Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

(КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-январындагы № 9 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

Описание: Описание: C:\Users\ЖОЛДОШ\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\4373092f-7c75-4088-82db-6a334d553440\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2009-жылдын 14-августу № 530

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик региондук саясатынын концепциясынын аткарылышын камсыз кылуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-аракеттер планын бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 11-мартындагы №171 "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик региондук саясатынын концепциясы жөнүндө" токтомунун 3-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик региондук саясатынын концепциясынын аткарылышын камсыз кылуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиркелген иш-аракеттер планы (мындан ары - Иш-аракеттер планы) бекитилсин.

2. Иш-аракеттер планынын ишке ашырууну координациялоо жана контролдоо Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлигине жүктөлсүн.

3. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, аткаруу бийлигинин башка органдары, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары:

- Иш-аракеттер планына ылайык тескөөчү багыттар боюнча иш-чаралардын пландарын бир айлык мөөнөттө иштеп чыгышсын жана бекитишсин;

- Иш-аракеттер планын ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө маалыматты квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15инен кечиктирбей Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлигине беришсин.

4. Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги Иш-аракеттер планын ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө жалпыланган маалыматты квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 25инен кечиктирбей Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына берсин.

5. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

6. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрүнө жүктөлсүн.

 

Премьер-министр

И.Чудинов

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2009-жылдын14-августундагы
№ 530 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик региондук саясатынын концепциясынын аткарылышын камсыз кылуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
ИШ-АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ

┌──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┐

  │Иш-чаралардын│Ишке ашыруу│Аткаруу│ Жооптуу │ Керек-│Күтүлүүчү│Эс-   │

│  │  аталышы    │  формасы  │мөөнөт-│аткаруучу│ төө   │ натыйжа │кер-  │

│  │             │           │төрү   │   лар   │ (млн. │         │түү   │

│  │             │           │       │         │ сом)  │         │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│                           Жалпы маселелер                             │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│1 │Айыл         │"Айыл      │2010-  │Эконом-  │Респуб-│Кыскар-  │      │

│  │округдарын   │округдарын │жылдын │соодамин,│ликалык│туунун   │      │

│  │ирилештирүү. │ирилештирүү│IV     │Финмин,  │бюджет-│эсебинен │      │

│  │Региондордун │жөнүндө"   │квар-  │ЖӨБУА    │те     │айылдык  │      │

│  │администраци-│нормативдик│талы,  │(макулда-│карал- │округдар-│      │

│  │ялык-аймактык│укуктук    │2011-  │шуу      │ган    │дын      │      │

│  │жаңы         │актынын    │жыл    │боюнча), │кара-  │аппаратын│      │

│  │түзүлүшүн    │долбоорун  │       │Отунэнер-│жаттар-│кармоого │      │

│  │аныктоо жана │иштеп      │       │мин, АЧМ,│дан    │кеткен   │      │

│  │мыйзамда     │чыгуу.     │       │Транском-│       │бюджеттик│      │

│  │бекитүү.     │"Кыргыз    │       │мин,     │       │чыгымдар-│      │

│  │Администраци-│Республика-│       │Геология │       │ды       │      │

│  │ялык-аймактык│сынын      │       │агентти- │       │төмөндө- │      │

│  │жаңы         │администра-│       │ги, Токой│       │түү.     │      │

│  │түзүлүштөрдү │циялык-    │       │агентти- │       │Бюджеттик│      │

│  │социалдык-   │аймактык   │       │ги, РМА, │       │каражат- │      │

│  │экономикалык │түзүлүшү   │       │ОМА, айыл│       │тарды    │      │

│  │өнүктүрүүнүн │жөнүндө"   │       │округда- │       │чыгымдоо-│      │

│  │2012-2015-   │Кыргыз     │       │рынын    │       │ну       │      │

│  │жылдарга жана│Республика-│       │жетекчи- │       │оптимал- │      │

│  │андан аркы   │сынын      │       │лери     │       │даштыруу.│      │

│  │мезгилге     │Мыйзамына  │       │(макулда-│       │Жаңы     │      │

│  │карата       │өзгөртүү-  │       │шуу      │       │базалык  │      │

│  │стратегиясын │лөрдү      │       │боюнча)  │       │артыкчы- │      │

│  │иштеп чыгуу  │киргизүү   │       │         │       │лыктуу   │      │

│  │             │тууралуу   │       │         │       │социал-  │      │

│  │             │сунуштарды │       │         │       │дык-эко- │      │

│  │             │даярдоо.   │       │         │       │номикалык│      │

│  │             │Калк       │       │         │       │багыттар-│      │

│  │             │арасында   │       │         │       │ды иштеп │      │

│  │             │түшүндүрүү │       │         │       │чыгуу    │      │

│  │             │иштерин    │       │         │       │         │      │

│  │             │жүргүзүү   │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│2 │"Экономикалык│Экономика- │2009-  │Эконом-  │Респуб-│Бир эле  │      │

│  │өсүштүн      │лык        │жылдын │соодамин,│ликалык│убакта   │      │

│  │точкаларын"  │округдарда │IV     │Отунэнер-│бюджет-│тиешелүү │      │

│  │аныктоо жана │"экономика-│кварта-│мин, АЧМ,│те     │продук-  │      │

│  │алардын      │лык өсүштүн│лы     │Эмгексоц-│карал- │цияны    │      │

│  │статустарын  │точкаларын"│       │мин,     │ган    │чыгарып, │      │

│  │укуктук      │аныктоо    │       │Геология │кара-  │ушул     │      │

│  │бекемдөө     │боюнча     │       │агентти- │жаттар-│региондо │      │

│  │             │иштерди    │       │ги, Токой│дан    │өндүрүш- │      │

│  │             │уюштуруу,  │       │агентти- │       │түн      │      │

│  │             │экономика- │       │ги, РМА, │       │конкрет- │      │

│  │             │лык        │       │ЖӨБО     │       │түү      │      │

│  │             │округдар   │       │(макулда-│       │тармагын │      │

│  │             │жөнүндө    │       │шуу      │       │өнүктүрүү│      │

│  │             │жобону     │       │боюнча)  │       │         │      │

│  │             │иштеп чыгуу│       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│3 │Региондук    │Региондук  │2009-  │Эконом-  │Респуб-│Регион-  │      │

│  │өнүктүрүү    │өнүктүрүү  │жылдын │соодамин,│ликалык│дорду    │      │

│  │пландарынын  │пландарынын│IV     │ОМА, РМА,│бюджет-│теңдешти-│      │

│  │долбоорлорун │долбоорло- │кварта-│ЖӨБО     │те     │рип      │      │

│  │жана         │рун жана   │лы     │(макулда-│карал- │өнүктүрүү│      │

│  │финансылык   │финансылык │       │шуу      │ган    │камсыз   │      │

│  │камсыз кылуу │камсыз     │       │боюнча), │кара-  │кылынат  │      │

│  │механизмдерин│кылуу      │       │Финмин   │жаттар-│         │      │

│  │анын ичинде  │механизмде-│       │         │дан    │         │      │

│  │жеке-        │рин иштеп  │       │         │       │         │      │

│  │мамлекеттик  │чыгуу,     │       │         │       │         │      │

│  │өнөктөштүктү │региондорду│       │         │       │         │      │

│  │пайдаланып,  │өнүктүрүү- │       │         │       │         │      │

│  │региондорду  │нүн фондун │       │         │       │         │      │

│  │өнүктүрүүнүн │түзүү жана │       │         │       │         │      │

│  │фондун түзүп,│жогору     │       │         │       │         │      │

│  │иштеп чыгуу  │турган     │       │         │       │         │      │

│  │             │органдар   │       │         │       │         │      │

│  │             │менен      │       │         │       │         │      │

│  │             │макулдашуу │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│4 │Региондорду  │Экономика- │2009-  │Эконом-  │Респуб-│Регион-  │      │

│  │өнүктүрүүдө  │лык        │2010-  │соодамин,│ликалык│дорду    │      │

│  │теңдөөнү     │райондошту-│жылдар │ЖӨБУА    │бюджет-│теңдешти-│      │

│  │камсыз кылуу,│руунун     │       │(макулда-│те     │рип      │      │

│  │улуттук      │принципте- │       │шуу      │карал- │өнүктү-  │      │

│  │инвестиция-  │рин        │       │боюнча), │ган    │рүүнү    │      │

│  │лык          │сактоону   │       │ОМА      │кара-  │камсыз   │      │

│  │долбоорлордун│жана       │       │         │жаттар-│кылуу    │      │

│  │реестрин     │жарандар   │       │         │дан,   │         │      │

│  │түзүү        │үчүн       │       │         │инвес- │         │      │

│  │             │мамлекеттик│       │         │тиция- │         │      │

│  │             │жана       │       │         │лар    │         │      │

│  │             │муниципал- │       │         │жеке   │         │      │

│  │             │дык        │       │         │кара-  │         │      │

│  │             │кызматтар- │       │         │жат-   │         │      │

│  │             │дын        │       │         │тар    │         │      │

│  │             │жетиштүүлү-│       │         │       │         │      │

│  │             │гүн эске   │       │         │       │         │      │

│  │             │алуу менен │       │         │       │         │      │

│  │             │администра-│       │         │       │         │      │

│  │             │циялык-ай- │       │         │       │         │      │

│  │             │мактык     │       │         │       │         │      │

│  │             │бирдиктерди│       │         │       │         │      │

│  │             │ирилештирүү│       │         │       │         │      │

│  │             │боюнча     │       │         │       │         │      │

│  │             │сунуштарды │       │         │       │         │      │

│  │             │иштеп чыгуу│       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│5 │Кластерлерди │Кластерлер │2010-  │Эконом-  │Рес-   │армактар │      │

│  │жайылтуу     │жөнүндө    │жылдын │соодамин,│публи- │оюнча    │      │

│  │(кластерлер  │жобону     │II     │ОМА,     │калык  │егионду  │      │

│  │жөнүндө      │талкуулоо  │кварта-│Бишкек   │бюд-   │нүктүрүү │      │

│  │жобону       │жана       │лы     │жана Ош  │жетте  │чүн      │      │

│  │иштеп чыгуу, │түшүндүрмө │       │шаарлары-│карал- │агымдуу  │      │

│  │тажрыйбалык  │берүү      │       │нын      │ган    │арттарды │      │

│  │иш-чараларды │           │       │мэрияла- │       │үзүү     │      │

│  │ишке ашыруу) │           │       │ры,      │       │         │      │

│  │             │           │       │Отунэнер-│       │         │      │

│  │             │           │       │мин, АЧМ,│       │         │      │

│  │             │           │       │Геология │       │         │      │

│  │             │           │       │агенттиги│       │         │      │

│  │             │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│6 │Региондордун │Региондор- │2012-  │ОМА, РМА │       │Мамлекет-│      │

│  │жаңы         │дун жаңы   │жылдын │         │       │тик      │      │

│  │администра-  │администра-│II     │         │       │башкаруу │      │

│  │циялык-      │циялык-    │кварта-│         │       │органда- │      │

│  │аймактык     │аймактык   │лы     │         │       │рынын иш-│      │

│  │түзүлүшүнүн  │түзүлүшүнүн│       │         │       │аракетин │      │

│  │жергиликтүү  │бийлик     │       │         │       │регла-   │      │

│  │өз алдынча   │органдары- │       │         │       │менттөөчү│      │

│  │башкаруу     │нын ишин   │       │         │       │норматив-│      │

│  │органдарынын │регламент- │       │         │       │дик      │      │

│  │ишин         │төөчү      │       │         │       │документ-│      │

│  │регламенттөө-│негизги    │       │         │       │терди    │      │

│  │чү негизги   │нормативдик│       │         │       │оптимал- │      │

│  │нормативдик  │документ-  │       │         │       │даштыруу │      │

│  │документтер- │терди      │       │         │       │         │      │

│  │ди бекитүү,  │бекитүү    │       │         │       │         │      │

│  │ошондой эле  │үчүн       │       │         │       │         │      │

│  │колдонуудагы │сунуштарды │       │         │       │         │      │

│  │мыйзамдарга  │иштеп чыгуу│       │         │       │         │      │

│  │оңдоолорду   │           │       │         │       │         │      │

│  │киргизүү     │           │       │         │       │         │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│             Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги                │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│7 │Бюджет аралык│Колдонууда-│2011-  │Финансы  │       │Бюджеттер│Атал- │

│  │мамилелерди  │гы         │жыл    │министр- │       │аралык   │ган   │

│  │жөнгө салуучу│нормативдик│       │лиги     │       │мамилелер│иш-   │

│  │нормативдик  │укуктук    │       │         │       │жаатында-│чара- │

│  │укуктук      │актыларга  │       │         │       │гы мыйзам│лар   │

│  │актыларды    │өзгөртүү-  │       │         │       │базасын  │Мамле-│

│  │өркүндөтүү   │лөрдү жана │       │         │       │өркүндө- │кеттик│

│  │             │толуктоо-  │       │         │       │түү      │реги- │

│  │             │лорду      │       │         │       │         │ондук │

│  │             │киргизүү   │       │         │       │         │сая-  │

│  │             │жана       │       │         │       │         │саттын│

│  │             │жаңыларын  │       │         │       │         │би-   │

│  │             │кабыл алуу │       │         │       │         │ринчи │

│  │             │           │       │         │       │         │этабы-│

│  │             │           │       │         │       │         │на    │

│  │             │           │       │         │       │         │ылайык│

│  │             │           │       │         │       │         │келет │

│  │             │           │       │         │       │         │      │

│  │             │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│8 │Региондордун │Социалдык- │2010-  │Финансы  │       │Жергилик-│      │

│  │социалдык-   │экономика- │жыл    │министр- │       │түү өз   │      │

│  │экономикалык │лык        │       │лиги,    │       │алдынча  │      │

│  │өнүгүүсүн    │өнүгүүнүн  │       │Эконом-  │       │башкаруу-│      │

│  │чагылдыруучу │көрсөткүч- │       │соодамин │       │нун      │      │

│  │көрсөткүчтөр │төрү боюнча│       │         │       │бардык   │      │

│  │боюнча       │маалыматтар│       │         │       │органдары│      │

│  │жергиликтүү  │базасын    │       │         │       │боюнча   │      │

│  │өз алдынча   │үзгүлтүксүз│       │         │       │колдонуу-│      │

│  │башкаруунун  │жаңыртуу   │       │         │       │дагы     │      │

│  │бардык       │           │       │         │       │маалымат-│      │

│  │органдары    │           │       │         │       │тар      │      │

│  │үчүн         │           │       │         │       │базасы   │      │

│  │маалыматтар  │           │       │         │       │         │      │

│  │базасын      │           │       │         │       │         │      │

│  │кеңейтүү     │           │       │         │       │         │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│                   Кыргыз Республикасынын Транспорт                    │

│                   жана коммуникациялар министрлиги                    │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│9 │Республиканын│CDMA-450   │2009-  │Транском-│14,54  │Республи-│      │

│  │телефондошту-│өткөргүчсүз│2010-  │мин,     │"Кыр-  │канын    │      │

│  │рулбаган     │технология-│жылдар │"Кыргыз- │гызте- │айылдагы │      │

│  │калктуу      │ны колдонуу│       │телеком" │леком- │калктуу  │      │

│  │конуштарын   │           │       │ААК      │дун"   │конушта- │      │

│  │телефондошту-│           │       │(макулда-│кара-  │рын жана │      │

│  │руу          │           │       │шуу      │жатта- │жетүүгө  │      │

│  │             │           │       │боюнча)  │рынын  │кыйын    │      │

│  │             │           │       │         │эсеби- │райондо- │      │

│  │             │           │       │         │нен    │рун      │      │

│  │             │           │       │         │       │телефон  │      │

│  │             │           │       │         │       │байланышы│      │

│  │             │           │       │         │       │менен    │      │

│  │             │           │       │         │       │камтуу   │      │

│  │             │           │       │         │       │зонасын  │      │

│  │             │           │       │         │       │кеңейтүү │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│10│Байланыштын  │Байланыштын│2009-  │Транском-│924,0  │Байланыш-│      │

│  │волокондук-  │волокондук-│2011-  │мин,     │"Кыр-  │тын      │      │

│  │оптикалык    │оптикалык  │жылдар │"Кыргызте│ гызте-│сапатын  │      │

│  │магистралдык │линиясын   │       │леком" АА│ леком-│жакшыр-  │      │

│  │түйүнүн куруу│куруу      │       │(макулда-│ дун"  │туу;     │      │

│  │             │           │       │шуу      │ кара- │ассорти- │      │

│  │             │           │       │боюнча)  │ жатта-│ментти   │      │

│  │             │           │       │         │ рынын │кеңейтүү │      │

│  │             │           │       │         │ эсеби-│жана     │      │

│  │             │           │       │         │ нен   │байланыш │      │

│  │             │           │       │         │       │кызматын │      │

│  │             │           │       │         │       │көрсөтүү-│      │

│  │             │           │       │         │       │нүн жаңы │      │

│  │             │           │       │         │       │түрлөрүн │      │

│  │             │           │       │         │       │киргизүү │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│11│Кыргыз       │Санарип    │2009-  │Транском-│747,0  │Жетүүгө  │      │

│  │Республика-  │жабдуусу   │2011-  │мин,     │"Кыр-  │кыйын    │      │

│  │сында санарип│           │жылдар │"Кыргыз- │гызте- │райондор-│      │

│  │телерадиобе- │           │       │телеком" │леком- │до       │      │

│  │рүүнү        │           │       │ААК      │дун"   │телера-  │      │

│  │киргизүү     │           │       │(макулда-│кара-  │диоберүү-│      │

│  │             │           │       │шуу      │жатта- │нүн      │      │

│  │             │           │       │боюнча)  │рынын  │камтуу   │      │

│  │             │           │       │         │эсеби- │геогрфия-│      │

│  │             │           │       │         │нен    │сын      │      │

│  │             │           │       │         │       │кеңейтүү;│      │

│  │             │           │       │         │       │жетүүгө  │      │

│  │             │           │       │         │       │кыйын    │      │

│  │             │           │       │         │       │райондор-│      │

│  │             │           │       │         │       │до       │      │

│  │             │           │       │         │       │калктын  │      │

│  │             │           │       │         │       │маалымат-│      │

│  │             │           │       │         │       │тык      │      │

│  │             │           │       │         │       │вакуумун │      │

│  │             │           │       │         │       │жеңүү    │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│12│Маалыматтык- │Инфраструк-│2009-  │Транском-│Респуб-│Мамлекет-│      │

│  │коммуникация-│тураны     │2010-  │мин      │ликалык│тик      │      │

│  │лык          │модерниза- │жылдар │         │бюджет,│органдар-│      │

│  │технологиялар│циялоо     │       │         │жеке   │дын 100% │      │

│  │(МКТ) боюнча │           │       │         │кара-  │жана     │      │

│  │иш-чаралардын│           │       │         │жаттар,│жергилик-│      │

│  │орто мөөнөттү│           │       │         │инвес- │түү өз   │      │

│  │мамлекеттик  │           │       │         │тиция- │алдынча  │      │

│  │планынын     │           │       │         │лар,   │башкаруу │      │

│  │долбоорун    │           │       │         │грант- │органда- │      │

│  │ишке ашыруу  │           │       │         │тар    │рынын    │      │

│  │             │           │       │         │       │- 60%    │      │

│  │             │           │       │         │       │критерий-│      │

│  │             │           │       │         │       │лерге    │      │

│  │             │           │       │         │       │жооп     │      │

│  │             │           │       │         │       │берген   │      │

│  │             │           │       │         │       │веб-сайт-│      │

│  │             │           │       │         │       │тарга ээ │      │

│  │             │           │       │         │       │болушат; │      │

│  │             │           │       │         │       │- мамле- │      │

│  │             │           │       │         │       │кеттик   │      │

│  │             │           │       │         │       │органдар-│      │

│  │             │           │       │         │       │дын 30%  │      │

│  │             │           │       │         │       │эки      │      │

│  │             │           │       │         │       │тараптуу │      │

│  │             │           │       │         │       │өз ара   │      │

│  │             │           │       │         │       │аракетте-│      │

│  │             │           │       │         │       │нүү      │      │

│  │             │           │       │         │       │сервисин │      │

│  │             │           │       │         │       │сунуш    │      │

│  │             │           │       │         │       │кылышат; │      │

│  │             │           │       │         │       │- мамле- │      │

│  │             │           │       │         │       │кеттик   │      │

│  │             │           │       │         │       │кызмат-  │      │

│  │             │           │       │         │       │тардын   │      │

│  │             │           │       │         │       │20%      │      │

│  │             │           │       │         │       │маалымат-│      │

│  │             │           │       │         │       │тык-     │      │

│  │             │           │       │         │       │коммуни- │      │

│  │             │           │       │         │       │кациялык │      │

│  │             │           │       │         │       │техноло- │      │

│  │             │           │       │         │       │гияларды │      │

│  │             │           │       │         │       │колдонуу │      │

│  │             │           │       │         │       │берилет  │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│13│Бишкек-Нарын-│Калыбына   │2009-  │Транском-│15876,0│Автожол- │      │

│  │Торутарт     │келтирүү   │2015-  │мин      │инвес- │дордун   │      │

│  │автожолун    │           │жылдар │         │тиция- │абалын   │      │

│  │калыбына     │           │       │         │лар    │жакшыртуу│      │

│  │келтирүү     │           │       │         │жана   │         │      │

│  │             │           │       │         │грант- │         │      │

│  │             │           │       │         │тар    │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│14│Ош- Сары-Таш │Калыбына   │2009-  │Транском-│ 6031,2│Автожол- │      │

│  │- Иркештам   │келтирүү   │2013-  │мин      │инвес- │дордун   │      │

│  │автожолун    │           │жылдар │         │тиция- │абалын   │      │

│  │калыбына     │           │       │         │лар    │жакшыртуу│      │

│  │келтирүү     │           │       │         │жана   │         │      │

│  │             │           │       │         │грант- │         │      │

│  │             │           │       │         │тар    │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│15│Ош-Баткен-   │Калыбына   │       │Транском-│ 3780,0│Автожол- │      │

│  │Исфана       │келтирүү   │       │мин      │инвес- │дордун   │      │

│  │автожолун    │           │       │         │тиция- │абалын   │      │

│  │калыбына     │           │       │         │лар    │жакшыртуу│      │

│  │келтирүү     │           │       │         │жана   │         │      │

│  │             │           │       │         │грант- │         │      │

│  │             │           │       │         │тар    │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│16│Тараз-Талас- │Калыбына   │2009-  │Транском-│  470,4│Автожол- │      │

│  │Суусамыр     │келтирүү   │2012-  │мин      │  630,0│дордун   │      │

│  │автожолун    │           │жылдар │         │  420,0│абалын   │      │

│  │калыбына     │           │2011-  │         │ 2100  │жакшыртуу│      │

│  │келтирүү II  │           │2014-  │         │инвес- │         │      │

│  │фаза 52-73 км│           │жылдар │         │тиция- │         │      │

│  │III фаза     │           │2009-  │         │лар    │         │      │

│  │93-106 км    │           │2012-  │         │жана   │         │      │

│  │73-93 км     │           │жылдар │         │грант- │         │      │

│  │             │           │       │         │тар    │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│17│Түп-Кеген    │Капиталдык │2009-  │Транском-│   95,0│Автожол- │      │

│  │автожолун    │оңдоо      │2012-  │мин      │инвес- │дордун   │      │

│  │капиталдык   │           │жылдар │         │тиция- │абалын   │      │

│  │оңдоо        │           │       │         │лар    │жакшыртуу│      │

│  │             │           │       │         │жана   │         │      │

│  │             │           │       │         │грант- │         │      │

│  │             │           │       │         │тар    │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│18│"Кыргызаэро- │Аэронавига-│2009-  │Транском-│  140,0│Авиация- │      │

│  │навигация"   │циялык     │2012-  │мин      │респуб-│лык      │      │

│  │мамлекеттик  │жабдууну   │жылдар │         │ликалык│ташуулар-│      │

│  │ишканасынын  │жаңыртуу   │       │         │бюджет │дын      │      │

│  │аэронавига-  │           │       │         │       │коопсуз- │      │

│  │циялык       │           │       │         │       │дугуна   │      │

│  │жабдууларын  │           │       │         │       │жетишүү  │      │

│  │жаңылоо      │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│19│"Ысык-Көл"   │Капиталдык │2009-  │"Манас"  │   61,4│Учуулар- │      │

│  │аэропортун   │оңдоо      │2015-  │эл аралык│млн.   │дын      │      │

│  │капиталдык   │           │жылдар │аэропорту│доллар │геогра-  │      │

│  │оңдоо        │           │       │ААК      │"Манас"│фиясын   │      │

│  │             │           │       │(макулда-│аэро-  │кеңейтүү,│      │

│  │             │           │       │шуу      │порту- │жүргүн-  │      │

│  │             │           │       │боюнча   │нун    │чүлөрдү  │      │

│  │             │           │       │         │кара-  │жана     │      │

│  │             │           │       │         │жатта- │жүктөрдү │      │

│  │             │           │       │         │рынын  │сапаттуу │      │

│  │             │           │       │         │эсеби- │ташуу    │      │

│  │             │           │       │         │нен    │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│20│Автотранс-   │Жүргүнчү   │       │Транском-│Респуб-│Автотран-│      │

│  │порттук      │автобуста- │       │мин      │ликалык│спорттук │      │

│  │каражаттардын│рын сатып  │       │         │бюджет,│каражат- │      │

│  │паркын       │алуу       │       │         │инвес- │тарды    │      │

│  │жаңыртуу жана│           │       │         │тиция- │көбөйтүү │      │

│  │толуктоо жана│           │       │         │лар    │жана     │      │

│  │автотранс-   │           │       │         │жана   │абалын   │      │

│  │порттук      │           │       │         │грант- │жакшыртуу│      │

│  │инфраструкту-│           │       │         │тар    │         │      │

│  │ранын        │           │       │         │       │         │      │

│  │модернизация-│           │       │         │       │         │      │

│  │лоо          │           │       │         │       │         │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│           Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги              │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│21│Кыргыз       │Кыргыз     │Дайыма │ТИМ, ОМА │       │Ири      │      │

│  │Республикасы-│Республика-│       │         │       │региондук│      │

│  │нын          │сынын      │       │         │       │инфраст- │      │

│  │региондорунун│ОМАдан     │       │         │       │руктура- │      │

│  │инвестициялык│алынган    │       │         │       │лык      │      │

│  │жагымдуулугу │Кыргыз     │       │         │       │долбоор- │      │

│  │жөнүндө      │Республи-  │       │         │       │лорго түз│      │

│  │презентация- │касынын    │       │         │       │чет элдик│      │

│  │ларды өткөрүү│региондору-│       │         │       │инвести- │      │

│  │жана Кыргыз  │нун        │       │         │       │цияларды │      │

│  │Республикасы-│мүмкүнчү-  │       │         │       │тартуу   │      │

│  │нын          │лүктөрү    │       │         │       │         │      │

│  │дипломаттык  │жөнүндө    │       │         │       │         │      │

│  │миссиясынын  │материалдар│       │         │       │         │      │

│  │барып келген │(бизнес-   │       │         │       │         │      │

│  │өлкөлөрдүн   │долбоорлор,│       │         │       │         │      │

│  │жеке жана    │ишкер      │       │         │       │         │      │

│  │мамлекеттик  │сунуштар,  │       │         │       │         │      │

│  │структурала- │дисктер    │       │         │       │         │      │

│  │рынын        │ж.б.)      │       │         │       │         │      │

│  │арасында     │           │       │         │       │         │      │

│  │таркатуу     │           │       │         │       │         │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│      Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги         │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│22│Мугалимдин   │Кредит     │Дайыма │ЖӨБО     │Бюджет │Өлкөдө   │      │

│  │статусу      │берүү      │       │(макулда-│тарабы-│ички     │      │

│  │жөнүндө"     │           │       │шуу      │нан    │миграция-│      │

│  │Мыйзамдын    │           │       │боюнча)  │карал- │ны       │      │

│  │8-беренесине │           │       │         │ган    │кыскартуу│      │

│  │ылайык жаш   │           │       │         │кара-  │жана     │      │

│  │адистерге    │           │       │         │жаттар-│жергилик-│      │

│  │(мугалимдер- │           │       │         │дын    │түү      │      │

│  │ге) турак    │           │       │         │чегинде│педагоги-│      │

│  │жайды сатып  │           │       │         │       │калык    │      │

│  │алуу жана    │           │       │         │       │кадрларды│      │

│  │куруу үчүн   │           │       │         │       │бекемдөө │      │

│  │проценти жок │           │       │         │       │         │      │

│  │кредиттерди  │           │       │         │       │         │      │

│  │бөлүп берүүнү│           │       │         │       │         │      │

│  │камсыз кылуу │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│23│"Мугалимдин  │"Мугалимдин│Дайыма │ЖӨБО     │Бюджет │Регион-  │      │

│  │статусу      │статусу    │       │(макулда-│тарабы-│дордо    │      │

│  │жөнүндө"     │жөнүндө"   │       │шуу      │нан    │педагоги-│      │

│  │Мыйзамдын    │Мыйзамынын │       │боюнча)  │карал- │калык    │      │

│  │8-беренесине │жол кирени │       │         │ган    │кадрлар- │      │

│  │ылайык       │төлөө      │       │         │кара-  │дын      │      │

│  │педагогикалык│боюнча     │       │         │жаттар-│социал-  │      │

│  │кадрларга жол│жеңилдик-  │       │         │дын    │дык-     │      │

│  │кирени жана  │терди берүү│       │         │чегинде│тиричилик│      │

│  │коммуналдык  │бөлүгүнө   │       │         │       │көйгөйлө-│      │

│  │кызматтарды  │толуктоо-  │       │         │       │рүн чечүү│      │

│  │төлөө боюнча │лорду      │       │         │       │         │      │

│  │жеңилдиктерди│киргизүү   │       │         │       │         │      │

│  │сунуш        │жана ушул  │       │         │       │         │      │

│  │кылынууну    │максаттарда│       │         │       │         │      │

│  │камсыз кылуу │каражаттар-│       │         │       │         │      │

│  │             │ды табуу   │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│24│"Мугалимдин  │Жер        │Дайыма │ЖӨБО     │Бюджет │Жаш      │      │

│  │статусу      │участокто- │       │(макулда-│тарабы-│адистерди│      │

│  │жөнүндө"     │рун берүү  │       │шуу      │нан    │регион-  │      │

│  │Мыйзамдын    │           │       │боюнча)  │карал- │дорго    │      │

│  │7-беренесине │           │       │         │ган    │тартуу   │      │

│  │ылайык жаш   │           │       │         │кара-  │жана     │      │

│  │адистерди    │           │       │         │жаттар-│аларды   │      │

│  │жерлерде     │           │       │         │дын    │бекемдөө │      │

│  │бекемдөө     │           │       │         │чегинде│         │      │

│  │максаты менен│           │       │         │       │         │      │

│  │ага          │           │       │         │       │         │      │

│  │бөлүштүрүү   │           │       │         │       │         │      │

│  │орду боюнча  │           │       │         │       │         │      │

│  │турак жайды  │           │       │         │       │         │      │

│  │куруу үчүн   │           │       │         │       │         │      │

│  │жер          │           │       │         │       │         │      │

│  │участогун    │           │       │         │       │         │      │

│  │бөлүп        │           │       │         │       │         │      │

│  │берүүнү      │           │       │         │       │         │      │

│  │камсыз кылуу │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│25│Билим берүү  │Региондордо│2011-  │ЖӨБО     │       │Билим    │      │

│  │округдарын   │билим берүү│2020-  │(макулда-│       │берүүнүн │      │

│  │түзүү аркылуу│системасын │жылдар │шуу      │       │натыйжа- │      │

│  │экономикалык │кайрадан   │       │боюнча)  │       │луу      │      │

│  │округдарда   │уюштуруу   │       │         │       │система- │      │

│  │билим берүү  │           │       │         │       │сын      │      │

│  │системасын   │           │       │         │       │өркүндө- │      │

│  │түзүү        │           │       │         │       │түү      │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│          Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана кайра            │

│                    иштетүү өнөр жай министрлиги                       │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│26│Облустук     │Практикалык│2010-  │АЧМ, ОМА,│Бюджет │Экспорт- │      │

│  │борборлордо  │иш-        │2011-  │жергилик-│тарабы-│тук      │      │

│  │айыл чарба   │аракеттер  │жылдар │түү      │нан    │потен-   │      │

│  │продукциясын │           │       │ишкерлер │карал- │циалды   │      │

│  │сатуу боюнча │           │       │(макулда-│ган    │жогорула-│      │

│  │региондук    │           │       │шуу      │кара-  │туу,     │      │

│  │дүң-сатуу    │           │       │боюнча)  │жаттар-│өндүрүш  │      │

│  │тармагын,    │           │       │         │дын    │көлөмдө- │      │

│  │жана ошондой │           │       │         │чегинде│рүнүн    │      │

│  │эле тамак аш │           │       │         │       │өсүшүн   │      │

│  │жана кайра   │           │       │         │       │камсыз   │      │

│  │иштетүү өнөр │           │       │         │       │кылуу,   │      │

│  │жайдын       │           │       │         │       │калктын  │      │

│  │ишканаларынын│           │       │         │       │жумуштуу-│      │

│  │фирмалык     │           │       │         │       │лугун,   │      │

│  │соода түйүнүн│           │       │         │       │ошондой  │      │

│  │түзүү.       │           │       │         │       │эле айыл │      │

│  │Ар бир       │           │2009-  │         │       │чарба    │      │

│  │облуста      │           │2015-  │         │       │өндүрүү- │      │

│  │айылдык товар│           │жылдар │         │       │чүлөрүнүн│      │

│  │өндүрүүчүлө- │           │       │         │       │материал-│      │

│  │рүнөн айыл   │           │       │         │       │дык      │      │

│  │чарба        │           │       │         │       │базасын, │      │

│  │продукциясын │           │       │         │       │өндүрүл- │      │

│  │сатып алуу,  │           │       │         │       │гөн      │      │

│  │камсыздоо,   │           │       │         │       │продук-  │      │

│  │сатуу боюнча │           │       │         │       │цияны    │      │

│  │айыл чарба   │           │       │         │       │сатууну  │      │

│  │кооператив-  │           │       │         │       │жогорула-│      │

│  │дерин        │           │       │         │       │туу      │      │

│  │уюштуруу     │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│27│Айыл чарба   │Семинарлар-│Жыл    │АЧМ, ОМА,│Респуб-│Региондун│      │

│  │реформасын   │ды өткөрүү,│сайын  │РМА,     │ликалык│шартында │      │

│  │улантуу, жеке│жеринде    │       │Финмин   │бюджет-│атаандаш-│      │

│  │менчик       │окутуу     │       │         │те     │тыкка    │      │

│  │айылдык      │           │       │         │карал- │жөндөмдүү│      │

│  │түзүмдөрдү   │           │       │         │ган    │сапаттуу │      │

│  │рынок        │           │       │         │кара-  │продук-  │      │

│  │экономикасы- │           │       │         │жаттар-│цияларды │      │

│  │нын          │           │       │         │дан    │жана     │      │

│  │талаптарына  │           │       │         │       │товарлар-│      │

│  │ыңгайлашты-  │           │       │         │       │ды алуу  │      │

│  │руу.         │           │       │         │       │         │      │

│  │Фермерлердин,│           │       │         │       │         │      │

│  │үрөн         │           │       │         │       │         │      │

│  │чарбаларынын │           │       │         │       │         │      │

│  │жетекчилери- │           │       │         │       │         │      │

│  │нин          │           │       │         │       │         │      │

│  │техникалык   │           │       │         │       │         │      │

│  │агрономдук   │           │       │         │       │         │      │

│  │билимдерин,  │           │       │         │       │         │      │

│  │айыл чарба   │           │       │         │       │         │      │

│  │чөйрөсүндө   │           │       │         │       │         │      │

│  │бизнес       │           │       │         │       │         │      │

│  │жүргүзүү     │           │       │         │       │         │      │

│  │көндүмдөрүн  │           │       │         │       │         │      │

│  │кеңейтүүдө   │           │       │         │       │         │      │

│  │мамлекеттик  │           │       │         │       │         │      │

│  │органдын     │           │       │         │       │         │      │

│  │көмөк        │           │       │         │       │         │      │

│  │көрсөтүүсү   │           │       │         │       │         │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│        Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги           │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│28│Талас,       │Практикалык│2009-  │ӨКМ      │Минист-│Өзгөчө   │      │

│  │Баткен,      │иш-        │2011-  │         │рликке │кырдаалды│      │

│  │Ысык-Көл     │аракеттер  │жылдар │         │бюджет-│жеринде  │      │

│  │облустарында │           │       │         │тен    │алдын    │      │

│  │заманбап     │           │       │         │бөлүн- │алуу жана│      │

│  │маалыматтык  │           │       │         │гөн    │жоюу     │      │

│  │технология-  │           │       │         │кара-  │боюнча   │      │

│  │ларды        │           │       │         │жаттар-│оператив-│      │

│  │колдонуу     │           │       │         │дын    │дүү      │      │

│  │менен        │           │       │         │чегинде│чечимдер-│      │

│  │Кризистик    │           │       │         │       │ди кабыл │      │

│  │жагдайларда  │           │       │         │       │алуу үчүн│      │

│  │башкаруу     │           │       │         │       │реалдуу  │      │

│  │борборуна    │           │       │         │       │убакыттын│      │

│  │кошулууну    │           │       │         │       │режиминде│      │

│  │камсыз кылуу │           │       │         │       │маалымат │      │

│  │             │           │       │         │       │менен    │      │

│  │             │           │       │         │       │камсыздоо│      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│29│"Жергиликтүү │Семинарлар,│2009-  │ӨКМ,     │ПРООН  │Жергилик-│      │

│  │өз алдынча   │тренингдер │2011-  │ПРООН    │кара-  │түү өз   │      │

│  │башкаруу     │           │жылдар │(макулда-│жатта- │алдынча  │      │

│  │органдарынын │           │       │шуу      │рынын  │башкаруу │      │

│  │деңгээлинде  │           │       │боюнча), │эсеби- │органда- │      │

│  │борбордон    │           │       │ЖӨБУА    │нен,   │рынын    │      │

│  │ажыратуу     │           │       │(макулда-│минист-│деңгээ-  │      │

│  │процессинде  │           │       │шуу      │рликке │линде    │      │

│  │табигый      │           │       │боюнча)  │бюджет-│табигый  │      │

│  │кырсыктардын │           │       │         │тен    │кырсык-  │      │

│  │тобокелдик-  │           │       │         │бөлүн- │тардын   │      │

│  │терин        │           │       │         │гөн    │тобокел- │      │

│  │башкаруу"    │           │       │         │кара-  │дигин    │      │

│  │долбоорунун  │           │       │         │жаттар-│башкаруу-│      │

│  │алкагында    │           │       │         │дын    │нун      │      │

│  │жергиликтүү  │           │       │         │чегинде│потенциа-│      │

│  │өз алдынча   │           │       │         │       │лын      │      │

│  │башкаруу     │           │       │         │       │бекемдөө │      │

│  │органдарына  │           │       │         │       │         │      │

│  │окууларды    │           │       │         │       │         │      │

│  │өткөрүү.     │           │       │         │       │         │      │

│  │Өзгөчө       │           │       │         │       │         │      │

│  │кырдаалдын   │           │       │         │       │         │      │

│  │маселелери   │           │       │         │       │         │      │

│  │боюнча       │           │       │         │       │         │      │

│  │мамлекеттик  │           │       │         │       │         │      │

│  │бийликтин    │           │       │         │       │         │      │

│  │жана         │           │       │         │       │         │      │

│  │жергиликтүү  │           │       │         │       │         │      │

│  │өз алдынча   │           │       │         │       │         │      │

│  │башкаруу     │           │       │         │       │         │      │

│  │органдарынын │           │       │         │       │         │      │

│  │функцияларын │           │       │         │       │         │      │

│  │жана         │           │       │         │       │         │      │

│  │укуктарын так│           │       │         │       │         │      │

│  │чектөөнү     │           │       │         │       │         │      │

│  │аныктоо      │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│30│Атайын алдын │Программаны│2009-  │ӨКМ,     │       │Калкты   │      │

│  │ала сактоочу │иштеп чыгуу│2011-  │ЖӨБУА    │       │жана     │      │

│  │авариялык-   │           │жылдар │(макулда-│       │аймактар-│      │

│  │калыбына     │           │       │шуу      │       │ды жер   │      │

│  │келтирүүчү   │           │       │боюнча)  │       │көчкү    │      │

│  │иштер боюнча │           │       │         │       │процесс- │      │

│  │чектөөчү     │           │       │         │       │теринен, │      │

│  │функцияларды │           │       │         │       │жер      │      │

│  │аныктоо менен│           │       │         │       │алдындагы│      │

│  │өз ара       │           │       │         │       │суулардын│      │

│  │аракеттенүү- │           │       │         │       │деңгээли-│      │

│  │нүн бирдиктүү│           │       │         │       │нин      │      │

│  │программала- │           │       │         │       │көтөрү-  │      │

│  │рын иштеп    │           │       │         │       │лүүсүнөн │      │

│  │чыгуу жана   │           │       │         │       │коргоо   │      │

│  │ишке ашыруу  │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│31│Кендерди     │Жобону     │2009-  │Мамтоо-  │       │Кендерди │      │

│  │иштетүүгө    │иштеп чыгуу│2010-  │техкөзө- │       │иштетүүдө│      │

│  │уруксат      │жана аны   │жылдар │мөл, ӨКМ,│       │регион-  │      │

│  │берүүчү      │ички буйрук│       │ЖӨБУА    │       │дордун   │      │

│  │документтерди│менен      │       │(макулда-│       │кызыкчы- │      │

│  │берүүдө      │бекитүү    │       │шуу      │       │лыктарын │      │

│  │региондордун │           │       │боюнча)  │       │эске алуу│      │

│  │кызыкчылыкта-│           │       │         │       │         │      │

│  │рын эске алуу│           │       │         │       │         │      │

│  │механизмдерин│           │       │         │       │         │      │

│  │кароо жана   │           │       │         │       │         │      │

│  │иштеп чыгуу  │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│32│Республиканын│Практикалык│2009-  │ӨКМ Башкы│Респуб-│Адам     │      │

│  │калк жыш     │иш-        │2011-  │оператив-│ликалык│жоготуу- │      │

│  │отурукташкан │аракеттер  │жылдар │дүү      │жана   │ларын    │      │

│  │региондорунда│           │       │башкарма-│жерги- │жана     │      │

│  │куткаруу     │           │       │лыгы,    │ликтүү │материал-│      │

│  │кызматын     │           │       │ОМА,     │бюджет-│дык      │      │

│  │түзүү        │           │       │Бишкек   │тер    │зыянды   │      │

│  │             │           │       │жана Ош  │       │төмөндө- │      │

│  │             │           │       │шаарлары-│       │түү      │      │

│  │             │           │       │нын      │       │         │      │

│  │             │           │       │мэрияла- │       │         │      │

│  │             │           │       │ры, РМА  │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│33│Өзгөчө       │Практикалык│2009-  │ӨКМ Тышкы│       │Табигый  │      │

│  │кырдаалдарды │иш-        │жыл    │байланыш-│       │жана     │      │

│  │алдын алуу   │аракеттер  │       │тар жана │       │техноген-│      │

│  │жана жоюу    │           │       │инвести- │       │дик      │      │

│  │чөйрөсүндө   │           │       │циялар   │       │мүнөздөгү│      │

│  │республиканын│           │       │башкарма-│       │өзгөчө   │      │

│  │региондоруна │           │       │лыгы, эл │       │кырдаал- │      │

│  │инвестиция-  │           │       │аралык   │       │дардан   │      │

│  │ларды тартуу │           │       │жана     │       │калкты   │      │

│  │менен        │           │       │бейөкмөт │       │жана     │      │

│  │колдонуудагы │           │       │уюмдары  │       │аймактар-│      │

│  │долбоорлорго │           │       │(макулда-│       │ды коргоо│      │

│  │жана         │           │       │шуу      │       │боюнча   │      │

│  │программалар-│           │       │боюнча)  │       │иш-чара- │      │

│  │га           │           │       │         │       │ларды    │      │

│  │инвентариза- │           │       │         │       │каржылоо-│      │

│  │цияны        │           │       │         │       │нун      │      │

│  │жүргүзүү     │           │       │         │       │кошумча  │      │

│  │             │           │       │         │       │булакта- │      │

│  │             │           │       │         │       │рын      │      │

│  │             │           │       │         │       │аныктоо  │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│34│Калдыктарды  │Практикалык│2009-  │ӨКМ      │       │Инвести- │      │

│  │сактоолорду  │иш-        │2011-  │Өзгөчө   │       │циялардын│      │

│  │жана         │аракеттер  │жылдар │кырдаал- │       │эсебинен │      │

│  │кендердин    │           │       │дардын   │       │ири      │      │

│  │калдыктарын  │           │       │кесепетин│       │чыгымдар-│      │

│  │калыбына     │           │       │монито-  │       │ды талап │      │

│  │келтирүү     │           │       │рингдөө  │       │кылуучу  │      │

│  │боюнча       │           │       │жана     │       │калыбына │      │

│  │долбоорлорду │           │       │калдык-  │       │келтирүү-│      │

│  │ишке ашыруу  │           │       │тарды    │       │чү       │      │

│  │үчүн кошумча │           │       │сактагыч-│       │иштерди  │      │

│  │инвестиция-  │           │       │тарды    │       │өткөрүү  │      │

│  │ларды издөө  │           │       │коргоо   │       │мүмкүндү-│      │

│  │боюнча       │           │       │департа- │       │гү       │      │

│  │донордук     │           │       │менти    │       │         │      │

│  │коомчулук    │           │       │         │       │         │      │

│  │жана эл      │           │       │         │       │         │      │

│  │аралык       │           │       │         │       │         │      │

│  │финансы      │           │       │         │       │         │      │

│  │уюмдары менен│           │       │         │       │         │      │

│  │өз ара       │           │       │         │       │         │      │

│  │аракеттенүү  │           │       │         │       │         │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│        Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги           │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│35│Жарандардын  │Келишимдер-│2009-  │ОМА, ЖМА,│Жерги- │Турак    │      │

│  │ден соолугун │ди түзүү   │2010-  │Саламат- │ликтүү │жайды    │      │

│  │коргоо жана  │           │жылдар │мин      │бюджет-│жана     │      │

│  │чыңдоо       │           │       │         │тердин │башка    │      │

│  │жаатында     │           │       │         │алка-  │социалдык│      │

│  │жергиликтүү  │           │       │         │гында  │жеңилдик-│      │

│  │өз алдынча   │           │       │         │       │терди    │      │

│  │башкаруу     │           │       │         │       │сунуш    │      │

│  │органдарынын │           │       │         │       │кылуу    │      │

│  │жоопкерчили- │           │       │         │       │аркылуу  │      │

│  │гин жана     │           │       │         │       │өзгөчө   │      │

│  │сектор аралык│           │       │         │       │айыл     │      │

│  │өз ара       │           │       │         │       │жергесин-│      │

│  │аракеттенүү- │           │       │         │       │де       │      │

│  │нүн          │           │       │         │       │кадрларды│      │

│  │натыйжалуулу-│           │       │         │       │бекемдөө │      │

│  │гун          │           │       │         │       │механизм-│      │

│  │жогорулатуу  │           │       │         │       │дерин    │      │

│  │             │           │       │         │       │жакшыр-  │      │

│  │             │           │       │         │       │туу.     │      │

│  │             │           │       │         │       │Медицина │      │

│  │             │           │       │         │       │кадрлары-│      │

│  │             │           │       │         │       │нын      │      │

│  │             │           │       │         │       │миграция-│      │

│  │             │           │       │         │       │лык      │      │

│  │             │           │       │         │       │процесс- │      │

│  │             │           │       │         │       │терине оң│      │

│  │             │           │       │         │       │таасир   │      │

│  │             │           │       │         │       │берүү    │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│36│Саламаттык   │Саламаттык │2009-  │Саламат- │Донор- │Республи-│      │

│  │сактоонун    │сактоо     │2010-  │мин, ЖМА,│лордун │канын    │      │

│  │айылдык      │министрли- │жылдар │айыл     │кара-  │жаранда- │      │

│  │комитеттерин │гинин      │       │өкмөтү   │жаттары│рын      │      │

│  │(САК)        │буйругу    │       │         │       │өзүнүн   │      │

│  │жер-жерлерде │           │       │         │       │ден      │      │

│  │түзүү аркылуу│           │       │         │       │соолугун │      │

│  │калктын ден  │           │       │         │       │бекемдөө │      │

│  │соолукту     │           │       │         │       │маселеси-│      │

│  │коргоо жана  │           │       │         │       │не       │      │

│  │чыңдоо       │           │       │         │       │активдүү │      │

│  │жаатындагы   │           │       │         │       │тартуу   │      │

│  │маалымдуулу- │           │       │         │       │         │      │

│  │гун          │           │       │         │       │         │      │

│  │жогорулатуу  │           │       │         │       │         │      │

│  │жана ага     │           │       │         │       │         │      │

│  │жигердүү     │           │       │         │       │         │      │

│  │тартуу       │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│37│Региондордо  │Саламаттык │2010-  │Саламат- │   0,04│Республи-│      │

│  │жайгашкан    │сактоо     │жыл    │мин      │донор- │канын    │      │

│  │чекене       │министрли- │       │         │лордун │региондо-│      │

│  │фармацевттик │гинин      │       │         │кара-  │рунун    │      │

│  │уюмдар үчүн  │буйругу    │       │         │жаттары│фармацев-│      │

│  │дары         │           │       │         │       │тика     │      │

│  │каражаттары- │           │       │         │       │уюмдарын │      │

│  │нын милдеттүү│           │       │         │       │дары-    │      │

│  │ассортименти-│           │       │         │       │дармек   │      │

│  │нин минимумун│           │       │         │       │каражат- │      │

│  │кайрадан     │           │       │         │       │тары     │      │

│  │караштыруу   │           │       │         │       │менен    │      │

│  │             │           │       │         │       │камсыз-  │      │

│  │             │           │       │         │       │доону    │      │

│  │             │           │       │         │       │жакшыртуу│      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│38│Экономикалык │Саламаттык │2009-  │Саламат- │Респуб-│Экономи- │      │

│  │округдардагы │сактоо     │2010-  │мин      │ликалык│калык    │      │

│  │саламаттык   │министрли- │жылдар │         │бюджет-│округдар-│      │

│  │сактоо       │гинин      │       │         │тин    │дагы     │      │

│  │уюмдарынын   │көрсөтмөсү │       │         │чегин- │медицина-│      │

│  │иш-аракетине │           │       │         │де,    │лык      │      │

│  │талдоо       │           │       │         │донор- │мекеме-  │      │

│  │жүргүзүү     │           │       │         │лордун │лердин   │      │

│  │             │           │       │         │кара-  │реалдуу  │      │

│  │             │           │       │         │жаттары│абалын   │      │

│  │             │           │       │         │       │аныктоо  │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│39│Экономикалык │Саламаттык │2009-  │Саламат- │Респуб-│Экономи- │      │

│  │округдарда   │сактоо     │2010-  │мин      │ликалык│калык    │      │

│  │саламаттык   │министрли- │жылдар │         │бюджет-│округдар-│      │

│  │сактоо       │гинин      │       │         │тин    │дагы     │      │

│  │уюмдарын     │көрсөтмөсү │       │         │чегин- │медицина-│      │

│  │бекемдөө     │           │       │         │де,    │лык      │      │

│  │(материалдык-│           │       │         │донор- │мекеме-  │      │

│  │техникалык   │           │       │         │лордун │лердин   │      │

│  │базасын)     │           │       │         │кара-  │реалдуу  │      │

│  │механизмин   │           │       │         │жаттары│абалын   │      │

│  │иштеп        │           │       │         │       │аныктоо  │      │

│  │чыгуу.       │           │       │         │       │лаборато-│      │

│  │Коомдук      │           │       │         │       │риялардын│      │

│  │Саламаттык   │           │       │         │       │иштөөсүн │      │

│  │сактоо       │           │       │         │       │оптимал- │      │

│  │уюмдарынын,  │           │       │         │       │даштыруу-│      │

│  │лаборатория- │           │       │         │       │ну камсыз│      │

│  │лык          │           │       │         │       │кылуу    │      │

│  │кызматтарды  │           │       │         │       │         │      │

│  │кошкондо,    │           │       │         │       │         │      │

│  │материалдык- │           │       │         │       │         │      │

│  │техникалык   │           │       │         │       │         │      │

│  │базасына     │           │       │         │       │         │      │

│  │баалоо       │           │       │         │       │         │      │

│  │жүргүзүү.    │           │       │         │       │         │      │

│  │Экономикалык │           │       │         │       │         │      │

│  │округдарда   │           │       │         │       │         │      │

│  │кызматтардын │           │       │         │       │         │      │

│  │кадрдык      │           │       │         │       │         │      │

│  │ресурстарынын│           │       │         │       │         │      │

│  │сандык жана  │           │       │         │       │         │      │

│  │сапаттык     │           │       │         │       │         │      │

│  │курамын      │           │       │         │       │         │      │

│  │изилдөө жана │           │       │         │       │         │      │

│  │алардын      │           │       │         │       │         │      │

│  │структурасын │           │       │         │       │         │      │

│  │кайрадан     │           │       │         │       │         │      │

│  │караштыруу.  │           │       │         │       │         │      │

│  │"Экономикалык│           │       │         │       │         │      │

│  │округдардагы"│           │       │         │       │         │      │

│  │коомдук      │           │       │         │       │         │      │

│  │саламаттык   │           │       │         │       │         │      │

│  │сактоо       │           │       │         │       │         │      │

│  │кызматтары   │           │       │         │       │         │      │

│  │жана дарылоо-│           │       │         │       │         │      │

│  │профилактика-│           │       │         │       │         │      │

│  │лык          │           │       │         │       │         │      │

│  │уюмдарынын   │           │       │         │       │         │      │

│  │ортосунда    │           │       │         │       │         │      │

│  │лаборатория- │           │       │         │       │         │      │

│  │лардын       │           │       │         │       │         │      │

│  │иштерин      │           │       │         │       │         │      │

│  │оптималдашты-│           │       │         │       │         │      │

│  │руу          │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│40│Экономикалык │Саламаттык │2009-  │Саламат- │Респуб-│Жобону   │      │

│  │райондошту-  │сактоо     │2010-  │мин      │ликалык│бекитүү  │      │

│  │руу, жана    │министрли- │жылдар │         │бюджет-│         │      │

│  │ошондой эле  │гинин      │       │         │тин    │         │      │

│  │өзгөчө       │буйругу    │       │         │чегин- │         │      │

│  │статусу менен│           │       │         │де,    │         │      │

│  │райондорго   │           │       │         │донор- │         │      │

│  │караштуу     │           │       │         │лордун │         │      │

│  │коомдук      │           │       │         │кара-  │         │      │

│  │саламаттык   │           │       │         │жаттары│         │      │

│  │сактоо       │           │       │         │       │         │      │

│  │борборлору   │           │       │         │       │         │      │

│  │жөнүндө      │           │       │         │       │         │      │

│  │жобону иштеп │           │       │         │       │         │      │

│  │чыгуу        │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│41│Коомдук      │Саламаттык │2009-  │Саламат- │Респуб-│Бирин    │      │

│  │саламаттык   │сактоо     │2010-  │мин      │ликалык│бири     │      │

│  │сактоо       │министрли- │жылдар │         │бюджет-│кайтала- │      │

│  │кызматынын   │гинин      │       │         │тин    │ган      │      │

│  │уюмдарынын   │буйругу    │       │         │чегин- │бөлүкчө- │      │

│  │түзүмүн      │           │       │         │де,    │лөрдү    │      │

│  │өзгөртүү     │           │       │         │донор- │табуу    │      │

│  │жөнүндө      │           │       │         │лордун │         │      │

│  │сунуштарды   │           │       │         │кара-  │         │      │

│  │изилдөө жана │           │       │         │жаттары│         │      │

│  │киргизүү     │           │       │         │       │         │      │

│  │(натыйжалуу  │           │       │         │       │         │      │

│  │эмес         │           │       │         │       │         │      │

│  │бөлүмдөрдү   │           │       │         │       │         │      │

│  │жана уюмдарды│           │       │         │       │         │      │

│  │бириктирүү,  │           │       │         │       │         │      │

│  │кайталоону   │           │       │         │       │         │      │

│  │жокко        │           │       │         │       │         │      │

│  │чыгаруу,     │           │       │         │       │         │      │

│  │жоюу)        │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│42│Бирдиктүү    │Бүтүндөй   │2010-  │Саламат- │   70,0│Каржылоо-│      │

│  │төлөө        │республика │жыл    │мин      │респуб-│нун      │      │

│  │системасында │боюнча     │       │алдындагы│ликалык│деңгээлин│      │

│  │республиканын│мамлекеттик│       │Милдеттүү│бюджет-│теңдешти-│      │

│  │региондору   │бюджеттин  │       │медицина-│тин    │рүү      │      │

│  │боюнча       │каражатта- │       │лык      │кара-  │         │      │

│  │саламаттык   │рынан      │       │камсыздоо│жаттары│         │      │

│  │сактоону     │медициналык│       │фонду    │       │         │      │

│  │каржылоону   │кызматтарды│       │(ММКФ)   │       │         │      │

│  │теңдөө       │төлөөнүн   │       │         │       │         │      │

│  │             │бирдиктүү  │       │         │       │         │      │

│  │             │ченемдери- │       │         │       │         │      │

│  │             │нин        │       │         │       │         │      │

│  │             │белгилөө   │       │         │       │         │      │

│  │             │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│43│Ар кандай    │Мамлекеттик│2010-  │ММКФ     │Иш-ча- │Ар кандай│      │

│  │региондордун │кепилдиктер│жыл    │         │раларды│регион-  │      │

│  │жарандары    │программасы│       │         │аткаруу│дордогу  │      │

│  │үчүн бирдей  │жана       │       │         │мате-  │жарандар │      │

│  │шарттарды    │Милдеттү   │       │         │риалдык│үчүн тең │      │

│  │камсыз кылуу │медициналык│       │         │чыгым- │шарттарды│      │

│  │жана         │камсыздоо- │       │         │дарды  │камсыздоо│      │

│  │Мамлекеттик  │нун кошумча│       │         │талап  │жана     │      │

│  │кепилдиктер  │программасы│       │         │кылбайт│медицина-│      │

│  │программасы- │боюнча орду│       │         │       │лык      │      │

│  │нын жана     │толтурулган│       │         │       │дарылар- │      │

│  │милдеттү     │дары       │       │         │       │дын      │      │

│  │медициналык  │каражатта- │       │         │       │жеткилик-│      │

│  │камсыздоонун │рынын (ДК) │       │         │       │түүлүгүн │      │

│  │кошумча      │маалымдама-│       │         │       │камсыздоо│      │

│  │программасы- │сын түзүүдө│       │         │       │         │      │

│  │нын алкагында│дары       │       │         │       │         │      │

│  │медикамент-  │каражатта- │       │         │       │         │      │

│  │тердин       │рынын      │       │         │       │         │      │

│  │жеткиликтүү- │базалык    │       │         │       │         │      │

│  │лүгүн        │бааларына  │       │         │       │         │      │

│  │жакшыртуу    │болгон     │       │         │       │         │      │

│  │             │региондук  │       │         │       │         │      │

│  │             │коэффицент-│       │         │       │         │      │

│  │             │терди      │       │         │       │         │      │

│  │             │кайрадан   │       │         │       │         │      │

│  │             │караштыруу │       │         │       │         │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│      Кыргыз Республикасынын Маданият жана маалымат министрлиги        │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│44│Тарыхый-     │Маданий    │2009-  │Маданият-│респуб-│Тарыхый- │      │

│  │маданий      │мурастын   │2010-  │мин      │ликалык│маданий  │      │

│  │мурастын     │объекттери-│жылдар │         │бюджет-│мурастын │      │

│  │объекттерин  │не         │       │         │тин    │сактыгын │      │

│  │сактоо жана  │инвентари- │       │         │кара-  │камсыз   │      │

│  │өнүктүрүү    │зацияны    │       │         │жаттар-│кылуу    │      │

│  │             │жүргүзүү;  │       │         │дан    │үчүн     │      │

│  │             │уникалдуу  │       │         │       │керектүү │      │

│  │             │китеп      │       │         │       │шарттарды│      │

│  │             │басмаларын,│       │         │       │жакшыр-  │      │

│  │             │архивдик   │       │         │       │туу;     │      │

│  │             │документ-  │       │         │       │калктын  │      │

│  │             │терди      │       │         │       │маданий  │      │

│  │             │сактоо;    │       │         │       │байлык-  │      │

│  │             │китепкана, │       │         │       │тарга    │      │

│  │             │музейдик,  │       │         │       │кеңири   │      │

│  │             │архивдик   │       │         │       │жеткилик-│      │

│  │             │ресурстарды│       │         │       │түү      │      │

│  │             │толуктоо;  │       │         │       │болуусу  │      │

│  │             │маданий    │       │         │       │         │      │

│  │             │баалуулук- │       │         │       │         │      │

│  │             │тарды      │       │         │       │         │      │

│  │             │сактоонун  │       │         │       │         │      │

│  │             │коопсузду- │       │         │       │         │      │

│  │             │гун камсыз │       │         │       │         │      │

│  │             │кылуу      │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│45│Маданият жана│Капиталдык │2009-  │Маданият-│респуб-│Маданият │      │

│  │искусство    │оңдоону,   │2010-  │мин      │ликалык│мекеме-  │      │

│  │мекемелеринин│маданият   │жылдар │         │бюджет-│леринин  │      │

│  │тармагын     │мекемелери-│       │         │тин    │тармагын │      │

│  │модернизация-│нин        │       │         │кара-  │кеңейтүү │      │

│  │лоо жана     │техникалык │       │         │жаттар-│         │      │

│  │кеңейтүү     │модерниза- │       │         │дан    │         │      │

│  │             │циялоосун  │       │         │       │         │      │

│  │             │жүргүзүү,  │       │         │       │         │      │

│  │             │жаңы       │       │         │       │         │      │

│  │             │технология-│       │         │       │         │      │

│  │             │ларды      │       │         │       │         │      │

│  │             │жайылтуу,  │       │         │       │         │      │

│  │             │жабдууну   │       │         │       │         │      │

│  │             │сатып алуу;│       │         │       │         │      │

│  │             │маданият   │       │         │       │         │      │

│  │             │мекемелери │       │         │       │         │      │

│  │             │ээлеген    │       │         │       │         │      │

│  │             │аянттарды  │       │         │       │         │      │

│  │             │кеңейтүү,  │       │         │       │         │      │

│  │             │маданияттын│       │         │       │         │      │

│  │             │жаңы       │       │         │       │         │      │

│  │             │объекттерин│       │         │       │         │      │

│  │             │куруу      │       │         │       │         │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│                  Кыргыз Республикасынын Эмгек жана                    │

│                   социалдык өнүктүрүү министрлиги                     │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│46│Кыргыз       │Практикалык│Дайыма │Эмгексоц-│Респуб-│Калктын  │      │

│  │Республикасы-│иш-аракет- │       │мин, ЖӨБО│ликалык│демогра- │      │

│  │нын калкын   │тер        │       │         │бюджет-│фиялык   │      │

│  │социалдык    │           │       │         │тин    │жана     │      │

│  │паспорттошту-│           │       │         │каржы- │социал-  │      │

│  │руу боюнча   │           │       │         │лоосу- │дык-эко- │      │

│  │иш-чараларды │           │       │         │нун    │номикалык│      │

│  │өткөрүү      │           │       │         │чегинде│абалы    │      │

│  │             │           │       │         │(акча  │боюнча   │      │

│  │             │           │       │         │кара-  │маалымат-│      │

│  │             │           │       │         │жатта- │тар      │      │

│  │             │           │       │         │рын    │базасын  │      │

│  │             │           │       │         │кошумча│түзүү    │      │

│  │             │           │       │         │бөлүп  │жана     │      │

│  │             │           │       │         │берүү- │колдоо;  │      │

│  │             │           │       │         │сүз)   │калктын  │      │

│  │             │           │       │         │       │жашоо    │      │

│  │             │           │       │         │       │деңгээли │      │

│  │             │           │       │         │       │жөнүндө  │      │

│  │             │           │       │         │       │маалымат-│      │

│  │             │           │       │         │       │ты       │      │

│  │             │           │       │         │       │чогултуу │      │

│  │             │           │       │         │       │жана     │      │

│  │             │           │       │         │       │талдоо,  │      │

│  │             │           │       │         │       │социал-  │      │

│  │             │           │       │         │       │дык-     │      │

│  │             │           │       │         │       │экономи- │      │

│  │             │           │       │         │       │калык    │      │

│  │             │           │       │         │       │өнүгүүнүн│      │

│  │             │           │       │         │       │мүмкүнчү-│      │

│  │             │           │       │         │       │лүктөрү  │      │

│  │             │           │       │         │       │жөнүндө  │      │

│  │             │           │       │         │       │маалымат-│      │

│  │             │           │       │         │       │ты       │      │

│  │             │           │       │         │       │даярдоо  │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│47│Калктын      │Кыргыз     │2009-  │Эмгексоц-│Респуб-│Аз камсыз│      │

│  │социалдык    │Республика-│жыл бою│мин, ЖӨБО│ликалык│болгон   │      │

│  │аялуу        │сынын      │       │         │бюджет-│үй-бүлө- │      │

│  │катмарына    │Өкмөтүнүн  │       │         │те     │лөргө    │      │

│  │энергия алып │2009-жылдын│       │         │карал- │жана     │      │

│  │жүрүүчүлөргө,│16-январын-│       │         │ган    │жаран-   │      │

│  │коммуналдык  │дагы № 19  │       │         │кара-  │дарга    │      │

│  │кызмат       │"Аз камсыз │       │         │жаттар-│бирдик-  │      │

│  │көрсөтүүлөр- │болгон     │       │         │дан    │түү ар   │      │

│  │гө, буудайга │үй-бүлөлөр-│       │         │       │айлык    │      │

│  │жана унга    │гө жана    │       │         │       │жөлөк    │      │

│  │тарифтер     │жарандарга │       │         │       │пулдарды │      │

│  │көтөрүлгөндө │бирдиктүү  │       │         │       │дайын-   │      │

│  │даректүү     │ар айлык   │       │         │       │доодо    │      │

│  │жардам       │пособиелер-│       │         │       │муктаж-  │      │

│  │көрсөтүү     │ди дайындоо│       │         │       │дыктыгы- │      │

│  │             │үчүн       │       │         │       │нын      │      │

│  │             │керектөөнүн│       │         │       │деңгээ-  │      │

│  │             │деңгээлин  │       │         │       │лин      │      │

│  │             │аныктоонун │       │         │       │аныктоо- │      │

│  │             │кошумча    │       │         │       │нун      │      │

│  │             │критерийле-│       │         │       │методика-│      │

│  │             │рине       │       │         │       │сын      │      │

│  │             │апробация- │       │         │       │өркүндө- │      │

│  │             │лоону      │       │         │       │түү      │      │

│  │             │жүргүзүү   │       │         │       │         │      │

│  │             │жөнүндө"   │       │         │       │         │      │

│  │             │токтому    │       │         │       │         │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│            Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги              │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│48│Коомдук-про- │Практикалык│2009-  │Ички     │       │Укук     │      │

│  │филактикалык │иш-аракет- │2011-  │иштердин │       │бузуулар-│      │

│  │борборлордун │тер        │жылдар │аймактык │       │дын санын│      │

│  │(КПБ)        │           │       │органда- │       │азайтуу  │      │

│  │аракеттерин  │           │       │ры, ЖӨБО │       │         │      │

│  │укук         │           │       │(макулда-│       │         │      │

│  │бузууларды   │           │       │шуу      │       │         │      │

│  │профилактика-│           │       │боюнча)  │       │         │      │

│  │лоого        │           │       │         │       │         │      │

│  │багыттоо     │           │       │         │       │         │      │

│  │максатында   │           │       │         │       │         │      │

│  │айыл         │           │       │         │       │         │      │

│  │өкмөтүнүн    │           │       │         │       │         │      │

│  │аймагында    │           │       │         │       │         │      │

│  │аракеттенип  │           │       │         │       │         │      │

│  │жаткан       │           │       │         │       │         │      │

│  │КПБларды     │           │       │         │       │         │      │

│  │чыңдоо       │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│49│Диний        │Практикалык│Жыл бою│ИИМ,     │       │Диний    │      │

│  │экстремизмге,│иш-аракет- │       │Билиммин │       │экстре-  │      │

│  │жашы жетиле  │тер        │       │         │       │мизм     │      │

│  │электерди    │           │       │         │       │менен    │      │

│  │тыюу салынган│           │       │         │       │байланыш-│      │

│  │"Хизбут-     │           │       │         │       │кан укук │      │

│  │Тахрир"      │           │       │         │       │бузуулар-│      │

│  │партиясынын  │           │       │         │       │дын санын│      │

│  │иш-аракетине │           │       │         │       │азайтуу  │      │

│  │массалык     │           │       │         │       │         │      │

│  │тартылышына  │           │       │         │       │         │      │

│  │каршы        │           │       │         │       │         │      │

│  │аракеттенүү  │           │       │         │       │         │      │

│  │боюнча       │           │       │         │       │         │      │

│  │комплекстүү  │           │       │         │       │         │      │

│  │иш-чараларды │           │       │         │       │         │      │

│  │жүргүзүү     │           │       │         │       │         │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│             Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук                │

│                         коопсуздук комитети                           │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│50│Диний негизде│Региондор- │Дайыма │Дин      │       │Диний    │      │

│  │укукка каршы │дун диний  │       │агентги- │       │экстре-  │      │

│  │мүмкүн       │объекттери-│       │ги, УМКК │       │мизм     │      │

│  │болуучу      │нин иш-    │       │         │       │менен    │      │

│  │көрүнүштөрдү │аракеттерин│       │         │       │байланыш-│      │

│  │алдын алуу   │текшерүү   │       │         │       │кан укук │      │

│  │боюнча       │боюнча     │       │         │       │бузуулар-│      │

│  │профилактика-│туруктуу   │       │         │       │дын санын│      │

│  │лык иш-      │аракеттене │       │         │       │азайтуу  │      │

│  │чаралардын   │турган     │       │         │       │         │      │

│  │комплексин   │атайын     │       │         │       │         │      │

│  │иштеп чыгуу  │ведомство- │       │         │       │         │      │

│  │             │лор        │       │         │       │         │      │

│  │             │аралык     │       │         │       │         │      │

│  │             │комиссия-  │       │         │       │         │      │

│  │             │ларды      │       │         │       │         │      │

│  │             │түзүүнү    │       │         │       │         │      │

│  │             │демилгелөө │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│51│Экономикалык │Укук       │Дайыма │УМКК     │       │Кылмыштын│Эко-  │

│  │кылмыштуулук,│бузууларга │       │         │       │санын    │номи- │

│  │контрабанда  │жол бербөө │       │         │       │азайтуу  │калык │

│  │жана         │максатында │       │         │       │         │кыл-  │

│  │экономикадагы│тиешелүү   │       │         │       │         │мыш-  │

│  │кылмыштуулук-│нормативдик│       │         │       │         │тар   │

│  │тун башка    │укуктук    │       │         │       │         │жана  │

│  │көрүнүштөрү  │актыларга  │       │         │       │         │сис-  │

│  │менен күрөшүү│өзгөртүү-  │       │         │       │         │тема- │

│  │             │лөрдү      │       │         │       │         │лык   │

│  │             │киргизүүнү │       │         │       │         │мүнөз-│

│  │             │демилгелөө │       │         │       │         │гө ээ │

│  │             │           │       │         │       │         │болгон│

│  │             │           │       │         │       │         │кыл-  │

│  │             │           │       │         │       │         │мыш-  │

│  │             │           │       │         │       │         │тардын│

│  │             │           │       │         │       │         │меха- │

│  │             │           │       │         │       │         │низми │

│  │             │           │       │         │       │         │боюнча│

│  │             │           │       │         │       │         │коз-  │

│  │             │           │       │         │       │         │голгон│

│  │             │           │       │         │       │         │кылмыш│

│  │             │           │       │         │       │         │иште- │

│  │             │           │       │         │       │         │рине  │

│  │             │           │       │         │       │         │тал-  │

│  │             │           │       │         │       │         │доону │

│  │             │           │       │         │       │         │турук-│

│  │             │           │       │         │       │         │туу   │

│  │             │           │       │         │       │         │жүргү-│

│  │             │           │       │         │       │         │зүү   │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│52│Миграциялык  │"Тышкы     │Дайыма │УМКК,    │       │Мыйзамсыз│      │

│  │жагдайды     │миграция   │       │Миграция-│       │мигрант- │      │

│  │жөнгө салуу  │жөнүндө"   │       │ком      │       │тарды    │      │

│  │             │Кыргыз     │       │         │       │азайтуу  │      │

│  │             │Республика-│       │         │       │         │      │

│  │             │сынын      │       │         │       │         │      │

│  │             │Мыйзамына, │       │         │       │         │      │

│  │             │"Кыргыз    │       │         │       │         │      │

│  │             │Республика-│       │         │       │         │      │

│  │             │сынын      │       │         │       │         │      │

│  │             │аймагында  │       │         │       │         │      │

│  │             │чет өлкөлүк│       │         │       │         │      │

│  │             │жарандардын│       │         │       │         │      │

│  │             │эмгек иш-  │       │         │       │         │      │

│  │             │аракеттерин│       │         │       │         │      │

│  │             │ишке ашыруу│       │         │       │         │      │

│  │             │тартиби    │       │         │       │         │      │

│  │             │жөнүндө"   │       │         │       │         │      │

│  │             │Жобого     │       │         │       │         │      │

│  │             │өзгөртүү-  │       │         │       │         │      │

│  │             │лөрдүн жана│       │         │       │         │      │

│  │             │толуктоо-  │       │         │       │         │      │

│  │             │лордун     │       │         │       │         │      │

│  │             │долбоорло- │       │         │       │         │      │

│  │             │рун даярдоо│       │         │       │         │      │

│  │             │жана       │       │         │       │         │      │

│  │             │кароого    │       │         │       │         │      │

│  │             │киргизүү   │       │         │       │         │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│              Кыргыз Республикасынын Миграция жана ишке                │

│               орноштуруу боюнча мамлекеттик комитети                  │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│53│Төмөнкүлөргө │Аналитика- │2009-  │ОМА, УСК │       │Жумушчу  │      │

│  │талдоо       │лык        │жыл    │(макулда-│       │күчтөрдү │      │

│  │жүргүзүү:    │документ   │       │шуу      │       │жайгашты-│      │

│  │- жумушчу    │           │       │боюнча), │       │руу жана │      │

│  │күчтү жашы,  │           │       │Миграция-│       │жумушсуз-│      │

│  │жынысы,      │           │       │ком      │       │дукту    │      │

│  │кесиби,      │           │       │         │       │алдын    │      │

│  │квалифика-   │           │       │         │       │алуу     │      │

│  │циясы,       │           │       │         │       │боюнча   │      │

│  │райондор жана│           │       │         │       │аракеттер│      │

│  │тармактар    │           │       │         │       │үчүн     │      │

│  │боюнча       │           │       │         │       │негиздер-│      │

│  │бөлүштүрүүгө;│           │       │         │       │ди камсыз│      │

│  │демографиялык│           │       │         │       │кылуу;   │      │

│  │факторлордун │           │       │         │       │конкрет- │      │

│  │жана         │           │       │         │       │түү      │      │

│  │техникалык   │           │       │         │       │регионду │      │

│  │прогресстин  │           │       │         │       │өнүктүрүү│      │

│  │таасирлерине;│           │       │         │       │програм- │      │

│  │- эмгек      │           │       │         │       │масынын  │      │

│  │сурамында    │           │       │         │       │долбоорун│      │

│  │жана         │           │       │         │       │түзүүдө  │      │

│  │өндүрүмдүүлү-│           │       │         │       │жумушчу  │      │

│  │гүндө        │           │       │         │       │орундарды│      │

│  │болжолдонуучу│           │       │         │       │түзүү    │      │

│  │өзгөрүүлөрдү │           │       │         │       │үчүн     │      │

│  │эске алуу    │           │       │         │       │регион-  │      │

│  │менен        │           │       │         │       │дордун   │      │

│  │региондун    │           │       │         │       │потен-   │      │

│  │экономикасы- │           │       │         │       │циалдуу  │      │

│  │нын ар       │           │       │         │       │жагымдуу │      │

│  │кандай       │           │       │         │       │мүмкүнчү-│      │

│  │тармактарын- │           │       │         │       │лүктөрүн │      │

│  │да,          │           │       │         │       │табуу    │      │

│  │кесиптерде   │           │       │         │       │         │      │

│  │үзүрлүү      │           │       │         │       │         │      │

│  │иштөөнүн     │           │       │         │       │         │      │

│  │мүмкүнчүлүк- │           │       │         │       │         │      │

│  │төрүнө       │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│54│Регионду     │Улуттук    │2009-  │Миграция-│       │Жумушчу  │      │

│  │кошкондо,    │статистика │2010-  │ком, УСК │       │күчтү    │      │

│  │эмгек        │комитетинин│жылдар │(макулда-│       │жайгашты-│      │

│  │ресурстарынын│мезгилдүү  │       │шуу      │       │руу жана │      │

│  │балансын     │расмий     │       │боюнча)  │       │жумушсуз-│      │

│  │түзүү        │басмалары  │       │         │       │дукту    │      │

│  │             │           │       │         │       │алдын    │      │

│  │             │           │       │         │       │алуу     │      │

│  │             │           │       │         │       │боюнча   │      │

│  │             │           │       │         │       │аракеттер│      │

│  │             │           │       │         │       │үчүн     │      │

│  │             │           │       │         │       │негиздер-│      │

│  │             │           │       │         │       │ди камсыз│      │

│  │             │           │       │         │       │кылуу    │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│55│О№-li№e      │Колдонууда-│2009-  │Миграция-│500 миң│Жаңы     │      │

│  │режиминде    │гы         │2010-  │ком, ОМА,│сом    │маалымат-│      │

│  │вакансиялар  │программа- │жылдар │чарбакер │       │тык      │      │

│  │боюнча       │лык продукт│       │субъект- │       │мүмкүнчү-│      │

│  │маалыматтар- │           │       │тер      │       │лүктөрдүн│      │

│  │дын          │           │       │(макулда-│       │негизинде│      │

│  │бирдиктүү    │           │       │шуу      │       │жумушсуз-│      │

│  │базасын      │           │       │боюнча)  │       │дарга    │      │

│  │түзүү        │           │       │         │       │жумуш    │      │

│  │             │           │       │         │       │орундарын│      │

│  │             │           │       │         │       │издөөдө  │      │

│  │             │           │       │         │       │жардам   │      │

│  │             │           │       │         │       │көрсөтүү │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│56│Жумушчу      │"Экономика-│2009-  │Миграция-│       │Калктын  │Финан-│

│  │орундарын    │лык        │жыл    │ком,     │       │жашоо    │нан-  │

│  │түзүү жана   │округдар", │       │Эконом-  │       │деңгээлин│сылык │

│  │сактоо,      │"өсүү      │       │соодамин,│       │жогорула-│мук-  │

│  │кирешелерди  │точкалары" │       │ОМА      │       │туу жана │таждык│

│  │көбөйтүү     │үчүн       │       │         │       │негизги  │дык   │

│  │             │2010-жылга │       │         │       │муктаж-  │прог- │

│  │             │коомдук    │       │         │       │дыктарды │рамма-│

│  │             │иштердин   │       │         │       │канаат-  │нын   │

│  │             │атайын     │       │         │       │тандыруу │дол-  │

│  │             │программа- │       │         │       │         │боору │

│  │             │ларынын    │       │         │       │         │иште- │

│  │             │долбоорун  │       │         │       │         │лип   │

│  │             │иштеп      │       │         │       │         │чык-  │

│  │             │чыгуу      │       │         │       │         │кан-  │

│  │             │           │       │         │       │         │дан   │

│  │             │           │       │         │       │         │кийин │

│  │             │           │       │         │       │         │анык- │

│  │             │           │       │         │       │         │талат │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│57│Жергиликтүү  │Нормативдик│2009-  │ЖМА жана │       │Республи-│      │

│  │өз алдынча   │актыларды  │2015-  │ЖӨБО     │       │канын    │      │

│  │башкаруунун  │кабыл алуу,│жылдар │(макулда-│       │аймагында│      │

│  │деңгээлинде  │иш-чаралар-│       │шуу      │       │калктын  │      │

│  │жана бүтүндөй│ды иштеп   │       │боюнча), │       │жашоосу  │      │

│  │республика   │чыгуу      │       │Финмин,  │       │үчүн     │      │

│  │боюнча       │           │       │Эконом-  │       │комфорт- │      │

│  │социалдык-   │           │       │соодамин,│       │тук      │      │

│  │экономикалык │           │       │АЧМ,     │       │шарттарды│      │

│  │чөйрөдө      │           │       │Отунэнер-│       │түзүү    │      │

│  │долбоорлорду │           │       │мин,     │       │         │      │

│  │ишке ашырууга│           │       │Миграция-│       │         │      │

│  │карата       │           │       │ком      │       │         │      │

│  │инвестиция-  │           │       │         │       │         │      │

│  │ларды жана   │           │       │         │       │         │      │

│  │гранттарды,  │           │       │         │       │         │      │

│  │анын ичинде  │           │       │         │       │         │      │

│  │эмгек        │           │       │         │       │         │      │

│  │мигранттары- │           │       │         │       │         │      │

│  │нын          │           │       │         │       │         │      │

│  │каражаттарын │           │       │         │       │         │      │

│  │тартуу боюнча│           │       │         │       │         │      │

│  │стимулдарды  │           │       │         │       │         │      │

│  │жана         │           │       │         │       │         │      │

│  │натыйжалуу   │           │       │         │       │         │      │

│  │системаны    │           │       │         │       │         │      │

│  │түзүү        │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│58│Айыл         │Маданий    │2009-  │ЖӨБО     │       │Калкты   │      │

│  │жергесинде   │баалуулук- │2015-  │(макулда-│       │чыңдоо   │      │

│  │жашоонун     │тарды      │жылдар │шуу      │       │жана айыл│      │

│  │артыкчылык-  │өзгөртүү   │       │боюнча), │       │жергесин │      │

│  │тары жөнүндө │боюнча     │       │Маданият-│       │социал-  │      │

│  │коомдук оң   │коомдук    │       │мин,     │       │дык-эко- │      │

│  │пикирди      │пропаган-  │       │Билиммин,│       │номикалык│      │

│  │түзүү,       │дисттик    │       │Мамлекет-│       │өнүктүрүү│      │

│  │жаштардын    │акцияларды,│       │тик      │       │         │      │

│  │арасында     │компания-  │       │телерадио│       │         │      │

│  │жумушчу      │ларды      │       │компания-│       │         │      │

│  │кесиптердин  │өткөрүү    │       │сы       │       │         │      │

│  │кадыр-баркын │           │       │(макулда-│       │         │      │

│  │жогорулатуу, │           │       │шуу      │       │         │      │

│  │окуучуларды  │           │       │боюнча), │       │         │      │

│  │кесиптик     │           │       │бейөкмөт │       │         │      │

│  │багыттоо     │           │       │уюмдар   │       │         │      │

│  │системасын   │           │       │(макулда-│       │         │      │

│  │калыбына     │           │       │шуу      │       │         │      │

│  │келтирүү     │           │       │боюнча)  │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│59│Жүргүзүлгөн  │Практикалык│2010-  │Миграция-│       │Чек ара  │      │

│  │изилдөөлөрдүн│иш-аракет- │жылдын │ком, ИИМ │       │жанындагы│      │

│  │жана         │тер        │II     │         │       │райондор-│      │

│  │талдоонун    │           │кварта-│         │       │дон      │      │

│  │негизинде    │           │лы     │         │       │калктын  │      │

│  │тиешелүү     │           │       │         │       │агымын   │      │

│  │иш-чараларды │           │       │         │       │кыскартуу│      │

│  │иштеп чыгуу  │           │       │         │       │         │      │

│  │менен        │           │       │         │       │         │      │

│  │кыргызстан-  │           │       │         │       │         │      │

│  │дыктардын    │           │       │         │       │         │      │

│  │санынын      │           │       │         │       │         │      │

│  │кыскарышы    │           │       │         │       │         │      │

│  │жана чет     │           │       │         │       │         │      │

│  │өлкөлүк      │           │       │         │       │         │      │

│  │жарандардын  │           │       │         │       │         │      │

│  │жогорулашы   │           │       │         │       │         │      │

│  │байкалган чек│           │       │         │       │         │      │

│  │ара жанындагы│           │       │         │       │         │      │

│  │райондордо   │           │       │         │       │         │      │

│  │калкты чыңдоо│           │       │         │       │         │      │

│  │жөнүндө      │           │       │         │       │         │      │

│  │маселелерди  │           │       │         │       │         │      │

│  │изилдөө      │           │       │         │       │         │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│       Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу          │

│                   иштери боюнча улуттук агенттиги                     │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│60│Жергиликтүү  │Аналитика- │2009-  │Финмин,  │"2009- │Жергилик-│      │

│  │өз алдынча   │лык иштерди│жылдын │Эконом-  │жылга  │түү өз   │      │

│  │башкаруу     │жүргүзүү   │IV     │соодамин,│карата │алдынча  │      │

│  │органдарынын │жана       │кварта-│АЧМ,     │респуб-│башкаруу │      │

│  │жергиликтүү  │нормативдик│лы     │Юстмин,  │ликалык│органда- │      │

│  │бюджетинин   │укуктук    │       │Коргоо-  │бюджет │рынын    │      │

│  │органдардын  │актыларды  │       │мин,     │жөнүн- │туруктуу │      │

│  │жеке         │кабыл алуу │       │Эмгексоц-│дө"    │экономи- │      │

│  │функцияларын │           │       │мин,     │Мыйзам │калык    │      │

│  │жана         │           │       │Салыкмам-│менен  │базасын  │      │

│  │укуктарын,   │           │       │ком,     │беки-  │түзүү.   │      │

│  │ошондой эле  │           │       │ЖӨБУА    │тилген │Жергилик-│      │

│  │өткөрүп      │           │       │(макулда-│минис- │түү өз   │      │

│  │берилген     │           │       │шуу      │трлик- │алдынча  │      │

│  │мамлекеттик  │           │       │боюнча), │тердин │башкаруу-│      │

│  │ыйгарым      │           │       │ЖӨБО     │жана   │нун ишин │      │

│  │укуктарды    │           │       │(макулда-│ведом- │оптимал- │      │

│  │аткаруудагы  │           │       │шуу      │ство-  │даштыруу,│      │

│  │чыгымдарына  │           │       │боюнча)  │лордун │бюджеттик│      │

│  │талдоо       │           │       │         │бюджет-│каражат- │      │

│  │жүргүзүү жана│           │       │         │теринин│тарды    │      │

│  │"Жергиликтүү │           │       │         │кара-  │ачык жана│      │

│  │өз алдынча   │           │       │         │жатта- │максаттуу│      │

│  │башкаруу жана│           │       │         │рынын  │колдонуу │      │

│  │жергиликтүү  │           │       │         │жана эл│         │      │

│  │мамлекеттик  │           │       │         │аралык │         │      │

│  │администра-  │           │       │         │уюмдар-│         │      │

│  │циялар       │           │       │         │дын    │         │      │

│  │жөнүндө"     │           │       │         │кара-  │         │      │

│  │жаңы         │           │       │         │жатта- │         │      │

│  │Мыйзамга     │           │       │         │рынын  │         │      │

│  │ылайык       │           │       │         │чегинде│         │      │

│  │өткөрүп      │           │       │         │       │         │      │

│  │берилген     │           │       │         │       │         │      │

│  │мамлекеттик  │           │       │         │       │         │      │

│  │ыйгарым      │           │       │         │       │         │      │

│  │укуктарды    │           │       │         │       │         │      │

│  │каржылоонун  │           │       │         │       │         │      │

│  │механизмин   │           │       │         │       │         │      │

│  │аныктоо      │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│61│Жергиликтүү  │Тиешелүү   │2009-  │ЖӨБУА,   │"2009- │Жергилик-│      │

│  │өз алдынча   │нормативдик│жылдын │Финмин,  │жылга  │түү өз   │      │

│  │башкаруунун  │укуктук    │IV     │Эконом-  │карата │алдынча  │      │

│  │аткаруучу-   │актыларды  │кварта-│соодамин,│респуб-│башкаруу │      │

│  │тескөөчү     │кабыл алуу │лы     │АЧМ,     │ликалык│органдары│      │

│  │органдарынын │           │       │Юстмин,  │бюджет │тарабынан│      │

│  │типтүү       │           │       │Салыкмам-│жана   │жүктөлгөн│      │

│  │структурасын │           │       │ком,     │2010-  │функция- │      │

│  │жана штаттык │           │       │Коргоо-  │2011-  │ларды,   │      │

│  │санын бекитүү│           │       │мин,     │жылдар-│укуктарды│      │

│  │жана         │           │       │Эмгексоц-│га     │жана     │      │

│  │штаттардын   │           │       │мин,     │божомол│өткөрүлүп│      │

│  │структурасын │           │       │ЖӨБО     │жөнүн- │берилген │      │

│  │аныктоодо    │           │       │(макулда-│дө"    │мамлекет-│      │

│  │жергиликтүү  │           │       │шуу      │Мыйзам │тик      │      │

│  │өз алдынча   │           │       │боюнча)  │менен  │укуктарды│      │

│  │башкаруу     │           │       │         │беки-  │аткаруу- │      │

│  │органдарынын │           │       │         │тилген │нун      │      │

│  │укуктарын    │           │       │         │минист-│толукту- │      │

│  │кеңейтүү     │           │       │         │рлик-  │гу,      │      │

│  │             │           │       │         │тердин │аткарылып│      │

│  │             │           │       │         │жана   │жаткан   │      │

│  │             │           │       │         │ведомс-│функция- │      │

│  │             │           │       │         │тволор-│лардын   │      │

│  │             │           │       │         │дун    │тактыгы  │      │

│  │             │           │       │         │бюджет-│жана     │      │

│  │             │           │       │         │теринин│ачыктыгы,│      │

│  │             │           │       │         │кара-  │жергилик-│      │

│  │             │           │       │         │жатта- │түү өз   │      │

│  │             │           │       │         │рынын  │алдынча  │      │

│  │             │           │       │         │жана эл│башкаруу │      │

│  │             │           │       │         │аралык │органда- │      │

│  │             │           │       │         │уюмдар-│рынын    │      │

│  │             │           │       │         │дын    │жергилик-│      │

│  │             │           │       │         │кара-  │түү      │      │

│  │             │           │       │         │жатта- │шарттарга│      │

│  │             │           │       │         │рынын  │негизде- │      │

│  │             │           │       │         │чегинде│лип      │      │

│  │             │           │       │         │       │штаттар- │      │

│  │             │           │       │         │       │дын      │      │

│  │             │           │       │         │       │структу- │      │

│  │             │           │       │         │       │расын    │      │

│  │             │           │       │         │       │аныктоо  │      │

│  │             │           │       │         │       │мүмкүндү-│      │

│  │             │           │       │         │       │гү       │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│62│Республиканын│Администра-│2009-  │ЖӨБУА    │"2009- │Админист-│      │

│  │администра-  │циялык-    │жылдын │(макулда-│жылга  │рациялык-│      │

│  │циялык-      │аймактык   │IV     │шуу      │карата │аймактык │      │

│  │аймактык     │түзүлүштү  │кварта-│боюнча), │респуб-│түзүлүштү│      │

│  │түзүлүшүн    │реформалоо-│лы     │ЖМА, ЖӨБО│ликалык│жана     │      │

│  │реформалоо   │нун        │       │(макулда-│бюджет │мамлекет-│      │

│  │жана         │2-этабынын │       │шуу      │жөнүн- │тик      │      │

│  │оптималдаш-  │алкагында  │       │боюнча)  │дө"    │башкаруу-│      │

│  │тыруу боюнча │айрым айыл │       │         │Мыйзам │ну       │      │

│  │иш-чараларды │округдарын │       │         │менен  │оптимал- │      │

│  │ишке ашыруу  │бириктирүү-│       │         │беки-  │даштыруу,│      │

│  │жана         │нү ишке    │       │         │тилген │мамле-   │      │

│  │региондук    │ашыруу     │       │         │минист-│кеттик   │      │

│  │саясаттын    │           │       │         │рлик-  │башкаруу-│      │

│  │концепциясын │           │       │         │тердин │га карата│      │

│  │жүзөгө ашыруу│           │       │         │жана   │чыгымдар-│      │

│  │үчүн уюштуруу│           │       │         │ведомс-│ды       │      │

│  │өбөлгөлөрүн  │           │       │         │тволор-│кыскартуу│      │

│  │түзүү        │           │       │         │дун    │         │      │

│  │             │           │       │         │бюджет-│         │      │

│  │             │           │       │         │теринин│         │      │

│  │             │           │       │         │кара-  │         │      │

│  │             │           │       │         │жатта- │         │      │

│  │             │           │       │         │рынын  │         │      │

│  │             │           │       │         │жана эл│         │      │

│  │             │           │       │         │аралык │         │      │

│  │             │           │       │         │уюмдар-│         │      │

│  │             │           │       │         │дын    │         │      │

│  │             │           │       │         │кара-  │         │      │

│  │             │           │       │         │жатта- │         │      │

│  │             │           │       │         │рынын, │         │      │

│  │             │           │       │         │чегинде│         │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│                Кыргыз Республикасынын Салыктар жана                   │

│                жыйымдар боюнча мамлекеттик комитети                   │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│63│Салыктык     │Иш-аракет- │Дайыма │Салыкмам-│       │Салык    │      │

│  │башкарууну   │тер планы  │       │ком, ЖӨБО│       │түшүүлө- │      │

│  │күчөтүүнүн   │           │       │(макулда-│       │рүн      │      │

│  │эсебинен     │           │       │шуу      │       │жогорула-│      │

│  │мамлекеттик  │           │       │боюнча)  │       │туу жана │      │

│  │бюджетке     │           │       │         │       │региондор│      │

│  │салык        │           │       │         │       │боюнча   │      │

│  │түшүүлөрүн   │           │       │         │       │бюджетти │      │

│  │жогорулатууну│           │       │         │       │өз       │      │

│  │камсыз кылуу │           │       │         │       │убагында │      │

│  │(ИДПга       │           │       │         │       │аткаруу  │      │

│  │тиешелүү     │           │       │         │       │         │      │

│  │аймактардын  │           │       │         │       │         │      │

│  │салык        │           │       │         │       │         │      │

│  │түшүүлөрүнүн │           │       │         │       │         │      │

│  │үлүшү)       │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│64│Мүлккө карата│Иш-аракет- │2009-  │Эконом-  │       │Мыйзам   │      │

│  │салыктын     │тер планы  │жыл    │соодамин,│       │базасын  │      │

│  │нормативдик- │           │       │Салыкмам-│       │жана     │      │

│  │укуктук      │           │       │ком, ЖӨБО│       │салыктык │      │

│  │актыларын    │           │       │(макулда-│       │башкаруу-│      │

│  │өркүндөтүү   │           │       │шуу      │       │ну       │      │

│  │жана салык   │           │       │боюнча)  │       │жакшыр-  │      │

│  │салууга      │           │       │         │       │туу,     │      │

│  │тийиштүү мүлк│           │       │         │       │башкаруу-│      │

│  │объекттеринин│           │       │         │       │нун жана │      │

│  │ээлеринин    │           │       │         │       │Салык    │      │

│  │маалымат     │           │       │         │       │кодекси- │      │

│  │базасын      │           │       │         │       │нин      │      │

│  │түзүү        │           │       │         │       │талапта- │      │

│  │             │           │       │         │       │рынын    │      │

│  │             │           │       │         │       │натыйжа- │      │

│  │             │           │       │         │       │луулугун │      │

│  │             │           │       │         │       │жогорула-│      │

│  │             │           │       │         │       │туу      │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│              Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу                 │

│                 Туризм боюнча мамлекеттик агенттиги                   │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│65│Региондордо  │Практикалык│2011-  │Туризм   │   10,0│Кыргыз-  │2009- │

│  │туристтик    │иш-аракет- │жылга  │агентти- │респуб-│стан     │2011- │

│  │маалыматтык  │тер        │чейин  │ги, ЖӨБО │ликалык│боюнча   │жыл-  │

│  │борборлордун │           │       │(макулда-│бюджет-│кеңири   │дарга │

│  │(ТМБ)        │           │       │шуу      │те     │туристтик│карата│

│  │тармагын     │           │       │боюнча)  │карал- │маалымат-│та    │

│  │кеңейтүү     │           │       │         │ган    │тар      │бюд-  │

│  │             │           │       │         │кара-  │базасын  │жеттин│

│  │             │           │       │         │жаттар-│түзүү.   │тин   │

│  │             │           │       │         │дан    │Облустар-│орто  │

│  │             │           │       │         │       │да       │мөө-  │

│  │             │           │       │         │       │туристтик│нөттүү│

│  │             │           │       │         │       │маалымат-│болжо-│

│  │             │           │       │         │       │тык      │луна  │

│  │             │           │       │         │       │борбор-  │ылайык│

│  │             │           │       │         │       │лорду    │керек-│

│  │             │           │       │         │       │түзүү.   │төө   │

│  │             │           │       │         │       │Өлкөгө   │(млн. │

│  │             │           │       │         │       │турист-  │сом)  │

│  │             │           │       │         │       │тердин   │      │

│  │             │           │       │         │       │агымын   │      │

│  │             │           │       │         │       │жогору-  │      │

│  │             │           │       │         │       │латуу    │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│66│Туризм       │Окутуу,    │2009-  │Туризм   │    0,3│Сунуш    │      │

│  │тармагы үчүн │семинарлар-│2011-  │агентти- │респуб-│кылынып  │      │

│  │кадрларды    │ды,        │жылдар │ги,      │ликалык│жаткан   │      │

│  │кесиптик     │тренингдер-│       │Билиммин,│бюджет-│туристтик│      │

│  │даярдоо жана │ди өткөрүү │       │ЖМА эл   │те     │кызмат-  │      │

│  │кайрадан     │           │       │аралык   │карал- │тарды эл │      │

│  │даярдоо      │           │       │уюмдар   │ган    │аралык   │      │

│  │боюнча       │           │       │(макулда-│кара-  │стандарт-│      │

│  │региондук    │           │       │шуу      │жаттар-│тардын   │      │

│  │окуу         │           │       │боюнча)  │дан    │талапта- │      │

│  │борборлорун  │           │       │         │       │рына     │      │

│  │түзүү        │           │       │         │       │ылайык   │      │

│  │             │           │       │         │       │келтирүү │      │

│  │             │           │       │         │       │максатын-│      │

│  │             │           │       │         │       │да       │      │

│  │             │           │       │         │       │турист-  │      │

│  │             │           │       │         │       │терди    │      │

│  │             │           │       │         │       │тейлөөнүн│      │

│  │             │           │       │         │       │сапатын  │      │

│  │             │           │       │         │       │жогорула-│      │

│  │             │           │       │         │       │туу      │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│67│Жергиликтүү  │Долбоордук │Дайыма │Туризм   │Азия   │Кол      │      │

│  │кол          │сунуштарды │       │агентти- │өнүктү-│өнөрчү-  │      │

│  │өнөрчүлүктү  │жылдырууга │       │ги,      │рүү    │лүктү    │      │

│  │өнүктүрүү    │көмөк      │       │Эконом-  │банкы- │өнүктү-  │      │

│  │жана колдоо  │көрсөтүү,  │       │соодамин,│нын    │рүү.     │      │

│  │             │окутуу     │       │Кол      │долбоо-│Алыскы   │      │

│  │             │           │       │өнөрчүлөр│рунун  │регион-  │      │

│  │             │           │       │союзу    │кара-  │дордо    │      │

│  │             │           │       │(макулда-│жатта- │калктын  │      │

│  │             │           │       │шуу      │рынын  │социал-  │      │

│  │             │           │       │боюнча)  │эсеби- │дык-     │      │

│  │             │           │       │         │нен    │экономи- │      │

│  │             │           │       │         │       │калык    │      │

│  │             │           │       │         │       │абалын   │      │

│  │             │           │       │         │       │колдоо   │      │

│  │             │           │       │         │       │максатын-│      │

│  │             │           │       │         │       │да жаңы  │      │

│  │             │           │       │         │       │жумуш    │      │

│  │             │           │       │         │       │орундарын│      │

│  │             │           │       │         │       │түзүү    │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│68│Туристтик    │Кызыкдар   │Дайыма │Туризм   │       │Жаңы     │      │

│  │инфраструкту-│тараптар   │       │агентти- │       │туристтик│      │

│  │раны         │үчүн узак  │       │ги,      │       │объект-  │      │

│  │өнүктүрүүгө  │мөөнөттү   │       │Эконом-  │       │терди    │      │

│  │карата       │кредиттерди│       │соодамин,│       │куруу    │      │

│  │кредиттерди  │алууга     │       │Финмин   │       │жана     │      │

│  │алууга көмөк │билдирүү-  │       │         │       │реконст- │      │

│  │көрсөтүү     │лөрдү түзүү│       │         │       │рукциялоо│      │

│  │(маанилүү    │           │       │         │       │         │      │

│  │туристтик    │           │       │         │       │         │      │

│  │объекттерди  │           │       │         │       │         │      │

│  │куруу жана   │           │       │         │       │         │      │

│  │реконструк-  │           │       │         │       │         │      │

│  │циялоо)      │           │       │         │       │         │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│           Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап             │

│           турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча             │

│                        мамлекеттик агенттик                           │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│69│"Айгүл Таш   │Тиешелүү   │2009-  │Токой    │Респуб-│Кыргыз   │      │

│  │тоосу"       │нормативдик│2010-  │агентти- │ликалык│Республи-│      │

│  │республикалык│укуктук    │жылдар │ги,      │бюджет-│касынын  │      │

│  │маанидеги    │актыларды  │       │Мамкат-  │те     │Кызыл    │      │

│  │ботаникалык  │иштеп чыгуу│       │тоо, ОМА,│карал- │китебине │      │

│  │корукту      │           │       │РМА, ЖӨБО│ган    │киргизил-│      │

│  │уюштуруу     │           │       │(макулда-│кара-  │ген,     │      │

│  │боюнча       │           │       │шуу      │жаттар-│ареалы   │      │

│  │маселени     │           │       │боюнча)  │дын    │кыскар-  │      │

│  │иштеп чыгуу  │           │       │         │алка-  │ган,     │      │

│  │             │           │       │         │гында  │жогорку  │      │

│  │             │           │       │         │       │декора-  │      │

│  │             │           │       │         │       │тивдүү   │      │

│  │             │           │       │         │       │түр      │      │

│  │             │           │       │         │       │болуп    │      │

│  │             │           │       │         │       │эсептел- │      │

│  │             │           │       │         │       │ген -    │      │

│  │             │           │       │         │       │Эдуард   │      │

│  │             │           │       │         │       │Рябчиги- │      │

│  │             │           │       │         │       │нин өсүү │      │

│  │             │           │       │         │       │жерлерин │      │

│  │             │           │       │         │       │сактоо,  │      │

│  │             │           │       │         │       │- жара-  │      │

│  │             │           │       │         │       │тылыштын │      │

│  │             │           │       │         │       │өзгөчө   │      │

│  │             │           │       │         │       │корголуу-│      │

│  │             │           │       │         │       │чу       │      │

│  │             │           │       │         │       │аймакта- │      │

│  │             │           │       │         │       │рынын    │      │

│  │             │           │       │         │       │тармагын │      │

│  │             │           │       │         │       │кеңейтүү │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кесиптик-техникалык       │

│              билим берүү боюнча мамлекеттик агенттиги                 │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│70│Региондордун │Практикалык│Жыл    │Региондор│Респуб-│Бир катар│      │

│  │эмгек        │иш-аракет- │сайын  │аралык   │ликалык│региондор│      │

│  │рынокторунда-│тер        │       │башкарма-│бюджет-│үчүн     │      │

│  │гы жагдайга  │           │       │лыктар,  │те     │экономи- │      │

│  │туруктуу     │           │       │кесиптик-│карал- │калык    │      │

│  │талдоо       │           │       │техника- │ган    │өсүштүн  │      │

│  │жүргүзүү,    │           │       │лык билим│кара-  │башкы    │      │

│  │жүргүзүлгөн  │           │       │берүүнүн │жаттар-│тоскоол- │      │

│  │талдоону эске│           │       │окуу     │дан    │дуктары- │      │

│  │алып,        │           │       │жайлары  │       │нын бири │      │

│  │кадырларды   │           │       │(макулда-│       │болуп    │      │

│  │даярдоо үчүн │           │       │шуу      │       │эмгек    │      │

│  │план-божомол-│           │       │боюнча)  │       │ресурста-│      │

│  │дорду түзүү  │           │       │         │       │рынын    │      │

│  │             │           │       │         │       │жетишсиз-│      │

│  │             │           │       │         │       │диги     │      │

│  │             │           │       │         │       │эсептелет│      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│71│Адам         │Жумуш      │Келип  │Региондор│Респуб-│Иш менен │      │

│  │ресурстарын  │берүүчүлөр-│түшкөн │аралык   │ликалык│камсыз   │      │

│  │натыйжалуу   │дүн        │билди- │башкарма-│бюджет-│болуунун │      │

│  │колдонуу     │талаптарын │рүүлөр-│лыктар,  │те     │деңгээлин│      │

│  │(жаңы        │эске алуу  │дүн    │кесиптик-│карал- │жогору-  │      │

│  │шарттарда    │менен      │неги-  │техника- │ган    │латуу    │      │

│  │иштөө үчүн   │адистерди  │зинде  │лык билим│кара-  │         │      │

│  │кадрларды    │кайрадан   │дайыма │берүүнүн │жаттар-│         │      │

│  │даярдоо жана │даярдоо    │       │окуу     │дан    │         │      │

│  │кайрадан     │жана       │       │жайлары  │       │         │      │

│  │даярдоо,     │квалифика- │       │(макулда-│       │         │      │

│  │калктын      │циясын     │       │шуу      │       │         │      │

│  │жумуштуулук  │жогорулатуу│       │боюнча)  │       │         │      │

│  │деңгээлин    │боюнча     │       │         │       │         │      │

│  │жогорулатуу) │кыска      │       │         │       │         │      │

│  │             │мөөнөттү   │       │         │       │         │      │

│  │             │окууларды  │       │         │       │         │      │

│  │             │уюштуруу   │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│72│Кесиптик     │Алыскы     │2009-  │Региондор│Азия   │Эмгек    │      │

│  │билим берүүнү│региондордо│2010-  │аралык   │өнүктү-│рыногунда│      │

│  │каржылоонун  │окуу       │окуу   │башкарма-│рүү    │талап    │      │

│  │жаңы         │жайларды   │жылынан│лыктар,  │банкы- │кылынган │      │

│  │принциптерин │каржылоонун│баштап │кесиптик-│нын    │жумушчу  │      │

│  │иштеп        │жаңы       │       │техника- │долбоо-│адистер- │      │

│  │чыгууну,     │түрлөрүнө  │       │лык билим│рунун  │дин санын│      │

│  │сунуш кылынып│(жан       │       │берүүнүн │кара-  │көбөйтүү │      │

│  │жаткан       │башына)    │       │окуу     │жатта- │         │      │

│  │кызматтардын │которуу    │       │жайлары  │рынын  │         │      │

│  │жетиштүүлүгүн│мүмкүндүгүн│       │(макулда-│эсеби- │         │      │

│  │жогорулатууну│изилдөө.   │       │шуу      │нен    │         │      │

│  │кошкондо,    │Баардык    │       │боюнча)  │       │         │      │

│  │кесиптик     │каалоочулар│       │         │       │         │      │

│  │билим        │үчүн       │       │         │       │         │      │

│  │берүүнүн     │кесиптик-  │       │         │       │         │      │

│  │системасын   │техникалык │       │         │       │         │      │

│  │кайрадан     │билимди    │       │         │       │         │      │

│  │уюштуруу     │алуу       │       │         │       │         │      │

│  │             │мүмкүнчүлү-│       │         │       │         │      │

│  │             │гүн сунуш  │       │         │       │         │      │

│  │             │кылуу      │       │         │       │         │      │

│  │             │максаты    │       │         │       │         │      │

│  │             │менен      │       │         │       │         │      │

│  │             │кесиптик   │       │         │       │         │      │

│  │             │техникалык │       │         │       │         │      │

│  │             │билим      │       │         │       │         │      │

│  │             │берүүнүн   │       │         │       │         │      │

│  │             │түрлөрүн   │       │         │       │         │      │

│  │             │жана       │       │         │       │         │      │

│  │             │формаларын │       │         │       │         │      │

│  │             │кеңейтүү.  │       │         │       │         │      │

│  │             │Региондо   │2010-  │         │       │         │      │

│  │             │орто жана  │жылдын │         │       │         │      │

│  │             │жогорку    │I квар-│         │       │         │      │

│  │             │кесиптик-  │талы   │         │       │         │      │

│  │             │техникалык │       │         │       │         │      │

│  │             │билим      │       │         │       │         │      │

│  │             │берүүнүн   │       │         │       │         │      │

│  │             │окуу       │       │         │       │         │      │

│  │             │жайлары    │       │         │       │         │      │

│  │             │менен      │       │         │       │         │      │

│  │             │кесиптик-  │       │         │       │         │      │

│  │             │техникалык │       │         │       │         │      │

│  │             │билим      │       │         │       │         │      │

│  │             │берүүнүн   │       │         │       │         │      │

│  │             │улантуучу- │       │         │       │         │      │

│  │             │лугун      │       │         │       │         │      │

│  │             │иликтөө    │       │         │       │         │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│        Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга           │

│          каршы саясат жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча             │

│                        мамлекеттик агенттиги                          │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│73│Мамлекеттик  │Нормативдик│2010-  │Монопо-  │Респуб-│Бул      │Азыркы│     │

│  │агенттиктин  │укутук     │жылдын │лияга    │ликалык│мамлекет-│учурда│

│  │иштеп        │актыларга  │III    │каршы    │бюджет-│тик      │мамле-│

│  │жаткандарынын│тиешелүү   │кварта-│агенттик │те     │агенттик-│кеттик│

│  │базасында 9  │өзгөртүү-  │лы     │         │карал- │тин жана │агент-│

│  │(бардык      │лөрдү      │       │         │ган    │анын     │тиктин│

│  │региондордо) │киргизүү   │       │         │кара-  │аймактык │аймак-│

│  │аймактык     │           │       │         │жаттар-│бөлүмдө- │тык   │

│  │бөлүмүн      │           │       │         │дан    │рүнүн    │бөлүм-│

│  │түзүү        │           │       │         │       │алдына   │дөргө │

│  │             │           │       │         │       │коюлган  │ээ    │

│  │             │           │       │         │       │маселе-  │эмес  │

│  │             │           │       │         │       │лерди    │жана  │

│  │             │           │       │         │       │натыйжа- │жер-  │

│  │             │           │       │         │       │луу      │лерде │

│  │             │           │       │         │       │аткарууга│башка │

│  │             │           │       │         │       │көмөк    │мамле-│

│  │             │           │       │         │       │көрсөтөт │кеттик│

│  │             │           │       │         │       │         │орган-│

│  │             │           │       │         │       │         │дардын│

│  │             │           │       │         │       │         │жана  │

│  │             │           │       │         │       │         │жерги-│

│  │             │           │       │         │       │         │ликтүү│

│  │             │           │       │         │       │         │өз    │

│  │             │           │       │         │       │         │алдын-│

│  │             │           │       │         │       │         │ча    │

│  │             │           │       │         │       │         │башка-│

│  │             │           │       │         │       │         │руу   │

│  │             │           │       │         │       │         │орган-│

│  │             │           │       │         │       │         │дары- │

│  │             │           │       │         │       │         │нын   │

│  │             │           │       │         │       │         │функ- │

│  │             │           │       │         │       │         │цияла-│

│  │             │           │       │         │       │         │рын   │

│  │             │           │       │         │       │         │кайта-│

│  │             │           │       │         │       │         │лаба- │

│  │             │           │       │         │       │         │ган   │

│  │             │           │       │         │       │         │функ- │

│  │             │           │       │         │       │         │ция-  │

│  │             │           │       │         │       │         │ларды │

│  │             │           │       │         │       │         │атка- │

│  │             │           │       │         │       │         │рышат.│

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│          Кыргыз Республикасынын Улуттук байланыш агеиттиги            │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│74│Республиканын│Практикалык│2009-  │УБА      │Билди- │Түштүк   │      │

│  │түштүк       │иш-аракет- │2015-  │         │рүүчү- │регион-  │      │

│  │облустарында │тер        │жылдар │         │лөрдүн │дордо    │      │

│  │FМ радио     │           │       │         │кара-  │радиоте- │      │

│  │берүүлөр үчүн│           │       │         │жаттары│леберүүнү│      │

│  │ТВ 4 жана 5  │           │       │         │(жеке  │камсыз-  │      │

│  │каналдарын   │           │       │         │кара-  │доону    │      │

│  │бошотуу      │           │       │         │жаттар)│жакшыртуу│      │

│  │боюнча       │           │       │         │       │         │      │

│  │иш-чараларды │           │       │         │       │         │      │

│  │жүргүзүү     │           │       │         │       │         │      │

├──┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┤

│75│Санарип      │Мамлекеттик│2010-  │Транском-│       │Радиоте- │      │

│  │берүүлөргө   │программаны│жыл    │мин, УБА │       │леберүү- │      │

│  │өтүү боюнча  │иштеп чыгуу│       │         │       │нүн      │      │

│  │иш-чараларды │           │       │         │       │сапатын  │      │

│  │өткөрүү      │           │       │         │       │жакшыртуу│      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│               Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду                  │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│76│Айылдык товар│Камсыздан- │2010-  │Соцфонд  │Бюджет-│Кыргыз   │      │

│  │өндүрүүчүлөр-│дыруу      │жыл    │(макулда-│тен    │Республи-│      │

│  │дү           │төлөмдөрүн │       │шуу      │Соц-   │касынын  │      │

│  │мамлекеттик  │чогултуу   │       │боюнча)  │фондго │Социалдык│      │

│  │социалдык    │боюнча үч  │       │         │карал- │фондунун │      │

│  │камсызданды- │тараптуу   │       │         │ган    │бюджети- │      │

│  │руу          │келишимдер-│       │         │кара-  │нин      │      │

│  │механизмин   │ди түзүү   │       │         │жаттар-│киреше   │      │

│  │өркүндөтүү   │менен      │       │         │дан    │бөлүгүн  │      │

│  │             │жергиликтүү│       │         │       │жогорула-│      │

│  │             │өз алдынча │       │         │       │туу, айыл│      │

│  │             │башкаруу   │       │         │       │товар    │      │

│  │             │органдары- │       │         │       │өндүрүү- │      │

│  │             │нын        │       │         │       │чүлөрүн  │      │

│  │             │жооптуу    │       │         │       │мамлекет-│      │

│  │             │жумушчу-   │       │         │       │тик      │      │

│  │             │ларын      │       │         │       │социалдык│      │

│  │             │тартуу     │       │         │       │камсыз-  │      │

│  │             │           │       │         │       │дандыруу │      │

│  │             │           │       │         │       │менен    │      │

│  │             │           │       │         │       │камтуу   │      │

├──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┤

│                       Бишкек шаарынын мэриясы                         │

├──┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┤

│77│Таштандыларды│Таштанды-  │2009-  │Бишкек   │  134,9│Шаар     │      │

│  │чогултуунун  │ларды      │2011-  │шаарынын │жеке   │калкынын │      │

│  │заманбап     │иштетүүчү  │жылдар │мэриясы  │кара-  │жашоо    │      │

│  │ыкмаларын    │заводду    │       │         │жаттар │шартын   │      │

│  │жайылтууну   │куруу      │       │         │       │көтөрүү  │      │

│  │камсыздоо    │           │       │         │       │         │      │

│  │жана         │           │       │         │       │         │      │

│  │таштандыларды│           │       │         │       │         │      │

│  │иштетүүчү    │           │       │         │       │         │      │

│  │заводду      │           │       │         │       │         │      │

│  │куруу        │           │       │         │       │         │      │

└──┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┘