эле жергиликтүү

өз алдынча башкаруу

органдары менен өз ара

байланышта иштешүү

боюнча макулдашууларга

(же башка жөнгө салуучу

документтерге) кол

коюлган жана ишке

ашырылат

8(4)

3.4. Бюджеттик каражаттарды башкаруу

4(0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Аткаруу

бийлигинин

органынын ишинде

бюджет түзүүнүн

программалык

принциптерин

киргизүү

даражасы(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программалык бюджет

менен аткаруу бийлиги

органынын стратегиялык

документтеринин

максаттарында жана

милдеттеринде өз ара

байланыш жок

0

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.1*гр.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программалык бюджет

менен аткаруу бийлиги

органынын стратегиялык

документтеринин

максаттарында жана

милдеттеринде өз ара

байланыш толук өлчөмдө

эмес, мында

программалык

бюджеттердин

индикаторлору толук

аткарылган эмес

Программалык бюджет

менен аткаруу бийлиги

органынын стратегиялык

документтеринин

максаттарын жана

милдеттери толук өз ара

байланышта,

программалык

бюджеттердин бардык

индикаторлору

аткарылган

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Тышкы

аудит боюнча

аныкталган эреже

бузуулардын

деңгээли

(Кыргыз

Республикасынын

Эсептөө

палатасынын

текшерүүсүнүн

жыйынтыгы

боюнча)

 

 

 

 

 

 

 

 

Аныкталган эреже

бузуулардын суммасынын

сарпталган бюджеттик

каражаттардын жалпы

суммасына ара катышы

10%тен ашат

0-100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.1 *

(100-гр.

4) / 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аныкталган эреже

бузуулардын суммасынын

сарпталган бюджеттик

каражаттардын жалпы

суммасына ара катышы

5%тен ашпайт

Аныкталган эреже

бузуулардын суммасынын

сарпталган бюджеттик

каражаттардын жалпы

суммасына ара катышы

2%тен ашпайт

4

3.5. Маалыматтык ресурстарды башкаруу

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1. Заманбап

маалыматтык-

коммуникациялык

технологиялар

менен камсыздалуу

деңгээли

(Интернет-ресурс-

тарга чыгуу,

компьютердик

тармактын болушу)

 

 

 

 

 

 

 

Кызматкерлердин 70%тен

азы заманбап

маалыматтык-коммуника-

циялык технологиялар

менен жабдылган

0-100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.1*гр.4

/ 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызматкерлердин 70%тен

көбү заманбап

маалыматтык-коммуника-

циялык технологиялар

менен жабдылган

Кызматкерлердин 90%тен

көбү заманбап

маалыматтык-коммуника-

циялык технологиялар

менен жабдылган

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Маалымат-

тык ачыктык

деңгээли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтка аткаруу бийлиги

органынын иши жөнүндө

чектелүү көлөмдөгү гана

маалымат жайгаштырылат

жана такай жаңыланып

турат.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.1*гр.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтка аткаруу бийлиги

органынын иши жана ал

тейлеген чөйрөдөгү

негизги көрсөткүчтөр

жөнүндө маалымат

жайгаштырылат жана

такай жаңыланып турат

Сайтка аткаруу бийлиги

органынын иши, ал

тейлеген чөйрөдөгү

негизги көрсөткүчтөр

жөнүндө маалымат,

мыйзамдардын жана башка

нормативдик укуктук

актылардын долбоорлору,

аналитикалык

материалдар талкуулоо

үчүн жайгаштырылат жана

такай жаңыланып турат

Бардыгы

 

(*) кашаада жергиликтүү мамлекеттик администрациялар үчүн баллдардын чоңдугу көрсөтүлгөн

 

IV. Каалоонун жалпылоочу таблицасы

 

Критерийлер

Баллдардын суммасы

Баа

Өнүктүрүү пландарынын тизмеси

 

 

Иштин натыйжалары

 

 

Башкаруу системасынын сапаты:

 

 

- аткаруучулук тартип

 

 

- адамдык ресурстарды башкаруу

 

 

- уюштуруунун жана өз ара

байланышта иштөөнүн сапаты

 

 

 

 

- бюджеттик каражаттарды башкаруу

 

 

- маалыматтык ресурстарды башкаруу

 

 

бардыгы

 

 

 

Кыргыз Республикасынын

аткаруу бийлигинин органдарынын

иштеринин натыйжалуулугун

баалоонун методикасына

№ 3 тиркеме

 

Аткаруу бийлигинин органынын ишинин натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрүнүн иш

жүзүндөгү чоңдугунун пландагыдан айырмасынын себептерине баа

 

Көрсөткүчтөр

 

Пландагы чоңдук

Иш жүзүндөгү

чоңдук

 

Айырма

 

 

Тышкы фактор-

лордун таасири

Ички факторлордун

таасири

 

 

 

Комментарийлер:

 

Эскертүү:

(1) Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар үчүн отчеттук жылдагы иш пландын (иш-чаралардын) аткарылышы бааланууга тийиш.

(2) Мамлекеттик администрациялар үчүн мамлекеттик администрациялардын отчеттук жылга карата иш пландарынын (иш-чаралардын) аткарылышын чагылдырчу критерий пайдаланылат.

(3) Мамлекеттик администрацияларга бул критерий боюнча баа берилбейт.

(4) Мамлекеттик администрациялар үчүн бул критерий боюнча баалоо жүргүзүлбөйт.

(5) Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар үчүн баалоо жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын отчеттук жылдагы иш (иш-чаралар) планынын аткарылышы боюнча жүргүзүлөт.

(6) Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар үчүн баалоо жүргүзүлбөйт.

(7) Жергиликтүү мамлекеттик администрацияларды гана баалоо үчүн.

(8) Министрликтерди (ведомстволорду) гана баалоо үчүн.

(9) Бул критерий боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга баалоо жүргүзүлбөйт.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2009-жылдын 20-майындагы № 312

токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин органдарынын иштерин баалоонун методикасын

киргизүү боюнча иш-чаралардын планы

 

Иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуу аткаруучулар

1

Ички баалоо жүргүзүү үчүн жооптуу адамды же структуралык түзүмдү аныктоо жана бекитүү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ушул токтому күчүнө кирген күндөн баштап бир апталык мөөнөттө

Аткаруу бийлигинин органдары

2

Методикага ылайык ички баалоо жүргүзүү боюнча жумушчу топ түзүү жана тизмелерди Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлигине берүү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ушул токтому күчүнө кирген күндөн баштап бир апталык мөөнөттө

Аткаруу бийлигинин органдары

3

Методиканы киргизүүгө байланышкан чаралар комплексин даярдоо жана аткаруу боюнча жумушчу топ түзүү жана аткаруу бийлиги органдарынын ишинин натыйжалуулугуна баалоо жүргүзүү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ушул токтому күчүнө кирген күндөн баштап бир апталык мөөнөттө

Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги

4

Бекитилген Методикага ылайык аткаруу бийлиги органдарынын ишинин натыйжалуулугуна баалоо жүргүзүү үчүн жооптуу жумушчу топтор үчүн окутуу программасын иштеп чыгуу, бекитүү жана окутуучу тренингдерди өткөрүү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ушул токтому күчүнө кирген күндөн баштап бир апталык мөөнөттө

Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги

5

Аткаруу бийлиги органдарынын ички баалоонун жыйынтыктары жөнүндө отчетторун Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлигине берүү графигин иштеп чыгуу жана Аткаруу бийлиги органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо боюнча ведомстволор аралык комиссияга бекитүүгө берүү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ушул токтому күчүнө кирген күндөн баштап бир айлык мөөнөттө

Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги

6

Бекитилген Методикага ылайык иштин натыйжалуулугуна ички баалоо жүргүзүү жана бекитилген Методикага ылайык ички баалоонун жыйынтыгы жөнүндө отчетту жана башка материалдарды Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлигине берүү

Окутуу өткөрүлгөн күндөн кийин бир айлык мөөнөттө жана кийин жыл сайын отчеттук мезгилден кийинки жылдын 15-апрелине чейин

Аткаруу бийлигинин органдары

7

Тапшырылган материалдарды жалпылоо, зарыл болсо маалыматтарды кошумча сурап алуу, аткаруу бийлиги органдарында алынган материалдардын толуктугуна жана сапатына талдоо жүргүзүү

Аткаруу бийлиги органдарынан маалыматтар алынгандан кийин эки айдын ичинде

Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги

8

Жалпыланган материалдарды жана аткаруу бийлиги органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо боюнча сунуштарды аткаруу бийлиги органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо боюнча ведомстволор аралык комиссияга берүү

Аткаруу бийлиги органдарынан маалыматтар алынгандан кийин эки айдын ичинде

Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2009-жылдын 20-майындагы № 312

токтому менен бекитилген

 

Иши бааланууга тийиш болгон Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлиги органдарынын

тизмеси

 

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

Кыргыз Республикасынын Маданият жана маалымат министрлиги

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министрлиги

Кыргыз Республикасынын Миграция жана ишке орноштуруу боюнча мамлекеттик комитети

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитети

Кыргыз Республикасынын Салыктар жана жыйымдар боюнча мамлекеттик комитети

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик бажы комитети

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттик

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Дене тарбия жана спорт, жаштардын иштери жана балдарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттик

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Туризм боюнча мамлекеттик агенттик

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы саясат жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттик

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кесиптик-техникалык билим берүү боюнча мамлекеттик агенттик

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик сатып алуулар жана материалдык резервдер боюнча мамлекеттик агенттик

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Маалыматтык ресурстар жана технологиялар мамлекеттик агенттиги

Кыргыз Республикасынын Финансылык рынокту көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматы

Кыргыз Республикасынын Улуттук байланыш агенттиги

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы

Баткен облусунун мамлекеттик администрациясы

Жалал-Абад облусунун мамлекеттик администрациясы

Ысык-Көл облусунун мамлекеттик администрациясы

Нарын облусунун мамлекеттик администрациясы

Ош облусунун мамлекеттик администрациясы

Талас облусунун мамлекеттик администрациясы

Чүй облусунун мамлекеттик администрациясы

Бишкек шаарынын мэриясы

Ош шаарынын мэриясы