Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн
2009-жылдын 11-мартындагы
№171 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын

КОНЦЕПЦИЯСЫ

 

1. Киришүү жана учурдагы жагдайды талдоо

2. Региондук саясаттын принциптери

3. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик региондук

саясатынын максаттары жана маселелери

4. Кыргыз Республикасынын региондук өнүгүүсүнүн

артыкчылыктары

5. Бийлик органдары жана региондук саясатты ишке ашырууга

катышуучулар

6. Концепциянын аткарылышын укуктук колдоо

7. Концепцияны ишке ашыруунун этаптары

8. Концепцияны ишке ашырууну каржылоо булактары

9. Концепцияны ишке ашыруудан күтүлүүчү натыйжалар

10. Концепцияны ишке ашыруудагы коркунучтар жана

тобокелдиктер

11. Концепцияга мониторинг жана аны ишке ашырууну

контролдоо

N 1 тиркеме.

N 2 тиркеме. Региондор боюнча чет элдик түз инвестициялардын

келүүсү

N 3 тиркеме. Айрым экономикалык көрсөткүчтөр боюнча экономикалык

округдардын үлүштөрү

N 4 тиркеме. Кыргыз Республикасын экономикалык округдарга

бөлүштүрүүнүн сунушталган структурасы

N 5 тиркеме. Мамлекеттик региондук саясат концепциясынын

долбооруна карата терминдердин жана негизги

түшүнүктөрдүн сөздүгү (глоссарийи)

 

1. Киришүү жана учурдагы жагдайды талдоо

 

Кыргыз Республикасында эгемендүүлүккө ээ болгондон тартып, ар түрдүү башталгыч шарттардын аркасында региондор бир кылка эмес өнүккөн, мындан тышкары, аймактык айырмалар, ар кандай экономикалык потенциалдар өнүгүүдөгү диспропорцияны күчөттү.

Акыркы 18 жыл бою региондордун экономикалык жана аймактык системаларын трансформациялаган негизги процесстер төмөнкүдөй болду:

- административдик-пландуу экономиканы жоюу жана рыноктук экономикага өтүү;

- улуттук экономиканын рынок үчүн ачыктыгы;

- мамлекеттик түзүлүштүн өзгөрүшү, анын ичинде борбор менен региондордун административдик жана бюджеттик мамилелери өзгөрүшү;

- жаңы облустардын пайда болушу.

Региондордо, теңдөө боюнча көрүлүп жаткан чараларга карабастан жаратылыш-климаттык шарттар, региондордун көбүнүн экономикасынын агрардык багыты, кызмат көрсөтүү чөйрөсүн өнүктүрүүнүн жетишсиз деңгээли, өндүрүштүк потенциалды толук эмес өлчөмдө пайдалануу, өндүрүштүк инфраструктуранын жайгашуусундагы айырмалар, ресурстарга, өзгөчө финансылык, коммуникациялык жана маалыматтык шарттарга жетишүүдөгү айырмалар менен шартталган өнүгүүдөгү ажырымдар уланууда.

Ушул мезгилде айрым райондорду жана облустарды өнүктүрүүнүн көп сандуу программалары кабыл алынган, алар негизинен декларация бойдон кала берген, финансылык жана башка ресурстар менен камсыз кылынган эмес, натыйжада көбүнчө пункттар аткарылбай кала берген.

2001-2007-жылдары калктын жан башына дүң региондук продукту (мындан ары - ДРП) өндүрүү бардык региондордо өсүү тенденциясына ээ болгондугуна карабастан региондук өсүштү канааттанарлык деп айтууга болбойт. Калктын жан башына карата ДРПнын жогорку жылдык өсүшү Нарын, Талас облустарында жана Бишкек шаарында байкалган, ал эми төмөнкүсү - Жалал-Абад, Ысык-Көл жана Ош облустарында байкалган. Бишкек шаары, Ысык-Кол жана Чүй облустары өлкөнүн ички дүң продуктусунун жарымынан көбүн өндүрүшүп жана калктын жан башына карата өндүрүштүн эң жогорку деңгээлин (орто республикалык деңгээлден 2,1, 1,6 жана 1,2 эсе жогору) камсыз кылышкан. Мында жагдайдын орчундуу жакшырышы Талас облусунда байкалган.

Социалдык-экономикалык жактан өлкөнүн региондорун үч топко бөлүүгө болот:

1) салыштырмалуу өнүккөндөр - Бишкек шаары, Ысык-Көл жана Чүй облусу;

2) орто, социалдык-экономикалык өнүгүүнүн көрсөткүчтөрүнүн орто деңгээлине ээ болгондор - Талас, Нарын облусу жана Ош шаары;

3) салыштырмалуу начарлар - Жалал-Абад, Ош жана Баткен облустары.

Мындан тышкары, облустардын ичинде өнүгүүнүн төмөнкү деңгээли менен айрым бир райондор бар, аларга Жалал-Абад облусунун Чаткал районун, Ош облусунун Чоң-Алай районун, Нарын облусунун Ак-Талаа районун киргизсе болот.

Ушундай текши эмес өнүгүү биринчи кезекте республиканын администрациялык-аймактык түзүмү жана 4 тепкичтүү мамлекеттик башкаруу менен шартталган. Ушул мезгилде республикада 7 облус, республикалык маанидеги 2 шаар, 50дөн ашык райондор жана облустук маанидеги шаарлар, 470 айылдык округдар жана шаар башкармалары бар, бул мамлекеттик башкарууну татаалдатууда жана мамлекеттик бюджетке ири жүктү жүктөйт.

Региондук өнүгүү да социалдык көйгөйлөрдүн бүтүндөй комплексине кабылууда. Азырынча калктын миграциясын (ички жана тышкы) токтотууга болбой жатат. Ушул учурда Бишкек шаары, Чүй облусу, бир жагынан Ысык-Көл облусу гана региондордун калкынын миграциялык ички агымын өзүнө тартат.

Өлкөдөн 1990-2007-жылдары 846,4 миң адам кеткен (терс баланс 599185 адам), натыйжада айрым бир региондор үчүн экономикалык өнүгүү үчүн тоскоолдуктардын бири квалификациялуу эмгек ресурстарынын тартыштыгы болууда.

Көбүнчө бул көйгөйлөр региондорго карата мамлекеттик саясаттын жетишсиздиги, региондордун социалдык-экономикалык өнүгүүсүн жөнгө салуу боюнча аткаруучу бийликтин борбордук жана жергиликтүү органдарынын функциялары так бөлүнбөгөндүгү менен шартталган, бул бирдиктүү мамлекеттик региондук саясатты иштеп чыгуу зарылдыгын пайда кылат.

Кыргыз Республикасында натыйжалуу региондук саясатты жүргүзүү боюнча биринчи кадамдар жасалган. Бул максатта региондук саясат концепциясынын долбоору иштелип чыккан, ал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1997-жылдын 15-декабрындагы "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик регионалдык саясат концепциясы жөнүндө" N 729 токтому менен бекитилген, бирок өз убагында Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кол коюлган эмес.

Азыркы учурда 2008-жылдын 10-январында Кыргыз Республикасынын Президенти К.Бакиевдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жасаган кайрылуусунда баяндалган жаңы экономикалык саясаттын негизги жоболорунун бири болуп региондук саясатты ишке ашыруу эсептелет. 2009-2011-жылдарга өлкөнү өнүктүрүүнүн стратегиясында өзгөчө орун региондорго жана алардын өлкөнү башкарууга катышуусуна берилген.

Мында региондук саясат өлкөнү экономикалык өнүктүрүү, калыптандыруу жана мындан ары өнүктүрүү планында ар бир региондун экономикалык өсүшүн жандандыруу маселесин чечиши керек.

 

2. Региондук саясаттын принциптери

 

Региондук саясат төмөнкү принциптердин негизинде түзүлүшү керек:

- максаттуу багыт, ал региондук саясаттын негизги максатына жана артыкчылыктарына жетишүүнү камсыздоого мүмкүндүк берет;

- начар өнүккөн региондорду колдоо жана өнүккөн региондордун мындан ары өнүгүүсү үчүн шарттарды түзүү;

- жергиликтүү демилгелерди колдоо жана түрткү берүү;

- өзгөчөлүк: экономикалык жана социалдык-саясаттык өнүгүүнүн, жаратылыш-климаттык жана физикалык-географиялык шарттардын, региондорду ресурс менен камсыз кылуунун өзгөчөлүктөрүн эске алуу;

- региондун тургундарын калктын ден соолугу үчүн коркунучтун факторлору жана мамлекеттик региондук саясатты жана кластерлерди иштеп чыгууда курчап турган чөйрөнүн абалы жөнүндө маалыматка жетишүүсү менен калктын ден соолугун коргоону жана айлана-чөйрөнүн бөтөнчүлүгүн максималдуу коргоону камсыз кылуу.

 

3. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик региондук саясатынын максаттары жана маселелери

 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик региондук саясатынын негизги максаты калктын бардарлыгын жана жашоо сапатын жогорулатуу үчүн Кыргыз Республикасынын региондорунун тездетилген социалдык-экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу болуп эсептелет.

Негизги максат төмөнкү позициялар менен сунуш кылынат:

- калктын жашоосунун деңгээлин жана сапатын жогорулатуу, региондордун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн бирдей шарттарын камсыз кылуу;

- мамлекеттик башкарууну жана борбордон ажыратылган жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өз ара аракеттенүү системасын оптималдоо жолу аркылуу жалпы улуттук максаттарга жетишүү;

- жаратылыштык-экологиялык чөйрөнүн абалын оптималдаштыруу, жаратылышты коргоо системасын, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу системасын өркүндөтүү;

- мамлекеттик региондук саясаттын ишке ашырылып жаткан жагында мыйзамдык базаны өркүндөтүү.

Негизги максатка жетишүү төмөнкүдөй маселелерди чечүүгө багытталган:

- экономикалык округдарды түзүү аркылуу региондордун социалдык-экономикалык өнүгүүсүн тездетүү жана социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрдү жашоонун деңгээли жогорку региондордун көрсөткүчтөрүнүн деңгээлине чейин жогорулатуу жолу аркылуу калктын жашоо деңгээлин теңдөө;

- аймактарда социалдык-экономикалык өнүгүүнүн инфраструктуралык базасын өнүктүрүү;

- атаандаштыкка туруктуу экономикалык кластерлерди түзүүнүн эсебинен ар бир региондун артыкчылыктуу тармактарын өнүктүрүүнү тездетүү;

- инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн тоскоолдуктарды жоюу;

- чарбалык иш-аракетти энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды колдонуунун, региондордун экономикасынын структурасын максатка багыттуу өзгөртүүнүн негизинде жүргүзүү;

- региондун өзгөчөлүгүн жана комплекстүү өнүгүүсүн эске алуу менен өндүрүштүк күчтөрдү натыйжалуу жайгаштыруу;

- региондук деңгээлде социалдык-экономикалык реформаларды жүргүзүү боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен борбордук органдардын өз ара аракеттенүүсүн жакшыртуу;

- адам ресурстарын натыйжалуу пайдалануу (жаңы шарттарда иштөө үчүн кадрларды даярдоо жана кайрадан даярдоо, калктын жумуштуулук деңгээлин жогорулатуу);

- Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшүн өркүндөтүү;

- стратегиялык пландаштыруу, программалык-максаттуу каржылоо, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүнүн, жеке-мамлекеттик өнөктөштүктүн механизмдерин өнүктүрүү куралдарын колдонуу үчүн стимулдарды түзүү;

- курчап турган чөйрөнү жана калктын ден соолугун коргоо.

 

4. Кыргыз Республикасынын региондук өнүгүүсүнүн артыкчылыктары

 

4.1. "Экономикалык округдарды", "өсүш точкаларын" түзүү

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 4-июлундагы "Кыргыз Республикасында администрациялык-аймактык түзүлүш системасын кайра уюштурууга концепциялык мамиле кылуу жөнүндө" N 333 Жарлыгына ылайык, реформанын экинчи этабында (2009-2010-ж.) администрациялык-аймактык бирдиктерди ирилештирүү каралган, бул өз учурунда региондук өнүгүү жагында жаңы экономикалык саясатты ийгиликтүү жүргүзүүнүн өбөлгөсү болот.

Ушуга байланыштуу экономикалык округдарды түзүү жолу аркылуу ирилештирилчү администрациялык-аймактык бирдиктердин экономикалык негиздерин иштеп чыгуунун зарылдыгы пайда болууда. Реформанын II этабы башталганга чейин түзүлгөн ушул экономикалык округдар 2011-жылдан тартып администрациялык-башкаруу бирдиктерин оңой ирилештирүүгө көмөк көрсөтөт, анткени бул мезгилге карата келечектеги администрациялык-аймактык бирдиктер үчүн финансылык-экономикалык негиздер түзүлөт.

Администрациялык-аймактык бирдиктерди ирилештирүү маселесинде объективдүү негиз болуп тигил же бул региондун ресурстук потенциалын факт жүзүндө колдонуу, финансылык жана билим берүү институттарынын бар болушу, жарандар үчүн мамлекеттик же башка кызматтардын жетиштүүлүгү, региондо өнөр жай, өндүрүш, социалдык жана соода инфраструктурасынын бар болушу сыяктуу факторлорду эске алган экономикалык аймакташтыруу кызмат кылат. Ошондой эле жергиликтүү коомчулуктардын жашоо түрүнүн жана үрп-адаттардын окшоштугун, калктын жыштыгын эске алуу керек.

Экономикалык райондоштуруу структурасынын долбоору жана сунушталган экономикалык округдар боюнча социалдык-экономикалык көрсөткүчтөр N 1-4-тиркемелерде берилет.

Экономикалык округдарды түзүүнүн биринчи этабында мамлекеттин аракеттери региондорду - "өсүш точкаларын" аныктоого жана колдоого багытталат. Айрым региондордун мындай тездетилген өсүш аркылуу өтүшү, экономикалык жана социалдык жогорулоону башынан өткөргөн дээрлик бардык өлкөлөрдө болгон. Натыйжада өлкөнүн аймагында өсүштүн полюстарынын тармагы пайда болушат.

Кийин экономикалык округдар алардын функцияларын, жана ошондой эле өнүгүү маселелерин көрсөтүү менен Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык жаңы түзүлүшүнүн негизи болуп кызмат кылышы керек.

Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшүнүн жаңы структурасы:

- өздөрүнүн аймактарында товарлардын, финансылардын, маалыматтардын жана адам ресурстарынын агымдарын башкаруу борборлорун топтошу;

- өзгөчө статуска ээ райондор боюнча кошумча иш-чаралардын комплексин ишке ашырууну эске алуу менен Кыргыз Республикасынын тездетилген социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүшү;

- аймактын жана анын калкынын социалдык-экономикалык өсүштүн булактарына жетишүүсүн ачкан өлкөнүн инфраструктуралык, өндүрүштүк-технологиялык жана социалдык-маданий биримдигин камсыз кылышы керек.

Экономикалык округдарга төмөнкүлөрдүн эсебинен колдоо көрсөтүлүшү мүмкүн:

- инфраструктуранын түйүндөрүн түзүү, биринчи кезекте транспорттук, коммуникация системасын түзүү;

- "өсүш точкаларында" мамлекеттик бийликтин өкүлдөрүн жайгаштыруу, аймактарга өзгөчө укуктук режимди ыйгаруу (Кыргыз Республикасынын Конституциянын чегинде);

- "өсүш точкаларында" республикалык мааниге ээ болгон социалдык-маданий мекемелерди жайгаштыруу (жогорку окуу жайларды, ири маданий комплекстерди, инфраструктураны өнүктүрүү); топ региондордун кызыкчылыктарын эске алуу менен кесиптик билим берүү системасын түзүү;

- социалдык инфраструктураны бардык багыттар жана секторлор боюнча өнүктүрүү (саламаттыкты сактоо, социалдык камсыздандыруу, жумуштуулук жана миграция, билим берүү, маданият, спорт жана башкалар);

- бюджеттер аралык мамилелердин системасын өркүндөтүү.

 

4.2. Экономиканын секторлорун модернизациялоо үчүн шарттарды түзүү, атаандаштыкка жөндөмдүү экономикалык кластерлерди колдоо жана өнүктүрүү

 

Кыргыз Республикасынын региондорунун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн багыттарынын бири экономиканын секторлорун модернизациялоо шарттарын түзүү жана атаандаштыкка туруктуу экономикалык кластерлерди колдоо жана өнүктүрүү болушу керек.

Кыргыз Республикасынын региондорун өнүктүрүүнүн негизги маселелери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- өнөр жайды диверсификациялоо, кошумча нарктын жогорку үлүшү менен продукцияны өндүрүүчү өнөр жайдын тармактарынын ылдамдаган өнүгүүсү;

- экономиканын секторлорун тездетилген модернизациялоо;

- кластердик өнүгүүнүн эң негизги түзүүчүсү катары агрардык сектордо ассоциацияларды жана кеңири кооперацияларды өнүктүрүү;

- региондордун экономикасынын структурасын өзгөртүүгө багытталган энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды колдонуу;

- экономиканын бардык тармактарында эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу;

- материалдык өндүрүш чөйрөсүндө жеке ишкердикти өнүктүрүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү;

- экономиканын банк секторун өнүктүрүү.

Заманбап экономикада аймактын жогорку атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү айрым кластерлердин күчтүү позицияларында кармалат, алар өздөрү менен географиялык принцип боюнча чогулган фирмалардын, бири биринин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн өсүшүнө өз ара көмөк көрсөткөн тыгыз байланыштагы тармактардын жамаатынан турушат.

Мында, алардын пайда болушу Кыргыз Республикасынын узак мөөнөттүү атаандаштыкка туруктуулугун алуунун шарты болот, жана экономикалык кластерлердин пайда болушуна дем берүү региондук өнүгүүнүн мамлекеттик саясатынын артыкчылыктарынын санына кириши керек.

Мындан тышкары, экономикалык кластерлер чакан жана орто бизнести интеграциялоонун жана колдоонун түрү болушу керек. Башкача айтканда, чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө макроэкономикалык жана тармактык мамиле кылуу экономикалык кластерлерди түзүүдө көрүнүп турган региондук кластер менен толукталышы керек.

Мамлекеттик региондук кластердик саясаттын 2009-жылдан баштап ишке ашырышы мүмкүн болгон биринчи кезектеги чараларына төмөнкүлөр кирет:

- экономикалык кластерлер жөнүндө жобону иштеп чыгуу;

- "Вита-Кыргызстан" түрүндөгү кластерди түзүү жана кластердин аймакка жана социалдык чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо;

- аймактык экономикалык кластерлерди өнүктүрүү үчүн тиешелүү институттарды түзүү.

 

4.3. Адам ресурстарын башкаруунун системасын түзүү (кадрларды даярдоо, кайрадан даярдоо жана калктын жумуштуулук деңгээлин жогорулатуу)

 

Азыркы учурда Кыргыз Республикасында өлкөнүн аймагы боюнча адам капиталын бөлүштүрүү механизмдерин кайрадан аныктоо жана аны натыйжалуу колдонууну камсыз кылуу зарылдыгы келип чыкты. Адам ресурстарын капиталдаштыруу узак мөөнөттүү келечекте региондук өнүгүүнүн негизги түзүүчүлөрүнүн бири болууда жана анын артыкчылыктарынын санына кириши керек.

Бул үчүн төмөнкүлөр керек:

- аймактардын кадрдык потенциалын жаратуу жана өнүктүрүү жана миграциялык процесс жагдайын чагылдыруу сыяктуу эмгек ресурстарынын региондук болжолдук баланстарын (тиешелүү аймактарды социалдык-экономикалык өнүктүрүү келечеги менен байланыштырып эсептөө түрүндө) түзүү;

- турак жайды сатып алууга жана курууга карата төмөн проценттик ставка же проценти жок кредиттерди берүүнү, отурукташкан райондорду абаттоо, жол кире боюнча жеңилдиктерди, ишкердик жүргүзүү үчүн ыңгайлуу шарттардын саясатын жайылтууну, жаңы технологиялар менен юридикалык жактарды түзүүнүн "пилоттук" долбоорлорун уюштурууну, бардык багыттар боюнча - билим берүү, ишкердик, медициналык тейлөө, социалдык колдоо ж.б.у.с. гранттарды алууда жардамды караштырган калктын миграциясын кыскартуу программасын ишке ашыруу;

- кесиптик билим берүүнү каржылоонун жаңы принциптерин иштеп чыгууну, сунуш кылынуучу билим берүү кызматтарынын сапатын жана жетиштүүлүгүн жогорулатууну, билим берүү кызмат рыногу жана эмгек рыногу ортосунда өз ара аракеттенүүнү, үзгүлтүксүз кесиптик билим берүү системасын өнүктүрүү менен кошо кесиптик билим берүү системасын кайрадан уюштуруу;

- региондун экономикалык багытына (кластердик экономиканын "өсүш точкалары") ылайык кадрларды, менеджерлерди, инженерлерди жана жогорку квалификациядагы башка адистерди даярдоо системасын кайрадан багыттоо;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды даярдоо жана кайрадан даярдоо, жарандык коомду концепцияны ишке ашыруу боюнча окутуу;

- калктын жумуштуулугун жогорулатуу боюнча чаралардын комплексин иштеп чыгуу (жумуштуулуктун реалдуу деңгээлин аныктоо, бош орундар боюнча маалымат базасын түзүү, иш орундарды ачуу, эмгек рыногунда активдүү чараларды жүргүзүү максатында иш менен камсыздоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын, профсоюздардын жана иш берүүчүлөр ассоциацияларынын социалдык өнүктүгү);

- региондордун калкынын ден соолугун жакшыртууга, эмгек шарттарына жана эмгекти коргоого багытталган чараларды ишке ашыруу (төрөттү көбөйтүү, өндүрүштөгү кырсыктардан өлүмдү жана майып болууну жана кесипке байланыштуу ооруларды азайтуу, жашоо узактыгын жогорулатуу, ооруларга профилактика жүргүзүү ж.у.с);

- региондук деңгээлде эмгектик мамилелер чөйрөсүндө социалдык өнөктөштүк системасын өркүндөтүү;

- социалдык коргоонун натыйжалуу даректүү системасын түзүү жана жакырчылыктын деңгээлин төмөндөтүү боюнча чараларды ишке ашыруу;

- Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө" Мыйзамынын негизинде, мамлекеттик жана коммерциялык эмес органдардын өнөктөштүк өз ара аракеттенүүсүндө жана кызматташтыгында мамлекеттик жана ошондой эле коммерциялык эмес уюмдар тарабынан көрсөтүлчү региондук деңгээлдеги социалдык кызматтарды андан ары өнүктүрүү жана жайылтуу.

 

4.4. Стратегиялык пландаштыруунун, программалык-максаттуу бюджет түзүүнүн куралдарын киргизүү, мамлекеттик-жеке ишкердик өнөктөштүктүн механизмдерин өнүктүрүү үчүн өбөлгөлөрдү түзүү

 

Региондук өнүгүүнүн максаттарына жетишүү, региондордун социалдык-экономикалык өнүгүү программасын ишке ашыруу мамлекеттик башкаруунун сапатын жакшыртууну жана региондук деңгээлде бюджеттик каражаттарды пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатууну зарыл шарт катары белгилейт. Ушуну менен, региондук деңгээлде программалык-максаттуу бюджет түзүүнү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүнүн жаңы механизмдерин киргизүү, мамлекеттик-жеке ишкердик өнөктөштүктүн механизмдерин өнүктүрүү Кыргыз Республикасын региондук өнүктүрүү стратегиясынын артыкчылыктарынын бири болууда. Региондук деңгээлде башкаруунун сапатын жогорулатуунун алкагында төмөнкү иш-чаралар аткарылышы керек:

- стратегиялык пландоонун куралдарын киргизүү үчүн шарттарды түзүү, мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосунда ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү боюнча функцияларды натыйжалуу аткаруу;

- региондук социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрдүн, социалдык-экономикалык реформалардын жүрүшүнө мониторинг системасын түзүү;

- бизнести жүргүзүүгө жана инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга тоскоолдуктарды жоюу;

- экономикалык өсүш точкаларын түзүү жана ири кирешелүү ишканаларды түзүүгө үлүштүк катышуу кызыкчылыгында финансылык каражаттарды, калктын, анын ичинде мигранттар тарабынан которулган каражаттарды да мобилизациялоо механизмдерин аныктоо;

- аткаруучу бийликтин региондук органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 2009-2011-жылдарга өлкөнү өнүктүрүү стратегиясынын алкагында региондорду социалдык-экономикалык өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгууда катышуусу.

 

5. Бийлик органдары жана региондук саясатты ишке ашырууга катышуучулар

 

Мамлекеттик региондук саясат концепциясын ишке ашыруу боюнча негизги аткаруучулар жана катышуучулар:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши;

Кыргыз Республикасынын министрликтери, мамлекеттик комитеттери, администрациялык ведомстволору жана башка аткаруучу бийлик органдары;

аткаруучу бийлик органдарынын ведомстволук жана аймактык подразделениелери;

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары;

жарандык коомчулук.

 

6. Концепциянын аткарылышын укуктук колдоо

 

Азыркы учурда региондук өнүгүүнү жөнгө салган негизги ченемдик укуктук актылар болуп төмөнкүлөр эсептелет:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

"Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

"Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

"Кыргыз Республикасынын тоолуу аймактары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

"Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансылык-экономикалык негиздери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 4-июлундагы N 333 "Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүш системасын кайра уюштурууга карата концепциялык мамиле кылуу жөнүндө" Жарлыгы;

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын 17-декабрындагы N 381 "Кыргыз Республикасында 2010-жылга чейин мамлекеттик башкарууну децентралдаштыруу жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы жөнүндө" Жарлыгы.

Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшүн андан ары реформалоодо жана Концепцияны ишке ашырууда өзгөчө көңүлдү төмөнкүлөргө бөлүү керек:

- учурдун шарттарына жооп берген, натыйжалуу региондук саясатты камсыз кылган ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга, аларда региондук өнүгүүнун максаттарын, маселелерин жана негизги багыттарын аныктоо максатка ылайыктуу;

- республиканын региондорунда натыйжалуу саясий, экономикалык жана финансылык децентралдаштырууну камсыз кылууга;

- региондук өнүгүүнүн балансын жана натыйжалуулугун камсыз кылган бюджеттик каражаттарды түзүүгө жана чыгымдоого.

Ушуга негизделип, биринчи кезекте төмөнкү багыттар боюнча ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу жана өзгөртүүлөрдү киргизүү керек:

- ишкердик жана инновациялык иш-аракетти жөнгө салуу;

- экономикалык өнүгүүнүн жаңы методдорун жайылтуу;

- региондордо инвестициялык саясатты жакшыртуу (инвесторлорго, анын ичинде ата-мекендик инвесторлорго преференцияларды, салыктык жеңилдиктерди берүү ж.у.с.)

- бюджет аралык мамилелерди жөнгө салуу;

- Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшүн өзгөртүү.

 

7. Концепцияны ишке ашыруунун этаптары

 

Кыргыз Республикасынын региондук саясат концепциясын ишке ашыруу алкагында иш-аракеттер этап менен төмөнкүдөй:

I этап (2009-2010-жылдар):

1. Региондук саясат концепциясын ишке ашыруу үчүн уюштуруу өбөлгөлөрүн түзүү, айыл округдарын ирилештирүү.

2. "Экономикалык өсүш точкаларын" аныктоо жана алардын статусун укуктук бекемдөө (экономикалык округдар жөнүндө жобону иштеп чыгуу).

3. Чек ара жанындагы аймактар боюнча мамлекеттик саясатты реформалоо (чек ара жанындагы аймактар жөнүндө мыйзамдын долбоорун даярдоо менен).

4. Региондук өнүктүрүүнүн мониторингинин мамлекеттик системасын түзүү (региондук өнүгүү стратегияларынын мониторингин иштетүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштин чегинде).

5. Региондук өнүгүүнүн долбоорлорун финансылык камсыз кылуу механизмдерин иштеп чыгуу, анын ичинде мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү колдонуу менен, региондорду өнүктүрүү фонддорун түзүү менен.

II этап (2010-2011-жылдар):

1. 2009-2011-жылдарга карата облустарды өнүктүрүү стратегиясына киргизилген артыкчылыктуу инвестициялык долбоорлорду тандоо жана аларды ишке ашыруу.

2. ИРП структурасын сапаттык өзгөртүүнүн механизмдерин жайылтуу (инновациялык түзүүчүнүн үлүшүн жогорулатуу).

3. Кластерлерди жайылтуу (кластерлер жөнүндө жобону иштеп чыгуу, практикалык иш-чараларды жүргүзүү).

4. Региондук өнүгүүнү мамлекеттик жөнгө салуунун чаралар системасын түзүү.

III этап (2011-2020-жылдар):

1. Региондордун жаңы администрациялык-аймактык түзүлүшүн аныктоо жана мыйзамдуу бекитүү ("Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү.

2. 2012-2015-жылдарга жана кийинки мезгилдерге карата жаңы администрациялык-аймактык түзүлүштөрдү социалдык-экономикалык өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуу (3 жылдык орто мөөнөттүү болжолдоонун негизинде).

3. Региондордун жаңы администрациялык-аймактык түзүлүшүнүн бийлик органдарынын иш-аракетин регламенттөөчү негизги ченемдик документтерди бекитүү, жана ошондой эле тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү.

 

8. Концепцияны ишке ашырууну каржылоо булактары

 

Концепцияны ишке ашырууну каржылоо республикалык, жергиликтүү бюджеттердин жана башка булактардын эсебинен жүргүзүлүшү керек. Жалпысынан алганда, региондук саясат - бул жаңы чыгымдар эмес, институттук чечимдердин эсебинен мурдатан болуп жүргөн сарптоолордун натыйжалуулугун жогорулатуу. Региондук саясаттын куралдарын айкалыштыруунун эсебинен регионго аны өнүктүрүү үчүн минимум, бирок жетиштүү каражаттарды берүү керек.

Финансылык каражаттарды чыгымдоонун негизги багыты катары региондордун экономикалык өсүшүнүн жакшы темптерин камсыз кылуу үчүн укуктук жана уюштуруу-финансылык негиздерди түзүү эсептелет.

 

9. Концепцияны ишке ашыруудан күтүлүүчү натыйжалар

 

Кыска мөөнөттүү келечекте төмөнкү натыйжаларга жетишилет:

- мамлекеттик каражаттарды колдонуунун натыйжалуулугу жогорулайт;

- региондук саясат тиешелүү ченемдик укуктук актыларда (мыйзамдар, ченемдер жана эрежелер) жана уюмдук структураларда бекитилет;

- региондордун инфраструктурасы олуттуу түрдө жаңыланат.

Орто мөөнөттүү келечекте төмөнкү натыйжаларга жетишүү күтүлөт:

- экономикалык региондор түзүлөт (өсүштүн 16 точкасы);

- мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугу жогорулайт;

- республиканын экономикасын өнүктүрүүгө кластердик түр киргизилет.

Узак мөөнөттүү келечекте:

- мамлекеттин жаңы администрациялык-аймактык түзүлүшү түзүлөт;

- мамлекеттик башкаруунун үч тепкичтүү структурасы ишке ашырылат (борбордук органдар, округдар (аймактар) жана айыл округдары);

- мамлекеттик башкарууга карата бюджеттин чыгымдарын кыскартуу ишке ашырылат;

- региондордун калкынын турмуш-шарты жакшырат;

- региондордун текши өнүгүүсү камсыз кылынат жана региондордун дотациялары минимумга келтирилет.

 

10. Концепцияны ишке ашыруудагы коркунучтар жана тобокелдиктер

 

Ушул концепцияны ишке ашыруудагы коркунучтар:

- тышкы факторлор (энергия ресурстарына, зарыл керек товарларга карата дүйнөлүк баалардын жогорулашы, дүйнөлүк экономиканын лидер мамлекеттеринин экономикалык кризистери, алдыңкы дүйнөлүк державалардын согуштук-саясий конфликттери ж.б.);

- мыйзам тобокелдери;

- чоң табигый катаклизмдердин натыйжалары;

- өлкөдөгү саясий туруксуздук;

- региондук структуралардын кызматчыларынын компетентсиздиги жана төмөнкү квалификациясы.

 

11. Концепцияга мониторинг жана аны ишке ашырууну контролдоо

 

Концепциянын чегинде мониторинг системасын жана региондук социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрдү түзүү пландаштырылууда. Мониторингдин милдеттери:

- региондордун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн деңгээлин баалоо;

- социалдык-экономикалык жана администрациялык реформаларды жүргүзүү боюнча бийликтин региондук органдарынын иш-аракетин баалоо, социалдык-экономикалык өнүгүүнүн региондук программаларын ишке ашырууну баалоо.

Региондук социалдык-экономикалык көрсөткүчтөргө мониторинг системасы Концепцияны ишке ашыруу графигинин аткарылышын мүнөздөгөн жана анын натыйжалуулугун баалаган ишенимдүү маалыматты оперативдүү алууга мүмкүндүк берет.

Концепцияны биринчи этапта ишке ашыруу үчүн иш-чаралардын тиешелүү планын түзүү жана аны Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн деңгээлинде кабыл алуу белгиленүүдө.

Концепциянын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги тарабынан Иш-аракеттер планынын негизинде ишке ашырылат.

Концепцияны ишке ашыруу боюнча оперативдүү отчеттуулуктун негизги түрү болуп бекитилген түрлөр боюнча кварталдык статистикалык отчеттор эсептелет.

Көрсөткүчтөрдүн тизмеси жана отчетторду берүү тартиби Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги тарабынан белгиленет.

 

 

 

 

№1 тиркеме

 

1.1-таблица

 

Региондордун дүң кирешесинин Кыргыз Республикасынын ички дүң сумма кирешесиндеги үлүшү процент менен

┌───────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│                   │ 2001-ж.│ 2002-ж.│2003-ж.│2004-ж.│2005-ж.│2006-ж.│

├───────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Баткен облусу      │  3,8   │  4,0   │  4,1  │  3,9  │  3,3  │  3,1  │

├───────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Жалалабат облусу   │ 14,2   │ 13,5   │ 12,1  │ 11,4  │ 11,3  │ 12,0  │

├───────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Ысык-Көл облусу    │ 17,0   │ 11,1   │ 14,3  │ 15,2  │ 13,1  │ 10,6  │

├───────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Нарын облусу       │  4,1   │  4,2   │  4,2  │  4,1  │  4,1  │  4,5  │

├───────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Ош облусу          │ 11,7(*)│ 13,6(*)│ 10,4  │  9,4  │  9,8  │ 10,5  │

├───────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Талас облусу       │  3,8   │  4,2   │  4,8  │  4,1  │  4,5  │  4,6  │

├───────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Чүй облусу         │ 21,1   │ 21,9   │ 18,7  │ 17,9  │ 17,1  │ 17,5  │

├───────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Бишкек шаары       │ 24,3   │ 27,5   │ 28,3  │ 30,8  │ 33,1  │ 33,4  │

├───────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Ош шаары           │        │        │  3,1  │  3,2  │  3,7  │  3,8  │

├───────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Кыргыз Республикасы│100,0   │100,0   │100,0  │100,0  │100,0  │100,0  │

└───────────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Маалымат булагы: УСК статжыйнагы

 

 

 

1.2-таблица

 

2001-2006-жылдарда дүң региондук кирешени өндүрүүнүн өзгөрүүсү (учурдагы баалар боюнча, өткөн жылга салыштырмалуу процент менен)

 

┌──────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐

│                  │ 2001-ж.│ 2002-ж.│ 2003-ж.│2004-ж.│2005-ж.│2006-ж.│

├──────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Баткен облусу     │110,5   │ 106,8  │ 115,4  │ 105,4 │  91,4 │ 106,7 │

├──────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Жалалабат облусу  │ 90,2   │  97,0  │  99,8  │ 105,7 │ 106,9 │ 118,8 │

├──────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Ысык-Көл облусу   │116,6   │  66,9  │ 142,6  │ 119,7 │  92,2 │  91,6 │

├──────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Нарын облусу      │100,7   │ 104,7  │ 110,0  │ 111,2 │ 106,7 │ 123,6 │

├──────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Ош облусу         │ 93,7(*)│ 118,0(*│ 111,3(*│ 101,3 │ 111,7 │ 121,3 │

├──────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Талас облусу      │105,0   │ 114,6  │ 124,7  │  97,5 │ 116,5 │ 115,1 │

├──────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Чүй облусу        │122,9   │ 105,8  │  95,3  │ 107,8 │ 101,8 │ 115,3 │

├──────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Бишкек шаары      │139,9   │ 115,3  │ 114,5  │ 122,3 │ 115,0 │ 113,7 │

├──────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Ош шаары          │        │        │        │ 116,7 │ 120,7 │ 116,9 │

├──────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Кыргыз            │113,0   │ 102,0  │ 111,3  │ 112,5 │ 106,9 │ 112,8 │

│Республикасы      │        │        │        │       │       │       │

└──────────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘

Маалымат булагы: ЭӨСМдин эсептөөлөрү

 

 

 

1.3-таблица

 

2001-2006-жылдарда жашоо минимумунун чоңдугу, сом менен

 

┌──────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐

│          │2001-ж.│ 2002-ж.│ 2003-ж.│ 2004-ж.│2005-ж.│2006-ж.│2007-ж.│

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Баткен    │1092,32│ 1091,53│ 1157,97│ 1290,39│1339,69│1883,00│2205,03│

│облусу    │       │        │        │        │       │       │       │

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Жалалабат │1251,25│ 1307,88│ 1445,77│ 1594,39│1634,32│2101,16│2473,20│

│облусу    │       │        │        │        │       │       │       │

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Ысык-Көл  │1209,56│ 1271,83│ 1356,34│ 1513,47│1658,05│2241,58│2598,31│

│облусу    │       │        │        │        │       │       │       │

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Нарын     │1148,87│ 1217,76│ 1301,55│ 1351,85│1443,34│2119,05│2426,39│

│облусу    │       │        │        │        │       │       │       │

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Ош облусу │1130,19│ 1242,26│ 1355,39│ 1441,45│1437,85│2140,76│2645,02│

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Талас     │1121,74│ 1156,90│ 1190,11│ 1306,08│1561,24│2056,57│2464,31│

│облусу    │       │        │        │        │       │       │       │

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Чүй облусу│1253,67│ 1278,75│ 1367,15│ 1465,41│1614,02│2229,86│2604,83│

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Бишкек    │1407,62│ 1506,37│ 1721,01│ 1969,12│2017,80│2523,31│2940,89│

│шаары     │       │        │        │        │       │       │       │

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Ош шаары  │1130,19│ 1242,26│ 1355,39│ 1441,45│1437,85│2140,76│2645,02│

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Кыргыз    │1316,45│ 1404,78│ 1540,36│ 1725,93│1836,63│2377,24│2795,88│

│Республи- │       │        │        │        │       │       │       │

│касы      │       │        │        │        │       │       │       │

└──────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘

Маалымат булагы: УСК статжыйнагы

 

 

 

1.4-таблица

 

2001-2006-жылдары калктын жан башына туура келген акча каражаттары, сом менен

 

┌──────────────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┐

│                  │2001-ж.│ 2002-ж.│ 2003-ж.│ 2004-ж.│2005-ж.│2006-ж.│

├──────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤

│Баткен облусу     │ 515,96│  576,16│ 542,06 │ 624,25 │ 732,97│ 1068,8│

├──────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤

│Жалалабат облусу  │ 440,49│  541,89│ 635,27 │ 653,14 │ 705,1 │  698,9│

├──────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤

│Ысык-Көл облусу   │ 514,93│  614,4 │ 645,4  │ 618,55 │1047,2 │ 1224,6│

├──────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤

│Нарын облусу      │ 386,06│  459,07│ 477,91 │ 673,70 │ 771,8 │  909,4│

├──────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤

│Талас облусу      │ 385,32│  487,28│ 431,03 │ 659,04 │ 763,7 │  887,7│

├──────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤

│Ош облусу(*)      │ 504,65│  600,08│ 669,0  │ 718,79 │ 902,5 │ 1076,0│

├──────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤

│Чүй облусу        │ 825,78│  945,69│1062,38 │1090,99 │1121,8 │ 1427,7│

├──────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤

│Бишкек шаары      │ 993,97│ 1084,77│1193,97 │1277,18 │1368,6 │ 1459,8│

├──────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤

│Кыргыз            │ 611,97│  706,27│ 772,51 │ 827,38 │ 955,9 │ 1111,5│

│Республикасы      │       │        │        │        │       │       │

└──────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┘

Маалымат булагы: УСК статжыйнагы

 

 

 

1.5-таблица

 

2001-2006-жылдары ишке орноштуруунун мамлекеттик кызмат органдарында учетто турган жумушсуз калктын саны, миң киши

 

┌──────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐

│          │2001-ж.│ 2002-ж.│ 2003-ж.│ 2004-ж.│2005-ж.│2006-ж.│2007-ж.│

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Баткен    │  5,5  │  6,0   │  5,6   │   5,7  │  5,9  │  6,7  │  6,6  │

│ облусу   │       │        │        │        │       │       │       │

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Жалалабат │ 11,3  │ 10,8   │ 10,4   │  10,0  │ 15,7  │ 21,0  │ 21,3  │

│облусу    │       │        │        │        │       │       │       │

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Ысык-Көл  │  5,0  │  4,9   │  4,9   │   5,0  │  5,0  │  4,8  │  4,9  │

│облусу    │       │        │        │        │       │       │       │

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Нарын     │  7,1  │  8,5   │  8,4   │   8,0  │  7,8  │  7,8  │  7,4  │

│облусу    │       │        │        │        │       │       │       │

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Талас     │  1,8  │  1,8   │  1,8   │   1,8  │  1,9  │  2,3  │  2,2  │

│облусу    │       │        │        │        │       │       │       │

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Ош облусу │  8,6  │  9,1   │  9,3   │  10,6  │ 13,2  │ 13,4  │ 13,8  │

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Чүй облусу│  9,7  │  9,4   │  8,4   │   8,1  │  8,6  │  8,2  │  7,5  │

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Бишкек ш. │ 10,3  │  9,0   │  7,7   │   7,5  │  8,6  │  7,8  │  6,3  │

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Ош ш.     │  1,3  │  0,7   │  0,9   │   1,5  │  1,2  │  1,5  │  1,2  │

├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Кыргыз    │ 60,5  │ 60,2   │ 57,4   │  58,2  │ 68,0  │ 73,4  │ 71,3  │

│Республи- │       │        │        │        │       │       │       │

│касы      │       │        │        │        │       │       │       │

└──────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘

Маалымат булагы: УСК статжыйнагы

 

________________________

(*) Ош шаары менен

 

 

 

№2 тиркеме

 

Региондор боюнча чет элдик түз инвестициялардын келүүсү(1)
(миң АКШ доллары)

 

┌────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐

│                                    │  2000-ж. │  2001-ж. │  2002-ж. │

├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│                 1                  │    2     │     3    │     4    │

├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Баткен облусу                       │   3558,3 │     -    │    253,5 │

├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Жалалабат облусу                    │  13532,8 │   4896,4 │   6641,2 │

├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Ысык-Көл облусу                     │   5969,3 │  12863,5 │   8105,2 │

├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Нарын облусу                        │    150,2 │      1,1 │   1060,9 │

├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Ош облусу                           │   3351,2 │   8153,0 │   6991,0 │

├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Талас облусу                        │     -    │      0,1 │     12,1 │

├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Чүй облусу                          │   3871,4 │   7805,6 │   9640,1 │

├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Бишкек шаары                        │  47223,9 │  48587,1 │  76799,6 │

├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Ош шаары                            │  11950,8 │   7781,7 │   6162,5 │

├────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Кыргыз Республикасы                 │  89607,9 │  90088,5 │ 115666,1 │

└────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

┌─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐

│   2003-ж.   │   2004-ж.   │   2005-ж.   │   2006-ж.   │    2007-ж.  │

┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│      5      │      6      │      7      │      8      │      9      │

┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│      -      │      -      │      -      │      9350,0 │      -      │

├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│    20825,4  │    14820,0  │   15451,8   │     29892,9 │    14143,5  │

├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│    28667,6  │    50090,8  │   27614,2   │      9124,3 │     6081,5  │

├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│      364,3  │      188,5  │     808,2   │      2151,9 │     1389,4  │

├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│     7342,6  │     2181,7  │     792,2   │       383,2 │     6101,7  │

├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│     1705,2  │    10892,2  │   12462,3   │     27132,0 │    43848,1  │

├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│     9244,5  │    19309,5  │   54252,6   │     99618,2 │   113462,2  │

├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│    71134,3  │    67833,5  │   93999,3   │    156703,1 │   250681,2  │

├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│     7671,6  │    10269,2  │    4925,6   │      1233,6 │     1114,0  │

├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│   146955,5  │   175585,4  │  210306,2   │    335589,2 │   436821,6  │

└─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

(1) сыртка кеткендерди эсепке албаганда

 

 

 

№3 тиркеме

 

Айрым экономикалык көрсөткүчтөр боюнча экономикалык округдардын үлүштөрү

 

┌───┬──────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────┬─────────┬──────┬

│   │  Аймактык    │Өнөр-жай,│ Рес-  │ Эт,т.  │Рес-  │  Кызмат │Рес-  │

│   │  бирдиктер   │млн.с.   │ пуб-  │        │пуб-  │ көрсөтүү│пуб-  │

│   │              │         │ лика- │        │лика- │  млн.с. │лика- │

│   │              │         │ дагы  │        │дагы  │         │дагы  │

│   │              │         │ үлүш  │        │үлүш  │         │үлүш  │

│   │              │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│А  │       1      │    2    │   3   │   4    │  5   │    6    │  7   │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Кыргыз        │  59823,3│100,0  │325555,0│100,0 │  26131,3│100,0 │

│   │Республикасы  │         │       │        │      │         │      │

│   │(1)           │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│I  │Экономикалык  │         │       │        │      │         │      │

│   │округдар      │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│1  │Баткен эконом.│   1348,9│  2,3  │ 26297,0│  8,1 │    430,6│  1,6 │

│   │округу        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Баткен району │    311,6│  0,5  │  6467,0│  2,0 │     88,7│  0,3 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Кадамжай      │    597,7│  1,0  │  9363,0│  2,9 │     77,9│  0,3 │

│   │району        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Лейлек району │     40,4│  0,1  │  9169,0│  2,8 │     54,8│  0,2 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Кызыл-Кыя ш.  │    268,7│  0,4  │   764,0│  0,2 │    167,4│  0,6 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Сүлүктү ш.    │    130,5│  0,2  │   534,0│  0,2 │     41,8│  0,2 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│2  │Жалал-Абад    │   2086,2│  3,5  │ 11458,0│  3,5 │    997,8│  3,8 │

│   │экон. округу  │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Жалал-Абад ш. │   1932,2│  3,2  │   519,0│  0,2 │    792,8│  3,0 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Сузак району  │    154,0│  0,3  │ 10939,0│  3,4 │    205,0│  0,8 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │анын ичинде   │     16,5│  0,0  │   315,0│  0,1 │      8,5│  0,0 │

│   │Кокжангак ш.  │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│3  │Аксы экон.    │   1026,3│  1,72 │ 13484  │  4,14│    248,0│  0,95│

│   │округу        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Таш-Көмүр ш.  │    955,7│  1,60 │   469  │  0,14│     36,5│  0,14│

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Аксы району   │     11,3│  0,02 │  6758  │  2,08│    116,3│  0,45│

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Алабука району│     59,3│  0,10 │  6257  │  1,92│     95,2│  0,36│

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│4  │Ноокен экон.  │   1652,8│  2,76 │ 10917  │  3,35│    308,6│  1,18│

│   │округу        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Майлы-Суу ш.  │    756,6│  1,3  │   554,0│  0,2 │     41,8│  0,2 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Базаркоргон   │    244,8│  0,4  │  6451,0│  2,0 │     84,3│  0,3 │

│   │району        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Ноокен району │    651,4│  1,1  │  3912,0│  1,2 │    182,5│  0,7 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│5  │Токтогул экон.│   2016,9│  3,4  │  5276,0│  1,6 │     87,2│  0,3 │

│   │округу        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Токтогул      │     15,5│  0,0  │  4674,0│  1,4 │     53,3│  0,2 │

│   │району        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Кара-Көл ш.   │   2001,4│  3,3  │   602,0│  0,2 │     33,9│  0,1 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│6  │Ысык-Көл экон.│   8944,1│ 15,0  │ 23596,0│  7,2 │    498,5│  1,9 │

│   │округу        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Каракол ш.    │    671,1│  1,1  │   292,0│  0,1 │    267,6│  1,0 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Аксуу району  │     85,6│  0,1  │  6554,0│  2,0 │     87,7│  0,3 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Жети-Өгүз     │   7981,5│ 13,3  │  9569,0│  2,9 │     79,5│  0,3 │

│   │району        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Түп району    │    205,9│  0,3  │  7181,0│  2,2 │     63,7│  0,2 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│7  │Ысык-Көл      │    336,8│  0,6  │ 35374,0│ 10,9 │   1419,3│  5,4 │

│   │боюндагы экон.│         │       │        │      │         │      │

│   │округ         │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Балыкчи ш.    │    160,4│  0,3  │   312,0│  0,1 │    126,3│  0,5 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Ысык-Көл      │     39,7│  0,1  │  7204,0│  2,2 │    953,1│  3,6 │

│   │району        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │анын ичинде   │     10,1│  0,0  │    78,0│  0,0 │    420,2│  1,6 │

│   │Чолпон-Ата ш. │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Тоң району    │     14,9│  0,0  │  7220,0│  2,2 │     79,9│  0,3 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Жумгал району │     61,1│  0,1  │  9080,0│  2,8 │    109,8│  0,4 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Кочкор району │     60,7│  0,1  │ 11558,0│  3,6 │    150,2│  0,6 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│8  │Нарын экон.   │    511,6│  0,9  │ 20385,0│  6,3 │    514,9│  2,0 │

│   │округу        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Ат-Башы району│     21,6│  0,0  │  9172,0│  2,8 │    120,7│  0,5 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Нарын району  │    147,7│  0,2  │ 10443,0│  3,2 │     74,6│  0,3 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Нарын ш.      │    342,3│  0,6  │   770,0│  0,2 │    319,6│  1,2 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│9  │Ноокат-Араван │    137,7│  0,2  │ 17287,0│  5,3 │    329,1│  1,3 │

│   │экон. округу  │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Ноокат району │     88,9│  0,1  │ 12295,0│  3,8 │    186,4│  0,7 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │анын ичинде   │     22,4│  0,0  │   298,0│  0,1 │         │  0,0 │

│   │Ноокат ш.     │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Араван району │     48,8│  0,1  │  4992,0│  1,5 │    142,7│  0,5 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│10 │Карасуу-Алай  │    286,9│  0,5  │ 25493,0│  7,8 │    490,9│  1,9 │

│   │экон. округу  │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Кара-Суу      │    249,0│  0,4  │ 17885,0│  5,5 │    453,3│  1,7 │

│   │району        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │анын ичинде   │     10,8│  0,0  │   139,0│  0,0 │    226,0│  0,9 │

│   │Кара-Суу ш.   │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Алай району   │     37,9│  0,1  │  7608,0│  2,3 │     37,6│  0,1 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│11 │Өзгөн-Кара-   │     57,6│  0,1  │ 21226,0│  6,5 │    281,8│  1,1 │

│   │кулжа экон.   │         │       │        │      │         │      │

│   │округу        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Өзгөн району  │     52,7│  0,1  │ 12975,0│  4,0 │    220,5│  0,8 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │анын ичинде   │      6,1│  0,0  │   648,0│  0,2 │    160,3│  0,6 │

│   │Өзгөн ш.      │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Кара-Кулжа    │      4,9│  0,0  │  8251,0│  2,5 │     61,3│  0,2 │

│   │району        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│12 │Талас экон.   │    400,1│  0,7  │ 22241,0│  6,8 │    449,3│  1,7 │

│   │округу        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Бакай-Ата     │      3,2│  0,0  │  5129,0│  1,6 │     49,1│  0,2 │

│   │району        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Кара-Буура    │     21,4│  0,0  │  6407,0│  2,0 │     76,8│  0,3 │

│   │району        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Манас району  │      6,2│  0,0  │  3843,0│  1,2 │     34,6│  0,1 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Талас району  │     51,9│  0,1  │  6410,0│  2,0 │     56,7│  0,2 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Талас ш.      │    317,4│  0,5  │   455,0│  0,1 │    232,1│  0,9 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│13 │Кара-Балта    │   8964,8│ 15,0  │ 15223,0│  4,7 │    635,3│  2,4 │

│   │эконом. округу│         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Жайыл району  │   8701,5│ 14,5  │ 10139,0│  3,1 │    506,5│  1,9 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │анын ичинде   │   8368,8│ 14,0  │   811,0│  0,2 │    275,5│  1,1 │

│   │Кара-Балта ш. │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Панфилов      │    263,3│  0,4  │  5084,0│  1,6 │    128,8│  0,5 │

│   │району        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│14.│Сокулук эконом│   2710,1│  4,5  │ 28620,0│  8,8 │    698,4│  2,7 │

│   │округу        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Москва району │    792,4│  1,3  │ 10308,0│  3,2 │    259,3│  1,0 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Сокулук району│   1917,7│  3,2  │ 18312,0│  5,6 │    439,1│  1,7 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │анын ичинде   │    323,1│  0,5  │   230,0│  0,1 │    138,7│  0,5 │

│   │Шопоков ш.    │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│15 │Ысык-Ата      │   6707,5│ 11,2  │ 21220,0│  6,5 │   1370,0│  5,2 │

│   │эконом.округу │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Аламүдүн      │   2050,4│  3,4  │  8000,0│  2,5 │    321,9│  1,2 │

│   │району        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Ысык-Ата      │   4657,1│  7,8  │ 13220,0│  4,1 │   1048,1│  4,0 │

│   │району        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │анын ичинде   │   3717,4│  6,2  │   403,0│  0,1 │    644,1│  2,5 │

│   │Кант ш.       │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│16 │Чүй эконом.   │   3269,5│  5,5  │  9631,0│  3,0 │    640,7│  2,5 │

│   │округу        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Чүй району    │    110,6│  0,2  │  4990,0│  1,5 │    107,8│  0,4 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Токмок ш.     │   2967,0│  5,0  │   772,0│  0,2 │    406,6│  1,6 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Кемин району  │    191,9│  0,3  │  3869,0│  1,2 │    126,3│  0,5 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│II │Өзгөчө статусу│  17240,3│ 28,8  │  2046,0│  0,6 │  16599,6│ 63,5 │

│   │бар шаарлар   │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│17 │Бишкек ш.     │  15592,5│ 26,1  │   703,0│  0,2 │  13109,4│ 50,2 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Ленин району  │   4731,9│  7,9  │        │  0,0 │   3135,3│ 12,0 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Октябрь району│   2873,4│  4,8  │        │  0,0 │   2898,2│ 11,1 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Первомай      │   3820,7│  6,4  │        │  0,0 │   4114,0│ 15,7 │

│   │району        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│   │Свердлов      │   4166,5│  7,0  │        │  0,0 │   2961,9│ 11,3 │

│   │району        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│18 │Ош ш.         │   1647,8│  2,8  │  1343,0│  0,4 │   3490,2│ 13,4 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│III│Өзгөчө статусу│    925,1│  1,5  │ 15781,0│  4,8 │    131,3│  0,5 │

│   │бар райондор  │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│19 │Тогузторо     │    742,1│  1,2  │  2002,0│  0,6 │     11,0│  0,04│

│   │району        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│20 │Чаткал району │    167,7│  0,3  │  2244,0│  0,7 │     24,9│  0,1 │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│21 │Чоң-Алай      │      1,7│  0,003│  4586,0│  1,4 │     25,4│  0,1 │

│   │району        │         │       │        │      │         │      │

├───┼──────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤

│22 │Ак-Талаа      │     13,6│  0,02 │  6949,0│  2,1 │     70,0│  0,3 │

│   │району        │         │       │        │      │         │      │

└───┴──────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────┴─────────┴──────┘

┌─────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────┐

│  Айыл чарба │Республикадагы│           Алардын ичинде:              │

│   жерлери,  │    үлүш      ├───────────────────┬──────────┬─────────┤

│   бардыгы   │              │    Айдоо жерлер   │   Көп    │Жайыттар │

│             │              ├─────────┬─────────┤  жылдык  │         │

│             │              │ суулуу  │  кайрак │өсүмдүктөр│         │

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│       8     │       9      │     10  │    11   │    12    │    13   │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│   10765254,0│      100,0   │ 864055,0│ 416103,0│   73742,0│9174528,0│

│             │              │         │         │          │         │

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│             │              │         │         │          │         │

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     696982,0│        6,5   │  35820,0│  37956,0│   17354,0│ 590063,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     217272,0│        2,0   │   7092,0│   4959,0│    6452,0│ 196817,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     220232,0│        2,0   │  17873,0│   8321,0│    6732,0│ 182463,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     253015,0│        2,4   │   9155,0│  24146,0│    3832,0│ 207100,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│       5467,0│        0,1   │   1700,0│    503,0│     313,0│   2768,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│        996,0│        0,01  │         │     27,0│      25,0│    915,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     210103,0│        2,0   │  27057,0│  18952,0│    3132,0│ 146576,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│       5476,0│        0,1   │   1313,0│    136,0│     339,0│   2964,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     204627,0│        1,9   │  25744,0│  18816,0│    2793,0│ 143612,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│             │              │         │         │          │         │

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     359143  │        3,34  │  23636,0│  16349,0│    3398,0│ 307959,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│       1971  │        0,02  │   1027,0│     91,0│      91,0│    741,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     204283  │        1,90  │   8652,0│  10166,0│    1800,0│ 177392,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     152889  │        1,42  │  13957,0│   6092,0│    1507,0│ 129826,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     249520  │        2,32  │  34220  │   8524  │    1986  │ 193710  │

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│       7401,0│        0,1   │     75,0│     63,0│      10,0│   7116,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     107157,0│        1,0   │  14781,0│   6814,0│    1246,0│  76284,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     134962,0│        1,3   │  19364,0│   1647,0│     730,0│ 110310,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     470389,0│        4,4   │   9137,0│  10467,0│     498,0│ 437491,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     454357,0│        4,2   │   8904,0│  10387,0│     422,0│ 421941,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│      16032,0│        0,1   │    233,0│     80,0│      76,0│  15550,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│    1026199,0│        9,5   │  96208,0│  47524,0│    4729,0│ 870244,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│       1973,0│        0,0   │    700,0│     22,0│     999,0│    189,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     354199,0│        3,3   │  36088,0│  12079,0│    1005,0│ 302379,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     509357,0│        4,7   │  37960,0│   4528,0│    2008,0│ 463955,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     160670,0│        1,5   │  21460,0│  30895,0│     717,0│ 103721,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│    1408083,0│       13,1   │  86669,0│   9567,0│    4683,0│1292731,0│

│             │              │         │         │          │         │

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│       1317,0│        0,0   │    241,0│     13,0│      91 0│    915,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     203167,0│        1,9   │  25099,0│   1932,0│    3470,0│ 170131,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│             │        0,0   │         │         │          │         │

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     398341,0│        3,7   │  15388,0│   4503,0│     966,0│ 370853,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     363348,0│        3,4   │  16409,0│   1754,0│      77,0│ 340537,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     441910,0│        4,1   │  29532,0│   1365,0│      79,0│ 410295,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│    1526579,0│       14,2   │  50082,0│   5338,0│      67,0│1458104,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     840046,0│        7,8   │  28467,0│   4203,0│          │ 799669,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     682565,0│        6,3   │  21604,0│   1125,0│      66,0│ 654489,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│       3968,0│        0,0   │     11,0│     10,0│       1,0│   3946,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     238159,0│        2,2   │  32794,0│  24631,0│    6569,0│ 166612,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     167987,0│        1,6   │  16565,0│  21002,0│    4071,0│ 120203,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│             │        0,0   │         │         │          │         │

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│      70172,0│        0,7   │  16229,0│   3629,0│    2498,0│  46409,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     590481,0│        5,5   │  34369,0│  22567,0│    4480,0│ 502116,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     229581,0│        2,1   │  30760,0│  18683,0│    4219,0│ 166169,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│             │        0,0   │         │         │          │         │

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     360900,0│        3,4   │   3609,0│   3884,0│     261,0│ 335947,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     605938,0│        5,6   │  20453,0│  40313,0│    3291,0│ 496897,0│

│             │              │         │         │          │         │

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     255814,0│        2,4   │  15323,0│  30569,0│    2669,0│ 179182,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│             │        0,0   │         │         │          │         │

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     350124,0│        3,3   │   5130,0│   9744,0│     622,0│ 317715,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     830191,0│        7,7   │  94971,0│  24603,0│    3975,0│ 701548,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     148165,0│        1,4   │  24396,0│    110,0│     657,0│ 122704,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     261189,0│        2,4   │  25765,0│  13288,0│     876,0│ 219968,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│      93637,0│        0,9   │  16091,0│   6226,0│     326,0│  69961,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     326727,0│        3,0   │  28505,0│   4979,0│    1857,0│ 288915,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│        473,0│        0,0   │    214,0│         │     259,0│         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     428638,0│        4,0   │  67078,0│  52998,0│    2003,0│ 295157,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     252082,0│        2,3   │  40844,0│  29415,0│    1404,0│ 171941,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│             │        0,0   │         │         │          │         │

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     176556,0│        1,6   │  26234,0│  23583,0│     599,0│ 123216,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     329567,0│        3,1   │  89851,0│  51031,0│    3352,0│ 174421,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     142075,0│        1,3   │  40006,0│  20654,0│    1145,0│  77628,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     187492,0│        1,7   │  49845,0│  30377,0│    2207,0│  96793,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│             │        0,0   │         │         │          │         │

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     251479,0│        2,3   │  74298,0│  25372,0│    5164,0│ 136831,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│      92118,0│        0,9   │  23296,0│  12856,0│    2756,0│  48047,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     159361,0│        1,5   │  51002,0│  12516,0│    2408,0│  88784,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│             │        0,0   │         │         │          │         │

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     331426,0│        3,1   │  52202,0│   5253,0│    3974,0│ 258740,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     113976,0│        1,1   │  26939,0│   1819,0│    1912,0│  78894,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│        877,0│        0,0   │    326,0│     26,0│     491,0│     28,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     216573,0│        2,0   │  24937,0│   3408,0│    1571,0│ 179818,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│       9074,0│        0,1   │   3384,0│   2123,0│    4907,0│   4366,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│       6164,0│              │   1799,0│         │    4208,0│    116,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│             │              │         │         │          │         │

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│             │              │         │         │          │         │

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│       9074,0│        0,1   │   1585,0│   2123,0│     699,0│   4250,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│    1197139,0│       11,1   │  31826,0│  12535,0│     180,0│1140962,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     249668,0│        2,3   │   3301,0│   8277,0│      16,0│ 235264,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     267750,0│        2,5   │   4367,0│   2844,0│     153,0│ 256486,0│

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     243056,0│        2,3   │   9865,0│    122,0│       2,0│ 231948,0│

│             │              │         │         │          │         │

├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│     436665,0│        4,1   │  14293,0│   1292,0│       9,0│ 417264,0│

│             │              │         │         │          │         │

└─────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┘

 

 

┌────────┬────────┬───────────────────┬────────────────┬──────────────┐

│ АЧЖКБ  │  Иште- │      Буудай       │     Күрүч      │Бардык түрдөгү│

│ Фнын   │тилбеген│  (даярдалгандан   │(даярдалгандан  │  каймак май, │

│жерлери │  айдоо │ кийинки салмагы), │     кийинки    │    миң тн    │

│        │ жерлер,│     миң тн        │салмагы), миң тн│              │

│        │   га   │                   │                │              │

├────────┼────────┼──────┬──────┬─────┼────┬─────┬─────┼──────┬───────┤

│        │ 2007   │2005  │2006  │2007 │2005│2006 │2007 │ 2005 │  2006 │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│   14   │   15   │ 16   │ 17   │ 18  │ 20 │ 21  │ 22  │  24  │   25  │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│228138,0│144993,0│950,1 │840,2 │708,9│17,0│18,7 │17,3 │3967,0│12246,3│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │        │      │      │     │    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│ 15652,0│ 20302,0│ 42,7 │ 35,6 │ 32,6│ 5,5│ 5,6 │ 5,0 │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  2556,0│  3733,0│  6,9 │  7,0 │  6,0│ 1,3│ 0,9 │ 0,9 │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  5996,0│  4832,0│ 19,5 │ 15,0 │ 15,7│ 2,9│ 3,4 │ 2,9 │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  6736,0│ 11641,0│ 13,7 │ 10,8 │  8,7│ 1,3│ 1,3 │ 1,2 │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│   364,0│    96,0│  2,6 │  2,7 │  2,2│    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │        │ 0,03 │  0,02│ 0,03│    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│ 11148,0│  2490,0│ 38,1 │ 25,4 │ 29,3│ 4,9│ 5,1 │ 5,1 │   0,3│       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│   434,0│    32,0│  1,9 │  1,3 │  1,5│    │     │     │   0,3│       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│ 10714,0│  2458,0│ 36,2 │ 24,1 │ 27,8│ 4,9│ 5,1 │ 5,1 │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │        │      │      │     │    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  9584,0│  4921,0│ 20,9 │ 21,7 │ 22,6│ 0,1│ 0,1 │ 0,4 │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│   211,0│    70,0│      │      │     │    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  4769,0│  2191,0│  5,7 │  5,8 │  4,8│0,07│0,08 │ 0,4 │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  4604,0│  2660,0│ 15,2 │ 15,9 │ 17,8│0,01│0,01 │0,01 │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  8561  │  2740,0│ 23,5 │ 22,66│ 25,5│1,2 │1,7  │1,961│      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │    66,0│      │      │     │    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  4181,0│  1299,0│ 15,2 │  9,6 │ 10,6│0,5 │0,6  │0,8  │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  4380,0│  1375,0│  8,3 │ 13,1 │ 14,9│0,7 │1,1  │1,1  │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  7014,0│  8203,0│  2,2 │  1,8 │  1,3│    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  6952,0│  8067,0│  2,2 │  1,8 │  1,3│    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│    62,0│   136,0│      │      │     │    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│ 26844,0│  6944,0│121,3 │108,6 │ 96,0│    │     │     │ 488,3│  494,0│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│   654,0│    24,0│  0,3 │  0,2 │  0,3│    │     │     │ 101,9│   90,1│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  7654,0│  2794,0│ 37,0 │ 36,2 │ 35,1│    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  8376,0│  3124,0│ 27,3 │ 26,6 │ 18,3│    │     │     │ 277,0│  309,5│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│ 10160,0│  1002,0│ 56,7 │ 45,6 │ 42,3│    │     │     │ 109,4│   94,4│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  6500,0│ 14772,0│ 64,4 │ 49,2 │ 51,6│    │     │     │  23,9│   30,2│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │   238,0│      │      │     │    │     │     │  -   │   -   │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  1904,0│  3468,0│ 22,3 │ 19,9 │ 18,7│    │     │     │  11,3│   17,3│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │        │  0,1 │ 0,06 │ 0,02│    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  4596,0│  1434,0│ 14,7 │ 12,7 │ 11,9│    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │  3861,0│ 13,3 │  6,2 │  9,5│    │     │     │   3,9│    4,5│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │  5771,0│ 14,1 │ 10,4 │ 11,5│    │     │     │   8,7│    8,4│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │ 12562,0│ 15,5 │ 10,7 │ 10,4│    │     │     │   7,9│    8,2│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │  7419,0│  4,7 │  3,1 │  2,6│    │     │     │   3,8│    4,0│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │  5122,0│ 10,8 │  7,6 │  7,8│    │     │     │   4,1│    4,2│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │    21,0│0,002 │ 0,001│0,001│    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│ 11973,0│  8434,0│ 60,5 │ 54,8 │ 52,5│0,9 │ 1,3 │0,6  │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  8291,0│  4917,0│ 40,3 │ 37,3 │ 36,3│    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │        │      │      │     │    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  3682,0│  3517,0│ 20,2 │ 17,5 │ 16,2│ 0,9│ 1,3 │0,6  │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│ 18241,0│  5019,0│ 64,5 │ 60,7 │ 54,5│ 0,1│ 0,3 │0,3  │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│ 16321,0│  3794,0│ 62,2 │ 59,2 │ 53,7│ 0,1│ 0,3 │0,3  │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │        │      │      │1 0,0│    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  1920,0│  1225,0│  2,3 │  1,5 │  0,8│    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│ 23970,0│  4127,0│ 56,3 │ 50,7 │ 48,2│ 4,3│ 4,6 │3,9  │   0,0│    0,0│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│ 17849,0│  1422,0│ 47,6 │ 46,0 │ 45,3│ 4,2│ 4,5 │3,8  │   0,0│       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │        │      │      │     │    │     │3,8  │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  6121,0│  2705,0│  8,7 │  4,7 │  2,9│ 0,1│ 0,1 │0,1  │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│ 26150,0│ 19081,0│ 59,6 │ 39,3 │ 17,6│    │     │     │ 472,9│  462,7│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │   407,0│ 19,7 │ 13,3 │  4,6│    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │  6939,0│ 17,9 │ 10,2 │  3,9│    │     │     │ 140,5│   97,4│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │  5981,0│ 13,4 │  9,3 │  6,8│    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │  5731,0│  8,6 │  6,5 │  2,3│    │     │     │  57,5│   58,5│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │   23,0 │      │      │     │    │     │     │ 274,9│  306,8│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│ 23556,0│ 13446,0│102,9 │ 97,3 │ 62,0│    │     │     │   4,1│    0,8│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│ 14069,0│  7711,0│ 66,5 │ 59,7 │ 37,5│    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │        │      │      │     │    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  9487,0│  5735,0│ 36,4 │ 37,6 │ 24,3│    │     │     │   4,1│    0,8│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│ 29023,0│  6769,0│133,7 │132,2 │101,3│0,01│ 0,02│  0,0│ 461,3│  399,2│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│ 13884,0│  5581,0│ 51,8 │ 55,0 │ 43,6│0,01│ 0,02│  0,0│ 433,5│  332,8│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│ 15139,0│  1188,0│ 81,9 │ 77,2 │ 57,7│    │     │     │  27,8│   66,4│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │        │  0,01│  0,01│     │    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│ 16364,0│  2697,0│ 77,3 │ 69,9 │ 57,8│    │  0,0│     │ 176,2│  121,1│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  2736,0│   810,0│ 25,2 │ 23,9 │ 20,2│    │0,007│     │  71,7│       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│ 13628,0│  1887,0│ 52,1 │ 46,0 │ 37,6│    │     │     │ 104,5│  121,1│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│ 10695,0│  1990,0│ 41,6 │ 40,8 │ 31,4│    │     │     │1837,6│10351,8│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  4855,0│  1076,0│ 21,0 │ 20,1 │ 15,5│    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  4025,0│   116,0│      │      │     │    │     │     │1837,6│10351,8│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  5840,0│   798,0│ 20,6 │ 20,7 │ 15,9│    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│   300,0│  2212,0│  4,7 │  2,4 │  0,6│    │     │     │ 492,5│  377,0│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │  1063,0│  0,02│ 0,003│     │    │     │     │ 481,6│  369,7│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │        │      │      │     │    │     │     │  69,5│   54,2│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │        │      │      │     │    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │        │      │      │     │    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │        │      │      │     │    │     │     │ 412,1│  315,5│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│   300,0│  1149,0│   4,7│   2,4│  0,6│    │     │     │  10,9│    7,3│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  9013,0│  8284,0│  20,4│  16,4│ 13,7│    │     │     │   2,0│    1,3│

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  3678,0│  4473,0│   1,3│   0,5│  0,2│    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  2830,0│  1853,0│   2,2│   1,5│  0,7│    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│  2505,0│   847,0│   4,4│   4,4│  4,4│    │     │     │      │       │

├────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼───────┤

│        │  1111,0│  12,5│  10,0│  8,4│    │     │     │   2,0│    1,3│

└────────┴────────┴──────┴──────┴─────┴────┴─────┴─────┴──────┴───────┘

┌───────┬────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┐

│       │ Сырлардын бардык   │  Даярдалган суюк     │Май өсүмдүктөрү,   │

│       │  түрлөрү, миң, тн  │    сүт миң, тн       │     м иң, тн      │

│       │                    │                      │                   │

│       │                    │                      │                   │

│       │                    │                      │                   │

├───────┼──────┬──────┬──────┼──────┬───────┬───────┼─────┬──────┬──────┤

│ 2007  │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2005 │ 2006  │ 2007  │2005 │ 2006 │ 2007 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│  26   │  28  │  29  │  30  │  32  │  33   │  36   │37   │  38  │  39  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│12336,3│3002,1│3238,0│3121,6│9930,5│12569,0│16696,8│87,5 │ 78,5 │75,3  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │     │      │      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │5,3  │ 4,7  │ 4,2  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │1,0  │ 0,6  │ 0,5  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │2,1  │ 2,4  │ 2    │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │2,1  │ 1,6  │ 1,6  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │0,1  │ 0,1  │ 0,08 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │ 0,01│ 0,002│ 0,009│

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │   5,3│   15,4│       │12,6 │ 9,8  │10,5  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │   5,3│   15,4│       │0,4  │ 0,5  │ 0,4  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │12,2 │ 9,3  │10,1  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │0,1  │ 0,1  │ 0,1  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │9,1  │ 8,9  │ 9,2  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │0,01 │ 0,02 │ 0,001│

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │5,3  │ 4,8  │ 4,7  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │3,8  │ 4,1  │ 4,5  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│    0,7│      │      │      │  26,6│   29,4│   22,8│7,1  │ 6,3  │ 4,9  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │0,001│      │ 0,001│

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│    0,7│      │      │      │      │    1,4│       │6,5  │ 5,8  │ 4,4  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │  26,6│   28,0│   22,8│0,6  │ 0,5  │ 0,5  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │3,7  │ 4,0  │ 4,0  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │3,7  │ 4,0  │ 4,0  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │0,003│ 0,002│      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│  381,8│1555,0│1427,6│1518,7│  95,8│  113,7│  184,2│0,4  │ 0,2  │0,2   │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│   24,9│ 232,3│  75,0│  49,1│   3,2│    3,3│    3,5│     │      │      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │  46,1│   42,0│   47,6│0,2  │ 0,07 │ 0,02 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│  277,5│ 704,8│ 774,8│ 835,5│  46,5│   67,5│  133,0│0,2  │ 0,09 │ 0,08 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│   79,4│ 617,9│ 577,8│ 634,1│      │    0,9│    0,1│0,04 │ 0,07 │ 0,07 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│   14,1│  34,3│  30,8│   5,6│   0,3│    1,9│       │0,4  │ 0,5  │ 0,4  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │   -  │      │      │  -   │   -   │       │     │      │      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │  34,3│  29,5│      │   0,3│    1,9│       │0,1  │ 0,1  │ 0,06 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │     │      │      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │0,1  │ 0,1  │ 0,1  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│    6,5│      │      │      │      │       │       │0,04 │ 0,03 │ 0,02 │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│    7,6│      │   1,3│   5,6│      │       │       │0,2  │  0,3 │ 0,2  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│    8,9│      │      │      │      │       │       │     │      │      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│    4,7│      │      │      │      │       │       │     │      │      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│    4,2│      │      │      │      │       │       │     │      │      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │     │      │      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │5,6  │  4,7 │ 4,8  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │2,4  │  2,1 │ 2,1  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │     │      │      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │3,2  │  2,6 │ 2,7  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │   0,9│       │       │6,3  │  6,5 │ 6,8  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │   0,9│  -    │       │5,9  │  6,1 │ 6,4  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │     │      │      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │0,4  │  0,4 │ 0,4  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │15,8 │ 114,9│15,8  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │12,5 │ 111,3│12,7  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │     │      │      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │3,4  │  3,6 │ 3,1  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│  518,0│ 661,7│ 806,4│ 958,0│   1,6│   10,4│   56,9│4,0  │  2,7 │ 2,6  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │1,0  │  0,8 │ 0,6  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│   99,7│ 531,6│ 550,1│ 555,2│      │       │       │1,2  │  1,0 │ 0,9  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │0,4  │  0,3 │ 0,7  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│   69,4│ 130,1│ 179,5│ 304,5│      │       │       │1,4  │  0,7 │ 0,4  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│  348,9│  76,8│  98,3│   1,6│  10,4│   56,9│       │     │      │      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│    1,7│   0,3│   0,3│  11,9│      │       │       │4,2  │  3,3 │ 2,8  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │   2,2│      │       │       │2,2  │  1,5 │ 1,0  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │0,002│ 0,003│      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│    1,7│   0,3│   0,3│   9,7│      │       │       │2,0  │  1,8 │ 1,8  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│  233,9│ 571,9│ 631,0│ 267,5│ 339,0│  207,5│   97,5│3,5  │  2,6 │ 1,9  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│  231,8│ 541,0│ 552,4│ 243,9│  62,0│   54,0│   37,5│2,6  │  1,8 │ 1,2  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│    2,1│  30,9│  78,6│  23,6│ 277,0│  153,5│   60,0│0,9  │  0,9 │ 0,7  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │     │      │      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│  304,0│   0,9│   3,0│   8,6│ 178,9│  725,9│ 2399,7│3,8  │  3,5 │ 2,6  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│  184,3│   0,9│   3,0│   8,6│   9,1│  240,0│ 1545,5│1,6  │  1,5 │ 1,0  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│  119,7│      │      │      │ 169,8│  485,9│  854,2│2,3  │  2,1 │ 1,6  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│10529,9│   3,5│ 126,3│ 141,9│      │       │       │5,0  │  5,1 │ 3,7  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │   3,5│   6,0│   6,0│      │       │       │3,1  │  2,9 │ 2,0  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│10529,9│      │ 120,3│ 135,9│      │       │       │     │      │      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │1,8  │  2,2 │ 1,7  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│  342,2│ 174,5│ 212,6│ 209,4│9282,1│11464,8│13935,7│0,2  │  0,1 │ 0,1  │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│  336,2│ 174,5│      │      │9254,9│11369,8│13790,6│0,001│0,0002│0,0001│

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│   90,4│ 134,5│ 166,6│ 176,7│ 232,2│  254,2│  232,6│     │      │      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │  46,0│  32,7│      │       │       │     │      │      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │     │      │      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│  245,8│  40,0│      │      │9022,7│11115,6│13558,0│     │      │      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│    6,0│      │      │      │  27,2│   95,0│  145,1│  0,2│   0,1│   0,1│

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│    1,1│      │      │      │      │       │       │  0,5│   0,7│   0,8│

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │  0,3│   0,4│   0,4│

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │  0,2│   0,3│   0,4│

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│       │      │      │      │      │       │       │     │      │      │

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│    1,1│      │      │      │      │       │       │0,008│ 0,003│ 0,005│

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──────┘

(1) Республика боюнча (облустарда да) өнөр жай продукциясынын көлөмү көмүскө өндүрүштүн көлөмүн эсепке алуу менен көрсөтүлгөн.

Райондор боюнча көмүскө өндүрүштүн көлөмү бөлүнбөйт.

 

 

 

№4 тиркеме

 

Кыргыз Республикасын экономикалык округдарга бөлүштүрүүнүн сунушталган
СТРУКТУРАСЫ

 

"Токтом" МБнын эскертүүсү: "Кыргыз Республикасын экономикалык округдарга бөлүштүрүүнүн структурасы" "Токтом" МБда кагаз түрүндө бар.

 

 

 

№5 тиркеме

 

Мамлекеттик региондук саясат концепциясынын долбооруна карата терминдердин жана негизги түшүнүктөрдүн сөздүгү (глоссарийи)

 

┌─────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│ N   │       Терминдер      │      Аныктама (терминди түшүндүрүү)    │

│п./п.│                      │                                        │

├─────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│1    │Ички дүң киреше (ИДК) │Өлкөнүн бардык жарандарынын, анын ичинде│

│     │                      │чет өлкөдөгү өндүрүш факторлорунан      │

│     │                      │аларга таандык жыйынды кирешеси         │

├─────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│2    │Дүң региондук киреше  │Өлкөнүн конкреттүү администрациялык     │

│     │(ДРК)                 │регионунун бардык жарандарынын, анын    │

│     │                      │ичинде региондун чегинен тышкары өндүрүш│

│     │                      │факторлорунан аларга таандык жыйынды    │

│     │                      │кирешеси                                │

├─────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│3    │Дотациялуулук         │Бекер жана кайтарылбас негизде сунуш    │

│     │                      │кылынган акча каражаттарын күндөлүк     │

│     │                      │чыгымдарды жабуу үчүн колдонуу          │

├─────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│4    │Инвестициялык саясат  │Белгилүү бир чөйрөдө өндүрүштү          │

│     │                      │өнүктүрүүгө капитал салымынын,          │

│     │                      │топтолгон капиталды көбөйтүү үчүн       │

│     │                      │ишканалар тарабынан сатып алынган       │

│     │                      │товарлардын жыйындысын сатып алуунун    │

│     │                      │саясаты                                 │

├─────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│5    │Инвесторлор           │Белгилүү бир чөйрөдө өндүрүштү          │

│     │                      │өнүктүрүүгө инвестицияларды             │

│     │                      │берүүчү субъекттер                      │

├─────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│6    │Интеграция            │Мамлекеттер аралык экономиканы          │

│     │                      │жана саясатты жүргүзүү же               │

│     │                      │макулдашууга негизделген терең          │

│     │                      │жана туруктуу өз ара мамилелерди        │

│     │                      │өнүктүрүү процесси                      │

├─────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│7    │Инфраструктура        │Көйгөйлөрдү (маселелерди) чечүү         │

│     │                      │үчүн негизди түзүүчү жана/же камсыз     │

│     │                      │кылуучу өз ара байланыштагы тейлөөчү    │

│     │                      │структуралардын комплекси               │

├─────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│8    │Катаклизмдер          │Табигый кыйраткыч катастрофалар         │

├─────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│9    │Кластерлер            │Бири бирине географиялык жакын жайгашкан│

│     │                      │жана атаандаштыкта артыкчылыктарды алуу,│

│     │                      │илимге сыйымдуу жана жогорку            │

│     │                      │технологиядагы продукцияны түзүү        │

│     │                      │максатында бирге аракеттенген өндүрүш   │

│     │                      │компанияларынын, илимий-изилдөөчү жана  │

│     │                      │билим берүүчү мекемелердин, жабдууларды │

│     │                      │берүүчүлөрдүн жана кызмат               │

│     │                      │көрсөтүүчүлөрдүн бирикмеси              │

├─────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│10   │Атаандаштыкка         │Өзүнүн иш-аракетин ишке ашырууда рынокто│

│     │жөндөмдүүлүк          │орун алган жактарда же ишканаларда      │

│     │                      │шарттардын жыйындысынын бар болуусу,    │

│     │                      │ушул агенттердин ар биринин жүрүш-турушу│

│     │                      │алардын санынын ошончолук көптүгүнөн    │

│     │                      │баалардын деңгээлине таасирин тийгизбейт│

├─────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│11   │Концепция             │Окуялардын, багыттардын жыйындысын      │

│     │                      │талкуулоону түшүнүү ыкмасы, негизги     │

│     │                      │көз караш, жетекчи көздөм, аларды       │

│     │                      │баяндоо үчүн жетекчилик кылуучу идея    │

├─────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│12   │Калктын миграциясы,   │Миграция - орун которуштуруу, көчүү,    │

│     │мигрант               │Мигрант - миграцияны ишке ашырган жак   │

├─────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│13   │Мобилизация           │Кимдир бирөөнү же бир нерсени активдүү  │

│     │                      │абалга келтирүү жана максаттарга жетишүү│

│     │                      │үчүн күчтөрдү жана каражаттарды топтоо  │

├─────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│14   │Өндүрүштү жаңылаштыруу│Инновациялык технологиялардын жогорку   │

│     │                      │класстагы параметрлери менен жаңы       │

│     │                      │жабдууну колдонуу, башкаруунун          │

│     │                      │оптималдуу структурасы жана жогорку     │

│     │                      │кесиптик деңгээли менен кадр            │

│     │                      │потенциалын тартуу менен өндүрүштү      │

│     │                      │өркүндөтүү боюнча чаралардын            │

│     │                      │комплексин ишке ашыруу                  │

├─────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│15   │Артыкчылык            │Багыттын артыкчылыктуу биринчилиги      │

├─────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│16   │Жеңилдиктер           │Айрым өлкөлөрдүн бир катар товарлары    │

│     │                      │үчүн мамлекет тарабынан орнотулган      │

│     │                      │жана башка өлкөлөрдүн товарларына       │

│     │                      │таркалбаган жеңилдетилген бажы алымдары │

├─────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│17   │Өлкөнү өнүктүрүү      │Өлкөнү өнүктүрүү стратегиясы -          │

│     │стратегиясы           │2007-2010-жылдарга (2011-жылга чейин    │

│     │                      │өзгөртүү киргизилүүдө) өлкөнү           │

│     │                      │өнүктүрүүнүн негизги багыттарын жана    │

│     │                      │иш-аракетин аныктоочу Кыргыз            │

│     │                      │Республикасынын орто мөөнөттү көрүнүшүн │

│     │                      │чагылдыруучу эң негизги концепциялык    │

│     │                      │документ                                │

├─────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│18   │Өзгөчө статустуу      │Мындай райондордун категориясына эсепке │

│     │райондор              │алынуучу мезгилде (мүмкүн туруктуу)     │

│     │                      │коомчулуктан көз каранды эмес           │

│     │                      │катаклизмдердин (селдер, жер титирөөлөр,│

│     │                      │бузулуулар) же башка жагдайлардын       │

│     │                      │натыйжасында бузулууларга дуушар болгон │

│     │                      │аймактар киргизилиши мүмкүн. Ошондой эле│

│     │                      │экологиялык абалдын бузулушунун         │

│     │                      │(радиацияга кабылган, сазга айланган,   │

│     │                      │кургак жана шор баскан аймактар ж.б.)   │

│     │                      │жогорку деңгээли менен райондор же бийик│

│     │                      │тоолуу же жетүүсү кыйын зоналарда       │

│     │                      │жайгашкан калктуу пункттар киргизилиши  │

│     │                      │керек (мындай факторлор бир катар       │

│     │                      │райондордо алардын өнүгүүсүнө таасирин  │

│     │                      │тийгизбеши жана өзгөчө статусун         │

│     │                      │аныктабашы мүмкүн). Бул категорияга     │

│     │                      │социалдык-экономикалык өнүгүүнүн        │

│     │                      │деңгээлине таасирин тийгизген өзгөчө    │

│     │                      │шарттуу райондор кириши мүмкүн (ресурс  │

│     │                      │менен камсыздануунун төмөнкү деңгээли,  │

│     │                      │калк өтө көбөйүп, тарчылык болуп        │

│     │                      │кеткендиги, табигый-климаттык жана      │

│     │                      │физикалык-географиялык катуу шарттар,   │

│     │                      │чек ара жанындагы зонадагы участкалардын│

│     │                      │көйгөйлөрү). Өзгөчө статустуу райондорду│

│     │                      │аныктоо убактылуу көрсөткүчтөрдөн көз   │

│     │                      │каранды, башкача айтканда убакыттын     │

│     │                      │конкреттүү мезгилине карата региондун   │

│     │                      │абалы, ал эми жагдай өзгөрүп кетиши     │

│     │                      │мүмкүн                                  │

└─────┴──────────────────────┴────────────────────────────────────────┘